close

Enter

Log in using OpenID

: BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZÜ: Açılış ve

embedDownload
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/05/2014
: 74
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 6 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
-KARAR1.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 02.05.2014
tarihli önergesinde Çubuk Belediye İlçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi, kültürel ve turistik
yerlerin tespiti yapılarak bu yerlerin yerli ve yabancı turizme açılması, bu yerlerin Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesinde tanıtılması konusunda çalışmaların yapılmasını arz ederiz. şeklindeki önerge
Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve
gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 13.Maddesi olarak belirlenen önergenin KÜLTÜR
VETURİZM KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 02.05.2014 tarihli
önergesinde;Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Sağlıklı ve dinamik bir nesil için başta
sigara, alkol ve madde bağımlılığını azaltmak amacıyla gençlerimizi bilinçlendirmek üzere seminer,
konferans ve etkinliklerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlamasını arz ederiz.
Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 14.Maddesi olarak belirlenen önergenin GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR
KOMİSYONUNA sevkine oybirliği ile karar verildi.
3-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
02.05.2014 tarihli önergesinde; İlçemiz Fatih mahallesinin alt yapıyla ilgili sorunlarının
araştırılmasını belediye meclisine arz ederiz. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 15.Maddesi olarak belirlenen önergenin EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER
VE ALT YAPI komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
4-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
02.05.2014 tarihli önergesinde;. İlçemiz Akkuzulu mahallesinde Tarım’la uğraşan çiftçilerimizin
sorunlarıyla ilgili araştırma yapılmasına belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye
Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine gündemin 16.Maddesi olarak belirlenen önergenin TARIM HAYVANCILIK VE
AR-GE KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
5-Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 02.05.2014 tarihli önergesinde ; İlçemizde bulunan engelli ve
engelli dostları derneği tarafından Engelsiz Bahar ve Dostluk Festivali düzenlenmektedir. Adı geçen
bu festivalde Belediye olarak nasıl destek verebileceğinin araştırılmasını arz ederim.Şeklindeki
önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve
gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 17. Maddesi olarak belirlenen önergenin SOSYAL
İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
6. Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 02.05.2014 tarihli önergesinde; İlçemizde faaliyet gösteren
Turşu üreticilerinin turşu üretiminde kullandıkları bidon türü malzemelerinin sağlık açısından uygun
olup olmadığı konusunun araştırılmasını arz ederim.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.
Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 18.Maddesi olarak belirlenen önergenin SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
7. Meclis üyelerinden,Ümüt POLAT,Habip KOPARAN,Recep ÖZ tarihli önergesinde
İlçemizde son günlerde intihar olaylarında artış meydana gelmiştir.
İntihar olaylarının sebeplerinin araştırılarak belediyemizce neler yapılabileceğinin tespit edilmesi
için konunun İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler komisyonuna sevkini arz ederiz .Şeklindeki önerge
Belediye Meclisine okundu.Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir
madde eklenmesine Gündemin 19.Maddesi olarak belirlenen önergenin İNSAN HAKLARI VE
HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
8-Meclis üyelerinden,Ümüt POLAT,Habip KOPARAN,Recep ÖZ tarihli önergesinde
Araç muayene istasyonu açılması, şartlarını uygunluğunun araştırılması ve bu konu ile ilgili
esnafın düşüncelerinin alınması çalışmalarının planlanıp yapılması için konunun Esnaf Sanatkarlar
ve Tüketici Komisyonuna sevkini arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 20 Maddesi olarak belirlenen önergenin ESNAF SANATKARLAR VE TÜKETİCİ
KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
1/1000 ölçekli imar Planlarımızda ‘Konut Alanı’ içerisinde kalan, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi
5075 ada 10 ve 13 nolu parseller de plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesini arz ederim Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 21.Maddesi olarak belirlenmesine ve incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/05/2014
: 75
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Gündemin 21.Maddesi
-KARAR1/1000 ölçekli imar Planlarımızda ‘Konut Alanı’ içerisinde kalan, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi
5075 ada 10 ve 13 nolu parseller de plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/05/2014
: 76
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 3.Maddesi
-KARARİlçemiz Ömercik Mahallesi yerleşik alan ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı
çalışmalarına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 140 sayılı Çubuk Belediye Meclisi kararı alınarak, Ankara
Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2013 tarih
ve 1931 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları
10.03.2014-10.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı esnasında 1 (Bir) adet talep yazısı
bulunmaktadır.seklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/05/2014
: 77
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 4.Maddesi
-KARARİlçemiz Taşpınar Mahallesi yerleşik alan ve gelişme alanına ait, 1/1000 ölçekli imar
planlarına askı esnasında yapılan itiraz ve taleplerin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz
ederim.Şeklindeki
başkanlık
yazısı
incelenmek
üzere
BAYINDIRLIK
VE
İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/05/2014
: 78
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 7 .Birleşim 1.oturum meclis toplantısı
açılışını yaptı.
