close

Enter

Log in using OpenID

2014 haziran ayı meclis kararları

embedDownload
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/06/2014
: 87
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 11 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
-KARAR1.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 02.06.2014
tarihli önergesinde Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizdeki altyapı sorunlarının
araştırılarak acil olarak yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli girişimlerde bulunması
hususunda konunun komisyona sevkini arz ederim.şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.
Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 28.Maddesi olarak belirlenen önergenin KÜLTÜR VETURİZM KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 02.06.2014 tarihli
önergesinde Yaz aylarında değişik yaş gruplarına yönelik sportif ve eğitsel faaliyetlerin
düzenlenmesini arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 14.Maddesi olarak
belirlenen önergenin GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KOMİSYONUNA sevkine oybirliği ile karar
verildi.
3-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
02.06.2014 tarihli önergesinde;Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizdeki altyapı
sorunlarının araştırılarak acil olarak yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli girişimlerde
bulunması hususunda konunun komisyona sevkini arz ederim. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine
okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 29.Maddesi olarak belirlenen önergenin EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER
VE ALT YAPI komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
4-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
02.06.2014 tarihli önergesinde;İlçemizin en önemli geçim kaynaklarında olan hayvancılığın
geliştirilmesi amacıyla yeni ahır yapılacak alanları tespit edilmesi hususunun komisyona sevkini arz
ederim.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine gündemin 30.Maddesi olarak belirlenen önergenin
TARIM HAYVANCILIK VE AR-GE KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
5-Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 02.06.2014 tarihli önergesinde ; İlçemizde yaşamakta olan dar
gelirli ailelere Ramazan Ay’ında belediyemizin imkânları nispetinde ne tür yardımların
yapılabilirliğinin araştırılmasını arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 31.Maddesi olarak belirlenen önergenin SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE
ENGELLİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
6. Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 02.06.2014 tarihli önergesinde İlçemiz Millet Parkında
elektrik direklerinin altında bulunan çınar ağaçlarının kurumaya başladığı tespit edilmiştir. Ağaçların
kuruma nedenlerinin ve alınacak önlemlerin neler olabileceğini tespiti amacıyla konunun
araştırılmasını arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 32.Maddesi olarak
belirlenen önergenin SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
7. Meclis üyelerinden,İhsan MUTLU ,Recep ÖZ tarihli önergesinde İlçemizde son günlerde hırsızlık
ve trafik kazaları artması nedeniyle ilçemiz merkez, kavşak ve caddelerine gerekli kurumlar
MOBESE kamera sistemlerini yerleştirilmesi için, Gerekli çalışmaların yapılarak sorunun
giderilmesi hususunu arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 33.Maddesi olarak
belirlenen önergenin İNSAN HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU’ na sevkine
oybirliği ile karar verildi.
8. Meclis üyelerinden,Ümüt POLAT, Bilal EKEN ,Recep ÖZ tarihli önergesinde
İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeleri bir araya getiren kaynakları
araştırılarak kurul ve kuruluşlara temin edilmesi hususunu Belediye Meclisi’nde görüşülmesini arz
ederim..Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 34.Maddesi olarak belirlenen önergenin
İNSAN HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar
verildi.
9-Meclis üyelerinden,Ümüt POLAT, ,Recep ÖZ tarihli önergesinde İlçemizde bulunan meslek
odaları ile toplantı düzenlenerek esnafın belediyeden beklentilerinin tespitine ilişkin hususunun
Belediye Meclisi’nde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 35 Maddesi olarak belirlenen önergenin ESNAF SANATKARLAR VE TÜKETİCİ
KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
10-Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
İlçemizin ihtiyacı olan ve asfalt serimi tamamlanmış sokaklarda kaldırım ve bordür imalatı
yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara
valiliğinden kaynak talep edilebilmesi için iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanına
yetki verilmesi hususunun ,belediye Meclisinde görüşülmesini rica ederim.Şeklindeki başkanlık
yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve
gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 36.Maddesi olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul
edildi.
10-Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
Belediyemiz tarafından yaptırılan Bekirağalar Konağının geçici kabulü yapılmış olup,
yüklenici firma olan Yemenoğlu Yapı Proje Tic.Ltd.Şti.’nin son hak ediş bedelinden kalan miktar ile
geçici kabulden sonra ödenmesi gereken geçici kabul kesintileri adı geçen firmaya Belediyemizin
mali durumunun yetersizliği nedeni ile zamanında yapılamamış olup, firma tarafından Belediyemiz
aleyhine dava açılmış ve mahkeme süreci devam etmektedir.
Ancak Başkanlığımız girişimleri neticesinde Ankara Valiliği’nden ek ödeme temin edilmiştir.
Bu itibarla adı geçen firma ile yapılan görüşmelerde, firmanın bir takım masraflarda indirime
gidebileceği ve sulh yapılması halinde Belediyemiz aleyhine açtığı davadan vazgeçebileceği ihtimali
ortaya çıkmıştır. Davanın devam etmesi durumunda çok daha yüksek meblağları ödememiz
gerekebilir.Bu itibarla adı geçen firma ile asıl alacağının yanında yasal faiz, avukat vekalet ücreti,
mahkeme ve icra masrafı gibi giderlerin ödenebilmesi için bir dizi görüşmeler yapılmış ve
681.234,13 TL asıl borcumuzdan kalan borcumuz ile 112.000 TL yasal faiz, avukatlık ücreti ve harç
bedelinin toplam tutarı olan 793.234,13 TL ödemek ve mahkemeden vazgeçmek şartıyla uzlaşma
konusunda mutabakata varılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve yetkileri
başlıklı 18.maddesinin (h) bendi gereğince Belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması
hususunu arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık
oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 37.Maddesi
olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi
11-Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
Belediye Meclisince 07.11.2012 tarih ve 295 sayılı kararı ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
kurulmuştur. Ancak, şu anda sadece yıl içerisinde 4734 sayılı kanun gereği yapılan ihaleler bu
müdürlük tarafından yürütülmekte olup, yılda sadece 7-8 adet ihale yapılmaktadır. Bu kadar az
sayıda ihale için bir müdürlüğün işgal edilmesi uygun bulunmamaktadır.
Ayrıca, Belediyemiz personeli ile ilgili özlük işleri Yazı İşleri Müdürlüğü’nce, maaş puantaj
gibi mali işler ise Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve bu durum bir çok sıkıntıya
neden olmaktadır.Bu nedenle, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kaldırılması ve yerine İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kurulması ile yine 07.11.2012 tarih ve 295 sayılı Meclis
Kararı ile ihdas edilen 1.dereceli İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1.dereceli
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülmesini arz
ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 38.Maddesi olarak
belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi
12-Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
İlçemiz Fatih (Eski Cumhuriyet) Mahallesi 1169 ada 1 parsele 1170 ada
1,2,6,7,8,9,10,11parsellere 1177 ada 2,3,4,5 parsellere,1178 ada 1,2 parsellere 1181 ada 1,2,3,4,8
parsellere ,1182 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsellere ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği önerisinin onaylanması talebi ile ilgili talebin Belediye Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan
açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin
39.Maddesi olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi
13-Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
1/1000 ölçekli imar planlarımızda “Konut Alanı” içerisinde kalan ilçemiz Y.Selim Mahallesi
2646 ada 2 ve 6 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin belediyemiz meclisinde
görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan
açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin
40.Maddesi olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 88
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
Gündemin 36.Maddesi
-KARARBaşkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
İlçemizin ihtiyacı olan ve asfalt serimi tamamlanmış sokaklarda kaldırım ve bordür imalatı
yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara
valiliğinden kaynak talep edilebilmesi için iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanına
yetki verilmesi hususu meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı Dr.Tucay
ACEHAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 89
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 37.Maddesi
-KARARBelediyemiz tarafından yaptırılan Bekirağalar Konağının geçici kabulü yapılmış olup,
yüklenici firma olan Yemenoğlu Yapı Proje Tic.Ltd.Şti.’nin son hak ediş bedelinden kalan miktar ile
geçici kabulden sonra ödenmesi gereken geçici kabul kesintileri adı geçen firmaya Belediyemizin
mali durumunun yetersizliği nedeni ile zamanında yapılamamış olup, firma tarafından Belediyemiz
aleyhine dava açılmış ve mahkeme süreci devam etmektedir.
Ancak Başkanlığımız girişimleri neticesinde Ankara Valiliği’nden ek ödeme temin edilmiştir.
Bu itibarla adı geçen firma ile yapılan görüşmelerde, firmanın bir takım masraflarda indirime
gidebileceği ve sulh yapılması halinde Belediyemiz aleyhine açtığı davadan vazgeçebileceği ihtimali
ortaya çıkmıştır. Davanın devam etmesi durumunda çok daha yüksek meblağları ödememiz
gerekebilir.Bu itibarla adı geçen firma ile asıl alacağının yanında yasal faiz, avukat vekalet ücreti,
mahkeme ve icra masrafı gibi giderlerin ödenebilmesi için bir dizi görüşmeler yapılmış ve
681.234,13 TL asıl borcumuzdan kalan borcumuz ile 112.000 TL yasal faiz, avukatlık ücreti ve harç
bedelinin toplam tutarı olan 793.234,13 TL ödemek ve mahkemeden vazgeçmek şartıyla uzlaşma
konusunda mutabakata varılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve yetkileri
başlıklı 18.maddesinin (h) bendi gereğince Belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması
hususunu arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık
oylama neticesinde belirtilen miktar oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/05/2014
: 76
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 3.Maddesi
-KARARİlçemiz Ömercik Mahallesi yerleşik alan ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı
çalışmalarına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 140 sayılı Çubuk Belediye Meclisi kararı alınarak, Ankara
Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2013 tarih
ve 1931 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları
10.03.2014-10.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı esnasında 1 (Bir) adet talep yazısı
bulunmaktadır.seklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 91
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Gündemin 37.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince 07.11.2012 tarih ve 295 sayılı kararı ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
kurulmuştur. Ancak, şu anda sadece yıl içerisinde 4734 sayılı kanun gereği yapılan ihaleler bu
müdürlük tarafından yürütülmekte olup, yılda sadece 7-8 adet ihale yapılmaktadır. Bu kadar az
sayıda ihale için bir müdürlüğün işgal edilmesi uygun bulunmamaktadır.
