close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı eğitim planı - fatih devlet hastanesi

embedDownload
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
2
50
dk
Tedavisi
A
4
P
A
P
İŞ SAĞ. VE
GÜV.BİR.
5
Acilde Antibiyotik Kullanımı
Hasta Hakları ve
Güvenliği
Hasta Hakları, Hasta Güvenliği
Uygulamaları
30
dk
Çalışan Hakları ve
Güvenliği
Çalışan Hakları, Çalışan Güvenliği
Uygulamaları, Beyaz Kod
30
dk
İş sağlığı ve
Güvenliği - 1
Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
Çalışanların Yasal Hak ve
Sorumlulukları
İş Sağlığı Güvenliği Genel Kuralları
ve Güvenlik Önlemleri
50
dk
240
dk
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
1 / 14
Eğitim
Verilecek
Grup
Eğitimcinin
Ünvanı Adı
Soyadı
Gerçekleşen
Tarih
AN
Planlanan
Tarih
Eğitim Yeri
Görsel
Anlatım
Uygulama
OL
L
P
Acilde Antibiyotik
Kullanımı
NT
R
ENFEKSİYON
KO
P
Eğitim
Yöntemi
Eğitim Süresi
Eğitim Alt
Konuları
Belirtileri
Korunma Yolları
3
6
Eğitim Adı
Verem ve
Korunma Yolları
X
50
dk
KONFERANS SALONU
1
El Hijyeni ve
Temizlik
DO
KÜ
M
A
El Hijyeni Endikasyonları
El Hijyeni Sağlama ve Eldiven
Kullanım İlkeleri
El Antiseptiklerinin kullanımı
Temizlik Kuralları
Ü
P
Birim
Planlama
Sıra No
Sayfa
Hekimler
Ocak
09.01.2014
Uzm. Dr. Yunis AYMA
Ocak
13.01.2014
Uzm. Dr. Ahmet
YENİSOLAK
Tüm Çalışanlar
Uzm. Dr. Recep
ÖKSÜZ
Acil Servis Hekimleri
Ocak
09.01.2014
Uzm. Dr. Çağlar
BULUT
Hekimler
Ocak
09.1.2014
Uzm. Dr. Osman
ŞENER
Hekimler
Ocak
28/30/31/
01.2014
03.02.2014
07.02.2014
Ocak
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı
Barış YALÇINKAYA
Tüm Personel
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
P
2. 1
0
Yemekhane
Hizmetleri - 1
Yemekhane – Mutfak Donanımı
Araç – Gereç Temizliği,
Kimyasalların Güvenli Kullanımı
Atıkların Ayrıştırılması ve
Kaldırılması
60
dk
İletişim
3.
P
A
9
Kişilerarası
İletişim
Empati
50
dk
Beden Dili
10
P
A
11
P
A
Çalışan Hakları ve
Güvenliği
Tükenmişlik
Sendromu
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
40
dk
Hasta Güvenliği Nedir?
Hasta Güvenliği Uygulamaları
30
dk
OL
L
Hasta Hakları ve
Güvenliği
Hasta Hakları, Hukuki
Uygulamalar, Hasta Memnuniyeti
NT
R
A
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Genelgesi
Çalışan Güvenliği Nedir?
Çalışan Güvenliği Uygulamaları
Beyaz Kod Uygulamaları ve
Hukuki Boyut
KO
P
12
50
Dk
Ü
8
OTELCİLİK
1.
İletişim Becerileri, Hasta Hakları,
Hasta Memnuniyeti
50
dk
AN
7
Hasta Hakları,
Hasta
Memnuniyeti
Ocak
23.01.2014
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Ocak
15.01.2014
Şubat
ÇOK AMAÇLI KONFERANS SALONU
A
DO
KÜ
M
P
KONFERANS SALONU
Sayfa
Sosyal Çalışmacı
Serkan TAKTAK
Gıda Mühendisi
Tuğba YILMAZ
Uzm. Dr. Çağlar
BULUT
Şubat
13.02.2014
Hemşire
Suzan Şeker
Şubat
21.02.2014
Tükenmişlik Sendromu
120
Görsel
Anlatım
Şubat
Güvenlik, Temizlik,
Hasta Karşılama,
Danışma, Kayıt
Yönlendirme Personeli
Mutfak Çalışanları
Öğr. Gör.
Arzu FIRAT ERSOY
Dr. Osman GÜNER
Şubat
2 / 14
Uzm. Psk.
