close

Enter

Log in using OpenID

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 – 363 96 53 www

embedDownload
1
01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre
sürücü olabilme şartlarından biri değildir?
A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak
B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun olmak
C) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
D) Bir meslek sahibi olmak
02-Motorlu taşıtlar sürücü kursunu bitiren ve kurs sonunda
yapılan sınavlarda başarılı olan adaya hangi belge verilir?
A) Taşıt sürücü sertifikası
B) Trafik tescil belgesi
C) Ruhsat
D) Sürücü kursu diploması
A) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
B) İl Özel İdarelerine
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna
D) İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine
04-Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak
belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
10-Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının
görevlerinden biri değildir?
11-Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü
içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene
şartlarını belirleyen yönetmelik, hangi bakanlığın görüşüne
uygun olarak hazırlanır?
A) Sağlık Bakanlığının
B) İçişleri Bakanlığının
C) Millî Eğitim Bakanlığının
D) Adalet Bakanlığının
12-Kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden; trafik
düzenini sağlanması ve alınacak önlemlerin
belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
A) Medeni Kanun
B) Türk Ceza Kanunu
C) Karayolları Trafik Kanunu
D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
I- Araçların tescil edilmesi
II - Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün
sorumlulukları arasında yer alır?
A) Yalnız I
A) Adalet Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı
A) Sürücü kurslarını denetlemek
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek
C) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
D) Sürücü kurslarında yetiştirilenlerin sınavlarını yapmak
03-Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü
belgesini almak için nereye başvurur?
05-
09-Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim,
denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi ile
belirlenir?
13-Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi
yoktur?
B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
06-Emniyet genel müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde,
trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerini
getirir?
A) İçişleri Bakanlığının
B) Millî Eğitim Bakanlığının
C) Dış işleri Bakanlığının
D) Ulaştırma Bakanlığının
14-Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi
yoktur?
A) İl özel idareleri
B) Afet işleri genel müdürlüğü
C) Jandarma genel komutanlığı
D) Sivil savunma genel müdürlüğü
07-Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle
görevlidir?
A) İçişleri Bakanlığının
B) Sağlık Bakanlığının
C) Kültür ve Turizm Bakanlığı
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
15-Başbakanın başkanlığın da, kara yolu güvenliği
konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla
oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Ulaştırma Bakanlığı
08-Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim plânını
hazırlayıp uygulamakla görevlidir?
A) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
B) İl ve ilçe Trafik Komisyonları
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
D) Yüksek Öğretim Kurumu
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
2
16-Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme
standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?
A) İl Trafik Komisyonu
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
17-Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarası kara yolunun yapım
ve bakımından sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) İl Belediye Başkanlığı
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
18-Ağırlık ve boyutları bakımından, belirlenen sınırı aşan,
bölünemeyen ve başka taşıma imkanı olmayan özel yüklerin
karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan izin alınması
zorunludur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünden
B) Ulaştırma Bakanlığından
C) İçişleri Bakanlığından
D) Karayolları Genel Müdürlüğünden
19-Belediye sınırı içinde, kara yollarını etkileyecek yapım
çalışmaları için kimden izin alınması gerekir?
A) Belediye Başkanlığından
B) İl Trafik Komisyonundan
C) İl Emniyet Müdürlüğünden
D) Millî Eğitim Müdürlüğünden
20-Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli
değildir?
A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C) Çocuklar için trafik eğitim tesislerini yapmak veya yaptırmak
D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik
levhaları koymak
21-Şehir merkezinde araç kullanan sürücü aşağıdaki tespitleri
yapıyor.
••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak
durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine
getirmediği kesinlikle söylenir?
A) Belediye
B) Mahalle muhtarları
C) Tarım İl Müdürlüğü
D) Millî Eğitim Müdürlüğü
22-Radyoaktif maddelerin yüklenmesi boşaltılması ve
taşınabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden izin almak
zorunludur?
A) Karayolları Genel Müdürlüğünden
B) İl ve İlçe Trafik Komisyonundan
C) Çevre Koruma Derneğinden
D) Atom Enerjisi Komisyonundan
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
3
01-Yaya, hayvan ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve
hareketlerine ne denir?
B) Ulaşım
A) Trafik
C) Taşıma
D) Erişme
02-Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
13- Kara yolunun genel olarak taşıt trafiği için ayrılmış
kısmına ne denir?
A) Ana yol
B) Banket
C) Şerit
D) Taşıt yolu
14-Şekildeki kara yolunun 2 ve 3 ile belirtilen kısmına ne
ad verilir?
A) Araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
B) Araç, yaya ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve
hareketleridir.
C) Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
D) Araç ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
03-Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,
köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A) Geçiş yolu
B) Kara yolu
C) Bağlantı yolu
A) Ayırıcı
B) Banket
C) Taşıt yolu
D) Yaya geçidi
D) Şerit
04-Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
15-Şekle göre yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, 1 ve 4 ile
belirtilen kısımlara ne denir?
A) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,
köprü ve alanlardır.
D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
05-Aşağıdakilerden hangisi kara yolu unsurlarından değildir?
A) Araç
B) Köprü
C) Banket
D) Kavşak
06-Kara yolunda, insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan
araçlara ne ad verilir?
A) Taşıt
B) Tren
C) Ulaşım
D) Taşıma
07-Kara yolunda kullanılan motorlu, motorsuz, özel amaçlı
taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel
adı nedir?
A) Araç
B) Taşıt katarı
C) Arazi taşıtı
A) Taşıt yolu
B) Banket
C) Bisiklet yolu
D) Platform
16-Banket için ne söylenebilir?
A) İki yol arasındaki ayırıcı olduğu
B) Tırmanma şeridi olduğu
C) Zorunlu halde taşıtlarca kullanılabilineceği
D) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı
17-Karayollarının hangi kısmı yalnız zorunlu hallerde
taşıtlarca kullanılabilir?
D) Ticari taşıt
A) Banket
08-Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı
sevk ve idare eden kişiye ne denir?
A) Sürücü
B) Şoför
C) İşleten
B) Yaya yolu
18-Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyrede bilmeleri için
taşıt yolunun çizgiler ile ayrılmış bölümüne ne denir?
A) Bölünmüş yol
B) Sürücü
D) Bağlantı yolu
D) Araç sahibi
09-Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı
süren kişiye ne denir?
A) Şoför
C) Geçiş yolu
C) Araç sahibi
B) İki yönlü yol
C) Banket
D) Şerit
19-Şekilde taşıtların seyrettiği taşıt yolunda çizgiler ile
ayrılmış olan bölüme ne denir?
D) İşleten
10-Aşağıdakilerden hangisini sevk ve idare eden kişilere
şoför denir?
A) Tramvayı
B) Otomobil
C) Taksi dolmuşunu
D) Treni
11-Şehirlerarası kara yolları ile otoyollarda araçların
seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?
A) Asgari hız
B) Azami hız
C) Uygun hız
D) Seyir hızı
12-Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en
üst hız sınırına ne denir?
A) Asgari hız
B) Azami hız
C) Uygun hız
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
D) Seyir hızı
A) Bölünmüş yol
B) Banket
C) Şerit
D) İki yönlü yol
20-Kara yollarında taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Yol çizgileri
B) Işıklı işaret cihazı
C) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D) Yolda yaya geçitlerinin olması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
4
21-Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
25-Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A) Bölünmüş kara yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Tek yönlü kara yolu
D) Bağlantı yolu
A) Tek yönlü kara yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Bölünmüş kara yolu
D) Erişme kontrollü kara yolu
22-Hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol
durumuna getirir?
26-Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
27-Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
23-Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Tek yönlü kara yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Bölünmüş kara yolu
D) Erişme kontrollü kara yolu
A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
D) 3 numaralı aracın 4 numaralı aracın bulunduğu şeritte
seyretmesi
24-Şekildeki gibi yan yana devamlı iki çizgi bulunan kara yolu
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
28-Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç
kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik
hakkına ne denir?
A) Geçiş hakkı
B) Bağlantı yolu
C) Hemzemin geçit
D) Geçiş üstünlüğü
29-Belli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak
şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına
bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir?
A) Bölünmüş yol haline geldiği
B) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı
C) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği
D) Aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanabileceği
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Gabari
D) Geçiş kolaylığı
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
5
30-Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak
için, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?
A) Yaya yolu
B) Yaya geçidi
C) Platform
D) Geçiş yolu
A) Azami ağırlık
B) Taşıma sınırı
C) Azami dingil ağırlığı
D) Gabari
31-Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından
bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?
A) Banket
B) Tali yol
C) Ana yol
D) Bölünmüş yol
A) Ekspres yol
B) Sığınma cebi
C) Hemzemin geçit
D) Kavşak
40-Aşağıdakilerden hangisi taşınabilecek en az ağırlığı
gösterir?
A) Azami ağırlık
B) Taşıma sınırı
C) Toplam ağırlık
D) Yüksüz ağırlık
33-Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun
üstünden geçmesini sağlayan yapıya ne denir?
A) Bağlantı yolu
B) Hemzemin geçit
C) Üst geçit
D) Geçiş yolu
41-Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına
veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A) Azami toplam ağırlık
B) Taşıma sınırı (Kapasite)
C) Yüklü ağırlık
D) Gabari
34-Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun,
kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne denir?
A) Bağlantı yolu
B) Geçiş yolu
C) Tali yol
D) Taşıt yolu
42-Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu
yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A) Kapasite
B) Taşıma sınırı
C) İstiap haddi
D) Dingil ağırlığı
35-Aşağıdakilerden hangisi bağlantı yollarının özelliklerinden
biri değildir?
A) Kavşak yakınında olması
B) Bir yönlü trafiğe ayrılmış olması
C) Taşıt yollarını birbirine bağlaması
D) Aracın bir mülke giriş ve çıkışı için yapılmış olması
36-Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites
küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne
denir?
A) Gabari
B) Viraj
C) Platform
D) Tehlikeli eğim
37-Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınmasına ve aracın
belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasına ne denir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
39-Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yasaktır?
A) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B) Gabarinin aşılması
C) Araç dengesinin korunması
D) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
32-İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?
A) Trafikten men
B) Trafik suçu
C) Trafik kusuru
D) Trafik cezası
38-Araçların, yüklü veya yüksüz kara yolunda güvenli
seyretmeleri amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
43-Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar
vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne
denir?
A) Gabari
B) Yüksüz ağırlık
C) Azami dingil ağırlığı
D) Yüklü ağırlık
44-Yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok 9 oturma yeri olan
ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad
verilir?
A) Otobüs
B) Kamyonet
C) Otomobil
D) Minibüs
45-Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 9 ila 15 oturma yeri
olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta
ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt
B) Kamp taşıtı
C) Minibüs
D) Otobüs
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
6
46-Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne
denir?
52-Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5
tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?
A) Minibüs
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Tramvay
47-Yük taşınmacılığında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya
uygun teçhizat ile donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu
taşıyabilen motorlu taşıta ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt
B) Arazi taşıtı
C) Kamp taşıtı
D) Taşıt katarı
48-Kara yollarında bir birim olarak seyretmek üzere birbirine
bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt
B) Taşıt katarı
C) Kamp taşıtı
D) Karavan
49-Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarıdır?
50-Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan
ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A) Çekici
B) Kamyon
C) Treyler
D) Kurtarıcı
51-Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek
için imal edilmiş olan, yük taşımayan motorlu taşıttır?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
7
01-Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında
motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
10-“C” sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde
verilen araçları kullanabilir?
A) Yeni bir iş kurmak
B) Kasko sigortası yaptırmak
C) Motor tamirciliği eğitimi almak
D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
A) Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör
B) Otobüs, kamyon, kamyonet
C) Çekici, kamyon, minibüs
D) İş makinesi, otomobil, minibüs
02-Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların
kara yolunda sürülmesi yasaktır?
11-Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon
süremezler?
A) Sürülecek araç başkasına aitse
B) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D) Aracın bakım süresi geçmişse
A) B
03-Motosiklet sürmek isteyen sürücü hangi sınıf sürücü
belgesine sahip olmalıdır?
A) Motosiklet
B) Otobüs
C) Çekici
D) İş makinesi
A) A2
B) C
C) D
D) E
B) C
C) D
D) E
12-"D" sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini
kullanabilir?
04-A2 sınıf sürücü belgesine sahip sürücüler, kendi
sınıfında dışında aşağıdakilerden hangisini kullanabilirler?
13-“E” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisin
kullanamaz?
A) Otobüs
B) Motorlu bisiklet
C) Kamyon
D) Minibüs
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
05-B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan
hangisini kullanabilir?
14-Hangi sınıf sürücü belgesi ile iş makinesi sürebilir?
A) B
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motosiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
06-B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan
hangisini kullanamaz?
A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Minibüs
D) G
15-Özel tertibatlı olarak imal edilmiş ve donatılmış
motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak
hasta ve sakatlar hangi sınıf sürücü belgesine sahip
olmalıdır?
A) H
A) B
A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Kamyon
D) Minibüs
B) G
C) F
D) A1
A) Tarım traktörü
B) İş makinesi
C) Motosiklet
D) Minibüs
B) C
C) D
D) E
17-A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden herhangi
birini almaya başvurmak için kaç yaşını bitirme şartı
vardır?
A) 15
08-F sınıfı sürücü belgesi olan hangi taşıtı kullanabilir?