Ayrıca, Belediyemiz personeli ile ilgili özlük işleri Yazı İşleri Müdürlüğü’nce, maaş puantaj
gibi mali işler ise Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve bu durum bir çok sıkıntıya
neden olmaktadır. Bu nedenle, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kaldırılması ve yerine İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kurulması ile yine 07.11.2012 tarih ve 295 sayılı Meclis
Kararı ile ihdas edilen 1.dereceli İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1.dereceli
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülmesini arz
ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama
neticesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kaldırılması ve yerine İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ
KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN
SINIFI
KODU
11090
GİH
ÜNVANI
İŞLETME VE
İŞTİRAKLER
MÜDÜRÜ
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
DER. ADEDİ
1
1
ALINMAK İSTENEN KADRONUN
UNVAN
SINIFI
KODU
11085
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
GİH
ÜNVANI
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRÜ
DER. ADEDİ
1
1
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 92
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Gündemin 39.Maddesi
-KARARİlçemiz Fatih (Eski Cumhuriyet) Mahallesi 1169 ada 1 parsele 1170 ada
1,2,6,7,8,9,10,11parsellere 1177 ada 2,3,4,5 parsellere,1178 ada 1,2 parsellere 1181 ada 1,2,3,4,8
parsellere ,1182 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsellere ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği önerisinin onaylanması talebi ile ilgili talebin Belediye Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan
açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA
sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/06/2014
: 93
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Gündemin 40.Maddesi
-KARAR1/1000 ölçekli imar planlarımızda “Konut Alanı” içerisinde kalan ilçemiz Y.Selim Mahallesi
2646 ada 2 ve 6 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin belediyemiz meclisinde
görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Şeklindeki
başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu
incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 94
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 2.Maddesi
İlçemiz,
Aşağı
Çavundur
-KARARMahallesi Yerleşik
Alan
ve
Gelişme
Alanına
ait,
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması hususunun;Başkanlık Makamınca da uygun
görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık
yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/06/2014
: 95
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 3.Maddesi
-KARARİlçemiz, Gökçedere
Mahallesi Yerleşik Alan ve Gelişme Alanına ait, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarının yapılması hususunun;Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde
konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye
Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 96
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 4.Maddesi
-KARARİlçemiz, Sünlü Mahallesi Yerleşik Alan ve Gelişme Alanına ait, 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarının yapılması hususunun;Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun
Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/06/2014
: 97
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 5.Maddesi
-KARARİlçemiz, Y.Selim Mahallesi 21 ada 1-2-3 nolu parseller ve yakın çevresini kapsayan 1/1000
ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planlarının yapılması hususunun;Başkanlık Makamınca da uygun
görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık
yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/06/2014
: 98
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 6.Maddesi
-KARARİlçemiz, Ağılcık Mahallesi Yerleşik Alan ve Gelişme Alanına ait, 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarının yapılması hususunun;Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun
Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/06/2014
: 99
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 7.Maddesi
-KARARİlçemiz, Kargın Mahallesi Yerleşik Alan ve Gelişme Alanına ait, 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarının yapılması hususunun;Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun
Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
okundu. Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Meclisi 6.dönem 11.birleşim 1.oturum toplantısını yapmış olup,kalan
maddeleri diğer günlerde görüşmek üzere Meclis Başkanı toplantıyı kapatmıştır.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 100
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 12 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yaptı.
Gündemin 8.Maddesi
-KARAR1/1000 ölçekli İmar Planlarımızda “Resmi Kurum Alanı (Karakol)” içerisinde kalan, İlçemiz
Y.Selim Mahallesi 5009 ada 10 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin;
Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz
ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 101
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 9.Maddesi
-KARAR-
İlçemiz, Taşpınar Mahallesi 108 Ada 1 Parselde (Eski 540 parsel) 1/1000 ölçekli uygulama
imar planında değişiklik yapılması talebinin,Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde
konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim Şeklindeki başkanlık yazısı incelenmek
üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile karar
verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 03/06/2014
KARAR NOSU
: 102
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 10.Maddesi
-KARARBelediye Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 74 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki yapılan ilçemiz
İlçemizde faaliyet gösteren Turşu üreticilerinin turşu üretiminde kullandıkları bidon türü
malzemelerinin sağlık açısından uygun olup olmadığı konusunun araştırılması İle ilgili konu
komisyonumuzda görüşülmüş olup ilgili kuruluşlardan yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde
kullanılan bidonların Tarım Bakanlığı’ndan onaylı bidonlar kullanıldığı tespit edilmiştir.Yapılacak
olan kontroller ile Tarım Bakanlığı onaylı olmayan ve teknik şartlara uymayan bidonların üreticilere
yasal ikaz yolu ile kullanımının engellenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 103
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 11.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nin 02.05.2014 tarih ve 74 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki
yapılan engelliler ve engelli dostlara derneği tarafından düzenlenecek olan festivale stand sahne ses
sistemi, protokol yeri belediyemizin imkanları nispetinde destek olunması komisyonumuz tarafından
uygun görülmüştür.Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 03/06/2014
: 104
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI YENİ YERLEŞİMLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 12.Maddesi
-KARAR02.05.2014 tarihli önergemizde ilçemiz Fatih Mahallesinin altyapıyla ilgili sorunlarının
araştırılması istenmekte olup sorunlar yerinde tespit edilmiştir.
Fatih Mahallesinin birçok bölgesinde altyapının olmadığı tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili
Ankara Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
Bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 105
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:TARIM HAYVANCILIK –ARGE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 13.Maddesi
-KARAR02.05.2014 tarihli önergemizde ilçemiz Akkuzulu Mahallesinde tarımla uğraşan çiftçilerimizin
sorunları ile ilgili araştırma yapılmış olup;
1-Tarımsal sulamada elektrik ile ilgili sıkıntılar vardır. Bu konuyla ilgili daha önce özel
idareye başvuru yapılmış olup proje ve etüt çalışmaları bittikten sonra ihale aşamasına gelindiği
sırada Büyükşehir yasası gereği özel idare kapatıldığı için çalışmalar yarım kalmıştır.
Söz konusu konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerin
yapılması gerekmektedir.
2-Akkuzulu Mahallemizde sebze üretimi açık alanda yapılmaktadır. Üretimin artırılması
verimliliğin sağlanması ve üretimin 12 aya yayılması için seracılığa geçilmesi gerekmektedir.
Seracılığın artırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesiyle irtibata geçilip gerekli çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 105
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:TARIM HAYVANCILIK –ARGE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 13.Maddesi
-KARAR02.05.2014 tarihli önergemizde ilçemiz Akkuzulu Mahallesinde tarımla uğraşan çiftçilerimizin
sorunları ile ilgili araştırma yapılmış olup;
1-Tarımsal sulamada elektrik ile ilgili sıkıntılar vardır. Bu konuyla ilgili daha önce özel
idareye başvuru yapılmış olup proje ve etüt çalışmaları bittikten sonra ihale aşamasına gelindiği
sırada Büyükşehir yasası gereği özel idare kapatıldığı için çalışmalar yarım kalmıştır.
Söz konusu konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerin
yapılması gerekmektedir.
2-Akkuzulu Mahallemizde sebze üretimi açık alanda yapılmaktadır. Üretimin artırılması
verimliliğin sağlanması ve üretimin 12 aya yayılması için seracılığa geçilmesi gerekmektedir.
Seracılığın artırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesiyle irtibata geçilip gerekli çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 03/06/2014
: 107
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 14.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nin 02.05.2014 tarih ve 74 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen
önerge incelenmiş olup görüşüldü;
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmanın neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın madde bağımlılığı ile ilgili
çalışmalarının neler olduğunun araştırılıp doküman ve arşiv yayınlarının ilçemize kazandırılması ve
seminerlerin yapılması değerlendirilmiştir.
İlçemizdeki madde bağımlılarının belirlenerek bunlara yönelik rehabilitasyon çalışmalarının
yapılabileceği düşünülmüştür. Madde bağımlılığının zararlarının yerel yayın organlarıyla iletişime
geçilip toplumun bu konuya hassasiyetini ve önemini vurgulanması düşünülmüştür.
Sigara ve alkol satışında küçük yaşta çocuklara satış yapılmasının önlenmesine yönelik
tedbirlerin kolluk kuvvetlerince takip edilmesi uygun görülmüştür.Meclise arz olunuz. Şeklindeki
komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile
belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 108
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:KÜLTÜRVE TURİZM KOMİSYON RAPORU
Gündemin 15.Maddesi
-KARARBelediye Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 74 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen
önerge incelenmiş olup görüşüldü;
İlçe sınırları içerisinde bulunan Karagöl ve çıvarının doğa turizmine uygunlugu göz önüne
alınmıştır.Bu bölgenin turizme hazır hale getirilmesi için Büyükşehir ve Çubuk Belediyesi’nin ortak
bir çalışma yapabileceği düşünülmüştür.Karagölde bulunan göl çevresinin emniyet tedbirlerini
alınabileceği, doğal korkuluklarla doğa ortamına zarar vermeden emniyet tedbirlerinin alınabileceği,
göl etrafında insanların ihtiyacını karşılayacak kamelya, bank, çocuk oyunlar alanları, spor alanları
ve tuvalet-lavaboların gözden geçirilebileceği ön görülmüştür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Karagöl ve cıvarı ile ilgili desteklerinin araştırılıp önerilerinin
değerlendirilebileceği düşünülmüştür.’Karagölü yaşayalım ve yaşatalım’adı altında Karagöl için
yapılacak bir proje yarışması ile kamuoyu bilgisine başvurulup yeni fikirlerin bölgemiz için
değerlendirilip yararlı olabileceği komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclise arz olunuz. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 109
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:ESNAF SANATKARLAR VE TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYON RAPORU
Gündemin 16.Maddesi
-KARAR-
Belediye meclisinin 02/05/2014 tarih ve 74 sayılı meclis kararı komisyonumuza sevki yapılan
Araç muayene istasyonu açılması için şartlar araştırılmış olup;
1.Bu konu ile ilgili Çubuk Sanayi Esnafının görüşü alınmış olup yer tespitleri yapılmıştır.
