close

Enter

Log in using OpenID

4X2 DİZEL PANEL VAN TİPİ SOĞUK ZİNCİR ARACI TEKNİK

embedDownload
4X2 DİZEL PANEL VAN TİPİ SOĞUK ZİNCİR ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU: Bu Teknik Şartname Halk Sağlık Müdürlükleri hizmetinde aşı ve anti serum taşıma
hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet Ford Transit 4x2 dizel aracın üst yapı donanımlarını teknik
özelliklerini kapsamaktadır.
GENEL ÖZELLİKLER;
2.1. Teklif edilen sistem son model, yeni ve daha önceden kullanılmamış olacaktır.
2.2. Araçların ‘'Araç Tadilat Proje” işlemleri yüklenici firmaya aittir. Araçların proje ve trafik
ruhsatlandırması ile ilgili tüm işlemler ve masraflar (ruhsat dahil) yüklenici firmaya aittir.
Ruhsatlar idare adına çıkarılacaktır.
2.3. İdare imalatı her aşamada denetleme hakkına sahiptir.
2.4. Araçlara uygulanacak yalıtım, soğutucu cihaz ve ön panel klima montaj işlemleri
tamamlandıktan sonra, araç ve tüm donanımlarının sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Herhangi
bir arıza halinde arıza araç yetkili servisi tarafından giderilecektir. Bu konuda tüm sorumluluk
yükleniciye ait olacaktır.
2.5. Tüm üst yapı ekipmanı ve ekipmanın araç üzerinde oluşturacağı etkiler veya arızalar yüklenici
firma veya ekipman üretici/ithalatçı firma tarafından 2 yıl süre ile garanti altında olacaktır.
2.6. Araçların üst ekipman montajı tamamlanması ardından araç üretici veya ithalatçı veya
distribütör firmadan garantilerinin devam ettiğine dair resmi yazı alınması gerekmektedir. Bu
yazıda araca montajı yapılan tüm üst yapı cihazlarının araç garantisine etki etmediği
belirtilmelidir.
2.7. Belirtilen garanti yazısı her araç için şasi numarası belirtilerek ayrı ayrı düzenlenecektir.
2.8. Araç içerisinde kullanılacak olan soğutucu cihaz, ısıtıcı cihaz vb. cihazların çalışma güç
ihtiyaçlarına i stinaden yeterli kapasitede akü/aküler veya invertöre sahip olmalıdır.
2.9. Anaçlar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı ve İlaç Deposu Esenboğa Yolu 22.Km. Akyurt ANKARA adresinde olup, araçlar üst yapısı yapılmak üzere yüklenici firma tarafından belirtilen
adresten teslim alınacak , e araçlar üst yapılı olarak aynı adrese teslim edilecektir. Sözleşme
tarihinden itibaren tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
2.10. Tüm üst yapıya ait teknik belgeler, oroşür, katalog ve resmi kalite belgeleri teklifle birlikte
sunulacaktır.
2.11. Firma kesin kabulü müteakip tespit edilecek bir program dahilinde 8 - 1 0 kişilik gruba en az 1
en fazla 2 ayrı tarihte ücretsiz eğitim verecektir.
2.12. Aşağına belirtilen takım avadanlıklar iş bitiminde üst yapısı tamamlanmış araç ile birlikte
teslim edilecektir.
2.12.1. Araç lastiklerine uygun takviyeli kar zinciri; 1 takım
2.12.2. ABC kuru kimyevi tipte çok kullanımlık, en az 6 kg.kapasitede, çabuk açılan
kelepçeler içinde sürücü bölmesinde monteli vangm söndürücü; 2 adet,
2.12.3. 5 metrelik, iki ucu .cancalı ve teklif edilen aracı çekebilecek kapasitede plastik kaplı
çelik çekme halatı; 1 adet
2.12.4. Araç .asak ebatlarına uygun, piyasada bilinen ve tanınan markalardan herhangi birine
ait, 4 adet kar lastiğ' araçlarla birlikte teslim edilecektir.