B) 16
C) 17
D) 18
18-C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini
almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A) 17
B) 18
C) 20
D) 22
19-18 yaşını bitirmiş olanlar hangi sınıf sürücü belgesi
almak için başvuru yapamaz?
09-Aşağıdaki sürücü belgelerinin hangisi ile kendi sınıfının
dışındaki bir taşıt kullanılabilinir?
B) B
C) D
16-Monoküler (tek gözü gören) kişiler aşağıda verilen sürücü
belgelerinden hangisini almak için başvuru yapabilir?
07-B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan
hangisini kullanamaz?
A) A1
B) C
C) F
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) B
B) F
C) G
D) E
D) G
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
8
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
9
01-Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde
diğerlerine göre öncelik sahibidir?
09-Kırmızı ışıkta birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne
yapılmalıdır?
A) Trafik ışıkları
B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik görevlisi
A) Yavaşlamalıdır.
B) Durmalıdır.
C) Dikkatli geçmelidir.
D) Kalkışa hazırlanmalıdır.
02-Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl
olmalıdır?
10-Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı
ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik işaret levhası
3. Yer işaretleri
4. Trafik polisi(Görevlisi)
A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 1 - 4 - 2 – 3
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 4 - 2 - 3 - 1
A) Harekete hazırlanmalıdır.
B) Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
C) Dönüş yapacağı yola girmelidir.
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır.
03-Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı
trafik cihazı da bulunuyorsa bu durumda sürücüler öncelikle
hangisine uymak zorundadır?
11- Işıklı trafik işaret cihazında sarı ve yeşil ışığın birlikte
yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Yer ve yön denetlemelerine
B) Trafik zabıtasına
C) Işıklı trafik cihazına
D) Trafik işaret levhalarına
A) Yolun trafiğe açılmakta olduğunu
B) Yolun trafiğe kapanmakta olduğunu
C) İleride hemzemin geçit olduğunu
D) Yolda bakım çalışması olduğunu
04-Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere
uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
12-Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne
yapmalıdır?
A) Aracına el koyma
B) Hafif para cezası
C) Trafikten men etme
D) Para cezası ve ceza puanı
A) Kalkışa hazırlanmalıdır.
B) Yavaşlayıp durmalıdır.
C) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
05-Aksine biri durum yoksa, ışıklı trafik cihazında yeşil ışık
yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
13-Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun
trafiğe kapanmakta olduğunu bildirir?
A) Durmadan dikkatli geçmeli
B) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmesi
D) İlk geçiş hakkı yayalarda olduğu için beklemeli
A) Aralıklı yanıp sönen yeşil ışık
B) Araklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
06-Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
14-Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı
ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
A) Aracını durdurmalıdır.
B) Durmadan geçmelidir.
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.
D) Yavaşlayıp dikkatli geçmelidir.
07-Aksine bir durum yoksa, şekilde yanmakta olan ışıklı trafik
cihazına göre sürücü ne yapmalıdır?
A) Kırmızı
B) Sarı
C) Yeşil
D) Yanıp sönen kırmızı
A) Durup beklemelidir.
B) Durmadan geçmelidir.
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.
D) Yayalar geçebileceği için dikkatli geçme
15-Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık
yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
08-Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı
ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Kırmızı
B) Sarı
C) Yeşil
D) Yanıp sönen kırmızı
A) Yolun trafiğe açılmakta olduğunu
B) Yolun trafiğe kapanmakta olduğunu
C) İleride hemzemin geçit olduğunu
D) Yolda bakım çalışması olduğunu
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
10
16-Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
23-Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun
bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir?
A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
B) Yol açık ve uygun ise devam etmelidir.
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.
D) Yavaşlayıp yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
17-Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol
edildikten sonra geçilir?
A) Kırmızı ışıkta
B) Sarı ışıkta
C) Aralıklı yanıp sönen yeşil ışıkta
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
18-Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?
A) Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir.
B) Yavaş ve dikkatli geçilir.
C) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
D) Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir.
19-Işıklı trafik cihazlarıyla birlikte ışıklı ok da varsa, ok
yönündeki dönüş ne zaman yapılır?
A) Ok söndüğünde
B) Ok kırmızı yandığında
C) Ok yeşil yandığında
D) Ok sarı yandığında
24-Akan trafikte trafik görevlisinin hangi hareketi daha
önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı yolun ise açılacağı anlamına gelir?
20-Şekilde kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere hangisini
bildirir?
A) Sadece sağa dönülebileceğini
B) Düz gidilebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
21-Şekilde yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin hangisini
yapması yanlıştır?
A) Düz gitmeleri
B) Sağa dönüş yapmamaları
C) Düz gidecekse beklemeleri
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları
25-Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
22-Şekilde yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin hangisini
yapması yanlıştır?
A) Düz gitmeleri
B) Sağa dönüş yapmamaları
C) Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D) Yayalara yeşil ışığın yanmasını beklemeleri
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Yol bütün yönlere kapalıdır.
B) Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır.
C) Yol kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır.
D) Yol bütün yönlere açıktır.
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
11
26-Araçlardan hangiler beklemelidir?
30-Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin
sürücüler için anlamı nedir?
A) 1-3
B) 2-4
C) 2-3
D) 3-4
27-Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosikletli
sürücü ne yapmalıdır?
A) Geç
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa çek ve dur
31-Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretli çubuğunu
şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı
nedir?
A) Beklemelidir.
B) Sola dönmelidir.
C) Doğru gitmelidir.
D) Sağa dönmelidir.
28-Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiğin hızlanması
talimatıdır?
A) Hızlandırma işareti
B) Yavaşlatma işareti
C) Dönüş işareti
D) Dur işareti
32-Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretli çubuğunu
şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı
nedir?
29-Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma
talimatıdır?
A) Geç
B) Dur
C) Yavaşla
D) Hızlan
33-Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretli çubuğunu
şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı
nedir?
A) Geç
B) Dur
C) Yavaşla
D) Hızlan
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
12
34-Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?
42-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Düşük banket
B) Dikkat
C) Okul geçidi
D) Yol ver
A) Yaya geçidine
B) Yaya yoluna
C) Yayanın giremeyeceği
D) Yola yayanın çıkabileceğini
35-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
43-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C) Yol kenarında besi çiftliğinin bulunduğunu
D) Hayvanla çekilen taşıtların çıkabileceğini
A) Otobüs yolunu
B) Otobüslerin park yeri
C) Otobüsün giremeyeceğini
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
36-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir
44-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini
bildirir?
A) Ehli hayvan geçebilir.
B) Ehli hayvan giremez.
C) Vahşi hayvanlar geçebilir.
D) Vahşi hayvanlar giremez.
A)
B)
C)
D)
Bisiklet girişinin yasak olduğu
Motosiklet girişinin yasak olduğu
Sadece motosikletlinin girebileceği
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğu
37-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
45-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceği
B) Bisikletlinin yavaş gitmesi gerektiğini
C) Bisikletin geçebileceği
D) Bisikletin giremeyeceği
A) Traktörün geçebileceğini
B) Traktörün giremeyeceğini
C) Traktörlerin park edebileceğini
D) Sadece traktörün girebileceğini
38-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine
yaklaşıldığını bildirir?
46-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Alt veya üst geçitlere
B) Gençlik kampına
C) Yürüyüş yoluna
D) Okul geçidine
A) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B) Kamyon için geçme yasağının sonu olduğunu
C) Kamyonun giremeyeceğini
D) Treylerin giremeyeceğini
39-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
47-Şekildeki trafik işareti kamyon sürücülerine
ne bildirir?
A) Hızını değiştirmeden seyretmelidir.
B) Yavaşlayarak dikkatli seyretmelidir.
C) Aracını durdurmalıdır.
D) Korna çalmalıdır.
A) Kamyonların park edemeyeceğini
B) Duraklamanın tehlikeli olduğunu
C) Öndeki aracın geçilemeyeceği
D) Kamyonların yola giremeyeceği
40-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden
hangisini yapması yanlıştır?
48-Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı
anlamdadır?
A) Aracının hızını azaltması
B) Aracının hızını artırması
C) Öndeki aracı geçmemesi
D) İlk geçiş hakkını yaylara vermesi
41-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden
hangisini yapması yanlıştır?
A) Öndeki aracı geçmemesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Geçiş hakkını yayalara vermesi
D) Yayaları ikaz ederek geçmesi
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
13
49-Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden
hangisi girebilir?
54-Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt
trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Lastik tekerlekli traktör
50-Motosikletli, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin
bulunduğu yola girebilir?
55-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Sola dönmenin yasaklandığını
B) Kaygan yola yaklaşıldığını
C) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceği
56-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
51-Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt giremez işaretidir?
A) Açılan köprü
B) Sola tehlikeli devamlı viraj
C) Sola tehlikeli viraj
D) Soldan daralan kaplama
57-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
52-Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?
A) Hızını artırmalıdır.
B) Park lambalarını yakmalıdır.
C) Takip mesafesini azaltmalıdır.
D) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
58-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Yolun solundan gitmeli
B) Takip mesafesini azaltmalı
C) Yavaş ve daha dikkatli gitmeli
D) Sağa dönüş lambasını yakmalı
59-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
53-Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?
A) İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja
yaklaşıldığını
B) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozuklukların
olduğunu
C) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime
yaklaşılmakta olduğuna
D) İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja
yaklaşıldığını
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
14
60-Aşağıdakilerden hangisi sağa devamlı viraj işaretidir?
65-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Araç trafiğine kapalı yolu
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Öndeki taşıtı geçme yasağını
D) Geçme yasağı sonunu
66-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
61-Şekildeki trafik işaretini görünce ne yapılır?
A) Hız sabit tutulur.
B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
A) Araç trafiğine kapalı yol
B) Hız sınırlaması sonunu
C) Öndeki taşıtı geçme yasağını
D) Geçme yasağı sonunu
62-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
67-Hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
63-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
68-Şekildeki trafik işareti ile hangisi gerektiğinde birlikte
kullanılabilir?
64-Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?
A) Hızını azaltması
B) Hız sınırını aşması
C) Önündeki aracı geçmesi
D) Takip mesafesini azaltması
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
15
69-Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
73-Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yasaktır?
A) Park yasağını
B) Geçme yasağı sonunu
C) Hız sınırlaması sonunu
D) Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
70-Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı hangisi
sona erdirir?
A) 2.aracın solama yapması
B) 3.aracın solama yapması
C) Araçların takip mesafesine uyması
D) 2.aracın 1.aracı geçerken hızını arttırması
74-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
71-Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama
ve kısıtlamaları sona erdirir?
75-Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?
72-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
76-Şekildeki sürücü levhası sürücüye neyi bildirir?
A) Geçme yasağının sona erdiğini
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C) Kamyonlar için geçme yasağı sonu olduğunu
D) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
A) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) Tali yol kavşağına yaklaştığını
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
16
77-Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası
sürücüye neyi bildirir?
82-Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) Ada etrafında dönmeyi
D) U dönüşü yapmayı
83-Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi
numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle
yasaktır?
A) Bölünmüş yola girileceğini
B) Tali yol kavşağını
C) İki yönlü yol kesimine yaklaşıldığını
D) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
78-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Yolun iki taraftan daraldığını
B) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
C) Yolun çift yönlü olduğunu
D) Yolun tek yönlü olduğunu
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4
84-Şekildeki işaret ne zaman kullanılır?
79-Şekle göre hangisi doğrudur?
A) Tehlikeli eğim başladığında
B) Soldan daralan yola yaklaşıldığını
C) Kaygan yola yaklaşıldığını
D) Tek yönlü yola yaklaşıldığını
85-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç
sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D) 2 numaralı araç geri gitmelidir.
80-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Sağa dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez
A) Taşıt yolunun solda daralacağı
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağı
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağı
D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşılacağı
86-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne
yapmalıdır?
81-Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?
A) Sağa dönüşü
B) Sola dönüşü
C) U dönüşü
D) Park etmeyi
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
B) Hızını azaltmalıdır.
C) Geriye dönmelidir.
D) Hızını artırmalıdır.
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
17
87-Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden
biri değildir?
91-Şekildeki araç sürücüsü ne yapabilir?
I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III-Aynı yönde ilerleme
88-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Yalnız I
B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
92-Aşağıdakilerden hangisi dönel kavşağa
yaklaşıldığını bildirir?
A) Yolun iki şeride ayrıldığını
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) İleri ve sağa mecburi yönü
D) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
89-Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve
sola dönüş için olduğunu bildirir?
93-Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak
işaretidir?
90-Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini
yapması yasaktır?
94-Aşağıdakilerden hangisi sağdan anayola girişi
bildirir?
A) Aynı yönde seyretmesi
B) Sağa dönüş yapması
C) Sola dönüş yapması
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
18
95-Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?
99-Şekilde ki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı
kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Bölünmüş karayolu
B) Bağlantı yolu
C) Tali yol
D) Ana yol
96-Aşağıdakilerden hangisi ana yol-tali yol kavşağını bildiren
levhalardan değildir ?
100-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
97-Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A) 1 ve 2 numaralı araçlar ana yoldadır.
B) 3 ve 4 numaralı araçlar tali yoldadır.
C) 3 ve 4 numaralı araçlar bölünmüş kara yolundadır.
D) 1,2,3 ve 4 numaralı araçlar iki yönlü kara yolundadır.
101-Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda
bulunmaz?
98-Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini
bildirir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
19
102-Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile
aynı anlamdadır?
