close

Enter

Log in using OpenID

ecz -fr7- narkotik ilaçların kontrol ve kullanma talimatı

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ KURUMU
ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
NARKOTİK İLAÇLARIN KONTROL
VE KULLANMA TALİMATI
KOD:
YAYIN TAR.:
ECZ/FR/7
18.12.2012
REVİZYON NO:
01
REVİZYON TAR.:
13.02.2014
SAYFA
Sayfa 1 / 3
1. Narkotik ilaçlar da diğer ilaçlar gibi hastane otomasyon programından
order edilir.
2. Narkotik ilaçlar, uyuşturucu maddelere mahsus reçete koçanına yazılır
ve yazan doktor tarafından imzalanır. Ayrıca başhekim tarafından iki
tarafa da gelecek şekilde imzalanır ve mühürlenir.
3. Her servis için, verilecek ilaçların, dozları, miktarları ve güncel Sağlık
Uygulama Tebliği esaslarına göre uygunlukları eczacı tarafından kontrol
edilir ve onaylanır.
4. Onaylanan ilaçlar için otomasyon programından döküm alınır.
5. Order edilen narkotik ilaçlar, diğer ilaçlarla beraber eczane personeli
tarafından hazırlanır.
6. İlaçların hazırlanması sırasında kırılması durumunda ilgili eczacı
tarafından tutanak tutulur ve stoktan düşüş işlemi yapılır.
7. Orijinal ambalajından çıkarılarak servise gönderilen ilaçlar (ör. tek
tabletler) ayrı bir şeffaf kilitli poşete konulur. Poşet üzerine etiket
yapıştırılarak ilacın miadı yazılır.
8. Servislerden yapılan orderlar doğrultusunda eczanede hazırlanan
narkotik ilaçlar, ilgili servis personeli tarafından imza karşılığında
sayılarak teslim alınır.
9. İlaçlar en kısa sürede ve uygun saklama koşullarında, servis personeli
tarafından (ısı ve nem koşullarından etkilenmeden) servise ulaştırılır.
10. Servise gelen ilaçlar Narkotik İlaç Devir-Teslim Defterine hemşire
tarafından kayıt edilir ve kilitli uyuşturucu ilaç dolaplarında saklanır.
11. İlaçların nakil ve kullanımı sırasında kaybolması veya kırılması
durumunda ilgili servis sorumlu hemşiresi tarafından tutanak tutularak
HAZIRLAYAN
ECZANE SORUMLUSU
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ VE BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ KURUMU
ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
NARKOTİK İLAÇLARIN KONTROL
VE KULLANMA TALİMATI
KOD:
YAYIN TAR.:
ECZ/FR/7
18.12.2012
REVİZYON NO:
01
REVİZYON TAR.:
13.02.2014
SAYFA
Sayfa 2 / 3
eczaneye teslim edilir. Kırılan ya da kullanılamaz hale gelen ilaçlar için
yeniden Taşınır İstek Fişi ile talep yapılır ve eczaneden alınır.
12. Narkotik ilaçların servislerde güvenli bir şekilde muhafazasından
sorumlu hemşireler bizzat sorumludur.
13. Narkotik ilaçlarla ilgili serviste herhangi bir sorun (kayıp, kırılma vs)
olduğunda mutlaka
Baş eczacıya haber verilmelidir.
14. Narkotik İlaç Devir-Teslim Defterine aşağıdaki bilgiler kayıt edilerek
servis sorumlu hemşireleri arasında nöbet veya vardiyalarda tüm
narkotiklerin devir teslimi yapılır;
a) Tarih
b) İlaç ismi
c) Devir alınan miktar
d) Eczaneden gelen miktar
e) Kullanılan miktar (hangi hastaya kaç adet uygulandığı ve uygulayan
kişi belirtilir)
f) Devredilen miktar
g) Teslim eden ve imzası
h) Teslim alan ve imzası
15--Servislerde ilaçlar göz önünde dolaplarda tutulur, narkotik ve
piskotrop ilaçlar kilitli dolapların içerisinde tutulur. Ve servis narkotik ilaç
sayım defterine kaydedilir.
16-Serviste kullanılan narkotik ve piskotrop ilaç için yeşil ve kırmızı
reçete düzenlenir. Düzenlenen reçetelerin 3(üç) nüshası eczaneye
HAZIRLAYAN
ECZANE SORUMLUSU
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ VE BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ KURUMU
ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
NARKOTİK İLAÇLARIN KONTROL
VE KULLANMA TALİMATI
KOD:
ECZ/FR/7
YAYIN TAR.:
18.12.2012
REVİZYON NO:
01
REVİZYON TAR.:
13.02.2014
SAYFA
Sayfa 3 / 3
gönderilir. Eczanede kayıt altına alındıktan sonra 1(bir)nüsha eczanede
kalır. Diğer 2 nüsha gerekli yerlere gönderilmek üzere servise gönderilir.
17-Servislerde bulunan narkotik ve piskotrop ilaçların miad takipleri
servis sorumlu hemşiresi tarafından 3 (üç) aylık periyotlarla yapılır ve
eczaneye bildirilir.
18-Servislerdeki ilaçlar üzerinde son kullanma tarihi yazılı olan poşet,
kap vb. yerlerde bulundurulur.
19-Narkotik ve piskotrop ilaçların (ampul formatındakilerin) kalan
miktarların uyuşturucu ve piskotrop ilaç imha etme tutanağı
düzenlenerek şahit eşliğinde imha edilir eczaneye bildirilir.
20-Narkotik ve piskotrop ilaçların (ampul formatları) kalan miktarları belirli
süre içerisinde başka bir hastaya kullanılabilir; bu durumda ilaç artanını
uygulama tutanağı düzenlenir ve eczaneye bildirilir.
21-Tüm kullanılan ilaçların hastaya girişleri servis sorumlu hemşiresi
tarafından yapılır hastaya kullanılmadığı halde istenmeyen nedenlerle
ilaçların düşmesi, kırılması ve kullanılmaz hele gelmesi durumunda ilgili
servis tarafından tutanak tutulur ver eczaneye bildirilir.
22-Servislerde ilaçlar göz önünde dolaplarda tutulur narkotik ve piskotrop
ilaçlar kilitli dolapların içerisinde tutulur. Ve servis narkotik ilaç sayım
defterine kaydedilir.
HAZIRLAYAN
ECZANE SORUMLUSU
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ VE BAŞHEKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
531 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content