Faruk BOZKIR
Anestezi, Ebe,
Laboratuvar, ATT,
Radyoloji Teknisyeni,
Sağlık Memuru,
Hemşire, Eczacı,
Diyetisyen, Psikolog,
Fizyoterapist,
Hizmetli, İdari
Personel
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
Sayfa
3 / 14
dk
Stres Yönetimi
Stres Yönetimi
Öfke Kontrolü, Öfke İle Başa
Çıkma
P
A
Öfke Kontrolü,
Öfke İle Başa
Çıkma
15
P
A
Zor İnsanlarla
Başa Çıkma
Zor İnsanlarla Başa Çıkma
16
P
A
Problem Çözme
Teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
18
P
A
Mobbing
P
A
19
El Hijyeni
P
A
20
Temizlik
Şiddet, Şiddete Karşı Önlem Alma
Ü
A
Mobbing
El Hijyeni Endikasyonları
El Hijyeni sağlama ve eldiven
kullanım ilkeleri
El antiseptikleri ve güvenlik
önlemleri
Kişisel Hijyen
Genel ve Riskli alanlarda temizlik
kuralları
Temizlik maddelerinin kullanım
özellikleri
Oda Düzeni
P
A
21
22
P
A
Güvenlik
Raporlama
Sistemi
Ulusal Renkli
Kodlar
120
dk
Güvenlik Raporlama Sistemi
Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod
Uygulamaları
30
dk
30
dk
30
dk
30
dk
Şubat
Görsel
Anlatım
OL
L
P
NT
R
17
Şiddet, Şiddete
Karşı Önlem Alma
KO
14
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Şubat
ÇOK AMAÇLI KONFERANS SALONU
13
AN
A
DO
KÜ
M
P
Uzm. Psk.
Faruk BOZKIR
Uzm. Psk.
Faruk BOZKIR
Enf. Hemşiresi
Yasemin AKTAŞ
Şubat
13.02.2014
Enf. Hemşiresi
Emine TAŞÇI
Şubat
21.02.2014
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Şubat
Şubat
Hemşire
Saadet BAYRAM
Anestezi Teknisyeni
Sevgi GÜLTEKİN
Anestezi, Ebe,
Laboratuvar, ATT,
Radyoloji Teknisyeni,
Sağlık Memuru,
Hemşire,
Eczacı, Diyetisyen,
Psikolog, Fizyoterapist,
Hizmetli, İdari Personel
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
27
28
29
Laboratuvar Güvenliği, Panik Değer
Bildirimi, Patoloji Test Rehberi
60
dk
OTELCİLİK
Yemekhane
Hizmetleri – 2
Nezaket ve Görgü Kuralları, Hasta
Mahremiyeti
50
dk
P
KALİTE
Diyabetik İlaçların
Akılcı Kullanımı
Diyabetik İlaçların Akılcı Kullanımı
50
dk
P
KALİTE
Hipertansif İlaçların Akılcı
Kullanımı
50
dk
P
KALİTE
Hipertansif
İlaçların Akılcı
Kullanımı
CPR
Temel yaşam desteği, CPR
Görsel
Anlatım
120
dk
Şubat
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
Şubat
KONFERANS SALONU
26
60
dk
60
dk
Laboratuvar
Güvenliği
P
240
dk
Laboratuvar Güvenliği, Panik Değer
Bildirimi, Biyokimya Test Rehberi
Laboratuvar Güvenliği, Panik Değer
Bildirimi, Mikrobiyoloji Test Rehberi
KALİTE
25
40
dk
Ü
P
İş Sağlığı ve
Güvenliği - 2
Evsel Atıklar, Tıbbi Atıklar,
Ambalaj Atıklar, Tehlikeli Atıklar,
Atıkların Kaynağında ayrıştırılması
İş yeri temizliği ve düzeni,
Ergonomi, Güvenlik ve sağlık
işaretleri
OL
L
P
İŞ SAĞ.
VE GÜV.
BİRİMİ
24
Atık Yönetimi
NT
R
23
DO
KÜ
M
A
KO
P
AN
Sayfa
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzm.
