close

Enter

Log in using OpenID

01.09.2014 Sayfa 1 - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: İsmail Davut ÇAPAR
Doğum Tarihi: 01 Ağustos 1985
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Yüksek Lisans
Diş Hekimliği Fakültesi
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta
Sağlık
Uzmanlık
Endodonti Anabilim Dalı
Bilimleri
Enstitüsü
Üniversite
Yıl
Atatürk Üniversitesi
2008
Selçuk Üniversitesi
2012
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışmanı: Farklı irrigasyon protokollerinin ve yeni geliştirilmiş bir eğe sisteminin smear
tabakası ve debris uzaklaştırma etkinliğinin incelenmesi, Prof. Dr. Hale Arı Aydınbelge
Görevler:
Görev
Görev Yeri
Yıl
Unvanı
Ar. Gör.
Diş Hekimliği Fakültesi, Selçuk Üniversitesi
2010-2012
Yrd. Doç. Dr.
Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
2013-…
01.09.2014
Sayfa 1
Kongre ve Bilimsel Sempozyum Katılımları:
•
Türk ve Kosova Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya-Side,
Türkiye, 23-26 Nisan 2009.
•
IADR 88th General Session, Barselona, İspanya, 14-17 Temmuz 2010.
•
The 4 E’S Of Endodontics, Isparta,Türkiye, 17-19 Mart 2011.
•
16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romanya, 28 Nisan-01
Mayıs 2011.
•
İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Türkiye, 26-28 Nisan
2012.
•
17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tiran, Arnavutluk, 3-6 Mayıs
2012.
•
6th Annual Congress of the Pan European Region of the International Association for
Dental Research (PER/IADR), Helsinki, Finlandiya, 12-15 Eylül 2012.
•
FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos
2013.
•
20. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye 8-10 Kasım 2013.
•
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi,
İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım 2013.
•
Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15-17 Mayıs
2014
Danışman Kurulu Üyelikleri ve Hakemlikleri:
 International Endodontic Journal (Sürekli)
 Acta Odontologica Scandinavia
 Biomedical Journals
 Turkish Journal of Medical Sciences
 Tubitak Proje Önerisi Dış Danışmanlık
01.09.2014
Sayfa 2
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Farklı İrrigasyon Protokollerinin ve Yeni Geliştirilmiş Bir Eğe Sisteminin Smear
Tabakası Ve Debris Uzaklaştırma Etkinliğinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Fonu. 11102018, Yardımcı Araştırmacı, 2012.
2. Kök Kanallarının Doldurulmasının ve Kanal Dolgusunun Sökümünün Dentinal Defekt
İnsidansına Etkisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 20132-TSBP-22, Yürütücü, 2013.
3. İzmir İli Çiğli İlçesindeki 8 Yaş Grubu İlköğretim Çocuklarına 2 Yıl Süre İle Uygulanan
Farklı Koruyucu İşlemlerin 2 Yıllık Süreçte Dmft Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2013-2-TSBP-35,
Yardımcı Araştırmacı, 2013.
4. Kök kanal Duvarlarından Üçlü Antibiyotik Pastasının Uzaklaştırılmasında PhotonInitiated Photoacoustic Streaming Tekniği ile Diğer Geleneksel Yöntemlerin İn Vitro
Olarak Değerlendirilmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Fonu, 2013-2TSBP-25, Yardımcı Araştırmacı, 2013.
5. Deneysel Nano Gümüş Partikül İçeren Solüsyonların Kök Kanallarındaki Antibakteriyel
Etkisinin Sodyum Hipoklorit, Klorheksidin Ve Diode Lazerle Karşılaştırılması, İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2013-2TSBP-26,
Yardımcı
Araştırmacı, 2013.
6. Farklı İrrigasyon Tekniklerinin ve Kök Kanal Dolgu Maddelerinin Dentin Tübül
Penetrasyon Derinliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesi, 1002 Hızlı Destek Programı, 213S095, Yardımcı
Araştırmacı, 2014
7. Farklı Görüntüleme Yöntemleri ile Dentinal Defekt Tespitinin Karşılaştırılması, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesi, 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı, 114S809, Yürütücü, 2014.
