close

Enter

Log in using OpenID

04 DRVF-Ex Proof Çatı Tipi Fanlar

embedDownload
DRVF-ex
Çat› Tipi Patlama Korumal› Santrifüj
Maks. debi 31.990 m3/h
• Dikey at›fll›, derin çekme alüminyum gövde
• Epoksi kapl›, geriye e¤ik seyrek kanatl› radyal fan
• Galvanizli sac kaide
• F s›n›f›, IP 54 motor koruma s›n›fl›
• Standart olarak Eexe II T3 s›n›f› patlama korumas›
• Ürünün tamam›n› kapsayan ATEX sertifikal›
• ‹stenildi¤inde farkl› patlama koruma s›n›flar›nda imalat seçene¤i
F
G
A
F
C
B
Kablo
deli¤i
D
E
FANLAR • EXPROOF FANLAR
D
MODEL
Ak›m
Güç
Voltaj
H›z
DRVFex
(A)
(kW)
(V)
(d/dk)
Maks. S›c. Ses Seviyesi A¤›rl›k
(°C)
dB(A)@4m
At›fl
A
B
C
D
E
F
G
H
(kg)
H›z
Anahtar›
Emifl
250/28-4
0.57
0,18
400
1360
40
52
56
21
638 655 695
560
460
87
14
255
315/30-6
0.62
0,18
400
935
40
50
55
50
638 655 695
560
460 110
14
322
315/30-4
1.43
0,55
400
1380
40
57
65
50
638 655 695
560
460 110
14
322
355/30-4
2.75
1,1
400
1390
40
62
68
76
808 732 772
710
600 143
14
360
400/30-6
1.57
0,55
400
920
40
60
69
85
808 808 848
710
600 143
14
404 de¤ifltirici
400/30-4
4.75
2,1
400
1420
40
68
76
85
808 808 848
710
600 143
14
404
500/30-6
3.9
1,5
400
950
40
62
69
148
993 883 923 1000 880 197
18
507
630/25-6
7.4
3
400
960
40
66
73
220
1272 1297 1337 1000 880 197
18
638
630/30-6
14.7
6,6
400
970
40
69
76
240
1272 1297 1337 1000 880 197
18
638
710/30-6
14.7
6,6
400
970
40
73
82
270
1272 1297 1337 1160 1040 265
18
715
AKSESUARLAR
bkz. sayfa 56
‹zoleli Montaj Kaidesi
Susturuculu Montaj Kaidesi
Tel Kafes
Tek Yönlü Klape
Frekans
ile h›z
kontrolü
yap›l›r.
DRVF-ex
Statik
[Pa]
Çat› Tipi Patlama Korumal› Santrifüj
250/28-4
315/30-6
315/30-4
355/30-4
400/30-6
400/30-4
500/30-6
630/25-6
630/30-6
710/30-6
0
2,100
3,180
4,900
7,050
6,240
9,600
11,500
20,800
24,790
31,990
50
1,800
2,590
4,500
6,865
5,890
9,345
11,000
20,180
24,180
31,000
100
1,630
2,175
4,155
6,590
5,210
9,080
10,460
19,530
23,560
30,000
125
1,552
1,940
4,000
6,380
4,910
8,940
10,170
19,185
23,240
29,460
150
1,470
1,480
3,840
6,100
4,620
8,795
9,870
18,810
22,900
28,920
175
1,375
830
3,685
5,850
4,360
8,640
9,570
18,430
22,560
28,380
200
1,230
3,530
5,630
4,100
8,475
9,250
18,010
22,210
27,810
225
1,040
3,365
5,430
3,840
8,300
8,930
17,575
21,830
27,240
250
700
3,190
5,235
3,480
8,115
8,580
17,120
21,450
26,620
275
3,000
5,040
2,620
7,915
8,215
16,630
21,040
26,020
300
2,790
4,830
7,700
7,700
16,110
20,610
25,390
325
2,550
4,608
7,480
7,440
15,560
20,180
24,730
350
2,260
4,360
7,260
7,000
15,000
19,720
24,050
375
1,920
4,110
7,035
6,470
14,370
19,250
23,350
400
1,485
3,820
6,825
5,870
13,740
18,760
22,600
425
3,510
6,615
5,180
13,060
18,260
21,850
450
3,150
6,400
4,000
12,350
17,710
21,040
475
2,720
6,180
11,610
17,130
20,180
500
2,130
5,940
10,780
16,530
19,220
550
5,360
8,130
15,250
17,120
600
4,560
4,190
13,950
14,740
650
3,590
12,500
12,050
700
2,000
10,000
8,950
6,400
4,950
750
Tafl›ma halkalar›
FANLAR • EXPROOF FANLAR
Hava ak›m› d›fl›nda
motor
Derin çekme
alüminyum gövde
Elektrik ba¤lant› kutusu
Galvanizli çelik sac kaide
Epoksi kapl› geriye e¤ik
seyrek kanatlar
AKSESUARLAR
bkz. sayfa 56
‹zoleli Montaj Kaidesi
Susturuculu Montaj Kaidesi
Tel Kafes
Tek Yönlü Klape
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content