close

Enter

Log in using OpenID

A2 Motosiklet ehliyeti soruları

embedDownload
SERTİ Fİ K A TÜR Ü
A1-A2
241020091100
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve
Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
1. GRUP
KİTAPÇIK TÜRÜ
Y
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
Adayın Adı ve Soyadı
Aday Numarası
:
:
DİKKAT:1. Size verilen soru kitapçığının sertifika türü, almak istediğiniz sertifika türüyle aynı değilse
salon görevlilerini uyararak soru kitapçığınızın doğru kitapçıkla değiştirilmesini sağlayınız.
2. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz.
3. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
4. Sınavda yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları bulunduran adayların
sınavları iptal edilecektir.
5.Sınav giriş belgesini sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ile birlikte salon
görevlilerine teslim ediniz.
6.Sınav saat 11.00’de başlayıp 13.00’te biter. Sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika içinde
hiçbir aday salondan çıkamaz.
A1-A2
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdına kodlanmış olarak verilen kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı
olmasına dikkat ediniz. Aynı değilse salon görevlilerini uyarınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
4. Cevap kâğıdında İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ
BİLGİSİ testleri için üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere
aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde
yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmaz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1.Bu soru kitapçığında; İLK YARDIM BİLGİSİ dersinden 30, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ dersinden
40, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ dersinden 20 olmak üzere toplam 90 soru bulunmaktadır.
Bu sertifika türü için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.
2.Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru
bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. Birden fazla
işaretlemelerde o soru yanlış cevaplandırılmış sayılır.
3.Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her
dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.
4.Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
5.Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız
kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
6.Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate
alınmayacaktır.
7.Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi
unutmayınız.
Arka sayfadaki açıklamalara geçiniz.
1. GRUP
İLK YARDIM BİLGİSİ
1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik
Y
7. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım
kazası sebebidir?
çantasında bulundurulmalıdır?
A) Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması
A) Ağrı kesici ilaç
C) Üçgen sargı bezi
B) Yara merhemi
D) Serum
8. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
2. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele
ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Vücudun bir bölümünde felç
B) Acıkma hissi
C) Hazımsızlık
D) İç kanama
A) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
B) Ağır hapis cezası
C) Para ve ceza puanı
D) Trafikten men cezası
9. Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne
anlama gelir?
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
B) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına
bakılması
C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D) Kaç yaralı olduğuna bakılması
A) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
B) Durumun kötüleşmesini engellemek
C) Tıbbi yardım için iletişim kurmak
D) İlaçla tedavi etmek
10. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş
4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar
devam edilir?
A) Sağlık personeli olmak
B) Sakin ve tedbirli olmak
C) Trafik görevlisi olmak
D) İyi bir sürücü olmak
A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
5. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda
11. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden
bulunan bir organdır?
A) Böbrek C) Kalp oluşmuş burun kanamalarında yapılması
yanlıştır?
B) Mide
D) Karaciğer
A) Yüzün soğuk su ile yıkanması
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna
yerleştirilmesi
6. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A)
B)
C)
D)
Dolaşım sisteminde
Sindirim sisteminde
Solunum sisteminde
Sinir sisteminde
2
1. GRUP
İLK YARDIM BİLGİSİ
12. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt-
Y
17. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşa-
mak için uygulanan bir yöntemdir?
ğıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda
tutmak
C) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
A) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk
edilir.
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk
edilir.
C) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara
sarılır.
D) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
13. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde,
18. Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan ge-
kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?
liyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) 1-2
B) 5-10
C) 15-20
D) 30-40
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan
yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan
yatırılır ve kanama engellenmez.
14. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle
kısa süreli geçici, tam veya kısmen olan
bilinç kaybına ne denir?
A) Kansızlık
C) Şok
B) Koma
D) Bayılma
19. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
15. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belir-
A) Yarı oturur duruma getirmek
B) Batan cisim varsa çıkarmamak
C) Ayaklar yüksekte tutulup sırt üstü yatırmak
D) Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp
basınç yapmadan sarmak
tilerindendir?
