close

Enter

Log in using OpenID

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12 Kasım

embedDownload
TOTBİD
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
12 Kasım - 16 Kasım 2014
Titanic Kongre Merkezi – Belek / Antalya
PROGRAM ANAHATLARI
12 Kasım 2014 – Çarşamba
KAYIT
08:00 – 24:00
KONGRE MERKEZİ GİRİŞİ
KULLANILAN RENK VE SEMBOL AÇIKLAMALARI
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
17:30 – 18:30
18:30 – 20:00
Alt dal
Oturum tipi
Artroplasti
Asistan Kursu
Ayak – Ayak Bileği
Güncel Ortopedi
Eksternal Fiksasyon
Konferans
El Cerrahisi
Olgu Tartışması
AÇILIŞ TÖRENİ
Türk Ortopedisinde 50 Yılın Ardından
Genel Ortopedi
Özel Oturum
ORDER 20.YIL KOKTEYLİ
Omurga
Panel
Omuz -Dirsek
Sözlü Bildiriler
Ortopedik Onkoloji
Tartışmalı Oturum
Pediatrik Ortopedi
Videokonferans Oturumu
SYADC
Travma

Eş zamanlı tercüme yapılacak oturum
13 Kasım 2014 – Perşembe
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
08:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:45
TOTBİD - APOA Özel Oturumu
El Cerrahisi
El bileği instabiliteleri
Kahve A rası
Konferans 1
Ayak – Ayak Bileği
Pes kavus
Konferans 2
Ayak – Ayak Bileği
Topuk ağrıları
Konferans 3
Pediatrik Ortopedi
Femur başı epifiz kayması
10:45 – 11:15
Kahve A rası
Panel 4
Pediatrik Ortopedi
Pediatrik kalça
15:15 – 15:45
15:45 – 17:00
17:00 – 17:15
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Sözlü Bildiriler 1
Omurga
Skolyoz
Güncel Ortopedi 1
Travma
Sözlü Bildiriler 2
Genel Ortopedi
Klinik araştırma 1
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 1
Tendinopatilerde rehabilitasyon

Tartışmalı Oturum 1
Artroplasti
TKP de baş seçimi
Panel 3
Omuz - Dirsek
Omuz instabiliteleri
Sözlü Bildiriler 3
Travma
Üst ekstremite
Güncel Ortopedi 2
Pediatrik Ortopedi
Sözlü Bildiriler 4
Genel Ortopedi
Klinik araştırma 2
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 1

Tartışmalı Oturum 2
Artroplasti
Diz protezinde yüksek fleksiyon
Konferans 4
Genel Ortopedi
TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu
çalışmaları
Panel 6
Travma
Sık görülen kırıklar: Güncel tedavi
yaklaşımı
Sözlü Bildiriler 5
Artroplasti
Kalça
Güncel Ortopedi 3
El Cerrahisi
Sözlü Bildiriler 6
SYADC
Artroskopi - ÖÇB
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 2
ÖÇB cerrahisi ve rehabilitasyonu
Panel 7
El Cerrahisi
Ortopedik cerrahide vaskülerize
kemik grefti kullanımı
Panel 8
Genel Ortopedi
Sık görülen tendinopatiler
Güncel Ortopedi 4
Diz
Sözlü Bildiriler 7
Omuz Dirsek
Genel
ORDER Özel Oturumu
20. yılında ORDER


Panel 5
Genel Ortopedi
Femoroasetabuler sıkışma:
Güncel tanı ve tedavi
Medist Group İnteraktif Uydu
Sempozyumu
Alt ekstremite dizilim
bozukluklarında sınırlı yüzey
artroplastisi
Öğle Yemeği
Konferans 5

Omurga
Torakolomber kırıklarda dorsal
perkütan tespit
Konferans 6

Omurga
Yaşlılarda Alonzo tip II dens
kırıklarının perkütan tedavisi
Konferans 7

El Cerrahisi
Distal radius kırıklarının radyografik
değerlendirilmesi
Kahve A rası
Konferans 8

Artroplasti
Moduler stemler: Gerçekten ihtiyaç
mı?
Konferans 9

Artroplasti
Diz artroplastisinin geleceği
Konferans 10

Artroplasti
İleri varuslu dizlerde artroplastide
çapraz bağ korunmasının gerekçesi
Kahve A rası
SGK–SUT İnteraktif Özel Oturumu
Genel Ortopedi
Olgu tartışması 1
Travma
ORDER Özel Oturumu
Tıbbi cihaz tanıtımları ve etik
kurallar
TOTBİD AGUH – FORTE Özel
Oturumu
Genel Ortopedi
Panel 9
SYADC
Patellofemoral eklem sorunlarına
yaklaşım
Sözlü Bildiriler 8
Ortopedik Onkoloji
Malign tümörler
Güncel Ortopedi 5
Omurga
Sözlü Bildiriler 9
Eksternal Fiksasyon
Genel
ORDER Özel Oturumu
Bilimsel toplantılar ve endüstri
desteği
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 2
17.15 – 18:30
21:00 – 23:00
ÖMER ÇELİKER SALONU
Panel 2
SYADC
Menisküs koruyucu cerrahi
12:45 – 13:30
14.00 – 15:15
MUZAFFER AYKURT SALONU
Panel 1
Genel Ortopedi
Femur başı osteonekrozu
11:15 – 12:30
12:30 – 14:00
MUSTAFA HÜNER SALONU

