close

Enter

Log in using OpenID

Akaryakıt ve LPG (Otogaz)

embedDownload
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ruhsat Şube Müdürlüğü
AKARYAKIT ve LPG (OTOGAZ) İKMAL İSTASYONU
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı
Başvuru/Beyan Formu (Form-2)
Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış)
2
Kira sözleşmesi
3 İmza sirküleri
İlgili Tapu Müdürlüğü
4 Yapı Kullanma İzin Belgesi
İlçe Belediye Başkanlığından
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Onaylı
Vaziyet Planı
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise
gerekli izin (Geçiş Yolu İzin Belgesi)
İtfaiye raporu gerektiren iş yerleri için itfaiye
raporu
Numarataj Belgesi / Numarataj Bilgilerini
gösteren yazı
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
ASAT İşyeri açma ve çalışma (İAÇ) ruhsat
görüş belgesi
1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri
(1 ay içinde alınmış)
1/1000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri
(1 ay içinde alınmış)
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
Noter
İlçe Belediye Başkanlığından
(Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan yerlerde
büyükşehir belediyesinden)
ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığından
ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığından
İlçe Belediye Başkanlığından
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
ASAT
Büyükşehir Belediyesinden
İlçe Belediye Başkanlığından
13 TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi
Türk Standartları Enstitüsü
14 TS 12820 Hizmet Yeterlilik Belgesi
Türk Standartları Enstitüsü
15 Akaryakıt ve LPG Bayilik Sözleşmeleri
Dağıtım şirketinden
16 İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
17 İşyeri Hekim Sözleşmesi
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu
18
Sorumluluk Sigorta Poliçesi
● LPG Sorumlu Müdür Belgesi
19 ● LPG Sorumlu Müdür Sözleşmesi
● LPG Yetkili Personel Belgeleri
Sigorta Şirketi
(Akaryakıt ve LPG (Otogaz) İstasyonu faaliyeti için)
20 Çalışanlara ait beyan formu
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
Risk Analiz Raporu
Acil durum eylem planı
21 Personel eğitimi yapıldığına dair belge
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname örneğini web sayfamızdan temin
Beyanname
edebilirsiniz.
Devir işlemlerinde istenilir.
22 Devir Sözleşmesi
(Devreden ve devralan arasında)
* Başvurularda belgelerin asılları suretleriyle birlikte sunulacaktır.
* Başvuru için gerekli belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.
* Başvuru sahibi yerine işlemleri vekil takip edecekse noter onaylı vekaletname istenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content