2.12.5. Üçgen fosforu efektör; 2adet
2.12.6. Araca uygun lastik paspas;
takım
2.12.7. 29 :8 sayın YE ."„.yollan Trafik Kanununda belirtilen özelliklerdeilk yardımçantası; 1
set
FRİG O R İFİK YALITIM TEKNİK ÖZELİKLER:
3.1. Aracın yük (kargo) bölün ''nün tamamı iklimlendirilmiş alan olacaktır.
3.2. İsimlendirilmiş alanın tamamı, kapılar da dâhil, modüler frigorifik yalıtımla kaplanacaktır.
3.3. Kargo bölümüne modüler frigorifik yalıtım uygulamasından evvel araç direk içleri, direk araları
ve kasa girintili çıkıntılı bölümleri izoleli elyaf cam yünü ile doldurulacaktır.
3.4. Sürücü bölmesi ile kargo bölümü yalıtımlı ara bölme ile birbirinden ayrılacaktır.
3.5. Aracın arka kapısında pencere olmayacaktır. Pencere izole özellikli trafik tescil işlemlerine
uygun boya ile boyanacaktır.
3.6. Arka kapı rüm iç boşlukları cam yünü ile doldurulduktan sonra minimum 50 mm. kalınlığında
modüler poliüretan enjoksiyonlu polyester panel ile izole edilecektir.
3.7. Yan kapı kullanılmayacak şekilde; iç bölümleri ve boşluklar cam elyaf yünü ile doldurularak
yan duvar seviyesinde kalacak şekilde minimum 30 mm. kalınlığında enjeksiyon poliüretanlı
üzeri en az 2 mm. kalınlığında polyester kaplamalı panelle kapatılacaktır.
3.S. Modüler yalıtıma ait tüm parçalar, tavan, yan duvarlar, kapılar ve ön duvar, araca özel kalıplara
sahip olacak, her bir parça kalıplarda ayrı olarak imal edilecektir.
3.9. Taban yakamı komple modüler şekilde enjeksiyon poliüretan olacaktır. Yük bölümü yüzeyi
polyester kaplamalı ve yük bölümü 20 mm. kalınlığında su konîraplağı takviyeli olacaktır.
Ahşap traverslerle taban güçlendirilecektir.
3.10. Taban yalıtımı araç yan ve ön duvarlarına en az 20 mm. binili olacaktır.
3.11. Taban yalıtımı yan duvarlar ve ön duvara silikon ile sabitlenerek sıvı geçirgenliği ortadan
kaldırılacak, araç arka kapısı bölümünde ise araç taban seviyesine kadar basamaklı şekilde
yalıtımlı olacaktır.
3.12. Modüler yalıtıma ait kapılar hariç tüm parçalar, araç içine yerleştirilirken araç kasasına veya
şasine hiçbir şekilde yapışma veya vidalama şeklinde bağlantısı yapılmayacak, tüm parçalar
birbirlerine tırnaklı olaral geçme ve sıkıştırma yöntemi ile monte edilecektir.
3.13. Kapı çerçeveleri araç kasası üzerine perçinle monte edilecektir.
3.14. Araç teker üst bölüm \ al. tınıları çok parçalı kalıplara sahip olmayacak, yekpare yan duvarlarla
entegre tek parça olarak üretilecek ve monte edilecektir.
3.15. Yalıtım parçalarının her biri en az 38 dansite yoğunluğunda poliüretan malzemesi ile
enjeksiyon sistemi ile ima. edilmiş olacaktır.
3.16. Yalıtım malzemelerinin araç içi yüzeyleri gıda taşıma standartlarına uygun malzemelerden
üretilecektir.
3.17. Kasa tabam ve ön duvarı hava geçişini sağlamak amaçlı aliminyum direkler ve hava kanalı ile
kaplanacaktır. Yan duvar ara ise üç sıra aliminyum hava kanalı döşenecektir.
3.18. Araç içinde sonradan uygulanacak olan elektrik kabloları kaçak akım koruma özellikli borular
içerisinden geçirilecek ve tüm bağlantılar soketli tipte olacaktır.