İdari Görevler:
Eğitim komisyonu Üyesi (2013-…)
Lisans eğitimi 1. Sınıf koordinatörlüğü (2013-…)
Enfeksiyon komisyonu Üyesi (2013-…)
Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Merkezi Başkanı (2013-…)
Kalite kontrol komisyonu üyesi (2013-…)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Endodonti Derneği
International Association for Dental Research (IADR).
01.09.2014
Sayfa 3
Ödüller: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011 Yılı Bilimsel Araştırma
Ödülü, İkincilik Ödülü: Arı H, Ozcan E, Capar ID, Kahveci Doyduk O. Fracture
Resistance Of Roots Obturated With The Correspondent Gutta-Percha Cones In A
Single-Cone Technique. SÜ Dişhek Fak Derg, 2011;20:21-25
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
2012-2013
Dönem
İlkbahar
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama
Sayısı
2
2
2
Klinik Bilimler (Lisans)
0
4
55
Seminer I
0
2
1
Koruyucu Alan
0
4
17
Endodonti I (Lisans)
1
4
17
Endodontide Cerrahi
1
2
3
1
2
1
Klinik Endodonti
(Doktora)
Uygulamaları (Lisans)
2013-2014
İlkbahar
Çözümler (Doktora)
Döner Ni-Ti Kanal Eğe
sistemleri (Uzmanlık)
01.09.2014
Sayfa 4
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-SCI Expanded):
A1. Ozcan E, Capar ID, Cetin AR, Tuncdemir AR, Arı Aydınbelge H. The Effect of Calcium
Silicate-Based Sealer on the Push-Out Bond Strength of Fibre Posts. Aust Dent J. 2012;
57:166-70. (SCI-Expanded)
A2. Ozcan E, Cetin AR, Capar ID, Tunçdemir AR, Arı Aydınbelge H. Influence Of Eugenol
on the Push-Out Bond Strengths of Fiber Posts Cemented With Different Types of Resin
Luting Agents. Odontology. 2013;101:204-9. (SCI-Expanded)
A3. Capar ID, Arı Aydınbelge H. Surface Change of Root Canal Dentin after the Use of
Irrigation Activation Protocols: Electron Microscopy and an Energy‐Dispersive X‐Ray
Microanalysis. Microsc Res Tech. 2013;76:893-6. (SCI)
A4. Capar ID, Ozcan E, Arslan H, Ertas H, Arı Aydinbelge H. Effect of Different Final
Irrigation Methods on the Removal of Calcium Hydroxide from an Artificial Standardized
Groove In the Apical Third of Root Canals. J Endod. 2014;40:451-4. (SCI)
A5. Capar ID, Altunsoy M, Arslan H, Ertas H, Arı Aydinbelge H. Fracture Strength of
Roots Instrumented with Self-Adjusting File and the ProTaper Rotary Systems. J Endod.
2014;40:551-4. (SCI)
A6. Capar ID, Ertas H, Ok E, Arslan H, Tarım Ertaş E. Comparative Study of Different
Novel Nickel-Titanium Rotary Systems for Root Canal Preparation in Severely Curved
Root Canals. J Endod. 2014;40:852-56. (SCI)
A7. Arslan H, Capar ID, Saygili G, Uysal B, Gok T, Ertas H, Topcuoglu HS. Efficacy of
Various Irrigation Protocols on the Removal of Triple Antibiotic Paste. Int Endod J.