Barış YALÇINKAYA
Tüm Personeller
Uzm. Dr. Hülya YILMAZ
18.02.2014
Uzm. Dr. Barış
DÜZGÜN
Biyokimya Laboratuvarı
Çalışanları
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Çalışanları
Uzm. Dr. Hatice KÜÇÜK
Patoloji Laboratuvarı
Çalışanları
Psk. Sinem
ÇELİKARSLAN
Mutfak Çalışanları
Uzm. Dr. Ulaş IŞIK
Hekimler
Uzm. Dr. Özlem
KARACA
Hekimler
19.02.2014
Şubat
20.02.2014
Şubat
Mart
Laborant
Figen BİLGİ
26.02.2014
Şubat
Mart
4 / 14
07.03.2014
20.03.2014
Uzm. Dr. Cenk ORAL
Hemşire, Sağlık Memuru,
Anestezi Teknisyeni, ATT
( 1. 2. Ve 3. Gruplar)
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
P
P
A
Laboratuvar
Güvenliği
50
dk
Laboratuvar numunelerinin
güvenli transferi
50
dk
Kişilerarası
İletişim
Empati
Beden Dili
NT
R
İletişim
33
35
P
P
A
Hasta Hakları ve
Güvenliği
A
Çalışan Hakları ve
Güvenliği
KO
Hasta Hakları, Hukuki Uygulamalar,
Hasta Memnuniyeti
34
AN
Laboratuvar numunelerinin alım
ilkeleri ve güvenli transferi
Hasta Güvenliği Nedir?
Hasta Güvenliği Uygulamaları
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Genelgesi
Çalışan Güvenliği Nedir?
Çalışan Güvenliği Uygulamaları
Beyaz Kod Uygulamaları ve
Hukuki Boyut
50
dk
Mart
Görsel
Anlatım
Mart
31.03.2014
Uzm. Dr. Hülya
YILMAZ
Hemşire ve sağlık
çalışanları
Görsel
Anlatım
Mart
31.03.2014
Uzm. Dr. Sabiha
KAMBUROĞLU
Posta – Hizmetli
Personeller
Görsel
Anlatım
Mart
Psikolog
Elif EŞMEN
40
dk
30
dk
50
dk
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzm.
Barış YALÇINKAYA
5 / 14
Görsel
Anlatım
Sos.Hizm. Uzmanı
Serkan TAKTAK
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Mart
KONFERANS
SALONU
Laboratuvar
Güvenliği
DO
KÜ
M
KALİTE
240
dk
Ü
32
P
İş Sağlığı ve
Güvenliği – 3
Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
Elle kaldırma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve
korunma yolları,
İş ekipmanlarının güvenli
kullanımı, Ekranlı araçlarla
çalışma, Elektrik tehlikeleri risk ve
önlemleri,
İş kazaları, Sebepleri ve korunma
ilkeleri
OL
L
31
P
HKS
Eğitimi
30
İŞ SAĞ. VE GÜV.BİR.
Sayfa
28.03.2014
Mart
26.03.2014
Uzm. Dr. Çağlar
BULUT
Hemşire
Suzan Şeker
Tüm Çalışanlar
Güvenlik, Tıbbi Sekreter,
Temizlik, Bilgi İşlem,
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
Sayfa
Tükenmişlik
Sendromu
P
Mart
Öfke Kontrolü, Öfke
İle Başa Çıkma
Öfke Kontrolü, Öfke İle Başa Çıkma
Zor İnsanlarla Başa Çıkma
Problem Çözme
Teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
Şiddet, Şiddete
Karşı Önlem Alma
Şiddet, Şiddete Karşı Önlem Alma
Mobbing
Mobbing
A
El Hijyeni
38
39
P
P
A
KALİTE
Temizlik
Güvenlik
Raporlama
Sistemi
120
dk
DO
KÜ
M
Zor İnsanlarla Başa
Çıkma
El Hijyeni Endikasyonları
El Hijyeni sağlama ve eldiven
kullanım ilkeleri
El antiseptikleri ve güvenlik
önlemleri
Kişisel Hijyen
Genel ve Riskli alanlarda temizlik
kuralları
Temizlik maddelerinin kullanım
özellikleri Oda Düzeni
Görsel
Anlatım
Mart
Görsel
Anlatım
Mart
Görsel
Anlatım
Mart
Ü
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Güvenlik Raporlama Sistemi
30
dk
30
dk
30
dk
AN
Stres Yönetimi
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
27.03.2014
Teknik Birim, Mutfak
Çalışanları
Psikolog Sinem
ÇELİKARSLAN
Psikolog Gülnur
ALTUN
Mart
Mart
Mart
Mart
KONFER
ANS
SALONU
37
Stres Yönetimi
Görsel
Anlatım
OL
L
36
Mart
NT
R
A
Görsel
Anlatım
KO
P
Tükenmişlik Sendromu
6 / 14
Mart
26.03.2014
26.03.2014
28.03.2014
Enf. Hemşiresi
Yasemin AKTAŞ
Enf. Hemşiresi
Emine TAŞÇI
Hemşire
Saadet BAYRAM
Güvenlik, Tıbbi Sekreter,
Temizlik, Bilgi İşlem,
Teknik Birim, Mutfak
Çalışanları
Güvenlik, Tıbbi Sekreter,
Temizlik, Bilgi İşlem,
