close

Enter

Log in using OpenID

A B C - Prm. Hasan Yurtseven

embedDownload
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON ve OTOMATİK EXTERNAL DEFİBRİLATÖR
AMAÇ
Kalp solunum durmasının hızla tanınması
Etkin kalp masajı ve suni solunum uygulanması ve
3 dk içinde AED ile defibrilasyonun sağlanması (DF)
Değerlendirme
Uygun değerlendirme yapılana kadar CPR yapma !
 Alan güvenliğini sağla
 Sars ve sor “ İyi misiniz ?”
 Gerekmedikçe hastayı hareket ettirme.
A B
C
2010
İlk Değerlendirme
 Bilinç düzeyi
 Dolaşım durumu
 Havayolunun açıklığı / yeterliliği
 Solunum varlığı ve niteliği
Kardiyak Arrest
Etkili kalp atımlarının durması
solunum yetersizliği sonucu kalbin durması
kalp durmasını takiben solunumun durması



Tanı





10-15 sn içinde bilinç kaybı
45 sn sonra göz bebekleri büyür (dilate pupil)
Önce kalp durmuş ise 1-3 dk içinde solunum durması
Büyük atar damarlarda nabız alınamaması
10-15 sn içinde bilinç kaybı
Solunumun durması
Ciltte solukluk ve dudaklarda morarma (siyanoz)
Göz bebeklerinde büyüme (Pupil dilatasyonu)
Kalp seslerinin duyulamaması
 0 - 4 dk. Geri dönüşsüz beyin hasarı yoktur
 4 - 6 dk. Beyin hasarı görülebilir
 6 -10 dk. Beyin hasarı olasılığı yüksek
 10 dk. Geri dönüşsüz beyin hasarı
Dolaşım(C)
 Nabız
 Dolaşım bulguları
 Göğüs kompresyonu
Sağlık personeli nabız kontrolu yapmalıdır
Hava Yolu (A)


Solunumu olmayan hastada uygun pozisyon başın geri alınmasıdır
Hava yolu tıkanıklığının en sık nedeni “dil”
Çene itme manevrası
(boyun travması şüphesinde etkin)
Baş geri- çene yukarı Manevrası
Solunum zorluğunun en sık nedeni uygun olmayan baş çene pozisyonu.
Solunum(B)
Ağızdan ağıza solunum
2 soluk ver
Her biri 1 sn.
TYD için pozisyon
 Sert bir zeminde sırt üstü düz yatar pozisyon
 Asla farklı pozisyon (yan, yüzükoyun, düşey) verilmez (İSTİSNA!!!)
 Taşınacaksa hastanın baş, boyun ve sırtı birlikte hareket ettirilir
Kalp Masajı (Erişkin)
 Sternumun üzerine el topuğu yerleştirilir
 Sternumun alt yarısına uygulanır
 Göğüs duvarında parmaklar birbirine kenetlenir
 Sternum aşağı doğru en az 5 cm çöktürülür
 En az 100/dk (normal output’un %25)
 30:2 kompresyon/ventilasyon
 En az 5cm.lik göğüs depresyonu
 5 siklusta bir nabız kontrol
 Her solunum için 1 saniye

Göğüs Kompresyonu
Kardiyak masaj tekniği
Yaş gruplarına göre toraks kompresyon yöntemleri
Kapalı Göğüs Masajı:Yapılan Yanlışlar
 Yanlış el pozisyonu: organ yaralanması
 Bası arasında gevşemeye izin verilmemesi
 Zıplayan kompresyonlar
 Göğüsü yeterince çöktürememe
Kurtarıcı solukta çok fazla hava verme
TYD’in Etkinliği
 Spontan atımın geri dönüşü için her 5 siklusta-2 dk.da bir dolaşım bulgularını kontrol et
 Spontan solunumu kontrol et
Yeterli TYD Kriterleri
 Hareketler
 Bilinç düzeyi iyileşir
 Kendi kendine solunum
 Cilt rengi normale döner
•!
Önemli Noktalar
• Hız
•Mükemmel
CPR için
Beş Anahtar
• Derinlik
• Gevşetme
•Yol
• Solunum
• Kesintisiz
Kalp Durması - İleri Yaşam Desteği (Yetişkin)
Bilinç kapalı
Yaşamsal BelirtiSolunumu ve nabzı
kontrol et
lleri Değerlendir
A
T
T
P
A
R
A
M
E
D
İ
K
•1 soluk/ 5-6 saniyede
•2 dakika da bir nabız
kontrolü yap
Na
bız
var
H
E
R
Solunum ve Nabız Kontrolünü
En fazla 10 saniye de tamamla
Solunum
yok veya
gasping
Nabız yok
30 kalp masajı / 2 solunum (BVM
ile) Defibrilatör hazır olana kadar
Paramedik yoksa OED)
A
Ş
A
M
A
D
A
Ritmi değerlendir
Şok Uygulanabilir
(VF/Nabızsız VT)
Şok Uygulanmaz
(NEA/Asistoli)
VF / Nabızsız VT
Akış Şeması
ASİSTOLİ / NEA
Akış Şeması
İleri Hava Yolu Yöntemlerini
kullanarak havayolunu sağla
(Entübasyon Algoritması)
•Sağlanamıyorsa BVM ile devam et
Entübasyon yapıldıktan sonra KPR;
100 kalp basısı/dak ve 8-10
soluk/dak olarak kesintisiz sürdür
N
A
K
İ
L
IV veya IO yol aç
Sağlık kuruluşuna yada doktora
ulaşana kadar resüsitasyona
devam et
26
Hava Yolunda Yabancı Cisimler
Havayolu Tıkanıklığın en sık nedenleri
 Dilin hipofarinksi tıkaması,
 Takma dişler,
 Kan pıhtısı,
 Kusmuk,
 Yabancı cisimlerdir
Manevralar
1- Sırta yumruk vurma
2- Abdominal Thrust (Heimlich)
3- Chest thrust



