close

Enter

Log in using OpenID

Haber ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz

embedDownload
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
S-1
ĐSKÂN PROJELERĐ
ĐLLER
Taşınmaz Malları Kamulaştırılanların
Đskânı
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Toplam
ĐL KODU
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
Göçebelerin Đskânı
Göçmenlerin Đskânı
Diğer Projeler
1
ADANA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
ADIYAMAN
3
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
AFYON
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
AĞRI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
AMASYA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
ANKARA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
ANTALYA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
ARTVĐN
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
9
AYDIN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
BALIKESĐR
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
11
BĐLECĐK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
BĐNGÖL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
BĐTLĐS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
BOLU
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15
BURDUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
BURSA
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
17
ÇANAKKALE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ÇANKIRI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
ÇORUM
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
DENĐZLĐ
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
S-2
ĐSKÂN PROJELERĐ
ĐLLER
Taşınmaz Malları Kamulaştırılanların
Đskânı
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Toplam
ĐL KODU
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
Göçebelerin Đskânı
Göçmenlerin Đskânı
Diğer Projeler
21
DĐYARBAKIR
1
1
2
1
1
2
-
-
-
-
-
-
4
22
EDĐRNE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
ELAZIĞ
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
24
ERZĐNCAN
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
25
ERZURUM
3
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
26
ESKĐŞEHĐR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
GAZĐANTEP
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
28
GĐRESUN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
GÜMÜŞHANE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
HAKKÂRĐ
6
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
31
HATAY
2
-
2
11
-
11
32
ISPARTA
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
33
ĐÇEL
1
-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
2
34
ĐSTANBUL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
ĐZMĐR
2
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
36
KARS
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
37
KASTAMONU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
KAYSERĐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
KIRKLARELĐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
KIRŞEHĐR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
KOCAELĐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
S-3
ĐSKÂN PROJELERĐ
ĐLLER
Taşınmaz Malları Kamulaştırılanların
Đskânı
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Toplam
ĐL KODU
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
Göçebelerin Đskânı
Göçmenlerin Đskânı
Diğer Projeler
42
KONYA
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
43
KÜTAHYA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
MALATYA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
MANĐSA
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
46
K.MARAŞ
6
-
6
1
-
1
-
-
-
-
-
-
7
47
MARDĐN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
MUĞLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
MUŞ
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
NEVŞEHĐR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
NĐĞDE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
ORDU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
RĐZE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54
SAKARYA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
SAMSUN
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
56
SĐĐRT
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
1
57
SĐNOP
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
58
SĐVAS
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
59
TEKĐRDAĞ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
TOKAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
TRABZON
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
TUNCELĐ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
S-4
ĐSKÂN PROJELERĐ
ĐLLER
Taşınmaz Malları Kamulaştırılanların
Đskânı
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Devam
Yeni
Toplam
Toplam
ĐL KODU
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
Göçebelerin Đskânı
Göçmenlerin Đskânı
Diğer Projeler
63
ŞANLIURFA
-
-
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
2
64
UŞAK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
VAN
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
66
YOZGAT
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
67
ZONGULDAK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
AKSARAY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
BAYBURT
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
KARAMAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
KIRIKKALE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
BATMAN
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
73
ŞIRNAK
-
-
-
4
-
4
-
-
-
-
-
-
4
74
BARTIN
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
75
ARDAHAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
IĞDIR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77
YALOVA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78
KARABÜK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
KĐLĐS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
OSMANĐYE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
DÜZCE
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
TOPLAM
45
8
53
20
2
22
0
0
0
1
0
1
76
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 02-ADIYAMAN
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
a-Çetintepe Barajı
1
Gölbaşı
Savran
Etüt-Proje
b-Koçali Barajı
1
Merkez
Bağlıca
Etüt-Proje
2
“
Çatalağaç
“
“
3
“
Gökçay
“
“
1
Merkez
Çeşitli
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
c-Atatürk Barajı
Uygulama
5 Ailenin iskânı.
1
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 08-ARTVĐN
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Yusufeli
Đlçe Merkezi
2
Yusufeli
Çeşitli
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Yusufeli Barajı
Etüt-Proje
“
2
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 10-BALIKESĐR
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Dursunbey
Karyağmaz
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Orman Köyü Kamulaştırması
Etüt-Proje
Bursa-Mustafakemalpaşa-Yalıntaş
Beldesine nakil.
