close

Enter

Log in using OpenID

14 Haziran - 24 Eylul 2014

embedDownload
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSİ
EĞİTİM HAKKI RAPORU
14 HAZİRAN - 24 EYLÜL 2014
www.halkevleri.org.tr
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSİ
EĞİTİM HAKKI RAPORU XII
14 HAZİRAN - 24 EYLÜL 2014
Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisleri olarak, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk ayından
başlayarak, eğitim alanında gündem taramasını içeren Eğitim Hakkı Raporu’nun on ikincisini
yayınlıyoruz. Bu rapor 2014 Haziran - Eylül arasını içeren taramadan oluşuyor.
Amacımız eğitimde yaşanan sorunların, temel ekseni gericileştirme ve piyasa mekanizmalarına
bağlama olarak şekillenen eğitim alanına dönük saldırıların görünür kılınmasını sağlamak,
alanın bilgisini eğitim hakkı mücadelesinin bilgisine çevirmektir.
Sizler de eğitim alanında yaşadığınız, gördüğünüz sorunları, mücadeleleri, talepleri bizimle
paylaşabilir, rapor çalışmasına katkı sunabilirsiniz. Rapora dair her tür eleştiri ve öneriyi
duymak çalışmayı güçlendirecektir.
Önceki raporlara ulaşmak için:
http://www.halkevleri.org.tr/dosyalar/egitim-hakki-raporlari
İletişim:
www.halkevleri.org.tr
[email protected]
https://twitter.com/egitimhakkimcls
https://www.facebook.com/Halkevleri
0 212 245 82 65 - 0 312 419 27 17
1
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
İçindekiler
Giriş ........................................................................................................................................3
A. Eğitimde Yıkım 4+4+4 İle Sürüyor .................................................................................5
B. Eğitimde Gerici Politika ve Uygulamalar Sürüyor ......................................................13
C. Piyasacı ve Gerici Politikaların Hedefinde Eğitim ve Bilim Emekçileri Var ..............21
D. Mücadele Sürüyor: Eğitim Sisteminin Mağduru Değil Eğitim Hakkı Mücadelesinin
Öznesiyiz ..............................................................................................................................22
2
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
GİRİŞ
2013-2014 eğitim öğretim yılının sona erdiği günlerden 24 Eylül Eğitim Grevi’ne kadar geçen
zaman diliminde eğitimde alanında yaşanan gelişmeleri içeren Eğitim Hakkı Raporu’nu
eğitimde süren yıkım politikalarının en üst noktaya ulaştığı günlerde yayınlıyoruz.
Öngördüğümüz üzere geçtğimiz yaz ayları eğitimde yıkım adımlarının devam ettiği bir dönem
oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre yerleştirmeye esas puana sahip 1 milyon
291 bin 851 ortaokul son sınıf öğrencisinden 1 milyon 136 bin 546’sı tercihte bulundu. Bu
adaylardan 1 milyon 57 bin 799’u A grubu tercihine, 78 bin 447’si ise okul türlerinin olduğu B
grubu tercihine yerleştirildi. Herhangi bir tercihte bulunmayan 134 bin 788 öğrenci ise
Bakanlık yerleştirildi. Hiç tercih yapmayan ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirdiği 134
bin adayın 40 bini imam hatip lisesine yerleştirildi. Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan bu
kaos ile binlerce öğrencinin eğitim hakkı engellenmektedir.
Diğer yandan AKP – Gülen çatışması olarak kamuoyuna yansıya , dershanelerin kapatılması ile
hızlanan özel okulların teşviki süreciyle bu yıl öğrenci başına 1500 TL verilerek özel okul
payının artırılması hedefleniyor. Kamu kaynaklarının devlet okulları yerine özel okullara
aktarılması AKP’nin eğitimi paralılaştırmasının önemli adımlarından biridir. Bu uygulama ile
anaokulu ve 1.sınıf 2500 tl, 2., 3. ve 4. sınıf 3000 tl, 5.sınıf ve üstüne 3500 tl gibi bir ödenek
sağlıyor. Ortalama yıllık ödemesi 12.000 TL olan özel okulllara teşvik uygulamasında AKP
yine eğitim de desteğini sermayeden kendi yandaşlarından doğru kullanıyor. Kaloriferleri
yanmayan, boyası ve temizliği yapılamayan, kalabalık sınıfların oluştuğu okullarda halkın
binlerce çocuğu ise geleceksizleştirilmeyle karşı karşıya kalıyor.
AKP’nin çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle 4 görev yılını dolduran 16 bin okul
müdürünün tamamı görevden alındı. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 75 puanın altında
kalan müdürlerin görevden alınmasını ön gören uygulamada AKP’nin eğitimde kadrolaşma
çalışmalarının sonuçları yaşandı. Okullardaki en kıdemli öğretmen, kıdemi en az olan
öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü heyetinin yaptığı puanlama
sisteminde sonucu etkileyecek asıl puan ilçe müdürlükleri tarafından verildi. 22 Ağustos’ta
açıklanan sonuçlara göre 75 puanın altında kalan ve açığa açılan 7 bin müdür AKP’nin
sendikası Eğitim Bir Sen üyesi değil. Sonuç olarak ilçe müdürlüklerinin değerlendirme
yaparken hangi kriterleri kullandığı ise açıktır. Yıllardır okullarımızı bir “şirket” gibi yönetmek
için uğraşan AKP, eğitim alanında piyasacı, gerici tüm uygulamalarını eksiksiz yerine getirecek
kadrolar oluşturma peşindedir. Okulların açılmasına günler kala yüzlerce okulda görevden
alınan müdürler, durumları belli olmayan müdür yardımcıları ve tedirgin eğitimciler
bulunmaktadır.
AKP’nin eğitimdeki son gerici yıkım hamlesi ise yeni türban dayatması oldu. Artık türban
ilköğretime de girmiş oldu. Bu düzenlemenin kılık kıyafet özgürlüğü gibi bir tartışmayla ele
3
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
alınamayacağı ortadadır. Eğitim alanındaki piyasacı, gerici dönüşümün en önemli atağı olan bu
yeni düzenlemeyle türbanın bir özgürlük değil baskı aracı olduğu kısa zamanda daha net görülecektir.
Tüm bu karanlık tablonun karşısında geçtiğimiz günler eğitim hakkı mücadelesi açısından
parlak bir sayfanın açıldığını da göstermektedir. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin bir çok
yerinde imam hatipleştirmeye karşı başlayan direnişler AKP’nin karşısına dikildi. Bu
direnişlerin önemli bir bölümü kazanımlar elde etti. Ama hemen hepsi çok önemli deneyimleri
eğitim hakkı mücadelesine kattı. Bu mücadelelerin çoğunluğu ise halen sürmektedir. 24 Eylül
Eğitim Grevi ise ülkemizin dört bir tarafında binlerce öğretmeni ve eğitim hakkı için mücadele
edenleri meydanlara döktü.
Kıscası bütün karanlığa rağmen eşit, parasız, bilimsel, anadilinde eğitim mücadelesi yükseliyor.
Onikisincisini yayınladığımız Eğitim Hakkı Raporu’nda eğitim alanına dönük iktidar saldırıları
ve bu saldırılara karşı yükselen eğitim hakkı mücadeleleri yer almaktadır.
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
4
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
A. EĞİTİMDE YIKIM 4+4+4 İLE SÜRÜYOR
Eğitim – Sen: AKP 166 yıllık öğretmen lisesi geleneğini bitiriyor, okullar kapatılacak -21
Haziran 2014
Milli Eğitim Bakanlığı`nın (MEB) ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları
kapsamında, geçmişi 166 yıl öncesine, 1838 yılında kurulan Rüştiye mekteplerine, dayanan
öğretmen okullarını kapatma kararı alması üzerine Eğitim-Sen bir açıklama yaptı. Eğitim-Sen
MYK 1989 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi adını alan öğretmen okullarının normal Anadolu
liselerine dönüştürüldüğünü, MEB adrese dayalı sistemle öğrenci alacağı yeni ortaöğretime
geçiş sistemi ile birlikte ise Anadolu öğretmen liselerinin şartları uygun olan yerlerde Fen
Lisesine ya da Anadolu Lisesine dönüştürüleceğini ifade etti.
Meslek liselerine tek tip tabela, idarelere süper yetki - 23 Haziran 2014
Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması ile ilgili
bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelge ile “Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız
Teknik Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı ile Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi
Başkanlığı birimleri” Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü adı altında toplandı. Artık okullarda Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi gibi tabelalar yer almayacak. Bütün teknik ve
meslek liselerine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ya da Çok Programlı Anadolu Lisesi
tabelası asılacak. Okulların tek tabela altında toplanmasının gerekçesi açıklanmadı. Edinilen
bilgiye göre, bu genelgenin ardından okullara bir yazı gönderilecek. Yazının okul idarelerine
“süper” yetkiler tanımlandığı belirtildi. Okul idarelerine verilen yetkiler arasında, bölüm
açıp-kapama yetkisinin de yer aldığı, bununla okul idaresi Kız Meslek Lisesi’nde sağlık
bölümü açılabilecek ya da Ticaret Meslek Lisesi’nde din kültürü bölümü açabilecek. Bu
yetkinin tanımlanması ile okul idaresi “uygun” gördüğü bölümü açıp, “uygun” görmediği
bölümü kapatacak.Bu arada, okullarının tabelalarının değiştirilmesi kararı tabela yapımı için
açılacak ihaleye de gözleri çevirdi. Düz liselerin kaldırılması ile ülkede bulunan meslek lisesi
sayısının ikiye katlandığı düşünüldüğünde büyük tutarlara mal olacak tabela ihalesini kimin
alacağı da merak ediliyor.
A’dan Z’ye AKP’nin YÖK Yasası’nda değişiklik planı - 24 Haziran 2014
Geçtiğimiz yıllarda çokça konuşulan ve AKP iktidarı tarafından YÖK Başkanlığı’na Gökhan
Çetinsaya’nın atanmasıyla hızlandırılacağı duyurulan yükseköğretimde dönüşüm planı,
hazırlanan yasa taslağına karşı üniversite muhalefetinin de etkisiyle rafa kaldırılmıştı. Nisan
ayında YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, yasa taslağını tekrar oluşturduklarını ve 12 Mayıs’ta
açıklayacaklarını ilan etmişti ancak açıklanan bir taslak olmadı. AKP, yükseköğretimde
topyekün bir dönüşüme soyunamasa da Meclis’e sunduğu bir taslakla ” acil ihtiyaçlarını”
giderme yoluna gitti. Taslağa göre; AKP, tıp fakülteleri ve üniversite hastanelerini YÖK’ten alıp
Sağlık Bakanı’na emanet ederken, üniversiteden atılma tekrar geliyor, doçentlik sınavı YÖK’e
bağlanıyor ve akademisyenlerin araştırma alanlarına artık AKP sermayenin ihtiyaçları
5
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
doğrultusunda karar veriyor. Halihazırda YÖK’ün uygulamaları ve atanmış rektörlerin
baskılarıyla karşılaşan akademisyenlerin tamamen iktidarın boyunduruğuna girmesi de taslağın
amaçları arasında yer alıyor. Taslak, mevcut yasalara göre bağımsız olan Üniversiteler Arası
Kurul’un elinden doçentleri belirleme yetkisini alıyor. Doktora denkliği, doçentlik sınavı ile
yine ÜAK’ın elinde bulunan lisansüstü öğretim esaslarını belirleme görevinin de YÖK’e
bağlanması planlanıyor. Bununla beraber tasarının en baskıcı maddelerinden biri de profesörlerin dahi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği alanlar dışında araştırma
yapmasını yasaklamak üzerine oluşturuluyor. Böylece fiilen süren bilimsel araştırmalara
ayrılacak kaynaklara yönelik baskılar araştırma konularının dahi, sermaye çıkarlarına ve iktidar
direktiflerine göre şekillendirildiği bir “düzen” oluşturacak.
Adrese teslim kadrolar, işlevsiz kurullar: İTÜ’de tek otorite Rektör - 25 Haziran 2014
İTÜ’de son dönemde rektörün tek otorite olduğu, bilimsel-akademik kurulların yok sayıldığı
bir dönem yaşanıyor. Eğitim-Sen 6 No’lu şube bir açıklama yaparak adrese teslim kadrolar
açıldığını, kurulların işlevsizleştirildiğini ve araştırma görevlilerinin kazandığı davalara rağmen
rektörlüğün kararları da kurul iradelerini de yok sayan keyfi tavrının sürdüğünü söyledi.
Açıklamada 12 Eylül Darbesi ve devamında kabul edilen anayasasının verdiği yetkilerle
donatılmış olan YÖK ve bunun üniversitelerdeki temsilcileri olan rektörlerin üniversite
bileşenlerinin tüm meşru ve demokratik taleplerini engellemeye yönelik yoğun çabaların
olduğuna bilim emekçilerinin iradelerini yok sayan bu tarzın son zamanlarda giderek daha da
pervasızlaştığına ve bu pervasızlığın örneklerinin İTÜ’de yaşandığına dikkat çekildi.
Erdoğan’ın damadından yeni ‘dershane’ - 27 Haziran 2014
Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, merkezi Merter Tozkoparan’da bulunan, A.Ş.
statüsünde bir şirket kurdu. Şirket dershane, özel kurs, yabancı dil, spor eğitimi gibi birçok
faaliyetin yanı sıra yemek siparişi bile alabiliyor. 9 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Ticaret
Odası’na kaydı yaptırılan BTİ Eğitim Kurumları Ticaret AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve
şimdilik tek hissedarı Berat Albayrak. Oda kayıtlarına göre Berat Albayrak’ın ‘yerleşim yeri’
ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da ikametgahı olan Üsküdar Çamlıca’daki villalar
gözüküyor. Dershanelerin kapatılacağı bir dönemde, ‘BTİ Eğitim Kurumları’ adıyla şirket
kurarak ticari faaliyete başlayan Berat Albayrak, 23 Haziran 2014 tarihli Sabah Gazetesi’ndeki
köşe yazısında şöyle demişti: “… artık gaza biraz daha basmanın vakti geldi de geçiyor.”