TOAK Meclisi
14 Kasım 2014 – Cuma
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
08:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:45
Konferans 11

Travma
AO’nun ötesi: Periartiküler kırık
tespitinin biyomekaniği
Konferans 12

Travma
Yaşlılarda uzun kemik defektlerinin
kapatılması: Yeni bir görüş
Konferans 13

Travma
Kalkaneus kırıkları tedavisinin püf
noktaları
Kahve A rası
TOTBİD - SICOT Özel Oturumu 
Artroplasti
İnstabil kalça
MUSTAFA HÜNER SALONU
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Panel 10
Genel Ortopedi
Ülkemizde allogreft kullanımı ve
doku bankası kurulması için
neredeyiz?
Tartışmalı Oturum 3
SYADC
Aşil tendon rüptürlerinde tedavi
yaklaşımı
Tartışmalı Oturum 4
SYADC
ÖÇB rekonstrüksiyonunda yeni
kanıtlar
Konferans 14
SYADC
Ne zaman artroskopi yapmam?
Panel 11
El Cerrahisi
Pediatrik el yaralanmaları
Güncel Ortopedi 6
Omurga
Sözlü Bildiriler 10
Artroplasti
Diz
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 3
Rotator manşet cerrahisi ve
rehabilitasyonu
Konferans 15
Eksternal Fiksasyon
Ne, nerede, nasıl: Çapraz K telinden
uzaysal fiksatöre
Panel 12
Genel Ortopedi
Kapalı kırık ve çıkıklara eşlik eden
nörovasküler yaralanmalara
yaklaşım
Panel 13
Omuz – Dirsek
Dirsek travmaları
Güncel Ortopedi 7
Ayak – Ayak bileği
Sözlü Bildiriler 11
Ortopedik Onkoloji
Benign tümörler
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 3
Videokonferans Oturumu 1
Pediatrik Ortopedi
Panel 16
Genel Ortopedi
Sık görülen tuzak nöropatileri
Güncel Ortopedi 8
Omuz – Dirsek
Sözlü Bildiriler 12
Travma
Kalça
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 4
Üst ekstremite kırıklarında cerrahi
ve rehabilitasyon
Panel 17
El Cerrahisi
Kienböck hastalığı
Panel 18
Ortopedik Onkoloji
Patolojik kırıkların tedavisi
Sözlü Bildiriler 13
Genel Ortopedi
Deneysel araştırma
Güncel Ortopedi 9
SYADC
Sözlü Bildiriler 14
Ayak - Ayak Bileği
Halluks valgus
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 5
Fizyoterapi modaliteleri
Panel 19
Genel Ortopedi
Normal dizilim, yönelim ve
kinematik
Sözlü Bildiriler 15
Pediatrik Ortopedi
Travma
Sözlü Bildiriler 16
Ayak – Ayak Bileği
Travma
Güncel Ortopedi 10
Travma
Sözlü Bildiriler 17
Omurga
Dejeneratif omurga sorunları
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
Panel 6
Kıkırdak tedavisi
Konferans 16
Eksternal Fiksasyon
Şablon kağıdından i-Pad’e uzanan
hikayemiz
Olgu Tartışması 2
Eksternal Fiksasyon
Uyku kaçıran olgular
10:45 – 11:15
11:15 – 12:30
Kahve A rası
Panel 14
Omurga
Servikal disk hernisi

Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu
Ortopedi ve Travmatolojide
Nöropatik Ağrı: 3 Farklı İlişki
13:15 – 14:00
12:30 – 14:00
14.00 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17.15 – 19:00
21:00 – 23:00
Panel 15
Artroplasti
Periprostetik enfeksiyonlar
Öğle Yemeği
Konferans 17

Genel Ortopedi
Torasik outlet sendromu
Konferans 18

Genel Ortopedi
Kanıta dayalı tıp açısından PRP
uygulamaları
Konferans 19

Artroplasti
Biolox delta ce-ce deneyimi
Kahve A rası
Konferans 20

Ortopedik Onkoloji
Kas iskelet tümörlerinin protezle
rekonstrüksiyonunda yeni gelişmeler
ve hipotansif anestezi
Konferans 21

Ortopedik Onkoloji
Ortopedik onkolojide girişimsel
radyoloji uygulamaları
Konferans 22

Ortopedik Onkoloji
Ortopedik onkolojide navigasyon
Kahve A rası
Aile Meclisi
Etik Sorunlar
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 4
TOTBİD-AGUH Meclisi
15 Kasım 2014 – Cumartesi
KEMAL BAYRAKTAR SALONU
08:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 12:30
Konferans 23

Ayak – Ayak bileği
Total ayak bileği artroplastisi mi
artrodezi mi?
Konferans 25

Ayak – Ayak bileği
Travma sonrası kronik ayak bileği
diyastazı: Biyomekanik sonuçları ve
bağ tamiri planlaması
Konferans 26

