close

Enter

Log in using OpenID

2014 nisan ayı meclis kararları

embedDownload
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/04/2014
: 61
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı duruşunun
ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
ÖZÜ: DİVAN HEYETİ KATİP ÜYELİĞİ SEÇİMİ
-KARAR-
Gündemin 2.Maddesi
5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi ; Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını
takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis
bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az
iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek
başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.
Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclise belediye başkanı,
katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda
ikinci başkan vekili başkanlık eder. Şeklindeki başkanlık yazısının okunmasından sonra ;Meclis
Katipliği ve Vekilliği için AK Partiden teklif edildi.Söz alan Meclis Üyesi Harun OLMUŞ Meclis
üyelerinden Yusuf KILIÇ ,Ebru ATEŞ,Bilal EKEN,Ahmet KESER teklif edildi.Meclis Üyelerine
toplam 25 mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı.Yapılan gizli oylama neticesinde tasnif heyetince oy
pusulaları açılarak sayım sonucu Meclise açıklandı.
ADAYLAR
PARTİSİ
ALDIĞI OY
Yusuf KILIÇ
Ebru ATEŞ
Bilal EKEN
Ahmet KESER
AKPARTİ
AKPARTİ
AKPARTİ
AKPARTİ
22
22
22
22
Asil Üye olarak Yusuf KILIÇ,Ebru ATEŞ , Vekil olarak Bilal EKEN ve Ahmet KESER
2 yıllığına Meclis Katibi olarak görev yapmak üzere seçilmiş bulunmaktadır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Nurdan ÇOBAN
Meclis Katibi
Ali TAŞKESTİ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/04/2014
: 62
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: DİVAN HEYETİ MECLİS BAŞKAN I.VE II.VEKİLLİĞİ SEÇİMİ
-KARAR-
Gündemin 3.Maddesi
5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi ; Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını
takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis
bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az
iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek
başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.
Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclise belediye başkanı,
katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda
ikinci başkan vekili başkanlık eder. Şeklindeki başkanlık yazısının okunmasından sonra ;Meclis
Başkan Vekilliği için AK Partiden teklif edildi.AK Parti adına söz alan Meclis Üyesi Harun
OLMUŞ meclis birinci başkan vekili Mustafa DEMİR ve ikinci başkan vekili Şükrü
ÖZEK teklif edildi. Meclis Üyelerine toplam 25 mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı.Yapılan
gizli oylama neticesinde tasnif heyetince oy pusulaları açılarak sayım yapıldı. Sayım sonucu Meclise
açıklandı.
ADAYLAR
PARTİSİ
ALDIĞI OY
Mustafa DEMİR
Şükrü ÖZEK
AKPARTİ
AKPARTİ
22
22
Meclis I. Başkan Vekili Mustafa DEMİR ve II. Başkan Vekili Şükrü ÖZEK
2 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiş bulunmaktadır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/04/2014
: 63
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: ENCÜMEN ÜYELİĞİ SEÇİMİ
-KARAR-
Gündemin 4.Maddesi
Başkanlık Yazısı Belediye Encümen Üyesi Seçimi
5393 sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin “b” bendinde ;”Diğer belediyelerde, belediye
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim
amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş
kişiden oluşur.”hükmü amirdir.İlgili kanun gereğince Belediye Encümenine 2 üye seçiminin
yapılması hususunda, gereğini arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısının okunmasından sonra ;
Belediye Encümen Üyeliği için AK PARTİ adına söz alan Harun OLMUŞ,meclis üyeleri
Meral KAYAN ve Nuri FİDAN teklif edildi.
Meclis Üyelerine toplam 25 mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı.Yapılan gizli oylama
neticesinde tasnif heyetince oy pusulaları açılarak sayım yapıldı. Sayım sonucu Meclise açıklandı.
.
Encümen Üyeliği İçin ;
ADAYLAR
PARTİSİ
ALDIĞI OY
Nuri FİDAN
Meral KAYAN
AKPARTİ
AKPARTİ
22
21
Encümen üyesi olarak Nuri FİDAN ve Meral KAYAN 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş
bulunmaktadır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/04/2014
: 64
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: HAYVANCILIK İHTİSAS ORGANİZE MÜTEŞEBBİS HEYETİ SEÇİMİ
-KARAR-
Gündemin 5.Maddesi
Belediyeniz, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin %30 hisse ile kurucu
üyesi olup Müteşebbis Heyette 4 asıl ve 4 yedek üye ile temsil edilmektedir.