Albayrak’ın kurduğu şirketin faaliyet alanı oldukça geniş tutulmuş. Firmanın iş konusu ile ilgili
birinci maddesi özetle şöyle: “İlgili mercilerden izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında
eğitim sektöründe faaliyette bulunmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkçe
ve yabancı diller üzerine genel mesleki ve teknik özel eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak. Eğitim ve öğretimin her türlü konusunda özel gündüzlü ve yatılı ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve hazırlık sınıfları açmak, açılmış okulların işletilmesini deruhte etmek,
kurs tertiplemek, bir üst sınıfa hazırlık dershaneleri, özel öğrenci yurtları, pansiyonlar, laboratuarlar, atölyeler, kız ve erkek meslek okulları ve yabancı dil öğretimi yapan okullar açmak,
işletmek, ilgili mercilerden izin almak kaydı ile özel okul, yurt, özel dershane, spor, sergi ve her
türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak.”
6
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
TOKİ’nin bir yıllık okulu: Tavan aktı, zemin çöktü, duvarlar çatladı - 3 Temmuz 2014
AKP’nin afet gerekçesiyle kentsel rant politikalarında araç olarak kullanırken, güvenliği ve
sağlamlığıyla övündüğü TOKİ’nin Bolu Dörtdivan’da yaptırdığı okul, TOKİ eliyle yürütülen
inşaat çalışmalarının ne kadar güvensiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İlçede geçen
yıl yapımı tamamlanarak eğitime açılan Anadolu Öğretmen Lisesi’nin bir yılsonunda
duvarlarında çatlaklar oluştu, tavandan su sızmaya başladı ve zeminde çökme meydana geldi.
17 derslikli okulun çatısından sular sızarken, suların en alt katın tavanına kadar ilerlediği ve her
katta su sızıntıları nedeniyle zararlar oluştuğu görüldü. Okul merdivenlerindeki mermerler kısa
sürede yerlerinden sökülürken, banyolardaki mermer tezgahlar da parçalandı. Sınıfların
boyaları kısa sürede dökülüp delikler ortaya çıkarken, son olarak okulun zemin döşemelerinde
çökme yaşandı.
İlkokul olarak başladıkları inşaatı İmam Hatip olarak bitirdiler - 4 Temmuz 2014
Antalya’nın Kepez ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi’nde 1984 de yapılan kadastro düzenlemesinde ilkokul alanı olarak tahsis edilen arsada, geçen yılın Mayıs ayında İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından 16 derslikli Yenidoğan İlkokulu inşaatının temeli atıldı. Binanın inşaat
tabelasında önce Yenidoğan İlkokulu olarak gösterildiği, bu tabelanın yaklaşık bir ay önce
Kepez İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildiği belirtildi. Mahalle muhtarlığı öncülüğünde
okulun imam hatibe dönüştürüleceği duyumları üzerine bir imza kampanyası başlatıldı. Mahalleli tarafından toplanan imzalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne götürüldü ve binanın ilkokul
olarak hizmet vermesi talep edildi. Mahallelinin bu girişimi sonuç vermedi. Eğitim Sen Antalya
Şube Başkanı Kadir Öztürk, 1984 te ilkokul alanı olarak belirlenen araziye geçen yıl mayıs
ayında ilkokul olarak bina inşaatına başlanıldığını, 16 derslikli Yenidoğan İlkokulu yapılması
beklenirken, inşaatın bitimine kısa süre kala binanın imam hatibe dönüştürüldüğünü söyledi.
İzmir’de güzel sanatlar fakültesi öğrencileri YÖK mağduru - 4 Temmuz 2014
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Film Tasarımı Bölümü’ne
yıllardır öğrenciler, YGS’ye (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) girdikten sonra açıklanan tarihte
özel yetenek sınavıyla öğrenci alınıyordu. Geçtiğimiz günlerde YÖK’ten gelen yazıyla, artık
LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) kitapçığında belirtilen puanlarla yerleştirme yapılacağı bildirildi.
Yeni liseye giriş sisteminde dakika bir gol bir - 5 Temmuz 2014
MEB liselere giriş sistemini değiştirmiş ve büyük bir belirsizliği beraberinde getirmişti. Yeni
sistem TEOG şimdiden sallanmaya başladı: Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Bölge İdare
Mahkemesi’ndeki temyiz talebinin reddedilmesi durumunda 1 milyon 270 bin öğrencinin
karnesi yırtılarak iptal edilecek. Öğrencilerin takdir, teşekkür ve onur belgelerinin yeniden
düzenlenmesi gerekecek.
Bir YÖK daha kuruldu: Araştırmalar yalnızca para için, AKP ve sermaye denetiminde 10 Temmuz 2014
Geçtiğimiz yıl üniversitelerde istediği dönüşümü hazırladıkları YÖK Yasa Taslağı ile
7
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
gerçekleştirmeyi deneyen ancak üniversite muhalefetinin etkisiyle bundan geri adım atan AKP
bu dönüşümü küçük değişikliklerle ‘göze batmadan’ yapma yolunu seçti. Geçtiğimiz günlerde
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEK) Kurulması ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile üniversitelerde belli değişikliklere imza atan
AKP, şimdi de üniversite ile sermayenin göbeğini daha sıkı bağlarla bağlamak amacıyla
Araştırma Altyapıları Kurulu’nu kuruyor. Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.
Üniversiteye girişte 12 sınav - 20 Temmuz 2014
TEOG, KPSS, YGS, LYS gibi neredeyse tüm önemli sınavlarda iptal edilen sorularla gündeme
gelen Milli Eğitim Bakanlığı, Nabi Avcı öncülüğünde deneme- yanılma dönüşümlerine devam
ediyor. Ailelerin ve çocukların büyük psikolojik travmalar yaşamasına neden olan sürekli
değişiklikler ve oluşan belirsiz tabloya bir zincir daha ekleniyor. Mili Eğitim Bakanı Avcı’nın
açıkladığı üzere üniversiteye giriş sınavı sayısı 12’ye çıkacak. Avcı, ayrıca çocukların
zorlanmasını önemsemeyerek milli bir yazı oluşturuyoruz diyerek el yazısı zorunluluğunu
savundu.
Samsun Atakum Anadolu Tarım Meslek Lisesi’ni yıkıp cami yapacaklar, mahkeme
bitmeden taşıdılar - 18 Temmuz 2014
Yıkılarak yerine protokol cami ve AVM yapılmak istenen Samsun Atakum Anadolu Tarım
Meslek Lisesi’nin taşınma işlemine hukuksuz bir biçimde başlandı. Mahkeme devam ederken
okulun taşınması için başlatılan ihale sürecinde son tarih 17 Temmuz olarak duyuruldu ancak
buna da uyulmayarak ihale 14 Temmuz günü tamamlandı. “Umreye gideceğim bu işi bitirin”
dediği iddia edilen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin’in talimatıyla okul
boşaltıldı, tabelalar söküldü. 14 Temmuz’da gerçekleşen taşıma işleminde işi alan nakliye
şirketinin çocuk işçi çalıştırdığı, öğretmenler tarafından dile getirildi.
Adana’da çocuk işçi cinayeti - 28 Temmuz 2014
Ceyhan Ulus Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Barış Ergin (15), 5 katlı binanın 3. katında
sıva yaparken dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Ergin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Aşkın Tüfekçi
Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Sermayenin ihtiyaç duyduğu ucuz emek
gücü çocuk işçiliğini güvencesizliğin kaynağı haline getiriken onların canına da kast ediyor. İş
cinayetlerinin artarak devam ettiği Türkiye’de yaşamını yitiren her 20 işçiden birisi çalışmaya
mecbur bırakılmış çocuk işçilerdir.
“Yaşasaydı ailesine katkısı olmazdı” diyen Milli Eğitim’e sorular - 2 Ağustos 2014
Kocaeli Karamürsel’deki işitme engelliler okulunda 2012 yılında elektrik akımına kapılarak
yaşamını yitiren 13 yaşındaki Yunus Eser’in ölümüne ilişkin davada Milli Eğitim Bakanlığı
okul müdürünün elektrik kaçağını fark etmesini hayatın olağan akışına aykırı buldu. Kocaeli
Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ise “Yunus’un yaşasaydı da ailesine katkısı olmazdı” diyerek
tazminat ödemeyi gereksiz buldu. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yunus Eser’in
ölümüne ilişkin davayı Meclis’e taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde bilirkişi raporuna değinen Tanrıkulu, raporda öğrencilerin yanında
8
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
öğretmen ve uyarı levhası olmadığı, ucuz malzemenin kaçağa yol açtığının belirtildiğini
vurguladı.
2014-2015: Devlet destekli paralı eğitim - 8 Ağustos 2014
Dershanelerin kapatılmasıyla özel okulların sayısındaki artış, şimdi daha çok
müşteriye/öğrenciye ihtiyaç duyuluyor. Devlet okullarının da hızla İmam Hatip’e
dönüştürülmesiyle birlikte özel okullar adeta bir dayatmaya dönüşüyor. Fiyatları ortalama yıllık
10 bin TL’yi bulan özel okullara müşteri bulmada yine kucak açan ise devlet oluyor. AKP’nin
2014-2015 eğitim-öğretim yılına ilişkin çıkardığı kararlardan biri de “2014-2015 eğitim ve
öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği
verilmesine ilişkin tebliğ” oldu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Okul öncesi
ve ilkokullara 50 şer bin, ortaokul ve liselere 75 er bin olmak üzere toplam 250 bin öğrenci
desteklerden yararlanacak. Okul öncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin TL, özel ortaokul ve liselere gideceklere de yıllık 3 bin 500 TL
ödeme yapılacak. Dershanelerden özel okula dönüşecek temel liselere devam edeceklere de
verilecek eğitim öğretim desteği 3 bin TL olarak belirlendi. Devlet desteği, belirli ölçütlere göre
verilecek. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı,
öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.
Öğrenciler zehirlendi, dekan ‘provokasyon’ arayışında - 7 Ağustos 2014
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Haymana’daki yurdunda yemek yiyen 25 öğrenci
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Dekan zehirlenmeyi de öğrenci sayısını da kabul etmezken,
çözüm üretmek yerine “provokasyon olabilir” dedi.
MEB’ten öğrenciye değil özel okullara teşvik - 10 Ağustos 2014
Özel okula gidecek 250 bin öğrenciye verilecek destek için başvurular başladı ve ‘öğrenci
başına destek’ kılavuzu yayımlandı. Destekten devlet okuluna gidecek öğrencilerininde
yararlanacağı söylenirken, sadece devlet okullarından özele geçişte teşvik verileceği ortaya
çıktı.
Okul öncesi eğitim yarım güne indi, binlerce veli mağdur - 23 Ağustos 2014
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle okul öncesi
eğitim veren tüm kurumlarda günlük aralıksız 6 etkinlik saati eğitim yapılacak. Bu yönetmelik
değişikliği ile tam gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yarım güne
düşürülecek. Ancak özellikle çalışan veliler bu duruma tepkili. Bu durum, velilere iki seçenek
sunuyor: Veliler ya tam gün eğitim için ek ücret ödeyecek ya da özel eğitim kurumlarına
yönelecek.
İstanbul’da okul servislerine zam - 5 Eylül 2014
İstanbul’da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 8 oranında zam yapıldı. En yakın mesafe 151
TL, en uzak mesafe de 370 TL oldu. İstanbul’da okul servislerine yapılan zamla veliler yaklaşık
9
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
yüzde 8 oranında daha fazla para ödemek zorunda kalacak.
Nabi Avcı’nın YÖK Yasası hayali:
değiştirebilirsek…” - 5 Eylül 2014
“2015
seçimlerinden
sonra
Anayasa’yı
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, YÖK Yasa
Taslağı ile ilgili konuştu. Üniversitelerin daha da piyasalaştırılması ve patronlara yönettirilmesi,
özel üniversitelerin önünün açılması gibi birçok hedef doğrultusunda dönüştürülmek istenen
yükseköğretim sistemiyle ilgili yasa geçtiğimiz yıllarda defalarca gündeme gelmişti. Ancak
karşısındaki güçlü muhalefet nedeniyle her defasında rafa kaldırılmıştı. Avcı, yükseköğretimde
dönüşüm planının ne durumda olduğu konusuna açıklık getirdi ve başbakanlığa yasa taslağı
gönderildiğini açıkladı. Avcı ayrıca, dönüşüm için Anayasa değişikliği gerektiğini itiraf etti ve
yeterli destek alamadıkları için ancak 2015 seçimleri sonrasında Anayasa değişikliği
yapılabilirse taslağın uygulamaya geçeceğini söyledi.