2014;47:594-9. (SCI-Expanded)
A8. Arslan H, Capar ID, Saygili G, Gok T, Akcay M. Effect Of Photon-Initiated
Photoacoustic Streaming on Removal of Apically Placed Dentinal Debris. Int Endod J. doi:
10.1111/iej.12251. [Basım aşamasında]. (SCI-Expanded)
A9. Capar ID, Ertas H, Ok E, Arslan H. Comparison of Single Cone Obturation
Performance of Different Novel Nickel-Titanium Rotary Systems. Acta Odontol Scand. doi:
10.3109/00016357.2013.876554 [Basım aşamasında]. (SCI)
A10. Capar ID, Arslan H, Ertas H, Gök T, Saygılı G. Effectiveness of Protaper Universal
Retreatment Instruments Used with Rotary or Reciprocating Adaptive Motion in the
Removal of Root Canal Filling Material. Int Endod J. doi: 10.1111/iej.12279. [Basım
aşamasında]. (SCI-Expanded)
01.09.2014
Sayfa 5
A11. Capar ID, Ertas H, Arslan H. Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Novel
Nickel-Titanium Rotary Instruments. Aust Endod J. doi: 10.1111/aej.12067. [Basım
aşamasında]. (SCI-Expanded)
A12. Capar ID, Ertas H, Arslan H. Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of NickelTitanium Coronal Flaring Instruments. J Endod. 2014;40: 1182-5. (SCI)
A13. Capar ID, Arslan H, Akcay M, Uysal B. Effects of Protaper Universal, Protaper Next,
and Hyflex Instruments on Crack Formation in Dentin. J Endod. 2014;40:1482-4. (SCI)
A14. Arslan H, Akcay M, Capar ID, Ertas H, Ok E, Uysal B. Efficacy of Needle Irrigation,
EndoActivator, and Photon-initiated Photoacoustic Streaming Technique on Removal of
Double and Triple Antibiotic Pastes. J Endod. doi: 2014;40:1439-42. (SCI)
A15. Arslan H, Ertas H, Tarım Ertaş E, Kalabalık F, Saygılı G, Capar ID. Evaluating Root
Canal Configuration of Mandibular Incisors with Cone-Beam Computed Tomography in a
Turkish Population. JDS. doi: 10.1016/j.jds.2014.01.002. [Basım aşamasında]. (SCIExpanded)
A16. Capar ID, Arslan H, Akcay M, Ertas H. An In Vitro Comparison of Apically Extruded
Debris and Instrumentation Times with ProTaper Universal, ProTaper Next, Twisted File
Adaptive, and HyFlex Instruments. J Endod doi: 10.1016/j.joen.2014.04.004. [Basım
aşamasında]. (SCI)
A17. Arslan H, Akcay M, Capar ID, Saygili G, Gok T, Ertas H. An in Vitro Comparison of
Irrigation Using PIPS, Ultrasonic, Sonic and Needle Techniques in Removing Calcium
Hydroxide. Int Endod J. doi: 10.1111/iej.12306 [Basım aşamasında]. (SCI-Expanded)
A18. Arslan H, Gok T, Saygili G, Altintop H, Akçay M, Capar ID. Evaluation of
effectiveness of various irrigating solutions on removal of calcium hydroxide mixed with
2% chlorhexidine gel and detection of orange-brown precipitate after removal. J Endod
doi: 10.1016/j.joen.2014.06.003. [Basım aşamasında]. (SCI)
A19. Arslan H, Karataş E, Capar ID, Özsu D, Doğanay E. Effect of ProTaper Universal,
Endoflare, Revo-S, HyFlex Coronal Flaring Instruments, and Gates Glidden Drills on Crack
Formation. J Endod doi: 10.1016/j.joen.2014.06.004. [Basım aşamasında]. (SCI)
A20. Ertas H, Capar ID, Arslan H, Akan E. Comparison of cyclic fatigue resistance of
original and counterfeit rotary instruments. BioMedical Engineering OnLine. 2014;13:67
(SCI-Expanded)
A21. Arslan H, Akçay M, Ertas H, Capar ID, Saygili G, Mese M. Effect of PIPS technique
at different power settings on irrigating solution extrusion. Lasers Med Sci. doi:
10.1007/s10103-014-1633-1. [Basım aşamasında]. (SCI)
01.09.2014
Sayfa 6
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Sözlü Bildiriler:
B1. Ozcan E, Capar ID, Cetin AR, Tuncdemir AR, Arı Aydınbelge H. Effect Of Calcium
Silicate-Based Sealer on Push-Out Bond Strength of Fiber Posts. 16th Congress of the
Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romanya, 28 Nisan-01 Mayıs 2011.
B2. Ozcan E, Cetin AR, Capar ID, Tunçdemir AR, Arı Aydınbelge H. Influence of Eugenol
on Push-Out Bond Strength of Fiber Posts Cemented with Resin Luting agents. 17th
Congress of the Balkan Stomatological Society, Tiran, Arnavutluk, 3-6 Mayıs 2012.
B3. Capar ID, Belli S. Use of Customized Fiber Post in a Maxillary Central Incisor Having
Internal Resorption: a Case Report. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society,
Tiran, Arnavutluk, 3-6 Mayıs 2012.
B4. Capar ID, Arı Aydınbelge H. Effect of Irrigation Activation Protocols on Mineral
Content of Dentin. 6th Annual Congress of the Pan European Region of the International
Association for Dental Research (PER/IADR), Helsinki, Finlandiya, 12-15 Eylül 2012.