Gündemin 5.Maddesi
-KARAR-
İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627-2628-62-614-616-1376-2256-2257-2632-2633-5143-51441473 adalar ile Barbaros Mahallesi 963 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
ve çevresine ait
yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çubuk
Belediyesi’nin 04.10.2013 tarih ve 219 sayılı meclis kararı alınarak Ankara Büyükşehir
Belediyesi’ne gönderilmiş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2014 tarih ve 248
sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları 10.03.2014-10.04.2014 tarihleri arasında
askıya çıkarılmıştır. Askı esnasında 1 (Bir) adet itiraz dilekçesi bulunmaktadır.Şeklindeki başkanlık
yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy
birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/05/2014
: 79
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 6.Maddesi
-KARAR-
İlçemize ait 1/1000 ölçekli imar planlarında revizyon yapılması için alınan 2009/153 sayılı
meclis kararına istinaden başlatılan yaklaşık 135 hektarlık alanı kapsayan Y.Beyazıt Mahallesi
1.Etap 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarının,
Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 7 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısını kapattı.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 06/05/2014
: 2014/80
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 8 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısını kapattı.
Gündemin 7.Maddesi
-KARAR-
Ankara İli Çubuk İlçesi Melikşah Mahallesinde “Eğitim ve Spor Kompleksi” ile “Koruma
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kompleksi” yapılması amacıyla Melikşah 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 374, 375, 376 ve 654 numaralı parsellerin ve yakın çevresinin 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarının yapılması hususunun,
Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 06/05/2014
: 2014/81
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 8.Maddesi
-KARARGümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2014 tarih ve
541 sayılı yazı ile İlçemiz Yenice Mahallesi 110 Ada 30 nolu 92.500m2 yüzölçümlü parselde tesis
kurulabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talep edilmektedir.
Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
: 07/05/2014
: 2014/82
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Belediye Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN 6.Dönem 9 .Birleşim 1.oturum meclis toplantısı
açılışını yaptı.
Gündemin 9.Maddesi
-KARAR1/1000 ölçekli imar planlarımızda “Ticaret Alanı”içerisinde kalan ilçemiz Y.Selim Mahallesi
5047 ada 6 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediye Meclisinde görüşülmesini
arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/05/2014
: 2014/83
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 10.Maddesi
-KARAR-
Her yıl Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanan,2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa göre tespit edilerek arttırılan harç ve ücret tarife cetvelimiz 2014 yılında her hangi bir
artırım yapılmadan,bir önceki yılda olan tarifeler üzerinden uygulanmaktadır.
Bilindiği üzere Belediyemizin Mali açıdan sıkıntılı durumda bulunması nedeni ile bahse konu
harç ve ücret tarifelerinin yeniden görüşülerek karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine
sevk edilmesi hususunda gereğini arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere PLAN
VE BÜTÇE KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 07/05/2014
: 2014/84
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :İLÇEMİZDE YAPI RUHSATI BULUNAN BİNALARIN YOL KATILIM
BEDELİ HK.