Ayak – Ayak bileği
Sekonder subtalar füzyon
Kahve A rası
Konferans 28

Travma
İntertrokanterik kırıkların tedavisi
Konferans 29

Genel ortopedi
Ortopedik cerrahide BMP
kullanımının güvenilirliği
Konferans 30

Omurga
Omurga cerrahisi pratiğimdeki
komplikasyonlar ve çıkardığım
dersler
Kahve A rası
Panel 22

Omurga
AO Spine: Omurga enfeksiyonları
Öğle Yemeği
Panel 23

Eksternal Fiksasyon
Pediatrik uzun kemik
deformitelerinde tedavi seçenekleri
14.00 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 17:00
Kahve A rası
Türk – Yunan Özel Oturumu
Artroplasti
Total diz artroplastisi
17:00 – 17:15
Kahve A rası
Kapanış töreni salon hazırlıkları

17.15 – 18:30
21:00 – 23:00
MUZAFFER AYKURT SALONU
ÖMER ÇELİKER SALONU
OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU
BÜLENT KAVAKLI SALONU
ETEL KAYIRAN SALONU
Olgu tartışması 3
Omurga
Büyüyen omurgada sagittal düzlem
deformiteleri
Panel 20
Ortopedik Onkoloji
Pelvis yerleşimli tümörlerde tedavi
Güncel Ortopedi 11
Kalça
Sözlü Bildiriler 18
Travma
Pelvis
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 7
Fizyoterapide farklı değerlendirme
yöntemleri
Panel 21
Ayak – Ayak Bileği
Halluks valgus: Güncel tedaviler
Sözlü Bildiriler 19
Pediatrik Ortopedi
GKD
Sözlü Bildiriler 20
Genel Ortopedi
Karma
Güncel Ortopedi 12
Ortopedik Onkoloji
Sözlü Bildiriler 21
El Cerrahisi
Travma
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 5
TOAK Özel Oturumu
Genel Ortopedi
Ortopedide inovasyon
Sözlü Bildiriler 22
Ayak – Ayak Bileği
Diğer
Sözlü Bildiriler 23
Travma
Ayak – Çocuk
Güncel Ortopedi 13
Pediatrik Ortopedi
Sözlü Bildiriler 24
Artroplasti
Karma
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 8
Kalça ve diz artroplastisi cerrahisi ve
rehabilitasyonu
Tartışmalı Oturum 6
Ayak – Ayak Bileği
Halluks rijidus
Tartışmalı Oturum 7
Travma
İntertrokanterik kırıklarda cerrahi
tedavi
Tartışmalı Oturum 8
Ortopedik Onkoloji
Evre 3 dev hücreli kemik tümörü
tedavisi
Sözlü Bildiriler 25
Omurga
Travma - Diğer
Sözlü Bildiriler 26
Pediatrik Ortopedi
Diğer
AOTT Özel Oturumu
Genel Ortopedi
Sözlü Bildiriler 27
El Cerrahisi
Diğer
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 9
Pediatrik hastalarda spastisite ve
tedavi yaklaşımları
Tartışmalı Oturum 9
Pediatrik Ortopedi
SP’li çocukta alt ekstremite
Panel 24
Ayak – Ayak Bileği
Diyabetik ayak
Sözlü Bildiriler 28
Travma
Tibia ve diğer
Sözlü Bildiriler 29
Genel Ortopedi
Diğer
Sözlü Bildiriler 30
SYADC
Diğer
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Panel 10
Bel ve boyun problemlerinde tedavi
yöntemleri
Panel 25
Travma
Sık görülen kırıklar: Güncel tedavi
yaklaşımı
Panel 26
Ayak – Ayak bileği
Ayak bileği artrozunda güncel
tedaviler
Asistan Kursu
Genel Ortoedi
Tartışmalı Oturum 10
Omurga
AIS cerrahisinde preoperatif
planlama için sınıflama
Tartışmalı Oturum 11
Omurga
Torakolomber omurga kırıklarında
preoperatif planlama için sınıflama
Tartışmalı Oturum 12
Artroplasti
Unikompartmental diz
osteoartritinde tedavi
Sözlü Bildiriler 31
Ortopedik Onkoloji
Yumuşak doku ve diğer
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Konferans 1
Fizyoterapi kanun ve
yönetmeliğinde son durum
Konferans 27
Omuz - Dirsek
Proksimal humerus kırıkları
Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu
Sorularla spor ve enflamasyon
13:15 – 14:00
12:30 – 14:00
MUSTAFA HÜNER SALONU
Konferans 24
Omuz - Dirsek
Rotator manşet yırtıklarında tamir
sonrası iyileşme biyolojisi
Tartışmalı Oturum 5
Omuz – Dirsek
Rotator manşet tamiri
ÖDÜL TÖRENİ, KONSER VE KAPANIŞ
2. FİZYOTERAPİ – ORTOPEDİ
ORTAK SEMPOZYUMU
Sözlü Bildiriler 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
528 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content