B5. Capar ID, Gok T, Belli S. Multidisciplinary Approach of Complicated Crown-Root
Fracture. FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31
Ağustos 2013.
B6. Capar ID, Arı Aydınbelge H. Effectiveness of Irrigation Actıvation Protocols on Smear
Layer and Debris Removal. FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul,
Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013.
B7. Akın M, Akgul YE, Capar ID. Do Intracoronal Bleaching Methods Effect on ShearBond Strengths of Orthodontic Brackets?. FDI 2013 Istanbul Annual World Dental
Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013.
Poster Bildiriler
B8. Arı Aydınbelge H, Ozcan E, Capar ID, Kahveci Doyduk O. Fracture Resistance of
Roots Shaped With Different Rotary Instruments and Obturated with Special GuttaPercha Points Match These Rotary Instruments. IADR 88 th General Session, Barselona,
İspanya, 14-17 Temmuz 2010.
B9. Eldeniz AU, Capar ID, Ari H, Mutlu SN. Antibacterıal Activity Evaluatıon of Various
Root Canal Sealers with a Direct Contact Test. 15. Biennial Congress of The European
Society Of Endodontology, Roma, İtalya 14-17 Eylül 2011.
B10. Altunsoy M, Ok E, Tanrıver M, Capar ID. Comparative Study of Different
Instrumentatıon Techniques on Calcium Hydroxide Removal from Simulated Immature
01.09.2014
Sayfa 7
Teeth after Apexification. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrad,
Sırbistan, 24-27 Nisan 2014.
B11. Ok E, Altunsoy M, Tanriver M, Capar ID. Effectıveness of Different Irrigation
Solutions on Calcium Hydroxide Removal from Simulated Immature Teeth after
Apexification. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrad, Sırbistan,
24-27 Nisan 2014.
B12. Arslan H Akçay M, Mese M, Capar ID., Karadede S. Effect of Various Irrigation
Protocols on Debridement and Apical Extrusıon in Revascularization Procedures.
International Association of Dental Traumatology18th World Congress on Dental
Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19-21 Haziran 2014.
B13. Arslan H, Saygili G, Akcay M, Gok T, Capar ID. Efficacy of Different Agitation
Techniques
On
Calcium
Hydroxide Removal.
International
Association
of
Dental
Traumatology18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19-21
Haziran 2014.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. Arı H, Ozcan E, Capar ID, Kahveci Doyduk O. Fracture Resistance of Roots
Obturated with the Correspondent Gutta-Percha Cones in A Single-Cone Technique. SÜ
Dişhek Fak Derg, 2011;20:21-25.
C2. Ozcan E, Capar ID, Kahveci Doyduk O, Arı H. Tek Kon Yönteminin Apikal Sızıntıyı
Engelleme
Yeteneğinin
3
Farklı
Döner
Sistem
İle
Şekillendirilen
Kanallarda
Değerlendirilmesi. SÜ Dişhek Fak Derg, 2012;21:11-15.
C3. Ozcan E, Capar ID, Cetin AR, Arı Aydınbelge H. Farklı İrrigasyon Solüsyonlarının
MTA Fillapex Kanal Patının Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi. Acta Odontologica Turcica,
2013; 30: 1-5
C4. Capar ID, Arslan H, Tarim Ertas E, Ertas H. İleri Görüntüleme Teknikleri ve
Endodonti. Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2013; 14: 147-52
C5. Tarim Ertas E, Arslan H, Capar ID, Gok T, Ertas H. Endodontide
Konik
Işınlı
Bilgisayarlı Tomografi. Ata Üni Dişhek Fak Derg, 2014; 24: 113-8.
C6. Gok T, Capar ID. İnternal Kök Rezorpsiyonunun MTA ile Tedavisi: Bir Olgu Bildirimi.
SÜ Dişhek Fak Derg (Kabul edildi)
C7. Saygılı G , Ertas H , Arslan H , Kaplan YC, Tarım Ertas E , Capar ID. Kardiyovasküler
Sistem Hastaliklarinda Kullanilan İlaçlar İle Endodontide Sistemik Olarak Kullanilan İlaçlar
Arasindaki İlaç Etkileşimleri. ERÜ Sağlık Bil Fak Derg, 2013;23: 39-47.