( 6292 sayılı Kanun uygulaması)
3
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 14-BOLU
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
Tekkedere
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Tekke Barajı
Etüt-Proje
4
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 16-BURSA
S.1
PROJENĐN
ADI
SIRA
NO
AÇIKLAMALAR
YERĐ
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Mustafa
Kemalpaşa
Yalıntaş
Beldesi
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
6292 sayılı Kanunla Köy Nakli
1
Etüt-Proje
Balıkesir-Dursunbey-Karyağmaz
Köyü’nün nakli.
5
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 19-ÇORUM
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Osmancık
Aşağızeytin
2
“
Aşıkbükü
“
“
3
“
Aydın
“
“
4
“
Kâmil
“
“
5
Kargı
Bağözü
“
“
6
“
Gökçedoğan
“
“
7
“
Köprübaşı
“
“
8
“
Maksutlu
“
“
9
“
Saraycık
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Boyabat Barajı
Etüt-Proje
6
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 20-DENĐZLĐ
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Acıpayam
Suçatı
2
“
Karaismailler
“
“
3
“
Yolçatı
“
“
4
“
Sandalcık
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Sami Soydam Barajı (Sandalcık)
Etüt-Proje
7
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 21-DĐYARBAKIR
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Kulp
Çeşitli
2
Silvan
Çeşitli
“
“
3
Lice
Çeşitli
“
“
4
Hazro
Mutluca
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Silvan Barajı
Etüt-Proje
8
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 21-DĐYARBAKIR
S.2
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Kulp
Yayık
2
Silvan
Çatakköprü
“
“
1 Aile
3
“
Kızlar
“
“
5 Aile
13 Ailenin iskânı.
1
-
-
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Batman Barajı
Etüt-Proje
7 Aile
YENĐ PROJELER
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Karakulak Göçebeleri
Etüt-Proje
9
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 21-DĐYARBAKIR
S.3
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Çeşitli
-
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Kosan Göçebeleri
Etüt-Proje
86 Ailenin iskânı için yeni yerleşim yeri
tespit çalışmaları devam etmektedir.
10
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 23-ELÂZIĞ
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Palu
Akbulut
2
“
Burgudere
“
“
3
“
Gökdere
“
“
4
“
Köklüce
“
“
1
Palu
Beyhan
2
“
Köklüce
“
“
3
“
Aşağı Palu
Mahallesi
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
a-Beyhan - 1 Barajı
b-Beyhan - 2 Barajı
Etüt-Proje
Etüt-Proje
11
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 24-ERZĐNCAN
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Çayırlı
Turnaçayırı
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Turnaçayırı Barajı
Etüt-Proje
12
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 25-ERZURUM
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Hınıs
Başköy
Uygulama
2
“
Ortaköy
“
b-Söylemez Barajı
1
Hınıs
Çeşitli
Etüt-Proje
c-Sancaktar Barajı
1
Karayazı
Göksu Köyü
ve Bağlı
Mezrası
Etüt-Proje
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
a-Başköy Barajı
10 Ailenin iskânı.
13
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 27-GAZĐANTEP
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Oğuzeli
Belören
2
“
Kaşyolu
“
“
3
“
Yenice Mah.
“
“
4
“
“
“
5
“
Mağracık
Mah.
Akçahöyük
Mah.