‘Okul sütü zehir küpü’ yeniden: Ne üretimin koşulları belli ne denetimin - 10 Eylül 2014
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tebliği olarak Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre
2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı,
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde süt dağıtılacak. Sütler
200 mililitre, ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü olacak. Programdan yararlanmak istemeyen
özel okullar dağıtım kapsamı dışında bırakılacak. Kararda okul sütü ambalajının üzerinde yer
alması gereken hususların Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile birlikte belirleneceği ifade
edilirken, kentlerde de okul sütü için sekretaryaların kurulacağı dile getirildi.AKP’nin “zehir
küpü”, 2012 de yüzlerce öğrencinin zehirlenmesine yol açınca sorgulanmış ve bir dizi skandal
ortaya çıkmıştı. Sütlerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihinin olmaması dikkat çekerken,
bu konuda herhangi bir denetim olmadığı da ortaya çıkmıştı. İlgili bakanlıkların denetim
yapmadıkları bir diğer konunun da ihaleyi alan şirketin süt üretim koşullarıydı. Uygulamayı
yeniden başlatan kararda dağıtımı yapılmayan sütlerin imhasına ilişkin ve denetimlerin ne
sıklıkla yapılacağına ilişkin bir ibare bulunmuyor. Kentlerde kurulması önerilen
“sekretarya”nın ise ne sıklıkla denetim yapacağı belirsiz.
İzmit Hızır Reis İlköğretim Okulu’nda önce zorunlu ‘bağış’ sonra zorunlu nakil - 10 Eylül
2014
İzmit’te Hızır Reis İlköğretim Okulu’nda önce velilerden “bağış” adı altında yüklü miktarda
kayıt parası alınırken daha sonra ilkokul bölümünün kapatılması kararı veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Veliler bu durum karşısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü. Velileri
temsilen 3 kişi, müdürlük binasına girerek yetkililerle görüştü. Vekil Ersin Üzmez, kapatma
konusu doğrulayarak, “Henüz net bir şey yok. Bekliyoruz” demekle yetindi. Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne giden ve yetkililerle görüşen 3 temsilci görüşme sonrasında kısa bir açıklama
gerçekleştirdi. Veliler adına konuşan Pınar Çolak, “Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı
Derviş Ahmet Set ile görüştük. Kendisine ilkokulun kapatılmaması yönünde bir dilekçe verdik.
Mağdur olmak istemediğimizi belirttik. Dilekçemizi teslim aldılar ve ilgileneceklerini söylediler” dedi. Hızır Reis İlköğretim Okulu velileri şimdi okulların açılmasına az bir zaman kala
çocuklarının durumunun ne olacağını merak ediyor.
10
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
63 kişilik lise sınıfları - 8 Eylül 2014
Sultangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi geçen sene eğitime başladı. Çocuk gelişimi,
muhasebe, güzellik ve saç bakım hizmetleri olmak üzere üç mesleki programda eğitim veriyor.
Geçen sene 600 öğrenci alınan okula, bu yıl tam 1428 öğrenci yerleştirildi. Geçen seneki
öğrencileriyle birlikte toplam mevcudu 2 bini aştı. Yeni başlayacak 9 uncu sınıf 1428 öğrenci
için, Anadolu meslek liselerinde uyulması gereken sınıf başına 40 öğrenci mevcuduna göre
yerleştirilmesi için 36 derslik gerekli. Ancak okulun 29 dersliği var. Bu durumda okulun ikili
eğitime geçmekten başka çaresi yok. Hangi sınıfların sabahçı, hangi sınıfların öğlenci
olacağına öğrencilerin yaşadıkları yerlerin uzaklıkları da dikkate alınarak karar verilmeye
çalışılıyor.
Derslik 40 tane ihtiyaç 60 – 8 Eylül 2014
Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi geçen sene düz liseden çok
programlı liseye dönüştü. Hem düz liseden kalan öğrenciler, hem de meslek bölümlerine giden
öğrenciler var. Bu yıl yeni alınan öğrenciler ise anadolu meslek lisesi programına başlayacak.
Okula bu yıl belirlenen kontenjan 680’di. Ancak 890 öğrenci yerleştirildi. Bu pek çok ilçede
iki – üç okulun toplam mevcudu ediyor. Okulun toplamdaki öğrenci sayısı 2400’ü buluyor.
Lisenin 40 dersliği var. Ancak var olan öğrenci sayısıyla 60 dersliğe ihtiyaç var.
Anadolu lisesinde ikili eğitim – 8 Eylül 2014
Aynı durumda olan bir diğer okul da Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi, geçen sene 270 öğrenci
almışken, bu yıl tam 680 öğrenci aldı. Yani geçen senenin iki buçuk katı. Okulun toplam
öğrenci mevcudu yaklaşık 2400. Düz liseden anadolu lisesine dönüşen okulda, geçen sene düz
lise sınıfları sabahçı, öğlenci ikili eğitim yaparken, anadolu lisesi sınıfları tam gün eğitim
yapıyordu. Ancak bu yıl anadolu lisesi sınıflarının da tam gün eğitim yapma imkanı yok. Okul
tamamen ikili eğitime geçecek.
Nabi Avcı: “Avcılar’da, 3738 öğrenci bütün yıl konteynerde eğitim görecek” - 16 Eylül
2014
HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in, ülkenin dört bir yanındaki okullar imam hatip lise
ve ortaokullarına dönüştürülmeye, yüzlerce yeni imam hatip yaptırılmaya ve neredeyse her
okula imam hatip sınıfı açılmaya çalışılırken milyonlarca lira harcanmasına karşın; 8 yıldır
konteyner dersliklerde eğitime devam edilen Avcılar Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu hakkında,
verdiği soru önergesi yanıtlandı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya yazılı olarak yanıtlanması
isteğiyle gönderilen soru önergesinin yanıtında Nabi Avcı, Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu’na
kayıtlı 3738 öğrenci bulunduğunu, bu öğrencilerin 959 tanesinin birinci sınıfta olduğunu ve
birinci sınıf öğrencilerin toplam 29 derslikte eğitim gördüğünü söyledi. Tüzel’in okulun neden
konteyner dersliklerde eğitim verdiği sorusuna, “imar çalışması olmayışı” nedeniyle prefabrik
olarak yapıldığı yanıtını veren Nabi Avcı; okuldaki ısıtma sisteminden dolayı öğrencilerin yaz
ve kış aylarında sürekli hasta oldukları için okula gelemediklerini belirtmesi üzerine ise
“okulun ihtiyaç sebebiyle mevcut binasından eğitim ve öğretime devam edeceğini” sınıfların
ısınmasının ise klimalarla sağlandığını söyledi.
11
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
2014-2015 eğitim-öğretim yılında isimsiz ve elektriksiz devlet okulu - 18 Eylül 2014
İzmir’de bu yıl eğitime başlayan 12 derslikli, toplam 400 ilk ve ortaokul öğrencisi bulunan
okulun adı da elektriği de yok. Büyük bölümü cezaevi lojmanlarından gelen öğrencilerin eğitim
gördüğü, 20 öğretmenin görev yaptığı okulun bu durumu, veli ve öğrencilerin tepkisini
çekerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “Seçim sonrası okulu yaptıran özel idare
kapatılınca, projelerine imza atacak mühendis bulamadığımız için oturma ruhsatı alamadık.
Ruhsat olmadığı için de elektrik bağlanamadı. Sorunu, çözmek için ilgili yerlere başvurduk”
dedi. Adı bile konmamış okulda; ortaokul öğrencileri sabahçı, ilkokul öğrencileri ise öğlenci
olarak eğitim görmeye başladı. Görevliler, okula sabahları el feneri ile girip, çıkarken, yöneticiler elektrik olmadığı için bilgisayarları çalıştıramıyor. Veliler, “Çocuklarımız sabah saat
07.00 de derse başlıyor. Şimdilik günışığı ile idare ediyorlar. Ama gün geçtikçe günler
kısalıyor, birkaç gün sonra karanlık olmaya başlayacak. Bunun yanı sıra dersler başladı. Akıllı
tahta ve tablet ile ders yapıldığı bir çağda, çocuklarımız elektrik olmadığı için bilgisayar ile
ilgili hiçbir ders yapamıyorlar. 21. yüzyıl Türkiye’sine hiç yakışmıyor” diyerek, tepkilerini dile
getirdi.
12
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
B. EĞİTİMDE GERİCİ POLİTİKA VE UYGULAMALAR SÜRÜYOR
Ali İsmail ve Berkin’i anan öğrencinin birinciliği elinden alındı - 18 Haziran 2014
Gazi Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren ve 12 Haziran’daki mezuniyet töreninde “Onların
yaşama hakkını ellerinden aldılar. Kimsenin aklına Berkin Elvan ya da Ali İsmail Korkmaz’ın
gelmemesi mümkün değil. Biliniz ki Ali İsmail Korkmaz’lar, Berkin Elvan’lar bu sıralarda hep
oturuyor olacaklar” diyen Işıtan Önder’in derecesi elinden alındı. Önder’in mezuniyet
törenindeki konuşması sırasında sinirlendiği gözlenen ve sonrasında “amacını aşmıştır” diyen
okul müdürü Ahmet Kemal Saral’ın ise Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden baskı
yapılması sonucu istifa ettiği öne sürüldü.
Işıtan Önder’in annesine: ‘Öğrencinizle yakından ilgilenin’ - 19 Haziran 2014
Mezuniyet töreninde yaptığı birincilik konuşmasında Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ı
anan Işıtan Önder’e açılan disiplin soruşturmasının sonucu ailesine tebliğ edildi. Işıtan
Önder’in annesi Ayşe Önder’e tebliğ edilen evrakta öğrencinin aykırı davranışları ve çevreye
uyumsuz olduğu belirtilerek, “problemlerin çözümünde destek olunması” tavsiye edildi.
Marmara Üniversitesi’nden Soma anmasına soruşturma - 19 Haziran 2014
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Soma katliamını protesto eden 38 öğrenciye soruşturma açtı.
Marmara Üniversitesi’nde Soma’da yaşanan katliamında yitirdiğimiz 301 madenci için anma
etkinliği düzenleyen ve boykot çağrısı yapan öğrencilere Rektörlük tarafından soruşturma
açıldı. Soruşturmada öğrencilere; “propaganda, kamu malına zarar ve kamu düzenini bozma”
suçlamaları yöneltildi. Marmara Üniversitesi daha önce de İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf
Devran’ın öğretim görevlileri ve öğrencilere karşı keyfi tutumu ile gündeme gelmiş, Kuzey
Amerika Ortadoğu Çalışmaları Kuruluşu MESA tarafından şikâyet edilmişti. Geçtiğimiz
günlerde ise üniversite, Hukuk Fakültesi Dekanı M. Emin Artuk’un; ”Bu ülkede ifade
özgürlüğü yok, burayı Avrupa mı sandınız?” diyerek öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlikleri iptal etmişti.
Nabi Avcı Işıtan Önder’in cezasını beğenmedi: ‘Mükafatlandırmışlar’ - 20 Haziran 2014
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşma nedeniyle okul birinciliği
elinden alınan Işıtan Önder ile ilgili “Çocuk korktuğumuz gibi fazla etkilenmemiş görünüyor…
Ceza verenler bir anlamda mükafatlandırmışlar” dedi.
“Recop Tazyik Gazboğan” yazan karneye soruşturma! - 21 Haziran 2014
İzmir Liseli Genç Umut üyesi bir öğrenciye, 13 Haziran’daki karne eyleminde hazırlanan
karnenin üzerinde “RECOP TAZYİK GAZBOĞAN” yazdığı için soruşturma açıldı. Liselinin
evine tebligat kâğıdı yollanmadığı için soruşturmadan haberi olmayan liselinin evine polisler
gitti. Polisler, lise öğrencisinin annesine “Seni şubeye götürsek kızın gelir o yüzden bizimle
gel” diyerek anneyi karakola götürdü. Karakolda polis, lise öğrencisinin annesine fotoğraflar
gösterip ”Bu senin kızın mı? Bu fotoğraflarda kızın yoksa biz nasıl tespit ettik?” gibi sorular
13
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
sorarken yapılan eylemin ve atılan sloganların suç olduğunu söyledi. Soruşturma İzmir Liseli
Genç Umut üyesi, THKP-C ve Devrimci Yol örgütünün yapılanması Liseli Genç Umut üyesi
olmakla suçlanıyor. Ayrıca lise öğrencisinin ifadesini alan savcı ifade işlemi sırasında, “Biz o
kadar şehit verdik ne ağladınız ne eylem yaptınız. Neden Berkin Elvan için sloganlar
atıyorsunuz amacınız neydi? Abileriniz ablalarınız yok muydu o eylemde, sizi kim yönlendirdi?
Kimler kandırıyor sizi?” tarzında sorular sordu.
MEB’den ilköğretime ‘kadın-erkek mahremi’ kitapçığı - 26 Haziran 2014
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin derslerde
kullanabilecekleri materyaller arasında örnek olarak gösterilen materyalde erkeğin
mahremleri-kadının mahremleri olarak kan bağı, süt bağı ve evlilik bağına göre tek tek mahremler sıralandı. Kitapçıkta yer alan görselde bir erkek ve kadın çiziminin etrafında mahrem
sayılan kişiler sıralandı. Buna göre erkeğin mahremleri, “süt kardeşimin kızları, süt kız
kardeşim, süt annem, gelinim, üvey kızım, baldızım, kayınvalidem, üvey annem, torunun
kızları, kız torunum, kardeşimin kızları, kızım, kız kardeşim, annem, halam, teyzem,
babaannem, anneannem” şeklinde ifade edildi. Kadının mahremlerinde ise “sütkardeşimin
oğulları, süt erkek kardeşim, süt babam, damadım, üvey oğlum, eniştem, kayınbabam, üvey
babam, torunumun oğulları, erkek torunum, kardeşimin oğulları, oğlum, erkek kardeşim,
babam, amcam, dayım, babamın babası, annemin babası” denilerek neredeyse tüm erkek akrabalar sayıldı. Görsel materyalin altındaki şu ifadeler ise dikkat çekti: “Müslüman kişi, mahremleri dışındaki kişilerin yanında giyimine, davranışlarına dikkat etmeli, İslam’ın belirlediği
ölçülerde fitneye sebep olmayacak şekilde davranmalıdır.” Din öğretiminde materyal geliştirme
kılavuzu adını taşıyan kitapçıkta, öğretmenlerin yararlanabileceği onlarca örnek görsele yer
veriliyor. Kitapçığın, din eğitimi alanında öğretmenlerin öğretim materyali hazırlamalarını
teşvik etmek, kendi materyallerini uygulamak isteyen öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla
hazırlandığı belirtiliyor.