3.19. Yalıtımlı alan aydınlatması, frigorifik yalıtım tavanında aracın orijinal ışıklandırma sistemine
uygun. Üretim esnasında . nıış boşluklardan aracın orijinal lambaları kullanılarak yapılacaktır.
3.20. Üretici / ithalatçı firmaya ait ISO 90C1 belgesi bulunacaktır.
3.21. Üretici / ithalatçı firma 'a veya modüler yalıtıma ait ATP belgesi bulunacaktır.
3.22. üretici
ithalatçı t maya ait uluslararası geçerliliği bulunan yanmazlık sertifikası
bulunacaktır.
3.23. Yaktım üretimi ve mc rtah esnasında kurum denetleme hakkına sahiptir. Üretim ve montaj
safhalarında şartname gerekleri denetlenecektir.
3.24. Şartnamede geçen tüm maddeler üretim esnasında denetimlerde veya kabul esnasında resmi
belgelerle ibraz edilmelidir.
İKLİMLENDÎRME SİSTEÜ, _ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
4.1. Araca monte edilecek iki imlendirme sistemi aracın orijinal klima sistemini (sürücü kabinine ait)
etkilemeyecek ve orijinal ma sistemi devre dışı bırakılmayacaktır.
4.2. Araca monte ediiecek iklimlendirme sistemi, araç + 45 °C ve - 20 °C dış ortam sıcaklığında iken
araç yalıtımlı kasası içe. isinde t 4 ÛC ortam sıcaklığını sağlayabilecek hassas ayarlanabilir,
termostatik kontrollü olacaktır.
4.3. İklimiendirmeyi sağlayacak cihaz termostat değerlerine göre ısıtma ve soğutma yapabilecektir.
4.4. İklimlendirme cihazı soğutma ve ısıtma işlevini kendi içinde bağımsız olarak gerçekleştirecek,
ısıtma amacıyla araç motor soğutma sıvısı kullanılmayacaktır.
4.5. Cihaz orijinal olarak ısıtma ve soğutma amaçlı olarak üretilmiş olacak, herhangi bir ek ısıtma
veya soğutma aparatıyla ısıtma ve soğutma özelliği sonradan eklenmiş olmayacaktır.
4.6. Cihaz ayarlanmış elan temıostat değerini sağladığında otomatik olarak duracak,
iklimlendirilmiş alanın sıcaklık değeri ayarlanmış olan termostat değerinin 2 °C üzerine çıktığı
veya altına indiği zaman tekrar otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
4.7. Cihazda kullanılacak soğutucu gaz cinsi HFC R404a tip soğutucu gaz olacaktır.
4.8. Cihazlarda evaporatör karlanmasma önlem olarak defrost bulunacaktır. Defrost sıcak gaz geri
dönüşü ile sağlanacaktır.
4.9. Defrost kullanıcı tarafından istenildiği zamanda başlatılabilecek veya otomatik zaman ayarlı
olarak devreye girecektir.
4.10. Cihaz araç motorundan tahrikle kavış kasnak sistemi ile çalışacaktır.
4.1 î. Cihaz araçla uyumlu c arak 12 V DC gerilimle çalışacaktır.
4.12. Cihaz 220 - 240 V / 1 Faz ' 50 Hz elektrik ile çalışabilecek elektrik motoruna sahip olmalıdır.
4.13. Cihazın elektrikle çalışması için gerekli olan, duvar prizi ve soğutucu cihaz prizlerine uygun
çift tarafı fişli 20 metre uzunluğunda 5 x 2.5 ara kablo soğutucu cihazla birlikte teslim
edilecektir.
4.14. Cihaza ait kumanda paneli tam otomatik dijital göstergeli olacaktır. Panel üzerinde açma kapatma, termostat ayar, manuel defrost düğmeleri bulunacaktır.
