close

Enter

Log in using OpenID

Acilde Sık Kullanılan İlaçlar

embedDownload
Uzm. Dr. Haldun Akoğlu
KEAH Acil Tıp Kliniği Sorumlu Uzmanı
Haldun Akoğlu
 1977. Üsküdar
 Orta-Lise Sakarya Anadolu Lisesi
 95-01 Hacettepe İngilizce Tıp
 02-03 Sapanca Serbest Hekim
 03-08 Marmara Ünv Acil Tıp Uzmanlığı
 TTB, TATD, ATUDER, EUSEM üyesi
 FIA, BSK, IFSAK...
İLAÇLAR VE UYGULANMA
YÖNTEMLERI
Adrenalin
Adrenalin
Bir ampul (1 ml)
Kullanıldığı yerler
Adrenalin
kristalize
1 mg
Sodyum klorür
8 mg
HCl(%10)
Kardiyak arrest
VF/VT
Asistoli
0.0018 ml
Anaflaktik şok
Sodyum
metabisülfit
1 mg
Bronkospazm
Enjeksiyonluk su
1 ml
Formları
1 mg
0.5 mg
0.25 mg
ETKİSİ:
•
Düz kaslar üzerine etkili
•
Sempatomimetik etkili
•
Vazokonstrüksiyon
•
Kalp hızını artırır. (+ kronotropik etki)
•
Kalbin kasılma gücünü artırır. (+ İnotrop)
•
Bronkodilatasyon yapar.
•
Serebral ve myokardiyal dolaşımı artırır.
Adrenalin
DOZ:
• IV, SC ve endotrakeal tüp içine
• 1 ml = 1 cc = 1 mgr demektir.
• 1 cc ampulde 1 mg adrenalin : 1: 1000 lik
adrenalindir.
• 1 ml 0,25 mgr lik amp.de : 1: 1000/4 var demektir.
• 1 ml 0,50 mgr lik amp.de : 1: 1000/2 var demektir.
• 1: 10 000 adrenalin 1 mg /ml ise 1 cc adrenalin + 9
cc sf = 10 cc karışım = 1: 10000 demektir.
• Bebeklerde ve anafilakside
ADRENALİN AMP. -2
YAN ETKİSİ:
•
Pulmoner ödem
•
Baş dönmesi
•
Anksiyete
•
Ventriküler irritabilite
DOZ:
•
IV, SC ve endotrakeal tüp içine
1ml=1 cc=1mgr demektir.
•
1cc ampulde 1 mg adrenalin : 1: 1000 lik adrenalindir.
•
1 ml 0,25 mgr lik amp.de : 1: 1000/4 var demektir.
•
1 ml 0,50 mgr lik amp.de : 1: 1000/2 var demektir.
•
1: 10 000 adrenalin 1 mg /ml ise 1 cc adrenalin + 9 cc sf = 10 cc krm = 1: 10000
demektir. Bebeklerde bu şekilde kullanılır.
Atropin Sülfat
ATROPİN SÜLFAT AMP.
Atropin
Formları
Kullanıldığı yerler
1 mg
0.5 mg
0.25 mg
ETKİSİ:

Parasempatomimetik etkili

Kalp hızını artırır. (+ kronotropik etki)

Atrioventriküler iletiyi artırır.

Kalp ileti hızını artırır. (+ dronotropik
etki)
Sinüs bradikardisi
Atrioventriküler bloklarda
Asistoli
DOZ:
• Bradikardilerde: IV olarak
0.5-1 mgr
• Her 3-5 dk. da tekrarlanabilir.
• Arrestte: ıv olarak 1 mgr her
3-5 dk.da tekrarlanabilir.
• Toplam doz 0.04 mgr/kgr.dır.
çünkü bir insanda vagal uyarı
yapacak 3-4 mgr’dir.)
• Endotrakeal tüpden IV yol
yoksa IV yolun 2-2.5 katı 10
cc serum fizyolojik ile
sulandırılarak ET verilebilir.
Aritmal/Lidokain/Jetokain
Aritmal/Lidokain/Jetokain
Formları
%2’lik
%10’luk
Kullanıldığı yerler
MI
VT/VF
DOZ:
• % 2 lik (100 mgr) BOLUS olarak
•
1-1.5 mgr/kg
• % 10 luk (500 mgr ) infüzyon olarak
kullanılır.
•
500 cc SF içine 1000 mgr
• (2 amp %10 ya da 10 amp %2)
• Buna göre infüzyon hızı:
• 1 mg/dk .... 3o cc/dk
• 2 mg/dk …. 60 cc/dk
• 4 mg/dk …. 120 cc/dk
Aritmilerde
ETKİSİ:

