close

Enter

Log in using OpenID

4-a eylül bülten

embedDownload
SERPİL ŞAHİNOĞLU ANAOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ
4 YAŞ YILDIZLAR SINIFI
Sevgili anne ve babalar:
Sizlere; sınıfımızda ekim ayı sürecinde gerçekleştirdiğimiz bazı etkinlik örneklerini
sunuyoruz. Bunları evde tekrarlayarak öğrenilenleri pekiştirebilirsiniz. Böylece çocuğunuzla
daha kaliteli ilişki kurabilirsiniz ve onun gelişimine katkı sağlamış olursunuz.
ÖĞRENME MERKEZLERİNDE OYUN
Sınıfımızda bulunan evcilik, fen ve doğa, sanat, müzik, kitap, blok, kukla, eğitici
oyuncak vb. gibi oyun merkezlerinde amaç ve göstergeler doğrultusunda serbest zaman
etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik
olarak birçok seçeneği aynı anda sunduk. Kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri
ve arkadaşlarını seçme imkânını sunarak etkinliklerimizi gerçekleştirdik.
SANAT ETKİNLİKLERİ
Eğitim programımızda yer alan amaç ve göstergelere ulaşmada sanat etkinlikleri
çalışmalarından yararlandık. Konularımızla paralel olarak boyama, çeşitli boyalarla tanışma,
sulu boya, parmak boyası vb. malzemelerle serbest resimler ve sanat faaliyetleri çalışmalarına
yer verdik.
MÜZİK ETKİNLİKLERİ
Bu etkinliklerimizde çocukların dinlediklerini dans ve müzik gibi yollarla ifade
edebilme davranışı kazanmalarını hedefledik. Şarkı söyleme, müzik dinleme ve müzik
eşliğinde hareket etme gibi çeşitli aktivitelere yer verdik.
ÖĞRENDİĞİMİZ ŞARKILAR
MİNİK KUŞ
Mini mini bir kuş donmuştu
Pencereme konmuştu
Aldım onu içeriye
Cik cik cik cik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
Ellerim bak boş kaldı.
OKULUMUZ
Daha dün annemizin
Kollarında yaşarken
Çiçekli bahçemizin
Yollarında koşarken
Şimdi okullu olduk
Sınıfları doldurduk
Sevinçliyiz hepimiz
Yaşasın okulumuz.
SAY BAK
sağ elimde beş parmak
sol elimde beş parmak
say bak say bak say bak
1,2,3,4,5--- 1,2,3,4,5
Hepsi eder 10 parmak
İnanmazsan say da bak
Say bak say bak say bak
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ELLERİNİ VUR
Ellerini vur vur
Şap şap şap
Şap şap şap
Ayağını vur vur
Rap rap rap
Rap rap rap
İkisini birden
Vur vur vur
İkisini birden
Vur vur vur
ELLERİM
Bakın ellerim ne ak
Tertemizdir hem de pak
Şap şap şap şap şaplatırım
Pat pat pat pat patlatırım
Sağ el sol el ne yapar
İkisi de yüz yıkar
Şap şap şap şap şaplatırım
Pat pat pat pat patlatırım.
TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
Bu etkinliğimiz kapsamında parmak oyunu, tekerleme, bilmece, hikâye okuma, drama,
doğaçlama ve kukla çalışmaları yaptık. Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarının
sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durmaya
çalışmaktayız.
ÖĞRENDİĞİMİZ PARMAK OYUNLARI
ÖRDEK
Bu anne ördek
Bu baba ördek
Bunlar da yavruları
Derede yüzerler
Vak vak vak derler
Bir balık görünce
Ham yapıp yerler
ÇAL KAPIYI
Çal kapıyı
Bak pencereden
Çevir mandalı
Gir içeri
Al bir sandalye
Otur şuraya
Nasılsın Ayşe-Fatma
ÖRÜMCEK
Bak bak bak bak
Bir örümcek
Duvara çıkıyor hızlıca
Duvara çıkıyor
Ağları örüyor
Bir sağa bir sola sallanıyor
Sallan sallan örümcek
Yaylan yaylan örümcek
Bak bak bak bak
Bir yumurcak
Nasıl da bakıyor gizlice
Duvara çıkıyor
Ağları bozuyor
Bir sağa bir sola sallanıyor
Sallan sallan örümcek
Yaylan yaylan örümcek
ATLAR
Atlar taşlıkta ilerliyor
Atlar köprüden geçiyor
Atlar çimenlikten geçiyor
Atlar bataklıktan geçiyor
Atlar patikadan hoop atladı
ÖĞRENDİĞİMİZ TEKERLEMELER
SAR MAKARAYI
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
On kilo pekmez
Yala yala bitmez
Beşi sana beşi bana yetmez
Eller şap şap şap
Ayaklar rap rap rap
Aslan geliyor kaplan geliyor tıp
Ağzını kıp
Eller kollar bağlı şıp
Arkana yaslan tıp
KÜÇÜK ELLER
Vuralım vuralım küçük elleri
Çevirelim çevirelim değirmenleri
Yaşasın yaşasın güçlü çocuklar
Her zaman her yerde
Çiçek olurlar
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ
Çocukların kalem tutma becerisinin kazandırılması amacıyla çeşitli boya kalemleri
kullanılarak etkinlikler yapıldı.
Büyük-Küçük, Üzgün, Mutlu, Düzenli-Dağınık ,Kırmızı rengi, Geometrik Şekiller(daire),
Okulumuz, Sonbahar Mevsimi, gibi kavramlar programımızda işlediğimiz etkinlikler
kapsamındadır.
OYUN ETKİNLİKLERİ
Bu etkinliğimiz kapsamında bedensel koordinasyonun gelişimine yönelik kurallı ve
grup halinde oynanan oyunlara yer verdik.
Oyunlarımızdan bazıları:
Yağ Satarım
Müzikli Oyun
Oyun Parkında Serbest Oyun
Okulumuza gelen “Doğal Kaynaklarımız Ve Enerji
Tasarrufu” İsimli Tiyatro Etkinliğimizle Çeşitli
Farkındalıklar Edindik.
4 YAŞ/A
YILDIZLAR SINIFI
MELDA MALKARA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
668 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content