close

Enter

Log in using OpenID

22-26 EYLÜL 2014 DÖNEMİ EK DERS HAZIRLIK ÇİZELGESİ EK-1

embedDownload
22-26 EYLÜL 2014 DÖNEMİ EK DERS HAZIRLIK ÇİZELGESİ
Yapılacak İşlem
Birim (Fak./Bölüm/Y.O./MYO)de İlgili Akademik Yıl Verilecek Derslerin ve Dersi Verecek Öğretim Elemanlarının Belirlenerek Senato Kararları
Doğrultusunda Sisteme Girilmesinin Sağlanması (Fak./Y.O./M.Y.O Kararı İle İlgili Yarıyıl/Yıl Dersleri Belirlenir)
A)Yeni Açılan Derslerin Otomasyon Sistemine Girilmesi (Öğr.İşl.Dai.Başk’ca Girilecek)
B)İlgili Dönem Açılacak Derslerin Belirlenmesi. (Birim Yetkilileri tarafından Girilecek)
Birimde Açılan Derslerin Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi (Ders Şubeleştirme, Birleştirme, Haftalık Programda Ders Saatlerinin
Belirlenmesi, Ders Saatlerini Farklı Öğretim Üyeleri Üzerine Dağıtma İşlemlerinin Yapılması.)
Belirlenmiş Ders Programlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi
*Bölüm, Program Bazında Verilen Derslerin Haftalık Programının Sisteme Girilmesi (Birim Yetkilileri Girecek)
*Danışmanlık ve Uzmanlık Alan Atamalarının Toplu Olarak Yapılması (Enstitü Yetkilileri)
*Yüksek Lisans, Doktora Derslerinin Öğretim Üyelerince Sisteme Girilmesi
*Tıpta Uzmanlık Eğitimi Derslerinin Öğretim Üyelerince Sisteme Girilmesi
*Diğer Üniversitelerden görevlendirmeli gelerek Üniversitemiz birimlerinde Ders Veren Öğretim Üyelerinin Ders Programlarının Sisteme
Girilmesi (Birim Yetkilileri)
Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Ders Kayıt İşlemleri (Ders Seçme, Danışman Atama, Ders Bırakma)
Ders Ekleme, Mazeretli Ders Kayıt, Ders Bırakma İşlemleri
Ders Ekleme, Ders Programı Hazırlama, Ders Kayıt, Ders Bırakma İşlemlerinin Kapatılması
Yönetim Kurulu Kararlarının Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
Sorumlu Birim/Kişi
EK-1
İşlem Zamanı
Dekanlık/Müdürlük (EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Yrd.)
İlgili Dönem Ders
Kayıtları Öncesi
Dekanlık/Müdürlük (EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Yrd.)
İlgili Dönem Ders
Kayıtları Öncesi
Birim Sekreterleri
15/19.09.2014
Dekanlık/Müdürlük (EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Yrd.)
Dekanlık/Müdürlük (EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Yrd.)
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
15/19.092014
22/26.09.2014
26.09.2014 saat 17.00
Birim Sekreterleri
26.09.2014
Ders Yükü Formlarının Öğretim Üyeleri Tarafından Sistem Üzerinden Çıktılarının Alınıp İmzalanarak Birimlere Beyan Edilmesi
Birim Sek./Öğr. Elemanı
03.10.2014
Birimlerdeki Personellerin İzin Rapor Ve Görevlendirme Bilgilerinin Güncelliğinin Sağlanması ve Düzenli Bir Şekilde Sisteme Girilmesi
Öğretim Üyelerinin Gelir Vergisi Matrahlarının Sisteme Girilmesi
Sürekli
13.10.2014
Puantaj ve Çeşitli Ödemeler Bordrosu Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
Birim Sekreterleri
Birim Sek./İlgili personel
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Birim Sekreterleri
Ders Ücreti Evraklarının Ödeme Emrine Bağlanması, İmza İşlemleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslimi
Birim Sek./İlgili personel
13.10/14.10.2014
Ders Ücreti Evraklarının İncelenmesi, Hatalı Olanların İadesi ve Uygun Olanların Ödenmesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
14/20.10.2014
Personel Daire Başkanlığı
Sürekli
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Sürekli
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sürekli
Tahakkuk İşlemleri İçin Sistemin Kapatılması
Personelin Göreve Başlama, Görevden Ayrılış, Unvan Değişikliklerinin En Kısa Sürede Güncellemelerinin Sisteme Girilmesi.
