close

Enter

Log in using OpenID

Analiz Fiyat Listesi PDF

embedDownload
ANALİZ ADI
Elementel Analiz
Elementel Analiz
Numune inceleme (Dijital
görüntü alma)
LAB ADI
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
CİHAZ ADI
SEM
SEM
ÜCRET
100 TL/ NUMUNE
100 TL/ NUMUNE
NUMUNE TÜRÜ
Yalıtkan Örnekler
İletken Malzemeler
METOD, YÖNTEM
Düşük Vakum Modu
Yüksek Vakum Modu
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
SEM
140 TL / SAAT
Yalıtkan Örnekler
Düşük Vakum Modu
SEM
150 TL / SAAT
Biyolojik Örnekler,Yağlı,
kirli ve su ihtiva eden
örnekler
ESEM Vaku Modu
SEM
150 TL / SAAT
İletken Malzemeler
Yüksek Vakum Modu
SEM
SEM
200 TL/ SAAT
200 TL/ SAAT
Düşük Vakum modu
Yüksek Vakum Modu
SEM
75 TL/ NUMUNE
Yalıtkan Örnekler
İletken Malzemeler
Biyolojik Örnekler,Yağlı,
kirli ve su ihtiva eden
örnekler
Numune inceleme (Dijital
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
görüntü alma)
Numune inceleme (Dijital
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
görüntü alma)
EDX Mapping
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
EDX Mapping
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
Numune Hazırlama
MALZEME BİLİMİ LABORATUVARI
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuarı Analiz Bedeli
Sorumlu: Yrd. Doç. Dr Sevgi İRTEGÜN
Analiz ücretleri KDV hariç olarak verilmiştir
1) Hücre Açma, Çoğaltma ve Dondurup Yedekleme
Sarf malzemeler araştırmacı tarafından sağlanırsa: 800 TL
Sarf Malzemeler Dahil: 1000 TL
2) Hücre farklılaştırması ve kültürü: 500 TL
3) Sitotoksite Testi: MTT (Hücre araştırmacı tarafından sağlanır)
9 Konsantrasyon + Kontrol için, 24 saatlik (veya tek saat dilimi): 250 TL
9 Konsantrasyon + Kontrol için, 24 ve 48 saatlik (veya 2 saat dilimi): 350 TL
9 Konsantrasyon + Kontrol için, 24, 48 ve 72 saatlik(veya 3 saat dilimi): 450 TL
4) Hücre Kültürü Metod Geliştirme: 1000 TL
5) Kanser hücre serilerinde sitotoksisite analizleri (9 doz, kontrol, tek saat dilimi)
*Hücreler, sarf malzemeler dahildir, ilaç/madde/bitki ekstresi araştırmacı tarafından çözgeni ile birlikte
sağlanmalıdır.
