close

Enter

Log in using OpenID

102 S Supra

embedDownload
KAZICI
YÜKLEY‹C‹
HMK 102S SUPRA
MOTOR
H‹DROL‹K S‹STEM
Marka, Model
: PERKINS
Tip
: 1104D-44TA
Silindir Adedi
: 4 adet sıra
Çap x Strok
: 105 x 127 mm
Hacim
: 4400 cm3
: 74.5 kW, 100 HP (2200 rpm)
Maksimum Güç
Maksimum Tork
: 400 Nm (1400 rpm)
Az bakım gerektiren son derece düflük yakıt sarf iyatlı,
yüksek güç ve tork çıkıfllı, su so€utmalı; düflük emisyonlu
çevre dostu turbo dizel motor.
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
De€iflken debili pistonlu pompalı, yenilenebilir akıfl paylaflımlı
Flowsharing ve rejenerasyon özellikli FLOWCHARGER valflere sahip,
kapalı merkezli hidrolik sistem
Ana Pompa Debi
Basınç
: 163 lt/dak (2200 rpm)
: 227 bar
D‹REKS‹YON
Elektrik kumandalı 3 farklı direksiyon konumu
Yolda sürüfl için 2 tekerlekten direksiyon
Dar dönüfl için 4 tekerlekten direksiyon
Duvar veya di€er engellerin yanındaki kazılarda kullanılacak
“Yengeç” yürüyüflü
fiANZIMAN
•A€ır hizmet tipi Autoshift TURNER flanzıman
•6 ileri 3 geri vites
•Tork konvertör kilidi (Lock-Up)
•2,38 :1 bayılma oranlı tork konverter
•Elektrik kumandalı 2 veya 4 tekerden
güvenli€i nedeniyle viteste marfla basılmasını
• Çalıflma
önleyen emniyet tertibatı
•fianzıman ya€ so€utucusu
YÜRÜYÜfi HIZLARI
2200 d/d motor devrinde
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
6. vites
: 6.1
: 9.8
: 13
: 20.8
: 26.3
: 40
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
KAB‹N & KAPUT
•Genifl iç hacim ve görüfl açısı
•Ergonomik & Estetik iç tasarım
•Yüksek kapasiteli kalorifer ve klima sistemi
•15 adet havalandırma kanalı
•So€utmalı torpido gözü
•Fops-Rops kabin
•Hava süspansiyonlu koltuk
•Önde 3” LCD, arkada 5.5” renkli TFT bilgi ekranı
•Opera Kontrol sistemi
•Havuz tipi paspas
•ISO Patternshifter (Arka joystick kontrol seçimi)
•TIPSHIFT Ön yükleyici levyesi üzerinden ileri geri hareket
kontrolü
•Saklama gözleri
•Basamak aydınlatma
•Katlanabilir tip yan basamaklar
karflı güçlendirilmifl yapı ile korumalı plastik yakıt
•Darbeye
deposu
•Smart Link
AKSLAR
•A€ır hizmet tipi CARRARO akslar
•Ön aksta toplam 16 derece salınım
•Planet tipi dıflarıdan redüksiyon
•Tork orantılı ön ve arka akslar
•Arka aksta diferansiyel kilidi özelli€i
LAST‹KLER
Ön, Arka
: 16. 9 - 28 12 Kat
A⁄IRLIK
Teleskopik makina çalıflma a€ırlı€ı
: 9.640 kg
www.hidromek.com.tr
2440
3087
a) Standart arm
1987
b) Teleskopik (uzayan) arm
45
°
480
996
1458
250
355
510
2075
5703
4488
3600
1463
2280
6090
1395
YÜKLEY‹C‹ PERFORMANSI
Teleskopik
Arm (Açık)
KAZICI PERFORMANSI
Teleskopik
Arm (Kapalı)
Açılır tip kepçe kapasitesi (m )
1.2
Arka kepçe kapasitesi (m )
0.17
0.17
Kepçe koparma kuvveti (kgf)
6642
Kepçe koparma kuvveti (kgf)
6364
6364
Kol koparma kuvveti (kgf)
5993
Arm koparma kuvveti (kg)
2026
2867
Azami yüksekli€e kaldırma kapasitesi (kg)
3041
3
3
Standart Donanım
Klima
Hidrolik kırıcı tesisatı+Teleskopik arm
MSS (Sarsıntısız Yürüyüfl Sistemi) Joystick
Opsiyonel Donanım
Kompresör
Powerslide
Opsiyonel Ataflmanlar
Forklift Çatallı
Açılır Kepçe
Greyder Bıça€ı
Tomruk
Ataflmanı
Özel Kepçeler
Trapez Kanal
Kovası
Riper
Döner Kazıcı
Kepçe
Ahtapot Kepçe
De€iflik Ebatlarda
Kepçeler
Hidrolik Kırıcı
Hidrolik Burgu
Çabuk Sök - Tak
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
(TR) Aralık 2014
DONANIM VE ATAfiMANLAR
2985
6854
8244
160
625
7452
°
43
650
a
20°
b
1187
6854
2603
3260
3470
4679
6552
187°
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
493 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content