A)
B)
C)
D)
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
20. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk
yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
16. Şekildeki gibi dış kalp
masajı pozisyonu
alındıktan sonra, yetişkine dakikada kaç
kez bası uygulanır?
A) Bol su ile yıkamak
B) Yara merhemi sürmek
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak
D) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek
21. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi
pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?
A) 40
B) 70
C) 100
D) 120
A) Yan yatış
B) Yüzüstü yatış
C) Sırtüstü yatış
D) Oturuş veya yarı oturuş
3
1. GRUP
İLK YARDIM BİLGİSİ
22. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A)
B)
C)
D)
Y
27. Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan
bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?
Eklem bağlarının kopması
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
A) Nabız sayısının azalması
B) Kan dolaşımının yavaşlaması
C) Sindirim sisteminin çalışmaması
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
23. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
28. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz
kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
A) Tuzlu ayran içirmek
B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
C) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj
yapmak
D) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
24. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en
son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
29. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens
kullanarak görme yeterliliğine sahip olan
sürücüler için doğrudur?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olan
B) Ayak kemiği kırık olan
C) Açık karın yarası olan
D) Bilinci yerinde olmayan
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya
lens kullanmak zorundadırlar.
C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya
lens kullanmak zorundadırlar.
D) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
25. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken
yönü nasıl olmalıdır?
A) Baş kısmı önde olacak şekilde
B) Ayakları önde olacak şekilde
C) Yaralının isteğine göre
D) Yaranın çeşidine göre
30. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında
mecburidir.
C) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında
isteğe bağlıdır.
26. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Açık havaya çıkarılır.
B) Yoğurt yedirilir.
C) Tuzlu su içirilir.
D) Kusturulur.
İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
4
1. GRUP
TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ
1. Aşağıdakilerin hangisinde Karayolları Trafik
6. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar
Kanunu uygulanmaz?
veren sorumluya ne yapılır?
A) Otoyollarda
B) Tek yönlü kara yollarında
C) Bölünmüş kara yollarında
D) Deniz yollarında
A) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) 6 ay hapis cezası verilir.
D) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
2. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki
7. Işıklı trafik cihazlarıyla birlikte ışıklı ok
önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü
C) Geçiş kolaylığı
Y
da varsa, ok yönündeki dönüş ne zaman
yapılır?
B) Geçiş hakkı
D) Geçiş yolu
A)
B)
C)
D)
3. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğine
Ok söndüğünde
Ok kırmızı yandığında
Ok yeşil yandığında
Ok sarı yandığında
ayrılmış kısmına ne denir?
A) Ana yol C) Şerit 8. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol
B) Banket
D) Taşıt yolu
kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Kırmızı ışıkta
B) Sarı ışıkta
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
4. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
9. Trafik polisinin
verdiği işarete göre
aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Bölünmüş kara yolu
B) Tek yönlü kara yolu
C) İki yönlü kara yolu
D) Bağlantı yolu
5. Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçme-
A) Yol bütün yönlere kapalıdır.
B) Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır.
C) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D) Yol bütün yönlere açıktır.
yen içten yanmalı motorla donatılmış ve
imalat hızı saatte 50 km’den az olan taşıta
ne denir?
A)
B)
C)
D)
Motosiklet
Motorlu bisiklet
Lastik tekerlekli traktör
İş makinesi
10. Şekildeki trafik işaretine
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
B) Yolda yapım çalışması vardır.
C) Yolda tümsek vardır.
D) Yol yüzeyi arızalıdır.
5
1. GRUP
TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ
11. Şekildeki trafik işareti aşağı-
15. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene
dakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A)
B)
C)
D)
Y
yol ver anlamındadır?
Kontrollü demir yolu geçidine
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Demir yolu alt geçidine
Demir yolu üst geçidine
A)
B)
C)
D)
12. Şekildeki trafik işaretini
gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması
yanlıştır?
16. Motosikletli, aşağıdaki trafik işaretlerinden
A) Öndeki aracı geçmemesi
B) Aracının hızını azaltması
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
D) Yayaları ikaz ederek geçmesi
hangisinin bulunduğu yola girebilir?