3 hücre tipinde analiz: 1200 TL/ bir madde, ilaç, ekstre için
6) Floresan ataçmantlı ışık mikroskop: 50 TL/saatlik
7) Konvasyonel PCR: 200 TL/ 1 örnek
8) Real-Time PCR: 300 TL/ 1 örnek
9) Hücre doku veya kandan DNA izolasyonu: 50 TL/ 1 örnek
10) Hücre doku ve ya kandan RNA izolasyonu: 60 TL/ 1 örnek
11) DNA miktar tayini (Spektrofotometre ile): 20 TL/ 1 örnek
12) RNA miktar tayini (Spektrofotometre ile): 20 TL/ 1 örnek
13) Protein miktar tayini (BCL yöntemi): 100 TL / 1-10 örnek (3 tekrar)
14) Yatay elektroforez: 50 TL/ 1-10 örnek
15) SDS-PAGE: 100 TL/ 1-10 örnek
16) Jel görüntüleme sistemi: 50 TL/ 1 saat
17) Western Blot (Antikor ile tanımlama): 500 TL
*antikorlar araştırmacı tarafından karşılanır
18) ECL yöntemi ile membran görüntüleme: 50 TL/ 1 jel
19) Spektrofotometre ile absorbans ölçme (200-900 nm absorbans): 50 TL/ 1 plaka okuma
20) ELISA okuyucu: 60 TL/ 1 plaka okuma
*kit araştırmacı tarafından sağlanır
21) Soğutmalı santrifüj: 40 TL/ Saat
TEM GÖRÜNTÜLEME HİZMET FİYATLARI
ANALİZ ADI
FİYAT
ÜNİVERSİTELER
İÇİN FİYAT
Doku örneklerinin blok haline gelmesi (1 Blok)
60 TL/Blok Başı
30 TL/Blok Başı
Bloktan TEM için yarı ince kesit ve boyama
20 TL/Blok Başı
10 TL/Blok Başı
TEM için ince kesit hazırlama ve boyama
80 TL/Blok Başı
40 TL/Blok Başı
TEM ile doku inceleme
80 TL/Grid Başı
40 TL/Grid Başı
Grid Kutusu
50 TL/ Adet
25 TL/ Adet
Fiyatlara KDV dahil değildir
ICP-MS ve AAS FİYAT LİSTESİ
ANALİZ ADI
Metal analizi
LAB. ADI
Gıda Analizi
CİHAZ ADI
ICP-MS
AAS
ÜCRET
80TL/Metal
AÇIKLAMA
Her ilave metal için 80TL ilave
edilerek ücretlendirilir.
Çözümleme
İşlemi
Kimyasal
Analiz
MILESTONE
Mikro Dalga
80TL/Numune
Katı veya içerisinde katı partikül içeren
sıvı numunelerin uygun oranlarda
karıştırılmış anorganik asitlerle yüksek
sıcaklık ve basınçta parçalanarak analize
hazır hale getirilmesidir. Numune ile
ilgili
operatöre
gerekli
bilgiler
verilmelidir.
Analiz adı
NEM
KÜL
İLETKENLİK
PH
pH için katı numune hazırlama
İLETKENLİK için numune hazırlama
LABARATUVAR
KİMYASAL ANALİZ LABARATUVARI
KİMYASAL ANALİZ LABARATUVARI
KİMYASAL ANALİZ LABARATUVARI
KİMYASAL ANALİZ LABARATUVARI
KİMYASAL ANALİZ LABARATUVARI
KİMYASAL ANALİZ LABARATUVARI
Cihaz adı
ETÜV
KÜL FIRINI
PH METRE
PH METRE
PH METRE
PH METRE
Ücret
50
50
30
30
30
30
Numune Türü
BUĞDAY UNU
BUĞDAY UNU
SU
SU
Katı Numunede
Katı Numunede
Metot yöntem
TSE EN ISO 712
TSE EN ISO 2171
SM 2510 B:2005
SM 4500-H+B:2005
SM 2510 B:2005
SM 4500-H+B:2005
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (DÜBTAM)
Adres: Dicle Üniversitesi Kıtılbıl Mah. 21280/Sur, Diyarbakır,
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon No: (412 ) 248 85 61 - Fax: (412) 248 85 41
KROMATOGRAFİ VE KÜTLE SPEKTROMETRE BİRİMİ
ANALİZ ÜCRET LİSTESİ
GC-MS/MS
GC-MS Kalitatif Analiz
GC-MS Kantitatif Analiz