Ancak, 29.03.2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi ile birlikte OSB’de yer alan
temsilcilerinizin tamamının görev süresi sona ermiş olup 4562 Sayılı OSB Kanunun 7. maddesi
gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere (04.12.2014 tarihine kadar) 4 asıl ve 4 yedek üye ismi
bildirilmesi gerekmektedir.
4562 Sayılı OSB Kanunun 7. maddesi gereğince 29.04.2014 tarihinden itibaren Belediyenizi
Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde kalan süreyi
tamamlamak üzere (04.12.2014 tarihine kadar) temsil edecek 4 (dört) asıl ve 4 (dört) yedek üye için
AKPARTİ adına söz alan Harun OLMUŞ;Asil üye olarak
Belediye Başkanı Tuncay
ACEHAN,İsmail ÇELİK,Ahmet KILIÇ,Habip KOPARAN,Yedek Üye olarak Bilal EKEN ,Ali
TİFTİKÇİ,Selman YURT,Hüseyin KARACA olarak teklif edildi.
Yapılan açık oylama neticesinde;
ASİL ÜYELER
Dr.Tuncay ACEHAN (Belediye Başkanı)
İsmail ÇELİK
Ahmet KILIÇ
Habip KOPARAN
YEDEK ÜYELER
Bilal EKEN
Ali TİFTİKÇİ
Selman YURT
Hüseyin KARACA
Meclis üyelerinden Durali SİMSAR,Recep ÖZ ve İhsan MUTLU ret oyu vererek oy çokluğu ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/04/2014
: 65
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELİK SEÇİMİ
-KARAR-
Gündemin 6.Maddesi
5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8 inci maddesinde belirtilen ‘’Birlik meclisi; birliğin
karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis
üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından; birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla
seçecekleri üyelerden oluşur... Hükmü ile ; Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Tüzüğünün
7 inci maddesinde belirtilen ‘’ Birlik meclisi üye mahalli idare meclisinin kendi üyeleri arasından
seçecekleri 2 (iki) şer üyeden oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye
mahalli idare birimlerinin görev süresi ; mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen
üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye başkanlığı, muhtarlık,il genel
meclisi ve belediye meclisi üyelikleriyle köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler,birlik meclisi
üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar. ‘’ Hükmü gereğince ; belediye meclisinizce,Anadolu Belediyeler
Birliği meclis üyeliğine 2 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi konusu Meclise sunuldu.AKPARTİ adına
söz alan Harun OLMUŞ;Asil üye olarak Zeki METİN,Ali TİFTİKÇİ Yedek üye olarak Hasan
Hüseyin KARARKUŞ teklif edildi.
Yapılan açık oylama neticesinde;
ASİL ÜYELER
Zeki METİN
YEDEK ÜYELER
HASAN Hüseyin KARAKUŞ
Ali TİFTİKÇİ
Meclis üyelerinden Durali SİMSAR,,Recep ÖZ ve İhsan MUTLU çekimser oy vererek oy çokluğu
ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/04/2014
: 66
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELİK SEÇİMİ
-KARAR-
Gündemin 7.Maddesi
Üyesi Bulunduğumuz T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 30 Mart 2014 tarihinde
gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri nedeni ile Birlik Meclisi, Birlik Meclisi ve Birlik
Başkanlık divanından oluşan organları yeniden teşekkül ettirileceğinden ;
30 Mart 2014 tarihinden seçilen Belediye Başkanı, birlik tüzüğünün 7. maddesinden (a) bendi
gereğince birlik doğal üyesi olacaktır. Yine tüzüğün 7.maddesinden (b) bendi gereğince seçimden
sonra Belediyenizce yapacağınız ilk meclis toplantısında Birliğimizde belediyenizi temsil etmek
üzere seçilmiş belediye meclis üyelerinden;belde ve ilçe belediye meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek
üye, seçilmesi konusu Meclise sunuldu.AKPARTİ adına söz alan Harun OLMUŞ;Asil üye olarak
Ahmet KESER ,Yedek Üye olarak Ebru ATEŞ teklif edildi.
Yapılan açık oylama neticesinde;
ASİL ÜYELER
Ahmet KESER
YEDEK ÜYELER
Ebru ATEŞ
Meclis üyelerinden ,Recep ÖZ ve İhsan MUTLU çekimser oyu vererek oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 08/04/2014
: 67
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:BELEDİYE BAŞKAN YRD.ÖDENEĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
KARAR
Belediye Meclis Başkanı 6.Dönem 5 .Birleşim 3.oturum meclis toplantısı gündemdeki kalan
maddeleri görüşmek üzere toplantı açılmıştır.