Ders Yükü Programının Yönetimi
*Ders Yükü Verilmesiyle İlgili Katsayıların Vergi Oranlarının Güncellenmesi
*Ders Yükü Ödeme Dönemleri Açarak Dönemlerle İlgili İşlemlerin Takibi
Ders Yükü Programıyla İlgili Taleplerin ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması
13.10.2014 saat 17.00
13.10/14.10.2014
29 EYLÜL-31 EKİM 2014 DÖNEMİ EK DERS HAZIRLIK ÇİZELGESİ
Yapılacak İşlem
Birimde Açılan Derslerin Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi (Ders Şubeleştirme, Birleştirme, Haftalık
Programda Ders Saatlerinin Belirlenmesi, Ders Saatlerini Farklı Öğretim Üyeleri Üzerine Dağıtma İşlemlerinin
Yapılması.)
Belirlenmiş Ders Programlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi
*Tıp Fakültesi 4,5,6 Sınıf Dersleri Ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Derslerinin Öğretim Üyelerince Sisteme Girilmesi
Tıp Fakültesi Ders Programlarının Girişinin Kapatılması
Ders Yükü Formlarının Öğretim Üyeleri Tarafından Sistem Üzerinden Çıktılarının Alınıp İmzalanarak Birimlere Beyan
Edilmesi (TıpFakültesiİçin)
EK - 2
Sorumlu
Birim/Kişi
İşlem Zamanı
Dekanlık/Müdürlük
(EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Y 29.09.2014/31.10.2014
rd.)
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
31.10.2014 Saat 17.00
Birim Sek./Öğr. Elemanı
03.11.2014
Birim Sekreterleri
03.11.2014
Yönetim Kurulu Kararlarının Çıkartılması, Kontrolüve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
(Tıp Fakültesi İçin)
Birimlerdeki Personellerin İzin Rapor Ve Görevlendirme Bilgilerinin Güncelliğinin Sağlanması Ve Düzenli Bir Şekilde
Sisteme Girilmesi
Öğretim Üyelerinin Gelir Vergisi Matrahlarının Sisteme Girilmesi
Birim Sekreterleri
Sürekli
Birim Sek./İlgili personel
11/13.11.2014
Tahakkuk İşlemleri İçin Sistemin Kapatılması
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
13.11.2014.Saat 17.00
Birim Sekreterleri
13/14.11.2014
Ders Ücreti Evraklarının Ödeme Emrine Bağlanması, İmza İşlemleri Ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslimi
Birim Sek./İlgili personel
13/14.11.2014
Ders Ücreti Evraklarının İncelenmesi, Hatalı Olanların İadesi ve Uygun Olanların Ödenmesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
14/20.11.2014
Personel Daire
Başkanlığı
Sürekli
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Sürekli
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Sürekli
Puantaj ve Çeşitli Ödemeler Bordrosu Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
Personelin Göreve Başlama, Görevden Ayrılış, Unvan Değişikliklerinin En Kısa Sürede Güncellemelerinin Sisteme
Girilmesi.
Ders Yükü Programının Yönetimi
*Ders Yükü Verilmesiyle İlgili Katsayıların Vergi Oranlarının Güncellenmesi
*Ders Yükü Ödeme Dönemleri Açarak Dönemlerle İlgili İşlemlerin Takibi
Ders Yükü Programıyla İlgili Taleplerin ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması
03-28 KASIM 2014 DÖNEMİ EK DERS HAZIRLIK ÇİZELGESİ
EK - 3
Sorumlu
Birim/Kişi
İşlem Zamanı
Dekanlık/Müdürlük
(EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Y
rd.)
03/28.11.2014
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
28.11.2014 Saat 17.00
Birim Sek./Öğr. Elemanı
03.12.2014
Birim Sekreterleri
03.12.2014
Birim Sekreterleri
Sürekli
Öğretim Üyelerinin Gelir Vergisi Matrahlarının Sisteme Girilmesi
Birim Sek./İlgili personel
11.12.2014/12.12.2014
Tahakkuk İşlemleri İçin Sistemin Kapatılması
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
15.12.2014 Saat 17.00
Birim Sekreterleri
15.12.2014/16.12.2014
Ders Ücreti Evraklarının Ödeme Emrine Bağlanması, İmza İşlemleri Ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslimi
Birim Sek./İlgili personel
15.12.2014/16.05.2014
Ders Ücreti Evraklarının İncelenmesi, Hatalı Olanların İadesi ve Uygun Olanların Ödenmesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Personel Daire
Başkanlığı
Yapılacak İşlem
Birimde Açılan Derslerin Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi (Ders Şubeleştirme, Birleştirme, Haftalık
Programda Ders Saatlerinin Belirlenmesi, Ders Saatlerini Farklı Öğretim Üyeleri Üzerine Dağıtma İşlemlerinin
Yapılması.)