Kardiyak membranı
stabilize ederek
ventrikülün elektriksel
uyarı eşiği artırır.
 Ventriküler ektopik
atımları önler.
Aritmal/Lidokain/Jetokain
DİKKAT EDİLECEK NOKTA:
 TA, Nabız, ve Ritim yönünden monitörizasyon ile hasta
kontrol edilmelidir.
 Konjektif kalp yetmezliği, şok, 70 yaş, karaciğer
yetmezliği gibi durumlarda toksisite gelişmesi açısından
bolüs dozu değişmez. İnfüzyon hızı yarıya düşürülür.
 AÇT takibi yapılır.
AMIODARONE AMP (CORDARONE AMP.)
AMİODARONE AMP.(CORDARONE AMP.)-1
 1 amp = 3 cc = 150 mgr
KULLANILDIĞI YERLER:
 Atriyal fibrilasyon
 Subraventriküler aritmi
 Dirençli VF
 Dirençli VT
ETKİSİ
 Miyokardin
kontraktilitesini azaltır.
YAN ETKİSİ:
 Hipotansiyon
 Bradikardi
 Tiroid fonksiyon
bozukluğu
 Gastrointestinal
hassasiyet
 Tremor, kas zayıflığı
AMİODARONE AMP.(CORDARONE AMP.)-1
IV infüzyon %5 Dextroz ile yapılmalı

Yükleme dozu:
1 amp (150 mgr) cordorone % 5 dex 100 cc içine konularak 10 dk’da infüzyon
şeklinde pompa akış hızı 600 cc/h olmalı.