Gündemin 8.maddesi
5393 sayılı Belediye kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre Belediye Meclis Üyeleri
arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısına Belediye başkanına verilen ödeneğin
2/3’nü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek ödenek verilir. Hükmü gereğince
Belediye başkan Yardımcısına verilecek ödeneğin belirlenmesi hususu Belediye Meclisinin
görüşlerine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ‘ nün
Belediye Başkan Yardımcısı ödeneği olarak ödenmesi konusunda Meclis üyelerinden Recep
ÖZ,İhsan MUTLU red oyu ,Durali SİMSAR çekimser kalarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 08/04/2014
: 68
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
KARAR
Gündemin 9.maddesi
5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince 2013 yılı Gelir-Gider evrakları Denetim
komisyonu
tarafından
incelenmiş
ve
rapor
hakkında
meclis üyelerine bilgi vermiştir.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 09/04/2014
: 69
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
KARARIN KONUSU :2013 YILI Faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaylanması
Belediye Meclis Başkanı 6.Dönem 5 .Birleşim 4.oturum meclis toplantısı gündemdeki kalan
maddeleri görüşmek üzere toplantı açılmıştır.
Gündemin 10. Maddesi
KARAR
Belediye Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN , 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi
gereğince Meclis Başkanlığını Meclis Başkanvekili Mustafa DEMİR’e devretti.
Meclis Başkanvekili Mustafa DEMİR : Meclis üyelerine faaliyet raporu hakkında görüşleri
soruldu.
Görüşmeler sonucunda Çubuk Belediyesinin 2013 yılı Faaliyet raporu 5393 sayılı kanunun
56.maddesi gereğince Belediye Meclisinin oylarına sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 2013
YILI FAALİYET RAPORU Meclis üyesi Recep ÖZ’ün RED oyu vererek oy çokluğu ile kabul
edildi.
Mustafa DEMİR
Meclis Başkan V.
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
: 09/04/2014
: 70
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
KARARIN KONUSU : KADRO İPTAL VE İHDAS
Gündemin 11. Maddesi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR
6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesi 6.fıkrası hükmü uyarınca,ilimiz İl Özel İdaresinde
görevli memurlardan 1 adet Şehir plancısının Belediyemize naklen ataması yapılacaktır .
Bu nedenle; Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih ve 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet
3. Dereceli Sosyolog kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3. Dereceli Şehir Plancısı kadrosunun ihdas
edilmesi hususu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul
edildi.
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ
KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN
SINIFI
KODU
6495
TH
ÜNVANI
SOSYOLOG
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
DER. ADEDİ
3
1
ALINMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN
SINIFI
KODU
8535
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
TH
ÜNVANI
DER. ADEDİ
ŞEHİR
PLANCISI
3
1
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 10/04/2014
: 71
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
KARARIN KONUSU : TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE HİZMET ALIM İHALESİ
Belediye Meclis Başkanı 6.Dönem 5 .Birleşim 4.oturum meclis toplantısı gündemdeki kalan
maddeleri görüşmek üzere toplantı açılmıştır.
Gündemin 12. Maddesi
KARAR
Belediyemiz tarafından 25.10.2012 tarihinde temizlik hizmeti araçları,Belediyemizden
personel hizmet alımı şeklinde özel bir firmaya ihale edilmiş olup,sözleşme 31.08.2014 tarihinde
sona erecektir.Be nedenle bitim tarihinden evvel yeni bir ihale yapılması gerekmektedir.Yeni
yapılacak olan ihale 2 yıl olarak planlanmaktadır.
İlçemizin bulvar,meydan cadde ve sokakların süpürülmesi,çöplerin alınması ve nakledilmesi
işi için;5393 sayılı belediye kanunun 67.maddesi gereğince yıllara sarih (2 yıl) ihale
yapılması
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi rica ederim.şeklindeki başkanlık yazısı Belediye
Meclisine sunuldu.Meclise görüşü soruldu.Yapılan açık oylama neticesinde Başkanlık yazısı geldiği
şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 10/04/2014
: 72
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
KARARIN KONUSU : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE HİZMET ALIM İHALESİ
Gündemin 13. Maddesi
KARAR
Belediyemiz tarafından 01.04.2013 tarihinde yol bakım-onarım hizmetinde çalıştırılacak işçi
ihalesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce özel bir firmaya ihale edilmiş olup, ihale süresi 31.08.2014
tarihinde sona erecektir. Bu nedenle sözleşme bitim tarihinden evvel yeni bir ihale yapılması
gerekmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2 yıl süreli hizmet alım ihalesinin yapılması
konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.Şeklindeki başkanlık
yazısı Belediye Meclisine sunuldu.Meclise görüşü soruldu.Yapılan açık oylama neticesinde
Başkanlık yazısı geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 11/04/2014
: 73
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
KARARIN KONUSU : İhtisas Komisyonlarının kurulması ve üyeliklerinin belirlenmesi
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN Meclis toplantısının 6.Dönem 5 .birleşim 5.oturum
açılışını yaptı.