Gündem Çocuk, çocuklara yönelik ayrımcılık raporunu yayımladı - 28 Haziran 2014
Çocukların yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılmak için çalışmalar yürüten ve düzenli raporlar hazırlayan Gündem Çocuk Derneği, Çocuklara Yönelik Ayrımcılık Raporu’nu yayımladı.
Türkiye’de çocukların yetişkinler gibi etnik köken, dini inanç, engellilik gibi sebeplerle
ayrımcılığa uğrarken, yetişkinlerden farklı olarak çocuğun ekonomik ve sosyal yönden bağımlı
olduğu yetişkinlerden ve yetişkin temelli bakış açısı sebebiyle de mağdur olduğunu belirten
Gündem Çocuk, rapor ile amaçlarını ise devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine
getirmesi, ayrımcılıkla mücadelede yol haritası sunulması, ulusal ve uluslararası kamuoyunun
konuyu sahiplenmesi olarak sıraladı.“Çocuğa Karşı Ayrımcılık” kavramının, ayrımcılık
alanlarının, ayrımcılığın önlenmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı raporda
ayrımcılığın farklı alanlarından örneklerin bulunduğu görüşme notları da yer alıyor.
Kocaeli Üniversitesi’nde Berkin Elvan anmasına uzaklaştırma cezası - 3 Temmuz 2014
Haziran İsyanı’nda Okmeydanı’nda polisin attığı gaz bombasıyla başından vurularak öldürülen
14 yaşındaki Berkin Elvan’ı andıkları için Kocaeli Üniversitesi’nde 26 öğrenciye uzaklaştırma
cezası verildi. Rektör Yardımcısı “İşgal edeceklerdi” dedi.
14
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Erdoğan: “Gezi’nin nedeni imam hatip düşmanlığı, imam hatipleri uçurduk” - 5 Temmuz
2014
Kadıköy İmam Hatip Lisesi iftarında konuşan Erdoğan imam hatiplerin kendisi için çok önemli
olduğunu; önlerini açtıklarını; eğitimi dini, milli değerleri öğretmek için verdiklerini; Gezi’nin
altında imam hatip düşmanlığı olduğunu söyledi.
Memur-Sen yine AKP’den önce konuştu: Özel okullara teşvik verilsin, özel imam hatip
açılsın - 9 Temmuz 2014
AKP’nin ‘memur kolu’ gibi çalışan Memur-Sen’den iktidarın hazırlıklarını önceden “talep”
haline getiren bir açıklama daha geldi. Memur-Sen Ankara il ve Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube
Başkanı Mustafa Kır bir basın açıklaması yaparak özel okulların devlet tarafından teşvik edilmesi gerektiğini ve özel imam hatip açılması önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.
Balıkesir Üniversitesi müftülüğe soyundu: Manevi-Psikolojik Danışmanlık - 14 Temmuz
2014
Balıkesir Üniversitesi insanlara dini danışmanlık hizmeti verme görevine soyundu. Resmi
Gazete’de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre; Balıkesir Üniversitesi’nde Manevi-Psikolojik
Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor. Açılan merkezin omurgasını ise
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin oluşturması planlanıyor. Adından da anlaşılacağı
üzere dini konularda danışmanlık hizmeti verecek birimin Merkez Müdürü, İlahiyat Fakültesi
bünyesindeki Din Bilimleri Anabilim Dalı, yoksa Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim dalı
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçiliyor. Manevi danışmanlar ise yine İlahiyat
Fakültesi’nden Merkez Müdürü’nün önerisiyle Rektör tarafından belirleniyor.
YTÜ’de skandal metin - 16 Temmuz 2014
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı’na
derslerde siyasi içerikli konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle uyarı yazısı gönderdi. Eğitim-Sen 6
No’lu Üniversiteler Şubesi de bu skandal metine tepki göstererek rektörlüğün Şehir ve Bölge
Planlama mesleğinin ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğini ifade etti.
150 cami olan ilçede cami meydanı için okul yıktırıldı - 29 Temmuz 2014
AKP’nin yüzde 61.4 oy oranı ile İstanbul’un ilçelerinden en yüksek oyu aldığı Sultanbeyli’de
Hasan Ali Yücel okulunu yıkarak yerine ‘Sultanbeyli Camii Kent Meydanı ve Katlı Otopark
İnşaatı’ yapmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okulu yıkması tepkiyle
karşılandı. 5 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ihale sonucuna göre söz konusu ihaleyi Murat
Çilesiz 19.950.000 TL’ye (10 milyon dolar) üstlenmişti. 150’ye yakın caminin bulunduğu
ilçede okul yıkılırken, cemevi talepleri karşılıksız kalıyor.
MEB seçim sonuçlarını kitabından ilan etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan! - 6 Ağustos 2014
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine henüz 5 gün varken Milli Eğitim Bakanlığı yeni
cumhurbaşkanını belirleyip kitaplarına yerleştirdi bile. Bakanlık tarafından hazırlanan Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi adlı ders kitabında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları” başlığı
15
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
altında verilen listede Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül’ün ardından 12. cumhurbaşkanı olarak
gösterildi.
Bilal, ‘kızlı-erkekli’ eğitimi bitirme çabasında - 5 Ağustos 2014
CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ait
olduğu belirtilen bir ses kaydı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Tekin, Bilal Erdoğan’ın
kayıtlarının eğitim sistemini İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, İlim Yayma Vakfı ve Ensar
Vakfı’ndan oluşan 5’li bir komisyon tarafından belirlendiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Tekin’in gazetecilere dinlettiği, 26 Ağustos 2013’te yapıldığı belirtilen “5’li komisyon
toplantısını”nda Bilal Erdoğan, başta “karma eğitime son verilmesi” olmak üzere eğitimin nasıl
“dinsel temelli” dizayn edileceğine ilişkin planlarını anlatılıyor. Kayıtlardan Bilal Erdoğan’ın
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı anlaşılıyor. Onay aldığı
projelerden biri Arapça ve Kürtçe eğitim verecek imam hatipler açılması. Eğitim Sen konuyla
ilgili yaptığı açıklamada eğitimin dini kurallara göre ya da herkesin inancına uygun bir içerikte
düzenlenmesi durumunda, karma eğitimin hedef haline getirilmesinin kaçınılmaz olduğu
söylendi. Eğitim Sen, eğitim biliminin en temel ilkeleri ile çelişen böylesine çarpık ve çağdışı
bir yaklaşımın yeniden gündeme getirilerek tartışmaya açılmasının utanç verici bir durum
olduğunu belirtti.
Soma için okul işgal eden öğrencilere ağır hapis talebi - 8 Ağustos 2014
Soma’da meydana gelen maden faciasından sonra Ege Üniversitesi’nde toplanan 100 kadar
öğrenci “Soma’da katledilenlerin katilleri yargılansın” yazılı pankart açarak, Edebiyat ve
Yabancı Diller fakültelerini işgal etti. Topluluk, Yabancı Diller Fakültesi camlarından “Kadere,
ÖGB’ye, polise başkaldırıyoruz, Roboski’den Soma’ya hesap sormaya” yazılı bir pankart açtı
ve kimi talepler sıraladı. Pazarlıklara rağmen uzlaşma sağlanamayınca polis, fakültelere
girerek, öğrencilere müdahale etti. İddiaya göre öğrenciler barikat kurup polise çatıdan taş,
kiremit ve sert cisim attı. Polis, biri çocuk 31 genci gözaltına aldı. Hazırlanan iddianamede; 38
öğrencinin tümü hakkında ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 6, ‘kamu
malına zarar verme’ suçundan 6, ‘kamu görevlisine direnme’ suçundan 4 yıla kadar hapis
cezası istendi. Bazı öğrenciler hakkında da ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla ceza istendi. İzmir 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşma, 14 Ekim 2014’te görülecek.
Halk Eğitim Merkezi’ni İmam Hatip yapan müdür, gazetecileri odasından kovdu - 20
Ağustos 2014
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Halk Eğitim Merkezi olarak yapılan yeni binanın bir anda
imam hatip ortaokulu haline getirilmesine tepki gösterildi. Balıkesir Kent Konseyi binanın
amacına uygun olarak Halk Eğitim Merkezi şeklinde kullanılması için topladığı 3500 imzayı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin Pircioğlu’na teslim etti. Pircioğlu imzaların teslim edildiği
anları haberleştirmek isteyen gazetecileri odasından kovdu. Bandırma Belediye ve Balıkesir
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dr. Selim Panç’ın başkanlığındaki 12 kişilik bir heyet adına
bir açıklama yapıldı.
16
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Okullar mescit açacak yer arıyor - 19 Ağustos 2014
Yeni eğitim dönemine yaklaşırken ibadethane zorunluluğu getirilen okullar, harıl harıl mescite
çevirilecek oda ya da mekan arayışına girdi. Özel okullar, okullara ibadethane zorunluluğu
getirilmesinin ardından mescit açma telaşında. Bazı okullarda yöneticiler, geçen öğretim yılı
sona ermeden okuldaki bir odayı “ibadethane” haline getirirken bazı okullar hâlâ mescit yapacak mekân bulamadı. Müfettişlerin, mescidi olan okullardaki ufak tefek eksikliklere daha
toleranslı bakacağı da okul koridorlarında dolaşan söylentiler arasında. İbadethaneyi geçen
öğretim yılında açan devlet liselerinden birinde öğrenciler, “Resim odamız, müzik odamız
yokken neden mescit açıldı?” diye tepki gösterip imza toplamaya kalkışınca okul yönetiminden
çok sert tepki görmüştü. Hatta İzmir Bornova’da Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nin yemekhanesi mescit olmuş; veliler ve öğrenciler eylem yaparak tepki göstermişlerdi. Ayrıca kimi
okullarda da cuma namazına gidecek erkek öğrencilere tenefüs zili çalmadan sınıftan erken
çıkış izni veriliyor.
Edirne’de Halk Eğitim binası İmam Hatipleştirildi - 22 Ağustos 2014
Edirne’de şimdi Halk Eğitim Merkezi ek bina olarak kullanılan eski Ticaret Meslek Lisesi
binası Edirne İmam Hatip Ortaokulu’na tahsis edildi. Nereye gidecekleri konusunda bilgi sahibi
olamayan kursiyerler, Edirne halkı için son derece uygun olduğunu düşündükleri binayla ilgili
karara tepki göstererek yeniden gözden geçirilmesini istiyor.
TEOG sonuçları: 40 bin öğrenci ‘zorunlu’ İmam Hatipli oldu - 23 Ağustos 2014
TEOG sonuçları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) yerleştirmeye esas
puana sahip 1 milyon 291 bin 851 ortaokul son sınıf öğrencisinden 1 milyon 136 bin 546’sı
tercihte bulunduğunu belirtti. Bu adaylardan 1 milyon 57 bin 799’u A grubu tercihine, 78 bin
447’si ise okul türlerinin olduğu B grubu tercihine yerleştirildi. Herhangi bir tercihte bulunmayan 134 bin 788 öğrenciyi ise Bakanlık yerleştirdi. Hiç tercih yapmayan ancak Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yerleştirdiği 134 bin adayın 40 bini imam hatip lisesine yerleştirildi.
35 dönüm arazide, 14 milyonluk, havuzlu imam hatip kampüsü - 28 Ağustos 2014
İmam hatiplere çevrilen Halk Eğitim Merkezi binaları, ilk ve ortaokul binaları AKP’ye
yetmedi. Ordu Kumru ilçesi Akçadere sınırları içerisinde Küşnafak Kayalıkları mevkisinde
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen 35 dönümlük arazi
üzerine 14 milyona mal olacak dev bir İmam Hatip Kompleksi yapılıyor. 32 derslikli komplekste 150 metrekarelik yüzme havuzu bile olacak. 1000 öğrenci kapasiteli okulda 500 kişilik
toplantı salonu olması planlanıyor. Ayrıca hedefleri okulun çevre il ve ilçelere de hizmet
vermesi. Projenin inşaatına kış öncesi başlanması planlanıyor. Kumru Kaymakamı Ahmet
Özkan projeyi bir yatırım olarak değerlendirip şunları söylüyor: “Bu yatırım bölgemiz için
zaruretti. Kuşnafak Kayaları’nın tarihi dokusu bu kompleksle daha da önemli olacak” şeklinde
konuştu.
Beykoz’da her okula bir imam hatip sınıfı - 29 Ağustos 2014
Beykoz’da bulunan Selahattin Karakaşlı İmam Hatip Ortaokulu, Beykoz Boğaziçi Anadolu
17
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
İmam Hatip Lisesi Ortaokulu ve Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip’in sınıf yetersizliği sebep
gösterilerek 11 ortaokulda birer sınıf imam hatip şubesine dönüştürülüyor. Okulların kendi
öğrencilerine bile yetmediğini ifade eden veliler, bu uygulamanın sınıfları daha kalabalık hale
getireceğini ve bu durumdan çocukların olumsuz etkileneceğini söyleyerek bu karardan bir an
önce vazgeçilmesini istediler.