Bunlardan biri yada birkaçı uygulanabilir.
Yapılan çalışmalarda hastaların %50’sinde bu üç teknikten sadece birinin uygulanmasının yetersiz kaldığı
belirtilmektedir.
Kombine teknikler ile başarı olasılığı artar..
Bilinçli
hastada
Heimlich
manevrası
Chest Thrust
 Kurtarıcı hastanın abdomenini kavrayamıyorsa;
 Hasta obes ise
 Hasta gebe ise
Abdominal thrust yerine Chest thrust kullanılabilir (Class Indeterminate)
Otomatik Eksternal Defibrilatör
Oto Mod
Açıldıktan ve testi başarı ile geçtikten sonra, cihaz her zaman Oto Mod’ da işletime başlar.
İşletim modu, otomatik bir ECG- Ritim- Analizi yürütür.
Eğer cihaz net olarak VF algılarsa, bir defibrilasyon tavsiye eder ve cihazı dahili ve otomatik olarak hazırladıktan sonra
hastaya defibrilasyon uygulanmasını tavsiye eder. Eğer cihaz defibrilasyon gerektirecek bir ritim saptamazsa, kalp
masajı tavsiye eder.
Elektrotlar
– Sağ göğüs bölgesine, köprücük kemiğinin altına (1) yerleştirilir ve
– Sol göğüs bölgesine, kalbin üstüne yardımcı hat üzerine (2) yerleştirilir.
Elektrotların yanlış yerleştirilmesi, frekansların yanlış yorumlanmasına neden olabilir.
Defibrilasyon elektrotları uygulanmadan önce, tıbbi plasterler çıkarılmalıdır.
Eğer elektrotlar doğru olarak yerleştirilmişse, cihaz otomatik olarak analize başlar. Otomatik analiz işlemi
defibrilasyon elektrotları üzerinden çalışır. Bu durumda hasta sabit konumda tutulmalı ve hastaya dokunulmamalıdır.
Cihaz aşağıdaki talimatı verecektir:
< Ritim analizi sırasında hastaya dokunmayınız >
Cihaz programının algoritması, bu anda şok uygulanabilir bir durumun var olup olmadığını tespit etmek için ECG’ yi
kontrol edebilir.
Eğer cihaz VF tespit ederse, defibrilasyon tavsiye edecektir.
Tüm canlandırma işlemi süresince, sürekli olarak hastayı gözetleyiniz.
Hasta her an bilincini kazanabilir ve bilincini kazandıktan sonra hastaya defibrilasyon uygulanmamalıdır.
Defibrilasyon Gereksinimi
Eğer net bir şekilde VF saptarsa, bir defibrilasyon önerisinde bulunur ve cihazı dahili ve otomatik olarak defibrilasyon
işlemine hazırlar.
Cihaz aşağıdaki uyarıyı verecektir:
< Şok tavsiye edilir, hastaya dokunmayınız >
Eğer kapasitörün dahili olarak şarjı yapılmışsa, 15 saniyelik defibrilasyon atımı için gerekli olan enerji mevcut
demektir ve sürekli uyarı tonu ile ‘yeşil’ ateşleme düğmesi gösterilir.
Monitörle birlikte model de kalan zamanı gösterir. Eğer defibrilasyon belirtilen bu zaman içerisinde uygulanmazsa,
dahili güvenlik bışaltımı gerçekleşir ve ECG analizi bir kez daha yürütülür.
AED ve Defibrilasyon




Ani kardiyak arresti olan hastaların çoğunlunda saptanan ritm VF (%60)..
Nabız yokluğu AED’ün bağlanması gerektiğini gösterir.
VF nedenli arrestte defibrilasyon yapılmazsa sağkalım geçen her dakikada %7-10 azalır..
5 siklus CPR→ Şoklanabilir bir ritim varsa 360 joule ile defibrilasyon..
Özet- Erişkin TYD Algoritma





10 saniye içinde nabız hissedilmezse defibrilatöre ulaşılana kadar 30:2 kompresyon/ ventilasyon oranı ile CPR
başlanır.
10 saniye içinde eğer nabız hissedilirse ve solunum yoksa her 5-6 saniyede bir 1 soluk verilir. Ve nabız iki
dakikada bir kontrol edilir
AED gelince ritme bakılır.
Şoklanabilir bir ritm varsa 1 şok verilir ve TYD’e devam edilir.
Şoklanabilir bir ritm yoksa 5 siklus CPR yapılır. Yardım gelene kadar her 5 siklusta bir ritm kontrol edilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
960 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content