close

Enter

Log in using OpenID

1 Dilekçe Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma Firma antetli,GEPOSB

embedDownload
GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İSTENEN BELGELER LİSTESİ
SIRA NO
BELGELER
KAPSAMI
BELGE TESLİM DURUMU
AÇIKLAMA
1
Dilekçe
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
2
İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
3
Vaziyet Planı / Makine Yerleşim Projesi
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
4
Güncel Motor Gücü Beyanı
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
5
Beyanname
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Firma antetli,GEPOSB'un formu ile başvurulacak.
Firmanın yaptığı iş ile ilgili akış şeması ve açıklama raporu verilecek.
Firma tarafından A4 kağıda hazırlanacak, her bir sayfası ıslak imzalı ve kaşeli
olmalıdır.
Vaziyet Planına işlenmiş olarak en az A3 boyutunda kağıda hazırlanmış
olmalı,
ıslak imza, kaşe ve tarih yer almalıdır.
Firmanın üretimine esas tüm elektrik enerjisi ile çalışan ekipmanlarının isimgüç listesi yapılarak Kw cinsinden toplam motorgücü bildirilecek.
Firma tarafından A4 kağıda hazırlanacak, her sayfası ıslak imzalı ve kaşeli
olmalıdır.
GEPOSB'un formu ile başvurulacaktır.
6
Kapasite Raporu (Geçerliliği devam etmelidir)
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Gebze Ticaret Odası veya Kocaeli Sanayi Odasından alınacaktır.
7
8
9
10
11
Faaliyet Konusu Yazılı Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi Levhası
Faaliyet Belgesi
İmza Sirküleri
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Gebze Ticaret Odası veya Kocaeli Sanayi Odasından alınacaktır.
Firma tarafından alınacaktır.
Firma tarafından alınacaktır.
Firma tarafından alınacaktır.
Firma tarafından GEPOSB İmar Biriminden temin edilecektir.
12
Tapu, Tapu Tahsis Belgesi veya Kiracı ise Kira Kontratı
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Firma tarafından alınacaktır.
13
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
ÇED Raporu
Çevre Kirlenmesi Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere
Yer Seçimi ve GSM Sınıflandırma
Taahhütname
GEPOSB'un formu ile başvurulacaktır.
15
Başvuru / Beyan Formu
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
GEPOSB'un formu ile başvurulacaktır.
16
Çevre İzni (Eğer kapsamdışı ise belgelemek zorundadır.)
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
Kocaeli Çevre Ve Şehircilik İl Müd.'den alınacak
17
Bitkisel Atık Yağ Toplayıcı Firma ile yapılan sözleşme
örneği (Fabrikada yemek yapılmıyorsa; yemek hizmeti İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
alınan taşeron firmanın bertaraf protokolü)
Firma tarafından alınacaktır.
18
İş Sağlığı Güvenliği kapsamında Risk Analizi (Zorunlu iş
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
güvenliği eğitimi katılım belgesi ve 3 aylık SGK bildirgesi)
Firma tarafından alınacaktır.
19
Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Sorumlu Müdür Diploma
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
Fotokopisi (1. Sınıf GSM ler için)
Firma ile sorumlu müdür tayin edilen arasındaki sözleşme
20
Yangın yeterlilik Belgesi
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
GEPOSB İtfaiye Müdürlüğü'nden alınacaktır.
21
Kanal Bağlantı İzin Belgesi/Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
GEPOSB'dan alınacaktır.
22
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Geçici
Atık Depolama Alanı Bulunan veya Yanıcı, Parlayıcı,
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
Patlayıcı Madde Üreten ve Bulunduran Müesseseler
vereceklerdir)
Firma tarafından alınacaktır.
23
Tesis Cephe Fotoğrafları
Firma tarafından alınacaktır.
14
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Verilmesi
GEPOSB'un formu ile başvurulacaktır.
25
26
27
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content