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdakilerden hangisi ana yol-tali yol
kavşağı ile ilgili trafik işareti değildir?
A)
B)
C)
D)
17. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A)
B)
C)
D)
6
1. GRUP
TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ
18. Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi tali
20. Bir kavşakta;
yolda bulunur?
A)
Y
1. Trafik işaret levhaları
2. Trafik görevlisi
3. Işıklı işaret cihazı
B)
bulunması hâlinde, sürücü bunlara hangi
sıra ile uymak zorundadır?
C)
A) 1 - 2 - 3 C) 3 - 2 - 1
D)
B) 2 - 3 - 1
D) 3 - 1 - 2
21. Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek
yasaktır?
Yerleşim
yerleri içinde
A) 30
B) 50
C) 60
D) 70
19. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı araç
sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A)
1
Yerleşim
yerleri dışında
150
200
250
300
22. Sürücü, aracının hızını aşağıdakilerden
hangisine göre ayarlamak zorundadır?
A) Aracının markasına ve modeline
B) Aracının fennî muayeneden geçip geçmediğine
C) Kendisinin sağlık ve zindelik durumuna
D) Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük ve
trafik durumuna
B)
1
23. Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belgesinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için,
aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi
gerekir?
C)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
1
24. Otoyolda 120 km/saat hızla sürülen bir
D)
aracın, önündeki araçla arasındaki takip
mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A) 120
1
7
B) 90
C) 60
D) 50
1. GRUP
TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ
25.
Y
27.
3
2
DUR
150
1
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride
girilmesi
B) Karşıya geçen yaya varsa durulması
C) Geniş kavisle dönülmesi
D) Dar kavisle dönülmesi
A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
26. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin
yapılması doğrudur?
28.
3
1
2
Şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
C) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
A)
B)
C)
D)
Otomobilin geçmesini beklemelidir.
Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
Hızını artırmalıdır.
Otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir.
29. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü
dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın
karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol
vermelidir?
A) Şeridi daralmış olan, diğerine
B) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
C) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt
diğerine
8
1. GRUP
TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ
30. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç
Y
35. Trafiğe çıkacak araçta, aşağıdakilerden
sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl
kullanabilirler?
hangisinde verilenlerin bulundurulması
zorunludur?
A) Seyyar tepe lambası taktırarak
B) Eskort eşliğinde
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D) Aracında gözcü bulundurarak
A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B) Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
31. Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde,
36. İlk kez tescili yapılacak araçlar için, satın
kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
alma veya gümrükten çekme tarihinden
itibaren kaç ay içinde müracaat edilmesi
gerekir?
Yerleşim yeri
içinde
A) 15
B) 20
C) 30
D) 50
Yerleşim yeri
dışında
100
120
150
200
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
37. Özel tertibatlı olarak imal edilmiş ve donatılmış, motosiklet veya otomobil türünden
araçları kullanacak hasta ve sakatlar hangi
sınıf sürücü belgesine sahip olmalıdır?
32. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?
A) H
A) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası
yaptırılmamışsa
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
D) Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
B) G
C) F
D) A1
38. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
herhangi birini almaya başvurabilmek için
kaç yaşını bitirme şartı vardır?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
33. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
39. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini
önleyici tedbirlerden değildir?
A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Dönüş ışıklarını yakarak
A) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
D) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi
34. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında
asli kusur sayılır?
40. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kurşunsuz yakıt kullanılmasının ana hedefidir?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
A)
B)
C)
D)
Ucuz yakıt kullanılması
Pahalı yakıt kullanılması
Çevre kirliliğinin azaltılması
Çevre kirliliğinin artırılması
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE
GEÇİNİZ.
9
1. GRUP
MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ
1. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün
8. Benzinli motora yakıt-hava karışımı hangi
kaynağıdır?
A) Motor C) Vites kutusu
Y
supaptan girer?
B) Tekerlek
D) Şaft
A) Tahliye supabından
B) Emme supabından
C) Egzoz supabından
D) Emniyet supabından
2. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine
sebep olabilir?
9. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Motorun yağ yakmasına
B) Motorun sarsıntılı çalışmasına
C) Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
D) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
A) Aşırı hız yapılması
B) Lastiklerin havasının az olması
C) Rölanti ayarının bozuk olması
D) Frenlerin ayarsız olması
3. Depodaki yakıtın miktarını sürücüye bildi-
10. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne
ren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
ilave edilir?
A) Kilometre göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C) Yağ göstergesi
D) Şarj göstergesi
A) Asit
C) Saf su B) Hidrolik
D) Antifriz
11. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
4. Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılırlar?
A)
B)
C)
D)
A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
B) Akünün kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Alternatörün kablosu çıkarılır.
Bir ve üç zamanlı
Bir ve dört zamanlı
İki ve dört zamanlı
İki ve beş zamanlı
12. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan
hangisi yapılır?
5. Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı
motorun parçasıdır?
A) Radyatör
C) Su pompası
A) Far
C) Buji
B) Krank mili
D) Piston
B) Termostat
D) Hava kanatçıkları
13. Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne
olur?
6. Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan
zehirli gazlardan biridir?
A) Karbonmonoksit
C) Su buharı
A)
B)
C)
D)
B) Azot
D) Karbondioksit
7. Aracın kullanma kılavuzuna göre belli kilo-
Motor az yağ yakar.
Motorun gücü artar.
Motor çok yağ yakar.
Motorun gücü azalır.
14. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlar-
metre sonunda hangisi değiştirilmelidir?
da yakıt sisteminin parçasıdır?
A) Karbüratör
C) Krank mili
A) Distribütör
C) Vantilatör
B) Volan
D) Bujiler
10
B) Karbüratör
D) Radyatör
1. GRUP
MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ
15. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sistemi-
Y
19. Vites değiştirirken vites kutusundan ses ge-
nin görevlerinden değildir?
liyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağlama
C) Temizleme
A) Fren pedalına tam basılmamıştır.
B) Gaz pedalına tam basılmamıştır.
C) Debriyaj tam ayırmıyordur.
D) Jikle düğmesi çekik kalmıştır.
B) Soğutma
D) Isıtma
16. Motosikletin sinyal lambalarından biri yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
A) Endüksiyon bobini
C) Alternatör
20. Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
B) Ampul
D) Konjektör
A) Aracın hızı artar.
B) Aracın gücü artar.
C) Araç vitese geçmez.
D) Aracın freni tutmaz.
17. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A) Soket
C) Sigorta B) Ampul
D) Buji
18. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt
sarfiyatına sebep olur?
A)
B)
C)
D)
Frenlerin sıkı olması
Frenlerin gevşek olması
Frenlerin yağlı olması
Frenlerin normal olması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
11
1. GRUP
İLK YARDIM BİLGİSİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
A
C
D
B
C
A
C
A
B
D
C
B
C
D
B
C
A
D
C
A
D
B
D
B
A
A
D
B
D
A
CEVAP ANAHTARI
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
D
B
D
A
B
A
C
D
C
B
B
D
B
D
B
C
D
A
D
B
A
D
D
C
C
B
D
A
C
C
A
B
A
A
D
C
A
C
B
C
Y
MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ
BİLGİSİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
B
C
D
A
D
B
A
C
B
C
D
B
D
B
C
A
C
C
SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR
1.Sınavın başladığı andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundasınız.
2.Sınav başladıktan sonra görevlilerle konuşmanız ve soru sormanız yasaktır.
3.Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine
yardım eden, kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca
bu kişiler ilk 45 dakika sonunda salondan çıkarılacaktır.
4.Sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport kimlik
belgelerinden birini masanızın üzerinde bulundurunuz.
5.Sınav başladıktan sonra adayların birbirleriyle konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
6.Sınav sırasında sigara, çay vb. içilmez.
7.Sınavın başladığı belirtilmeden soru kitapçıkları açılamaz ve cevaplandırma yapılamaz.
8.Sınav sonrası sınav giriş belgesini, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını mutlaka salon
görevlilerine teslim ediniz. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından
bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacak, ayrıca haklarında yasal işlem
yapılacaktır.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama
zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir
kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 498 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content