İdame dozu:
% 5 dex 500 cc içine 900 mgr (6 amp) konulup, ilk 6 saatte 1 mg/dk. İnfüzyon
pompa akış hızı 34 cc/h olacak şekilde ayarlanmalı, bunu izleyen 18 saatte 0.5
mgr/dk. İnfüzyon pompa hızı 17 cc/h olacak şekilde verilmelidir.
Kısacası:
 360 mgr’ 6 saatte= 33,3 cc/h=34 cc/h
 540 mgr’ı 18 saatte= 17 cc/h 24 saat
Monitörizasyon
 Monitörize hastanın monitör sesi açık olmalı
 Monitör hata verir ve uyarı sesi çıkarırsa sessiz
tuşuna basılmamalı, alarmın sebebi
giderilmeli
 Yapışmayan elektrodlar gerekirse izofix ile
sabitlenmeli, kılların olmadığı yerlere
yapıştırılmalı
 Alternatif elektrot yapıştırma yerleri neler?
GÖZÜNÜZ YOLDA (HASTADA),
KULAĞINIZ BENDE (MONİTORDE) OLSUN
SEVGİLİ ŞOFÖR (………) KARDEŞLERİM.
AMİODARONE AMP.(CORDARONE AMP.)-2
HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
• İnfüzyon sadece % 5 dextroz ile yapılmalıdır.
• Cordarone amp. İnfüzyon yapılan damar yolundan hiçbir ilaç
ve ilaç infüzyonu yapılmamalıdır.
• Mutlaka infüzyon pompası uygulanmalıdır.
• İnfüzyon mümkünse daha önce hiç kullanılmamış bir
damaryolundan başlatılmalıdır.
• İnfüzyon esnasında damaryolunda kızarıklık olup olmadığı
kontrol edilmeli varsa değiştirilmelidir.
• Mutlaka monitörize edilmeli ve EKG kaydı alınmalı
• Hasta yan etkiler tarafından gözlenmeli ve hastaya eğitim
verilmelidir.
DOPAMİNE AMP.
DOPAMİNE AMP. -1
•
•
•
•
1 amp.
= 200 mgr
= 5 cc dır.
1cc =40 mgr dir.
KULLANILDIĞI YERLER:
• MI
• Kalp yetmezliği
• Şok
• Hipotansiyon
• Böbrek yetmezliği
ETKİSİ:
• Semptomimetik etkilidir.
• Kalp hızını artırır.
• Kalbin kasılma gücünü artırır.
• Arter ve venlerde bulunan alfa
reseptörlerini etkileyerek
vazokontrüksiyon yapar.
• Kardiyak out putu düzenleyerek
kan basıncının düzenler.
• Böbrek damarlarını dilate ederek
kan akımını artırır.
• Düşük dozda renal arterlerde
dilatasyon yapar ve idrar
miktarını artırır.
DOPAMİNE AMP. -2
YAN ETKİSİ:
 Taşikardi
 Hipertansiyon
 Bulantı kusma
DOZ:
 1=1 ( 100 mgr/100 cc)
DİKKAT EDİLECEK
NOKTA:
 AÇT takibi
yapılmalıdır.
 Doz hesaplanırken
hasta kilosu
bilinmelidir.
D
O
P
A
M
İ
N
( 1 0 0 c c i z o t o n i k i ç i n e 1 a m p ( 2 0 0 m g ) D o p a m i n)
DOZ
KG
20
2,5
5
7,5
10
1,5
3
4,5
6
30
2,2
4,5
6,8
9
40
3
6
9
12
50
3,8
7,5
11,3
15
60
4,5
9
13,5
18
70
5,3
10,5
15,8
21
80
6
12
18
24
90
6,8
13,5
20,3
27
100
7,5
15
22,5
30
110
8,2
16,5
24,8
33
120
9
18
27
36
Renal doz
Arest dozu
DOBUTAMİNE
DOBUTAMİNE-1
 1 flk= 250 mgr.
KULLANILDIĞI YERLER:
 Kardiyojenik şok
ETKİSİ:
 semptomimetik etkilidir.
 Beta reseptörleri etkileyerek
miyokardın kasılma gücünü
etkiler.
 Vazodilatasyon yapar.
YAN ETKİSİ:
 Taşikardi
 Bulantı
 Dispne
 Başağrısı
 Damar dışına kaçarsa
nekroz
DOBUTAMİNE-2
Dikkat edilecek nokta:
 Ta ve nabız kontrolü monitörizasyonu yapılmalıdır.
 Hazırlanan her solüsyon 24 saatte değiştirilmelidir.
 Sodyum bikarbonatla birlikte verilmemelidir.
 Tedavi yavaş yavaş kesilmelidir.
 Saatlik idrar takibi yapılmalıdır.
 Dopamin (renal doz) + dobutrex (normal doz) birlikte kullanıldığında
