close

Enter

Log in using OpenID

13/12/2015 Dilimize Hakim Olma

embedDownload
ĐL
TARĐH
:DENĐZLĐ
:13.02.2015
‫ﺮِﺣﻴﻢ‬ ‫ﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ اﻟ‬ ‫ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟ ٰﻠّ ِﻪ اﻟ‬
ِ
ِ
ِ ‫ﺸﻤ‬
‫ﺎل ﻗَ ِﻌﻴ ٌﺪ َﻣﺎ‬
َ  ‫ﻘﻴَﺎن َﻋ ِﻦ اﻟْﻴَﻤﻴ ِﻦ َو َﻋ ِﻦ اﻟ‬ َ‫ﻘﻰ اﻟ ُْﻤﺘَـﻠ‬ َ‫إِ ْذ ﻳَـﺘَـﻠ‬
ِ ُ ‫ﻳـﻠ ِْﻔ‬
ِ ِ
‫ﻴﺐ َﻋﺘِﻴ ٌﺪ‬
َ
ٌ ‫ﻻ ﻟَ َﺪﻳْﻪ َرﻗ‬ِ‫ﻆ ﻣﻦ ﻗَـ ْﻮٍل إ‬
ِ
ِ ُ ‫ﻗﺎَ َل رﺳ‬
‫ﻢ‬‫وﺳﻠ‬
َ ‫ﻮل اﷲ‬
َ ‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ‬‫ﺻﻠ‬
َُ
ِ‫ﺎس ِﻣﻦ ﻟِﺴﺎﻧِِﻪ وﻳ ِﺪﻩ‬‫اَﻟْﻤﺴﻠِﻢ ﻣﻦ ﺳﻠِﻢ اﻟﻨ‬
ََ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
DĐLĐMĐZE HÂKĐM OLMA
Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Đnsan hiçbir söz söylemez ki
onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen(ve
kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman,
dilinden ve elinden insanların emin olduğu
kişidir.”2
Aziz Kardeşlerim!
Dil, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade
eden bir araçtır. Düşüncelerimiz dil vasıtasıyla söze
dönüşür. Allah (c.c.) biz insanoğluna diğer
canlılardan farklı olarak konuşma kabiliyeti
bahşetmiştir.
Bizi diğer varlıklardan ayıran ve diğer
insanlarla iletişimimizi sağlayan en önemli araçtır.
Dilden sadır olan söz, bizim ne olduğumuzu ve
kişiliğimizi yansıtır. Söz ağızdan çıkmadan önce
bizim esirimizdir, ağızdan çıktıktan sonra ise biz
sözün esiriyiz. Dolayısıyla, ağımızdan çıkan söze
dikkat etmemiz gerekir.
Muhterem Müminler!
Söz bıçak gibidir. Hayra vesile olabileceği
gibi şerre de neden olabilir. Söz, bazen karşımızdaki
kişide ve toplumda derin yaralar açar. Đşte bu sözler
günah telakki edilir ve dil afeti olarak adlandırılır.
Gıybet etmek, kınamak, söz getirip götürmek,
kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay etmek,
kovuculuk, kötü yakıştırmalar yapmak, yalan
söylemek ve yalan yere yemin etmek, yalan vaadde
bulunmak, sırrı ifşa etmek, kırıcı şaka yapmak,
lânetlemek, çirkin sözler sarf etmek, münakaşa
etmek ve su-i zanda bulunmak dilin afetlerinin bir
kısmıdır.
Dilin afetleri, günah olmakla birlikte
bireylerde ve toplumda huzursuzluğa neden
olmaktadır. Aynı zamanda yanlış ve kötü söz kul
hakkını ihlâldir.
Değerli Kardeşlerim!
Dilimizin afetlerinden korunmamız için; dilin
asli vazifesi olan Allah’ı zikredelim, Kur’an-ı
Kerim okuyalım, insanlara iyiliği emredip
kötülüklerden sakındıralım, ibadetlerimize devam
edelim, günaha sevk eden ortamlardan uzaklaşalım,
salih amel yapalım ve güzel söz söyleyelim.
Rabbimiz güzel sözü şöyle niteliyor: “…Güzel
sözler Allah’a yükselir, güzel sözü de salih amel
yükseltir…”3
Daha vahiy gelmeden önce Muhammed-ül
Emin sıfatıyla nitelendirilmiş olan peygamber
efendimizin ümmeti olarak, bizler de dilimize sahip
çıkalım ve sözüne güvenilen bir mümin olalım.
Söz’ün üstadı, kadim şairimiz Yunus ne güzel
söyler:
Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz
Aziz Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i
şerifini kendimize şiar edinelim: “Allah'a ve ahiret
gününe inanan ya hayır söylesin, ya da
sussun...”4
1
Kaf, 50/17-18
Tirmizî, Îmân, 12
3
Fâtır, 35/10
4
Buhârî, Edeb, 31
2
Hazırlayan: Abdullah Çakmak / Đmam-Hatip / Çivril
Redaksiyon: Đl Đrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content