4.15. Kumanda paneli üzerinden takip edilen yalıtımlı bölüm sıcaklığının tespiti cihaz evaporatör
hava emiş bölümüne yerleştirilmiş herhangi bir noktaya temas etmeyen termostat sıcaklık
hissedici uç ile sağlanacaktır.
4.16. Kumanda paneli üzerinden yalıtımlı alanın mevcut sıcaklık durumu, istenen sıcaklık derecesi
takip edilecektir. Ayrıca, kumanda paneli soğutucu cihazda meydana gelen arıza ile ilgili ışıklı
veya sesli ikaz bulunacak, arıza kod numarası bildirecektir.
4.17. Yükleme ve boşaltma amaçlı araç kapıları açıldığında cihaz otomatik olarak soğutma veya
ısıtmayı durduracak, kapılar kapandığında tekrar çalışmaya başlayacaktır. Bu amaçla arka
kapıya ciiıaz marka ve modeline uygun anahtar yerleştirilecektir.
4.18. Muayene esnasında .
ece ölçer İle yalıtımlı alan içi sıcaklık ölçümü yapılacak, kumanda
paneli iie arasında en fazla ± 2 °C lik fark kabul edilecektir.
4.19. Cihaza ait evaporatör, kondanser ve motor montaj kiti bölümleri araç içi ve dışı tüm
: den korunaklı veya bu etkenlere karşı dayanıklı olarak üretilmiş olacaktır.
4.20. İklimlendirme cihazı kapasiteleri ait maddelerdeki gibi olacaktır.
4.20.1. Soğutma kapasitesi (-30 °C Dış ortam sıcaklığı / 2400 rpm. Araç motor devrinde)
Araç motorunda ı
;alışırken 0 °C iç ortam sıcaklığında 2700 - 2800Watt
Elektrik motoru ile çal rlcen 0 °C iç ortam sıcaklığında 1900 - 2000 Watt aralığında olacaktır.
4.20.2. İsıtma Kapasitesi - 20°C Dış ortam sıcaklığı / 2400 rpm. Araç motor devrinde )
Araç motorundan tahı e çalışırken +5 °C iç ortam sıcaklığında 1500 - 1700 Watt
Elektrik motoru ile çalışırken +5 °C iç ortam sıcaklığında 1000 - 1200 Watt aralığında
olacaktır.
4.21. Cihazın hava nebisien az i 000 m3/s olacaktır.
4.22. Yül
cak olan evaporatör boyutları en fazla 1000 x 650 x 200 olacaktır.
4.23. Cihaza ai
an tahrikli kompresör en az 6 silindirli ve en az 130 cm3 hacminde
olmalıdır.
4.24. Cihaz ve kompresör aynı marka olacak, kompresörde yağlama ve hızlı soğutma özelliği
bulunacaktır.
4.25. Cihaza ait evaporatör, kondanser ve montaj kiti toplam ağırlığı 140 kg üzerinde olmamalıdır.
4.26. Cihazın araçtan çektiği amper gücü;
Araç motorundan tahrikle çalışırken en fazla 30 Amper,
Elektrik motorundan tahrikle çalışırken en fazla 12 .Amper olacaktır.
4.27. Cihaza ait TSE veya C'Z belgesi bulunmalıdır.
4.28. Cihaz üreticisi / Türkiye distribütörü firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
bulunmalıdır.
4.29. Cihaza ait ATP Sertifikası bulunmalıdır.
4.30. Belirtilen maddelerdeki tüm teknik özellikler katalog, broşür, resmi kurum ölçüm ve
belgelendirmelerinden er az biri ile doküman olarak ibraz edilmelidir.
5. HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
5.1. Araç arka kapısı üzerine hava perdesi montajı yapılacaktır.
5.2. Araç hava perdesi araca uygun olarak 12 V DC güçle çalışacaktır.
5.3. Hava perdesi uzunluğu arka kapı üst bölüm (iki kanat) uzunluğuna göre ayarlanacaktır.
5.4. Cihaz motor gücü en az i 40 W olacaktır.
5.5. Cihaz motor devir hızı en az 1250 devir olacaktır.
5.6. Cihaz hava çıkış hızı en az 7,5 m/sn. olacaktır.
5.7. Cihaz saatte en az 20C0 m3 hava akımı sağlayacaktır.
5.8. Cihaz yüksekliği ve genişliği en fazla 15 cm. olacaktır.
5.9. Cihaz araç kapıları açıldığında otomatik olarak çalışmaya başlayacak, kapılar kapatıldığında
otomatik olarak duracaktır.