Hacettepe Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri fişledi - 5 Eylül 2014
Hacettepe Üniversitesi’nde özel güvenlik elemanı olarak çalışırken “ideolojik öğrencilerle
görüştüğü” gerekçesiyle işten atıldığını söyleyen Burak Hoşgül, akademisyen ve öğrencilerin
kampüs içerisinde fişlendiğini, bilgilerinin Rektörlüğün onayıyla polise bildirildiğini söyledi.
Özel güvenlik çalışanlarına dağıtılan, “Üniversitede faaliyet gösteren sol gruplar” adı altındaki
belgede KESK’e bağlı Eğitim Sen’in ismi de yer alıyor. Hoşgül, özel güvenlik elemanlarının
fişleme karşılığında gündüz vardiyasına alındıklarını söyledi.
Önce kontenjan dolu deyip almadılar, sonra imam hatip bölümü açtılar - 8 Eylül 2014
Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) yerleştirme sonuçları sonrasında birçok
öğrenci, yaşadığı bölgeden çok uzaktaki okullara yerleştirildi. Bu öğrencilerden biri de tercih
listesine yazmadığı halde evinin 45 kilometre uzağında, Beykoz’un Cumhuriyet köyünde bulunan Galip Öztürk Anadolu Lisesi’ne yerleştirilen S.A. ulaşım sorunu yaşamamak için, nakil
döneminde Ümraniye’de evinin 300 metre yakınındaki Asım Ülker Çok Programlı Lisesi’ne
kayıt yaptırmak istedi. S.A, Anadolu ve meslek bölümlerine puanı yetmesine rağmen çok
programlı lisenin kontenjanı olmadığı gerekçesiyle sadece imam hatip bölümüne kayıt
yaptırabileceğini öğrendi. Kendisinin ve ailesinin Alevi olduğunu anlatan baba Akdoğan,
çocuğunu imam hatip bölümüne göndermeyeceğini söyledi. Velilerin özel okullara mahkum
edildiğini de söyleyen Akdoğan, “Dershaneleri kaldırıyoruz diye bir sürü özel okul çıkarttılar.
Hükümet de çocuk başına 400 lira para ödeyeceğini söylüyor. İyi ama ben devletin okulu
dururken neden özel okula çocuğumu göndereyim. Biz 6 kişilik bir aileyiz, çocuğumuzu özel
okula gönderirsek biz evde ne yiyip ne içeceğiz” dedi.
Okullarda ibadethane: ‘Talep halinde’ ibaresi kalktı, Avcı ‘zorunluluk yok’ dedi - 16
Eylül 2014
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 58 maddede yapılan
değişiklikler 7 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikler arasında yönetmeliğin 9.
maddesinde yer alan “Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekan
ayrılabilir” hükmü, “Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekan ayrılır”
olarak değiştirildi. İbadethanenin halen zorunlu olmadığını ileri süren Avcı, değişikliğin ihtiyaç
olan okullardaki ibadethane koşullarına dair olduğunu savundu.
Ders kitapları heteronormatif ve cinsiyetçi kalıplarla dolu - 17 Eylül 2014
Kaos GL Derneği Eğitim Çalışma Grubu 2-3 Kasım 2013 tarihindeki çalışmasına dayanan bir
rapor hazırladı, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde okutulan ders kitapların incelendiği
çalışmanın sonucu: ders kitapları heteronormatif ve cinsiyetçi kalıplarla dolu.
18
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Kitaplar, metinler ve görseller ayrı ayrı olmak üzere şu başlıklar altında incelendi: Kadın erkek
figür sayısı, kadın karakter sayısı, LGBTİ bireylerin görünürlüğü, heteroseksüel aile yapısı,
kadın rolleri, erkek rolleri, kadın (çocuk) görev ve özellikleri, erkek (çocuk) görev ve özellikleri, zaman-mekân bağlamı, muhafazakâr yapıya uygun kılık kıyafet, duruşlar ve oturuş
biçimleri, kitaptaki metinlerin başlıkları.
İnceleme sonucunda paylaşılan sonuçlar şöyle:
Boşanmış çift örneği çok az
Aile sunumu anne baba çocuktan oluşan heteroseksüel aile biçiminde, çocuklar ise genel olarak
bir kız bir oğlan çocuğu şeklinde verilmiştir. Yer yer geniş aileye yer verilmiş ve ailede bağların
sıkı olması vurgulanmıştır. İncelenen kitaplarda çizilen aile portrelerinin birbirine benzediği
gözlenmektedir. İki örnek dışında boşanmış heteroseksüel aile bulunmamaktadır. Anneden
yaşça büyük kır saçlı bir baba her aile portresinde bulunmaktadır. Ailenin ortak zaman
paylaştığı mekânlar genelde yemek masası ve oturma odası olarak verilmiş, zaman zaman
sokakta ve alışverişte resmedilmişlerdir. Tiyatro vb. etkinliklerden az sayıda bahsedilmektedir;
ancak mekân olarak gösterilmemiştir.
Dersimiz: Heteroseksüel ailenin önemi
Eve gelen misafirler de heteroseksüel başka aileler olarak verilmiştir. Heteroseksüel ailenin
önemine ve biricikliğinin kabulüne dair cümleler kitaplarda yer alıyor.
Resimlerde gündüz ev dışındaki mekânlar, gece ise ev kullanılmıştır. Kadın ya kocasıyla
dışarıda ya da çocuklarıyla, tek başına evde çizilmişlerdir. Çalışan kadın da sadece iş
yerindeyken resmedilmiştir.
Kitaplarda kullanılan resimlerde genelde kadınlar diz altı etek gömlek ve kazakla; erkekler ise
kazak içine gömlek ve pantolon giymiş şekilde resmedilmişlerdir.
Davutoğlu’ndan zorunlu din dersine Marx’lı gerekçe! - 17 Eylül 2014
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sonrası basının karşısına
geçti. AİHM’in eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu din derslerini bir kez daha
mahkum etmesi ile ilgili soruya yanıt veren Davutoğlu, din dersi uygulamalarının ülkelerin
ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini söyledi. AİHM’in Sünni inancına dayanma gerekçesine
karşın “Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor”
iddiasında bulunan Davutoğlu, zorunlu din derslerini meşru gösterebilmek için farklı ülkelerde
zorunlu olmayan din derslerinden örnekler verdi, bazı ülkelerde öğrencilerin kiliselere
götürüldüğünü ve derslerin uygulamalı olduğunu belirtti. Davutoğlu, “Şimdi bütün bu
uygulamaları gözardı edip de Türkiye’de bunu bir dini baskı aracı gibi yansıtma çalışmalarını
kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Davutoğlu’nun açıklamaları sırasında başvurduğu
gerekçelerden biri ise hayli ilginç oldu. “Ben nasıl bir Marksist değilsem, iktisat eğitimi alırken
Marx’ı okudum” diyen başbakan, “Bir ateistin dahi belli bir vasıfta bilgi sahibi olması onun
açısından da iyi olur” diyerek sözlerine devam etti. Eğitimdeki yıkım politikalarını yeni derslikler, tabletler, “modern” sözcükleri ile örtme çabasını sürdüren Davutoğlu, Kürt halkının
19
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
anadilde eğitim hakkı eylemleri hakkında ise “Kürtçe ile ilgili önyargılı yaklaşmadığımızı
herkes bilir. Bu konudaki reformlarımızı herkes takdir ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir.
Kamu düzeni esastır, okul açmanın bir prosedürü vardır” dedi.
1 felsefe dersine 25 din dersi düşüyor - 18 Eylül 2014
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, 4+4+4 ve “dini
eğitim” gündeminin AKP’nin ideolojik duruşunun ve cumhuriyetin ‘restorasyonu’nun ana
ayağını oluşturduğunu dile getirdi. AKP’nin bilimsel eğitim yerine ‘din eğitimi’ni geçirmeye
çalıştığını belirten Gümüş, bu yaklaşımın Osmanlı’nın son 150 yılından daha geri olduğunu
ifade etti. Gümüş, AKP’nin eğitim politikasının uzun yıllar etkisini sürdürecek sonuçlarına
dikkat çekti.
20
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
C. PİYASACI VE GERİCİ POLİTİKALARIN HEDEFİNDE EĞİTİM VE BİLİM
EMEKÇİLERİ VAR
Anaokulu merdivenlerini ‘rengarenk’ boyadıkları için 5 öğretmene ceza - 15 Haziran
2014
İzmir’de Yenifoça Anaokulu’nun giriş merdivenlerini gökkuşağı renklerine boyadıkları için
okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce açılan soruşturma sonucunda eğitimcilere “geleneksel olmayan bir nitelikte rengarenk olacak şekilde” merdiven
boyadıkları için kınama, uyarı ve maaş kesintisi cezaları verildi.
Gezi direnişini soran akademisyen görevden alındı - 5 Temmuz 2014
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrencilerine Gezi Parkı ve Taksim eylemleriyle
ilgili soru soran öğretim görevlisi Ömer Faruk Kırnıç, “Öğrenciyi kendisi gibi düşünmeye
zorlamak, yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, sözlü ideolojik propaganda yapmak’’ suçlamalarıyla görevinden atıldı.
7 bin müdür görevden alındı: “Eğitim tarihinin en büyük kadrolaşma operasyonu”- 22
Ağustos 2014
AKP’nin çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle 4 görev yılını dolduran okul müdürlerinin
tamamı havuza alınıp yapılan değerlendirmeyle AKP’li olmayanlar görevden alınıyor. 60 puanı
AKP kurmayı gibi çalışan Milli Eğitim müdürlerinin verdiği değerlendirmede görevde kalmak
için 75 puanı geçmek gerekiyordu. Çalıştığı okulda 4 yılını tamamlayarak havuza alınan 16 bin
okul müdürünün değerlendirme sonuçları dün açıklandı. AKP’nin öğretmen kolu Eğitim
Bir-Sen’in dışında bir sendikaya üye olan müdürlerin neredeyse tamamı 75 puan barajının
altında kaldı. Böylece 7 bin okul müdürünün görevine son verildi.
Liseye mescit, kadın öğrenciye zorla türban, öğretmene sürgün - 18 Eylül 2014
İstanbul Eyüp İMKB Ticaret Meslek Lisesinde, 2013/2014 öğretim yılı ikinci dönem başında
Okul Müdürü Ali Aktay tarafından öğretmenler kuruluna okulda mescit açılması ve kadın
öğrencilerin tüm derslere türbanlı olarak girmesi önerisine yönelik Eğitim-Sen’li öğretmenlerin
bu konudaki görüşlerini ifade etmelerinin ardından başlatılan soruşturmada öğretmenlerin
savunmaları bile alınmadan sürgün çıktı. Savunmaları alınmayan öğretmenler Günay Deniz,
Gülsen Can Yeterge ile Ferdi Yeşilırmak ayrı ayrı ilçelere sürülürken okul müdür
yardımcılarından Zafer Bilgen müdür yardımcılığı görevinden alındı. Yaşanan sürgün ve
görevden alma olayını HDP İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel meclis gündemine
taşıdı.
21
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
D. MÜCADELE SÜRÜYOR: EĞİTİM SİSTEMİNİN MAĞDURU DEĞİL EĞİTİM
HAKKI MÜCADELESİNİN ÖZNESİYİZ
Samsun’da cami yapımı için okulun taşınmasına tepki - 17 Haziran 2014
Samsun’un İl Müftülüğü, Atakum İlçesi’nin sahil kesiminde 30 dönüm alan üzerine kurulu 2
bin 700 metrekare kapalı alana sahip Samsun Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek
Lisesi’nin bulunduğu alana 10 bin kişilik bir cami yapılması için geçen yıl çalışma başlattı.
Geçen Temmuz ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan imar düzenlemesi ile okul
alanı olan yer cami yapımı için dini tesis alanı kullanımına dönüştürüldü. Alan, Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı’na
devredildi. Bu karara tepki gösteren öğrenciler, velileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ellerine
aldıkları ‘Okuluma dokunma ağacıma kıyma’ yazılı pankartla Samsun-Sinop Karayolu
kenarında yaklaşık 200 metre yürüdü. Daha sonra okul bahçesinin giriş kapısı önünde toplanarak taşıdıkları pankartı okulun bahçe kapısına astılar. Ardından okulun bahçesinin ön
tarafında el ele tutuşarak insan zinciri oluşturuldu.
‘Rektörlük işgali, demokratik hak kullanımı’ - 18 Haziran 2014
Mersin Üniversitesi’nde arkadaşlarının hayatını kaybettiği yurt yolunun düzenlenmesi için
Rektörlük binasını işgal eden üniversitelilere verilen uzaklaştırma cezaları Mersin 1. İdare
Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
‘O konuşmayı yapmak birincilikten daha mutlu etti’- 19 Haziran 2014
Okuduğu liseden birincilikle mezun olan ve mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Ali İsmail
Korkmaz ve Berkin Elvan’ı andığı için birinciliği elinden alınan Işıtan Önder, katıldığı 5N1K
programında konuştu. Işıtan Önder, yaptığından pişman olmadığını, baskıya rağmen istediği
üniversiteyi kazanacağını söyledi. Önder “Bazı yanlışlara değinmek istemiştim. Bu yanlışların
okul birinciliğimi elimden almış olması beni hiç etkilemiyor. O konuşmayı yaparak kendimi
daha da mutlu ettim okul birinciliğinden.” dedi.
Çaycuma halkı: “Okul dönüşümleri iptal edilsin” - 21 Haziran 2014
Çaycuma’da birçok köyün velileri okullarının dönüşümünü protesto etmek için eylem yaptı.