106-Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması
anlamındadır?
103-Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi tali yolda bulunur?
107-Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu
trafik işaretidir?
104- Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisini yapılması
yasaktır?
A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
D) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
108-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi
bildirir?
A) Işıklara 50 m kaldığı
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılamaz
105-Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi
ile aynı anlamı taşır?
109-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Takip mesafesinin 70 m den az olmayacağını
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) 70 metreden sonra yolun daralacağını
D) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceği
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
20
110-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
115-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Taşıt giremez
B) Taşıt trafiğine kapalı yol
C) Kontrollü demir yolu geçidi
D) Kontrolsüz demir yolu geçidi
A) Köprü başlangıcını
B) Otoyol başlangıcını
C) Bölünmüş yolu
D) Çift yönlü yolu
111-Aşağıdakilerden hangisi otoyol şerit kapatma işaretidir?
112-Şekildeki trafik işareti sürücülere aşağıdakilerden hangisine
yaklaşıldığını bildirir?
116-Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu
geçidine yaklaşıldığını bildirir?
117-Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine
yaklaşıldığını bildirir?
A) Tali yolu
B) Köprüye
C) Kavşağa
D) Demir yoluna
A) Tünele
B) Alt geçide
C) Karavanlı park yerine
D) Gençlik kampına
113-Yolun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri
sürücülere neyi bildirir?
118-Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma
olabileceğini bildirir?
A) Yolun daralmakta olduğu
B) 200 m ileride köprü olduğu
C) 200 m ileride kavşak olduğu
D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
114-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz
demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
119-Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir?
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
21
120-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden
hangilerini yapmalıdır?
I - Hızını arttırmalıdır.
II - Hızını azaltmalıdır.
III- Öndeki aracı geçmekten kaçınmalıdır.
A) I – II
B) I – III
C) II – III
126-Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Banketten gitmelidir.
B) Takip mesafesini artırmalıdır.
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.
D) I – II - III
121-Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında
biten yolu bildirir?
127-Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
122-Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi
128-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün
hangisini yapması yanlıştır?
A) Yolda kar mücadelesinin yapıldığı
B) Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu
C) Çalışma sebebi ile yolun trafiğe kapatıldığını
D) Yolda kayma, çökme veya heyelan olduğunu
A) Aracını yavaşlatması
B) Yolu kontrol etmesi
C) Takip mesafesini azaltması
D) O bölgeden dikkatli geçmesi
123-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
129-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini
124-Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
130-Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün
aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Yol yüzeyi arızalıdır.
B) Yoldan yavaş geçilmesi gerektir.
C) Yolda yapım çalışması vardır.
D) Yolda kasis vardır.
125-Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konur?
A) Virajlı
B) Kasisli
C) Kaygan
D) Eğimli
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini
C) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
D) Tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını
A) Hızını artırması
B) Sert fren yapması
C) Vitesi boşa alması
D) Uygun viteste inmesi
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
22
131-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
136-Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk,genişlik
ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari
sınırlamasının olduğunu bildirir?
A) Kasisli yolu
B) Tehlikeli çıkış eğimli yol
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
132-Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı
anlamdadır?
137-Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk,genişlik
ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari
sınırlamasının olduğunu bildirir?
133-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
A) Vitesi büyütmelidir.
B) Vitesi küçülterek seyretmelidir.
C) Hızını artırmalıdır.
D) Tekerleklere zincir takmalıdır.
138-Aşağıdakilerden hangisi gabari ile ilgilidir?
134-Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket
anlamındadır?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
139-Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken
aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
135-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Durmanın yasak olduğunu
B) Motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
C) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
D) Sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Sınırlı yükseklik gabarisini
B) Taşıma sınırını
C) Dingil ağırlığını
D) Geçme yasağını
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
23
140-Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
145-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı
nedir?
A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C) Duraklama ve park etme yasağını
D) Bütün yasakların sona erdiğini
A) Yaya geçidi
B) Bisiklet yolu
C) Bölünmüş yol başlangıcı
D) Trafiği hızlandırma işareti
141-Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
146-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı
nedir?
A) Dur
B) Durak
C) Devam et
D) Dikkat
142-Hangisi kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularını
indirip, bindirecekleri yeri gösterir?
A) Yaya geçidi
B) Sağa tehlikeli viraj
C) Taralı alana girilmez.
D) Taralı alan içine park edilebilir.
147-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı
nedir?
143-Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen
şekildeki sembolün anlamı nedir?
A) Yaya geçidi
B) Bisiklet yolu
C) Taralı alana girilmez
D) Yavaşlama uyarı çizgileri
A) Özürlü sürücü yolu
B) Özürlü taşıtı giremez
C) Özürlü sürücüler çıkabilir
D) Özürlü sürücüler için park yeri
148-Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış
olan çizgilerden hangileri yaya geçidini gösterir?
144-Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı
nedir?
A) Bisiklet yolu
B) Motosiklet yolu
C) Bisiklet giremez
D) Motorlu bisiklet yolu
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A)
I-II
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
www.atakansurucukursu.com
24
149-Taşıt yolu üzerine çizilen yazı ve sembollerden hangileri,
sürücülere araçlarını mutlaka uygun bir yerde durdurmalarını
bildirir?
153-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I - 1 numaralı şerit sola dönüş içindir.
II - 2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir.
III - 3 numaralı şerit sağa dönüş içindir.
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
A) Yalnız II
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III
154-Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
150-Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran
işarettir?
I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
A) Yalnız I
151-Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir?
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
155-Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili aşağıdaki davranışlarda hangilerini yapmak yasaktır?
I - Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II - Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III - Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
156-İşaret levhalarıyla ilgili davranışlardan hangisi trafiği
tehlikeye düşürmez?
152-Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli uyarı işareti değildir?
A) Görülmesi engellenecek şekilde park etme
B) Yerlerinin değiştirilmesi
C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D) Üzerlerine yazı yazılması
157-Kara yollarında trafik levhalarına zarar veren sürücüye
ne yapılır?
A) Masraf ödetilir ve para cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) 6 ay hapis cezası verilir.
D) Sürücü belgesi geri alınır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
25
01-Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar 08-Yerleşim yerleri dışında, tehlikeli madde taşıyan araçlar
olmalıdır?
ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre
olmalıdır?
A) Araç boyunun iki katı
B) Araç hızının yarısı
C) Araç hızı kadar
D) Araç ağırlığının üç katı
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
09-Yerleşim yeri dışında seyreden şekildeki araçlar
arasında, en az kaç metre mesafe olmalıdır?
02-80 km/saat hızla seyreden şekildeki araç önündeki araca en
fazla kaç metre yanaşabilir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
10-Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen
araç sürücüsü için ne kesinlikle söylenebilir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
03-Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin
belirlenmesinde kullanılır?
A) Fren mesafesinin
B) Duruş mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) İntikal mesafesinin
04-“88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına
söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çok dikkatli olduğu
B) Çok tecrübeli olduğu
C) Trafik kurallarına uymadığı
D) Yol yapısına bağlı olarak hareket ettiği
11-Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçişler dışında trafik sağdan akar.
B) Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidirler.
C) Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır.
D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler.
12-Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi
devamlı olarak işgal edilmez?
A) Fren mesafesi
B) İntikal mesafesi
C) Takip mesafesi
D) Duruş mesafesi
A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki
05-Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe
en az ne kadar olmalıdır?
13-Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını
olumsuz etkiler?
A) Fren mesafesi
B) İntikal mesafesi
C) Takip mesafesi
D) Duruş mesafesi
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
06-Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe
ne kadar olmalıdır?
14-Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri
kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
07-Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün ne yapması
doğrudur?
A) Takip mesafesine uyması
B) Takip mesafesini artırması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Hafif para cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Para cezası ve ceza puanı
D) Trafikten men etme
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
26
15-Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve
dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?
21-Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması
yasaktır?
A) Kamyon
B) Otomobil
C) Otobüs
D) Motosiklet
I – İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II – İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
III – Kontrollü kavşaklara gelindiğinde hızlarını azaltmaları
A) I – II
16-Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla
şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa, geçme dönme dışında
aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
22-Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?
A) Banketten
B) Orta şeritten
C) En sağ şeritten
D) En sol şeritten
17-Şekle göre hangi şerit sadece geçiş için kullanılır?
A) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B) Şerit değiştirmek yasaktır.
C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna geçmiştir.
23-Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol
çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Diğer şeride geçemez.
B) Önündeki aracı geçebilir.
C) Takip mesafesini azaltabilir.
D) Sol şeritte sürekli seyredebilir.
A) Orta şerit
B) Her iki banket
C) 1 numaralı şerit
D) 2 numaralı şerit
24-Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol
çizgileri sürücüye neyi bildirir?
18-Şekle göre hangi şerit sürekli işgal edilemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3
19-İki yönlü ve üç şeritli yollarda hangi şeridin kullanılması
yasaktır?
25-Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir kara yolu için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En sağ ve ortadaki
D) En soldaki
20-Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit
değiştirebilirler?
A) Önlerinde seyreden araç yoksa
B) Arkalarından gelen araç yoksa
C) Arkalarından gelen araca yol vermek için
D) Geçmek, dönmek, park etmek için
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilirler.
B) Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki araçları
geçebilirler.
C) Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler.
D) Her iki yöndeki araçta önündeki aracı geçemez.
A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceği
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği
C) Kesik çizgiler tarafından araçların şerit değiştirebileceği
D) Araçların bölünmüş yola gireceği
26-Kara yolunun hangi bölümünde öndeki araç
geçilebilir?
A) Kavşakta
B) Demiryolu geçidinde
C) Yaya ve okul geçitlerinde
D) Tek yönlü iki şeritli yolda
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
27
27-Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile
izlenmelidir?
32-Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı,
öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
1) Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek
2) Sola dönüş lambası ile sinyal vermek
3) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4) Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek
A) 1-2-3-4
B) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4
D) 1-4-3-2
28-Şerit değiştirmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsü, sola
sinyal vermeden önce hangisini kesinlikle yapmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
33-Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne
kadar yaklaşılır?
A) İki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar
A) Uzun huzmeli farları yakarak seyretmeli
B) 2 numaralı aracın işaretini bekleme
C) İç ve dış aynalardan trafik durumu kontrol edilmeli
D) 2 numaralı araca takip mesafesinden fazla yaklaşılmalı
29-Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir.
B) Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır.
C) Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir.
D) Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını
anlamlıdır.
30-Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit
değiştirme sırasında yapılması doğrudur?
A) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek.
B) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek.
C) Arkadaki araçları ikaz edip yavaşlatmak
D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçme
31-Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
C) 4 numaralı aracın yavaşlaması
D) 5 numaralı aracın geçmesi
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
34-Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
35-Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar
seyredilmelidir?
A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
36-Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son
basamağıdır?
A) Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C) Sağ şeride girmek
D) Takip mesafesi kadar önceden sola geçmek
37-Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur?
A) 4 numaralı aracın hızını arttırması
B) 1 numaralı aracın sağ şeride geçmesi
C) 2 numaralı araç takip mesafesini azaltmalı
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
28
38-Şekilde öndeki aracı geçmeye çalışan sürücünün hangisini yapması doğrudur?
45-Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan
yanlışlardan biridir?
A) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan
emin olmak
B) Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş lâmbalarını
kullanmak
C) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek
D) İki şeridi birden kullanmak
I – Takip mesafesini azaltması
II – Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla
işaret vermesi
III– Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektörle
uyarması
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I-II-III
46-Aşağılardakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek
şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
39-Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır?
47-Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak
değildir?
A) Bir başka araç tarafından geçilirken
B) Kavşaklara yaklaşırken
C) Öndeki araç geçilirken
D) Sağa veya sola dönülürken
A) İki şeridi birden kullanmaları
B) Kavşaklarda şerit değiştirmeleri
C) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
D) İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları
40-İki yönlü karayolunda araç geçilirken geçen aracın hızını
artırmasının sebebi nedir?
48-Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yolun geniş olması
B) Karşıdan gelen araç bulunmaması
C) Geçişi güvenli şekilde tamamlaması
D) Arkadan gelen araçların hızlı olması
A) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilinir.
B) Tramvayların sol yanından geçilmez.
C) Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza verilmez.
D) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme
geçme sayılmaz.
41-Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırını aşan taşıt
sürücülerine ceza verilmez?
A) Öndeki araç geçilirken
B) Kavşaklara yaklaşırken
C) Sağa veya sola dönerken
D) Bir başka araç tarafından geçilirken
49-Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağından
geçilebilir?
A) Yavaş seyreden araçların
B) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
C) Tırmanma şeridinde olmayan araçların
D) Konvoy oluşturmuş araçların
42-Aşağıdakilerden hangisi geçiş yapan araç sürücüsünün
yapacağı davranışlardan biri değildir?
A) Yol durumunu kontrol etmek
B) Aracın hızını azaltmak
C) Şerit değiştirme lambalarını kullanmak
D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
50-Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması
gereken kurallardan değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek.
B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etme
C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak.
D) Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek.
43-Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
51-Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden
hangisini yapması yanlıştır?
A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak
sağından geçilmelidir.
C) Geçme sırasında banket kullanılabilinir.
D) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice
yaklaşılmalıdır.
44-Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir
davranıştır?
A) Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak
B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağa geçmek
C) Başka aracı geçmeye çalışan araçları geçmemek
D) Tepe üstü ve dönemeçte araç geçmek
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C) Geçmek için en sol şeridi kullanması
D) En sağ şeride geçerek seyretmesi
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
29
52-Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün
aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
58-Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine
uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır.
A) Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
53-Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
A) Devamlı yol çizgisi
B) Diğer taşıt sürücüsü
C) Yol kenarındaki çizgiler
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
59-Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
I - Yolun kaygan olup olmadığına
II - Geçeceği aracın hızına
III - Geçiş yapılacak şeridin trafik yoğunluğuna
A) Yalnız l
B) l – ll
C) II – lll
D) l – ll – lll
54-Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalıdır.
B) Bulunduğu şeridi izlemeli ve hızını artırmamalı
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
55-Şekle göre, geçilmekte olan 1 numaralı araç sürücüsünün
hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını arttırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun huzmeli farları art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa yaklaşması
A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.
B) Hızını arttırarak öndeki aracı geçmelidir.
C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır.
D) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
60-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 Numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır.
B) 3 Numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.
C) 2 Numaralı araç takip mesafesine uymamıştır.
D) 2 ve 3 numaralı araçlar normal hızın altında seyretmiştir.
56-Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden
sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl
davranmak zorundadır?
61-Şekle göre hangi aracın yaptığı yanlıştır?
A) Aracın hızını arttırmak
B) Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durma
C) Sağa yanaşmak, gerekirse durmak
D) Hızını azaltıp seyrine devam etme
57-Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) 1
B) 2
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
C) 3
D) 4
www.atakansurucukursu.com
30
62-Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için hangisi
söylenemez?
66-Şekle göre geçme işlemi yapan 1 numaralı araç
sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
A) Öndeki aracın geçilebileceği
B) İki yönlü karayolu olduğu
C) Diğer şeride geçilemeyeceği
D) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
I- Geçiş kuralına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III-Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
63-Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol
çizgileri sürücüye neyi bildirir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
67-Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü
geçme yasağına uymamıştır?
A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğine
C) Devamlı çizgi tarafından araçların şerit değiştiremeyeceğini
D) Her iki yönden seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
64-Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
A) Kesikli çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçebileceği
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi
gerektiği
C) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümün gireceği
D) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
65-Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü
kesimindeki yol çizgisidir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
31
68-Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi
ifade eder?
73-Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?
A) Hızın arttırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
69-Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi
ifade eder?
A) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
B) Tali yoldan gelen araçlara yol verilmesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını artırması
D) Durup yolu kontrol etmesi
74-Şekle göre sürücünün hangisini yapması zorunludur?
A) Hızın arttırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D) Seyir yönünde uygun şeridin kullanılmasını
70-Kavşaklara yaklaşırken kaç metre içinde şerit değiştirilmesi yasaktır?
Yerleşim yerleri
içinde
A)
B)
C)
D)
Yerleşim yerleri
dışında
30
50
60
70
A) Dikkatli olması
B) Hızını arttırması
C) Durup, kavşağı kontrol etmesi
D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
150
200
250
300
75-Şekildeki durumda sürücünün ne yapması zorunludur?
71-Yerleşim yeri içinde sola dönüş yapmak isteyen sürücü
kavşağa 30 metre kala hangi numaralı şeride girmelidir ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 veya 3
A) Dur çizgisinde mutlaka durması
B) Sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi
C) İleri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi
D) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürülmesi
72-Şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü,
76-Şekildeki kavşakta hangisini yapmak yasaktır?
kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 veya 2
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
D) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
32
77-Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan
sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
85-Şekildeki gibi dönüş yapacak sürücü aşağıdakilerden
hangilerini yapmalıdır?
A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Birkaç defa selektör yaparak
78-Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek
yasaktır?
A) Durma ve duraklama
B) Geçme ve park etme
C) Kavşağa gelindiğinde
D) Sağa ve sola dönmede
I – Sağa dönüş lambasını yakmalı
II – Hızını azaltmalı
III – Dar bir kavisle dönmeli
79-Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III
86-Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin
hangisini yapması yanlıştır?
80-Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini
yapmak zorundadır?
A) Arkadan gelen araçlara yol vermek
B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek
C) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
81-
A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B) Hızlarını azaltmaları
C) Dar bir dönüşle kavis yapması
D) Dönüşü en sol şeritte tamamlamaları
I – Şerit değiştirmelerde
II – Sağa ve sola dönüşlerde
III – Bir aracın geçilmesi esnasında
Hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II, III
82-Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere geç mesajı verilmesinde
87-Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hız azaltılır.
B) Sağa dönüş lâmbası yakılır.
C) Geniş kavisle dönülür.
D) Sağ şeride geçilir.
88-Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
83-Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangilerini
yapmaları yanlıştır?
A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
84-Sağa dönmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsü
aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
A) I – II
1- Hız azaltılır.
2- İşaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır.
A) 2-4-1-3
B) 1-2-3-4
I – Hızını azaltmalı
II – Sola dönüş lambasını yakmalı
III – Geniş bir kavisle dönmeli
C) 4-2-1-3
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
B) I – III C) II – III D) I – II – III
D) 1-4-2-3
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
33
89-Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları doğrudur?
96-Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi
yasaktır?
A) Dönüş işareti ile hızlarını arttırmaları
B) Bulundukları şeridin solun yanaşmaları
C) Hız arttırarak dönüşlerini tamamlamaları
D) Dönüşlerini dar kavisle yapmaları
A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda duraklarken
C) Tek yönlü yollarda park ederken
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
90-Döner kavşaklarda, geriye dönüş amacı taşımayan sola
dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
97-Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle
yapamayan otobüs veya kamyon sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Sola dönüş lambasının yakılması
B) Sol şeride geçilmesi
C) Dar kavisle dönülmesi
D) Hızın azaltılması
A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir.
B) Akan trafiği durdurmalıdır.
C) Geri manevradan vazgeçmelidir.
D) Bir gözcü bulundurmalıdır.
91-Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
98-Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin
yapılması doğrudur?
Sağa dönüşte
Sola dönüşte
Geniş
Dar
Dar
Geniş
Dar
Geniş
Dar
Geniş
A)
B)
C)
D)
A) Şerit değiştirilmesi
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Aracın hızının arttırılması
D) Geçiş hakkı kurallarına uyulması
99-Şekildeki durumda hangisinin yolu kullanmada öncelik
hakkı vardır?
92-Şekle göre geri dönüş yapmak isteyen aracın hangi
şeridi kullanması gerekir?
A) Yaya
B) Traktör
C) Otomobil
D) Motosiklet
A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi
100-Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşması halinde
ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
93-Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün
aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Aracın hızını azaltması
B) Aynı hızla seyretmesi
C) Bulunduğu şeridi izlemesi
D) Hızına uygun şeride geçmesi
A) Yayalar
B) Sağdan gelen araçlar
C) Soldan gelen araçlar
D) Doğru geçecek araçlar
101-Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki
2 numaralı sürücü ne yapmalıdır?
94-Dönel kavşakta geriye dönüşlerde sürücülerin
hangisini yapması yasaktır?
A) Orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi
B) Kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını vermesi
C) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D) Orta ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit
değiştirmesi
95-Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir? A) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
A) Bağlantı yollarında
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
B) Tek yönlü yolda duraklama dışında
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) Tek yönlü yolda park etme dışında
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
34
102-Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı taşıt geçiş yolundadır.
B) 2 ve 3 numaralı taşıtlar, iki yönlü kara yolunda seyretmektedir.
C) 1 numaralı taşıt sürücüsü, 2 numaralı taşıtın geçmesini
beklemelidir.
D) 2 numaralı araç sürücüsü, 1 numaralı araca yol vermelidir.
106-Şekildeki trafik kazası hangisine uyulmaması sonucu
meydan gelmiş olabilir?
A) Takip mesafesine
B) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
C) Farların kullanılacağı yer ve hallere
D) Geçiş üstünlüğüne uymama
107-Şekildeki trafik kazası hangisine uyulmaması sonucu
meydan gelmiş olabilir?
103-Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 2.aracın takip mesafesine uymadığı
B) 1.aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C) 2.aracın yanlış şeritte seyrettiği
D) 1.aracın doğru geçen araca yol vermediği
A) Korna çalıp 1 numaralı aracı beklemeli
B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
C) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D) Hızını artırıp kavşağa girmeli
108-Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması
nasıl olmalıdır?
104-Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmak
zorundadır?
A) 1-2-3
B) 2-3-1
C) 2-1-3
D) 3-2-1
109-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hızını artırmak
B) 2 numaralı araca yol vermeli
C) Korna ile 2 numaralı aracı durdurmalı
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
105-Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt
sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir?
A) 1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi
B) 2 numaralı taşıtın, 1 numaralı taşıtın geçme sini beklememesi
C) 2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması
D) 1 numaralı taşıtın geçiş hakkını 2 numaralı taşıta vermemesi
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini
beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek
durdurması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
35
110-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
C) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini
beklemesi
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
114-Şekildeki kara yolu bölümüne 1 ve 2 numaralı taşıt
sürücülerinin karşılaşmaları halinde hangisini yapmaları
doğrudur?
A) 2 numaranın 1 numaraya yol vermesi
B) 2 numaralının geçiş hakkını kullanması
C) 1 numaralı araç hızını artırmalıdır.
D) 2 numaralı araç hızını artırmalıdır.
115-Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?
111-Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç
sürücüsü ne yapmalıdır?
A) 1-2-3
B) 2-3-1
C) 3-1-2
D) 3-2-1
116-Şekle göre kontrolsüz kavşakta ilk önce hangi araç
geçmelidir?
A) 2 numaralı araca yol vermelidir.
B) Hızını arttırarak dönüş yapmalıdır.
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir.
D) 2 numaralı aracı ikaz ile durdurmalıdır.
112-Şekle göre ışıksız kavşakta karşılaşan araçlardan
hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
A) Motosiklet
B) Traktör
C) Otomobil
D) Kamyonet
A) 1 nolu
B) 2 nolu
C) Hızı olan
D) Yavaş olan
117-Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş
hakkını kullanmalıdır?
113-Şekildeki kara yolu bölümüne yaklaşırken 1 ve 2
numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır?
A) Her ikisi de durmalı sonra geçmelidir.
B) Her ikisi de hızlarını azaltmalıdır.
C) 1 numaralı araç hızını artırmalıdır.
D) 2 numaralı araç hızını artırmalıdır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Tarım traktörü
B) Otobüs
C) İş makinesi
D) At arabası
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
36
118-Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş
hakkını kullanmalıdır?
122-Şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Otomobilin geçmesini beklemelidir.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) Hızını artırmalıdır.
D) Otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir.
A) Kamyonet
B) Motosiklet
C) Traktör
D) Otomobil
123-Şekle göre otomobil sürücüsü ne yapmalıdır?
119-Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç
kullanmalıdır?
A) Korna çalarak bisiklet sürücüsünü durdurmalıdır.
B) Yolda yaya yoksa yola devam etmelidir
C) Geçiş hakkını bisikletliye vermelidir.
D) Hızlanarak dönüşünü tamamlamalıdır.
124-İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne
yapmalıdır?
A) Motosiklet
B) At arabası
C) Otomobil
D) Kamyonet
120-Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?
A) U dönüşü yapmalıdır.
B) 1.araca yol vermelidir.
C) 1.aracı ikaz ederek durdurmalıdır.
D) Hızını artırmalı
A) 1-2-3
B) 2-3-1
C) 3-1-2
D) 3-2-1
121-Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını 2 numaraya vermelidir.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) İkaz edip 2 numarayı yavaşlatmalıdır.
D) 2 numarayı durdurup geçmelidir.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
125-Şekildeki karşılaşmada, geçiş hakkı sırası nasıl
olmalıdır?
A) 1-2-3
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
B) 2-1-3
C) 3-2-1
D) 1-3-2
www.atakansurucukursu.com
37
126-Şekilde 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
132-Geçiş üstünlüğü hangi haller dışında kullanılmaz?
A) Görev hali dışında
B) Yolların buzlu ve kaygan olması halinde
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D) Şehirlerarası kara yollarında
133-Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip
araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A) Görev hali dışında kullanılmaması
B) Can ve mal güvenliğinin korunması
C) Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D) Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B) Geçiş hakkını 2 numara vermelidir.
C) Korna çalıp 2 numarayı yavaşlatmalıdır
D) Hızlanıp kavşağa önce girmelidir.
127-Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş
üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
134-Aşağıdakilerin ışıksız kavşakta karşılaşması halinde ilk
geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
1-İtfaiye aracı
2-Sivil savunma aracı
3-Özel izinle karayoluna çıkmış araç
4-Doğru geçecek araç
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
135-Şekilde karşılaşmada öncelikle itfaiye aracının geçmesi
gerekir.
A) 1-3-4-2
B) 2-3-4-1
C) 3-1-4-2
D) 4-1-2-3
128-Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı
kullanırken hangisine dikkat etmek zorundadır?
Bu durum hangisi ile açıklanabilinir?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
D) Çevreyi rahatsız etmemeye
129-Geçiş üstünlüğünü kullanan araçların hangisini yapması zorunludur?
A) İlk geçiş hakkı geçiş üstünlüğü olan araçtadır.
B) İtfaiye aracı diğer araca göre daha güçlüdür.
C) İtfaiye aracı ana yolda seyretmektedir.
D) Aynı şartta ilk geçiş hakkı sağdan gelen araçlarındır.
