close

Enter

Log in using OpenID

17 -‐ 21 KASIM 2014 (Birinci Hafta)

embedDownload
17 -­‐ 21 KASIM 2014 (Birinci Hafta)
Programlar
Adalet 1.sınıf
Adalet 2.sınıf
Bankacılık 1.sınıf
Bankacılık 2.sınıf
Bilgisayar Prog. 1.sınıf
Bilgisayar Prog. 2.sınıf
Çağrı merkezi 1.sınıf
Çağrı merkezi 2.sınıf
Çocuk Gelişimi 1.sınıf
Çocuk Gelişimi 2.sınıf
Dış Ticaret 1. sınıf
Dış Ticaret 2. sınıf
Güvenlik Bil. 1.sınıf
Güvenlik Bil. 2.sınıf
Halkla İlişkiler L. 1.sınıf
Halkla İlişkiler L. 2.sınıf
Halkla İlişkiler L. 3.sınıf
Halkla İlişkiler L. 4.sınıf
Halkla İlişkiler Ö.1.sınıf
Halkla İlişkiler Ö.2.sınıf
İlahiyat 1.sınıf
İlahiyat 2.sınıf
İş Sağlığı 1. Sınıf
İş Sağlığı 2. Sınıf
İşletme L. 1.sınıf
İşletme L. 2.sınıf
İşletme L. 3.sınıf
İşletme L. 4.sınıf
İşletme Ö. 1.sınıf
İşletme Ö. 2.sınıf
Lojistik 1.sınıf
Lojistik 2.sınıf
Menkul Kıy. 2.sınıf
Reklamcılık 1.sınıf
Reklamcılık 2.sınıf
17 Kasım
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
Sağlık Kur. 1.sınıf
Sağlık Kur. 2.sınıf
İktisada Giriş
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sosyal H. 1.sınıf
Sosyal H. 2.sınıf
Sosyal H. 3.sınıf
Sosyal Hiz Ö. 1.sınıf
Sosyal Hiz Ö. 2.sınıf
Sosyoloji 1.sınıf
Sosyoloji 2.sınıf
Sosyoloji 3.sınıf
İktisada Giriş
Risk Yönetimi
Web Tasarımının Temelleri
İnternet Programcılığı I
Çağrı Merkezi Yönetimi I
Çocuk Beslenmesi
İktisada Giriş
Dış Ticaret Finansmanı
Avrupa Birliği Hukuku
İnsan Kaynakları Yönetimi
18 Kasım
Medeni Hukuk I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Grafik Tasarımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ticari Bilgiler ve Belgeler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Halkla İlişkiler Kampanyaları
Reklam ve Reklam Yazarlığı
İktisada Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İlk Dönem İslam Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İş Sağlığı ve Güvenliği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İktisada Giriş
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çağdaş Yönetim Teknikleri
İktisada Giriş
İktisada Giriş
İktisada Giriş
Reklam Analizleri
İktisada Giriş
Engellilik ve Sosyal Hizmet
İktisada Giriş
İktisada Giriş
Çağdaş Toplumsal Süreçler
Davranış Bilimleri
Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Çocuk gelişimi I
Özel Eğitimde Program Geliştirme
Genel Muhasebe
İthalat-­‐İhracat Tekniği
Terörizm
20 Kasım
Temel Bilgi Teknolojileri I
Borçlar Hukuku
Temel Bilgi Teknolojileri I
Borçlar Hukuku
Temel Bilgi Teknolojileri I
Nesne Tabanlı Programlama I
Temel Bilgi Teknolojileri I
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri I
21 Kasım
Halkla İlişkiler
İş Hukuku
Çalışma İlişkileri ve Etik
Halkla İlişkiler
Çalışma İlişkileri ve Etik
Çalışma İlişkileri ve Etik
Gümrük Mevzuatı
Kamu Yönetimi
Çocuk Suçluluğu
İktisada Giriş
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmelerde Performans Yönetimi
Günümüz Fıkıh Problemleri
Arama ve Kurtarma Bilgisi
19 Kasım
Genel Muhasebe
Medeni Usul Hukuku
Genel Muhasebe