2.Çubuk Belediyesine ait olan Cumhuriyet Mahallesi Sever Sokakta bulunan 2225/1 ada planda
4883m2’lik belediye hizmet alanı bulunmaktadır.Bu konu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı ilgili
birimlerince konunun çözüme ulaşması Esnaf Sanatkarlar ve Tüketici Komisyonu olarak uygun
görülmüştür.Belediye meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 03/06/2014
: 110
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:İNSAN HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 17.Maddesi
-KARAR-
. Belediye meclisinin 02.05.2014 tarih ve 74 sayılı meclis kararı komisyonumuza sevki yapılan;
İlçemizde son günlerde intihar olaylarından artış meydana gelmiştir. İntihar olaylarının sebeblerini
araştırarak belediyemizce neler yapılabileceği tespit edilmiş olup;
-İntihar olaylarındaki artışının meydana gelmesi sebepleri
1. Öncelikle ailelerin ergenlik döneminde kendi çocuklarını anlayamama ve çevresel sorunların ve
yanlış kişilerce yönlendirmeleri sonucunda madde bağımlılık oranları artmıştır. Bu konuyla ilgili
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile Toplum Merkezlerinden İlçe Emniyet
Müdürlüğünden ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlik ortak bir eğitim (ailelere ve gençelere yönelik)
çalışmanın uygun olacağı insan hakları ve halkla ilişkiler komisyonunca uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/06/2014
: 110
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:İNSAN HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 1.Maddesi
-KARAR-
. Belediye meclisinin 02.05.2014 tarih ve 74 sayılı meclis kararı komisyonumuza sevki yapılan;
İlçemizde son günlerde intihar olaylarından artış meydana gelmiştir. İntihar olaylarının sebeblerini
araştırarak belediyemizce neler yapılabileceği tespit edilmiş olup;
-İntihar olaylarındaki artışının meydana gelmesi sebepleri
1. Öncelikle ailelerin ergenlik döneminde kendi çocuklarını anlayamama ve çevresel sorunların ve
yanlış kişilerce yönlendirmeleri sonucunda madde bağımlılık oranları artmıştır. Bu konuyla ilgili
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile Toplum Merkezlerinden İlçe Emniyet
Müdürlüğünden ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlik ortak bir eğitim (ailelere ve gençelere yönelik)
çalışmanın uygun olacağı insan hakları ve halkla ilişkiler komisyonunca uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 04/06/2014
: 2014/112
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Belediye Meclis Başkanı Dr. Tuncay ACEHAN 6.Dönem 13 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısını kapattı.
Gündemin 41.Maddesi
-KARARAnkara Kalkınma ajansı tarafından yürütülmekte olan “2014 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK
PROĞRAMI” kapsamında belediyemiz adına “Çubuk Agat Taşı İşletmeciliği Fizibilite Etüdü
“başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına,sunulan
projede belediyemizi temsilen ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “Belediye Meclis Üyesi Meral
KAYAN’ın yetkili kılınması hususunun,Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz
ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı belediye meclisine sunuldu.Gündeme alınmasına ve gündeme bir
madde olarak eklenmesine ve projede belediyemizi temsilen ilzama ve proje belgelerini imzalamaya
“Belediye Meclis Üyesi Meral KAYAN’ın yetkili kılınmasına yapılan açık oylama neticesinde MHP
grubundan Recep ÖZ ve İhsan MUTLU çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 04/06/2014
: 2014/113
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:
ÖZÜ: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 18.Maddesi
-KARAR-
T.C
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 83 Sayılı Meclis kararı ile Komisyonunuza
sevk edilen ÇUBUK BELEDİYESİ 'NİN 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN 2464
SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA GÖRE TESPİT EDİLEN TAFİFE
CETVELİ incelenerek komisyon üyelerinin katılımı ile karara bağlanmıştır.
Belediye Meclisine arz ederiz.
2013 2014
2014
1- 2464 /15 İLAN REKLAM VERGİSİ :
Vergi Tarifesinin 1-2-4 bentlerinde yazılı olan yıllık İlan ve Reklama ait
Vergiler 01.05.2014 -31.05.2014 tarihleri arasında 1. taksitini
01.11.2014 -30.11.2014 tarihleri arasında 2.taksitleri
yatırılacaktır.
1- Dükkan,Ticari ve Sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca
çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı, resim gibi sabit
bütün reklam ve ilanların BEHER M2 SİNDEN YILLIK OLARAK:
2-Motorlu taşıt araçların içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların
BEHER M2 SİNDEN YILLIK OLARAK:
3-Cadde,Sokak veya Kaldırımlara gerilen binaların Cephe ve yanına
asılan bez veya sair vasıta ile yapılan geçici mahiyetteki İlan ve
Reklamların BEHER M2 SİNDEN HAFTALIK OLARAK:
4-Işıklı ve projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan ve BEHER M2 SİNDEN
YILLIK OLARAK:
5-İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür,Katalog ,duvar ve cep
takvimleri,biblolar vb. BEHER M2 SİNDEN YILLIK OLARAK:
6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli Afişler ve benzerlerinden
BEHER M2 SİNDEN:
Vergi tarifesinin uygulamasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a)Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metreye kadar olan
kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
b)Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan
ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
c)Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı
En Az
En Çok
60
60
20-100
35
35
8-40
10
10
2-10
75
75
30-150
0.15
0.20
0.010.25
0.50
0.50
0.02-0.5
nazara alınır.
d)Vergi tarifesinin 1,2 ve 4'üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların
süresi 6 aydan; 3'üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan
az olursa vergi miktarının yarısı alınır.6 ayı geçen süreler 1 yıl,hafta kesirleri
de tam hafta sayılır.
e)Vergi tarifesinin 5 ve 6'ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı,adresi ve kaç nüsha
olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
2-2464/21.MADDESİ EĞLENCE VERGİSİ 3.FIKRASI:
1-Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerden günlük olarak:
2-Plaslation-Atari Ve Bilardo Salonları için günlük makine ve masa başı
günlük eğlence Vergisi:
0-5 makine arası
6-10 makine arası
11-15 makine arası
16 makine ve üzeri
3-2464/52 MADDESİ HER TÜRLÜ İŞGAL HARCI:
1-Pazar ve panayır kurulan yerlerin,meydanların mezat yerlerin her türlü
mal ve hayvan satıcılarının tarafından işgali,yol,meydan,Pazar iskele köprü
gibi umumuna ait yerlerin bir kısmının herhangi maksat için işgalinden
BEHER M2 SİNDEN GÜNLÜK OLARAK:
a)Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına:
-Küçükbaş hayvanlar için küçük kotra başı
-Küçükbaş hayvanlar için büyük kotra başı
b)Satışı yapılan Büyükbaş hayvan başına
2-Pazar ve panayır kurulan yerlerin,meydanların,mezat mahallerin çalışma
saatleri içinde taşıtların tarafından işgali(bisiklet ve motosiklet hariç)
a)Her taşıttan BEHER SAAT İÇİN:
b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde BEHER SAAT:
4-2464/77 MADDESİNDE YER ALAN ÖLÇÜ VE ALETLERİ
MUAYENE HARCI TARİFESİ:
TARTI
13/04/2005 TARİHLİ 2005/8730 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE
BELEDİYE GURUBUNDAN ALINIR.
a-Tartı ağırlıklarının her birinden
b-Uzunluk ölçülerinin her birinden
c-Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden
d-El terazilerinden
e-Normal masa terazilerinden
f-Otomatik(İbreli)terazilerden
g-Elektronik terazilerden
ğ-Kantar ve basküllerden
60
5
7
9
12
60
5
7
9
12
5-100
2,50
2,5
0,5-2,5
0,5-2,5
25
35
5
25
35
5
1-5
1.25
2.25
1.25
2.25
0.251.25
0,5-2,5
1.5
1.5
3
6
9
12
15
25
1.5
1.5
3
6
9
12
15
25
1.5
1.5
3
6
9
12
15
25
5-2464 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 65.MADDESİ
GEREĞİNCE KAYNAK SULARI VE İŞLENMİŞ SULARDAN:
1.Belediye grubuna göre alınır.
a)1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (Kap başına)
b)1 Litreden Büyük şişe vb. kaplardan (beher Litre)
6- 2464 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİ HAYVAN KESİMİ VE
DENETLEME MUAYENE HARCI:
1.Belediye grubuna göre alınır.
Küçük hayvan
Büyük hayvan
7- 2464 SAYILI KANUNUN 84.MADDESİNE GÖRE İŞYERİ
AÇMA İZİN HARCI:
MAHİYETİ NE OLURSA OLSUN BEHER M2 İÇİN
AÇMA İZİN HARCI:
a)Gayri Sıhhi GSM ruhsatları işyeri açma izin belgesi
Dosya Basılı evrak ücreti:(KDV DAHİL)
b)İşletmeci ruhsatları başvurularında alınacak dosya
Basılı evrak ücreti:(KDV DAHİL)
Ruhsat yenileme KDV dahil :GSM:
SIHHİ:
8- 2464 SAYILI KANUNUN 60.MADDESİNE GÖRE
HAFTA TATİL ÜCRETİ:
20 YTL den az 800 ytl den çok olmamak üzere tespit edilir.
2.sınıf GSM :
3.sınıf GSM:
SIHHİ:
100-200 M2 arası olan işyerlerinden her reyon için alınan hafta tatili ücreti:
200 M2 ve üzeri olan alışveriş merkezleri:
Araç ücreti:(KDV DAHİL)
9- 2464 SAYILI KANUNUN 82.MADDESİ GEREĞİNCE
MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI:
1.Derece Belediye grubuna göre alınır.
10-2464 SAYILI KANUNUN 83.MADDESİ GEREĞİNCE
SAĞLIK BELGESİ HARCI:
1.Derece Belediye grubuna göre alınır.