GC-MS Kantitatif İlave Bileşen Başına
GC-MS/MS Kalitatif Analiz
GC-MS/MS Kantitatif Analiz
GC-MS/MS Kantitatif İlave Bileşen
Başına
Kütüphane Tarama (15 pikten sonraki
ek tarama)
Esansiyel Yağ Bileşenleri, % bağıl
miktar (GC/MS)
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl
miktar (GC/MS)
Üniversiteler
50 TL
50 TL
12,5 TL
Özel Kuruluşlar
100 TL
100 TL
25 TL
75 TL
75 TL
15 TL
150 TL
150 TL
30 TL
25 TL
50 TL
150 TL
300 TL
150TL
300 TL
Üniversiteler
125 TL
125 TL
35 TL
Özel Kuruluşlar
250 TL
250 TL
70 TL
LC-MS/MS
LC-MS/MS Kalitatif Analiz
LC-MS/MS Kantitatif Analiz
LC-MS/MS Kantitatif İlave Bileşen
Başına
UHPLC
Tekli Bileşen Kalitatif/Kantitatif
Analiz
Çoklu Bileşen Kalitatif/Kantitatif
Analiz-Bileşen Başına
Üniversiteler
75 TL
Özel Kuruluşlar
150 TL
25 TL
50 TL
LC-MS IT-TOF (HRMS)
Tam Kütle(Exact mass) Tayini
Çoklu Bileşen Kalitatif Analiz-Bileşen Başına
Yapı Tayini için MSn Analizi (MS, MSMS,
MSMSMS,….. MS10)
Üniversiteler
175 TL
30 TL
200 TL
Özel Kuruluşlar
350 TL
60 TL
400 TL
Üniversiteler
Özel Kuruluşlar
500 TL
750 TL
1000 TL
750 TL
1000 TL
1250 TL
3000 TL
YÖNTEM GELİŞTİRME
UPLC (3-5 bileşen)
UPLC (6-9 bileşen)
UPLC (10 bileşen ve üzeri)
LC/MS/MS & GC/MS (1-2 bileşen)
LC/MS/MS & GC/MS (3-5 bileşen)
LC/MS/MS & GC/MS (6-9 bileşen)
LC/MS & GC/MS (10 bileşen ve üzeri)
Malzeme Bilimi Laboratuarı Analiz Fiyatları
TGA analizi
TGA/DTA analizi
DSC analizi
UV/Vis/NIR
120 TL
130 TL
120 TL
20 TL
Bu analizler üniversite personeline %50 indirimle yapılacaktır.
NO
1
2
3
1
1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DENEYİN ADI
DENEYİN FİYATI
CİHAZ ADI
ÇEKME DENEYİ
INSTRON
Çekme Dayanımı, Akma Sınırı 100.00TL+KDV/NUMUNE
Numune Hazırlama
50.00TL+KDV/NUMUNE
Elastisite Modülü Tayini
150.00TL+KDV/NUMUNE
EĞME DENEYİ
INSTRON
3 Nokta Eğme Deneyi
100.00TL+KDV/NUMUNE
YORULMA DENEYİ
INSTRON
1 Parça Yorulma Deneyi
500.00TL+KDV/NUMUNE
100 KN SERVOHİDROLİK YORULMA TEST SİSTEMİ
100 KN SERVOHİDROLİK Yorulma Test Sistemi ile cihazın yükleme kapasitesinde plastik, metal,
kompozit, ahşap ve benzeri numunelerin mukavemet testleri ISO 7500-1 standardının Class 0.5
gereklerine uygun hassasiyette yapılabilmektedir. Numune bağlantısına ve boyutlarına göre
değişmekle birlikte, gerçekleştirilebilen temel testler aşağıdaki gibidir:
-
±100kN (10 ton) kapasitede 0 - 15.7 mm kalınlıkta düz ve 6.1-16 mm çapta dairesel numuneler
için statik çekme testleri,
-
±100kN (10 ton) kapasitede 0 - 15.7 mm kalınlıkta düz ve 6.1-16 mm çapta dairesel numuneler
için yorulma ve Yüksek Çevrim Sayısında Ömür Testleri (HCF), elastiklik katsayısı, mukavemet
enerji hesaplamaları vb. Dinamik Mekanik Analiz (DMA) testleri,
-
±100kN (10 ton) kapasitede statik ve dinamik basma testleri,
-
±100kN (10 ton) kapasitede statik ve dinamik 3 nokta eğme testleri,
Yapılabilmektedir.
.