kalp hızını arttırmaksızın + inotropik etkiyi artırır.
YANETKİSİ
Taşikardi,başağrısı, damar dışına kaçarsa nekroz
D O B U T R E X
100 cc izotonik içine 1 flk (250 mg)
DOZ
2,5
5
7,5
10
1,2
2
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
6,6
7,2
2,4
4
4,8
6
7,2
8,4
9,6
10,8
12
13,2
14,4
3,6
6
7,2
9
10,8
12,6
14,4
16,2
18
19,8
21,6
4,8
8
9,6
12
14,4
16,8
19,2
21,6
24
26,2
28,8
KG
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
BELOC AMP.
5 MGR / 5 cc amp
KULLANILDIĞI YERLER:
• İskemik kalp hastalığı
(Anginopectoris, AMI)
• Hipertansiyon
• Taşikardiler (SVT,VT)
• Aritmilerde
ETKİSİ:
• Myokardın kasılma gücünü azaltır
• Kalp atım sayısını azaltır.
• İleti hızını azaltır.
YAN ETKİSİ:
• Hipotansiyon
• Bradikardi
• Bronkospazm
• Bulantı,kusma,
epigastrik sıkıntı
DOZ:
• 5 mgr her 3-5 dk’da bir
IV yavaş puşe
DİLTİZEM AMP.
DİLTİZEM AMP. -1
• 25 mgr / amp.
KULLANILDIĞI YERLER:
• SVT
• AF
• Angino pektoris
YAN ETKİSİ
• Hipotansiyon
• Bradikardi
• Bulantı,kusma
• Başağrısı,yorgunluk
• Konstipasyon
DOZ:
• Yükleme dozu:
• 20 mgr 2 dk.da IV puşe verilir.
• 15 dk. sonra 25 mgr
eklenebilir
• İnfüzyon:
• 1=1 hazırlanabilir.
• % 5 Dektroz/SF 100 cc içine 4
amp. (100 mgr) koyularak
yapılır.
• 10-15-20-25 mg hızında
pompa ile gönderilir
DİLTİZEM AMP. -2
DİKKAT EDİLECEK NOKTA:
 Hasta monitörize edilmeli ve acil arabası başında olmalı
 ANT takibi yapılmalıdır.
 Yan etkileri açısından hasta dikkatle gözlenmelidir.
NİTROGLİSERİN (PERLİNGANİT AMP.)
NİTROGLİSERİN (PERLİNGANİT AMP.)-1
1 amp.= 10 cc = 10 mgr
KULLANILDIĞI YERLER:
• Akut angino pektoris
• MI
• Konjektif kalp yetmezliği
• Hipertansiyon
YAN ETKİSİ
• Başağrısı
• Taşikardi
• Hipotansiyon
ETKİSİ:
• Vasküler düz kasları
gevşetir.
• Yüksek dozda sistemik
arterler üzerine etkili,
• Düşük dozda koroner
arterler ve sistemik
venler üzerine etkilidir
• Kalbin oksijen tüketimini
azaltmak.
NİTROGLİSERİN (PERLİNGANİT AMP.)-2
DOZ:
 İnfüzyonu şeklinde hazırlanır
4 şekilde :
 % 5 dex 500 cc içine 200 mgr (20 amp)
 % 5 dex 500 cc içine 100 mgr (10 amp)
 % 5 dex 500 cc içine 50 mgr (5 amp)
 % 5 dex 100 cc içine 10 mgr (1 amp)
 inf 24 saatte bir değiştirilmelidir.
 48 saatten sonra inf kesilir ( tolerans
geliştiğinden)
BREVİLOC
BREVİLOC
10 mgr=1 flk
10 mgr= 250 cc
Hızlı etki başlangıcı ve etki süresi
kısadır (9 dk)
Kullanıldığı yerler:
 SVT
 Sinüs bradikardisi
 AF
 Hipertansiyon krizi
 Atropin intoksikasyonu
Yan Etkileri
 Bradikardi
 Hipotansiyon
 Bronkospazm
 Av-blok
VÜCUT AĞIRLIĞI KG
40
50
60
70
80
90
100
110
120
YÜKLEME DOZU
500mcg/kg/dak
ml/dak
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
İDAME DOZU
500mcg/kg/dak
ml/saat
12
15
18
21
24
27
30
33
36
100mcg/kg/dak
ml/saat
24
30
36
42
48
54
60
66
72
150mcg/kg/dak
ml/saat
36
45
54
63
72
81
90
99
108
200mcg/kg/dak
ml/saat
48
60
72
84
96
108
120
132
144
İNSÜLİN İNFÜZYONU
 1=1
 1 CC KRİSTALİZE
 100 cc = 100 iü kristalize
insülin = 2,5 cc Kİ
 1=2
 100 cc = 50 iü k.i. 1,25 cc Kİ
SF MEDİFLEKS İÇİNE
KONUR.