11- 2464 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ GEREĞİNCE
KAYIT VE SURET HARCI:
1.Derece Belediye grubuna göre alınır.
a)Her sayfa başına
b)Harita,plan ve krokilerin beher m2sinden:
12- 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN
97.MADDESİ GEREĞİNCE 2014 YILINDA ALINACAK
TARİFELER:
31.5
34.7
34.7
0.020 0.020
0.013 0.013
0.020
0.013
3
6
3
6
3
6
1
1
0.10-1
100
100
60
100
60
60
100
60
20-800
300
200
200
100
800
75
300
200
200
100
800
75
13
13
13
2,25
2,25
2,25
0,75
8
0.75
8
0.75
8
1-HOPARLÖR İLE ANONS ÜCRETİ SEFER BAŞINA:
2-SİCİL TASTİKNAMESİNİN ONAYLANMASI:
3-TANKERLE SU VERİLMESİ( 6 Tonluk araç):
a)Çubuk içi(Merkez 7 mahalle)KDV HARİÇ:
b)çubuk dışı(Diğer Mah.ve Köyler)KDV HARİÇ+Km
(km birim fiyat 3 TL):
Kendi tankeriyle su alan KDV DAHİL tonu:
4-TOPRAK YOL YARMA:
5-STABİLİZE YOL YARMA M2:
6-PARKE YOL YARMA M2:
7-ASFALT YOL YARMA VE KESME M2:
8-KİLİT TAŞ YOL YARMA M2
9-GRANİT TAŞ DÖŞEME M2
10-BETON BORDÜR M2
11-KARASİMON M2
12-İŞ MAKİNALARININ ÇALIŞTIRILMASI 1 SAAT:(KDV HARİÇ)
a)Asfalt kesme makinası:
b)Kepçe:
c)Grayder:
d)Eskavatör:
e)Tır Kamyon:
f)kamyonların kiraya verilmesi:
g)Kompaktör:
h)Silindir:
ı)Kompresör:
i)Sepetli Araç kiralaması:
k)Otobüs kiralanması(günlük)
13-BELEDİYEYE TESLİM EDİLEN MALLARIN(YED-İ EMİN)
ADETİNDEN GÜNLÜK OLARAK:
14-HALI SAHANIN KİRA ÜCRETİ(1 SAAT İÇİN KDV DAHİL)
ÇUBUK İÇİ:(KDV DAHİL)
a)Gündüz Tarifesi(08:17:00 saat arası):
b)Gece Tarifesi:(17:00-24:00 saat arası)
c)Gündüz abone 4 maç:
d)Gece abone 4 maç:
ESENBOĞA MAHALLESİ(KDV DAHİL)
a)Gündüz Tarifesi(08:17:00 saat arası):
b)Gece Tarifesi:(17:00-24:00 saat arası)
c)Gündüz abone 4 maç:
d)Gece abone 4 maç:
YUKARI ÇAVUNDUR MAHALLESİ(KDV DAHİL)
a)Gündüz Tarifesi(08:17:00 saat arası):
b)Gece Tarifesi:(17:00-24:00 saat arası)
15
150
15
150
60
60
60
60
7
25
45
70
160
5
30
50
75
175
75
75
75
75
95
100
165
330
220
85
95
130
95
95
150
95
100
165
330
220
85
95
130
95
95
150
12
35
50
110
160
25
50
100
150
20
25
50
100
20
25
50
100
10
15
10
15
c)Gündüz abone 4 maç:
d)Gece abone 4 maç:
15-DÜĞÜN SALONU KİRA ÜCRETİ(3 SAAT KDV DAHİL)
a)M.AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ:
b)ESENBOĞA DÜĞÜN SALONU:
16-1 ADET BİLBOARD HAFTALIK:
1 ADET RAKET HAFTALIK:
17-EMLAK DEĞER TESPİT BELGESİ:(HER SAYFA BAŞI)
18-ÇADIR VE STAND BAŞINA GÜNLÜK(KDV Dahil)
Belediye Personeli kendisi veya oğlu, kızının etkinliğinde
10 taneye kadar ücretsiz.
19-SES YAYIN DÜZENİ:
20-SAHNE KURULMASI İÇİN:
21-STABİLİZE MALZEME SATIŞ(Birim m3 fiyatı) (KDV Dahil)
22-EVLENDİRME MEMURLUĞU NİKAH ÜCRETİ
Basılı Evrak:
Kayıt Suret Harcı:
Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde:(KDV DAHİL)
Belediyemiz Mücavir alan sınır dışı:(KDV DAHİL)
23-AHIR VE İŞYERİ HAŞERE MÜCADELESİ(KDV DAHİL)
a-I Sınıf 0-25 arası:
b-II Sınıf 25-50 arası ahırlar
c-III Sınıf 51-100 arası Büyükbas:
d-IV Sınıf 101-200 arası Büyükbaş:
e-V Sınıf 201-500 arası Büyükbaş(Tavuk çiftlikleri gübre işl)
f-VI Sınıf İşyerleri ilaçlamaları m2 sinden:
İMAR
24-BİNA İNŞAAT HARCI:1 GRUP Belediye tarifinden alınır.
KONUT İÇİN:
a)100 m2 kadar
b)101-120m2 kadar
c)121-150 m2 kadar
d)151-200 m2 kadar
e)200 m2 den yukarı:
İŞYERİ İÇİN:
a)25 m2 kadar
b)26-50 m2 kadar
c)51-100 m2 kadar
d)100 m2 yukarı:
25-MUAYNE RUHSAT HARCI:1.Grup Belediye Tarifinden alınır.
26-SAĞLIK BELGESİ HARCI:1 Grup Belediye tarifinden alınır.
27-KAYIT SURET HARCI:1.Grup Belediye tarifinden alınır.
a)Her Sayfa:
40
40
40
40
700
550
80
60
0.75
20
700
550
100
75
0.75
20
250
700
6
250
700
6
69
60
150
250
69
75
150
250
30
70
150
150
200
1
30
70
150
150
200
1
0.75
1,5
2,25
3
3,75
0.75
1,5
2,25
3
3,75
0.75
1,5
2,25
3
3,75
3,0
4,50
6
7,5
13
2,25
3,0
4,50
6
7,5
13
2,25
3,0
4,50
6
7,5
13
2,25
0.75
0.75
0.75
0.75
69
b)Harita plan ve krokilerin beher m2:
28-İMAR MEVZAUTI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR:
1.Grup Belediye tarifinden alınır.
İlk Parselasyon harcı(beher m2 cinsinden)
Konut:
Ticaret:
İflaz ve Tevhit harcı(beher m2 cinsinden)
Konut
Ticaret:
Plan ve Proje tastik Harcı(Beher inşaat m2 için)
Konut:
Ticaret:
Zemin Açma Toprak Harfiyat harcı:
a)Toprak beher m2 için
Konut:
Ticaret:
b)Kanal beher m2 için:
Konut:
Ticaret:
29-YAPI KULLANMA İZİN HARCI:(beher İnşaat m2 için)
Konut:
Ticaret:
30-GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ ÜCRETİ(KDV DAHİL):
31-APLİKASYONSUZ BİLGİ AMAÇLI
İMAR ÇAPI :AZAMİ
KONUT M2:
Ticaret M2:
32-1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI,MEVZİİ İMAR PLANI.HALİHAZIR
HARİTA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ İNCELEME PAFTA ADET:
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI,MEVZİİ İMAR PLANI,İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ M2
0-10 DÖNÜME KADAR
KONUT:
Ticaret:
10-30 DÖNÜME KADAR
KONUT:
Ticaret:
30 DÖNÜMDEN SONRASI
KONUT:
Ticaret:
33-TALEBE BAĞLI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İFRAZ,TEVHIT YOLA TERK,
YOLDAN İHDAS VE İRTİFAK HAKKI 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DIŞINDA M2
0-10 DÖNÜME KADAR
2,25
2,25
2,25
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.09
0.12
0.30
0.35
0.30
0.35
0.30
0.35
0.10
1,30
0.10
1,30
0.10
1,30
0.09
0.11
300
0.09
0.11
300
0.09
0.11
1000
0.17
0.25
500
500
0.30
0.40
0.30
0.40
0.20
0.30
0.20
0.30
0.07
0.18
0.07
0.18
0.23
0.23
10-30 DÖNÜME KADAR
30 DÖNÜMDEN SONRASI
34-LİSTE BEYANINA ESAS BAĞIMSIZ BÖLÜM TASTİKİ
(KAT İRTİFAKI İÇİN 300 M2 KADAR)MAKTUEN
KONUT:
Ticaret:
35-LİSTE BEYANINA ESAS BAĞIMSIZ BÖLÜM TASTİKİ
(KAT İRTİFAKI İÇİN 300 M2 ÜZERİ) RUHSAT M2
KONUT:
Ticaret:
36-İMAR DURUMU ÇAP ÜCRETİ M2
KONUT
Ticaret:
37-GABARİ ETÜT ÜCRETİ M2
KONUT:
Ticaret:
38-BAHÇE DUVARI VE TEL ÖRGÜ YAPIMI ÜCRETİ
(PARSEL ÇEVRE UZUNLUĞU METRE)
KONUT:
Ticaret:
39-YER GÖRME ÜCRETİ:
KONUT:
Ticaret:
40-YAPI DENETİM DEĞİŞİKLİĞİ
KONUT
Ticaret:
41-BELGE KARŞILIĞI İSTEĞE BAĞLI SEVİYE TESPİTİ
KONUT
Ticaret:
42-PROJE TAHSİHAT ÜCRETİ
KONUT:
Ticaret:
43-PROJE TASTİK ÜCRETİ(ASLI GİBİDİR.)