Belirlenmiş Ders Programlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi
*Tıp Fakültesi 4,5,6 Sınıf Dersleri Ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Derslerinin Öğretim Üyelerince Sisteme Girilmesi
Tıp Fakültesi Ders Programlarının Girişinin Kapatılması
Ders Yükü Formlarının Öğretim Üyeleri Tarafından Sistem Üzerinden Çıktılarının Alınıp İmzalanarak Birimlere Beyan
Edilmesi (Tıp Fakültesi İçin)
Yönetim Kurulu Kararlarının Çıkartılması, Kontrolüve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
(Tıp Fakültesi İçin)
Birimlerdeki Personellerin İzin Rapor Ve Görevlendirme Bilgilerinin Güncelliğinin Sağlanması Ve Düzenli Bir Şekilde
Sisteme Girilmesi
Puantaj ve Çeşitli Ödemeler Bordrosu Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
Personelin Göreve Başlama, Görevden Ayrılış, Unvan Değişikliklerinin En Kısa Sürede Güncellemelerinin Sisteme
Girilmesi.
Ders Yükü Programının Yönetimi
*Ders Yükü Verilmesiyle İlgili Katsayıların Vergi Oranlarının Güncellenmesi
*Ders Yükü Ödeme Dönemleri Açarak Dönemlerle İlgili İşlemlerin Takibi
Ders Yükü Programıyla İlgili Taleplerin ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması
16/19.12.2014
Sürekli
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Sürekli
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Sürekli
01-26 ARALIK 2014 DÖNEMİ EK DERS HAZIRLIK ÇİZELGESİ
Yapılacak İşlem
Birimde Açılan Derslerin Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi (Ders Şubeleştirme, Birleştirme, Haftalık
Programda Ders Saatlerinin Belirlenmesi, Ders Saatlerini Farklı Öğretim Üyeleri Üzerine Dağıtma İşlemlerinin
Yapılması.)
Belirlenmiş Ders Programlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi
*Tıp Fakültesi 4,5,6 Sınıf Dersleri Ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Derslerinin Öğretim Üyelerince Sisteme Girilmesi
EK - 4
Sorumlu
Birim/Kişi
İşlem Zamanı
Dekanlık/Müdürlük
(EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Y 01/12.2014/26.12.2014
rd.)
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
26.12.2014 Saat 17.00
Birim Sek./Öğr. Elemanı
26.12.2014
Birim Sekreterleri
26.12.2014
Birim Sekreterleri
Sürekli
Öğretim Üyelerinin Gelir Vergisi Matrahlarının Sisteme Girilmesi
Birim Sek./İlgili personel
26.12.2014
Tahakkuk İşlemleri İçin Sistemin Kapatılması
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
26.12.2014 Saat 17.00
Birim Sekreterleri
26.12.2014
Ders Ücreti Evraklarının Ödeme Emrine Bağlanması, İmza İşlemleri Ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslimi
Birim Sek./İlgili personel
26.12.2014
Ders Ücreti Evraklarının İncelenmesi, Hatalı Olanların İadesi ve Uygun Olanların Ödenmesi(Emanete Alınması)
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Personel Daire
Başkanlığı
Tıp Fakültesi Ders Programlarının Girişinin Kapatılması
Ders Yükü Formlarının Öğretim Üyeleri Tarafından Sistem Üzerinden Çıktılarının Alınıp İmzalanarak Birimlere Beyan
Edilmesi (Tıp Fakültesi İçin)
Yönetim Kurulu Kararlarının Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
(Tıp Fakültesi İçin)
Birimlerdeki Personellerin İzin Rapor Ve Görevlendirme Bilgilerinin Güncelliğinin Sağlanması ve Düzenli Bir Şekilde
Sisteme Girilmesi
Puantaj ve Çeşitli Ödemeler Bordrosu Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
Personelin Göreve Başlama, Görevden Ayrılış, Unvan Değişikliklerinin En Kısa Sürede Güncellemelerinin Sisteme
Girilmesi.
Ders Yükü Programının Yönetimi
*Ders Yükü Verilmesiyle İlgili Katsayıların Vergi Oranlarının Güncellenmesi
*Ders Yükü Ödeme Dönemleri Açarak Dönemlerle İlgili İşlemlerin Takibi
Ders Yükü Programıyla İlgili Taleplerin ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması
26/30.12.2014
Sürekli
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Sürekli
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Sürekli
29 ARALIK 2014 02 OCAK 2015 DÖNEMİ EK DERS HAZIRLIK
ÇİZELGESİ
Yapılacak İşlem
Birimde Açılan Derslerin Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi (Ders Şubeleştirme, Birleştirme, Haftalık
Programda Ders Saatlerinin Belirlenmesi, Ders Saatlerini Farklı Öğretim Üyeleri Üzerine Dağıtma İşlemlerinin
Yapılması.)
