close

Enter

Log in using OpenID

BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ - Ebiltem

embedDownload
BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ
Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin katılımıyla 10
Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşecek olan III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve
Bitirme Projeleri Ortak Sergisi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz
Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri
sergilenecektir.
I. SERGİNİN KONUSU VE AMACI
İzmir’de bulunan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerini kapsayacak
şekilde planlanan etkinlikte öğrencilerin bitirme projelerinin ortak olarak sergilenerek
firmalarca değerlendirilmesi sağlanacak ve en başarılı projelere çeşitli ödüller verilecektir.
Ayrıca firmalar ve yatırımcılar, ilgilendikleri proje çalışmalarının sahipleriyle buluşturularak,
birebir görüşme ortamı yaratılacaktır.
II. SERGİYE KATILIM ESASLARI
1. Sergi, yalnızca aşağıda listesi yaralan üniversitelerde Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği Bölümlerinde okumakta olan son sınıf öğrencilerine açıktır.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
2. Projenin özgün olması ve ilgili öğrenci/ler tarafından tasarlanmış olması
gerekmektedir.
3. Proje Sergisine sunulan proje bilgileri yarışma ve etkinlikle ilgili dergi, broşür, rapor
ve web sayfalarında yayınlanacaktır.
4. Jürinin aşağıdaki durumların oluştuğuna ilişkin kanaatinin olması durumunda
projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:
III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Bitirme Projeleri Sergisi Şartnamesi
1





Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanma,
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale,
Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verme,
Projede kullanılan/toplanılan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması,
Kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum yetkililerinden izin alınmaması.
5. Organizasyon Komitesi sergi başvuru tarihini uzatma, bitiş tarihini erkene alma,
dondurma, iptal etme, yarışma kurallarını ve ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar.
Etkinlik web sitesinde bildirim dışında katılımcılara duyuru veya açıklama yapma
yükümlülüğüne sahip değildir.
III. PROJELER E R N
NİTELİ LER
Projelerde Özgünlük, Yenilikçilik, Bilimsel Yöntem Tasarım, Sektöre Katkı, Ülke Ekonomisine
Katkı, Sosyal Sorumluluk, Sonuç Başarısı gibi özellikler dikkate alınacaktır.
IV. PROJE YAZIM KURALLARI
Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun, resim ve şekiller düzgün ve okunaklı olmalıdır.
Başvurular internet ortamında yapılacak olup aşağıda verilen proje bilgileri web sitesi
üzerinde doldurulmalıdır.
1. Projenin dı
Projeye, amacına ya da işlevine uygun bir ad koyunuz.
2. Proje Rumuzu
Proje Rumuzu üniversite adının baş harfleri ile başlayıp, tek alt çizgi (_) sonrasında en
az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalı, boşluksuz olup, en fazla 15
karakter içermelidir. Rumuzda Türkçe karakter kullanılmamalıdır. (Örnek:
EU_ABCD123)
3. Üniversite
4. Bölüm
5. Proje anışmanının Unvanı, dı ve İletişim Bilgileri
Bitirme Projesinden sorumlu olan öğretim üyesinin unvanı, adı (Örnek: Prof. Dr. Ali
Cengiz), e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.
6. Proje Sahibi Öğrencilerin İsim ve İletişim Bilgileri
Proje ekibinde yer alan her öğrenci için bilgilerin girilmesi gereklidir.
Not: İsim ve eposta bilgisi sergi kitapçığında yer alacaktır.
a. Ad
b. Soyad
c. E-posta
d. Cep Telefonu
7. Projenin macı
Proje ile neyi/neleri amaçladığınızı yazınız.
III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Bitirme Projeleri Sergisi Şartnamesi
2
8. Projenin apsamı ve ullanım lanı
Proje ile kimlerin ve nelerin kapsandığı, projenin neden ele alındığı, proje konusu
ürünün nerelerde kullanılabileceği belirtilmelidir
9. Projenin Özeti
Proje özeti kısa ve anlaşılır olmalı ve tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje
özetinde, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve
sonuçları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün anlatılmalıdır. Bulgular hakkında
ayrıntılar, grafikler ve tablolar verilmemelidir. Süreç, yöntem veya sistemin
sağlayacağı sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde
özetlenmelidir.
10. Proje Kategorisi
Projenin teorik veya uygulamaya yönelik olduğu belirtilmelidir.
11. Anahtar Kelimeler
Proje ile ilgili anahtar kelimeler en fazla 10 tane olacak şekilde listelenmelidir.
12. Projenin Yenilikçi Yönü
Projede hedeflenen ürün ve/veya süreç yeniliğinin benzerlerine göre üstünlükleri
yazılmalıdır.
13. Projenin Maliyeti
Projenin gerçekçi bir maliyet analizinin yapılması zorunlu değildir.
14. Projenin Yapılabilirliği / Uygulanabilirliği
Projenin gerçekleşmesi için gereken insan gücü, teknoloji ve malzemelerin
günümüzde var olup olmadığı belirtilmelidir.
15. Literatür raştırması
Benzer ürün ve üretimler var ise bunlara ait patent ad ve numaraları, kullanılan
teknik ve teknoloji bilgileri belirtilebilir.
16. aynakça
Bu proje için bilgilerin alındığı kaynaklar (alfabetik sıraya göre) belirtilmelidir.
17. Fotoğraflar
Proje Kitapçığında yer almak üzere proje ekibinde yer alan her öğrencinin vesikalık
fotoğrafı. Fotoğraflar aşağıda özellikleri taşıyacak şekilde, dijital olarak etkinlik
websitesi üzerinden yüklenmelidir:
 Vesikalık fotoğraf şeklinde, ön cepheden, mümkünse beyaz fonda,
 Ebatlar: 2,5 cm en, 3,5 cm boy büyüklüğünde,
 Fotoğraf dosyası 300 dpi çözünürlükte JPEG veya GIF formatında,
 En fazla 2 MB büyüklüğünde,
 Dosya adı ProjeRumuzu_Ad_Soyad şekinde
olmalıdır.
III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Bitirme Projeleri Sergisi Şartnamesi
3
V. SERGİ
YIT
RESİ
Başvurular internet ortamında yapılacak olup aşağıda verilen web sitesinden alınacaktır.
http://ebiltem.ege.edu.tr/GBYF
VI. PROJELERİN SERGİLENMESİ
Projeler, 10 Mayıs 2014 tarihinde etkinlikte sergilenecektir. Her proje için bir stand
verilecektir. Projeler poster olarak sunulmalıdır. İstenilirse bilgisayar ve diğer destekleyici
materyaller de ilave olarak kullanılabilecektir, bununla birlikte poster hazırlanması
zorunludur.
Proje sergisinde yer alacak posterin özellikleri aşağıda verilmiştir.
 Poster A1 ebadında (594 x 841mm) Dikey şekilde olmalıdır,
 Posterin üst sol köşesinde Üniversite logosu ve adı yer almalıdır:
o Logo en fazla 5 cm yüksekliğinde olmalıdır,
 Posterin üst sağ köşesinde, sergi başvurusunda kullanılan PROJE RUMUZU
yer almalıdır:
o Proje Rumuzu beyaz zemin üzerine,
o Yazı Tipi Arial,
o Yazı Tipi Boyutu 50,
o Yazı Tipi Rengi Siyah kullanılarak yazılmalıdır.
 Posterin en altında GBYF ve Organizasyon Komitesi logo şeridi yer almalıdır:
o Logo şeridi aşağıdaki adresten indirilmelidir:
http://ebiltem.ege.edu.tr/GBYF/GBYF_LogoSeridi.png
o Logo şeridi en altta ortalanmış olarak bulunmalıdır,
o Logo şeridi 3 cm yüksekliğinde ve 56 cm genişliğinde olmalıdır.
 Poster, 2-3 metreden açık ve net olarak okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
Örnek poster http://ebiltem.ege.edu.tr/GBYF/OrnekPoster.ppt adresinde yer almaktadır.
Sergi alanı saat 8:00’da kuruluma açılacak olup, projeler ve posterler saat 10:00’a kadar
kurulmuş olmalıdır.
Her proje standında en fazla iki öğrenci bulunabilecektir. Kalabalık gruplarda öğrenciler
değişimli olarak yer alabilecektir.
VII. PROJE SUNUMU
Projeler jüri huzurunda en fazla 5 dakikalık sunumlar yapacaklardır. Hazırlanacak sunumlar,
http://ebiltem.ege.edu.tr/gbyf/sergi.php adresinde yer alan formata uygun hazırlanmalıdır.
Final sunumları sonrası jüri tarafından verilecek puanlamalar doğrultusunda ödüllendirilecek
projeler belirlenir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlar kesindir.
VIII. PROJELERİN EĞERLEN İRİLMESİ
Etkinlikte yer alan projeler jüri tarafından, yenilikçilik, etki (fayda), uygulanabilirlik,
kullanılabilirlik, geliştirme süreci, yenilikçilik ve girişimcilik yönü ve alana/ülkeye yapacağı
ekonomik/sosyal/teknolojik vb. katkılar üzerinden değerlendirilir. Her kategori için ayrı
III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Bitirme Projeleri Sergisi Şartnamesi
4
yapılacak değerlendirmede, %20 katılımcı ve %80 hakem puanı üzerinden hesaplanan
toplam puana göre her kategoride en yüksek puanı alan 3 proje ödüllendirilecektir.
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlar kesindir.
IX.
Ö ÜLLER
Jüri değerlendirmesi ile seçilen ilk üç çeşitli ödüller verilecektir. Ödül alan projeler 11 - 14
Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan eBIT Bilişim Eurasia fuarında stand ile
temsil hakkı kazanacaktır.
X. ET İNLİ TEN ÇI
RILMA
Etkinlik şartnamesinin II. maddesinde belirtilen sergiye katılma esaslarına uymayan projeler
kapsam dışı bırakılacaktır.
XI. PROJE SERGİSİ T
VİMİ
 Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2014
 Proje Sergisi ve Ödül Töreni: 10 Mayıs 2014
XII. Fİ Rİ MÜL İYET H
L RI
Projelerin fikrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. Etkinliği düzenleyen kurum ve
kuruluşlar herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyecek ve projelerdeki
fikirlerden de sorumlu tutulmayacaktır. Katılımcılar, kendi rıza ve bilgileri dahilinde web
sitesine kayıt yaparak, kaydetmiş oldukları bilgilerin halka açık olarak yayınlanacağını kabul
etmiştir.
III. Genç Beyinler Yeni Fikirler Bitirme Projeleri Sergisi Şartnamesi
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content