136-Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Eskort eşliğinde gitmesi
B) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C) Seyyar tepe lambası takması
D) Aracında gözcü bulundurması
A) P.T.T araçları
B) Zabıta araçları
C) İş makineleri
D) Gümrük muhafaza araçları
130-Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı
işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?
137-Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır.
B) Mümkünse geriye dönmelidir.
C) Taşıt yolunda yer açmalıdır.
D) Aracını hızlandırarak seyretmelidir.
A) Sahil güvenliğinde kullanılan araçların
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C) Alarm durumu, sivil savunma araçlarının
D) Sanık veya suçlu takip eden araçların
131-Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli ve
ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
138-Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B) Olduğu yerde hemen durmalı
C) Işıklı trafik işaretine uymalı
D) Geriye dönerek beklemeli
A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracının motorunu durdurup, vitesi
boşa alması
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
38
139-Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan
aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa
yanaşıp durmalı
B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D) Motoru durdurup, vitesi boşa almalı
140-İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B) Hız azaltmak için frene basması
C) Vitesi boşa alması
D) Düşük hızla seyretmesi
145-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda
minibüs ile kamyonun karşılaşmaları hâlinde, hangisi
diğerine yol vermelidir?
A) Minibüs sürücüsü, kamyona
B) Şeridi daralmış olan, diğerine
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D) Kamyon sürücüsü, minibüse
146-Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda,
kamyonet ile tarım traktörünün karşılaşması hâlinde,
hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Kamyonet sürücüsü, tarım traktörüne
B) Tarım traktörü sürücüsü, kamyonete
C) Şeridi daralmış olan diğerine
D) Hızı fazla olan az olana
141-Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
147-Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret
yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı
sağlamalıdır?
A) Kamyonete
B) Kamyona
C) İş makinesine
D) Lastik tekerlekli traktör
148-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda,
otobüs ile arazi taşıtının karşılaşması durumunda, hangisi
diğerine yol vermelidir?
A) U dönüşü yapmalı
B) 2 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı
D) 2 numaralı aracı ikaz edip durdurmalı
142-Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına
B) Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Yüklü ağırlığı fazla olan az olana
149-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda
motorsuz ve motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi
diğerine yol vermelidir?
A) Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
B) Şeridi daralmış olan, diğerine
C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
D) Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
A) U dönüşü yapmalı
B) 2 numaralı araca yol vermeli
C) İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı
D) 2 numaralı aracı ikaz edip durdurmalı
143-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda,
otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi
diğerine yol vermelidir?
A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine
B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C) Otomobil, kamyona
D) Kamyon, otomobile
144-Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda,
otomobil ile otobüsün karşılaşmaması durumunda, hangisi
diğerine yol vermelidir?
A) Otobüs sürücüsü, otomobile
B) Otomobil sürücüsü, otobüse
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
39
01-Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına
ne ad verilir?
09-Aracın durma ve duraklaması gereken hâller dışında
bırakılmasına ne denir?
A) Duraklama
B) Park etme
C) Bekleme
D) Durma
A) Terminal
B) Garaj
C) Durak
D) Park etme
02-Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
10-Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye
örnektir?
A) Park etmek
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Yük boşaltmak
D) Yolcu indirmek ve bindirmek
A) 5 dakikadan fazla beklemek
B) 5 dakikadan az beklemek
C) Yük yüklemek veya boşaltmak
D) Yolun kapalı olması durumunda beklemek
03-Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
11-Şekildeki kara yolunda, sürücüsü içinde bulunan araç
zorunlu hal dışında 10 dakikadan fazla beklerse
hangisini yapmış olur?
A) Park etmek
B) Yük boşaltmak için beklemek
C) Yolcu indirmek için beklemek
D) Yetkililerin dur işareti ile durmak
04 -
A) Park etme
B) Duraklama
C) Durma
D) Yolcu indirme bindirme
-Kırmızı ışık yanması
-Yolun trafiğe kapanması
-Yetkililerin dur işareti vermesi
Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle
durdurulmasına ne ad verilir?
12-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park
etmek yasaktır.
2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
A) Duraklama
B) Park etme
C) Bekleme
D) Durma
A) Her ikisi de doğrudur.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) 1. doğru 2. yanlıştır.
D) 1. yanlış 2. doğrudur.
05-Aşağıdakilerden hangisi durma değildir?
A) Yolcu indirip bindirmek
B) Öndeki araçların durması sonucu beklemek
C) Trafik görevlisinin işareti ile durmak
D) Kırmızı ışık kuralına uymak
13-Yerleşim yerlerinde, kavşaklara kaç metre mesafe
içinde duraklama yapmak yasaktır?
A) 20
06-Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek
ve bindirmek veya eşya yüklemek ve boşaltmak amacı ile
kısa süreli durdurulmasına ne denir?
B) 15
07-Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?
A) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
B) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek
D) 5
14-Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre
mesafede duraklamak yasaktır?
Yerleşim yeri
içinde (m)
A) Park etme
B) Duraklama
C) Durma
D) Bekleme
C) 10
A)
B)
C)
D)
Yerleşim yeri
dışında (m)
15
20
30
50
100
120
150
200
15-Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu
taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her
iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
08-Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok
kaç dakikadır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
A) 15
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
B) 20
C) 25
D) 30
www.atakansurucukursu.com
40
16-Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yerleri dışındaki köprülere
kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
24-Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına
gerek yoktur?
A) 100
A) Motorun durdurulmasına
B) El freninin çekilmesine
C) Park lâmbasının yakılmasına
D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
B) 150
C) 175
D) 200
17-Aşağıdakilerden hangisinde duraklama yasak değildir?
A) Yaya ve okul geçitlerinde
B) Tepe üstlerine yakın yerlerde
C) Dönemeçlerde
D) Banketlerde
25-Aşağıdakilerden hangisi park etme kuralıdır?
18-Aşağıdakilerden hangisine park edilmesi yasak değildi?
A) Dönemeçlerde
B) Geçiş yolları üzerinde
C) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
D) Eğimli yol kesimlerinde
A) Araçta bir gözcü bulundurmak
B) Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
C) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bekle
D) Park yerindeki araçların çıkışlarını engellememek
26-Otobüsün eğimli bir yolda park edilmesi hâlinde
aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
19-Yaya ve okul geçitlerinde, aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yasak değildir?
A) Duraklamak
B) Durmak
C) Şerit değiştirmek
D) Park etmek
A) Aracın başında gözcü bulundurulması
B) Park lâmbalarının yakılarak önüne ve arkasına
yansıtıcı konulması
C) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne,
çıkışta arkasına takoz konması
D) Aracın ön tekerleklerine takoz konulması
27-Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun
park etmiştir?
20-Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?
A) Yaya yolu genişse
B) Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse
C) Trafik işaretleri ile belirlenmişse
D) Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa
21-Şekilde park etmiş aracın hangi tarafına duraklama
yapılamaz?
28-Aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü,
motoru çalıştırmadan önce aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) Dönüş lâmbalarını yakarak işaret vermelidir.
B) Çıkacağı taşıt yolunun genişliğine bakmalıdır.
C) Aracın etrafını kontrol etmelidir.
D) Park görevlisinin talimatını beklemelidir.
A) Önüne
B) Arkasına
C) Yol tarafındaki yanına
D) Her iki yönde 50 metre mesafede
29-Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
22-Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak
önlemlerden değildir?
A) Uygun yerin seçilmesi
B) Yolda en az yer işgal edilmesi
C) Boş olan şeritten yararlanılması
D) Varsa banketten yararlanılması
A) I - II
23-Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması
zorunludur?
A) Aracın yanında gözcü bulundurulması
B) Acil uyarı ışıklarının yakılması
C) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi
D) Motoru durdurup el freninin çekilmesi
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
I - Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II - Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış
işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa
uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
30-Aşağıdakilerden hangisi duraklanan yerden çıkan
araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri
değildir?
A) Aracın etrafını kontrol etmesi
B) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
41
31-Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden
hangisini yapması yanlıştır?
A) Trafik görevlisine haber vermesi
B) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
37-Otoyola girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin
B) Hızlanma (katılma) şeridinin
C) Tırmanma şeridinin
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
38-Aşağıdakilerden hangileri otoyola girebilir?
32-Araçların durma veya duraklaması gereken haller dışında
bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
A) Park yeri
B) Kavşak
C) Durak
D) Sığınma cebi
A) Bisiklet
B) Lastik tekerlekli traktör
C) Çekiciler
D) Motorsuz araçlar
39-Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi
yasaktır?
33-Aşağıdaki yollardan hangisine hayvan, yaya ve motorsuz
araçların girmesi yasaktır?
A) Anayolu
B) Bölünmüş karayoluna
C) Tali yola
D) Otoyola
34-Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi
otoyoldan ayrılmak isteyen araçlar içindir?
40-Erişme kontrollü karayolunda aşağıdakilerden hangisi
yapılabilir?
A) Park etme
B) Duraklama
C) Geri gitme
D) Şerit değiştirme
41-Aşağıdakilerden hangisi okul veya yaya geçitlerine
yaklaşırken sürücünün uyacağı kurallardan değildir?
A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B) Aracın hızını azaltmak
C) Aracın hızını artırmak
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
35-Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin
B) Hızlanma şeridinin
C) Tırmanma şeridinin
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
A) İlk geçiş hakkını yayalara vermeleri
B) Aracın hızını azaltmaları
C) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
36-Şekilde numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyola
katılmak isteyen araçlar içindir?
A) 1
B) 2
C) 3
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
42-Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul
geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden
hangisini yapmaları yanlıştır?
D) 4
43-Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması
yanlıştır?
A) Yaya geçinceye kadar durması
B) Yaya geçidine uygun mesafede durması
C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
42
44-Aşağıdakilerden hangisi okul veya yaya geçitlerine
yaklaşırken sürücünün uyacağı kurallardan değildir?
52-Tünele giriş yapan sürücü aşağıdakilerden hangisini
yapmak zorundadır?
A) İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B) Aracın hızını azaltmak
C) Söz konusu geçitlerde durmak
D) Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak
A) Hızını azaltmak
B) Araç içi ışıkları yakmak
C) Park sis ve ışıklarını birlikte yakmak
D) Uzun huzmeli farları yakıp söndürmek
45-Kollarında üç yuvarlak sarı bant bulunan ve beyaz
baston taşıyan yayayı yaya yolunda gören sürücü nasıl
hareket etmelidir?
53-Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, geceleyin
hangi ışıkların kullanılması zorunludur?
A) Acil uyarı ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B) Selektör yapıp, dikkatini çekmelidir.
C) Durup, gerekirse yardımcı olmalıdır.
D) Yayayı korkutmadan hızla geçmelidir
54-Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi
46- Aşağıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin
ışıkların kullanılması zorunludur?
taşıt yolunda olması halinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları
gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?
A) Park ışıklarının
B) Sis ışıklarının
I - Beyaz baston taşıyan
C) Uzağı gösteren ışıkların
II - Kollarında 3 yuvarlak sarı bant bulunan
D) Yakını gösteren ışıkların
III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen
55-Kara yollarında karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin
kamaşmaması için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
47-Hemzemin geçide yaklaşan sürücü aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
A) Hızını artırmak
B) Hızını azaltmak
C) Sabit hızla seyretmek
D) Hız sınırını aşmak
56-Gündüzleri görüşü azaltan sisli havalarda
aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
48-Hemzemin geçitte hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
49-Kontrollü demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl
hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızla geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla
geçmeli
50-Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl
hareket etmelidir?
A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdır.
B) Demir yolu tek hatlı ise hızlıca geçmelidir.
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmelidir.
D) Hızlarını artırarak geçmelidir.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Yakını gösteren ışıkların yapılması
B) Uzağı gösteren ışıkların yakılması
C) Acil uyarı ışıklarının yakılması
D) Araç içi ışıkların yakılması
57-Yerleşim birimleri dışında kalan kara yollarında yeterince
aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması
zorunludur?
A) Sis ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
58-Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B) Park ve sis ışıkları ile seyretmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
59-Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında
kullanılan araca ne ad verilir?
51-Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel
ve köprülere 100 m mesafede sürücülerin aşağıdakilerden
hangisini yapması uygundur?
A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B) Önündeki aracı geçmesi
C) Hızını artırması
D) Hızını azaltması
A) Park ışıklarının
B) Sis ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
A) Personel aracı
B) Eğitim aracı
C) Okul taşıtı
D) Özel taşıt
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
43
60-Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
68-Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı)
konulmalıdır?
A) DUR lambası ve sis ışıkları
B) Park lambası ve yangın söndürücü
C) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
A) Park edildiğinde
B) Duraklama yapıldığında
C) Taşıt yolunda arızalandığında
D) Yolcu almak için durulduğunda
61-Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması
neyi bildirir?
69-Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulan
araçların, tehlikeye yol açmaması için yapılması gereken
işlemlerdendir?
A) Taşıtın geri manevra yaptığını
B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C) Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D) Taşıtın beklemekte olduğunu
A) Vitesin boşa alınması
B) Araçta gözcü bulundurulması
C) Aracın kapılarının açık tutulması
D) Aracın ön ve arkasına birer yansıtıcı konması
62-Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını
gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C) Okul taşıtını geçmemelidir.
D) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
63-Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği
camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A) Sabit
B) Kolayca açılabilir
C) Açılıp kapanabilir
D) Renkli
64-Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yasaktır?
70-Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi
görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması
gerekir?
