close

Enter

Log in using OpenID

2014 Eğitim Planı - Burhaniye Devlet Hastanesi

embedDownload
2014 YILI ZORUNLU EĞİTİMLER VE VERİMLİLİK KARNESİ EĞİMLERİ PLANI
HASTANE ADI: BURHANİYE DEVLET HASTANESİ
EĞİTİM GRUBU: HEKİMLER
EĞİTİM ADI
ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMİ
TARİH: 2014
EĞİTİM İÇERİĞİ
1) Çalışan hakları birimi ve
işleyişi, mevzuat ve hukuki boyut.
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM ALMASI
PLANLANAN KİŞİ
ŞUBAT
30
ŞUBAT
30
1) Beyaz kod
EĞİTİMİ VERMESİ PLANLANAN KİŞİ
UNVAN/BİRİM
Celal CANER
Kalite Yönetim Direktörü
Celal CANER
Kalite Yönetim Direktörü
2) Risk Analizi
3) Sağlık Taramaları
4) Kesici -Delici Alet Yaralanmaları,
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
5) Kan – Vücut Sıvısı İle Bulaşan
Hastalıklar ve Bildirimi
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz.
6)Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Ve İzolasyon Yöntemleri
Ahmet ÇÖMLEKCİOĞLU
KİMYAGER
7) Çalışan Sağlığı – İş Güvenliği
8) Vücut Mekaniği
ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMLERİ
1)Hastane atıkların sınıflandırılması
Atıkların ayrıştırılmasıTıbbı atıkların ünite içi taşınması
MART
30
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz
NİSAN
30
Ayşegül GÜNEŞ ENER
Psikolog
MAYIS
30
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz
MAYIS
30
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz
2)Tehlikeli Maddeler Nelerdir ?
Nasıl Toplanmalıdır? Nasıl İmha Edilir?
1)İletişim Ve Empati
2)Stres Yönetimi Ve Öfke Kontrolü, Çatışma Çözme Ve Problem Çözme Teknikleri Tükenmişlik Sendromu
3)Zor İnsanlarla Başa Çıkma
4)Beden Dili,
5)Görgü Kuralları
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
6)Kişisel Bakım
7)Profesyonel İmaj
8)Zaman Yönetimi
9)Şiddet Davranışına Karşı Tedbir Alma
10)İletişim Becerileri, Kişiler Arası İletişim, Empati Kurma, Etkin Dinleme,
11)Hasta Ve Hasta Yakınına Davranış
1) El hijyeninin önemi
2) El hijyeni endikasyonları
3) El hijyeni sağlama yöntemleri,
EL HİJYENİ EĞİTİMİ
4) Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları,
5)El antiseptikleri ile ilgili genel bilgileri,
6)Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
TEMİZLİK EĞİTİMİ
1) Hastane Temizliği(servis, Hasta Odası, Banyo, Tuvalet, İdari Birimler, Sedye, Duvarlar, Hasta Yatağı,
Taburcu Yatağı, özellikli birimlerin temizliği,çatı temizliği,su deposu temizliği ,geçici atık deposu temizliği
çevre temizliği gibi)
2)Bölüm Bazlı Oluşturulan Temizlik Planı
MAYIS
30
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz
MAYIS
5
Yeliz DEMİR
Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi
MAYIS
30
Celal CANER
Kalite Yönetim Direktörü
HAZİRAN
30
Ayşegül GÜNEŞ ENER
Psikolog
HAZİRAN
30
Yeliz DEMİR
Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi
2)Bilgi Güvenliği Nedir? Hastanede
Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanmalı?
EYLÜL
30
Süleyma DÜNDAR
Ayniyatsaymanı
Celal CANER
Kalite Yönetim
Direktörü
Uz.Dr.Serdar
BÖRKLÜ
1) Temel yaşam desteği
1)Ameliyathaneye Giriş Çıkış Kuraları
2)Yetişkin ve Yenidoğan Yoğunbakıma
Giriş Çıkış Kuraları
Asepsi-Antisepsi
Sterilizasyon Nedir? Nasıl Uygulanır?
Akılcı İlaç Nedir? Akılcı İlaç Kullanımının Önemi?
EKİM
30
Anestezi ve Reanimasyon Uz
EKİM
20
Uz.Dr.Serdar BÖRKLÜ
Anestezi ve Reanimasyon Uz
KASIM
30
KASIM
30
TEMİZLİK EĞİTİMİ
3) Temizlik Malzemelerinin Kullanımı Ve Kimyasal İçerikleri
4)Kullanılan Malzemelerin Temizliği
ACİL SERVİS TRİAJ
1) SHKS Mevzuat, Güvenlik Raporlama Sistemi,
2) Memnuniyet Anketleri,
3) Çalışan Görüş Ve Önerileri,
SAĞLIKTA HİZMET KALİTE STANDARTLARI
EĞİTİMİ
4) Web Kalite,
5) Dokümantasyon Eğitimi,
6) Özdeğerlendirme ,
7) Takip Edilen İndikatörler,
8) DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) ,
9) Hastanede Kurulan Komiteler ve Görev Alanları
HASTA HAKLARI EĞİTİMİ
1) Hasta Hakları, Sorumlulukları, İşleyişi, Hukuki Boyutu
2) Hasta Memnuniyeti
1)Mavi kod
2) Pembe kod
3) Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi
4) Hastanın bilgilendirilmesi ve onam alınması
5) Sözel order talimatı
6) İlaç güvenliği prosedürü
HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
7) Transfüzyon güvenliği
8) Radyasyon güvenliği
9) Hasta düşmeleri
10)Güvenli cerrahi uygulamaları
11)Tıbbi cihaz güvenliği/HBTC eğitimleri
12)İlaçlar, ilaçların hazırlanması, İlaçların Transferi, Depolanması
13) Hastaların güvenli transferi
ACİL DURUM VE AFET PLANI
BİLGİ GÜVENLİĞİ
CPR EĞİTİMİ
AMELİYATHANE VE YOĞUNBAKIMA GİRİŞ ÇIKIŞ
KURALLARI
ASEPSİ - ANTİSEPSİ - STERİLİZASYON
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Yeliz DEMİR
Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi
1)Acil Durum ve Afet Yönetiminin Önemi
Celal CANER
Kalite Yönetim Direktörü
Selda MALKOÇ
Sağlık Bak.Hiz.Müd.
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz
Dr. Ayşe Oğuz AYARCI
Enf Hast. Ve Kln. Mikr.Uz
Uz.Dr.Mehmet Maşuk AKHAN
Başhekim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
373 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content