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Doğanpınar Barajı
Etüt-Proje
14
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 30-HAKKÂRĐ
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
a-Aslandağ Barajı
1
Şemdinli
Çeşitli
Etüt-Proje
b-Dilimli Barajı
1
Yüksekova
Kısıklı
Etüt-Proje
c-Beyyurdu Barajı
1
Şemdinli
Çeşitli
Etüt-Proje
d-Çocuktepe Barajı
1
Çukurca
Çeşitli
Etüt-Proje
e-Gölgeliyamaç Barajı
1
Çukurca
Çeşitli
Etüt-Proje
f-Yüksekova Havaalanı
1
Yüksekova
Çeşitli
Etüt-Proje
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
15
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Yarseli Barajı
1
Antakya
Üçgedik
Uygulama
K.Güzel Göçebe Grubu
2
“
“
“
2 Aile (Hak sahiplikleri iptal edildi)
Saçıkara Göçebe Grubu
3
“
“
“
1 Aile (Hak sahiplikleri iptal edildi)
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN VE
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
a- 256 KONUT
253 Aile
253 Ailenin tarımsal iskânı yapıldı, tarım
arazilerinin tapuları verildi, konut
arsaları ifraz edildi, konut ve arsalar için
borçlanma sözleşmesi imzalanma
aşamasında.
16
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.2
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
176 Konut (M.Topakgöz Göçebe Grubu)
1
Kırıkhan
Özyörük Mah.
Uygulama
176 Konut (Sarıgeçili Göçebe Grubu)
2
“
“
“
176 Konut (Horzum Göçebe Grubu )
3
“
“
“
90 Konut (M.Göğebakan Göçebe Grubu )
4
“
“
“
90 Konut (Horzum Göçebe Grubu )
5
“
“
“
90 Konut (Saçıkara Göçebe Grubu)
6
“
“
“
M.Çakmak-H.Vural (M.Çakmak Göçebe Grb)
7
“
“
“
M.Çakmak-H.Vural (H.Vural Göçebe Grubu)
8
“
“
“
M.Çakmak-H.Vural(Saçıkara Göçebe Grubu)
9
“
“
“
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
b- 176 KONUT
45 Aile (49 hak sahipliği iptal,45 hak
sahipliği devam)
14 Aile (30 hak sahipliği iptal,14 hak
sahipliği devam,1 komisyon)
14 Aile (23 hak sahipliği iptal,14 hak
sahipliği devam)
8 Aile (19 hak sahipliği iptal, 8 hak
sahipliği devam)
9 Aile (14 hak sahipliği iptal, 9 hak
sahipliği devam)
8 Aile (28 hak sahipliği iptal, 8 hak
sahipliği devam)
3 Aile (4 hak sahipliği iptal, 3 hak
sahipliği devam, 0 komisyon)
4 Aile (5 hak sahipliği iptal, 4 hak
sahipliği devam, 3 komisyon)
7 Aile (13 hak sahipliği iptal, 7 hak
sahipliği devam, 0 komisyon)
17
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.3
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Karabey-Yörük-Saçıkara(Karabey Göçebe
Grubu)
Karabey-Yörük-Saçıkara(Yörük Göçebe Grb.)
10
Kırıkhan
Özyörük Mah
Uygulama
11
“
“
“
Karabey-Yörük-Saçıkara(Saçıkara Göçebe
Grubu)
12
“
“
“
152 Konut (K.Güzel Göçebe Grubu)
13
“
“
“
36 Aile
152 Konut (M.Çakmak Göçebe Grubu)
14
“
“
“
1 Aile
Kılıçkaya Barajı
15
“
“
“
1 Aile
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
7 Aile (11 hak sahipliği iptal, 7 hak
sahipliği devam, 1 komisyon)
6 Aile (27 hak sahipliği iptal, 6 hak
sahipliği devam, 0 komisyon)
13 Aile (29 hak sahipliği iptal, 13 hak
sahipliği devam, 1 komisyon)
176 Ailenin tarım arazilerinin temlik ve
tescilleri devam etmektedir. Konutlar
kura aşamasında .