Teknik Birim, Mutfak
Çalışanları
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
42
P
Ulusal Renkli
Kodlar
A
Atık Yönetimi
P
30
dk
Görsel
Anlatım
Evsel Atıklar, Tıbbi Atıklar,
Ambalaj Atıklar, Tehlikeli Atıklar,
Atıkların Kaynağında ayrıştırılması
50
dk
Görsel
Anlatım
Mart
28.03.2014
Laborant
Figen BİLGİ
120
dk
Görsel
Anlatım
Uygulama
Nisan
20.05.2014
Uzm. Dr. Cenk ORAL
KALİTE
CPR
Temel yaşam desteği, CPR
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
43
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
60
dk
NT
R
Çalışan Güvenliği
OL
L
Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşma,
Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
A
Ü
Kesici Delici Alet Yaralanmaları,
P
İzolasyon Önlemleri
KALİTE
Hasta Başı Test
Cihazları (HBTC)
Testlerin Preanalitik,
Analitik, Post Analitik Evrelerinde
Dikkat Edilecek Hususlar,
Kalibrasyon ve Kontrol
Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
Cihazların Temizlik ve Bakımı
KO
44
P
Anestezi Teknisyeni
Sevgi GÜLTEKİN
Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod
Uygulamaları
Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
45
Güvenli Cerrahi Uygulamaları
50
dk
Mart
28.03.2014
Nisan
Nisan
Görsel
Anlatım
Nisan
Görsel
Anlatım
Nisan
Görsel
Anlatım
Nisan
KONF
ERANS
SALO
NU
41
KALİTE
DO
KÜ
M
40
P
AN
Sayfa
21.04.2014
28.04.2014
21.04.2014
28.04.2014
7 / 14
Güvenlik, Tıbbi Sekreter,
Temizlik, Bilgi İşlem,
Teknik Birim, Mutfak
Çalışanları
Güvenlik, Tıbbi Sekreter,
Temizlik, Bilgi İşlem,
Teknik Birim, Mutfak
Çalışanları
Laboratuvar, Radyoloji,
Odio Tekn. Eczacı,
Diyetisyen, Psikolog,
Fizyoterapist (1.ve 2.
Grup)
Enf. Hemşiresi
Emine TAŞÇI
Uzm. Dr. Korhan
AKÇAY
Enf. Hemşiresi
Yasemin AKTAŞ
Uzm. Dr. Hülya
YILMAZ
Hem. Fatma EREN
Uzm. Dr. Hülya YILMAZ
Hemşire, Sağlık
Memuru, Anestezi
Teknisyeni, ATT
Hemşire, Sağlık
Memuru, Anestezi
Teknisyeni, ATT
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
P
A
Hasta Güvenliği
İlaç Güvenliği ,Sözel İstem
90
dk
Görsel
Anlatım
DO
KÜ
M
Radyasyon Güvenliği
Akılcı İlaç Kullanımı
Transfüzyon Güvenliği
Kimlik Doğrulama,
Kimlik Tanımlayıcının Kullanımı
47
P
İDARİ
BİRİM
48
P
OTELCİLİK
Kırım Kongo
Kanamalı Ateş
Kırım Kongo Kanamalı Ateş
50
dk
Depolama ve
Envanter Yönetimi
Depolama ve Envanter Yönetimi
50
dk
Yemekhane
Hizmetleri – 3
Yiyecek-İçecek sunum teknikler,
Hastane servis kuralları,
Diyet yemekleri ve dağıtımı
50
dk
Kesici Delici Alet Yaralanmaları,
P
A
NT
R
Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaşma, Kan
Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
49
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
Çalışan Güvenliği
60
dk
İzolasyon Önlemleri
KO
50
Güvenli Cerrahi Uygulamaları
A
Nisan
Görsel
Anlatım
Nisan
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Nisan
21.04.2014
28.04.2014
22.04.2014
30.04.2014
10.04.2014
Hasta Güvenliği
90
dk
Radyasyon Güvenliği
Görsel
Anlatım
Mayıs
Haziran
İş Başı
Hemşire, Sağlık Memuru,
Anestezi Teknisyeni, ATT
Uzm. Dr. Çağlar BULUT
Hemşire
Fatma EREN
Uzm. Dr. Recep ÖKSÜZ
Sağlık Çalışanları
V.H.K.i
Kenan ÇANKA
Ambar Memuru
Depo Memuru
Dyt. Simge ERDOĞAN
Mutfak Çalışanları
Enf. Hemşiresi
Yasemin AKTAŞ
Hemşire
Fatma EREN
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uzm. Dr. Hülya YILMAZ
Mayıs
Görsel
Anlatım
Radyoloji Öğretmeni
Sevil ÖZMEN
Hemşire
Saadet BAYRAM
Eczacı
Mefkûre DURMUŞ
8 / 14
Enf. Hemşiresi
Emine TAŞÇI
Uzm. Dr. Korhan
AKÇAY
Görsel
Anlatım
Kimlik Doğrulama, Kimlik
Tanımlayıcının Kullanımı
Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
P
Görsel
Anlatım
Ü
ENF.
