close

Enter

Log in using OpenID

BİLİMSEL PROGRAM - Türk Hematoloji Derneği

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
6 Mart 2014 - Perşembe
SAAT
SALON A
SALON B
KURS SALONU
TEMEL KAVRAMLAR: KÖK HÜCRE
VE REJENERATİF TIP
Oturum Başkanları: Teoman
Soysal (İstanbul Üniversitesi,
İstanbul), Emin Kansu (Hacettepe
Üniversitesi, Ankara)
08:30-10:00
• Rejeneratif Tıp: Nereye Geldik?
Günhan Gürman (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
• İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre
Ali Turhan (Paris Sud University
Hospitals, Paris)
• European Induced Pluripotent Stem
Cell Bank Project
Annelise Bennaceur Griscelli (Paris
Sud University Hospitals, Paris)
10:00-10:30
KAHVE ARASI
MEZENKİMAL KÖK HÜCRE
Oturum Başkanları: Mehmet
Sönmez (Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon), Yusuf Baran
(İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü,
İzmir)
10:30-11:30
• Mezenkimal Kök Hücre Biyolojisi
Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi,
Ankara)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
• Mezenkimal Kök Hücre Klinik
Uygulamaları
Deniz Sargın (Medipol
Üniversitesi, İstanbul)
11:30-11:45
ARA
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Seçkin Çağırgan
(İzmir Medical Park Hastanesi, İzmir)
11:45-12:45 • Kemik İliği Transplantasyonu
Sonrası GvHD Gelişen Hastalarda
Mantar Profilaksisi
Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir)
12:45-13:45
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
YEMEK
vii
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE
TRANSPLANTASYON VE
TRANSPLANTASYON DIŞI
TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Nahide Konuk
(Ankara Üniversitesi, Ankara) ,
Fikret Arpacı (GATA,Ankara)
13:45-14:45
• Kronik Lenfositik Lösemi
Olgularında Tedavi: Genç ve Yaşlı
Olgularda Farklı mı?
Teoman Soysal (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
• Yüksek Riskli Kronik Lenfositik
Lösemi Tedavisi: Transplantasyonun
Yeri
Fahir Özkalemkaş (Uludağ
Üniversitesi, Bursa)
14:45-15:15
KAHVE ARASI
HAPLOİDENTİK HEMATOPOETİK
KÖK HÜCRE NAKLİ
Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş
(Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul),
Atila Tanyeli (Çukurova Üniversitesi,
Adana)
15:15-16:15
• Haploidentik Hematopoetik Kök
Hücre Naklinde Temel Kavramlar ve
Erişkin Olgulardaki Uygulamalar
Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık
Merkezi, İstanbul)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
• Çocuk ve Genç Erişkin Olgulardaki
Haploidentik Hematopoetik Kök
Hücre Nakli Uygulamaları
M. Akif Yeşilipek (Bahçeşehir
Üniversitesi, İstanbul)
16:15-16:30
viii
ARA
BİLİMSEL PROGRAM
OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİ ENDİKASYONLARI
Türk
Hematoloji
Derneği
Oturum Başkanları: Levent Ündar
(Akdeniz Üniversitesi, Antalya),
Fatih Demirkan (Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir)
• Amiloidozda Hematopoetik Kök
Hücre Nakli
Hayri G. Özsan (Dokuz Eylül
16:30-18:00 Üniversitesi, İzmir)
• Lenfomada Erken Hematopoetik
Kök Hücre Nakli
Leylagül Kaynar (Erciyes
Üniversitesi, Kayseri)
ÇOCUK ve GENÇ ERİŞKİNDE
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ -1
