close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Personel Maaş Verileri

embedDownload
AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ
Sınıf Kod:11
Akademik Personel Ünvanı-(Unvan Kodu)
Profesör (Rekör) (15503)
Profesör (Rekör Yrd. 3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Rekör Yrd. 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Profesör (Dekan 3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Dekan 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Profesör (Dekan Yrd.- 3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Dekan Yrd.- 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Profesör (4 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Profesör (Bölüm Başkanı 4 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Bölüm Başkanı 3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Bölüm Başkanı 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Profesör (Y.O Müdürü 3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Y.O Müdürü 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Doçent (Görev Aylığı 1 Derece Olanlar) (15552)
Doçent (2-3 Derece Arası) (15552)
Yrd.Doç. (1-5 Derece Arası) (15651)
Araştırma Görevlisi 1 Derece (15909)
Araştırma Görevlisi 2 Derece (15909)
Araştırma Görevlisi 3 Derece (15909)
Araştırma Görevlisi 4-5 Derece (15909)
Araştırma Görevlisi Diğer Dereceler (15909)
Öğretim Görevlisi (15701), Okutman (15750), Uzman
(61754)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4- Derece
5- Derece
Diğer Dereceler
AKADEMİK PERSONEL GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ
Prof.Dr-Doç.-Yrd.Doç-Arş. Gör.
Öğr.Gör.-Uzman-Çevirmen-Eğit.Plan.
AKADEMİK PERSONEL İDARİ GÖREV ÖDENEKLERİ
Rektör
Rektör Yardımcısı- Dekan
Ek Gösterge
Ek Ödeme-(Taz.Kod.)
Üniv. Ödeneği
(%)- (Tazm.Kod.)
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
5300
5300
6400
5300
5300
6400
6400
4800
4800
3600
3600
2700
2300
2300
2300
72-(1610)
72-(1610)
72-(1610)
72-(1610)
72-(1610)
70-(1620)
70-(1620)
70-(1620)
70-(1620)
63-(1630)
70-(1620)
70-(1620)
63-(1630)
70-(1620)
70-(1620)
57-(1640)
68-(1650)
67-(1660)
77-(1670)
77-(1670)
77-(1670)
77-(1670)
77-(1670)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
215%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
215%-(1)
245%-(1)
245%-(1)
175%-(1)
175%-(1)
165%-(1)
130%-(1)
117%-(1)
110%-(1)
104%-(1)
98%-(1)
3600
2700
2300
2300
2300
2300
66-(1680)
66-(1680)
66-(1690)
66-(1690)
66-(1700)
66-(1700)
% 130
% 117
% 110
% 104
% 104
% 98
MERKEZ
80%
40%
70%
30%
MakamTaz.
Görev Tazminatı(Tazm.Kod.)
Eğitim/Öğretim Ödeneği (*)(Tazm.Kod.)
7000
6000
4500
6000
4500
6000
4500
6000
6000
4500
6000
6000
4500
6000
4500
2000
17000-(34)
15000-(34)
11500-(34)
15000-(34)
11500-(34)
15000-(34)
11500-(34)
15000-(34)
15000-(34)
11500-(34)
15000-(34)
15000-(34)
11500-(34)
15000-(34)
11500-(34)
8000-(34)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Tazminat Kodu: 4
PAZARYERİ
70%
35%
Tazminat Kodu: 2
Dekan Yardımcısı - Enst. ve Y.Okul Müd. - Bölüm Başkanı
Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları
BOZÜYÜK
70%
35%
SÖĞÜT
70%
35%
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
Alır-(3)
GÖLPAZARI
75%
37,50%
OSMANELİ
70%
35%
20%
15%
(*)2914 sayılı Kanunun Ek Madde 1- (Ek:24.11.1994-4048/4 md; Değişik:20/03/1997-KHK-570/6 Md) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 nci maddesine göre diğer kurum ve
kuruluşlarda görevlendirilenler yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının 12/1 her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak
ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content