Nisan
OL
L
P
46
AN
Sayfa
Haziran
İş Başı
Radyoloji Öğretmeni
Sevil ÖZMEN
Laboratuvar, Radyoloji,
Odio Tekn. Eczacı,
Diyetisyen, Psikolog,
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
Sayfa
Görsel
Anlatım
Akılcı İlaç Kullanımı
P
53
54
p
İDARİ
BİRİM
A
A
55
P
İDARİ
BİRİM
56
P
57
P
İŞ
SAĞ.
GÜV.
P
KALİTE
58
CPR
Temel yaşam desteği, CPR
Arşiv Yönetimi
Arşiv Yönetimi
Kişilerarası
İletişim
İletişim becerileri,
Hasta Karşılama,
Nezaket Kuralları
Resmi yazışma ve
Dosyalama
Teknikleri
50
dk
İletişim
Empati
Beden Dili
50
dk
İletişim becerileri, Hasta
Karşılama, Nezaket Kuralları
Resmi yazışma ve Dosyalama
Teknikleri
50
dk
Görsel
Anlatım
Uygulama
Mayıs
Görsel
Anlatım
Mayıs
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
50
dk
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
İş Sağlığı Ve
Güvenliği – 4
Meslek Hastalıkları, Biyolojik
Riskler, Hastalıklardan Korunma
İlkeleri
240
dk
CPR
Temel yaşam desteği, CPR
120
dk
Mayıs
KONFERANS SALONU
52
120
dk
Görsel
Anlatım
Ü
KALİTE
50
dk
OL
L
P
NT
R
P
Bulaşıcı Hastalıklarda Yemekhane
Hizmet Sunumu,
Gıda Zehirlenmeleri
KO
51
Yemekhane
Hizmetleri - 4
DO
KÜ
M
Görsel
Anlatım
Transfüzyon Güvenliği
OTELCİLİK
AN
İlaç Güvenliği - Sözel İstem
Mayıs
Mayıs
Mayıs
Mayıs
Haziran
23.05.2014
20.05.2014
22.05.2014
29.05.2014
26.05.2014
Hemşire
Saadet BAYRAM
9 / 14
Fizyoterapist
Eczacı
Mefkûre DURMUŞ
Uzm. Dr. Çağlar BULUT
Gıda Mühendisi
Tuğba YILMAZ
Uzm. Dr. Cenk ORAL
Müdür Yardımcısı
Şenol YANIK
Doç.Dr. Mehmet
PALANCI
Sağlık Memuru
Mehmet MADEN
V.H.K.İ
Bülent BULUT
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanı
Barış YALÇINKAYA
Uzm. Dr. Cenk ORAL
Mutfak Çalışanları
Hemşire, Sağlık
Memuru, Anestezi
Teknisyeni, ATT
(4.ve 5. Gruplar)
Arşiv
Hekimler
Güvenlik, Karşılama,
Danışma, Yönlendirme
Elemanları
Personel Özlük,
Tahakkuk-Mutemetlik,
Ayniyat, Satın Alma,
Arşiv, Evrak, İstatistik,
Depo Memurları
Tüm Çalışanlar
Hekimler
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
Sayfa
67
68
İletişim becerileri, Hasta
Karşılama, Nezaket Kuralları
50
dk
Genel ve Riskli Alanlarda Temizlik
Kuralları
50
dk
P
P
A
P
A
İletişim becerileri,
Hasta Karşılama,
Nezaket Kuralları
İletişim becerileri, Hasta
Karşılama, Nezaket Kuralları
50
dk
P
A
CPR
Temel yaşam desteği, ileri yaşam
desteği
240
dk
P
OTELCİLİK
P
P
SİVİL
SAVUNMA
P
A
A
Temizlik
Yemekhane
Hizmetleri - 5
Sivil Savunma
Eğitimleri
Besin Kalitesi/Satın Alma ve
Kontrol Yöntemleri,
Gıda Güvenliği Yönetimi, Yiyecek
Depolama ve Muhafaza Teknikleri
Yangın Güvenliği, Yangından
Korunma( Tatbikatlı),
Afet ve Acil Durum