Davranış Bilimleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Maliyet Muhasebesi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Lojistiğe Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Reklamcılığa Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Reklam ve Reklam Yazarlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları
Gerontolojik Sosyal Hizmet
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları
Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Klasik Sosyoloji Kuramları
Demokrasi ve İnsan Hakları
Sosyoloji
Davranış Bilimleri
Turizm ve Tanıtım
Sosyoloji
Davranış Bilimleri
İslam Ahlak Esasları
Arapça III
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri I
Genel Muhasebe
Davranış Bilimleri
Sosyoloji
Üretim Yönetimi
Genel Muhasebe
Davranış Bilimleri
Halkla İlişkiler
İstatistiğe Giriş
Halkla İlişkiler Yazarlığı
Çalışma İlişkileri ve Etik
Halkla İlişkiler
İstatistiğe Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri I
Borçlar Hukuku
İslam Mezhepleri Tarihi
Çalışma İlişkileri ve Etik
İş Hukuku
İstatistiğe Giriş
İş Hukuku
Temel Bilgi Teknolojileri I
Borçlar Hukuku
Temel Bilgi Teknolojileri I
Genel Muhasebe
İstatistiğe Giriş
İstatistiğe Giriş
İstatistiğe Giriş
Davranış Bilimleri
Borçlar Hukuku
Temel Bilgi Teknolojileri I
Genel Muhasebe
Davranış Bilimleri
Temel Bilgi Teknolojileri I
Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
Halkla İlişkiler
Sosyoloji
Sosyal Hizmet mevzuatı
Ailelerle Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Sosyal Hizmet mevzuatı
Kamu Yönetimi
Kurumlar Sosyolojisi
Sosyal Hizmet Bilimine Giriş
İstatistiğe Giriş
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
Sosyal Hizmet Bilimine Giriş
İstatistiğe Giriş
İstatistiğe Giriş
Küreselleşme Kuramları
İnsan ve Toplum Felsefesi
Toplumsal Eşitsizlikler
Kamu Yönetimi
Temel Bilgi Teknolojileri I
24 -­‐ 28 KASIM 2014 İkinci Hafta Hafta)
Programlar
Adalet 1.sınıf
Adalet 2.sınıf
Bankacılık 1.sınıf
Bankacılık 2.sınıf
Bilgisayar Prog. 1.sınıf
Bilgisayar Prog. 2.sınıf
Çağrı merkezi 1.sınıf
Çağrı merkezi 2.sınıf
Çocuk Gelişimi 1.sınıf
Çocuk Gelişimi 2.sınıf
Dış Ticaret 1. sınıf
Dış Ticaret 2. sınıf
Güvenlik Bil. 1.sınıf
Güvenlik Bil. 2.sınıf
Halkla İlişkiler L. 1.sınıf
Halkla İlişkiler L. 2.sınıf
Halkla İlişkiler L. 3.sınıf
Halkla İlişkiler L. 4.sınıf
Halkla İlişkiler Ö.1.sınıf
Halkla İlişkiler Ö.2.sınıf
İlahiyat 1.sınıf
İlahiyat 2.sınıf
İş Sağlığı 1. Sınıf
İş Sağlığı 2. Sınıf
24 Kasım
Hukukun Temel Kavramları
Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
Hukukun Temel Kavramları
Makro İktisat
Programlama Temelleri
25 Kasım
Yabancı Dil I
Hukukun Temel Kavramları
Yabancı Dil I
Hukukun Temel Kavramları
Makro İktisat
Suç Sosyolojisi
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun Temel Kavramları
İslam İbadet Esasları
Arapça I
Tefsir
Hukukun Temel Kavramları
Yabancı Dil I
26 Kasım
27 Kasım
28 Kasım
İdari Yargı
İşletme Bilimlerine Giriş
Türk Dili I
Türk Dili I
Mali Tablolar Analizi
Türk Dili I
Görsel Programlama I
İdare Hukuku
Temel Matematik
Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar
Temel Matematik
İletişime Giriş
İletişime Giriş
İletişimde Hedef Kitle
Yabancı Dil I
