muhjeo-2015 bırıncı duyurusu - mühendislik jeolojisi derneği

MÜHJEO’2015
Ulusal Mühendislik Jeolojisi
Sempozyumu
(Prof. Dr. Fikret TARHAN anısına)
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ
DERNEĞİ
KTÜ, OSMAN TURAN KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
3-5 EYLÜL 2015, TRABZON
[email protected]
www.muhjeo2015.org
SEMPOZYUMUN AMACI
MÜHJEO’2015
Sempozyumun amacı; mühendislik jeolojisi (hidrojeoloji ve jeotermal enerji de dahil olmak
üzere) alanında yapılan araştırmaların sunulması ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin
uygulamalı jeoloji camiası mensupları arasında paylaşılması, bu alanda çalışan araştırmacıların,
mühendislerin, firma temsilcilerinin, yönetici çevrelerinin ve öğrencilerin aynı platformda
buluşturularak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve işbirliğinin
sağlanmasıdır.
SEMPOZYUMUN YERİ VE TARİHİ
Sempozyum 3-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerleşkesi’ndeki
Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 5 Eylül 2015’te ise
teknik-turistik gezi düzenlenecektir.
SEMPOZYUM DİLİ
Sempozyumun resmi dili Türkçe’dir ve bildiri tam metinleri Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda
(İngilizce Öz/Abstract ile birlikte) Türkçe olarak yayınlanacaktır.
KAYIT VE KATILIM
Sempozyuma bildirili veya bildirisiz katılmak isteyen tüm delegelerin kayıt olmaları
gerekmektedir. Sempozyuma katılacak delegelerin konaklama giderleri kendilerine ait olacaktır.
Talep edilmesi halinde, isteyen delegelere KTÜ Yerleşkesi’ndeki konukevlerinden ücreti
karşılığında yararlanma olanağı sağlanacaktır. Sempozyuma katılım ücretleri; farklı kategoriler
(MJD üyeleri, bildiri sunacaklar, bildirisiz katılımcılar ve lisansüstü öğrencileri) esas alınarak
belirlenip, sempozyumun banka hesabı ve kayıtla ilgili önemli tarihlerle birlikte bilahare
duyurulacaktır. Kayıt ücretine; sempozyum bildiriler kitabını da içeren sempozyum materyali, iki
günlük öğle yemeği, oturumlar arasındaki ikramlar ve sempozyum gala yemeği dahil olacaktır.
SEMPOZYUM KONULARI
- Yeraltı kazılarında (tünel, metro vd.) mühendislik jeolojisi
- Su yapılarında mühendislik jeolojisi
- Şev duraylılığı ve heyelanlar
- Depremlerle ilgili zemin davranışları (sismik tehlikeler)
- Kaya ve zeminlerin jeomekanik özellikleri
- Kaya kütlesi karakterizasyonu
- Doğal yapı malzemeleri
- Mühendislik jeolojisinde tehlike ve risk
- Mühendislik jeolojisinde sayısal modelleme teknikleri
- Mekansal planlamada mühendislik jeolojisi-jeoteknik
- Çevre jeotekniğinde (katı atık depolaması vd.) mühendislik jeolojisi
- Tarihi yapılarda ve alanlarda mühendislik jeolojisi araştırmaları
- Mühendislik jeolojisi eğitimi
- Mühendislik uygulamalarında hidrojeoloji
- Jeotermal enerji
ULUSAL MÜHENDİSLİK
JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU
BİLDİRİ ÇAĞRISI
Sempozyuma gönderilecek bildiriler, önce özetleri ve ikinci aşamada da tam metinleri
hakemlerce incelenerek değerlendirileceklerdir. Bildiri özleri ve tam metinlerinin;
Sempozyumun web sayfasında (www.muhjeo2015.org) verilen yazım kılavuzlarına uygun
şekilde hazırlanarak, aşağıda belirtilen son kabul tarihlerine kadar, tercih edilen bildiri sunum
şekli de (sözlü veya poster sunum) belirtilerek e-posta ekinde ([email protected])
adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen tarihlerden sonra gönderilecek bildiri
özleri ve tam metinleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özeti gönderme için son tarih
Özetlerin kabul bildirim tarihi
Bildiri tam metnini son gönderme tarihi
Hakem değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirim tarihi
Düzeltilmiş bildirilerin son gönderim tarihi
Sempozyuma kabul edilen bildirilerin yazarlara bildirilmesi
İndirimli kayıt için son tarih
: 05 Ocak 2015
: 02 Şubat 2015
: 13 Nisan 2015
: 01 Haziran 2015
: 15 Haziran 2015
: 30 Haziran 2015
: 16 Şubat 2015
SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI
Prof. Dr. Fikri BULUT
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Reşat ULUSAY
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD)
SEMPOZYUM SEKRETERİ
Yrd. Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU
MJD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Reşat ULUSAY (Başkan)
Prof. Dr. Cüneyt ŞEN (Karadeniz Teknik Üniv.)
Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ (Hacettepe Üniv., MJD)
Dr. Ayhan KOÇBAY (Sayman Üye)
Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN (Karadeniz Teknik Üniv.)
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL (Üye)
Doç. Dr. Aykut AKGÜN (Karadeniz Teknik Üniv.)
Prof. Atiye TUĞRUL (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hakan ERSOY (Karadeniz Teknik Üniv.)
Prof. Dr. Recep KILIÇ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ (Gümüşhane Üniv.)
Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ (Gümüşhane Üniv.)
Yrd. Doç. Dr. Ayberk KAYA (Recep Tayyip Erdoğan Üniv.)
Dr. Ayhan KOÇBAY (DSİ Genel Müdürlüğü, MJD)
Arş. Gör. M. Oğuz SÜNNETÇİ (Karadeniz Teknik Üniv.)
Arş. Gör. Esra HATİPOĞLU (Karadeniz Teknik Üniv.)
Yük. Müh. Semih PEKER (Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, JMO)
OSMAN TURAN KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
İLETİŞİM Yrd. Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
61080, Trabzon
TELEFON +90 (462) 377 2063
WEB www.muhjeo2015.org
E-POSTA [email protected]