KONUT:
Ticaret:
44-ASANSÖR TESCİL ÜCRETİ
KONUT:
Ticaret:
45-İSKAN VEYA KONTROL ÜCRETİ:
KONUT:
Ticaret:
46-CİNS TAHSİSAT ÜCRETİ
KONUT:
0.18
0.12
0.18
0.12
30
30
30
30
0.18
0.30
0.18
0.30
0.25
0.35
0.25
0.35
1,30
1,3
1,3
1,3
1,2
1,20
1,20
1,2
120
120
150
150
120
120
120
120
120
120
150
150
250
250
300
300
100
100
100
100
600
600
700
700
150
150
150
150
120
150
Ticaret:
47-JEOLOJİK ETÜT
KONUT
Ticaret:
48-TOPRAK DÖKÜMÜ M3
KONUT:
Ticaret:
49-STABİLİZE TEKNİK ALT YAPI ÜCRETİ(KDV HARİÇ)
KONUT:
Ticaret:
50-MÜTAHİT MAL SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ VB.EVARAK TANZİMİ MAKTU
KONUT
Ticaret:
51-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ HİZMET ÜCRETİ İNŞ M2
KONUT
Ticaret:
52-AĞAÇ ÜCRETİ ADET
KONUT
Ticaret:
53-CİNS DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETİ MAKTUEN
KONUT
Ticaret:
54-ARŞİVDEN DOSYA-EVRAK VS TEMİNİ
KONUT
Ticaret:
55-İSKELE KURMA İZNİ(TADİLAT)
0-9.5 M2(3 KATA KADAR)
9.5 VE ÜSTÜ (3 KATIN ÜZERİNE)
56-BASİT TAMİR VE TADİL İZNİ
KONUT
Ticaret:
57-YOL,KALDIRIM VB.YERLER İÇİN İŞGALİYE M2(GÜNLÜK)
58-AĞAÇ TESPİT YAZISI
59-BESİCİLİK KREDİSİ
60-BİNA ALIMI:
61-YAPI DENETİM İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI ONAYLAMA
62-TALEBE BAĞLI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ(İFRAZ,TEVHİD,YOLA TERK,
YOLDAN İHDAS VE İRTİFAK HAKKI)1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI İÇERİSİNDE M2
(0-1000M2)
(1001-3000M2)
(3001-5000M2)
(5000M2DEN SONRASI)
63-Kurum görüşleri hazırlık dosyası oluşturması ücreti:
120
150
220
220
250
250
0,8
0,8
0,8
0,8
35
35
37
37
90
120
100
150
2,2
2,8
2,35
3
12
18
12
18
120
180
140
200
30
30
30
30
170
330
170
330
120
180
0,12
80
30
150
70
120
180
0.25
80
30
150
70
0,6
0,55
0,5
0,45
0,65
0,60
0,55
0.50
a)Ticari:
b)Konut:
64-MİMARİ,STATİK PROJELERİ İÇİN AYRI AYRI TOPLAM
İNŞAAT M2Sİ ÜZERİNDEN ÜCRET ALINMASI
65-1 DEN FAZLA YOLA CEPHESİ OLAN PARSELLERDE STABİLİZE YOL
YOL KATILIM BEDELLERİNİN 2 KAT VE 2 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ
GEÇMEYEN İNŞAATLARIN YOL KATILIM BEDELLERİNİN
HESAPLANAN TUTARININ %50 ORANINDA İNDİRİMLİ ALINMASI
ANCAK KALAN TUTARINDA BİNA YILIP YENİDEN YAPILDIĞINDA
VEYA KAT İLAVESİ İSTENİLDİĞİNDE KALAN %50 TUTARIN GÜNÜN
ÜCRETLERİNDEN HESAPLANIP TAHAKKUK ETTİRİLECEKTİR.
66-TADİLAT RUHSATI(MAKTUEN)
67-İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RUHSATI
68-SÜRESİ DOLMUŞ RUHSAT YENİLEME
DAİRE BAŞI
DÜKKAN BAŞI
69-SÜRESİ DOLMADAN RUHSAT YENİLEME
DAİRE BAŞI
DÜKKAN BAŞI
70-VAZİYET PLANI VE BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI ONAYI
71-YAPI APLİKASYON PROJESİ ONAYI
72-SIHHI TESİSAT PROJESİ
73-ISI YALITIM (KALORİFER HESAPLARI VE UYGULAMA)PROJELERİ
74-SIĞINAK CEBRİ HAVALANDIRMA PROJESİ
75-ASANSÖR AVAN PROJESİ
76-YOL KOTU ÜCRETİ M2
KONUT.
Ticaret:
77-1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLAR
DA İMAR DURUM BİLGİSİ TALEBİ
0-10 HA
10 HA ÜZERİ
2014 YILI HARÇLARIN BELİRLENDİĞİ RESMİ GAZETE ESAS ALINARAK HARÇLAR
ALINACAKTIR.ÜCRETLERDE KDV BELİRLENMEYEN TARİFELERDE KDV EKLENİR
250
150
250
150
0,12
0,15
500
250
500
250
100
250
100
250
50
150
100
50
50
50
50
50
50
150
100
50
50
50
50
50
0,25
0,35
0,25
0,35
250
350
250
350
Çubuk Belediyesi 'nin 2014 yılında uygulanacak olan 2464 sayılı belediye gelirleri kanuna göre tespit
edilen tarife cetveli meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 04/06/2014
: 2014/114
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 19.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen
İlçemizde Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmeden önce alınmış yapı ruhsatı bulunan
binalara İskan Ruhsatı başvurusu aşamasında Stabilize Yol Teknik Altyapı Katılım Bedeli
alınmaması hakkındaki husus komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
23.maddesine göre imar yollarından Stabilize Yol Teknik Altyapı Katılım Bedeli tahsil edilmekte
olduğu, stabilize altyapı katılım bedelinin yeni yapı ruhsatı aşamasında ve yapı ruhsatı aşamasında
alınmadıysa iskan ruhsat aşamasında tüm yapılardan tahsilinin sağlandığı, Belediye Meclisine
verilen bir önerge ile Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmeden önce alınmış yapı ruhsatı
bulunan binalara İskan Ruhsatı başvuru aşamasında Stabilize Yol Teknik Altyapı Katılım
Bedeli alınmaması hususunun gündeme alındığı ve Belediye Meclisimiz’in 07.05.2014 gün ve
2014/84 sayılı kararıyla konuyla ilgili Hukuk görüşünün alınması yönünde karar verildiği,
Bu karara istinaden; 27.05.2014 tarih ve 63246 sayılı yazı ile Belediyemiz Sözleşmeli Hukuk
Müşaviri Av.H.Eser ÖCAL'dan Hukuki görüş talep edildiği, cevabi görüş metninde;
"3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı” başlıklı 23.maddesi ;
“İskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan
sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için;
a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon
planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması,
b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi
teknik alt yapısının yapılmış olması,şarttır. Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiş
olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan
yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara
veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik alt yapı
bedelini %25 peşin ödeyip geri kalan % 75 ini alt yapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı
tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir. Kanalizasyon tesisinin
yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri
geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez.
Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya
mecburdurlar.Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü
inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi
parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez.
Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs
veya kurumlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz.Alınan bu
paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı önceden ilgili idareye ödeyenlere aynen geri
verilir.
Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir
kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik altyapı
bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburiyeti yoktur.
Mevcut binalarda esaslı değişiklikler ve ilaveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı
olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz.
Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar imar yönetmeliğinde belirtilir.
İmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde düzeltme ve yenileme getirilen
yerleşik alanlardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi
gereken durumlarda, şehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen
katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır.
İmar planlarında meskün saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince pis su
mecralarının, yapının bulunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe
bağlanması, lağım şebekesi veya umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite göre
ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkulün içinde, lüzumlu tesisatın yapılması
mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek müddet
zarfında yaptırılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır.” hükmünü amirdir.
Buna göre, İmar Kanunu’nun 23.maddesine göre teknik altyapı bedelinin ödenmesi
gerektiği, teknik altyapının yer aldığı mevkide her iki parsel bulunması halinde teknik altyapıya
komşu tüm parsellerin hissesine düşen teknik altyapı katılım bedelinin ödenmesinin zorunluluk
olduğu, her bir parsel hizasına rastlayan ve parselin hissesine düşen bedelin Yönetmelikte
belirtildiğine dair bir ibare yer aldığı ancak İmar Yönetmeliğinde bu hususta herhangi bir hüküm
bulunmadığı anlaşılmıştır.
Nitekim, ilgi sayılı yazınıza ekli Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 11.02.2010
gün ve 223 sayılı kararında da aynı hususlar belirtilmiş olup; tahsilat konusunda kanunlarda
yasaklayıcı hiçbir hüküm bulunmaması sebebiyle iş bu konularda düzenleyici karar alınabileceği
belirtilmektedir.
Öte yandan, ilgili Kanun metninde “yapı izni verilebilmesi için” ibaresi bulunduğundan,
ruhsat tarihine bakılmaksızın yapı izninin verilebilmesi için stabilize altyapı katılım bedelinin
ödenmesi gerektiği düşünülmektedir. Zira başvuru sahiplerinin başvuruları, başvuru tarihindeki
güncel mevzuat uyarınca sonuçlandırılacak olup; halihazırda geçerli ve yürürlükte bulunan
mevzuat düzenlemelerinin uygulanmasının hukuki olacağı kanaatindeyiz..." şeklinde görüşün
belirtildiği Komisyonumuzca tespit edilmiştir.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 04/06/2014
: 2014/115
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 20.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Yavuz Selim Mahallesi 5047 ada 6 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin
görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemelerde;
Plan değişikliği yapılan alanın, Ankara İli Çubuk İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 5047 ada 6
numaralı parseli kapsadığı, yüzölçümünün 961,37 m² olduğu, doğusunda 15 m genişliğindeki
Selimiye Sokak, kuzey, güney ve batısında ise aynı ada kapsamındaki komşu parsellerin yer aldığı,
Mülkiyeti Afiye GÜRSOY ve Müştereklerine ait 961,37 m² yüzölçümlü söz konusu
taşınmazın, Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 gün ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen, 5216
sayılı yasa gereğince, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2009 gün ve 2729 sayılı kararı
ile de onaylanan Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının kapsamında olduğu,
Bu plana göre 5047 ada 6 parselin; bitişik yapı nizamlı, bodrum hariç 5 katlı, konut+ticaret
kullanımlı olduğu, taşınmazın meskun alanda yer almasından dolayı planda TAKS/KAKS, ön ve yan
bahçe mesafeleri gibi yapılaşma koşullarının belirtilmediği, belirtilmeyen hususlarda da plan notları
ve ilgili yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu tespit edilmiştir.
5047 ada 6 parsel üzerinde, zemin katı; yoldan 7 metre, arka bahçeden 5 metre, kuzeyi ve
güneyinin de komşu parsel sınırına bitişik, üst katları ise; kuzey ve güney cephesinden 3,5 metre
çekme mesafesi uygulanmak suretiyle projelendirildiği ve ilk olarak 25.11.2013 tarih ve 207
numaralı ve daha sonra 17.02.2014 tarih ve 24 numaralı yapı ruhsatının düzenlendiği,
1. kata kadar inşa edilmiş durumdaki yapının en son yapılan ölçümlerinde; 1. kat güneydoğu
köşesindeki kolonun parsel sınırlarına 6.98-3.29, güneybatı kolonunun 5.67-3.06, kuzeydoğu
kolonunun 7.04-3.41, kuzeybatı kolonunun ise 4.75-3.17 metre mesafede olacak şekilde hatalı bir
şekilde inşa edildiği tespit edilmiş ve yapı mühürlenmiştir.