18
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.4
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Ali Acıbucu- Kadir Yılmaz Göçebe Grubu
1
Hassa
Buhara
Uygulama
138 Aile
Mehmet Değer Göçebe Grubu
2
“
“
“
29 Aile
Abdurrahman Gözek Göçebe Grubu
3
“
“
“
21 Aile
Şaban Dağlı Göçebe Grubu
4
“
“
“
48 Aile
Honamlı Göçebe Grubu
5
“
“
“
30 Aile
Hayta Göçebe Grubu
6
“
“
“
82 Aile
Mehmet Çakmak Göçebe Grubu
7
“
“
“
1 Aile
Hüseyin Vural Göçebe Grubu
8
“
“
“
7 Aile
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
a-375 KONUT
19
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.5
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
M.Göğebakan Göçebe Grubu
9
Hassa
Buhara
Uygulama
7 Aile
Saçıkara Göçebe Grubu
10
“
“
“
9 Aile
M.Topakgöz Göçebe Grubu
11
“
“
“
1 Aile
Horzum Göçebe Grubu
12
“
“
“
1 Aile
Halil Evliya Göçebe Grubu
13
“
“
“
1 Aile
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
375 Ailenin Hassa-Gülpınar’da (Buhara)
tarımsal iskânları yapılmış olup, temlik
ve tapu-tescil çalışmaları devam
etmektedir.
b-144 KONUT
Abdullah Kıvrak Göçebe Grubu
1
Hassa
Buhara
Uygulama
Hasan Uzkar Göçebe Grubu
2
“
“
“
Mehmet Keskin-Đ.Koyuncu Göçebe Grubu
3
“
“
“
Mehmet Çakmak Göçebe Grubu
4
“
“
“
38 Aile (9 hak sahipliği iptal, 38 hak
sahipliği devam)
21 Aile (2 hak sahipliği iptal, 21 hak
sahipliği devam)
45 Aile (10 hak sahipliği iptal,45 hak
sahipliği devam)
1 Aile (1 hak sahipliği devam)
20
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.6
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Halil Evliya Göçebe Grubu
5
Hassa
Gülpınar
Uygulama
Hüseyin Vural Göçebe Grubu
6
“
“
“
0 Aile (1 hak sahibi iptal)
Saçıkara Göçebe Grubu
7
“
“
“
0 Aile (2 hak sahibi iptal)
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
13 Aile (1 hak sahipliği iptal,13 hak
sahipliği devam,1 komisyon)
144 Ailenin (25 iptal,118 hak sahipliği
devam ,1 komisyon) Hassa-Gülpınar’da
(Buhara) tarımsal iskânları yapılmış
olup, 118 ailenin temlik ve tapu-tescil
çalışmaları devam etmektedir.
c-152 KONUT
K.Güzel Göçebe Grubu
1
Hassa
Gülkent
Uygulama
Mehmet Çakmak Göçebe Grubu
2
“
“
“
1 Aile (2 hak sahipliği iptal, 1hak
sahipliği devam)
M.Göğebakan Göçebe Grubu
3
“
“
“
1 Aile (3 hak sahipliği iptal, 1 hak
sahipliği devam, 1 komisyon)
68 Aile (66 hak sahipliği iptal,68 hak
sahipliği devam, 9 komisyon)
70 Aile (71 hak sahipliği iptal,70 hak
sahipliği devam, 10 komisyon)
Konutların ikmal ihalesi yapılacak.
21
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.7
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Dazkırlı Göçebe Grubu
1
Hassa
Buhara
Uygulama
M.Çakmak Göçebe Grubu
2
“
“
“
3 Aile (2 hak sahipliği iptal, 3 hak
sahipliği devam)
M.Göğebakan Göçebe Grubu
3
“
“
“
2 Aile (2 hak sahipliği iptal, 2 hak
sahipliği devam)
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
d-131 KONUT
59 Aile (57 hak sahipliği iptal,59 hak
sahipliği devam, 5 komisyon)
Konutların ikmal ihalesi yapılacak.
22
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.8
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Mustafa Kumar Göçebe Grubu
1
Kırıkhan
Özyörük Mah.
Uygulama
Musa Atçı Göçebe Grubu
2
“
“
“
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
e-201 KONUT
26 Aile (78 hak sahipliği iptal, 26 hak
sahipliği devam)
39 Aile (58 hak sahipli iptal 39 hak
sahipliği devam)
136 ailenin hak sahipliği iptal, 65ailenin
hak sahipliği devam etmektedir.