Oturum Başkanları: Sema
Anak (İstanbul Üniversitesi,
İstanbul), A. Emin Kürekçi
(GATA, Ankara)
• Hematopoetik Kök
Hücre Nakli Olgularında
Transfüzyon Sorunları
Gülyüz Öztürk (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
2. JACIE Hematopoetik Kök
Hücre Nakil
Merkezi Hazırlık Kursu
• Çocuk ve Genç Erişkin
Hematopoetik Kök Hücre
Nakli Ulusal Verileri
• Akut Lenfoblastik Lösemide Otolog Savaş Kansoy (Ege
Üniversitesi, İzmir)
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes
Üniversitesi, Aydın)
18:00
AÇILIŞ KOKTEYLİ
ULUSAL KÖK HÜCRE
ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI
20:30-00:00 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ
KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE
ARAŞTIRMALARI BİLİMSEL
ALT KOMİTE AKTİVİTESİ
ix
BİLİMSEL PROGRAM
6 Mart 2014 - Perşembe
Türk
Hematoloji
Derneği
ULUSAL KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI
SALON A
KAPSAM
1. Ulusal kök Hücre Araştırmaları’nın dünü bugünü ve yarınının tartışılması,
2. Çok merkezli çalışmaların planlanma ve teşviki ile ilgili ortak görüş hazırlanması,
3. Kök hücre uygulama verilerinin geri dönüşümlü (rertospektif ) olarak (Örn: Türk-BA kullanılarak) çok merkezli
incelenmesi,
4. Yeni proje başlıkları ve proje yürütücülerinin belirlenmesi
PROGRAM
A. AÇILIŞ KONUŞMASI
Ferit Avcu (GATA, Ankara), Teoman Soysal (THD Başkanı)
B. ÇALIŞTAY MASALARI
1. MASA
Masa Başkanı: Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
• Hematopoetik Kök Hücre ve Mikroçevre Çalışmaları
2. MASA
Masa Başkanı: Günhan Gürman (Ankara Üniversitesi, Ankara)
• Araştırma Amaçlı MKH Üretim Standardizasyonu ve Universal MKH Hazırlanması
Çalışmaları, MKH’in Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliğinde Kullanılması
3. MASA
Masa Başkanı: Mutlu Arat (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
• MKH’in İmmünmodulasyonda (GVHH) Kullanılması
4. MASA
Masa Başkanı: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
• Kordon Kanı Deneysel Çalışmaları, Ulusal Doku Bilgi ve Kordon Kanı Bankacılığı
5. MASA
Masa Başkanı: Ali Turhan (Paris Sud University Hospitals, Paris)
• Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre (IPS) Çalışmalarının Ulusal Teşviki ve Ortak Proje
Önerileri
6. MASA
Masa Başkanı: Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
• Tümör Aşısı ve Dentritik Hücre Çalışmalarının Ulusal Teşviki ve Ortak Proje Önerileri
7. MASA
Masa Başkanı: Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)
• Kanser Kök Hücresi Çalışmalarının Ulusal Teşviki ve Ortak Proje Önerileri
20:30-00:00
C. SONUÇLARIN RAPORLANDIRILMASI
D. KAPANIŞ
x
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
6 Mart 2014 - Perşembe
2. JACIE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ HAZIRLIK
KURSU
KURS SALONU
SAAT
09:00-09:15
Opening
Welcome and Introductions
Teoman Soysal, Mutlu Arat, Eoin McGrath, Iris Bargalló
09:15-10:45
JACIE Overview & Accreditation Process
Current Status and The Step-By-Step Accreditation Process
Eoin McGrath, Iris Bargalló
10:45-11:15
11:15-13:00
ARA
Standards: Collection & Laboratory
Explanation and Discussion of The Principal Collection and Cell Processing Standards
Eoin McGrath, Iris Bargalló