01.09.2014
Sayfa 8
C8. Arslan H, Koseoglu S, Capar ID, Tarım Ertas E. Konik Işın Hüzmeli Bilgisayarlı
Tomografi Kullanılan bir Vakada İnternal Rezorbtif Defektlerin Tedavisi. Cumhuriyet
Dental Journal (Kabul edildi).
C9. Capar ID, Ertaş H, Gök T. Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarından
kanal dolgu malzemesinin uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi. SDÜ Sağlık Bil Enst Derg,
2014; 5: 51-5.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Sözlü Bildiriler:
D1. Capar ID, Cobankara FK. Beş Kanallı Mandibular Birinci Molar: Vaka Raporu. Türk ve
Kosova Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya-Side, Türkiye,
23-26 Nisan 2009.
D2. Ozcan E, Arı Aydınbelge H, Capar ID, Kahvecı Doyduk O. Apical Sealing Ability of
Three Different Single-Cone Techniques. The 4 E’S Of Endodontics, Isparta,Türkiye, 1719 Mart 2011.
D3. Capar ID, Belli S. İnternal Rezorbsiyonlu Üst Kesici Dişin Polietilen Fiber Ve Işık
Geçiren Post Sistemi İle Tedavisi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,
Malatya, Türkiye, 26-28 Nisan 2012.
D4. Capar ID, Ozcan E, Arslan H, Ertas H, Aydinbelge Arı H. Self Adjusting File ve Farklı
Son Yıkama İşlemlerinin Kök Kanallarının Apikal Üçlüsünde Oluşturulan Standart Yapay
Oluklardan Kalsiyum Hidroksiti Uzaklaştırma Etkinlikleri. Türk Endodonti Derneği 5.
Bilimsel Sempozyumu, Louis Olympia gemisi, 01 - 04 Haziran 2013.
D5. Arslan H, Ertas H, Tarım Ertaş E, Kalabalık F, Saygılı G, Capar ID. Evaluating Root
Canal Configuration of Mandibular Incisors with Cone-Beam Computed Tomography in a
Turkish Population. Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Louis Olympia
gemisi, 01 - 04 Haziran 2013.
D6. Arslan H, Capar ID, Tarım Ertas E, Ertas H. A Cone-beam Computed Tomographic
Study of Root Canal Systems and Radicular Grooves in Mandibular Premolars. 20. EBDO
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye 8-10 Kasım 2013.
D7. Arslan H, Koseoglu S, Capar ID, Tarım Ertas E. Management of Internal Resorptive
Defects in a Case with Cone Beam Computed Tomography Findings. 20. EBDO
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye 8-10 Kasım 2013.
D8. Capar ID, Ertas H, Ok E, Arslan H. Comparison of Single Cone Obturation
Performance of Different Novel Nickel-Titanium Rotary Systems. 20. EBDO Uluslararası
Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye 8-10 Kasım 2013.
01.09.2014
Sayfa 9
D9. Ertas H, Capar ID, Arslan H. Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Original and
Counterfit ProTaper Universal Instruments. 20. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve
Sergisi, İzmir, Türkiye 8-10 Kasım 2013.
D10. Capar ID, Arslan H, Tarım Ertas E, Ertas H. Use of Cone-beam Computed
Tomography to Evaluate the Prevalence of Dens Invaginatus in a Turkish Population: a
Retrospective Study. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım 2013.
D11. Capar ID, Ertas H, Arslan H. Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Novel
Nickel-Titanium Rotary Instruments. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.
Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım 2013.
D12. Capar ID, Ertas H, Ok E, Arslan H, Tarım Ertaş E. Comparative Study of Different
Novel Nickel-Titanium Rotary Systems for Root Canal Preparation in Severely Curved
Root Canals. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım 2013.
D13. Arslan H, Capar ID, Saygili G, Uysal B, Gok T, Ertas H, Topcuoglu HS. Efficacy of
Various Irrigation Protocols on the Removal of Triple Antibiotic Paste. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye
21-23 Kasım 2013.
D14. Capar ID, Altunsoy M, Arslan H, Ertas H, Aydinbelge Arı H. Fracture Strength of
Roots Instrumented with Self-Adjusting File and the ProTaper Rotary Systems. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye,
21-23 Kasım 2013.
D15. Arslan H, Saygili G, Akcay M, Capar ID, Gok T, Ertas H. İkili ve Üçlü Antibiyotik
Pastalarının Simule İmmatür Köklerin Kırılma Direncine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım
2013.