İNSÜLİN 40
ÜNİTEDİR.
Order ünite/saat
olarak alınır
Ünite miktarı cc’ye
eşittir
Mutlaka pompa ile
gönderilir
En az saatlik KŞ takibi
yapılır
MİDAZOLAM (DORMİCUM-DEMİZOLAM) AMP.
MİDAZOLAM (DORMİCUM-DEMİZOLAM) AMP.-1
1 amp: 5 cc. 5 mgr
1 amp: 3 cc. 15 mgr
KULLANILDIĞI YERLER:
 Sedatif olarak
 Anksiyolitik
 Konvilziyonlar
 Entübasyon öncesi
sedasyon
ETKİSİ:
 Uyuma isteği
 Sedasyon (kısa süreli)
 Hafif kas gevşemesi
YAN ETKİSİ:
 solunum depresyonu
 hipotansiyon
 amnezi
MİDAZOLAM (DORMİCUM-DEMİZOLAM) AMP.-2
DOZ:
Sedasyon için 0,05-0,1 mg/kg
İnfüzyon için:
 100 cc sf içine 10 amp 15 mgr lıktan dormicum koyulup,
üzerine 20 cc sf koyularak sıvı 150 cc içinde 150 mgr olur.
MORFİN AMP.
MORFİN AMP.
• 1 amp = 1 cc = 10 mg
KULLANILDIĞI YERLER:
• Güçlü ağrı durumlarında
• Akciğer ödemi
• Anesteziye giriş ve
sürdürülmesi
ETKİSİ:
• Merkezi analjezi
• Sedasyon
• Pulmoner dolaşımda basınç
düşmesi
YAN ETKİSİ
• Solunum baskılanması
• Bulantı
• Hipotansiyon
DOZ:
1 cc amp (10 mg) 9 cc SF
ile sulandırılmalıdır.
1= 1 olur.
Yavaş yapılmalıdır.
PROPOFOL AMP.
PROPOFOL AMP.
 1 amp = 20 cc = 200 mg
 1 cc = 10 mg
KULLANILDIĞI YERLER:
 güçlü sedatif hipnotiktir.
 Sedasyon için
 Suda zor çözünür
 Soya yağında
çözünmüştür.
 Bu yüzden bekletilmeden
kullanılmalıdır.
YAN ETKİSİ:
 Hipotansiyon
 Bradikardi
 Geçici apne
 Pulmoner ödem
DOZ
 1-2,5 mg/kg
 (70 kg için 70-175 mg)
ETOMİDATE AMP.
ETOMİDATE AMP.
• 1 amp = 10 cc = 20 mg
• 1 cc = 2 mgr
• 0,3-0,4 mg/kg
• 70 kg hasta için 21-28 mg
KULLANILDIĞI YERLER:
•
sedasyon, anksiyolizis ve amnezi
•
hipotansiyon yapmayarak sedasyon sağlar.
•
Intrakranıal basıncı azalttığından kafa travmalı
hastalarda kullanılabilir.
•
hemodinamisi bozuk olan ya da ciddi koroner
arter hastalığı hikayesi olan hastalarda kullanılır.
•
Hızlı etki başlangıcı-kısa etki süresi
YAN ETKİSİ:
• Solunum
depresyonu
• İnfüzyon için uygun
bir ilaç değildir.
• Bulantı kusma
• Öksürük
• Hıçkırık
Yalnızca entübasyona
kullanılmalıdır.
FENTANYL AMP.
FENTANYL AMP.
Fentanyl 10 cc/20 cc flk
ETKİSİ:
= 1 cc = 500 mikrog = 0,5 mg  Hızlı etki başlangıcı (30
sn)
YAN ETKİSİ:
Fentanyl 2 cc/10 cc amp.
= 1 cc = 50 mikrog = 0,05 mg  Solunum depresyonu
 Hipotansiyon
 Bradikardi
KULLANILDIĞI YERLER:
 bronkokonstriksiyon
 Güçlü sedasyon yapar
 Analjeziktir.
DİAZEPAM (DİAZEM) AMP.
DİAZEPAM (DİAZEM) AMP.
• 1 AMP. = 10 MGR
KULLANILDIĞI YERLER:
• Anksiyolitik,
• amnestik,
• sedatif,
• hipnotik,
• kas gevşetici
• Antikonvülzan
• Analjezik etkisi yoktur.
ETKİSİ:
• Sedasyon
• Uyku
• Konvülsiyonun durması
• Çizgili kas gevşemesi
YAN ETKİSİ
• Solunum baskılanması
• Hipotansiyon
NALOKSAN AMP.
NALOKSAN AMP.
 1 amp.= 0.4 mgr
KULLANILDIĞI YERLER:
 Opoidlerin etkisini geri döndürmek için kullanılan
antagonisttir.
 Morfin antagonisttidir.
 Solunum depresyonunda ve aşırı ilaç kullanımında kullanılır.
2-3 dk içinde 10 mgr geçmeyecek şekilde kullanılır
LYSTHENON AMP.
LYSTHENON AMP.
1 AMP.= 5 CC= 100 MGR
KULLANILDIĞI YERLER:
 Kısa süreli kas gevşetici
ETKİSİ
Etki başlangıcı 30-45 sn.de- etki süresi 5-10 dk.
YAN ETKİSİ
 Kalp ritim bozuklukları
 Hiperpotasemi
 Kas seyirmeleri
ANEXATE AMP.
ANEXATE AMP.
1 AMP.= 5 CC= 0.5 MGR
1 AMP.= 10 CC= 1 MGR
KULLANILDIĞI YERLER
 Benzodiazepinlerin merkezi baskılayıcı etkisini kaldırmak.
ETKİSİ:
 Hiptonik etki kalkar hasta uyanır.
YAN ETKİSİ:
 Bulantı-kusma
 Kan basıncında oynamalar
 Bazen yoksunluk sendromu
CONTRAMAL AMP.
CONTRAMAL AMP.
 1 AMP.= 1 CC= 50 MGR
 1 AMP.= 2 CC= 100 MGR
KULLANILDIĞI YERLER
 ANALJEZİK ETKİ
YAN ETKİSİ:
 Bulantı-kusma
 Terleme
 Baş dönmesi
 Solunum ve dolaşım baskılanması
•Doğru dozda,
•Doğru ilaç,
•Doğru hastaya,
•Doğru yoldan,
•Doğru zaman
•Doğru kayıt
•Doğru yanıt
•Doğru ilaç şekli
içinde verilmelidir.
Hasta Haklıdır!!!