Yönetimi(Tatbikatlı)
Acil Durum Planı,
KBRN Silahlar ve Korunma Yolları
50
dk
50
dk
Hasta Hakları,
Hasta
Memnuniyeti
İletişim Becerileri, Hasta Hakları,
Hasta Memnuniyeti
50
dk
CPR
Temel yaşam desteği, ileri yaşam
desteği
60
dk
Haziran
V.H.K.i
Kenan ÇANKA
Depo ve Ambar
Memurları
Temmuz
10.07.2014
Sağlık Memuru
Mehmet MADEN
Güvenlik, Karşılama,
Danışma, Yönlendirme
Elemanları
Temmuz
04.07.2014
Enf. Hemşiresi
Emine TAŞÇI
Temmuz
15.07.2014
Sağlık Memuru
Mehmet MADEN
Ağustos
21.08.2014
Dr. Arslan KALAY
Yoğun Bakım, Acil Servis
Çalışanları
Gıda Mühendisi
Tuğba YILMAZ
Mutfak Çalışanları
11.06.2014
13.06.2014
Sivil Savunma Uzm.
Ömer ÖZTÜRK
Tüm Çalışanlar
23.09.2014
Sosyal Çalışmacı
Serkan TAKTAK
Güvenlik, Temizlik,
Hasta Karşılama,
Danışma, Kayıt
Yönlendirme Personeli
Dr. Cenk ORAL
Hekimler
Görsel
Anlatım
AN
İletişim becerileri,
Hasta Karşılama,
Nezaket Kuralları
KALİTE
65
66
50
dk
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
KONFERANS SALONU
64
Stok Yönetimi
Tüm Çalışanlar
Haziran
05.06.2014
DO
KÜ
M
63
Stok Yönetimi
Laborant
Figen BİLGİ
Görsel
Anlatım
Ü
62
İDARİ
BİRİM
5 Haziran Dünya Çevre Günü
OL
L
61
P
50
dk
Çevre Günü
NT
R
60
P
KO
59
10 / 14
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
17.09.2014
Temizlik Personeli
Tıbbi Sekreter ve
Temizlik
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
Sayfa
P
A
72
P
A
P
OTELCİLİK
P
A
P
A
X
A
X
A
X
Enfeksiyon
74
75
76
77
78
79
240
dk
Akılcı Antibiyotik
Kullanımı
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
60
dk
Yemekhane
Hizmetleri - 6
Toplu Beslenme Hizmetlerinde
Besin Hazırlama ve Pişirme
Teknikleri
50
dk
CPR
Temel yaşam desteği, ileri yaşam
desteği
240
dk
CPR
Temel yaşam desteği, ileri yaşam
desteği
240
dk
X
Eğitim
CPR
50
dk
Sürüş teknikleri, Nakil aracının
günlük bakımı ve kontrollerinin
takibi
120
dk
Nakil Aracı Sağlık
Ekipmanları
Ekipmanların tanıtılması, kontrolü
ve kullanılması
60
dk
Yoğun bakım ve
hastane
enfeksiyonlarına
yaklaşım
Yoğun bakım ve hastane
enfeksiyonlarına yaklaşım
60
dk
Lepra
Lepra
60
dk
Sürüş teknikleri
Görsel
Anlatım
Ekim
Görsel
Anlatım
Ekim
09.10.2014
AN
Temel yaşam desteği, ileri yaşam
desteği
Temizlik
71
73
50
dk
Görsel
Anlatım
Uygulama
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
Görsel
Anlatım
Uygulama
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Uygulama
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Müdür Yardımcısı
Şenol YANIK
Tahakkuk Memurları
Enf. Hemşiresi
Emine TAŞÇI
Temizlik Personeli
Dr. Arslan KALAY
Sağlık Çalışanları
28.11.2014
Uzman Dr.