5047 ada 6 parselin Maliklerince; imar durumunun bitişik yapı nizamlı, 5 kat (bodrum hariç)
olması ve normalde tüm katların kuzey ve güney komşu parsellere bitişik inşa edilebilecekken, 15.
plan notuna (15. Bitişik nizam olarak öngörülen konut/ticaret alanlarında üst katlar, yan parsellerin
muvaffakatı alınmak kaydıyla ayrık nizam olarak değerlendirilebilir, çekmelerde standartlara
uyulacaktır. ) istinaden üst katlar ayrık yapılarak muadil inşaat alanının büyük bir oranda
kullanılmadığının göz önünde bulundurulduğu ve böylece bahse konu imalat hatalarının herhangi bir
yoğunluk artışına sebep olmadığı, ayrıca inşaattaki bu aykırılıkların, yıkılıp yeniden yapılması
durumunda, yapının zemin ve bodrum katlarının da zarar görebileceği, ayrıca yapı statiğinin
dengesinin bozulabileceği gerekçeleriyle; mevcut yapının korunarak inşaatın, ilgili projelerinde
tadilatlar yapılmak kaydıyla devam etmesi amacıyla plan değişikliği yapılmasının daha uygun
olduğu öngörülerek buna göre plan değişikliği dosyasının hazırlandığı ve Başkanlığımıza gereği için
sunulduğu belirlenmiştir.
Hazırlanan imar planı değişikliğinde;
-Kullanım amacı, yapı nizamı ve kat adedinin aynen muhafaza edildiği,
-Söz konusu yapının üst katlar köşe noktaları ile parsel sınırlarının arasındaki mesafelerin
(mevcut çekme mesafeleri) hassas ölçümlerle elde edilen verilere göre tanımlandığı,
-“1-5047 ADA 6 NO LU PARSELDE BULUNAN MEVCUT YAPININ, İMALATI
SIRASINDAKİ HATALARDAN KAYNAKLANAN VE HERHANGİ BİR YOĞUNLUK ARTIŞI
GETİRMEYEN MEVCUT DURUMU İMAR PLANINA İŞLENMİŞTİR. AÇIK VE KAPALI
ÇIKMALAR HARİÇ, PLAN ÜZERİNDE GÖSTERİLEN ÜST KATLARA İLİŞKİN BU YAPI
YAKLAŞMA MESAFELERİ GEÇERLİDİR.
2-5047 ADA 6 NO LU PARSELDE BULUNAN MEVCUT YAPIYA UYGUN MİMARİ,
BETONARME, TESİSAT VB. RUHSATA ESAS PROJELER TÜM KATLARDA TADİL
EDİLMEDEN İSKAN VERİLEMEZ.
3-BU PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA; 3194 SAYILI İMAR KANUNU, İLGİLİ
YÖNETMELİKLERİ, ONAYLI PLAN VE PLAN NOTLARI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.”
şeklinde üç adet plan notunun ilave edildiği tespit edilmiştir.
Buna göre, Komisyonumuzca yapılan en son değerlendirmede; söz konusu bina için yeterli
teknik bilgi olmadığından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilgili yapı denetim firmasından
konunun çözümüne yönelik tadilat projesi ve teknik raporunun istenmesi, bu proje ve raporların da
ilgili Kurumların görüşüne sunulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde geldiği şekliyle MHP grubundan meclis üyesi Recep ÖZ ve İhsan MUTLU red oyu
kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 04/06/2014
: 2014/116
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 21.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve komisyonumuza havale edilen İlçemiz Merkez Yedi Mahalle
Revizyon İmar Planı - Yıldırım Beyazıt Mahallesi I.Etap (yaklaşık 135 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon
İmar Planının değerlendirilmesine ilişkin konu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planı çalışmalarının çok geniş bir alanı
kapsadığı, bunun için imar planı yapılacak bu alanlardaki mahallelerin ayrı ayrı etaplara
dönüştürülerek çalışmaların devam ettirildiği, dolayısı ile imar planı çalışmalarının çalışma bittikçe
etaplar halinde meclis gündemine alınmasının uygun olacağı,
İlçemiz Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan, 1/1000 ölçekli
Revizyon İmar Planı iş ve işlemleri tamamlanan, yaklaşık 135 hektarlık bir alanı kapsayan, Yıldırım
Beyazıt Mahallesi I.Etapda,
-İlçemiz, mevcut planların 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları da dikkate alınarak
gözden geçirilmesi, çarpık yapılaşmanın engellenmesi tespit edilecek sorunlu bölgelerde dönüşüm
projeleri gibi açılımların yapılmasının sağlanması,
-İstihdam artıran yatırımlar ve ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi çalışmalarının yapılması
gerektiği,
-Bu işlemlerin yapılmasına yönelik; kent estetiği ve kent kimliği, kent vizyonuna ilişkin
çalışmaların yapılması, Çubuk Kent Merkezinin yeniden irdelenmesi, desteklenerek geliştirilmesi
için çalışmalar başlatılması amacıyla 08.05.2009 tarih ve 2009/153 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı
ile hükme bağlandığı görülmektedir.
Söz konusu 153 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının bir etabı niteliğinde olan Yıldırım
Beyazıt Mahallesi I.Etap Revizyon İmar Planı çalışmasında; 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım
İmar Planının, yapılaşmış parsellerin, önceki imar planlarının, altyapının (Yol, Kanalizasyon,
Doğalgaz), mevcut yol deseninin, gelişme eğilimlerinin, Söğütözü Deresi’nin göz önünde
bulundurulduğu,
İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi kapsamında; Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi (mevcut
imar planında Askeri Alan kullanımlı) Alanını da içine alacak şekilde; batıda Ankara Bulvarı,
kuzeyde Defne Sokak, Şh.Lokman Koç Sokak, kuzeydoğuda Berat Caddesi, güneydoğuda Çankırı
Bulvarı (yeni Şabanözü Yolu), güneyde Onurlu 4 Sokak, güneybatıda Seher Sokak, Şh.Resul
Erdoğan Sokak ve Ziya Ülhak Caddesi ile sınırlandırılan yaklaşık 135 hektarlık alanda hazırlanan
1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ile:
Nitelikli bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi, güzel bir kent parçasının tasarlanması ve
tabandaki konut yoğunluğunun azaltılarak site tarzında yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla
parsellerin tevhid edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda;
 Ortalama büyüklüğü 500 m² civarında olan mevcut parsellerin tevhid edilmesinin sağlanması
 Kuzey - güney doğrultusunda 35 metrelik yeni bir bulvar açılması ve sonraki planlama
etaplarında şehri saracak şekilde toplayıcı bir ulaşım arteri olarak devam ettirilmesinin
sağlanması,
 Mevcut planında en geniş yolu 14,50 metre olan ulaşım arterlerinin genişletilmesi ve
sürekliliğinin sağlanması
 Söğütözü Deresi boyunca yeni bir ulaşım arterinin planlanarak, 15 metre genişlikteki İzzet
Begoviç Caddesinin trafik yükünün bu artere yönlendirilmesi ve bu kapsamda alan içinde
bisiklet yollarının planlanması,
 Küçük parkların bir araya toplanmasıyla yaklaşık 30.000 m² büyüklüğe sahip Çubuk
Belediyesinin en büyük kentsel park alanının oluşturulması,
 Kuzey güney uzanımlı park alanlarının tasarlanmasıyla yaya dolaşımının rahatlatılması,
 Üniversite Alanının, Askeri Alan olarak kullanıldığı dönemlerden kalan sorunlu
mülkiyetlerin çözümlenmesi,
 Donatı alanlarının dengeli bir şekilde dağıtılması,
 Mevcut eğitim tesisleri alanlarının büyütülmesi, amaçlarına yönelik olarak düzenlemelerin
yapıldığı tespit edilmiştir.
İlçemiz, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Çubuk Uygulama İmar
Planının kapsadığı yaklaşık 135 ha lık alanın revize edilmesi amacıyla hazırlanan Yıldırım Beyazıt
Mahallesi I.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan
notları, plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı Kanununun 14.Maddesine göre onaylanmak üzere
Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, bu süreç içerisinde de; öneri imar planı onama sınırı
kapsamında, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı ile uyumlu olan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
18. Maddesi uygulanmış olan ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılaşmaya elverişli bölgelerde
yürürlükte bulunan imar planına göre imar çapı, yol kotu, imar uygulaması, yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmesine devam edilmesi, daha önce aynı konuya ilişkin alınan Çubuk
Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 24 sayılı kararının dikkate alınmaması komisyonumuzca
uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor
tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 04/06/2014
: 2014/116
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 21.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve komisyonumuza havale edilen İlçemiz Merkez Yedi Mahalle
Revizyon İmar Planı - Yıldırım Beyazıt Mahallesi I.Etap (yaklaşık 135 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon
İmar Planının değerlendirilmesine ilişkin konu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planı çalışmalarının çok geniş bir alanı
kapsadığı, bunun için imar planı yapılacak bu alanlardaki mahallelerin ayrı ayrı etaplara
dönüştürülerek çalışmaların devam ettirildiği, dolayısı ile imar planı çalışmalarının çalışma bittikçe
etaplar halinde meclis gündemine alınmasının uygun olacağı,
İlçemiz Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planı içerisinde yer alan, 1/1000 ölçekli
Revizyon İmar Planı iş ve işlemleri tamamlanan, yaklaşık 135 hektarlık bir alanı kapsayan, Yıldırım
Beyazıt Mahallesi I.Etapda,
-İlçemiz, mevcut planların 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları da dikkate alınarak
gözden geçirilmesi, çarpık yapılaşmanın engellenmesi tespit edilecek sorunlu bölgelerde dönüşüm
projeleri gibi açılımların yapılmasının sağlanması,
-İstihdam artıran yatırımlar ve ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi çalışmalarının yapılması
gerektiği,
-Bu işlemlerin yapılmasına yönelik; kent estetiği ve kent kimliği, kent vizyonuna ilişkin
çalışmaların yapılması, Çubuk Kent Merkezinin yeniden irdelenmesi, desteklenerek geliştirilmesi
için çalışmalar başlatılması amacıyla 08.05.2009 tarih ve 2009/153 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı
ile hükme bağlandığı görülmektedir.