Veliler eylemde okul dönüşümleri nedeniyle çocuklarını 12-13 kilometre uzaktaki okula
göndermek zorunda kalacaklarını ve bu duruma karşı imza toplayıp kaymakamlığa ilettiklerini
açıkladı. Açıklamaya Şehoğlu Köyü Muhtarı Muhittin Demirsoy, Eğitim Sen Zonguldak Şube
Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan ile yönetici ve
üyeleri de katıldı. Okul dönüşümleri yapılırken kendilerine sorulmadığı gibi bilgi de
verilmediğini belirten veliler, dönüşüm nedeniyle birçok velinin çocuklarını dönüşen okula
göndermeyip, Çaycuma’ya, Karapınar’a ve Saltukova’ya göndereceklerini söyledi.
Sarıyer’de velilerden İmam Hatip’e hayır – 27 Haziran 2014
Sarıyer Maslak’ta mahallenin tek ilk ve ortaokulu olan, etrafında en fazla 3 km uzaklıkta bulu22
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
nan 4 ayrı İmam Hatip bulunan okulun velileri 600 öğrencinin okuduğu okullarının
dönüştürülmesini protesto etti. Profesör Ali Kemal Yiğitoğlu İlkokulu ve Ortaokulu’na 2 km
uzaklıkta Yaşar Dedeman İmam Hatip Lisesi, 2,5 km uzaklıkta Mehmet Sevim Ulusal İmam
Hatip Ortaokulu, 3 km uzaklıkta Sarıyer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, 3,5 km
uzaklıkta ise Kozdere İmam Hatip Ortaokulu bulunuyor. Okullarının dönüştürülmemesini
isteyen veliler ve öğrenciler bir İmam Hatip’e ihtiyaç varsa bölgede boş bulunan meslek lisesi
binasının kullanılmasını talep etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen 20 Mayıs
tarihli yazıya göre dönüşümün okul müdürlüğünün ve okul aile birliğinin de içinde bulunduğu
bir komisyon tarafından belirleneceği bilgisinin geldiğini söyleyen veliler, karar verilirken
kendilerine danışılmadığını belirtti. İstinye Dereiçi’nde bulunan Mevlana Park’ta yapılan
eyleme Sarıyer Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi de katıldı.
Ahmet Sani Gezici Lisesi’nde velilerin karşısına Kalyon İnşaat çıktı - 9 Temmuz 2014
Yıkımına ve imam hatipleştirilmesine karşı uzun süredir mücadele edilen Ahmet Sani Gezici
Lisesi velilerinin alınmadığı okul bahçesi bir lokantanın otoparkına dönüştürüldü, veliler okul
kapısı ve bahçesinde bulunan görevlilere kim olduklarını sorduklarında karşılarına ‘Kalyon
İnşaat’ çıktı. Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin yıkımına ve imam hatipe dönüştürülmesine karşı
çıkan velilerin soruları üzerine bahçedeki kişilere okul yönetiminden izinle orada
bulunduklarını belirtirken, ısrarlı soruların devamında inşaatı yüklenici firma tarafında bölgeye
gönderildiklerini söylediler.
İstanbul Üniversitesi’nde formasyon eylemi - 8 Temmuz 2014
Pedagojik formasyon hakkı iptal edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Edebiyat Fakültesi
öğrencileri, üniversite rektörlüğü önünde düzenledikleri basın açıklaması ile kararı protesto
etti. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Esnaf Hastanesi önünde toplandı. “Formasyon hakkımız
engellenemez” sloganı atan öğrenciler adına basına açıklamayı İÜ Coğrafya Bölümü öğrencisi
Seyhan Karakoç okudu. İstanbul Üniversitesi’nin dünyanın önemli üniversitelerinden biri
olduğunu bilerek ve formasyon eğitimini alacaklarını bilerek bu üniversiteyi tercih ettiklerini
söyleyen Karakoç, 2011’de Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından pedagojik formasyon
hakkı iptal edilince binlerce öğrencinin mağdur edildiğini söyledi.
Mahkeme Işıtan Önder’e birinciliğini verdi, sıra okulda - 17 Temmuz 2014
Kocaeli’de birincilikle bitirdiği Gazi Lisesi’nin mezuniyet töreninde Ali İsmail Korkmaz ve
Berkin Elvan’ı andığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve birinciliği elinden alınan
Işıtan Önder, başarısını mahkeme kararı ile geri aldı. Soruşturma ve birinciliğin alınması
kararına karşı Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi tarafından İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz sonuç
verdi. Mahkeme, Önder’in birinciliğinin hukuksuz bir biçimde elinden alındığına karar verdi ve
kararı Gazi Lisesi’ne tebliğ edilmesini söyledi. Okul yönetiminin kararı en geç bir ay içerisinde
uygulaması gerektiği de belirtildi. Ancak şayet okul yönetimi Önder’e birinciliğini vermeyi iki
gün geciktirirse Önder’in üniversite tercihlerini etkileyecek ve okul birincisi olduğu için daha
fazla puan almasını engelleyecek.
23
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Ahmet Sani Gezici direnişi: Siz yıksanız da biz yenisini yaptıracağız - 24 Temmuz 2014
Acıbadem halkının direnişi ve imam hatip yapılmasına itirazlarına rağmen polis gözetiminde
Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin yıkımına başlanması İstanbul Kent Savunması’nın ve Acıbadem
Halk Dayanışması’nın çağrısı ile okul önünde toplananlar tarafından protesto edildi. Okulun
kapısı kırıldı. Okul önünde toplananlar yıkım ekipmanlarının ve çevik kuvvetin içinde durduğu
liseyi çevreleyen inşaat paravanlarını ve okul kapısını alkışlar eşliğinde yıktı. Bunun üzerine
çevik kuvvet ve TOMA protestocuların karşısına barikat kurdu. Acıbadem Halk Dayanışması
liseyi savunma mücadelesinin süreceğini belirtirken, herkesi yıkıma karşı mücadele için yan
yana gelmeye çağırdı.
‘Mahalleme, parkıma, okuluma dokunma!’ - 26 Temmuz 2014
Acıbadem’de halkın tüm itirazlarına ve mücadelesine rağmen Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin
imam hatip lisesine dönüştürülmek üzere yıkımına başlanması düzenlenen bir yürüyüşle
protesto edildi. Kadıköy Kent Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelen eylemciler “Mahalleme, parkıma, okuluma dokunma” yazılı bir pankartla yürüyüşe geçti. Yürüyüşe öğrenciler,
veliler ve Eğitim Sen 2 No’lu şubeden eğitim emekçileri katıldı. Yürüyüş sırasında okul bahçesinde çevik kuvvet polisleri ve bir TOMA saldırıya hazır bekletildi. Okul inşaatı, Erdoğan ailesinin “vakfı” TÜRGEV’e 1 milyon lira ‘bağış’ yapmasıyla gündeme gelen firmaya ihalesiz bir
biçimde verilmiş, bu durum da tartışma yaratmıştı.
Bafra halkı, okulunun İmam Hatip’e dönüştürülmesine karşı eylemde - 25 Temmuz 2014
Bafra Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesi’nin kapatılması ve yerine Anadolu Kız İmam Hatip
Lisesi açılmasına karşı Askerlik Şubesi önünde toplanan öğrenci ve veliler, “Bafra uyuma
okuluna sahip çık” sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Milli Eğitim Müdürlüğü
binası önüne gelen eylemciler burada bir süre durarak slogan attı. Sonrasında Cumhuriyet
Meydanı’na yüründü, meydanda basın açıklaması yapıldı. Eylemciler adına basın açıklamasını
Bafra Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Mecit Sönmez yaptı.
Kadıköylüler okulları için yürüdü: ‘Bilal elini eğitimden çek’ - 7 Ağustos 2014
Göztepe Dayanışması, öğrenciler, veliler ve mahallelilerden oluşan Göztepe Okuluma
Dokunma İnisiyatifi başta Kadıköy olmak üzere İstanbul genelinde eğitimin tek
tipleştirilmesini, piyasalaştırılmasını ve ranta açılmasını protesto etti. “Okullarımızın
gericileştirilmesine izin vermiyoruz!” diyen İnisiyatif, Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube,
Kadıköy Kent Dayanışması, İstanbul Kent Savunması ile birlikte eylem yaptı. Şaşkınbakkal
ışıklardan başlayıp Bağdat Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirildi. Yeşilbahar
Ortaokulu’nun imam hatip yapılmak, 50. Yıl Feridun Tümer, İ. Ahmet Örnekal, Yeşilbahar
ortaokullarının birleştirilmek istenmesine tepki gösterildi. Eylemde, TÜRGEV Başkanı Bilal
Erdoğan’ın eğitimde gericileştirme projelerinin açığa çıktığı ses kayıtlarına da gönderme
yapıldı. Henüz yıkılan Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin velileri de açtıkları pankartta “Alo
Babacım, eğitimi sıfırladık” dedi.
24
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Danıştay: ‘Bildiri dağıtmak suç değil, soruşturulan öğrenci üniversiteye girmeli’ - 11
Ağustos 2014
Danıştay, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere
yönelik itirazı inceledi ve “Bildiri dağıtmak fiiline ceza düşünce ve ifade özgürlüğünün
ihlalidir, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesi ise eğitim ve öğretim hakkının engellenmesidir” dedi.
Bartın’da “Gezi’ye destek verdiği” için meslekten men edilen öğretmenler görevlerine
geri döndü - 10 Ağustos 2014
Bartın Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenler Aysun
İleriler ve Sabahat Polat, öğrencileri ile birlikte Haziran İsyanı’na destek vermek amacıyla
öğrenciler tarafından hazırlanan özgürlük ve demokrasi talepleri bulunan afişlerle fotoğraf
çektirip, kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bunun üzerine Bartın İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ifade özgürlüğü hakkını yok sayarak isyana destek vermeyi suç sayarak 2
öğretmene meslekten men ceza vermiş, ceza Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin
Kurulu’nda da onaylanmıştı. Eğitim Sen Bartın Şubesi bu hukuksuz cezayı, öğretmenlerin
görev yaptığı Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde protesto etmiş, Eğitim Sen
avukatları Zonguldak İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava
açmıştı.Zonguldak İdare Mahkemesi’ne açılan o dava sonuçlandı. Her 2 öğretmen için de
oybirliği ile karara bağlanan davada mahkeme heyeti “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu
işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 7
gün içerisinde Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 15.07.2014
tarihinde oybirliği ile karar verildi” açıklamasında bulundu.
Çanakkaleliler Merkez Ortaokulu’na sahip çıktı - 13 Ağustos 2014
Merkez Ortaokulu’nun önce Milli Eğitim Bakanlığı Ek Binası’na daha sonra da İmam Hatip
Ortaokulu’na dönüşmesi kararına karşı bir süredir toplantılar ve okul önünde eylemler yapan
Cevatpaşa Mahalle Meclisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüyüş gerçekleştirdi.
Cevatpaşalılar; velisiyle, öğrencisiyle mahalle halkıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü
önüne yürüyerek tepkilerini dile getirdi. Veliler, okulun eski öğretmenleri ve merkez
Ortaokulu’nun mezunları yaptıkları konuşmalarda gerici eğitim değil bilimsel eğitim istediklerini belirttiler. Merkez Ortaokulu’nun mahalle için bir ihtiyaç olduğunu ifade eden konuşmacılar
mücadelenin okulu geri alana kadar devam edeceğini ifade ettiler. Her gün saat 17.30 da okul
önündeki eylemliliklere devam edeceklerini söyleyen konuşmacılar önümüzdeki günlerde
toplanan imzalarla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gideceklerini ifade ettiler.
Kartal’da veliler okullarına sahip çıktı - 27 Ağustos 2014
Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan ve mahallenin tek ortaokulu olan Milli Eğitim
Vakfı Ortaokulu’na taşınmasını istemeyen veli ve öğrenciler, Kartal İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürü’yle görüşerek
topladıkları 2 binin üzerinde imzayı ulaştırdı.
25
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
ABF: ‘İmam hatip uygulamasına direnelim!’ - 27 Ağustos 2014
MEB’in TEOG sistemi ile 134 bin öğrenciden 40 binini imam hatip liselerine zorla kaydettirmesine bir tepki de yıllardır zorunlu din derslerinin kaldırılması talebini dillendiren ABF’den
geldi.
ABF bir açıklama yaparak haksızlık ve mağduriyet yaşayan öğrenci ve velileri bu uygulamaya
direnmeye ve yasal haklarını aramaya davet etti. Destek olunacağı yönünde teminatta bulunuldu.
Limak’ın Siirt’te Erdoğan’ın emriyle yaptığı imam hatip inşaatına mühür - 28 Ağustos
2014
Halkın itirazına rağmen iktidar desteği ile yaptığı HES’lerle bölgenin doğal varlıklarını yok
eden ve ihmalleri nedeniyle birçok insanın ölümüne neden olan Limak’a ait Alkumru
Barajı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan faciada 6 insan yaşamını yitirmişti. Limak Grubu’nun
Siirt’te 14 bin metrekarelik alan üzerine yaptığı 80 derslik imam hatip lise ve eğitim kompleksinin kaçak olduğu gerekçesiyle Siirt Belediyesi tarafından mühürlendi. Limak Şirketi,
Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gözde şirketlerinden birisi.
İmam Hatip dayatmasına karşı Kadıköy İlçe Milli Eğitim’de eylem - 25 Ağustos 2014
Yeşilbahar Ortaokulu’nun İmam Hatipleştirilmesine karşı mücadele eden “Göztepe Okuluma
Dokunma İnisiyatifi” Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile görüştü. Yahşi, kararı
gözden geçireceklerini söyledi.