Kırıkhan-Karataş Köyünde tarımsal
iskânları yapılmıştır. 65 ailenin temlik ve
tapu-tescil çalışmaları devam etmektedir.
23
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.9
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Hüseyin Vural Göçebe Grubu
1
Kırıkhan
Alaybeyli
Uygulama
75 Aile (107 hak sahipliği iptal,75 hak
sahipliği devam, 13 komisyon)
M.Çakmak Göçebe Grubu
2
“
“
“
24 Aile (36 hak sahipliği iptal, 24 hak
sahipliği devam,4 komisyon)
M.Topakgöz Göçebe Grubu
3
“
“
“
10 Aile (90 hak sahipliği iptal, 10 hak
sahipliği devam)
Horzum Göçebe Grubu
4
“
“
“
2 Aile ( 11 hak sahipliği iptal, 2 hak
sahipliği devam, 3 komisyon)
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
f-380 KONUT
111 Aile ( 244 hak sahipliği iptal, 111
hak sahipliği devam, 20 komisyon)
24
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.10
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
g-A.Kara-H.Aslan-A.Göğebakan Göçebe
Grubu
1
-
-
Proje-Uyg.
0 Aile (42 hak sahipliği iptal,80 red, 0
hak sahipliği devam, 4 komisyon, 109
inceleniyor.)
h-Horzum Göçebe Grubu
1
-
-
Proje-Uyg.
0 Aile (35 hak sahipliği iptal, 3 aile
dosya yok, 0 hak sahipliği devam, 6
komisyon)
ı-Tekeli-Mucur -Karaçadırlı Göçebe Grubu
1
-
-
Proje-Uyg.
0 Aile (29 hak sahipliği iptal, 0 hak
sahipliği devam, 10 komisyon)
Saçıkara Göçebe Grubu
1
-
-
Proje-Uyg.
Karabey Göçebe Grubu
2
-
-
“
Yörük Göçebe Grubu
3
-
-
“
13 Aile (29 hak sahipliği iptal, 13 hak
sahipliği devam, 1 komisyon)
7 Aile (11 hak sahipliği iptal, 7 hak
sahipliği devam, 1 komisyon)
6 Aile (27 hak sahipliği iptal, 6 hak
sahipliği devam, 0 komisyon)
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
i-Karabey-Yörük-Saçıkara Göçebe Grubu
26 Aile ( 67 hak sahipliği iptal, 26 hak
sahipliği devam, 2 komisyon.)
25
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 31-HATAY
S.11
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
M.Çakmak Göçebe Grubu
1
-
-
Proje-Uyg.
H.Vural Göçebe Grubu
2
-
-
“
Tekeli Göçebe Grubu
3
-
-
“
Saçıkara Göçebe Grubu
4
-
-
“
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
j-M.Çakmak-H.Vural Göçebe Grubu
3 Aile ( 4 hak sahipliği iptal, 3 hak
sahipliği devam, 0 komisyon.)
4 Aile ( 5 hak sahipliği iptal, 4 hak
sahipliği devam, 3 komisyon.)
0 Aile ( 6 hak sahipliği iptal, 0 hak
sahipliği devam, 1 komisyon.)
0 Aile ( 13 hak sahipliği iptal, 7 hak
sahipliği devam, 0 komisyon.)
7 Aile ( 28 hak sahipliği iptal, 7 hak
sahipliği devam, 4 komisyon.)
26
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 32-ISPARTA
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Sütçüler
Darıbükü
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Kasımlar Barajı ve Hes Projesi
Etüt-Proje
27
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 33-ĐÇEL
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Anamur
Akine
2
“
Ormancık
“
“
139 Ailenin tarımsal iskânı
3
“
Sarıağaç
“
“
55 Ailenin tarımsal iskânı
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Alaköprü Barajı
Etüt-Proje
132 Ailenin tarımsal iskânı
326 Ailenin tarımsal iskânı
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Sarıkeçili Göçebe Grubu
1
Çeşitli
Çeşitli
Etüt-Proje
28
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 35-ĐZMĐR
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Ödemiş
Dereuzunyer
2
“
Derebebekler
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Rahmanlar Barajı
Etüt-Proje
“
“
29
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 35-ĐZMĐR
S.2
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Menderes
Çeşitli
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
a-Tahtalı Barajı 2. Etap Koruma Alanı
Etüt-Proje
37 Ailenin şehirsel iskânı.
Menderes Yenibulgurca’da konut
inşaatları tamamlandı. Hak sahiplerine
dağıtım yapılacak.