13:00-14:00
YEMEK
14:00-15:00
Standards: Clinical
Explanation and Discussion of The Principal Clinical Standards
Eoin McGrath, Iris Bargalló
15:00-16:15
Quality Management Basics
Broad Overview of The Requirements of The Standards
Eoin McGrath, Iris Bargalló
16:15-16:30
Questions & Answers
16:30
Close
xi
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
7 Mart 2014 - Cuma
SAAT
SALON A
SALON B
KURS SALONU
AKRABA DIŞI HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİ UYGULAMALARI:
VERİCİ SORUNLARI
Oturum Başkanları: Osman İlhan
(Ankara Üniversitesi, Ankara),
Ahmet Elmaağaçlı (Asklepios Klinik
Hamburg, Germany)
08:30-10:00
• Uluslararası Akraba Dışı Verici Kayıt
Sistemleri
Ahmet Elmaağaçlı (Asklepios
Klinik Hamburg, Germany)
4. EBMT
Veri Yönetimi
Programı
• Türkiye’de Akraba Dışı Verici
Sorunları
Fatma Oğuz Savran (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
• Türkiye’de Kordon Kanı
Bankacılığında Güncel Durum,
Geleceğe Bakış
Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi,
Ankara)
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30 - 11:45
xii
KAHVE ARASI
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKILCI İLAÇ KULLANIMI:
KOMPLİKASYONLARI VE DESTEK
Oturum Başkanları: A. Muzaffer
TEDAVİLER
Demir (Trakya Ünivesitesi, Edirne),
M. Cem Ar (İstanbul Üniversitesi,
Oturum Başkanları: Gülsan Sucak
İstanbul)
Türköz (Gazi Üniversitesi, Ankara),
Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
• Biyobenzer ve Jenerik İlaçlar
Alper İskit (Hacettepe Üniversitesi,
• Hematopoetik Kök Hücre
Ankara)
Nakli Alıcılarında Uzun Dönem
Komplikasyonların Yönetiminde
• Monoklonal Antikorların
Bütüncül Yaklaşım ve Destek
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde
Tedavileri
Kullanımı
Zeynep Arzu Yeğin (Gazi
Pervin Topçuoğlu (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
Üniversitesi, Ankara)
• Hematopoetik Kök Hücre Naklinde
Fizyoterapi Uygulamaları;
Kardiopulmoner Rehabilitasyonun
Yeri ve Önemi
Meral Boşnak Güçlü (Gazi
Üniversitesi, Ankara)
ARA
4. EBMT
Veri Yönetimi
Programı
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Sevgi Kalayoğlu
Beşışık (İstanbul Üniversitesi,
İstanbul)
11:45 - 12:45 • IFI Yönetiminde Hasta Odaklılık:
Teorinin Pratiğe Yansıması
4. EBMT
Veri Yönetimi
Programı
Pervin Topçuoğlu (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
Rabin Saba (Özel Medstar
Antalya Hastanesi, Antalya)
12:45 - 13:45
YEMEK
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Meral Beksaç
(Ankara Üniversitesi, Ankara)
• Multipl Miyelomda ImiD’lerin Etki
Mekanizması
Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi,
Ankara)
13:45-14:45
• Yeni Tanı Multipl Miyelom
Hastalarının Tedavisinde
Lenalidomid
Orhan Sezer (Memorial Hastanesi,
İstanbul)
4. EBMT
Veri Yönetimi
Programı
• Relaps/Refrakter Multipl Miyelom
Hastaların Tedavisinde
Pomalidomid
Sevgi Kalayoğlu Beşışık (İstanbul
Üniversitesi, İstanbul)
• Tartışma ve Sorular
14:45-15:15
KAHVE ARASI
xiii
BİLİMSEL PROGRAM
ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİ ENDİKASYONLARI
Türk
Hematoloji
Derneği
Oturum Başkanları: Burhan
Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi,
İstanbul), Sevgi Kalayoğlu Beşışık