Çanakkale’de bir okul, iki tabela: MEB “İmam Hatip” diyor, veliler “Merkez Ortaokulu”
- 3 Eylül 2014
Çanakkale’de Ali Cengiz oyunları ile dönüştürülen Merkez Ortaokulu’na imam hatip tabelası
asılınca veliler de aynı gün Merkez Ortaokulu tabelasını tekrar asıp, okul önünden Kordon’a
kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan veliler ve öğretmenler, okullarını geri alıncaya
kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söylediler. Eylem Kordon’da yapılan basın
açıklamasıyla son buldu.
Kadıköy’de izdiham: İmam hatip istemeyen veliler Nüfus Müdürlüğü’ne akın etti - 3
Eylül 2014
Okulların imam hatiplere dönüştürülmesinin etkileri nüfus müdürlüklerine kadar sıçradı.
Mahallelerinde imam hatip ortaokulundan başka alternatif bulamayan veliler çocuklarını başka
okula yazdırmak için çocuklarını yakınlarının adresine kaydettiriyor. Bu durum Kadıköy Nüfus
Müdürlüğü’nde birkaç gündür izdiham yaşanmasına neden oluyor. Ayrıca veliler,
alternatifsizliği fırsat bilen ortaokul müdürlerinin yüksek kayıt paraları topladığını söylüyor.
“Yeşilbahar Ortaokul İmam Hatip olmayacak” diyenler kazandı - 29 Ağustos 2014
İstanbul Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğü kararı ile İmam
Hatip Ortaokulu’na dönüştürülmek istenen Yeşilbahar Ortaokulu velileri, öğrencileri ve mahal26
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
leli “Yeşilbahar Ortaokulu İmam Hatip Olmasın” talebi ile başlattıkları eylemlere Kadıköy
Boğa Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla devam etti. Boğa’da toplananlar basın
açıklaması öncesinde “Kararımız kesindir okulumuz bizimdir” diyerek imza toplamaya devam
etti. İmam hatip dayatmasına karşı çıkan ve “Artık Yeter Okuluma Dokunma” diyen mahalleli,
veli ve öğrencilerle birlikte çeşitli parti temsilcilileri, demokratik kitle örgütleri, dernekler,
mahalle dayanışmaları ve Eğitim-Sen’li öğretmenler de basın açıklamasında hazır bulundu.
Yıkımı gerçekleşen Ahmet Sani Gezici Lisesi velileri ve Kartal’da dönüştürülmeye çalışılan
Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu velileri de Yeşilbahar’la dayanışmayı güçlendirmek için
Boğa’dalardı. Okul öğretmeni Özden Aras’ın okul idaresi tarafından atılan ve imam hatibe
dönüştürme kararının geri alındığını belirten mesajı okumasının ardından kalabalık büyük bir
sevinç yaşadı, veliler gözyaşlarını tutamadı. Eğitim emekçisi İlknur Birol ve Dilek Fidan,
Yeşilbahar velilerinin avukatı Can Atalay ve okul velisi İbrahim Gençer’in de söz aldığı basın
açıklamasında AKP’nin okulları imam hatiplere dönüştürerek gerici ve piyasacı bir eğitim
düzenini inşa etmeye çalıştığı, “talep var” denilerek olmayan bir talebin varmış gibi gösterildiği
ve kamuoyunun yanıltıldığı ama Kadıköy’ün imam hatibe sığmayacağı vurgulandı. Yeşilbahar
ile ilgili olarak, ellerine tebliğ edilen bir resmi belge olmadığını ve bilginin mesajla geldiğini
belirten okul velisi İbrahim Gençer “Resmi yazı olmadığından bu söyleme güvenmiyoruz,
eylemleri sürdüreceğiz” dedi. Atalay, yaptıkları eylemlerin yeni bir yurttaşlık anlayışını
ördüğünü belirterek, Yeşilbahar’da hala 5. sınıflara öğrenci kaydı yapılmadığını, bunun yeni bir
İmam Hatip’e dönüştürme planı olabileceğini, yöneticilerin niyetinin ne olduğu anlaşılana
kadar eylemlerin süreceğini vurguladı. Yeşilbahar velileri, Göztepe Dayanışması, Kadıköy
Kent Dayanışması, İstanbul Kent Savunması gibi dayanışmaların ve Eğitim-Sen’in desteğiyle
iki aydır yoğun bir mücadele süreci içindelerdi. Çeşitli yürüyüşler ve eylemler organize eden
veliler konuyla ilgili olarak TBMM’ye giderek soru önergesi sunulmasına önayak olmuşlar,
kampanya kapsamında 13.000 imza toplamışlardı. Resmi yazıyı görmeden ve Yeşilbahar için
sonraki yıllarda nasıl bir planlama yapıldığını öğrenmeden rehavete düşmeme kararı alan
veliler bir eylem programı oluşturdu.
Öğrencinin yurdunu Bilal’e yedirmeyiz - 5 Eylül 2014
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait birisi 300 öğrenci kapasiteli diğeri 48 öğrenci kapasiteli
iki yurdun, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ailesine ait vakfa demirbaşlarıyla birlikte ücretsiz
devredildiği ortaya çıkmıştı. Antalya Halkevleri ve Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Kolektifleri
Gülveren’de bulunan 300 yatak kapasiteli yurdun önüne gelerek “Öğrencinin yurdunu Bilal’e
yedirmeyiz” yazılı bir pankart açtı, ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasın
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Halil Belli okudu. Eylem sırasında daha önce kitle örgütleri
tarafından ücretsiz olarak yararlanılan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) bütün salonların
bugün itibariyle özelleştirildiğini ve bir şirket tarafından parayla kiralanacağı öğrenildi.
Antalya halkının buna izin vermeyeceği belirtildi.
“Okuluma dokunma” şenliği: Yeşilbahar daha başlangıç mücadeleye devam - 5 Eylül
2014
Yeşilbahar Ortaokulu İmam Hatip olmasın” diyen veliler, öğretmenler, öğrenciler ve
Kadıköylüler aylardır süren direnişlerini kazandılar. Yeşilbahar velileri, Göztepe Dayanışması,
27
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Kadıköy Kent Dayanışması, İstanbul Kent Savunması gibi dayanışmaların ve Eğitim-Sen’in
desteğiyle iki aydır yoğun bir mücadele süreci içindelerdi. Resmi yazıyı görmeden ve
Yeşilbahar için sonraki yıllarda nasıl bir planlama yapıldığını öğrenmeden rehavete düşmeme
kararı alan veliler mücadeleye devam ediyor. “Yeşilbahar İmam Hatip olmasın” diyenler 5
Eylül günü 20.00’da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda aydın ve sanatçıların
katılımıyla “Okuluma Dokunma” şenliği düzenledi. İmam Hatip dönüşümüne direnen Kartallı
veliler de şenlikteydi. Sahneye Metin Tapkı Band, Kesmeşeker grubundan Cenk Taner, Diler
Ebeperi ve Kardeş Türküler’den Vedat Yıldırım sırasıyla çıkarak şarkılarını eğitim hakkı
mücadelesi verenler için söyledi. Oyuncu Mehmet Esen konuşma yaparken tiyatrocu Hakkı
Ergök çocuklar için şiir okudu. Yesilbahar Ortaokulu’nu direnerek kurtaran veliler, öğretmenler
ve dayanışmalar sahneye çıktı: “Yeşilbahar başlangıç mücadeleye devam” Gecenin sonunda
öğrenciler el ele tutuşarak aydınlık yarınlara balon uçurdular. Şenlik “Yeşilbahar daha başlangıç
mücadeleye devam” sloganlarıyla sona erdi.
Batıkentliler kadrolaşmanın hedefindeki okul müdürüne sahip çıktı - 8 Eylül 2014
Ankara Batıkent’te Ergazi İlkokulu müdürü, “rotasyon” gerekçesiyle görevden alındı. Okula
AKP yanlısı bir müdürün atanacağı bilginin edinilmesiyle birlikte ise öğretmenler, veliler ve
Batıkent’teki mahalle muhtarları eyleme geçti.“Okuluma dokunma” diyen ve müdürlerine
sahip çıkan Batıkentliler karardan geri dönülmesi için imza kampanyası başlattı. Eğitim-Sen 2
Nolu Şube’den Canan Coşkun yaptığı açıklamada sessiz kalınırsa bu kıyımdan herkesin
nasibini alacağını ve AKP yandaşı sendikalara üye olmayanların işinden olacağını söyledi.
Basın açıklaması bilimsel, laik, demokratik eğitim sloganlarıyla sonlandırıldı.
Soma halkı: ‘Madencinin emeği Linyit Lisesi taşınamaz!’- 8 Eylül 2014
Soma’da 50 yıllık geçmişi olan Soma Linyit Anadolu Lisesi’nin il dışına taşınmasına ve yerine
İmam Hatip Lisesi’nin yapılmasına karşı çıkan Soma halkı eylem yaptı. Okulun mezunları,
öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Soma’nın simgesi ve tarihi olan Linyit Lisesi’nin buradan
kaldırılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Bu hafızanın, tarihin yok edilmesini istemeyen
öğretmenler ve liseliler başta olmak üzere Soma halkı ve maden işçilerinin de olduğu yaklaşık
200 kişi lisenin önünden Hükümet Konağı’nın da bulunduğu Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Soma Kaymakamlığı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca Somalılar
dükkanlarından ve evlerinden alkışlarla eyleme destek verdi. Atatürk Caddesi Beşyol
Kavşağı’na gelindiğinde Madenci Anıtı önünde Mayıs ayında yaşamını yitiren 301 maden
işçisi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Cengiz Topel Meydanı’na gelen kitle
burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını, Soma Linyit Anadolu Lisesi
mezunu ve aynı zamanda 25 yıllık öğretmen Ayşegül Ersoy okudu.
Kuzguncuk İlkokulu, görevden alınan müdürünü geri istedi - 9 Eylül 2014
Okulda bir anket yaparak müdürlerinden memnun olduklarını belirtmelerine rağmen, okul
müdürleri görevden alınan Üsküdar Kuzguncuk İlkokulu mücadelelerine devam ediyor. Okul
müdürü İlkay Enver’in göreve dönmesi için topladıkları imzaları Milli Eğitim Müdürlüğü’nce
“boşuna çaba gösterdiniz” cevabıyla yanıtlanan Kuzguncuk İlkokulu velileri okulda
öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi için öğretmenleriyle uyumlu bir şekilde çalışan yöneti28
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
cilerin olması gerektiğini vurguladı ve alınan bu kararın öğrenciler için yanlış bir karar
olduğunu söyledi. Veliler açıklamanın sonunda İlkay Enver, Kuzguncuk İlkokulu’ndaki
görevine geri dönünceye kadar bütün demokratik haklarını kullanacaklarını belirtti.
Sancaktepeliler okullarında da taleplerinde de ısrarcı - 11 Eylül 2014
AKP’nin 4+4+4 ile birlikte eğitim alanında başlattığı yıkım politikası yeni eğitim-öğretim
yılında da katlanarak sürerken, yoğunlaşan sorunlara karşı eğitim hakkı mücadelesi de büyüyor.
İstanbul Sancaktepe’de Eğitim Sen 2 Nolu Şube’nin çağrısıyla bir araya gelen veli, öğrenci,
idareci ve mahalle muhtarlarından oluşan 300 kişi, 60. Yıl Ortaokulu’ndan Sancaktepe İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir yürüyüş gerçekleştirdi. Müdürlüğün önünde basın açıklaması
yapıldı. İlk gününden bu yana velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşü alınmadan, gerek
pedagojik gerekse eğitimin temel ilkelerine ilişkin uyarılara kulak asılmadan hayata geçirilen
yeni eğitim sisteminin bilimsellikten, eşitlikten, nitelikten yoksun hale geldiği belirtildi.
Sancaktepe’de geçtiğimiz yıl okul adlarının bir gecede değiştirildiğini, yüzlerce öğrenci ve
öğretmenin sürgün edildiğini söyleyen Sancaktepeliler, özellikle imam hatipleştirme
politikalarının ciddi sorunlar yarattığını dile getirdi.
Okul üniversiteye devredildi, öğrenciler sürgüne gönderildi, veliler eyleme geçti - 15 Eylül
2014
Okul dönüşümlerinin bir örneği de Ankara Altındağ’da yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
1925 yılında inşa edilen ve müze değeri olduğu belirtilen Altındağ Atatürk Ortaokul binasının
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne devredilmesine, öğrencilerin ise Cebeci Ortaokulu’na
kaydırılmasına karar verdi. Karara göre okulda görevli 28 öğretmen ise norm kadroya alındı.
Planın belirlenmesinden bir süre sonra okullarının devredilmek istenmesine karşı bir araya
gelen veliler, tepkilerini okulların ilk gününde dile getirdi.Sabah saatlerinde Atatürk Ortaokulu
kapısında buluşan veliler, okulun dönüşümüne ilişkin gelen resmi yazıya dayanarak yine
Altındağ’daki Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürümek istedi. Samanpazarı’na yürüyen
velilerin önü burada çevik kuvvet tarafından kesildi. Veliler bunun üzerine oturma eylemine
geçti. Okullarının dönüştürülmesiyle ilgili ne öğretmenlere ne de kendilerine danışıldığını
söyleyen veliler, karardan vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. Veliler oturma eylemlerini bir
süre devam ettirdikten sonra bu defa Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmek istedi ve bir de servis
ayarlandı. Ancak polis bu defa da servisin hareketine izin vermedi. Servisin uzun süre
kontrolleri yapıldı. Bakanlık yürüyüşünün de engellenmesi üzerine Hastaneler Kavşağı’nda
eylem bir süre daha devam etti. Veliler ve öğrenciler, bakanlıktan bir yetkilinin gelmemesi üzerine bu defa da Kurtuluş Parkı’na yürüdü. Kurtuluş Parkı’nda ise bakanlıkta temsilcilerle
görüşecek bir heyet oluşturuldu.