Göğüs ağrısı ile acile başvuran her hasta kendi
belirtilerine göre kendi triajını yapmış ve bir şekilde
acile başvurmaya karar vermiş hastadır
Mutlaka EKG + FM + Hikaye ile değerlendirilmelidir
Aksi kabul edilemez!!!
Triyaj
 Hastaneler kalabalık

 Triyaj bekleme süreleri uzun
 Hastaya triyaj hemşiresinin ayırabileceği süre az
 AKS hastalarının diğer hastalardan ayırt edilebilmesi için AS
hemşire ve triaj memurlarınca kullanılacak kılavuzlar
geliştirilmiş:
 Kayıt memurları
 Aşağıdaki şikayeti olanları hemen triyaj hemşiresine yönlendir:
 Göğüs ağrısı, baskısı, gerginliği, ya da ağırlığı; boyun, çene, omuzlar, sırt ya da
kollara yayılan ağrı
 Hazımsızlık ya da «mide yanması»; göğüste sıkıntı ile beraber bulantı/kusma
 Sürekli nefes darlığı
 Halsizlik, başdönmesi, göz kararması, bilinç kaybı
 Triyaj Hemşiresi
 Aşağıdaki belirti veya bulguları olanlar için AKS protokolüne başlanmalıdır:
 Göğüs ağrısı ya da ağır epigastrik ağrı, nontravmatik olmalı ve miyokard iskemisi ya
da MI için tipik aşağıdaki bulgular da mevcut olmalı:
 Santral/substernal basıya da büzücü göğüs ağrısı
 Basınç, gerilme, ağırlık, kramp, yanma, ağrı duyumsaması
 Açıklanamayan hazımsızlık, geğirme, epigastrik ağrı
 Boyna, çeneye, omuzlara, sırta ve kollara yayılım
 Eşlik eden nefes darlığı
 Eşlik eden bulantı ve/veya kusma
 Eşlik eden soğuk terleme
 Eğer bu belirtiler mevcut ise EKG ÇEK
 Hikaye
 Triyaj hemşiresi kısa, hedefe yönelik bir hikaye almalıdır. Şunları
sormalıdır:
 Şu anda ya da geçmişte Koroner by-pass, anjiyo, balon, stent yapıldı mı,
koroner arter hastalığı (kalp), eforla gelen anjina, kalp krizi hikayesi var mı
 Göğüs sıkıntısı için dil altı verilmiş edilmiş mi (NTG)
 Sigara, HL, HT, DM, ailede KAH hikayesi, kokain veya Met kullanımı var mı
 Düzenli olarak veya yakın zamanda ilaç kullanmış mı
 Bu hikaye AKS protokolüne girişi geciktirmemelidir
 Özel durumlar
 Kadınlar erkeklerden daha sık atipik göğüs ağrısı ve şikayetleriyle
başvururlar
 Diyabetik hastalar otonom disfonksiyon nedeniyle atipik prezente
olabilirler
 Yaşlılar genel halsizlik, inme, bayılma ya da bilinç durum değişikliği gibi
aitipi semptomlarla başvurabilirler
Nabız Oksimetresi

 Oksijenizasyon
 Nabız oksimetresi ile arter kanındaki oksijen miktarına bakarak
 Ventilasyon
 Kapnograf ile venöz kandaki CO2 miktarına bakarak anlaşılır
Nabız Oksimetresi

 Hastayı tedavi et sayıları değil!!!
 Oksijenize hemoglobin infrared ışığı absorbe eder
 Redükte (nonoksijenize Hb) kırmızı ışığı absorbe eder
 Nabız oksimetresi pulsatil doku yatağından kırmızı ve infrared
ışıklar geçirir, bir ışık dedektörü de absorbe edilmemiş ışık
miktarını ölçer
 Sonra verilen ve absorbe edilemeyen ışık oranlarından oksijen ile
satüre Hb oranı hesaplanır = %SpO2 vs %SaO2
 Anormal hgb’ler yoksa (karboksi-, met-) ve SO2>70 ise
AKG’nda bakılan SO2 ile Nabız oksimetresi arasındaki fark
%3’ü geçmez
 %SpO2 nabız oksimetresi ile bakılan
 %SaO2 AKG’nda bakılan
Nabız Oksimetresi

