close

Enter

Log in using OpenID

ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU 6. SINIF SOSYAL

embedDownload
ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ-3
Adı Soyadı:
Tarih:
YANIT ANAHTARI
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
1) Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü fazla, gösterilen alan ise dardır. (D)
2) Küçük ölçekli haritalarda hata oranı daha azdır. (Y)
3) Küçük ölçekli haritaların paydasındaki rakam büyüktür. (D)
4) Aynı ebatlardaki kağıtları tam kaplayacak şekilde çizilen iki haritadan Asya Kıtası’nı gösteren harita Avrupa
Kıtası’nı gösteren haritaya göre daha ayrıntılıdır. (Y)
5) Büyük ölçekli haritalar kağıt üzerinde daha az yer kaplar. (Y)
6) Haritanın küçültme oranı büyüdükçe hata oranı artar. (D)
Aşağıdaki soruları, haritalara göre yanıtlayınız. Yanıtınızı sorunun yanına yazınız.
7) Hangi haritanın ölçeği daha büyüktür? (TR Fiziki Haritası)
8) Hangi haritada bozulma oranı daha fazladır? (Dünya Siyasi Haritası)
9) Hangi haritanın ölçeğindeki rakam daha küçüktür? (TR Fiziki Haritası)
10) Hangi haritanın gösterdiği alan daha dardır? (TR Fiziki Haritası)
11) Hangi haritada küçültme oranı daha fazladır? (Dünya Siyasi Haritası)
12) Hangi haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır? (TR Fiziki Haritası)
13) Hangi haritanın gösterdiği alan daha geniştir? (Dünya Siyasi Haritası)
14)
18° - 55° güney paralelleri ile 68° - 72° batı meridyenleri arasında yer alan ülke, haritada
numaralandırılan alanların hangisinde yer alır? İşaretleyiniz.
1
15)
25° kuzey paraleli ile 15° doğu meridyeninin kesiştiği nokta, hangi aralıkta yer alır? İşaretleyiniz.
16) Aşağıda, İzmir ilinin üç farklı haritada kapladığı alan gösterilmiştir.
Buna göre, haritaların ölçeklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) 1, 2 ve 3
B) 1, 3 ve 2
C) 2, 1 ve 3
D) *3, 2 ve 1
17) Yandaki haritada, M noktasının Dünya üzerindeki konumu gösterilmiştir.
Harita incelendiğinde, M noktasının konumu için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Atlas Okyanusu'nda yer alır.
B) *Afrika Kıtası'nın kuzeydoğusunda yer alır.
C) Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin batısındadır.
D) Kuzey Kutup Noktası'na, Güney Kutup Noktası'ndan daha
yakındır.
18) Aşağıdaki haritalara bakıldığında, şıklarda
verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
20) Aşağıdaki haritada, Türkiye'nin matematik konumu gösterilmiştir.
Türkiye
Siyasi
Haritası
1/35.000.000
Aşağıdakilerden hangisi, haritadaki bilgilere göre
ulaşılacak sonuçlardan biri değildir?
Marmara
Bölgesi
Siyasi
Haritası
1/10.000.000
A) Türkiye Ekvator'un kuzeyindedir.
B) En kuzeyinden 42° paraleli geçer.
C) En batısından 26° doğu meridyeni geçer.
D) *Kuzey ve güney uç noktaları arasında 19° lik
paralel farkı vardır.
A) *1 numaralı haritanın ölçeği daha büyüktür.
B) 2 numaralı haritanın ayrıntıları gösterme gücü
daha fazladır.
C) 1 numaralı haritada hata yapma oranı daha
fazladır.
D) 2 numaralı harita, daha dar bir alanı gösterir.
19) Türkiye'nin 1/500 000 ölçekli fiziki haritasında
rahatlıkla görülebilen yer şekillerinin bir bölümü,
aynı ülkenin 1/2 000 000 ölçekli fiziki haritasında
görülmemektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kesin
kanıtıdır?
A) Haritayı çizen kişilerin farklı olduğunun
B) *Ayrıntıyı gösterme gücünün azaldığının
C) 1/2 000 000 ölçekli haritanın daha büyük ebatlı
olduğunun
D) 1/500 000 ölçekli haritada yer şekillerinin
yükseltisinin daha fazla olduğunun
21) Aşağıdaki haritada, İstanbul ve Siirt illerinin
koordinatları gösterilmiştir.
Haritadaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan
hangisine varılamaz?
A) Siirt, İstanbul'a göre güneydoğuda yer alır.
B) İstanbul ile Siirt arasında 13 meridyen fark bulunur.
C) *İstanbul'un bulunduğu paralelin uzunluğu, Siirt'in
bulunduğu paralelin uzunluğundan fazladır.
D) İki ilin de bulunduğu meridyenlerin uzunluğu aynıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
881 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content