Belirlenmiş Ders Programlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi
*Tıp Fakültesi 4,5,6 Sınıf Dersleri Ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Derslerinin Öğretim Üyelerince Sisteme Girilmesi
EK - 5
Sorumlu
Birim/Kişi
İşlem Zamanı
Dekanlık/Müdürlük
(EğitÖğr.Sor.Dek.Yrd/Müd.Y 29.12.2014/02.01.2015
rd.)
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
02/01/2015Saat 17.00
Birim Sek./Öğr. Elemanı
05.01.2015
Birim Sekreterleri
05.01.2015
Birim Sekreterleri
Sürekli
Öğretim Üyelerinin Gelir Vergisi Matrahlarının Sisteme Girilmesi
Birim Sek./İlgili personel
12/13.01.2015
Tahakkuk İşlemleri İçin Sistemin Kapatılması
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
13.01.2015 Saat 17.00
Birim Sekreterleri
13/15.01.2015
Ders Ücreti Evraklarının Ödeme Emrine Bağlanması, İmza İşlemleri Ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslimi
Birim Sek./İlgili personel
13/15.01.2015
Ders Ücreti Evraklarının İncelenmesi, Hatalı Olanların İadesi ve Uygun Olanların Ödenmesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Personel Daire
Başkanlığı
Tıp Fakültesi Ders Programlarının Girişinin Kapatılması
Ders Yükü Formlarının Öğretim Üyeleri Tarafından Sistem Üzerinden Çıktılarının Alınıp İmzalanarak Birimlere Beyan
Edilmesi (Tıp Fakültesi İçin)
Yönetim Kurulu Kararlarının Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
(Tıp Fakültesi İçin)
Birimlerdeki Personellerin İzin Rapor Ve Görevlendirme Bilgilerinin Güncelliğinin Sağlanması ve Düzenli Bir Şekilde
Sisteme Girilmesi
Puantaj ve Çeşitli Ödemeler Bordrosu Çıkartılması, Kontrolü ve Uyuşmazlıkların Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bildirilmesi
Personelin Göreve Başlama, Görevden Ayrılış, Unvan Değişikliklerinin En Kısa Sürede Güncellemelerinin Sisteme
Girilmesi.
Ders Yükü Programının Yönetimi
*Ders Yükü Verilmesiyle İlgili Katsayıların Vergi Oranlarının Güncellenmesi
*Ders Yükü Ödeme Dönemleri Açarak Dönemlerle İlgili İşlemlerin Takibi
Ders Yükü Programıyla İlgili Taleplerin ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması
15/20.01.2015
Sürekli
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Sürekli
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Sürekli
EK - 6
EK DERS ÖDEME EMRİEKİNE
KONULACAK BELGELER
Dönemi
Her Dönemin İlk Ayında ve Değişiklik Olduğunda
Sadece Değişiklik Olanlar (Tıp Fakültesi Her Ödeme
Döneminde)
1.
Öğretim Elemanı Ders Yükü Bildirim Formu(Programda Değişiklik Olması Halinde Her
Değişiklik İçin Yeni Ders Yükü Bildirim Formu)
2.
Ek Ders Yönetim Kurulu Kararı(Ders Programında Değişiklik Halinde Yeni veya Ek Yönetim
Kurulu Kararı)
Her Ödeme Döneminde
3.
Yükseköğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Puantaj)
Her Ödeme Döneminde
4.
Akademik Takvim
Her Ödeme Döneminde
5.
Çeşitli Ödemeler Bordrosu
Her Ödeme Döneminde
6.
Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Kadrolu Öğretim Elemanlarının Görevlendirme
Onayları (Birimler Arası ya daBaşka Üniversitelerden Gelen)
Her Ödeme Döneminde
7.
Başka Üniversiteden Gelen Öğretim Elemanlarının Ders Yükü İcmali
Her Ödeme Döneminde
8.
İzin, Görev, Rapor Durumu Gösteren Harcama Yetkilisi Onay Yazısı (Birimler Arası Yazışma
Yok, Her Birim Kendi Onayını Alacak)
Her Ödeme Döneminde
9.
Göreve Yeni Başlayanlar Ve Görevden Ayrılanlar İçin İlgili Yazılar, Unvan Değişikliği ve
İdari Görev Atama Onayları ve Göreve Başlama Yazıları
Her Ödeme Döneminde
***
NOT: DersÜcretleri İle İlgili Her İşlem Otomasyon Sisteminde Yapılacak Ve Çıktılar Buradan Alınacaktır. Ödeme Emri KBS'denGönderilecek Olup, KBS
Sistemindeki Ekders Modülü Kullanılarak Puantaj ve Çeşitli Ücretler Bordrosu Oluşturulacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
478 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content