 Arest esnasında kuvvetli göğüs basısı ile SO2 okuması
yapılabilse de güvenilir değildir
 Arteryal oksijen içeriği = Hgb miktarı ve SO2 bağlıdır
 Normal SO2
 Yeterli sistemik oksijen sunumu yapıldığını ispatlamaz
 Çünkü toplam oksijen içeriğini hesaplamamaktadır
 Kalp debisini hesaba katmamaktadır
Nabız Oksimetresi
 Hatalı okuma sebepleri








Parmak kalınlığı
Hgb düzeyi
Koyu deri rengi, oje, kına, tırnakta fungal enfeksiyonlar
Periferik ateş, hipotermi
Hareket artefektı
Düşük perfüzyon, vazokonstrüksiyon
SpO2 <%70 olduğunda da cihaz hatalı yüksek okuma yapar
Nazal Kanül

 Basit, Konforlu, Ucuz
 Düşük akımlı oksijen uygulanması için
 Her 1 L/dk artan Oksijen akım hızı, solunan havadaki O2
konsantrasyonunu %4 arttırır
 Normal oda havası %21 O2 konsantrasyonuna sahiptir
 Maksiumum 6 L/dk oksijen akım hızına ulaşabilir, 4 L/dk
üzerinde lokal iritasyon ve müköz membranlarda
kuruma/kanama yapar
 Bu sebeple maksimum 4 L/dk’dan %35 hava verilmesini
sağlayabilir
Yüz maskesi

 Yüksek akım ve konsantrasyonda oksijen sunumu sağlar
 6 L/dk hızın altında ekshale edilen CO2’in tekrar solunmasını
sağlayacağından kullanılmamalı
 6-10 L/dk hızında oksijen ile, %35- %60 arasında oksejeb
verilebilir
 Asıl alınan oksijen miktarı maskenin ne kadar iyi oturduğuna
bağlıdır
Havayolunun
Sağlanması

Orofarenjial Havayolları

 Cevapsız
 Öksürük ve gag refleksi
olmayan hastalarda
 Usulüne uygun şekilde
(dili arkaya itip
hipofarinksi
tıkamayacak)
takılmalıdır
Tek Elle Maske Tutma

Aşama Hareket
1
Hasta başının arkasına yer alın
2
3
4
Maskeyi hastanın yüzüne yerleştirin, doğru yerleştirme için burun
köprüsünü mihenk noktası olarak alın.
•E ve C kilitleme tekniği ile maskeyi tam oturtun
•Çeneyi kaldırarak havayolunu açık hale getirin:
Head-tilt manevrası yapın.
•1 elin başparmak ve işaret parmağı ile C yapın ve maskenin
kenarlarını yüze bastırın
•Diğer parmaklarla çenenin köşelerini havaya kaldırın (3 parmak E
harfi şeklinde) ve havayolunu açın.
Ambuyu sıkarak soluk verin (her biri 1 saniye 1) göğsün kalktığını
görün.
İki Elle Maske Tutma

Aşama Hareket
1
Hasta başının arkasına yer alın
2
3
4
Maskeyi hastanın yüzüne yerleştirin, doğru yerleştirme için burun
köprüsünü mihenk noktası olarak alın.
İki teknikten birini kullanın
• Hastanın başını kaldırıp, her elin başparmak ve işaret
parmaklarıyla C-E şeklinde tutarak maskeyi yüze tam oturtun
• Maskeyi başparmak ve tenar bölge ile oturtup 4 parmakla çeneyi
kavrayın
Ambuyu sıkarak soluk verin (her biri 1 saniye 1) göğsün kalktığını
görün.
İki Elle Maske Tutma Video
Ateş
 Aksiller ölçüm çok zorlu
 Koltukaltını mutlaka kurulamak lazım
 5 dakika süre vermek lazım
 Timpanik ölçüm için her iki kulaktan ölçüm
yapmak lazım.
 Yüksek olanı doğru kabul etmek lazım
Ateş sınırı kaçtır?
Oral, rektal, kulaktan?
Body Site
Core *
Oral
Rectal
Ear
Type of
Thermometer
Electronic
Mercury-glass,
electronic
Mercury-glass,
electronic
Infrared
emission
Normal Range (°C) Fever (°C)
36.4–37.9
38.0
35.5–37.7
37.8
36.6–37.9
38.0
35.7–37.5
37.6
Nabız
 Nabız monitör ekranından bakılarak ölçülmez
 Düzensiz atımlarda 1 dakika, düzenli
atımlarda 15 saniye saymak ve dört ile
çarpmak yeterli
 Nabız şok tanısında tansiyondan daha önemli
ve önce bozulan değer
 Her hastada mutlaka bakılmalı
Vital bulgular
 Kırmızı ve sarı alana giren TÜM hastalara istisnasız Ateş, Nabız ve
TA bakılmalıdır
 Sarı alana giren her hastaya rutin ANT bakılıp dosyasına yazılır,
bunun için doktor istemi beklenmemelidir
 Vital bulguların alınması ve kaydı hemşirelerin sorumluluğundadır
 Müşahade alanına alınan TÜM hastalar burada görevli hemşire
arkadaşlarım tarafından devralınır.