A) Aracın ön ve arkasına beyaz taş dizilmelidir.
B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek
şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça
görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
konulmalıdır.
D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde
teneke gibi malzemeler konulmalıdır.
71-Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan
aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı
konulmalıdır?
A) 5
A) Uygun hızla seyretmek
B) Vites küçültmek
C) Yavaşlamak
D) Yolcu indirmek, bindirmek
A) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye
B) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye
C) Kapıların kapatmadan hareket etmeye
D) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip
bindirmeye
66-Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Yolcuları aracın sağ tarafından indirilip bindirmesi
B) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi
C) Araç tam olarak durmadan kapıları açması
D) Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması
67-Araçları arızalanan sürücüler, tehlikeye yol açmamak için
aşağıdakilerden hangisi yapmalıdırlar?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
C) 20
D) 30
72-Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan
araçların ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer
sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden
görülebilmelidir?
65-Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan
hangisine uymak zorundadırlar?
A) Aracın etrafına taş dizmek
B) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemek
C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmak
D) Eski lastik yakarak diğer sürücüleri uyarmak
B) 10
A) 50
B) 100
C) 125
D) 150
73-Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Acil uyarı ışıkları ile diğer araçlar uyarılmalı
B) Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
C) Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
D) Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
74-Arızalı araçların karayolunda çekilmesi sırasında
bağlantı gereci olarak aşağıdakiler den hangisi
kullanılır?
A) Dayanıklı plâstik çubuk
B) Çelik çubuk veya zincir
C) Kendir veya kenevirden yapılmış halat
D) Naylon halat
75-Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken
dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C) Her iki aracın yüklü olması
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
44
76-Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek
B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek
84-Kamyon, kamyonet ve römorklar da, kısa mesafelerde
işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu
değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Kasa üzerinin kapalı olması
C) Elle tutulacak korkuluğun bulunması
D) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
77-Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk
metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden
hangisi asılmalıdır?
85-Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük taşımak
amacıyla alınır?
A) Beyaz bayrak
B) Sarı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında sarı bez
C) Kırmızı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında kırmızı bez
D) Yeşil yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında yeşil bez
A) Ticari taşıt kullanma belgesi
B) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C) Tescil belgesi
D) Sürücü belgesi
78-Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakiler den
hangisi yapılmalıdır?
86-Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen ve şehirlerarası yük
taşımasında kullanılan ticari araçlarda, aşağıdakilerden
hangisi mutlaka bulundurulmalıdır?
A) Çeken araca gündüz beyaz bez asılmalı
B) Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konmalı
C) İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez
konulmalı
D) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece
yansıtıcı konulmalı
79-Işık donanımı arızalı olan aracın gece, şekildeki gibi
çekilmesi sırasında hangileri uygulanır?
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III
80-Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki
bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
81-Gündüzleri çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının
uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya
kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A) 1
B) 1,5
C) 2
87-Takograf cihazının kullanılmasının başlıca amacı
nedir?
A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı
tespit etmek.
B) Sürücünün dinlenme ve çalışma süreleri ile yaptığı
hızı tespit etmek
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit
etmek
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit
etmek.
I - Çelik çubuk, çelik halat veya zincir
II - Kırmızı ışık veya yansıtıcı
III - Branda bezi
A) I
A) Klima
B) Takograf cihazı
C) Otomatik kapı
D) Hava yastığı
88-Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması zorunludur?
A) Otobüs
B) Minibüs
C) Taksi
D) Tramvay
89-Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç
sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en
fazla kaç saat araç kullanabilirler?
D) 2,5
82-Arızalı araçlar aşağıdakilerden hangisi ile çekilir?
A) 20
83-Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu
taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
B) 4,5
C) 3,5
D) 2,5
90-Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan
sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra
en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A) İtfaiye
B) İş makinesi
C) Kurtarıcı
D) Arazi taşıtı
A) Yüklerin bağlanması
B) Kasanın kapaklarının kapatılması
C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D) Yolcuların kasa içinde bir yere oturtulması
A) 5,5
B) 25
C) 35
D) 45
91-Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç
sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en
fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A) 9
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
B) 8
C) 7
D) 6
www.atakansurucukursu.com
45
92-Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saatlik bir
süre içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakiler den hangisi
gibi olur?
98-Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre
ayarlamak zorundadır?
I – Aracının yük ve teknik özelliğine
II – Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III – Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
99-Zorunlu haller dışında şehirlerarası kara yolunu
kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı kaç
kilometredir?
93-Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 24 saat içinde
toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla
sürmesi yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
100-Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların
asgari hız sınırı kaç kilometredir?
A) 15
B) 35
C) 40
D) 50
101-Yerleşim yerleri içinde, aksine bir işaret bulunmadıkça,
minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç
kilometredir?
A) 20
94-Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında
kullanılan araçlar verilmiştir.
B) 30
C) 40
D) 50
102-Yerleşim yerleri dışında, aksine bir işaret bulunmadıkça,
minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç
kilometredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
103-Aksine bir işaret yoksa, otoyolda minibüs ve otobüsler
için azami hız saatte kaç kilometredir?
Bu araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre
içersinde; devamlı 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
B) 7
C) 8
B) 90
C) 100
D) 110
104-Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret
yoksa otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?
D) I-II-III
95-Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün
şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam
olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?
A) 6
A) 80
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
105-Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki
bölünmüş yollarda otomobil için azami hız saatte kaç
kilometredir?
D) 9
A) 90
96-Karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini
tercih etmelidirler?
A) Banketleri
B) Yaya geçitlerini
C) Geçiş yollarını
D) Yaya yollarını
B) 100
C) 110
D) 130
106-Aksine bir işaret yoksa, otoyollar da otomobil için
azami hız saatte kaç km dir?
A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
107-Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin şehir içi, şehirler
arası ve otoyollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
97-Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
A) Gidiş yönüne göre sol bankette
B) Gidiş yönüne göre sağ bankette
C) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
D) Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
46
108-Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri
dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
114-Araç cinslerine göre değişmekle birlikte en yüksek hız
sınırları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Şehir içinde
Km/saat
A) 60
B) 70
C) 80
A)
B)
C)
D)
D) 90
50
80
90
60
Otoyolda
Km/saat
120
110
110
130
109-Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için
azami hız saatte kaç kilometredir?
115-Kara yollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi
hangisidir?
A) 100
A) Otobüs
B) Otomobil
C) Kamyonet
D) Kamyon
B) 110
C) 120
D) 130
110-Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri
içindeki azami hızı saatte kaç km dir?
116-Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz
hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?
A) 10
A) 30
B) 50
C) 70
B) 15
C) 20
D) 25
117-Araç kornasının gündüzleri hangi durumda
kullanılması zorunludur?
D) 80
111-Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki araçlardan hangisinin
yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saate
85 km dir?
A) Otomobil
B) Motosiklet
C) Kamyon
D) Otobüs
A) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B) İlerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken
C) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete
hazırlanmalarını sağlamada
D) Bisiklet yolundaki bisikletlinin taşıt yoluna çıkmasını
önlemede
118-Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
112-Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin
yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde uyarı amacıyla kullanılması
119-Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A) Araç geçmede uyarı amaçlı
B) Kara yollarını kullananları uyarma amaçlı
C) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun düzenini
bozacak şekilde
D) Yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve tepe üstü gibi
yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede.
113-Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin
yerleşim yeri dışında ki şehirler arası çift yönlü kara yolunda
azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
120-Şekildeki sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması
yanlıştır?
A) Sağa sinyal vermesi
B) Yayaların geçmesini beklemesi
C) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
D) Yayaları ikaz ederek durdurup, yoluna devam etmesi
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
47
01-İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve
araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek
önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
08- I-Alkol veya madde bağımlılığı
II-Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III-Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
A)
B)
C)
D)
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Adli tıp
Kazazede
İlk yardımcı
Trafik psikolojisi
A) Yalnız I
02-Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A) Stresli olarak araç kullanmaya teşvik etmek
B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C) Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D) Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının
azalmasını sağlamak
03- I- Trafik kültürünün ve güvenlik gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını
sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana
gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerin dendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
09-“Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden
hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
B) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
C) Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
D) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.
10-Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerden
hangisinde görülür?
A) Yayada
B) Yolcuda
C) Sürücüde
D) Yolda
11-Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yayalar
hangi grupta yer alır?
D) I, II ve III
04-Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden
biri değildir?
A) Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen
zararı azaltmak
B) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda
bulunmak
C) İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını
sağlamak
D) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
05-Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında
riskli davranışı artırır?
A) Yaşlılar ve çocuklar
B) Yaşlılar ve gençler
C) Gençler ve kadınlar
D) Kadınlar ve çocuklar
12-Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında
ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir.
Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından
hangileri kazaları azaltır?
I - Aceleci ve daha dikkatsiz olmaları
II - Trafik kurallarına uymaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
A) Asabi
B) Saygılı
C) Hoş görülü
D) Bencil olmayan
A) I - II
06-Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu
davranış özelliklerindendir?
•
•
•
•
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
13-Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları
şunlardır:
A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları
uygulamak
07-Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir
sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?
A) Sürüş yeteneğinin artması
B) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
C) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D) Kaza yapma riskinin azalması sürüş yeteneğinin artması
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
B) I ve II
Lastik patlaması
Kusurlu rot
Aks kırılması
Kusurlu fren
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için
aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B) Araç yağının zamanında değiştirilmesi
C) Araç bakımının zamanında yapılması
D) Araç yakıtının zamanında alınması
14-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok
neden olmaktadır?
A) Aşırı hız yapılması
B) Trafiğin yoğun olması
C) Öndeki aracın geçilmesi
D) Öndeki aracın yavaşlaması
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
48
15-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden
biri değildir?
23-Ağır hasarlı ve ölümcül trafik kazasına karışan
sürücülerin hangisini yapmaları gerekir?
A) Yol yapım kusurları
B) Yolun eğimli olması
C) Trafik işaretlerine zarar verilmesi
D) Gerektiği halde trafik işaretlerinin konulmaması
A) Kazaya yapan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği taktirde gerekli bilgi ve belgeleri vermesi
16-Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli
sebebi nedir?
24-Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin
aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A) Öndeki aracın durması
B) Öndeki aracın yavaşlaması
C) Görüş mesafesinin kötü olması
D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B) Yolu trafiğe kapatmaları
C) Yolu trafiğe açmaları
D) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemeleri
17-Sürücülerin hangi davranışı trafik kazalarına yol açabilir?
25-Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit
tutanağı düzenlemekle görevlidir?
A) Araç kullanırken müzik dinlemek
B) Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek
C) Kurallara uygun davranmak
D) Hız sınırlamalarını dikkate almamak
A) Trafik görevlisi
B) Maliye görevlisi
C) Fahri trafik müfettişi
D) Trafik mühendisi
18-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur?
A) Tarlada çift süren traktörün arızalanması
B) Demir yolu geçitlerinin kontrollü olması
C) LPG’li araçların kapalı park alanlarına park etmesi
D) Araçların trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde park
edilmesi
19-Trafik kazasına karışan sürücüler hafif yaralı ise
aşağıdakilerden hangisini yerine getirmek zorundadır?
A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek
B) Yaralıları hastane götürüp tedavi ettirmek
C) Reflektörlerle olay yerini işaretlemek
D) Yolu trafiğe kapatmak
26-Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede
konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin
tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin
yapılması doğru bir uygulama değildir?
A) Elde cep telefonu ile konuşulması
B) Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç
kullanılması
D) Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların
seçilmesi
27-Sürücü için hangisi trafik suçudur?
20-Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini
gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak
tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Ölümlü kazalarda
B) Yaralanmalı kazalarda
C) Maddi hasarlı kazalarda
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
28-Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
21-Maddi hasarlı kazalarda aşağıdakilerden hangisine gerek
yoktur?
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
22-Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden
hangisini yapmaları gerekir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Taşıma sınırı altında yük taşımak
B) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
29-Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama, trafik kazalarında
……… sayılan hâllerdendir.
A) Trafik zabıtasına haber verilmesine
B) Kaza ile ilgili tutanak düzenlenmesine
C) Araçların kaza yerinden kaldırılmasına
D) Yolun trafiğe açılmasına
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B) Araçların yerlerini değiştirmeleri
C) Yolu trafiğe açmaları
D) İlk yardım önlemlerini almaları
A) Yaya geçidinde aracı yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritten gitmek
C) Seyir halinde iken telefonla konuşmak
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
A) Tali kusur
,
B) Asli kusur
C) Yol kusuru
D) Kusuru paylaştırma
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
49
30-İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin
kullandığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında
…………. sayılan hallerdendir.
36-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur1
sayılır?
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek
B) Araçta zorunlu gereçleri bulundurmamak
C) Alkollü olarak araç kullanmak
D) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
A) Tali kusur
B) Asli kusur
C) Yol kusuru
D) Kusura paylaştırma
37-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur
sayılır?
31-Hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekme
B) Taşıma sınırı üstünde yolcu alma
C) Taşıt giremez işareti bulunan yola girme
D) Trafiğe uygunsuz araçla yola çıkma
A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B) Fazla yolcu almak
C) Aşırı yük yüklemek
D) Karşı şeride tecavüz etmek
38-Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hareket sayılır?