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
15:15-16:45
• Miyelofibrozda Allojeneik
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Seçkin Çağırgan (İzmir Medical
Park Hastanesi, İzmir)
• Lenfomada Allojeneik
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Burhan Ferhanoğlu (Koç
Üniversitesi, İstanbul)
ÇOCUK ve GENÇ ERİŞKİNDE
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ-2
Oturum Başkanları: Mualla Çetin
(Hacettepe Üniversitesi, Ankara),
Buket Erer (Ege Üniversitesi, İzmir)
• Çocuk ve Genç Erişkin
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Olgularında Enfeksiyon Profilaksisi
Volkan Hazar (Medipol
Üniversitesi, İstanbul)
• Hematopoetik Kök Hücre Naklinde
CMV Enfeksiyonu
Alphan Küpesiz (Akdeniz
Üniversitesi, Antalya)
4. EBMT
Veri Yönetimi
Programı
• Multipl Miyelomda Allojeneik
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
• Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Orhan Sezer (Memorial Hastanesi,
Sonrası Geç Yan Etkiler
İstanbul)
Musa Karakükçü (Erciyes
Üniversitesi, Kayseri)
16:45-17:00
ARA
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİNDE ENFEKSİYON
Oturum Başkanları: Hamdi Akan
(Ankara Üniversitesi, Ankara), Emel
Özyürek (Bahçeşehir Üniversitesi,
Samsun)
• Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Sonrası Aşı Uygulamaları
A. Zahit Bolaman (Adnan
Menderes Üniversitesi, Aydın)
17:00-18:00
ORAK HÜCRE HASTALIĞINDA KÖK
HÜCRE NAKLİ
(17:00-18:30)
Oturum Başkanları: Can Boğa
(Başkent Üniversitesi, Adana),
Selma Ünal (Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi)
• Endikasyon Belirleme Çalışmaları
Selma Ünal (Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi)
• Viral Hepatitler ve Hematopoetik
• Nakil İşlemini Etkileyebilecek
Kök Hücre Nakli
Hastalık Özellikleri
Fehmi Tabak (İstanbul Üniversitesi, Can Boğa (Başkent Üniversitesi,
İstanbul)
Adana)
• Pediatrik Grupta Nakil Uygulamaları
Mehmet Ertem (Ankara
Üniversitesi, Ankara)
• Erişkin Hastalar İçin Protokol
Geliştirme Çalışmaları
Hakan Özdoğu (Başkent
Üniversitesi, Adana)
21:00
xiv
Ödül Töreni & Konser
4. EBMT
Veri Yönetimi
Programı
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
7 Mart 2014 - Cuma
4. EBMT VERİ YÖNETİMİ PROGRAMI
KURS SALONU
SAAT
09:00-09:30
Introduction to the EBMT
Asterios Kasmiris, Carmen Ruiz de Elvira
The EBMT Registry
Asterios Kasmiris, Carmen Ruiz de Elvira
• History
09:30-11:00
• Structure
• Content
• Data collection forms
• Processes
• Use of the data
11:00-12:00
The Activity Survey
12:00-13:30
13:30-15:00
15:00-17:30
YEMEK
Introduction To The New Registry System
Asterios Kasmiris, Carmen Ruiz de Elvira
Demonstration
xv
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
8 Mart 2014 - Cumartesi
SAAT
SALON A
KURS SALONU
AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI
Oturum Başkanları: Mutlu Arat (İstanbul Bilim
Üniversitesi, İstanbul),
Murat Tombuloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir)
09:00-10:00
• Patogenez ve Tanı
Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
• İnsan Koriyonik Gonodotropinle (hCG)
İndüklenen İmmün Tolerans Graft Versus Host
Hastalığı (GVHD) Tedavisi İçin Uygun Bir Seçenek
Olabilir mi?