A. Eda
GENÇALİOĞLU
Hekimler
20.10.2014
Gıda Mühendisi
Tuğba YILMAZ
Mutfak Çalışanları
Dr. Arslan KALAY
Sağlık Çalışanları
Dr. Arslan KALAY
Sağlık Çalışanları
30.10.2014
DO
KÜ
M
A
Döner Sermaye Yönetmeliği
Personel Bodro Takip Formu
Genel ve Riskli Alanlarda Temizlik
Kuralları,
Temizlik maddelerinin kullanım
özellikleri
13.10.2014
Ekim
Kasım
Kasım
Ü
P
70
Döner Sermaye
Yönetmeliği
OL
L
İDARİ
NT
R
P
KO
69
11 / 14
Kasım
12.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
Aralık
27.03.2014
Şoför
Muhammet
BAYRAKTAR
Şoförler
27.03.2014
Sağlık Memuru
Ali HEMŞİNLİ
Sağlık Memurları
27.02.2014
Uzm. Dr. Barış
DÜZGÜN
Yoğun Bakım Çalışanları
05.02.2014
Uzm. Dr. Deniz
SARIALİOĞLU
Sağlık Çalışanları
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
Sayfa
X
Enfeksiyon
84
X
A
Atık Yönetimi
85
X
A
Hemşirelik Bakım
Süreci
86
X
A
Özofageal Reflü
87
X
A
88
X
A
X
İş Sağ.
Güv.
83
89
90
91
92
93
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
60
dk
Görsel
Anlatım
23.07.2014
Uzm. Dr. Recep
ÖKLSÜZ
Yoğun Bakım Çalışanları
60
dk
Görsel
Anlatım
16.-17-2023-24-27-30
10.2014
Erol ALIŞ
Tüm Çalışanlar
60
dk
60
dk
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Kalibrasyon Bakım ve Onarım
60
dk
Görsel
Anlatım
10.10.2014
Teknisyen
Zeki AYDIN
Fahri ÖZBAY
Teknisyenler
60
dk
Görsel
Anlatım
14.10.2014
Sosyal Hizmet Uzm.
Serkan TAKTAK
Göreve Yeni Başlayanlar
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Nazokomiyal Enfeksiyonlar
Atık Yönetimi
Hemşirelik Bakım Süreci
Özofageal Reflü Hastalığı ve
Cerrahisi
Mers CoV
Yoğun Bakımlarda
Enfeksiyon
Kontrolü
Mers CoV
Meslek
Hastalıkları
Meslek Hastalıkları ve Hukuksal
Haklar
Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon
Kontrolü
X
Organ Nakli ve
Organ Bağışı
Mobbing de
Hukuksal Haklar
X
Kalibrasyon
Bakım ve Onarım
X
İletişim, Hasta Memnuniyeti
İletişim, Hasta
Etik ve Hasta Hakları
Hakları ve Güvenl.
Hasta akarlı ve Sorumlulukları
X
Organ Nakli ve Organ Bağışı
Mobbing de Hukuksal Haklar
AN
30
dk
60
dk
60
dk
60
dk
60
dk
60
dk
60
dk
29.04.2014
DO
KÜ
M
X
Hemoliz
Sağlık Turizmi ve
Turistin Sağlığı
Nazokomiyal
Enfeksiyonlar
Hemolizin rutin testler üzerine
etkileri
Görsel
Anlatım
Ü
82
X
A
45
dk
KO
81
Mikrobiyolojik örneklerin alınması
ve transferi
OL
L
80
Mikrobiyolojik
örneklerin
alınması ve
transferi
NT
R
A
X
12 / 14
29.04.2014
Uzm. Dr. Barış
DÜZGÜN
Uzm. Dr. Sabiha
KAMBUROĞLU
Hemşireler
22.04.2014
Mustafa ÖZTÜRK
A.GÜNDOĞDU
Hemşireler
Hasta kayıt, Vezne,
İstatistik Çalışanları
14.05.2014
Uzm. Dr. Yunis AYMA
Hekimler
08.05.2014
Çev. Müh.