KARAR
Gündemin 14.Maddesi:Başkanlık Yazısı
5393 sayılı Belediye Kanunun 24 .maddesinde;” Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç
en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne
kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.İhtisas komisyonları, her siyasî parti
grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar
komisyonlarının kurulması zorunludur.
İlgili kanun gereğince Nisan 2014 itibariyle bir yıl süreyle görev yapmak üzere İhtisas
komisyonlarının oluşturulması ve üyelerinin
seçiminin yapılması hususunda, gereğini arz
ederim.Şeklindeki Başkanlık Yazısı Belediye Meclisine okundu.
AKPARTİ Grup Başkanı Harun OLMUŞ’un komisyonların kurulmasına ait sözlü önergesi
Belediye Meclisine sunuldu.İhtisas komisyonlarından SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU,
SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU ,EMLAK İSTİMLAK
ALTYAPI YENİ YERLEŞİMLER KOMİSYONU,TARIM HAYVANCILIK VE AR-GE
KOMİSYONUKÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU, GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR
KOMİSYONU ESNAF SANATKARLAR VE TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU
İNSAN HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONU,PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUN oluşturulması hususu Belediye Meclisine
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyonların 1 yıllığına görev yapmak üzere
kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
AKPARTİ Grup Başkanı Harun OLMUŞ’un komisyon üyelerinin belirlenmesine ait sözlü
önergesi Belediye Meclisine sunuldu.Buna göre ;
AHMET KESER
MUSTAFA DEMİR
SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU
ALAATTİN BEZCİ
SELMAN YURT
İHSAN MUTLU
AHMET KESER
MUSTAFA DEMİR
SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE
ENGELLİLER KOMİSYONU
ALAATTİN BEZCİ
SELMAN YURT
İHSAN MUTLU
Şeklindeki önersi Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde meclis üyelerinden Recep
ÖZ,İhsan MUTLU,Durali SİMSAR Çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
MERAL KAYAN
EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI YENİ
YERLEŞİMLER KOMİSYONU
HARUN OLMUŞ
AYNUR KOPARAN
EBRU ATEŞ
HASAN HÜSEYİN KARAKUŞ
MERAL KAYAN
TARIM HAYVANCILIK VE AR-GE
KOMİSYONU
HARUN OLMUŞ
AYNUR KOPARAN
EBRU ATEŞ
HASAN HÜSEYİN KARAKUŞ
Şeklindeki önersi Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde meclis üyelerinden Recep
ÖZ,İhsan MUTLU,Durali SİMSAR Çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
ŞÜKRÜ ÖZEK
ALİ TİFTİKÇİ
KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU
NURİ FİDAN
DURALİ SİMSAR
NURDAN ÇOBAN
ŞÜKRÜ ÖZEK
GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR
KOMİSYONU
ALİ TİFTİKÇİ
NURİ FİDAN
DURALİ SİMSAR
NURDAN ÇOBAN
Şeklindeki önersi Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde meclis üyelerinden Recep
ÖZ,İhsan MUTLU,Durali SİMSAR Çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
HABİP KOPARAN
ESNAF SANATKARLAR VE
TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU
ÜMİT POLAT
İSMAİL ÇELİK
BİLAL EKEN
RECEP ÖZ
HABİP KOPARAN
İNSAN HAKLARI VE HALKLA
İLİŞKİLER KOMİSYONU
ÜMİT POLAT
İSMAİL ÇELİK
BİLAL EKEN
RECEP ÖZ
Şeklindeki önersi Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde meclis üyelerinden Recep
ÖZ,İhsan MUTLU,Durali SİMSAR Çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
ZEKİ METİN
BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONU
ALİ TAŞKESTİ
AHMET KILIÇ
YUSUF KILIÇ
HÜSEYİN KARACA
ZEKİ METİN
ALİ TAŞKESTİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
AHMET KILIÇ
YUSUF KILIÇ
HÜSEYİN KARACA
Şeklindeki önersi Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde meclis üyelerinden Recep
ÖZ ve İhsan MUTLU’nun RED ,Durali SİMSAR’ın Çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile
kabul edildi.
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN başkanlığındaki Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısını
yapmış olup toplantıyı kapatmıştır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
978 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content