Söz konusu 153 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının bir etabı niteliğinde olan Yıldırım
Beyazıt Mahallesi I.Etap Revizyon İmar Planı çalışmasında; 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım
İmar Planının, yapılaşmış parsellerin, önceki imar planlarının, altyapının (Yol, Kanalizasyon,
Doğalgaz), mevcut yol deseninin, gelişme eğilimlerinin, Söğütözü Deresi’nin göz önünde
bulundurulduğu,
İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi kapsamında; Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi (mevcut
imar planında Askeri Alan kullanımlı) Alanını da içine alacak şekilde; batıda Ankara Bulvarı,
kuzeyde Defne Sokak, Şh.Lokman Koç Sokak, kuzeydoğuda Berat Caddesi, güneydoğuda Çankırı
Bulvarı (yeni Şabanözü Yolu), güneyde Onurlu 4 Sokak, güneybatıda Seher Sokak, Şh.Resul
Erdoğan Sokak ve Ziya Ülhak Caddesi ile sınırlandırılan yaklaşık 135 hektarlık alanda hazırlanan
1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ile:
Nitelikli bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi, güzel bir kent parçasının tasarlanması ve
tabandaki konut yoğunluğunun azaltılarak site tarzında yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla
parsellerin tevhid edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda;
 Ortalama büyüklüğü 500 m² civarında olan mevcut parsellerin tevhid edilmesinin sağlanması
 Kuzey - güney doğrultusunda 35 metrelik yeni bir bulvar açılması ve sonraki planlama
etaplarında şehri saracak şekilde toplayıcı bir ulaşım arteri olarak devam ettirilmesinin
sağlanması,
 Mevcut planında en geniş yolu 14,50 metre olan ulaşım arterlerinin genişletilmesi ve
sürekliliğinin sağlanması
 Söğütözü Deresi boyunca yeni bir ulaşım arterinin planlanarak, 15 metre genişlikteki İzzet
Begoviç Caddesinin trafik yükünün bu artere yönlendirilmesi ve bu kapsamda alan içinde
bisiklet yollarının planlanması,
 Küçük parkların bir araya toplanmasıyla yaklaşık 30.000 m² büyüklüğe sahip Çubuk
Belediyesinin en büyük kentsel park alanının oluşturulması,
 Kuzey güney uzanımlı park alanlarının tasarlanmasıyla yaya dolaşımının rahatlatılması,
 Üniversite Alanının, Askeri Alan olarak kullanıldığı dönemlerden kalan sorunlu
mülkiyetlerin çözümlenmesi,
 Donatı alanlarının dengeli bir şekilde dağıtılması,
 Mevcut eğitim tesisleri alanlarının büyütülmesi, amaçlarına yönelik olarak düzenlemelerin
yapıldığı tespit edilmiştir.
İlçemiz, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Çubuk Uygulama İmar
Planının kapsadığı yaklaşık 135 ha lık alanın revize edilmesi amacıyla hazırlanan Yıldırım Beyazıt
Mahallesi I.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan
notları, plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı Kanununun 14.Maddesine göre onaylanmak üzere
Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, bu süreç içerisinde de; öneri imar planı onama sınırı
kapsamında, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı ile uyumlu olan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
18. Maddesi uygulanmış olan ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılaşmaya elverişli bölgelerde
yürürlükte bulunan imar planına göre imar çapı, yol kotu, imar uygulaması, yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmesine devam edilmesi, daha önce aynı konuya ilişkin alınan Çubuk
Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 24 sayılı kararının dikkate alınmaması komisyonumuzca
uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor
tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/06/2014
: 2014/118
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 22.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Melikşah Mahallesi 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 374, 375, 376 ve 654
numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Melikşah Mahallesi sınırları kapsamında; 330 numaralı parsel üzerinde yer alan
“Süleyman Demirel Güçsüzler Yurdu”, 654 numaralı parsel üzerinde yer alan “Melikşah Yüzme
Havuzu Tesisi” ve bu tesisler arasındaki alan üzerine mülga Ankara İl Özel İdaresi ve Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çok amaçlı “Eğitim ve Spor Kompleksi” ile “Koruma
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kompleksi” olarak sosyal bir proje uygulamasının
öngörüldüğü, bu amaçla imar çalışmalarına 2009 yılında başlandığı,
Söz konusu imar çalışmaları için gerekli kurum görüşlerinin Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, mülga Ankara İl Özel İdaresi ve Çubuk Belediye Başkanlığı’nca toplandığı, halihazır,
imar planına esas jeoteknik-jeolojik etüd ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve öneri 1/5000
ölçekli nazım imar planının ise Çubuk Belediye Başkanlığı’nca hazırlandığı ve Çubuk Belediye
Meclisi’nin 07.06.2013 tarih ve 2013/147 sayılı kararı ile, Melikşah Mahallesi 330, 331, 335, 336,
337, 339, 374, 375, 376 ve 654 numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının
uygun görüldüğü, 332, 333, 334 ve 338 parsellerin mera vasıflı olmalarından dolayı plan dışında
bırakıldığı,
Yaklaşık 4,27 ha lık mera vasıflı parsellerin plan dışında kalması sonucunda da plan
bütünlüğünün sağlanamamasına ve projenin bütün olarak uygulanamamasına yol açacağı
öngörülerek, söz konusu mera niteliğindeki taşınmazların vasıf değişikliği için gerekli işlemlerin
başlatıldığı ve bu işlemlerin neticesine varıldığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Yatırım Programındaki sosyal projenin süresi
dolmadan biran önce hayata geçirilmesi amacıyla; toplamda yaklaşık 42 ha lık Melikşah Mahallesi
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 374, 375, 376 ve 654 numaralı parsellerin
tamamına ait imar çalışmalarının tekrar başlatıldığı ve Çubuk Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün bu taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırladığı, hazırlanan imar
planında;
-Melikşah Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bölgedeki
daha önceden onaylanmış mevzi imar planları arasında entegrasyonun sağlandığı,
-Melikşah-Esenboğa-Çubuk-Ankara yolunun 20 metre, diğer yolların ise 12 ve 10 metre
olarak oluşturulduğu,
-20 metrelik yolun kenarında ve Yaylaca Deresinin geçtiği alanda Parkların oluşturulduğu,
-İçerisinde; ticaret, büro, ofis, iş hanı, lokanta, çarşı, çok amaçlı mağaza, eğlence-dinlence
yerleri, teşhir-pazarlama merkezleri, banka, otel, sinema, tiyatro, kongre merkezi, çok amaçlı
toplantı salonları, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezi kompleksi vb. sosyal-kültürel tesisler,
yönetim, turizm, eğitim, spor ve sağlık ile ilgili tesisler ve ilgili tesislere yönelik lojmanların yer
alabileceği, yaklaşık 374700 m² yüzölçümlü “Kentsel Servis Alanı” oluşturulduğu tespit edilmiştir.
Buna göre; daha önce aynı konuya ilişkin Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.06.2013 tarih ve
2013/147 sayılı kararının dikkate alınmaması, Melikşah- Çubuk- Ankara- Komşu İller ve Ülkemize
hizmet vermesi öngörülen “Eğitim ve Spor Kompleksi” ile “Koruma Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi Kompleksi” nin inşa edilebilmesi amacıyla hazırlanan, Ankara İli Çubuk İlçesi Melikşah
Mahallesi 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 374, 375, 376 ve 654 numaralı
parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, plan açıklama raporunun, plan notlarının,
öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre
onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.şeklindeki komisyon raporu belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/06/2014
: 2014/119
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 23.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Yenice
Mahallesi 110 ada 30 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin
görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Ankara İli Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi 110 ada 30 numaralı parsel hakkında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 26.02.2014 tarih ve 541 kayıt numaralı dilekçesinde;
“…Bakanlığımızca alınan “Kamu Yararı Kararı” ile toplam 11 kurumdan alınan “Kurum Görüşleri” ve
09.01.2014 tarihli İl Toprak Koruma Kurulunun “Uygun Görüşü” göz önünde bulundurularak, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait 92.500 metrekare yüzölçümlü parselde kapalı ve yarı kapalı ambarlar, park alanları,
hizmet ve güvenlik binası ve giriş çıkış yolları gibi tesislerin kurulabilmesi amacıyla gerekli olan imar
planlarının Belediyenizce yapılması …”şeklinde talebin yer aldığı,
Yenice Mahallesi 110 ada 30 numaralı parselin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planlarımız kapsamı dışında yer aldığı,
Bahse konu parselin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanıp
16.02.2007 gün ve 525 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanan 1/25000 ölçekli
2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında yer aldığı,
Bu plana göre; mutlak tarım alanları ve tarımsal sulama alanları kapsamında yer aldığı. planda
belirtilmeyen hususlarda onaylı plan notları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik Hükümlerinin
geçerli olduğu,
İncelemeler sonucunda Başkanlığımızca; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın Kamu Yararı kararı ve İl
Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü dahil olmak üzere 11 kurumdan alınan Kurum Görüşleri göz
önünde bulundurularak, Ankara İli Çubuk İlçesi Yenice Mahallesi 110 ada 30 numaralı parseli kapsayacak
şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlandığı,
Bu imar planı ile; içerisinde; kapalı ve yarı kapalı ambarlar, park alanları, hizmet ve güvenlik
binaları ve giriş çıkış yolları gibi tesislerin yer alabileceği “Resmi Kurum Alanı” oluşturulduğu tespit
edilmiştir. Bu amaçla hazırlanan; Yenice Mahallesi 110 Ada 30 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planının, plan notlarının ve plan açıklama
raporlarının, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/06/2014
: 2014/120
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 24.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632,
2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
askı sürecinde yapılan itiraz dilekçesinin değerlendirilmesiyle ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.Yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2628, 62, 614, 616, 1376, 2256, 2257, 2632, 2633, 5143 ve
5144 adaları ile Barbaros Mahallesi 963 ada 1 numaralı parseli ve yakın çevresini kapsayan alana ait
1/1000 ölçekli uygulama imar planında,
-İtiraz/talep gelmeyen ve/veya ret edilen, tekrar planda değişiklik yapılmayan alanlara ait
imar planının kesinleşmiş olarak kabul edilmesine,
-Uygun ve kısmen uygun görülen itiraz/talep dilekçeleri göz önünde bulundurularak
tekrar hazırlanan İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın
çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, öneri plan notları ve plan açıklama
raporlarının, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesine ilişkin Çubuk Belediye Meclisinin 04.10.2013 gün ve
219 sayılı kararının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiği ve söz konusu plan
değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2014 gün ve 248 sayılı kararı ile de
aynen onandığı,
Onaylanan İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın
çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 10.03.2014 tarihinden itibaren 1
(bir) ay süre ile Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldığı ve
askı sürecinde 1 (bir) adet itiraz dilekçesinin alındığı, Yapılan değerlendirmeler sonucunda da;
1-Leyla OLMUŞ’a ait 26.03.2014 gün ve 2338-İMR1287 kayıt numaralı dilekçe ile; İlçemiz
Atatürk Mahallesi 2633ada 3 numaralı parselin bir kısmının pazar alanı içerisinde kaldığı, taşınmazın
eskiden olduğu gibi konut kullanımında ve olduğu yerden verilmesinin talep edildiği.