5.10. Cihaz, araç e iklimler. C.me cihazı çalışmazken de çalışabilir olacaktır.
5.1İ. Cihaza ait CE Belgesi bulunacaktır.
5.12. Üretici veya dağıtıcı firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi bulunacaktır.
5.13. Belirtil . raddelerdeki tüm teknik özellikler katalog, broşür, internet sitesi verileri, resmi
kurum ölçüm ve belgeler, d ilmelerinden en az biri ile doküman olarak ibraz edilmelidir.
6. GARANTİ VE TEKNİK ST. RVİS:
6.1. Arıza durumunda firma t haber verilmesini takiben (faks, telefon) en geç 24 saat içerisinde
arızalı araca müdahale edileceğine, aracın en yakın yetkili servise yönlendirileceğine ve arızanın
en geç 48 saat içerisinde giderileceğine dair taahhütname verilecektir.
6.2. Firma garanti
samında onarımın mümkün olmayan bir arıza olması halinde parçayı
yenisi ile değiştirecektir.
6.3. Firma garanti süresi bitiminden itibaren ücreti mukabilinde 10 yıl süre ile yedek parça temin
garantisi verecektir.
6.4. Teklif
u. üretici veya dağıtıcı değilse; teklif edilen araç için araç üreticisi veya Türkiye
dağıtıcı da teklif sahibine hitaben aracın idareye tahsisini müteakip en az 24 ay süreli araç
garantisi ve teslim tarihinden sonra 10 yıl süre ile yedek parça temin etme garantisi verecektir.
6.5. Üretici veya Türkiye de
ı olarak garanti verenler üretici veya Türkiye dağıtıcısı olduklarını
belgeleyeceklerdir.
7. MUAYENE VE KABUL:
7.1. Muayene ve Kabul Komisyonu şartname konusu tüm işler ile ilgili olarak her türlü testin
ap
steyebilir. Bu testler sırasında gerekebilecek her türlü ölçü ve test cihazları ile
gerekli altyapıyı f rmala: ücretsiz olarak sağlamak zorundadır.
7.2. Mua; er.e t kebai esr:... . da teknik şartnamelerde belirtilen tüm hususlar aranacaktır. Muayene
esne: r
daı a gek cilecek her türlü kaza ve hasarlardan firma sorumlu olacaktır.
4
8. ARAÇLARIN TESLİM YERİ:
Araçlar, muayene ve kabul işlemleri yapılmak üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı ve İlaç
Deposu Esenboğa / ANKARA adresine teslim edilecektir. Araçlar depoları tam dolu olarak teslim
edilecektir. (Aracın yapım yerinden teslim yerine kadar olan tüketim göz önüne alınacak ve bu
miktar hesaplamaya dahil edilecektir.)
9. İSTENİLEN TEKNİK DOKÜMANLAR:
9.1. r a l .............. a, iklimlendirme cihazı ve hava perdesine ait kullanım kılavuzları, bakım ve servis
el kitabı ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
9.2. Teklif sahibi teknik şartnamenin ve vereceği şartnameye uygunluk belgesinin her sayfasını
kaşeleyip imzalayacaktır.
Bu şartname dâhilinde hükü. r. : ulunmayan hallerde ilgisine göre 4734 sayılı Kamu îhale Kanunu ve
4735 sayılı Kamu İhale
neleri Kanunu hükümlerine, bu kanunlarda hüküm bulunmaması
halinde ise genel kanun bükünü erine göre hareket edilir.
Bu teknik şartname 9 madde ve 5 sayfadan ibarettir. Haziran 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content