TEKRAR vitalleri alınarak dosyasına işlenmelidir.
Dosyasındaki orderlar kontrol edilir, yapılmamış olanlar gerçekleştirilir
Asılı serumu varsa kontrol edilir, üzerinde yazı yoksa o serum verilmez,
çıkarılır ve uygun order hazırlanır
 4 saatten daha fazla müşahadede kalan hastalar için vitaller doktor
orderı olmaksızın kontrol edilmelidir
 Nabız oksimetresi (nabız ve SO2 için 3 sn’de), otomatik TA aleti
(nabız ve TA 12 sn’de) ve kulak termometresi (4 sn’de) alım
aşamasındayız
Serum kayıtları ve doğru
serum
 Her hemşirenin serum kalemi olmalıdır
 Hazırlanan her ilaçlı ya da ilaçsız serumun
üzerine içeriği olan ilaç ve konulan miktar
yazılması kanuni bir zorunluluktur
 Boş, avil 1 amp, dramamine 2 amp, dopamin 200
mg gibi
 Tüm önemli infüzyonlar (dopamin,
nitrogliserin, insülin, dobutamin, adrenalin,
diltiazem, fenitoin) pompa ile gönderilmelidir
Orderlar
 Orderlar yazılı olarak alınır, uygulayan orderin
uyguladığını belirten bir işaret koyar (+,
yuavarlak ya da check), uygulama saatini ve
kendi adını, ya da ad soyad baş harflerini ya da
kaşesini basar
 Yoğunluğa göre orderlar sonradan
tamamlanabilir, tamamlanmazsa eksik bırakan
ve bırakma sebebi sorumlu hemşireye iletilir
 Özellikle farklı formları olan ilaçlarda orderlar mg
olarak alınır, mg olarak uygulanır, ampul hesabı
yapılmaz, yazılmaz
Dosyalar
 Hastalar taburcu olurken ya da çıkarken
hastaların ellerindeki dosyaları alınarak önce
kayıt memuruna verilmeli, malzeme, ilaç ve
girişimler kaydedildikten sonra kayıt memuru
tarafından arşiv kutusuna alınmalıdır
 Sarı alana yeşil alana enjeksiyon için gelen
hastalar tekrar yeşil alana kontrole
çağırılmamışlarsa dosyaları hemşire
tarafından alıkonulur, kayıt memurunca kaydı
sağlandıktan sonra arşiv kutusuna bırakılır
Toplantılar
 Aylık toplantılarla bir araya gelmeye çalışacağız
 Her ay ortak bir konu belirleyerek bu konuda
eğitim yapacağız
 Uygulamaları denetleyecek, eksiklerimizi
tamamlamaya çalışırken, kendimizi de
düzelteceğiz, hatasız bir ekip haline gelmeye
çalışacağız, birbirimizi uyararak eksiklerimizi
gidereceğiz
 Acil servis içerisinde verimliliği ve hasta bakım
kalitesini arttıracak projeler üreten arkadaşlarım
bunları sunup uygulanmasını sağladıklarında
ödüllendirileceklerdir
Sorularınız-Katkılarınız…
Katkılarınız ve desteğiniz çok önemli
Acil servis ekibimizin belkemiği sizlersiniz
Her türlü yapıcı ve ilerlememize yardımcı
katkılarınız için söz sizde….
Eleştirilerimizi, dertlerimizi ve sıkıntılarımızı
ilerleyen toplantılara bırakırsak sevinirim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content