close

Enter

Log in using OpenID

1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi

embedDownload
1. DUYURU
DAVET YAZISI
Değerli Ka lımcılar,
Talasemi ve Hemoglobinopa ler’in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık
Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopa Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi Merkezlerinin
hekim ve hemşirelerinin, Talasemi ve Hemoglobinopa li hasta ve ailelerinin ortak bir
pla ormda bir araya gelmelerini gerekli kılmaktadır.
Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu, Talasemi ve Hemoglobinopa ler alanındaki bilimsel
değişim ve gelişmeleri birlikte değerlendirmek, bu gelişimlerin hastalarının yaşam kalitesine
yansıması için gerekli standartları geliş rmek üzere Talasemi ve Hemoglobinopa ler Kongresi
düzenlemenin bu amaca hizmet edeceğini değerlendirmiş r.
Sizleri, 20–23 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir ’de düzenlenecek I. Talasemi ve
Hemoglobinopa ler Kongresi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.
Kongrenin ilk günü hekim ve hemşirelere yönelik kurs programı, düzenlenecek r. Bu kurs
programında, talasemi ve hemoglobinopa lerle ilgili en temel konular ve pra k uygulamalar
en yalın anla mı ile konunun uzmanları tara ndan sunulacak ve bu hastaların izlem
sorumluluğunu paylaşan, hekim ve hemşirelerimizin eği mine yönelik olacak r.
Bilimsel program, talasemi, orak hücreli anemi ve hemoglobinopa lerde, hastalığın
patofizyoloji, tanı ve tedavisi alanlarında son bilimsel gelişmelerin tar şılmasına olanak
sağlayacak r. Bilimsel programının, ülkemizde tanı ve tedavi standartlarının belirlenmesine en
uygun katkıyı sağlayacak konuları kapsamasına özen gösterilecek r. Ka lımcılarımızın
bildirileriyle, bilimsel programın gücünü ar racağına inanıyoruz.
Bilimsel programla beraber yürütülecek, hasta ve aile programı, hastalarımızın yaşam kalitesi
yüksek normal bir yaşama ulaşabilmelerinin ön koşulu olan hastalıklarını daha iyi anlamalarına
hizmet edecek, sorunlarını tar şabilecekleri ve çözüm önerilerini değerlendirecekleri bir
forum niteliğinde olacak r.
Talasemi ve Hemoglobinopa leri özümsemek, bilgi ve birikimleri paylaşmak üzere sizleri bu
bilimsel ve sosyal şölende buluşmaya davet ediyoruz.
Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına,
Prof. Dr. Yeşim Aydınok
Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı
Kongre Başkanı
KURULLAR
Kongre Başkanı
Yeşim Aydınok
Kongre Sekreteri
Selma Ünal
Kongre Düzenleme Kurulu
Gönül Aydoğan
Ali Bay
Zeynep Karakaş
Yurdanur Kılınç
Hakan Özdoğu
Naci Ti ik
Şula Ünal
Canan Vergin
M. Akif Yeşilipek
Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Selma Ünal
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
Talasemi Federasyonu Yöne m Kurulu
Ali Kılıç, Başkan
Duru Malyalı, II. Başkan
Faruk Başdemir, Genel sekreter
Tayfun Aksoy, Sayman
Sefa Türkel, Üye
Tansu Özbek, Üye
Volkan Vural, Üye
KONU BAŞLIKLARI
Talasemi, Orak Hücreli Anemi ve
Hemoglobinopatilerde
 Epidemiyoloji, tarama ve önleme programı
 Patofizyoloji ve genotip-fenotip ilişkisi
 Klinik tanı ve tedavi prensipleri
 Transfüzyon etkinlik ve güvenliği
 Demir birikim mekanizmaları, riskleri ve kontrolü
 Komplikasyonların izlem ve yönetimi
 Kök hücre nakli
 Yaşam kalitesi ve sosyal sorunlar
KAYIT VE KONAKLAMA
KAYIT KONAKLAMA PAKET ÜCRETLERİ
22 Ağustos 2014' e Kadar
Geçerli Fiyatlar
23 Ağustos 2014 ve Sonrası
Geçerli Fiyatlar
Tek Kişilik
Oda
İki Kişilik
Odada Kişi Başı
Tek Kişilik
Oda
İki Kişilik
Odada Kişi Başı
TIBBİ PERSONEL
525,00 €
450,00 €
550,00 €
475,00 €
TIP DIŞI PERSONEL
450,00 €
350,00 €
475,00 €
375,00 €
REFAKATÇİ
450,00 €
350,00 €
475,00 €
375,00 €
FİRMA TEMSİLCİSİ
450,00 €
350,00 €
475,00 €
375,00 €
ÖĞRENCİ
-
300,00 €
-
300,00 €
HASTA VE HASTA YAKINI
ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI
ÜÇ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI
300,00 €
300,00 €
Kayıt konaklama paket ücretlerine;
20 Kasım 2014 giriş, 23 Kasım 2014 çıkış olarak Sheraton Otel, Çeşme' de
3 gece tam pansiyon konaklama
 Bilimsel oturumlara ka lım
 Stand alanlarına giriş
 Kongre materyalleri (kongre çantası, yaka kar ve ka lım belgesi)
 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde açık büfe sabah kahval ları, öğle yemekleri ve
akşam yemekleri ile yemeklerde 1 adet meşrubat dahildir.
 %18 KDV dahil değildir.
KONAKLAMASIZ KAYIT ÜCRETLERİ
22 Ağustos 2014' e Kadar
Geçerli Fiyatlar
23 Ağustos 2014 ve Sonrası
Geçerli Fiyatlar
TIBBİ PERSONEL
350,00 €
400,00 €
TIP DIŞI PERSONEL
300,00 €
325,00 €
HASTA VE HASTA YAKINI
300,00 €
325,00 €
REFAKATÇİ
300,00 €
325,00 €
FİRMA TEMSİLCİSİ
300,00 €
325,00 €
ÖĞRENCİ
200,00 €
200,00 €
Konaklamasız kayıt ücretlerine;
Bilimsel oturumlara ka lım
Stand alanlarına giriş
Kongre materyalleri (kongre çantası, yaka kar ve ka lım belgesi)
21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde öğle yemekleri ve kahve molaları dahildir.
%18 KDV dahil değildir.
KURS KAYIT ÜCRETLERİ
KURSİYER
22 Ağustos 2014' e Kadar
Geçerli Fiyatlar
23 Ağustos 2014 ve Sonrası
Geçerli Fiyatlar
100,00 €
125,00 €
Kurs kayıt ücretlerine;
Kursa ka lım
20 Kasım tarihinde öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.
%18 KDV dahil değildir.
Talasemi Fedarasyonu Türkiye
THALASSAEMIA FEDERATION OF TURKEY
1. Talasemi ve
Hemoglobinopatiler
Kongresi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Selma Ünal
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
E-posta: [email protected]
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Dalya Turizm Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
1427 Sok. No:19/B Kahramanlar - Konak / İzmir
Tel: 0 232 464 88 30 Faks: 0 232 464 88 31
E-posta: [email protected] • www.dalyatur.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
548 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content