Çukurovalı veliler, okul müdürlerini geri istedi - 15 Eylül 2014
Adana Çukurova’da bulunan Mehmet Bedia Kipri İlköğretim Okulu’nun velileri, okul müdürlerinin görevden alınmasını protesto etti. Okul bahçesinde bir araya gelen veliler buradan Çukurova Kaymakamlığı’na bir yürüyüş yaptı. Burada bir açıklama gerçekleştiren Mehmet Bedia
Kipri İlköğretim Okulu velileri, Okul Müdürü Zekai Gökkaya görevine iade edilene kadar
mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.
29
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Paşabahçe Ortaokulu ‘okuluma’, Kuzguncuk Lisesi ‘müdürüme dokunma’ dedi - 15
Eylül 2014
Beykoz’da 11 ortaokula Kaymakamlık tarafından gönderilen yaz sebebiyle açılacak imam hatip
sınıflarına karşı “Paşabahçe Ortaokulu’nda İmam Hatip Sınıfı İstemiyoruz-Okuluma
Dokunma” sloganıyla bir araya gelen veliler eylem takvimini oluşturmuştu. Veliler yaptıkları
forumda aldıkları karar üzerine Beykoz Paşabahçe Ortaokulu önünde stant açarak imza topladı.
Kuzguncuk ilkokulu velileri, öğrencileri, öğretmenleri ise 7 bin okul müdürünün siyasi
gerekçelerle tasfiye edilmesine karşı eylem yaptılar. Kuzguncuk lisesi önünde bir araya gelen
Eğitim-Sen, veliler ve öğrenciler kararın derhal geri çekilmesini istediler.
Talatpaşa’da da okul imam hatip doğurunca veliler harekete geçti - 15 Eylül 2014
Okullarına imam hatip sınıfı açıldığını duyan Talatpaşa Ortaokulu velileri ve Eğitim – sen 3
nolu şube okul önünde yüzlerce imza topladı.
Anadilde eğitim fiili olarak başladı: Kürt illerinde okullar ders boykotu ve yürüyüşle
açıldı - 15 Eylül 2014
Kürt illerinde okullar Eğitimsen, Kürdi Der, HDP, DBP öncülüğünde eylemlerle ve okul
boykotlarıyla açıldı. Birçok okulda sınıflar boş kalırken Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, Mardin,
Erzurum gibi birçok ilde milli eğitim müdürlüklerine yürüyen yüzlerce kişi temsili Kürtçe
dersler verdi, anadil talepli dilekçelerini milli eğitim müdürlüklerine teslim etti. Ankara’da ise
Güvenpark’ta buluşan eylemciler anadilde eğitim talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.
Hakkari Milletvekili Adil Zozani burada bir açıklama yaparak anadilde eğitim talebini yineledi.
Pilot okullarda anadilde eğitim: Diyarbakır Bağlar’da savcı tahammül edemedi, polis mühürledi. Şırnak Cizre’de Berivan İlkokulu, Diyarbakır’da Ferzad Kemanger İlkokulu eylemlerle
açıldı ve fiili olarak Kürtçe ders vermeye başladı. Diyarbakır Bağlar’daki okula ise savcılık
tahammül edemedi ve savcı kararıyla polis okulu mühürledi.
Alevilerin Ankara yürüyüşü başladı - 16 Eylül 2014
Alevilerin eğitimde gericiliğe, ayrımcılığa ve asimilasyona karşı 12 Ekim’de büyük bir miting
ile sonlandıracağı Ankara yürüyüşü Dersim’den başladı.Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi
Kültür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın öncülüğünde, eğitimde
yaşanan hak ihlallerine, ayrımcılığa ve gericiliğe karşı 12 Ekim’de Ankara’da Büyük Alevi
Mitingi’nde bir araya gelecek olan Aleviler, 15 Alevi dergâhından yapacakları yürüyüşün ilk
adımlarını attı. İlk grup Dersim Düzgün Baba türbesinden yola çıktı.Yürüyüş ile ilgili bir
açıklama yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, eğitim sisteminin her yıl yeniden yapılan düzenlemeler ile bilimsel, laik, çağdaş ve demokratik çizgisinden
daha da uzaklaştırıldığını söyledi. AKP’nin Türk-İslam çizgisindeki politikalarla tekçi bir
eğitim sistemi kurduğunu dile getiren Geçmez, öğrencilerin zorla özel okullara, meslek liselerine ve imam hatiplere yönlendirilmesinin ayrımcılık, baskı ve asimilasyon anlamına geldiğini
ifade etti.
30
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
Polis okulları mühürledi, öğrenciler bahçede ders yaptı - 16 Eylül 2014
Kürtçe eğitim hakkının kabul edilmemesi üzerine Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta Kürtçe
eğitim vermek üzere KURDİ-DER, MAPER ve Eğitim Sen tarafından açılan okulların kapısına
bir bir mühür vurulmaya başlandı.Okulların açıldığı 15 Eylül’de anadilde eğitim talebiyle
başlatılan bir hafta süreli okul boykotu eylemiyle eş zamanlı açılan her üç okuldan
Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde bulunan Ferzad Kemanger İlkokulu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmanın ardından polislerce mühürlendi. Bugün sabah
erken saatlerde ise Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Berivan İlkokulu’nun kapısına da mühür
vuruldu.Bölge halkının tepkisinden korkan polisler okulda kimsenin bulunmadığı 05.00
sıralarından gelerek okulun kapısını mühürledi, ayrıca duvarda asılı bulunan okul tabelasını da
söktü.Polisler okulun kapılarını mühürledi, öğrenciler ders görmeye okulun bahçesindeki
çimlerde devam etti.
AİHM’den Türkiye’ye ‘zorunlu din dersi’ mahkumiyeti - 17 Eylül 2014
Alevilerin zorunlu din derslerinin kaldırılması konusundaki verdiği hukuki mücadele devam
ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mansur Yalçın ve arkadaşları, 2011 yılında
okullarda okutulan din derslerinin sadece Sünni inancına dayandığı gerekçesiyle AİHM’ye
başvuru yapmıştı. Mahkeme başvuruya ilişkin karar açıkladı. Eğitim hakkının ihlal edildiğine
karar veren mahkeme, ebeveynlerin inançlarına saygı gösterilmesini güvence altına alma konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesini ve okullarda reform yapması gerektiğini belirtti.
Edirneliler ‘Halk Eğitim’e dokunma, imam hatip yapma’ - 16 Eylül 2014
Edirne Halk Eğitim Merkezi’nin bir binasının imam hatip haline dönüştürülmesini protesto
etmek için sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler basın açıklaması yaptı.
Saraçlar Caddesi PTT önünde buluşan Edirne Veli-Der girişimi, sendikalar, siyasi parti ve
demokratik kitle örgütleri “Eğitim haktır engellenemez, Halk Eğitime dokunma, Okuluma
dokunma” sloganları ile eylemi başlattı. Basın açıklamasında “Yıllarca Ticaret Meslek Lisesi
olarak hizmet veren ve son yıllarda yine kuruluş amacına uygun olarak Halk Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde binlerce Edirneliyi mesleki anlamda yetiştiren-geliştiren binanın Selimiye İmam
Hatip Ortaokulu olarak kullanılması doğru değildir. Bu yanlıştan en kısa sürede vazgeçilmelidir” denildi. Açıklamada ayrıca 2014-2015 eğitim öğrenim yılında sorunların daha da arttığı
vurgulandı. 4+4+4 sistemi ile semt okullarının ellerinden alındığını söyleyen Edirneliler küçük
yaştaki çocukların erken saatlerde servislerle taşımak zorunda kaldığını da vurguladılar.
Talatpaşa’da veliler ve öğretmenler imam hatibe karşı eylemdeydi - 17 Eylül 2014
Talatpaşa Ortaokulu’na imam hatip sınıfı açılmasını istemeyen veliler ve öğretmenler 15
Eylül’den itibaren okul önünde 1500’den fazla imza topladı. Toplanan imzalar da okul önünde
buluşularak yürüyüşle ilçe milli eğitim müdürlüğüne götürüldü. İmam hatip olması engellenen
Yeşilbahar Ortaokulu’ndan gelen veliler, Talatpaşa velileri ile deneyimlerini paylaştı. Müdürlük
önünde basın açıklaması yapıldıktan sonra veli ve öğretmenlerden oluşan bir heyet ilçe milli
eğitim müdürü ile görüşmek için müdürlüğe girdi. İlçe milli eğitim müdürünün toplantıda
olduğu söylenerek içeri giren heyetle görüşmeyi şube müdürü yaptı. Şube müdürü zaten bunun
31
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
geçici bir uygulama olduğunu söyleyerek heyeti ikna etmeye çalışsa da dışarı çıkan heyet,
bunun kabul edilemez bir uygulama olduğunu ve bu sınıflar kapatılana kadar mücadele
edeceklerini söyledi. “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganıyla eylem sonlandırıldı.
Kaptan Hasanpaşa okulunu geri istedi - 18 Eylül 2014
Kadıköy’de Kaptan Hasanpaşa İlkokulu geçtiğimiz yıl 4+4+4 kapsamında dönüştürülerek
İmam Hatip Kaptan Kız Lisesi’ne dönüştürüldü. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul ve
imam hatip lisesi olarak aynı binada ders gören öğrenciler bu yıl da okulun tadilata girmesiyle
taşımalı eğitime geçti. Hasanpaşa İlkokulu’nu İnönü İlkokulu’na aktaran Milli Eğitim ilkokul
öğrencilerini belediye otobüsünde güvenliksiz koşullarda taşımaya başladı. Velilere üzerinde
“Öğrencimi tahsis edilen İETT otobüslerine bindirmek ve okul çıkışında almak konusunda
sorumluluğu kabul ediyorum” yazılı kağıtları imzalatan okul yönetimi, velilere iki seçenek
daha sunuyor: “Kendim götüreceğim”, “Servisle göndereceğim”
İETT otobüslerinde güvenliksiz koşullarda taşınan öğrencilerden bir kaçı yaralanınca, otobüs
okul önündeki yokuşu çıkamadığı için öğrencileri yarı yolda bırakınca ve kaybolmalar
yaşanınca veliler ayağa kalktı. Otobüs sıkıntısının başlamasıyla okul müdürüyle görüşen
veliler, sıkıntının Çarşamba (17 Eylül) gününe kadar çözüleceği taahhüdünü aldı. Çarşamba
günü de sıkıntı çözülmeyince Okuluma Dokunma İnisiyatifi’nin forumuna katılarak
sıkıntılarını paylaşan veliler bir eylem programı çıkardı. İnisiyatifle birlikte bugün (18 Eylül)
servis noktasında buluşan veliler yaşanan aksaklıkları belgeledi, tutanak tuttu.
‘Bizi ayrıştırmak isteyenlere inat tüm çocukların eğitim hakkı için mücadele edeceğiz’ 18 Eylül 2014
Kartal Uğur Mumcu Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu velileri ve öğrencileri iki ay önce kendilerine
danışılmadan okullarının 13 sınıfının Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu’na verilmesine karşı
mücadeleye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler tüm çabalarına rağmen taleplerine karşılık
almamaları üzerine okulların açıldığı gün okulda eylem düzenledi. Okulun mahallenin tek ortaokulu olduğunu ifade eden veliler, sınıflar verilmeden önce dahi okulun ihtiyacı karşılamadığını
belirtti. Okulun spor salonu, kütüphane, müzik odası, resim atölyesi ve bilgisayar odası gibi
öğrencilerin ihtiyaçlarına dönük mekanlarının olmadığına dikkat çeken veliler, “Okulumuzda
alan olduğu düşünülüyorsa önce bu ihtiyaçları karşılanmalı” dedi. Okulun imam hatibe
dönüşmesine karşı eylem yapan velilere, imam hatip velilerinden bazıları “Dinsizler, Yahudiler,
Hristiyanlar, kafirler, çapulcular. Bizi laik yapamayacaksınız ama hepiniz imam hatipli
olacaksınız” diyerek taciz etti. Ardından küfür ederek sözlü saldırıda bulunan imam hatip
velileri, eylem yapanların dövizlerini parçalayarak ve fiziksel saldırıda bulundu.Yaşanan
saldırının üzerine açıklama yapan Uğur Mumcu Ortaokulu velileri ilçe milli eğitim müdürünün,
muhtarın, okul müdürünün ve cami imamlarının ayrıştırıcı diline rağmen çocukların imam
hatibe giden ve gitmeyen diye, cinsiyet ve mezheplerine göre ayrıştırılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Tüm çocukların eğitim hakkına sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam
edeceklerini vurgulayan veliler, “İlçe milli eğitim müdürünün siz ve onlar ifadelerine, okul
müdürünün ‘beğenen kalır, beğenmeyen çeker gider’ sözlerine, muhtarın mahalle sitesinden
yaptığı imam hatibe kayıt çağrıları ve kullanılan kutuplaştırıcı dile itiraz ediyoruz” dedi. Kartal
Uğur Mumcu Ortaokulu velileriyle birlikte mücadele eden Veli Der’den Feray Aydoğan da
32
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
görüş belirterek, İstanbul’un birçok mahallesinde dönüşümlerin gerçekleştiğine dikkat çekti.
4+4+4 ile daha fazla okul ihtiyacı doğmasına rağmen hala okul yapılmadığını hatırlatan
Aydoğan mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
33
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSLERİ
www.halkevleri.org.tr
34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content