32-Hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekme
B) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük alma
C) Girişi olmayan yol işareti olan yola girme
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla çıkma
33-Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün
yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A) Yalnız 4
B) 1 ve 7
C) 1,3,6
D) 2,6 ve 7
39-Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik
kazasında aşağıdakiler den hangisi aslî kusur sayılır?
A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B) Takip mesafesine uyulmaması
C) Aracın cinsine uygun olmayan hızla gidilmesi
D) Öndeki araca arkadan çarpılması
40-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur
sebebi sayılır?
34-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Belirlenmiş hız sınırı altında seyretmek
B) Aşırı hızla seyretmek
C) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
D) Geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek
A) Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
B) Öndeki aracı yakından takip etmek
C) Hız sınırlarına uymamak
D) Dönüş manevralarını yanlış yapmak
41-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur
sayılır?
35-Şekle göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli
(esas) kusur sayılır?
A) Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak
B) Düşük hızla seyretmek, gereksiz fren yapmak
C) İlk yardımla ilgili önlem almamak
D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı
sağlamamak
42- I – Arkadan çarpma
II – Kırmızı ışıkta geçme
III – Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama
Hangileri asli kusur sayılır?
A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
50
43-Aşağıdakilerden hangileri, trafik kazalarında asli kusur
sayılır?
49-Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%)
yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.
I - Takip mesafesine uymama
II - Arkadan çarpma
III- Zorunlu hâller dışında park etmede veya duraklamada
gereken tedbirleri almama
A) I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
44-Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç
sürme suçu sayılmaz?
A) Kırmızı ışıkta geçmek
B) Yayalara su sıçratmak
C) Sigara izmaritlerini yola dökmek
D) Keyfi olarak seyir emniyetini ihlal etmek
45-Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları,
kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar
kapsamında yasaktır?
I - Korkutmak veya şaşırtmak
II - Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç
trafiğini tehlikeye düşürmek
A) I - II
B) I - III
C) II - III
Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde
etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden
Daha çok kullanılmalıdır.
50-Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içinde ki trafik
kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.
D) I - II - III
46-Aşağıdakilerden hangisi davranışı tedbirsiz ve saygısız
araç sürmeye örnek değildir?
A) Hız sınırının aşılmaması
B) Yayalara su sıçratılması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir halinde cep telefonu ile konuşulması
Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki
ölümün daha fazla olduğunu
B) Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlerinin sayısının yetersiz
olduğunu
47-Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları C) Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha
araçta tutarak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını
fazla olduğu
önleyecek teçhizattır?
D) Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri
düzeyde olduğu
A) Açılabilir tavan
B) Emniyet kemeri
51-Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
C) Panoramik cam
söylenir?
D) Hidrolik direksiyon
48-Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki
kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.
Grafikteki verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini
güçlendirdiğini
B) Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
C) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D) Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğunu
A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B) Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişimine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşımasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
51
52-Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip
mesafeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
58-Aşağıdakilerden hangisinde İlk yardım çantası
bulundurmak zorunlu değildir?
A) Otobüs – Çekici
B) Minibüs – Kamyonet
C) Otomobil – Taksi otomobil
D) Motosiklet – Motorlu bisiklet
59-Aşağıdakilerden hangilerinin otomobilde
bulundurulması zorunludur?
A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
I – Çekme halatı
II – Pense, tornavida
III – Kriko, bijon anahtarı
IV – Bir çift patinaj zinciri
A) I – II
53-I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü
kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması
B) I – II – III C) II – III – IV
D) I – II – III – IV
60-Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförü hakkında,
yolcuların tespitleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün
özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
54-Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazı
bulundurulmak zorundadır?
Bu tespitlere göre hangisi söylenebilir?
A) Yolculuğun çok kısa süreli olduğu
B) Yollardaki denetimlerin çok sık yapıldığı
C) Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yaptığı
D) Yolculuğun bir günden fazla sürdüğü
61-
Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde
sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
55-Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A) Arka bagaja
B) Torpido gözüne
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında
56-Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme
cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A) Sadece sürücünün bildiği bir yerde
B) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C) Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir
yerde
57-
-İlk yardım çantası
-Reflektör
-Yangın söndürme cihazı
Bu teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu
taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Otomobil
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutmaya çalışılmalı
62-Sürücü belgesinin alınmasında, tescil kuruluşuna
yanlış bilgi beyan eden ve hatalı belge kullananlar
hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağır para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası
B) 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası
C) 3 gün hafif hapis ve ağır para cezası
D) Ömür boyu trafikten men edilmesi
63-Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri
alınmasının sebeplerindendir?
A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
C) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
D) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit
edilmesi
D) Traktör
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
52
64-Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara
yolunda sürülmesi yasaktır?
A) Sürülecek araç başkasına aitse
B) Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C) Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D) Aracın bakım süresi geçmişse
72-Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl
içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa
tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile
geri alınır?
A) 30 gün
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 2 yıl
65-Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
73-Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50
promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit
edilen sürücü nün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri
alınır?
A) Trafikten süresiz men
B) Para cezası ve ceza puanı
C) Sürücü belgesine 6 ay el koyma
D) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutmak
A) 6 ay
66-Aracının sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren
araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
74-Hız sınırını %30 aşan sürücülere, aynı suçu bir yıl
içinde 5 kez ihlal etmeleri hâlinde aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası ve aracına el koyma
B) Hafif hapis ve para cezası
C) Sürücü belgesinin 1 yıl geri alınması ve para cezası
D) Ceza puanı uygulaması ve hafif hapis cezası
A)Trafikten süresiz men
B)Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulma
C)Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D)Sürücü belgesinin 2 ay süre ile geri alınması
67-Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi
olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır?
75-Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belge sinin bir yıl
süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde
kaç kez işlenmesi gerekir?
A) Ağır para cezası
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
D) İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası
A) 5
68-Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belgesi sahibi
olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere
uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına
izin verilir.
D) İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle
geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B) 4
C) 3
D) 2
76-Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen
sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sürücü belgesi almaktan men
B) Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis
C) İki aydan üç aya kadar hafif hapis
D) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis
69-Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü
olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?
77-Trafik Kanununa göre, hız ölçen cihazların yerini
tespit eden veya bu konuda sürücüyü uyaran cihazların
imal ve ithalini yapanlara aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
A) Araç kullanmaktan men cezası
B) Sadece para cezası
C) Ağır hapis cezası
D) Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası
A) Hafif para ve hafif hapis cezası
B) Sadece ağır hapis cezası
C) Ticaret yasağı
D) Araca el konulması
70-Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin
üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada
aşağıdakilerden hangileri uygulanır?
78-Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde
toplam 100 ceza puanını aşan sürücüler için hangisi
yapılır?
I - Hafif para cezası
II - Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
A) Sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır.
B) Sürücü belgesi 4 ay süre geri alınır.
C) Sürücü belgesi süresiz geri alınır.
D) Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir.
A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III
71-Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde;
0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu birinci defa tespit
edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
53
1- Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi
A) Noter satış belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) İşletme belgesinin
D) Kara yolu uygunluk belgesinin
2-Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması
zorunludur?
A) Motorlu araç tescil belgesi
B) Periyodik bakım belgesi
C) Yağ değiştirme belgesi
D) Noter satış belgesi
A) Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B) Periyodik bakım kartının doldurulması
C) Muayenesinin yaptırılmamış olması
D) Kayıt ve tescilinin onaylanması
C) 3
13-Aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir?
I -Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak
zorundadır.
II-Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali
sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
4-İlk defa tescil edilecek araçlar için, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren kaç ay içinde müracaat edilmesi
gerekir?
B) 2
12-Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B) Koltuk ferdi kaza sigortasının
C) Kasko sigortasının
D) Aracın bakımının
3-Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların
mevzuata uygunluğunu gösterir?
A) 1
11-Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin
bulunması gerekir?
D) 4
A) Her ikisi de doğrudur.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) I. doğru, II. yanlıştır.
D) I. yanlış, II. doğrudur
5-Tescilli bir aracı satın alan veya devir alan kişi aracı adına
tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?
14-Hangisi trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücülerin
göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A) 1
A) Gümrük belgesi, noter satış belgesi
B) Tescil belgesi, trafik belgesi ve zorunlu mali sorumluluk
sigortası
C) İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
D) Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi
B) 2
C) 3
D) 4
6-Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün
içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
7-İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç
gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
8-Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde
ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
15-Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men
edilir?
A) Kasko sigortası yoksa
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
C) Araç, sahibi tarafından kullanılmıyorsa
D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
16-Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü araç
kullanmaktan men edilir?
9-Üzerinde teknik değişiklik yapıp da süresi içinde bildirilmeyen A) Taşıma sınırı üstünde yolcu almışsa
araçlara, değişiklik belgelendirip tescil kuruluşunda tescil
B) Taşıma sınırı üstünde yük yüklemişse
edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmamışsa
A) Trafikten men
B) Hurdaya ayırma
17-Zorunlu mali sorumluluk sigortası, aşağıdaki teminatlarC) Sürücüsüne ağır hapis
dan hangisini kapsamaz?
D) Başkasına devir etme şartı
A) Maddi hasarı
10-Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?
B) Tedavi giderlerini
C) Ölüm tazminatını
A) Muayene süresi geçirildiğinde
D) Manevi tazminatı
B) Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D) Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
54
18-Zorunlu malî sorumluluk sigorta şirketlerinin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kaza yapan araçların zararları kendi sigorta şirketleri
tarafından ödenir.
B) Sahibi tarafından kullanılmayan araçların verdiği zararlar
ödenmez.
C) Verilen zararın tamamını ödemekle yükümlüdürler.
D) Teminat miktarı içinde diğer araç ve kişilere verilen zararları
karşılar.
19-Zorunlu malî sorumluluk sigortası ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçerlilik süresi iki yıldır.
B) Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
C) Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar trafikten men edilir.
D) Zararların başvurudan itibaren 8 iş günü içinde ödenmesi
zorunludur.
20-Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması
zorunludur.
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması araç
işletenin isteğine bağlıdır.
C) Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır.
D) Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait
bilgiler basın yayın organlarınca duyurulabilir.
21-Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası
yaptırılması zorunludur?
26-Otobüs, kamyonet, kamyon, minibüs ve çekicilere bir
yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
27-Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A) Sigorta süresi bitiminde
B) Sahibi değiştiğinde
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D) Egzoz muayenesi yapıldığında
28-Bir araç, muayene süresi dolmamış olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk
edilir?
A) Kazaya karışması sonucunda yetkili zabıta gerekli
görürse
B) Sürücü veya işleticisinin değişmesi halinde hâlinde
C) Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi hâlinde
D) Bakım veya onarımdan geçirilmesi halinde
29-Denetim ve kontrollerde araç muayene süresini
geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
A) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
B) Araçları trafikten men edilir.
C) Adli para cezası verilir.
D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
30-Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek
cihazlarla personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan
yerlere ne ad verilir?
A) Otomobil
B) Çekici
C) Otobüs
D) Kamyonet
22-Koltuk ferdî kaza sigortası hakkında verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Garaj
B) Terminal
C) Servis istasyonu
D) Muayene istasyonu
A) Bütün araçlarda yaptırılması zorunludur.
B) Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence
altına alır.
C) Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından yaptırılır.
D) İsterlerse yolcular kendileri yaptırırlar.
23-Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü,
aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Motorlu araç trafik belgesi
24-Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene
yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
25-Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç
yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
55
01-Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden
oluşan dış ortama ne denir?
10-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici
tedbirlerden değildir?
A) İklim
A) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B) İniş eğimli yolda motorun durdurulması
C) Mümkün olduğunca toplu taşım araçlarının kullanılması
D) Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi
B) Erozyon
C) Atmosfer
D) Çevre
02-Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne
denir?
11-Hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A) Çevre hakkı
B) Çevre koruma
C) Çevre düzeni
D) Çevre sorunu
03-Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek
maddelere ne ad verilir?
A) Yanıcı madde
B) Yakıcı madde
C) Atık
D) Kireç
04-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A) Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma
araçlarının kullanılması
B) Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C) Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
D) Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
05-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin önlenmesinde
olumlu katkı sağlar?
A) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
06-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından
olumlu bir davranıştır?
A) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
B) Uygun vitesle seyredilmesi
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
07-Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?
A) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi.
B) Araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması
C) Yürüyerek gidilebilecek yere motorla gidilmesi
D) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalıştırılması
08-Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre
kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
09-Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün
davranışlarından değildir?
A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
B) Araç bakımını düzenli olarak yaptırmak
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
D) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola
atılıp dökülmesi
B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
12-Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi
çevreyi olumsuz etkiler?
A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araç bakımlarını zamanında yaptırmaları
D) Hızlarına uygun viteste seyretmeleri
13-Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz
kullanmanın zararlarındandır?
A) Yakıt tüketiminin azalması
B) Trafik yoğunluğunun artması
C) Trafik yoğunluğunun azalması
D) Yürüme alışkanlığı oluşturması
14-Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla
duman havaya karışır. Bu durum aşağıdakilerden
hangisine neden olur?
A) Gürültü kirliliğine
B) Orman yangınına
C) Toprak erozyonuna
D) Hava kirliliğine
15-Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna
yol açabilir?
A) Aşırı yağışlar
B) Buzulların erimesi
C) Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler
D) Gürültü kirliliği
16-Katalitik konvektörün görevi nedir?
A) Yakıtı süzmek
B) Fren sistemini güçlendirmek
C) Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak.
D) Yakıt tüketimini azaltmak.
