close

Enter

Log in using OpenID

AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASI

embedDownload
AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASI ESNASINDA
İSTENECEK BELGELER
Başvuru formu/Beyan formu
Şahıs ise, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf,
Vergi levhası fotokopisi,
Oda kayıt belgesi, şirket ise; ticaret sicil gazetesi ilanı ve imza sirküleri,
İşyeri mülk sahibinin ise tapu fotokopisi (aslını ibraz edecek), kira ise kira kontratı
ve tapu fotokopisi (aslını ibraz edecek)
6. Yapı kullanma izin belgesi,
7. İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
8. Onaylı vaziyet planı (sağlık koruma bandı mesafeleri işlenerek onaylanmış)
9. Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları kenarında ise Karayollarından, Köy yolu
kenarında ise İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden),
10. İtfaiye raporu (İlgili Belediyeden),
11. ÇED, Emisyon, Deşarj ve Tehlikeli Atıklarla ilgili lisansa tabi olup olmadığına dair
İl Çevre Orman Müdürlüğünden alınmış yazı,
12. Güvenlik açışından uygunluk belgesi (Jandarmadan)
13. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi
kanyaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
14. Akaryakıt tanklarının TSE belgeleri
15. Çevre kirlenmesi önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu,
16. Akaryakıt istasyonunda Lokanta, Otel-motel gibi sıhhi işyerinin de olması
durumunda ruhsatlandırma sırasında bu İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinde
belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre işyeri açma ve
çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin Ek-1 de belirtilen şartları da aranır,
17. Bayilik sözleşmesi (ruhsat verildikten sonra sözleşmenin yetkili idareye ibraz
etmesi zorunludur)
18. Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmış olması,
1.
2.
3.
4.
5.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content