close

Enter

Log in using OpenID

13 Kasım 2014 – Perşembe KEMAL BAYRAKTAR SALONU

embedDownload
13 Kasım 2014 – Perşembe
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
08:00 – 09:15
09:15 – 09:30
Kahve Arası
Tartışmalı Oturum 1 (09:30 – 09:55)
Artroplasti
TKP de baş seçimi
Oturum Başkanı: Ali Baktır
Her zaman en büyük
Murat Bozkurt
Küçük iyidir
Bülent Atilla
Tartışmalı Oturum 2 (09:55 – 10:20)
Artroplasti
Diz protezinde yüksek fleksiyon
09:30 – 10:45
Oturum Başkanı: Ertuğrul Şener
Mazhar Tokgözoğlu
Önemlidir
Burak Beksaç
Önemli değildir
10:45 – 11:15
Kahve Arası
11:15 – 12:30
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
15:15 – 15:45
Kahve Arası
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
13 Kasım 2014 – Perşembe (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
15.45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 19:00
Kahve Arası
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
14 Kasım 2014 – Cuma
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
Tartışmalı Oturum 3
SYADC
Aşil tendon rüptürlerinde tedavi yaklaşımı
Oturum Başkanı: Sefa Müezzinoğlu
Konservatif tedavi
Sinan Karaoğlu
Minimal invaziv cerrahi
Tanıl Esemenli
Konvansiyonel cerrahi
Bülent Bektaşer
08:00 – 09:15
Tartışmalı Oturum 4 (08:25 – 08:50)
SYADC
ÖÇB rekonstrüksiyonunda yeni kanıtlar
Oturum Başkanı: Reha Tandoğan
Merter Özenci
Tek bant
Ömer Taşer
Çift bant
09:15 – 09:30
Kahve Arası
09:30 – 10:45
10:45 – 11:15
Kahve Arası
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
14 Kasım 2014 – Cuma
(Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
11:15 – 12:30
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
15:15 – 15:45
Kahve Arası
15.45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 19:00
Kahve Arası
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
15 Kasım 2014 – Cumartesi
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
Tartışmalı Oturum 5 (08:25 – 08:50)
Omuz – Dirsek
Rotator manşet tamiri
Oturum Başkanı: Mustafa Yel
08:00 – 09:15
Kerem Bilsel
Tek sıra
Osman Güven
Çift sıra
09:15 – 09:30
Kahve Arası
09:30 – 10:45
10:45 – 11:15
Kahve Arası
11:15 – 12:30
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
Tartışmalı Oturum 6 (14:00 – 14:25)
Ayak – Ayak Bileği
Halluks rijidus
Oturum Başkanı: Oğuz Durakbaşa
Mehmet Erdil
Artroplasti
Yakup Yıldırım
Artrodez
Tartışmalı Oturum 7 (14:25 – 14:50)
Travma
İntertrokanterik kırıklarda cerrahi tedavi
Oturum Başkanı: Mahmut Kömürcü
14:00 – 15:15
İrfan Öztürk
Fiksasyon yapılmalıdır
Emre Toğrul
Artroplasti yapılmalıdır
Tartışmalı Oturum 8 (14:50 – 15:15)
Ortopedik Onkoloji
Evre 3 dev hücreli kemik tümörü
tedavisi
Oturum Başkanı: Yavuz Kabukçuoğlu
Turgay Er
Küretaj + sement uygularım
Yusuf Yıldız
Rezeksiyon + rekonstrüksiyon yaparım
15:15 – 15:45
Kahve Arası
Tartışmalı Oturum 9
Pediatrik Ortopedi
SP’li çocukta alt ekstremite
Oturum Başkanları: Yener Temelli, Abdullah
Eren
Serebral palsili kalça
Emel Gönen
Rekonstrüksiyon
Cem Nuri Aktekin
Rezeksiyon
15.45 – 17:00
Serebral palside diz fleksiyon kontraktürü
Kenan Koca
Yumuşak doku gevşetmesi
Kubilay Beng
Ekstansiyon osteotomisi
Serebral palside ayak sorunları
Ahmet Doğan
Osteotomi
Gazi Zorer
Füzyon
17:00 – 17:15
Kahve Arası
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
15 Kasım 2014 – Cumartesi (Devam)
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
Tartışmalı Oturum 10 (17:15 – 17:40)
Omurga
AIS cerrahisinde preoperatif planlama için
sınıflama
Oturum Başkanı: Cüneyt Şar
Emre Acaroğlu
Kullanırım
Ufuk Aydınlı
Kullanmam
Tartışmalı Oturum 11 (17:40 – 18:05)
Omurga
Torakolomber omurga kırıklarında preoperatif
planlama için sınıflama
17:15 – 18:30
Oturum Başkanı: Ahmet Alanay
Erbil Oğuz
Kullanırım
Şevki Erdem
Kullanmam
Tartışmalı Oturum 12 (18:05 – 18:30)
Artroplasti
Unikompartmental diz osteoartritinde tedavi
Oturum Başkanı: Bülent Erdemli
Ali Baktır
Unikondiler diz protezi
Reha Tandoğan
Yüksek tibial osteotomi
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
445 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content