17-Kişilerin huzur, ruh ve beden sağlığını bozacak
seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A) Sesli ilan
B) Gürültü
C) Duyuru
D) Konuşma
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
56
18-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan
değildir?
26-Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada
görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya
gitmiştir.
A) Ruh sağlığının bozulması
B) Beden sağlığının bozulması
C) Dikkatin dağılması
D) İş veriminin artması
19-Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu
ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi
amaçlanır?
A) Gürültü kirliliği oluşturmamak
B) Yakıt tasarrufu sağlamak
C) Motor gücünü artırmak
D) Kazalara karşı güvenliği artırmak
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
20-Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü
çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Batı-Doğu
B) Kuzey-Güney
C) Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D) Kuzeybatı-Güneydoğu
A) Aracın merkeze girmesi yasaklanır.
B) Araç sahibi para cezası alır.
C) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D) Sürücü trafikten ömür boyu men edilir.
21-Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve
zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A) Harita ve kroki
B) Yolcu ve yük
C) Reflektör
D) Yangın tüpü
22-Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi
ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?
A) Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B) Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C) Araç modellerini ve fiyatlarını
D) Trafik suçuna verilen para cezalarını
19-Aşağıdakilerden hangisi özel araçları g
23-Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına
aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
A) Şehir haritası
B) Şehir plânı
C) Karayolları haritası
D) Şehir krokisi
24-Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Güney
D) Kuzey
25- Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha
doğudadır?
A) Uşak
B) Konya
C) Sivas
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
D) Trabzon
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
57
Kavşaklara yaklaşırken;
Yerleşim yerleri içinde 30 m,
Yerleşim yerleri dışında 150 m içinde şerit değiştirmek yasaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------Trafik işaret levhalarını yaklaşım yönünde;
Yerleşim yerleri içinde 15 m,
Yerleşim yerleri dışında 100 m içinde park etmek yasaktır.
Köprüler içinde aynı mesafe geçerli.
-------------------------------------------------------------------------------Yerleşim yerleri içinde kavşaklara;
5 metre mesafe içinde duraklama veya park etme yasaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------Arızalı araç yolda çekilirken;
Çekilen aracın freni sağlam ise çeken ve çekilen araç arasındaki mesafe
5 m geçmeyecek şekilde olmalıdır.
Açıklık 2,5 metreyi geçtiği taktirde araya kırmızı yansıtıcı ve bez
konmalıdır.
Çekilen aracın freni bozuk ise iki araç arasında mesafe en fazla 1 m
olmalıdır.
---------------------------------------------------------------------------------------------Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan araçların ön
ve arkasına;
En az 30 m görülecek şekilde yansıtıcı konmalı,
En az 150 m mesafeden bu yansıtıcı diğer sürücüler tarafından
görülebilmelidir.
----------------------------------------------------------------------------------------------Muayene;
Hususi (Özel) araçlar 2 senede bir, Resmi ve ticari plakalı araçlar (Otobüs,
kamyonet, kamyon, minibüs) her sene muayene yaptırmak zorundadır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Zorunlu mali sigorta;
Her yıl yaptırılmak zorundadır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
58
Taşıt giremez işareti bulunan yola girme,
Girişi olmayan yol işareti bulunan yola girme,
Geçme yasağı olan yerde araç geçme,
Tek yönlü yola ters yönden girmek,
Karşı şeride tecavüz etme,
Bölünmüş yolda diğer şeride geçme,
Öndeki araca arkadan çarpma,
Dönüş manevralarını yanlış yapma,
Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymama,
Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama,
Kırmızı ışıkta geçme,
Park etmede veya duraklamada gerekli tedbirleri almama.
HIZ SINIRLAMALARI
TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN AZAMİ HIZ SINIRLARI
ARAÇ
CİNSİ
Otomobil
Minibüs
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Motosiklet
Motorlu
Bisiklet
YERLEŞİM
YERİ
İÇİNDE
50
50
50
50
50
50
30
YERLEŞİM YERİ DIŞINDA
ŞEHİRLERARASI
OTOYOLLARDA
BÖLÜNMÜŞ
ÇİFT YÖNLÜ
YOLLARDA
KARAYOLLARINDA
90
110
120
80
90
100
80
90
100
80
85
95
80
85
90
80
90
100
45
45
Giremez
TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN ASGARİ HIZ SINIRLARI
ARAÇ CİNSİ
ŞEHİRLERARASI YOLDA
OTOYOLLARDA
Tüm motorlu araçlar için
15
40
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
59
EHLİYET SINIFLARI
Dar yolda karşılaşma halinde ilk
geçiş hakkı sırası ile;
1-Otomobil-Minibüs-Kamyonet
2-Otobüs
3-Kamyon
4-Traktör (Arazi taşıtı)
5-İş makinesi
6-Motorsuz taşıtlar ŞEKLİNDEDİR.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
60
TRAFİK CEZALARI
Sürücü belgesinin alınmasında, tescil kuruluşuna yanlış bilgi beyan eden ve hatalı
belge kullananlar hakkında 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası
uygulanır.
Geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara;
İlk tespitte 1 aydan 2 aya kadar hafif hapis ve para cezası,
İkinci tespitte 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası uygulanır.
Aracının sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine tescil
plakası üzerinden idari para cezası verilir.
Uygulamalarda 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye
trafikten men cezası ,
Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu
tespit edilen sürücüye;
Birinci defada hafif para cezası ve ehliyetine 6 ay için el konulması,
İkinci defa yakalanması halinde 2 yıl için el konulması,
Üçünce kez yakalanması halinde ehliyetine 5 yıl için el konulması cezası verilir.
Hız sınırını %30 aşan sürücüler, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez ihlal etmeleri hâlinde
sürücü belgeleri 1 yıl geri alınır ve para cezası uygulanır.
Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aşan
sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır.
Uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış oldukları tespit edilen sürücülere idari
para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
61
KURUMLAR
01-D
11-A
21-A
02-A
12-C
22-D
03-C
13-C
04-C
14-C
05-D
15-A
06-C
16-D
07-A
17-C
08-A
18-D
09-B
19-A
10-B
20-
03-B
13-D
23-B
33-C
43-C
04-C
14-C
24-D
34-B
44-C
05-A
15-B
25-A
35-D
45-C
06-A
16-C
26-D
36-D
46-B
07-A
17-A
27-B
37-A
47-C
08-A
18-D
28-A
38-D
48-B
09-A
19-C
29-A
39-B
49-C
10-C
20-A
30-B
40-D
50-A
04-B
14-D
05-D
15-A
06-C
16-A
07-C
17-C
08-A
18-D
09-B
19-E
10-A
04-D
14-A
24-A
34-B
44-B
54-A
64-A
74-A
84-B
94-D
104-C
114-A
124-C
134-A
144-A
154-B
05-A
15-C
25-C
35-A
45-B
55-C
65-C
75-A
85-C
95-D
105-B
115-D
125-C
135-D
145-C
155-D
06-A
16-A
26-B
36-C
46-C
56-C
66-C
76-A
86-B
96-D
106-A
116-A
126-B
136-C
146-C
156-C
07-A
17-D
27-A
37-C
47-D
57-D
67-B
77-C
87-D
97-D
107-D
117-A
127-C
137-B
147-D
157-A
08-A
18-B
28-A
38-D
48-B
58-C
68-A
78-B
88-C
98-A
108-C
118-B
128-C
138-A
148-A
09-D
19-C
29-B
39-B
49-C
59-D
69-B
79-B
89-A
99-B
109-A
119-B
129-D
139-A
149-A
10-A
20-A
30-D
40-B
50-C
60-B
70-A
80-D
90-A
100-C
110-B
120-C
130-D
140-C
150-B
05-A
15-B
25-A
06-D
16-C
26-A
07-A
17-D
27-C
08-A
18-D
28-A
09-A
19-A
29-B
10-C
20-B
30-D
TANIMLAR
01-A
11-A
21-A
31-B
41-B
51-D
02-B
12-B
22-B
32-D
42-D
52-D
EHLİYET SINIFLARI
01-D
11-A
02-C
12-C
03-A
13-C
TRAFİK İŞARETLERİ
01-D
11-B
21-C
31-C
41-D
51-C
61-D
71-A
81-A
91-D
101-B
111-D
121-D
131-B
141-B
151-C
02-C
12-B
22-D
32-B
42-C
52-B
62-A
72-D
82-D
92-B
102-B
112-B
122-B
132-D
142-C
152-A
03-B
13-C
23-A
33-A
43-C
53-B
63-B
73-B
83-D
93-D
103-A
113-D
123-A
133-B
143-D
153-D
TESCİL, SİGORTA VE MUAYENE
01-B
11-B
21-C
02-A
12-A
22-B
03-D
13-A
23-B
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
04-C
14-B
24-B
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
62
KARAYOLLARININ KULLANILMASI-I
01-B
11-D
21-A
31-D
41-A
51-A
61-C
71-A
81-D
91-B
101-C
111-A
121-A
131-A
141-C
02-D
12-C
22-C
32-B
42-B
52-D
62-A
72-C
82-D
92-A
102-D
112-B
122-A
132-A
142-B
03-C
13-A
23-B
33-B
43-A
53-D
63-C
73-A
83-A
93-D
103-C
113-A
123-C
133-A
143-D
04-C
14-C
24-B
34-C
44-C
54-B
64-D
74-A
84-A
94-D
104-B
114-B
124-B
134-A
144-A
05-C
15-A
25-C
35-A
45-D
55-D
65-A
75-A
85-D
95-D
105-B
115-D
125-D
135-A
145-D
06-A
16-C
26-D
36-C
46-B
56-C
66-C
76-C
86-D
96-A
106-B
116-D
126-A
136-B
146-B
07-B
17-A
27-B
37-B
47-D
57-C
67-A
77-D
87-C
97-D
107-D
117-B
127-C
137-A
147-A
08-D
18-B
28-C
38-C
48-A
58-A
68-C
78-C
88-D
98-D
108-B
118-B
128-C
138-B
148-B
09-D
19-B
29-A
39-C
49-B
59-D
69-D
79-B
80-B
99-A
109-A
119-C
129-B
139-A
149-D
10-C
20-D
30-B
40-C
50-A
60-B
70-A
80-C
90-C
100-A
110-C
120-C
130-C
140-C
05-A
15-A
25-D
35-D
45-C
55-D
65-B
75-A
85-A
95-D
105-C
115-B
06-B
16-A
26-C
36-D
46-D
56-A
66-C
76-B
86-B
96-B
106-C
116-A
07-D
17-D
27-B
37-B
47-B
57-C
67-B
77-C
87-B
97-A
107-D
117-B
08-A
18-D
28-C
38-C
48-B
58-D
68-C
78-D
88-A
98-D
108-C
118-C
09-D
19-B
29-D
39-B
49-D
59-C
69-D
79-B
89-B
99-C
109-A
119-C
10-A
20-C
30-D
40-D
50-A
60-C
70-C
80-D
90-D
100-C
110-B
120-D
05-A
15-B
25-A
35-B
45-D
55-A
65-B
75-A
06-B
16-D
26-A
36-A
46-A
56-C
66-C
76-D
07-B
17-D
27-C
37-D
47-B
57-D
67-C
77-A
08-D
18-D
28-D
38-A
48-A
58-D
68-C
78-A
09-A
19-C
29-B
39-D
49-A
59-D
69-A
10-C
20-C
30-B
40-D
50-A
60-C
70-D
05-C
15-C
25-D
06-B
16-C
26-C
07-B
17-B
08-B
18-D
09-D
19-A
10-B
20-B
KARAYOLLARININ KULLANILMASI-II
01-D
11-A
21-C
31-C
41-C
51-D
61-C
71-D
81-D
91-A
101-D
111-C
02-B
12-A
22-C
32-A
42-C
52-A
62-C
72-D
82-C
92-B
102112-B
03-D
13-D
23-D
33-D
43-C
53-C
63-A
73-C
83-C
93-D
103-C
113-B
04-D
14-A
24-C
34-A
44-D
54-D
64-D
74-B
84-B
94-D
104-C
114-A
TRAFİK KAZALARI VE CEZALARI
01-D
11-A
21-A
31-C
41-D
51-B
61-A
71-D
02-D
12-C
22-D
32-C
42-C
52-A
62-B
72-D
03-D
13-C
23-C
33-B
43-C
53-C
63-D
73-D
04-D
14-A
24-D
34-D
44-C
54-A
64-C
74-C
HARİTA VE ÇEVRE BİLGİSİ
01-D
11-A
21-A
02-B
12-B
22-A
03-C
13-B
23-C
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
04-B
14-D
24-C
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
63
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU
TRAFİK DERSİ
ÇALIŞMA SORULARI
Kurumlar
Tanımlar
Ehliyet Sınıfları
Trafik İşaretleri
Karayollarının Kullanılması
Trafik Kazaları ve Cezaları
Tescil, Sigorta, Muayene
Harita ve Çevre Bilgisi
Eğitime atılan imza
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
64
ÖZLEMİMİZ !!!
Trafik terörünün ve kazaların olmadığı,
yürek yakan feryatların olmadığı bir
TÜRKİYE…
Hoşgörü ve akılcılığı siz başlatın, isteyenlere siz yol verin, en çok 5 saniyenizi alır,
50 kez gülümseyerek yol verirseniz, 250 saniyenizi alır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
TEL: 363 97 40 – 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 445 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content