ANALİZ
Bal arılarında Varroa spp.’nin teşhisi Gaitada parazit kültürü Metastrongylidae larva teşhisi Cryptosporidiosis teşhisi Barsak protozoonların fikzasyonu,
boyanması ve identifikasyonu Kan protozoonların fikzasyonu,
boyanması ve identifikasyonu Uyuz muayenesi Gaitada helmint yumurtası/protozoon
oocysti sayımı Gaitada trematod yumurtaları
saptanması Gaitada helmint yumurtası aranması Gaita ve Organda Nativ Muayene Artropod Cins/Tür Tanımlaması METOD
Mikroskobik Gaita Kültürü Baermann-Wetsel Tekniği Protozoon İdentifikasyonu kan protozoonların imminolojik teşhisi
ELİSA
Makroskobik Parazitolojik Muayene Kan Protozoonlarının moleküler teşhisi
Protozoon İdentifikasyonu Protozoon İdentifikasyonu Mikroskobik Yöntem Gaitada Flotasyon Metodu (Mc
Master) Flotasyon yöntemi Flotasyon yöntemi Natif Muayene Mikroskpbik Makroskobik Thermal cycler
NUMUNE TÜRÜ
Arı, petek İçerikli barsak veya gaita İçerikli barsak veya gaita İçerikli barsak İçerikli barsak Antikoagulanlı kan veya kan
frotisi veya organ frotisi Deri kazıntısı İçerikli barsak veya gaita İçerikli bağırsak veya gaita İçerikli bağırsak veya gaita İç organ örnekleri ve gaita Teşhis edilecek artropod İç organ örnekleri,gaitaTeşhis
edilecek artropod Serum
Kan
Cihaz kullanımı
Işık mikroskobu ve stereo
mikroskop kullanımı
Florasan mikroskop kullanımı
Elisa yıkayıcı ve okuyucu
Doku Takip cihazı ve mikrotom
kullanımı
30 TL
60 TL
60 TL
60 TL
ZAMANI
1-2 gün 1-2 gün - 1-2 gün FİYAT
25 TL
7,50 TL
10 TL
20 TL
1-2 gün 15 TL
1-2 gün 2-3 gün 7 gün 1-2 gün 7-10 gün 1-2 gün 1-2 gün 1-2 gün 4-5 gün
7-8 gün
30 TL
15 TL
15 TL
10 TL
10 TL
10 TL
20 TL
30 TL
30 TL-50
TL
30TL-50 TL
YAKIT ANALİZ LABORATUARI ANALİZ FİYATLARI
FİYAT
KÖMÜR ANALİZİ
1-TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
2-TOPLAM NEM TAYİNİ
3-UÇUCU MADDE TAYİNİ
4-KÜL TAYİNİ
5-ALT ISIL DEĞER TAYİNİ
6-ÜST ISIL DEĞER TAYİNİ
100 TL
70 TL
100 TL
70 TL
100 TL
100 TL
KALORİFER YAKITI VE FUEL OİL ANALİZİ
1-YOĞUNLUK TAYİNİ
2-PARLAMA NOKTASI TAYİNİ
3-SAYBOLT VİZKOZİTE TAYİNİ
4-TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
5-TOPLAM TORTU TAYİNİ
6-SU TAYİNİ
7-AKMA NOKTASI TAYİNİ
8-EKSTRAKSİYON METOD İLE SEDİMENT TAYİNİ
9-ALT ISIL DEĞER TAYİN
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
MOTORİN ANALİZİ
1-PARLAMA NOKTASI TAYİNİ
2-TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
3-YOĞUNLUK TAYİNİ
4-KİNEMATİK VİZKOZİTE TAYİNİ
5-SOĞUK FİLTRE TIKANMA NOKTASI TAYİNİ
6-SU TAYİNİ(KARL FİSCHER REAKTİFLERİ)
7-TOPLAM KİRLİLİK TAYİNİ
8-AKMA NOKTASI TAYİNİ
BENZİN ANALİZİ
1-TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