b-Tahtalı Barajı
1
Menderes
Bulgurca
Uygulama
2 Aile
2
“
Keler
“
20 Aile
3
“
Çamköy
“
53 Aile
75 Ailenin şehirsel iskânı.
Menderes Yenibulgurca’da konut
inşaatları tamamlandı. Hak sahiplerine
dağıtım yapılacak.
30
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 36-KARS
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
a-Arpaçay Barajı
1
Arpaçay
Çeşitli
Uygulama
3 Ailenin şehirsel iskânı.
b-Kars Barajı
1
Merkez
Boğazköy
Etüt-Proje
25 Ailenin iskânı.
2
Susuz
Çamçavuş
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
“
“
3 Ailenin iskânı.
28 Hak sahibi ailenin iskânı.
(20 Şehirsel - 8 Tarımsal)
31
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 42-KONYA
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Hadim
Dedemli
Beldesi
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Bozkır Barajı
Etüt-Proje
32
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 45-MANĐSA
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Gördes
Karayakup
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Gördes Barajı
Uygulama
33
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
ĐLĐ
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
: 46-KAHRAMANMARAŞ
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
a-Çetintepe Barajı
1
Çağlayancerit
Etüt-Proje
b-Sarıgüzel Barajı
1
Merkez
Düzbağ
(Helete)
Beldesi
Hacınınoğlu
c-Kandil Barajı
1
Ekinözü
Soysallı
Etüt-Proje
3 Ailenin şehirsel iskânı.
d-Menzelet Barajı
1
Merkez
Çeşitli
Uygulama
2 Ailenin şehirsel iskânı.
e-Kılavuzlu Barajı
1
“
Bulutoğlu
“
1 Ailenin şehirsel iskânı.
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Etüt-Proje
34
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
ĐLĐ
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
: 46-KAHRAMANMARAŞ
S.2
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
Menzelet Barajı
1
Merkez
Çeşitli
Uygulama
60 Aile
Kılavuzlu Barajı
2
“
Bulutoğlu
“
9 Aile
Tekeli Yörük Göçebe Grubu
3
-
-
“
11 Aile
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN VE
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
80 KONUT - Merkez-Serintepe
80 Ailenin konutları verilmiş olup, hak
sahipliği güncelleme çalışmaları
sonucunda 5 ailenin hak sahipliği iptal
edilmiştir. Hak sahipliği iptal edilenlere
verilmiş olan konutların hazineye devir
işlemleri yapılacak. Diğer ailelerin taputescil çalışmaları devam etmektedir.
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Tekeli Yörük Göçebe Grubu
1
Merkez
Çeşitli
Uygulama
2 Ailenin şehirsel iskânı.
35
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 49-MUŞ
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Bulanık
Doğantepe
Uygulama
12 Aile
2
“
Olurdere
“
90 Aile
3
“
Gülçimen
“
39 Aile
4
“
Erentepe
“
21 Aile
5
“
Okçular
“
22 Aile
6
“
Dokuzpınar
“
65 Aile
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Alparslan I Barajı
249 Ailenin konut inşaatları ihale
aşamasında.
36
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 55-SAMSUN
S.1
PROJENĐN
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
a-6292 sayılı Kanun Uygulaması
1
Vezirköprü
Susuz
Etüt-Proje
b-Boyabat Barajı
1
Vezirköprü
Susuz
Uygulama
2
“
Darıçay
“
3
“
Darıçayalanı
“
ADI
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
37
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 56-SĐĐRT
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
-
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Mala Mirza Göçebe Grubu
Uygulama
112 Ailenin Siirt Merkez Doğan
Mahallesinde konut kuraları çekim
aşamasında.