Ahmet Elmaağaçlı (Asklepios Klinik Hamburg,
Germany)
10:00-10:30
4. EBMT / THD
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Hemşireliği Kursu
KAHVE ARASI
THD / EBMT Joint Session “Chronic GVHD Diagnosis and
Management in NIH Era”
Scientific Chairs:
Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Mutlu Arat (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul),
Hildegard Greinix (Medical University of Vienna)
CHRONIC GVHD DIAGNOSIS AND
MANAGEMENT in NIH Era
10:30-12:30
• Diagnosis and Staging According To NIH Criteria
Hildegard Greinix (Medical University of
Vienna)
• 3 Different Cases Presented By Young Physicians
on Staging and Severity Scoring
12:30-13:30
xvi
YEMEK
4. EBMT / THD
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Hemşireliği Kursu
BİLİMSEL PROGRAM
Türk
Hematoloji
Derneği
CHRONIC GVHD DIAGNOSIS AND
MANAGEMENT in NIH Era
• Challenges of Diagnosis and Staging In Children
Anita Lawitschka (St. Anna Children‘s Hospital
Children‘s Cancer Research Institute Vienna,
13:30-14:30
Austria)
• Topical Therapies of cGVHD
Anita Lawitschka (St. Anna Children‘s Hospital
Children‘s Cancer Research Institute Vienna,
Austria)
4. EBMT / THD
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Hemşireliği Kursu
KAHVE ARASI
14:30-15:00
CHRONIC GVHD DIAGNOSIS AND
MANAGEMENT in NIH Era
• Systemic Therapies of cGVHD
Inken Hilgendorf (University Hospital Rostock,
Germany)
15:00-16:30 • Role of Extracorporeal Photopheresis
Hildegard Greinix (Medical University of
Vienna)
4. EBMT / THD
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Hemşireliği Kursu
• Supportive Care
Anita Lawitschka (St. Anna Children‘s Hospital
Children‘s Cancer Research Institute Vienna,
Austria)
KAHVE ARASI
16:30-16:45
CHRONIC GVHD DIAGNOSIS AND
MANAGEMENT in NIH Era
• Response Evaluation in cGVHD
Hildegard Greinix (Medical University of
Vienna)
16:45-18:45
• 2-3 Cases to Discuss Therapies (Different Organ
Manifestations)
• Long Term Squeals of cGVHD and
Immunosuppressive Treatment
Inken Hilgendorf (University Hospital Rostock,
Germany)
xvii
BİLİMSEL PROGRAM
8 Mart 2014 - Cumartesi
Türk
Hematoloji
Derneği
4. EBMT / THD KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU
HEMŞİRELİĞİ KURSU
KURS SALONU
SAAT
09:00-09:30
Açılış ve Tanışma
Teoman Soysal, Elisabeth Wallhult, Şerife Koçubaba, Nevin Çetin
09:30-10:00
EBMT-Nursing Group Presentation Session
Elisabeth Wallhult
10:00-10:30
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Kemoterapötik Uygulamada Temel İlkeler
Nevin Çetin
10:30 - 11:00
ARA
11:00 - 11:40
Santral Venöz Kateter Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar
Fatma Tekin
11:40 - 12:20
Nötropenik Hasta Yönetimi
Fatma Bilgin
12:20-12:40
Mukozit Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Rahime Ören
12:40-14:00
YEMEK
14:00-14:20
Engraftman Sendromu ve Hemşirelik Takibi
Nermin Özen
14:20-14:40
Hemorajik Sistit Gelişen Hasta İzlemi
Tuba Şen
14:40-15:00
Hepatik Sinozoidal Sendromda Hemşirelik Takibi
Sibel Kandemir
15:00-15:20
ARA
15:20-15:50
Akut Graft Versus Host Hastalığı ve Hemşirelik Takibi
Şerife Koçubaba
15:50-16:10
Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Mezenkimal Kök Hücre-Fotoferez Uygulamaları
Gülşen Adıbelli
16:10-16:30
Radyoterapi /TBI Yan Etkiler ve Hemşirelik Takibi
Yasemin Öztürk
16:30-17:00 Kapanış (Görüş ve Öneriler)
xviii
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content