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 11.Maddesi
-KARARBelediye Meclisinde okunan Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen, İlçemiz, sınırları
içerisinde bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediyesine dahil olmadan önce alınmış yapı ruhsatı
bulunan binaların, iskan başvurularında alınan yol katılım bedeli ile ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz, sınırları içerisinde bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediyesine dahil olmadan önce
alınmış yapı ruhsatı bulunan binaların, iskan başvurularında alınan yol katılım bedeli ile Belediyemiz
Hukuk Bürosundan konu ile ilgili görüş alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu hukuk görüşü almak üzere tekrar BAYINDIRLIK VE
İMAR komisyonuna incelenmek üzere sevkinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 07/05/2014
: 2014/85
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU : İLÇEMİZ CUMHURİYET MAHALLESİ 91 ADA 110 VE 189 NUMARALI
PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 12.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Cumhuriyet Mahallesi 91 ada 110 ve 189 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Ankara İli Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 91 ada 110 ve 189 numaralı parsel hakkında Ankara
Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nün 13.02.2014 tarih ve 133 kayıt numaralı dilekçesinde; “…
taşınmazların isabet ettiği alana Genel Müdürlüğümüzce 2014 yatırım programında gençlik merkezi
yapılması planlandığından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Emsalin 0,50 Hmax:Serbest ve yapı
yaklaşma mesafelerinin her yönden 5 m olacak şekilde ( mevcut spor salonunun imar haklarını korumak
kaydıyla) düzenlenmesi için gerekli plan değişikliği işlemlerinin başlatılması…”şeklinde talebin yer aldığı,
Cumhuriyet Mahallesi 91 ada 110 ve 189 numaralı parsellerin; Çubuk Belediye Meclisinin
04.09.2009 gün ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2009
tarih ve 2729 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Çubuk (Merkez) Ankara Revizyon İmar Planı
kapsamında olduğu,
Bu plana göre Spor Alanı kullanımlı olup, plan notlarında belirtildiği hususta Emsali 0.10;
maksimum yüksekliğin ise yapının teknolojik özelliği ve hava mania koşullarına göre belirleneceği
belirtilmiştir, belirtilmeyen hususlarda onaylı plan notları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik
Hükümlerinin geçerli olduğu,
İncelemeler sonucunda Başkanlığımızca; İlçemiz artan nüfusu göz önünde bulundurularak, Sosyal
Tesislere ve Spor Tesislerine olan taleplerin zamanla artacağı öngörülerek, 91 ada 110 ve 189 numaralı
parselleri kapsayacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin hazırlandığı,
Bu imar planı değişikliği ile; Çubuk İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında Cumhuriyet
Mahallesi 91 Ada 110 ve 91 Ada 189 numaralı parsellere ait Emsalin 0,50, maksimum yüksekliğin
(Hmax:)Serbest, yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5 m yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Bu amaçla hazırlanan; Cumhuriyet Mahallesi 91 Ada 110 ve 91 Ada 189 numaralı parsellere
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine
göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde
Meclis üyelerinden Recep ÖZ,ihsan MUTLU,Durali SİMSAR çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul
edildi.
Belediye Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN 6.Dönem 9 .Birleşim 1.oturum meclis toplantısı
gündemdeki kalan maddeleri devam eden günde görüşmek üzere toplantıyı kapatmıştır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
ÖZÜ: BAŞKANLIK
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 08/05/2014
: 2014/86
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: KESİN HESAP
YAZISI
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN Meclis toplantısının 6.Dönem 10 .birleşim 1.oturum
açılışını yaptı.
KARAR
Gündemin 2.Maddesi:
Çubuk Belediyesinin 2013 yılına ait Gelir ve Gider Kesin Hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi hükümleri
doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, Belediye Encümeninde
görüşülmüş olup, 16/04/2014 tarih ve 55 sayılı Belediye Encümen kararına göre Belediye Meclisine
sevkinin yapılması hususunda,
Bilgi ve gereğini arz ederim.
2013 YILI ÇUBUK BELEDİYE GELİR-GİDER KESİN HESABI
2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ
GELİR
Kodu
1
GELİR AÇIKLAMASI
3
5
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler
Diğer Gelirler
6
Sermaye Gelirleri
4
TAHMİNİ BÜTÇE
Vergi Gelirleri
9
Red ve İadeler (-)
TOPLAM
11.995.120,00
GERÇEKLEŞEN
BÜTÇE
8.040.283,42
ORAN
(%)
67
1.294.700,00
1.880.986,22
145
242.000,00
1.282.113,90
530
13.239.820,00
13.390.526,27
101
3.588.860,00
629.019,85
18
-60.5000,00
30.300.000,00
0,00
25.222.575,66
0
83
2013 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ
GİDER
AÇIKLAMASI
1
2
3
4
5
6
8
9
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL
GUVENLIK
MAL VE
HIZMET ALIM
FAIZ
GIDERLERI
CARI
TRANSFERLER
SERMAYE
GIDERLERI
BORC VERME
YEDEK
ODENEKLER
TOPLAM
TAHMİNİ
BÜTÇE
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
GERÇEKLEŞEN
BÜTÇE
6.452.313,00
8.788.350,04
7.744.908,01
GERÇEKLEŞEN
BÜTÇE/BÜTÇE
ÖDENEĞİ
ORAN(%)
88
1.047.005,00
1.308.422,34
1.024.172,42
78
14.594.185,00
16.413.576,11
15.532.225,14
95
300.000,00
25.267,27
3.821,59
15
1.631.101,00
2.514.437,59
1.422.374,38
57
4.255.396,00
1.185.515,93
835.735,80
71
1.000,00
1.000,00
0
0
2.019.000,00
63.430,72
0
0
30.300.000,00
30.300.000,00
26.563.237,34
88
5393 sayılı Belediye kanunun 64.maddesi gereğince Kesin Hesap belediye Meclisine
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN 6.Dönem 10.Birleşim 1.oturum MAYIS ayı toplantısını
gündemdeki maddeleri görüşmüş olup,toplantı kapatılmıştır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
916 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content