38
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 57-SĐNOP
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Saraydüzü
Aşağıdarıçay
2
“
Fakılı
“
“
3
“
Yaylacılı
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Boyabat Barajı
Etüt-Proje
39
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 58-SĐVAS
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Kangal
Turnalı
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Maden Rezervi
Etüt-Proje
57 Ailenin şehirsel iskânı.
40
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 62-TUNCELĐ
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Çeşitli
Çeşitli
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
TUNCELĐLĐ AĐLELERĐN ĐSKÂNI
(2510 sayılı Yasanın Ek 6,7,8 ve 9.maddeleri
gereğince hak sahibi olan ailelerin iskânı)
Etüt-Proje
24 Hak sahibi aile bulunmaktadır. 8 aile
Đzmir Menderes Yenibulgurca’da yapılan
konutlarda iskan edilecektir. 16 ailenin
iskanı Tunceli Ovacık’ta planlanmıştır.
41
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 63-ŞANLIURFA
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Siverek
-
Etüt-Proje
1
Ceylanpınar
-
Etüt-Proje
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Karacadağ Göçebeleri
DEVAM EDEN PROJELER
GÖÇERLERĐN ĐSKÂNI
Beggare-Hasreken Göçerleri
42
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 65-VAN
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Muradiye
Çakmak
Uygulama
21 Aile
2
“
Akçaçay
“
11 Aile
3
Özalp
Çırak
“
46 Aile
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Sarımehmet Barajı
78 Ailenin Merkez-Yeşilköy’de konut ve
tarım arazileri tapu devir aşamasında.
43
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 66-YOZGAT
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
Bişek
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Cemil Çiçek Barajı (Musabeyli Barajı)
Etüt-Proje
20 Ailenin iskânı.
44
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 69-BAYBURT
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
Çeşitli
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Lâleli Barajı
Etüt-Proje
45
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
ĐLĐ
: 70-KARAMAN
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
Kisecik
Beldesi
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Sarıkeçili Göçebe Grubu
Etüt-Proje
46
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 72-BATMAN
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
Çeşitli
2
Hasankeyf
“
“
“
3
Gercüş
“
“
“
4
Beşiri
“
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Ilısu Barajı
Etüt-Proje
47
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 73-ŞIRNAK
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
1
Cizre
Aşağıçeşme
Etüt-Proje
1
Cizre
Dirsekli
Uygulama
149 Ailenin ifraz temlik ve tapu-tescil
işlemleri devam etmektedir.
1
Đdil
Merkez
Uygulama
344 Ailenin ifraz temlik ve tapu-tescil
işlemleri devam etmektedir.
1
Đdil
Merkez
Uygulama
YERĐ
KÖYÜ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
GÖÇEBELERĐN ĐSKÂNI
Musareşan Göçebe Grubu
a-196 KONUT
Cemkari Göçebe Grubu
b-344 KONUT
Düdiran-Kiçan Göçebe Grubu
c-196 KONUT
Düdiran-Kiçan Göçebe Grubu
48
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 74-BARTIN
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Merkez
Bakioğlu
2
“
Bakraçboz
1
Merkez
Şarköy
2
“
Bakraçboz
“
“
3
“
Bakioğlu
“
“
4
“
Avgölü
“
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
YENĐ PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Kışla Selkapanı
Etüt-Proje
“
“
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Kozcağız Barajı
Etüt-Proje
49
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
YAPI ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĐSKÂN DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
5543 SAYILI YASAYA AĐT 2014 YILI ETÜT- PROJE VE YERLEŞTĐRME PROGRAMI
DEVLET ELĐYLE ĐSKÂN UYGULAMALARI
ĐLĐ
: 81-DÜZCE
S.1
PROJENĐN
ADI
AÇIKLAMALAR
SIRA
NO
ĐLÇESĐ
KÖYÜ
1
Akçakoca
Çeşitli
2
Cumayeri
“
YERĐ
ĐŞ AŞAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
YERLERĐ KAMULAŞTIRILANLARIN
ĐSKÂNI
Melen Barajı
Etüt-Proje
“
“
50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content