D16. Arslan H, Akcay M, Ertas H, Ok E, Capar ID, Uysal B. Foton-İndüklü Fotoakustik
Dalgalanma ve EndoActivator’ün İkili ve Üçlü Antibiyotik Pastalarının Uzaklaştırması
Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Kasım 2013.
D17. Nur BG, Ok E, Altunsoy M, Tanrıver M, Capar ID. Aşırı
farklı
tek
eğe
sisteminin
kırılma
eğimli
kanallarda
üç
direncinin değerlendirilmesi. Türk Endodonti
Derneği 12. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15-17 Mayıs 2014
D18. Ok E, Altunsoy M, Tanrıver M, Capar ID, Kalkan A, Gök T. İmmature dişlerin MTA,
CEM ve Biodentine ile apeksifikasyonu sonrası kırılma direncinin karşılaştırılması. Türk
Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15-17 Mayıs 2014
01.09.2014
Sayfa 10
D19. Capar ID, Gök T, Ergün H, Saygılı G, Ertaş H. Alt kesici dişlerde farklı güta-perka
dolum tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi,
İstanbul, Türkiye, 15-17 Mayıs 2014
Sözlü Bildiriler:
D20. Capar ID. Güncel Döner Aletler ile Karşılaştırmalı Çalışmalar. Türk Endodonti
Derneği 12. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15-17 Mayıs 2014 (Kısa konferans)
D21. Capar ID, Saygılı G, Ergün H, Gök T, Arslan H, Ertaş H. Kök kanal preparasyonu,
farklı dolum teknikleri ve kanal dolgusu sökümü işlemlerinin dikey kök kırığı ve çatlak
formasyonu üzerine etkisi. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, İstanbul,
Türkiye, 15-17 Mayıs 2014
D22. Ertaş H, Capar ID. ProTaper Universal ve ProTaper Next enstrümanların çekilmş
molar dişlerde in vitro kırılma analizi. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi,
İstanbul, Türkiye, 15-17 Mayıs 2014
F. Atıflar:
F1. Atıf Yapılan Yayın: (A6) Capar ID, Ertas H, Ok E, Arslan H, Tarım Ertaş E.
Comparative Study of Different Novel Nickel-Titanium Rotary Systems for Root Canal
Preparation in Severely Curved Root Canals. J Endod. 2014;40:852-56. (SCI)
F1. Atıf Yapan Yayınlar
F1a. Gergi R, Osta N, Bourbouze G, Zgheib C, Arbab-Chirani R, Naaman A. Effects of
three nickel titanium instrument systems on root canal geometry assessed by
micro‐computed tomography. Int Endod J (Basım aşamasında) (SCI Expanded)
F1b. S Saber, MM Nagy, E Schäfer. Comparative evaluation of the shaping ability of
WaveOne, Reciproc and OneShape single‐file systems in severely curved root canals of
extracted teeth. Int Endod J (Basım aşamasında) (SCI Expanded)
F2. Atıf Yapılan Yayın: (A7) Arslan H, Capar ID, Saygili G, Uysal B, Gok T, Ertas H,
Topcuoglu HS. Efficacy of Various Irrigation Protocols on the Removal of Triple Antibiotic
Paste. Int Endod J. 2014;47:594-9. (SCI-Expanded)
F2. Atıf Yapan Yayın
F2a. Akcay M, Arslan H, Topcuoglu HS, Tuncay O. Effect of Calcium Hydroxide and
Double and Triple Antibiotic Pastes on the Bond Strength of Epoxy Resin–based Sealer to
Root Canal Dentin. J Endod. (Basım aşamasında) (SCI)
01.09.2014
Sayfa 11
F3. Atif Yapılan Yayın: (A8) Arslan H, Capar ID, Saygili G, Gok T, Akcay M. Effect Of
Photon-Initiated Photoacoustic Streaming on Removal of Apically Placed Dentinal Debris.
Int Endod J. doi: 10.1111/iej.12251. [Basım aşamasında]. (SCI-Expanded)
F3. Atıf Yapan Yayın
F3a.
吉嶺嘉人,
松本妃可,
佐藤浩美,
新井裕基.
Er:
YAG
レーザーを用いた抜髄法に関する基礎的研究. 日本歯科保存学
01.09.2014
Sayfa 12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content