- 2633 ada 3 numaralı parselin kısmen “park alanı” ve “pazar alanı” içerisinde kaldığı, halkımızın
önemli bir ihtiyacını karşılayan pazar alanının ve parkın plan kararları ve plan bütünlüğü açısından
elzem olduğu, talebin, imar planının kesinleşmesinin ardından yapılacak olan 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Madde uygulamasında (parselasyon planında) değerlendirilebileceğinden dolayı
talebin RET edilmesi,
Ret kararının 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesinin Komisyonumuzca uygun olacağı görüş ve kanaatine
varılmıştır.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye Meclisine sunuldu.
(Meclis Üyesi Harun OLMUŞ 1.derece akrabası olması nedeniyle meclisten
ayrıldı)Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu tekrar incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/06/2014
: 2014/120
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 24.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632,
2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
askı sürecinde yapılan itiraz dilekçesinin değerlendirilmesiyle ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.Yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2628, 62, 614, 616, 1376, 2256, 2257, 2632, 2633, 5143 ve
5144 adaları ile Barbaros Mahallesi 963 ada 1 numaralı parseli ve yakın çevresini kapsayan alana ait
1/1000 ölçekli uygulama imar planında,
-İtiraz/talep gelmeyen ve/veya ret edilen, tekrar planda değişiklik yapılmayan alanlara ait
imar planının kesinleşmiş olarak kabul edilmesine,
-Uygun ve kısmen uygun görülen itiraz/talep dilekçeleri göz önünde bulundurularak
tekrar hazırlanan İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın
çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, öneri plan notları ve plan açıklama
raporlarının, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesine ilişkin Çubuk Belediye Meclisinin 04.10.2013 gün ve
219 sayılı kararının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiği ve söz konusu plan
değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2014 gün ve 248 sayılı kararı ile de
aynen onandığı,
Onaylanan İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın
çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 10.03.2014 tarihinden itibaren 1
(bir) ay süre ile Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldığı ve
askı sürecinde 1 (bir) adet itiraz dilekçesinin alındığı, Yapılan değerlendirmeler sonucunda da;
1-Leyla OLMUŞ’a ait 26.03.2014 gün ve 2338-İMR1287 kayıt numaralı dilekçe ile; İlçemiz
Atatürk Mahallesi 2633ada 3 numaralı parselin bir kısmının pazar alanı içerisinde kaldığı, taşınmazın
eskiden olduğu gibi konut kullanımında ve olduğu yerden verilmesinin talep edildiği.
- 2633 ada 3 numaralı parselin kısmen “park alanı” ve “pazar alanı” içerisinde kaldığı, halkımızın
önemli bir ihtiyacını karşılayan pazar alanının ve parkın plan kararları ve plan bütünlüğü açısından
elzem olduğu, talebin, imar planının kesinleşmesinin ardından yapılacak olan 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Madde uygulamasında (parselasyon planında) değerlendirilebileceğinden dolayı
talebin RET edilmesi,
Ret kararının 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesinin Komisyonumuzca uygun olacağı görüş ve kanaatine
varılmıştır.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye Meclisine sunuldu.
(Meclis Üyesi Harun OLMUŞ 1.derece akrabası olması nedeniyle meclisten
ayrıldı)Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu tekrar incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 05/06/2014
: 2014/122
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 26.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Taşpınar Mahallesi Yerleşik
ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itiraz ve talep
başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili konu komisyonumuzca incelenmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda;
Çubuk Belediye Meclisinin 05.06.2013 gün ve 138 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2013 gün ve 1929 sayılı kararı ile de tadilen onaylanan, 1(bir)
ay süre ile Çubuk Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılan İlçemiz Taşpınar Mahallesi Yerleşik
ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, askı sürecinde toplam 27 adet
itiraz/talep dilekçesinin alındığı tespit edilmiştir.
İlgili konu görüşülürken; Komisyon Başkanı Zeki METİN ve Komisyon Üyesi Hüseyin
KARACA’nın katılmadığı Bayındırlık ve İmar Komisyonu toplantısında; 27 (yirmiyedi) adet
itiraz/talep niteliği taşıyan başvurulara ait İtiraz ve Talep Dilekçesi Değerlendirme Listesi
oluşturulmuştur.
Ekte yer alan söz konusu tablodan da anlaşılacağı üzere; alınan 27 adet itiraz/talep
dilekçesinin 6 (altı)sının RET, 10 (on)unun KISMEN UYGUN, 11(onbir)inin de UYGUN
olduğu görülmektedir.
Tabloda uygun ve kısmen uygun görülen itiraz ve talepler doğrultusunda tamamı yeniden
düzenlenen, İlçemiz Taşpınar Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının, plan notlarının 5216 sayılı yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye Meclisine sunuldu.(Meclis Üyeleri Zeki
METİN,Hüseyin KARACA ve Ümüt POLAT’IN 1.derece akrabası olması nedeniyle meclisten
ayrıldı).Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 05/06/2014
: 2014/123
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 27.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Cumhuriyet Mahallesi 5075 ada 10 ve 13 numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı
değişikliğinin görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Plan değişikliği yapılan alanın, Ankara İli Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 5075 ada 10
ve 13 numaralı parselleri kapsadığı, yüzölçümünün 925 m² olduğu, planlama alanının doğusunda
17 metre genişliğinde Stad Caddesi’nin, batısında 7 metre genişliğinde Sever Sokak’ın ve Çubuk
Çayı’nın, kuzeyinde 5075 ada 9 (5 katlı) ve 14 (4 katlı) boş parsellerin ve güneyinde ise 5075 ada 11
ve 12 numaralı üzerinde 5’er katlı yapı bulunan konut parsellerinin bulunduğu,
Söz konusu taşınmazların; Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 gün ve 350 sayılı kararı
ile uygun görülen, 5216 sayılı yasa gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2009
gün ve 2729 sayılı kararı ile de onaylanan Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar
Planı kapsamında olduğu, bu plan göre,
5075 ada 10 parselin: ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 5(beş) katlı, konut kullanımlı ve
476 m² yüzölçümlü,
5075 ada 13 parselin: ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 4(dört) katlı, konut kullanımlı ve
449 m² yüzölçümlü olduğu,Bahse konu taşınmazların meskun alanda bulunmasından dolayı, imar
planında ön bahçe, yan bahçe, TAKS, KAKS değerleri belirtilmemiş, belirtilmeyen hususlarda plan
notları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu tespit edilmiştir.
İki parselin farklı yola cepheli ve arka bahçe sınırları eşit ve bitişik olan ara parseller
olduğu, farklı yola cephesi bulunan bu iki parselin birleştirilemediği (tevhid edilemediği), mevcut
imar durumu ile iki ayrı yapının yapılması halinde TAKS (inşaat taban alanı) nın tamamının
kullanılamayacağı, parsel içi ortak kullanım alanlarının (otopark, bahçe vs.) kısıtlanacağı, bahse
konu parsellerin plandaki konumundan kaynaklanan yapı ebatlarının kullanışsız ve kentsel estetiği
olumsuz etkileyecek siluetlerin (görünüşlerin) oluşabileceğinin öngörüldüğü, buna göre plan
değişikliği dosyasının hazırlandığı ve Başkanlığımıza gereği için sunulduğu belirlenmiştir.
Hazırlanan imar planı değişikliği ile; aynı ada kapsamında, 10 ve 13 parsellerin
güneyindeki 5’er katlı parseller ve ada içindeki yapılaşma bütünlüğü göz önünde bulundurularak,
muadil inşaat alanı, yapı nizamı ve kullanım amacı aynen korunarak iki parselin kat sayısının 5 kat
olarak belirlendiği,
“1)5075 ADA 10 VE 13 NUMARALI PARSELLERİN BİRLEŞMESİ SONUCUNDA
OLUŞACAK PARSELDE MUADİL İNŞAAT ALANI KORUNACAKTIR.
2)DÜZENLEME SONUCU OLUŞACAK PARSELDE, +/-0.000 KOTU KOMŞU
PARSELLERDEKİ GİBİ 17 M’LİK YOLDAN VERİLECEKTİR.
3)BU PLANDA BELİRİTİLMEYEN HUSUSLARDA; ONAYLI İMAR PLANI PLAN
NOTLARI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR…”
şeklinde üç adet plan notunun eklendiği ve iki parselin tevhit edilebilmesine olanak sağlandığı,
böylece parsel üzerinde yapılacak binanın daha özgün ve kullanışlı olacağı, binanın diğer
donatılarının (bahçe düzenlemesi, otopark vb.) daha iyi çözümlenebileceği tespit edilmiştir.
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5075 ada 10 ve 13 numaralı parselleri kapsayan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı
Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na
gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde
komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN Belediye Meclisinin HAZİRAN ayı toplantısını yapmış
olup,toplantıyı kapattı.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 980 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content