Yabancı Dil I
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
Yabancı Dil I
Yabancı Dil I
Yönetim ve Organizasyon
Yabancı Dil I
Yönetim ve Organizasyon
İslam İnanç Esasları
Yabancı Dil I
Ergonomi
İşletme L. 1.sınıf
İşletme L. 2.sınıf
İşletme L. 3.sınıf
İşletme L. 4.sınıf
İşletme Ö. 1.sınıf
İşletme Ö. 2.sınıf
Lojistik 1.sınıf
Lojistik 2.sınıf
Hukukun Temel Kavramları
Makro İktisat
Örgütsel Davranış
Yabancı Dil I
Yönetim ve Organizasyon
Hukukun Temel Kavramları
Makro İktisat
Hukukun Temel Kavramları
Yabancı Dil I
Yönetim ve Organizasyon
Yabancı Dil I
Yönetim ve Organizasyon
Menkul Kıy. 2.sınıf
Reklamcılık 1.sınıf
Reklamcılık 2.sınıf
Makro İktisat
Hukukun Temel Kavramları
Sağlık Kur. 1.sınıf
Sağlık Kur. 2.sınıf
Hukukun Temel Kavramları
Sosyal H. 1.sınıf
Sosyal H. 2.sınıf
Sosyal H. 3.sınıf
Sosyal Hiz Ö. 1.sınıf
Sosyal Hiz Ö. 2.sınıf
Sosyoloji 1.sınıf
Sosyoloji 2.sınıf
Sosyoloji 3.sınıf
Hukukun Temel Kavramları
Yabancı Dil I
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri
Gruplarla Sosyal Hizmet
Hukukun Temel Kavramları
Yabancı Dil I
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri
Hukukun Temel Kavramları
Yabancı Dil I
İşletme Bilimlerine Giriş
Okulöncesi Eğitimde Araç gereç geliştirme
İşletme Bilimlerine Giriş
İşletme Finansmanı
Yolsuzluk ve Mali Suçlar
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi
İşletme Bilimlerine Giriş
Pazarlama Araştırması
Siyaset Bilimi
İşletme Bilimlerine Giriş
İslam Düşünce Tarihi
İşletme Bilimlerine Giriş
Taşımacılık Sistemleri
İşletme Bilimlerine Giriş
Psikoloji
İşletme Finansmanı
Pazarlama Araştırması
İşletme Bilimlerine Giriş
Psikoloji
İşletme Bilimlerine Giriş
Taşımacılık Sistemleri
İşletme Finansmanı
Yabancı Dil I
Yönetim ve Organizasyon
Yabancı Dil I
Türk Dili I
İkna ve İkna Psikolojisi
Çocuk ve Oyun
Türk Dili I
Türk Dili I Sınır Güvenliği Yönetimi
Türk Dili I
İkna ve İkna Psikolojisi
Lobicilik ve Siyasal İletişim
Özel Eğitim I
Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme
Temel Matematik
Uluslararası Pazarlama
İdare Hukuku
İletişime Giriş
İletişimde Hedef Kitle
İletişime Giriş
Türk Dili I
İslam Sanatları Tarihi
Türk Dili I
Din Psikolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Bina Yönetim Sistemleri
Türk Dili I
Matematik I
Türk Dili I
Uluslararası Pazarlama
Mali Tablolar Analizi
Matematik I
Türk Dili I
Temel Matematik
Türk Dili I
Taşıma Hukuku
Türk Dili I
Uluslararası Finansman Yönetimi
İletişime Giriş
Türk Dili I
İletişimde Hedef Kitle
İkna ve İkna Psikolojisi
İşletme Bilimlerine Giriş
Psikoloji
İletişim ve Halkla İlişkiler
Psikoloji
İletişim ve Halkla İlişkiler
Psikoloji
Türk Dili I Sağlık Kurumları Yönetimi I
Türk Dili I
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Türk Dili I
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
Sosyolojiye Giriş
Türk Dili I
Siyaset Sosyolojisi
Temel Matematik
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
Tıbbi Sosyal Hizmet
Temel Matematik
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
Yerleşim Sosyolojisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content