close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Personel Maaş Verileri

embedDownload
AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ
Sınıf Kod:11
MakamTaz.
Görev Tazminatı(Tazm.Kod.)
Eğitim/Öğretim Ödeneği (*)(Tazm.Kod.)
245%-(1)
7000
17000-(34)
Alır-(3)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
72-(1610)
245%-(1)
4500
11500-(34)
Alır-(3)
6400
72-(1610)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
6400
72-(1610)
245%-(1)
4500
11500-(34)
Alır-(3)
Profesör (Dekan Yrd.- 3 Yılını Dolduran) (15503)
6400
70-(1620)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
Profesör (Dekan Yrd.- 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
6400
70-(1620)
245%-(1)
4500
11500-(34)
Alır-(3)
Profesör (4 Yılını Dolduran) (15503)
6400
70-(1620)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
Profesör (3 Yılını Dolduran) (15503)
5300
70-(1620)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
Profesör (3 Yılını Doldurmayan) (15503)
5300
63-(1630)
215%-(1)
4500
11500-(34)
Alır-(3)
Profesör (Bölüm Başkanı 4 Yılını Dolduran) (15503)
6400
70-(1620)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
Profesör (Bölüm Başkanı 3 Yılını Dolduran) (15503)
5300
70-(1620)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
Profesör (Bölüm Başkanı 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
5300
63-(1630)
215%-(1)
4500
11500-(34)
Alır-(3)
Profesör (Y.O Müdürü 3 Yılını Dolduran) (15503)
6400
70-(1620)
245%-(1)
6000
15000-(34)
Alır-(3)
Profesör (Y.O Müdürü 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
6400
70-(1620)
245%-(1)
4500
11500-(34)
Alır-(3)
Doçent (Görev Aylığı 1 Derece Olanlar) (15552)
4800
57-(1640)
175%-(1)
2000
8000-(34)
Alır-(3)
Doçent (2-3 Derece Arası) (15552)
4800
68-(1650)
175%-(1)
Alır-(3)
Yrd.Doç. (1-5 Derece Arası) (15651)
3600
67-(1660)
165%-(1)
Alır-(3)
Araştırma Görevlisi 1 Derece (15909)
3600
77-(1670)
130%-(1)
Alır-(3)
Araştırma Görevlisi 2 Derece (15909)
2700
77-(1670)
117%-(1)
Alır-(3)
Araştırma Görevlisi 3 Derece (15909)
2300
77-(1670)
110%-(1)
Alır-(3)
Araştırma Görevlisi 4-5 Derece (15909)
2300
77-(1670)
104%-(1)
Alır-(3)
Araştırma Görevlisi Diğer Dereceler (15909)
2300
77-(1670)
98%-(1)
Alır-(3)
1. Derece
3600
66-(1680)
% 130
Alır-(3)
2. Derece
2700
66-(1680)
% 117
Alır-(3)
3. Derece
2300
66-(1690)
% 110
Alır-(3)
4- Derece
2300
66-(1690)
% 104
Alır-(3)
5- Derece
2300
66-(1700)
% 104
Alır-(3)
Diğer Dereceler
2300
66-(1700)
% 98
Akademik Personel Ünvanı-(Unvan Kodu)
Ek Gösterge
Ek Ödeme-(Taz.Kod.)
Profesör (Rekör) (15503)
6400
72-(1610)
Profesör (Rekör Yrd. 3 Yılını Dolduran) (15503)
6400
72-(1610)
Profesör (Rekör Yrd. 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
6400
Profesör (Dekan 3 Yılını Dolduran) (15503)
Profesör (Dekan 3 Yılını Doldurmayan) (15503)
Üniv. Ödeneği
(Tazm.Kod.)
(%)-
Öğretim Görevlisi (15701), Okutman (15750), Uzman
(61754)
AKADEMİK PERSONEL İDARİ GÖREV ÖDENEKLERİ
Alır-(3)
Tazminat Kodu: 2
Rektör
70%
Dekan Yardımcısı - Enst. ve Y.Okul Müd. - Bölüm Başkanı
20%
Rektör Yardımcısı- Dekan
30%
Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları
15%
(*)2914 sayılı Kanunun Ek Madde 1- (Ek:24.11.1994-4048/4 md; Değişik:20/03/1997-KHK-570/6 Md) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 nci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenler yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini
yapmayanlar hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının 12/1 her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content