2-YOĞUNLUK TAYİNİ
BİYODİZEL ANALİZİ
1-PARLAMA NOKTASI TAYİNİ
2-YOĞUNLUK TAYİNİ
3- TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
4-TOPLAM KİRLİLİK TAYİNİ
5-VİZKOZİTE TAYİNİ
6-SOĞUK FİLTRE TIKANMA NOKTASI TAYİNİ
7-SU TAYİNİ
8-AKMA NOKTASI TAYİNİ
YAĞ ANALİZİ
1-YOĞUNLUK TAYİNİ
2-KÜKÜRT TAYİNİ
3-VİZKOZİTE TAYİNİ
4-PARLAMA NOKTASI TAYİNİ
5-SU TAYİNİ
(Fiyatlara KDV dâhildir)
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
Telefon İle Bilgi Alınız
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BİLİM ve TE
EKNOLOJ
Jİ UYGULA
AMA ve ARAŞTIRMA
MERKEZİ
21280
0 DİYARB
BAKIR
e‐posta: [email protected]
dicle.edu.tr TTel: (0 412 ) 24
48 85 61 ‐ Fax: (0 412) 248
8 85 41 A
Adres: Dicle Ü
Üniversitesi Kıtılbıl Mah.212
280 Sur, Diyarrbakır, Türkiyee
X‐IŞIINLARI LA
ABORATTUVARINDA YAPILAN ANA
ALİZLER vve FİYATTLARI
Tek Kristal (Single Cryystal) X-Işını Kırınımmeetresi ile
T
y
yapılan
anallizler
TOPLAM
M MALİYET
T(TL)
Örnek hazırlama ve Birim
Ö
m Hücre beliirleme
(
(Kristal
seçim
mi, Cihazda odaklama, Birim
B
hücre belirleme)
b
75
Veri toplamaa
V
T Kristal Molekül
Tek
M
Beliirleme (CIF Dosyasının
D
o
oluşturulmas
sı)
150
400
Toz X Işını Difraktome
T
D
tresi ile yap
pılan analizleer
Ö
Örneğin
sisteeme uygun hale
h getirilmeesi için işlem
m yapma
(
(numune
kırm
ma, öğütme, kurutma vb.. Böbrek taşıı hariç)
30
X-ışını krınım
X
m deseni çekkimi(standartt Çekim)
K
Kalitatif
minneral analizi (kütüphaned
(
den yorumlam
ma)
K
Kalitatif
kil analizi
a
standdart örnek
K
Kalitatif
böbbrek, mesane ve safra taşıı analizi standart örnek
Y
Yüksek
Sıcaaklık Kırınım
m Deseni Çekkimi
D
Düşük
Sıcakklık Kırınım Deseni
D
Çekim
mi (-180oC kadar)
k
İ
İnce
film anaalizi standartt desen
İ
İnce
film anaalizi (farklı innce film tabaakası varsa )
A
Arkeolojik
K
Kalıntıların
T Çekimi ve
Toz
v Analizi
100
130
150
30
150
200
130
150
250
Stres Analizzi
S
S
Stres
Analizii(Standart Annaliz)
A
Arkeolojik
K
Kalıntıların
S
Stres
Analizi
A
Akademik
A dışı Stres Analizi
Alan
Y
Yorumlama/
/rapor hazırlaama
150
200
400
200
Texture Anaalizi
T
T
Texture
Anaalizi (Standarrt Analiz)
150
Y
Yorumlama/
/rapor hazırlaama
200
N : 1. Toz Kırınımmetreesinde hem 1D
NOT
D hem de 2D dedektörlerde
d
en veri alınması ayrıca o değğerden fiyatlaandırılır .
e ücret ekleneecektir.
2.Örneeklerin veri zaamanı ilk saat sonrası her saaat için %50 ek
DÜB
BTAM Mü
üdür
Prof. Dr.
D Hamdi TEMEL
Müdür Yardım
mcısı
Müd
dür Yardım
mcısı
Doç. Dr. Murat AYD
DEMİR
Doç. Dr. Yusuf Selim
m OCAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 058 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content