Bayram GÜNDOĞDU
Sağlık Çalışanları
09.06.2014
03.06.2014
18.06.2014
31.10.2014
15.10.2014
20.10.2014
Hem. Serpil KARA
Uzm. Dr.
H. Afşin TAŞDELEN
Uzm. Dr. Korhan
AKÇAY
Hemşire Firuze
YILDIRIM GENEK
Avukat
Serdar YILMAZ
Hemşireler
Hekimler
Hekimler
Tüm Birimler
Tüm Çalışanlar
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
98
99
100
X
X
X
El Hijyeni,Temizlik
İlaç Güvenliği
Advers Etki
MERS CoV ,
EBOLA Virüs
Hastalıkları
İlaç Güvenliği
Advers Etki
60
dk
60
dk
MERS CoV Hastalığı
EBOLA Virüs Hastalığı
SEPSİS
SEPSİS
Hasta Başı Test
Cihazları
HBTC Kullanımı, Kalibrasyon
Bakımı, Temizliği
İletişim, Hasta Memnuniyeti
İletişim, Hasta
Etik ve Hasta Hakları
Hakları ve Güvenl.
Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Çalışan Hakları ve
Güvenliği
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Genelgesi , Beyaz Kod , Mobbing
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Koruyucu Ekipman Kullanımı
Sağlık Taramaları , Risk Yönetimi
El Hijyeni,Temizlik
El Hijyeni,Temizlik
Hastane
Enfeksiyonları
Hastane Enfeksiyonları
İletişim
Kişiler Arası İletişim
Arşiv Mevzuatı
Arşiv Mevzuatı
X
101
102
103
104
105
X
X
X
X
Gör. Anlt.
14.10.2014
Görsel
Anlatım
25.11.2014
60
dk
Görsel
Anlatım
04.11.2014
05.11.2014
60
dk
40
dk
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
60
dk
Görsel
Anlatım
05.11.2014
18.11.2014
17.11.2014
13 / 14
Hemşire
Suzan ŞEKER
Göreve Yeni Başlayanlar
14.10.2014
DO
KÜ
M
X
El Hijyeni,Temizlik
Görsel
Anlatım
Ü
97
X
60
dk
OL
L
96
X
Çalışan Hakları ve
Güvenliği
NT
R
95
X
KO
94
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Genelgesi , Beyaz Kod , Mobbing
Kesici Delici Alet Yaralanmaları
Koruyucu Ekipman Kullanımı
Sağlık Taramaları
Risk Yönetimi
Mesleksel Hastalıklar
AN
Sayfa
Rad. Teknsy.Erol ALIŞ
Enf. Hemş.
Yasemin AKTAŞ
Doç Dr. Mine
KADIOĞLU DUMAN
Göreve Yeni Başlayanlar
Hekim , Eczacı ,
Hemşireler
Uzman Doktor
Korhan AKÇAY
Hekimler
Sağlık Çalışanları
Yard. Doç. Dr.
Ahmet BEŞİR
Uzman Dr.
Çağlar BULUT
Hekimler
Hemşireler
Sosyal Hizmet Uzm.
Serkan TAKTAK
HBTC Sorumluları
Hizmet Alım Personeli
Hemşire
Suzan ŞEKER
60
dk
Görsel
Anlatım
60
dk
60
dk
40
dk
60
dk
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Görsel
Anlatım
Hizmet Alım Personeli
17.11.2014
17.11.2014
28.11.2014
06.11.2014
12.11.2014
Enf. Hemş.
Yasemin AKTAŞ
Enf. Hemş.
Emine TAŞÇI
Uzman Psikolog
Faruk BOZKIR
Müd. Yard.
Şenol YANIK
Hizmet Alım Personeli
Sağlık Çalışanları
Hekimler
Arşiv Çalışanları
FATİH DEVLET HASTANESİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
Doküman No
YÖN.PL.11
Yayın Tarihi
16.01.2014
Revizyon No
00
Rev. Tarihi
KO
NT
R
OL
L
Ü
DO
KÜ
M
NOT:
P : PLANLI EĞİTİMLER
X : PLAN DIŞI EĞİTİMLER
EĞİTİMİN AİT OLDUĞU BİRİMDE;
A : VERİMLİLİK, OTELCİLİK, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ, HASTA HAKLARI, KALİTE BİRİMİNİ İFADE EDER.
AN
Sayfa
14 / 14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
903 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content