close

Enter

Log in using OpenID

KULLANIM VE GİZLİLİK ŞARTLARI Site ziyaretçisi

embedDownload
KULLANIM VE GİZLİLİK ŞARTLARI
Site ziyaretçisi, www.barisicinmuzik.org‘u ziyaret ederek, e-bülten aboneliği için kayıt
yaptırarak veya gerekli bilgileri tamamlamak sureti bağışda bulunarak bu web sitesinin
kullanılmasına ilişkin kullanım ve gizlilik şartlarını açıkça kabul etmiş sayılır.
Tanımlar
“Barış İçin Müzik Vakfı” : Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı
“Barış İçin Müzik Orkestrası” Barış İçin Müzik Vakfı tarafından oluşturulmuş, tamamı 7 ile
18 yaş arasında olan çocuk ve gençlerden oluşan orkestrayı ifade eder.
“Site” : www.barisicinmuzik.org çevrimiçi sitesini kapsar.
“Hizmet”: Ziyaretçinin www.barisicinmuzik.org üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri ifade
eder.
“Bağış” : Çocukların sanatsal yaşama katılma hakları önündeki engellerin aşılması amacı ile
Barış İçin Müzik Orkestrası’nın site üzerinden 5 farklı kategoride, Ziyaretçi tarafından
istenilen ölçüde nakdi olarak desteklenmesini ifade eder.
“Ziyaretçi” : www.barisicinmuzik.org’u ziyaret eden kişiyi ifade eder.
Site Gizlilik ve Kullanım Koşulları
www.barisicinmuzik.org’un sitesi ziyaret edildiğinde, ziyarete ait kişisel olmayan bilgiler
toplanıp kaydedilebilir. Ziyaret saati ve uzunluğu, görüntülenen sayfalar, sayfalardan alınan
bilgiler, aktarılan bayt miktarı, siteden çıkış yapılan sayfa gibi veriler sitede sunulan hizmetin
iyileştirilmesi için gerekli istatistiki analizlerin yapılması için kullanılabilir.
Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olmakla birlikte, sadece üyelerin izlemesine ve
katılımına açık bazı bölümler de içermektedir. Bu bölümlerin kullanılabilmesi için üye girişi
yapılması gerekmektedir.
E-Bülten aboneliği sırasında toplanacak kişisel bilgiler
aşağıdakileri içerebilir: ad, soyad, unvan, sirket/organizasyon adı, e-posta adresi, telefon ve
faks numaraları ve açık posta adresi gibi iletişim bilgileri, e-posta pazarlama tercihleri; belirli
teknolojilere ilişkin bilgilerin aktarılabilmesi için ilgili ihracat kontrol yönetmeliklerine
uygunluğa karar verilebilmesine olanak sağlayan milliyet ve yaşadığı ülke gibi bilgiler;
oturum açma ve teknik bilgiler gibi web sitesinin kullanımını özelleştirmek ve kolaylaştırmak
için yararlanılacak bilgiler; bağış kapsamında toplanacak bilgiler, olay kayıt bilgileri ve web
sitesi ile ve genel olarak hizmetler hakkında sağlanan geri bildirimler.
Bu bilgilerin verilmemesi halinde, e-bülten aboneliği yapılmasını gerektiren veya yukarıdaki
sair bilgilerin verilmesini gerektiren hizmet/hizmetler sağlanamayabilir veya işlem
yapılamayabilir.
Internet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, yetenekleri ve dili, işletim sistemi, siteye erişim
tarihi ve saati, siteye hangi web sitesinden erişildiği gibi tarayıcının ziyaret edilen her web
sitesine gönderdiği bazı standart bilgiler de toplanabilmektedir.
Barış İçin Müzik Vakfı ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, sitenin nasıl kullandığın hakkında
bilgi toplamak için “çerez” denilen standart bir teknolojiyi kullanabilir. Çerezler
bilgisayarınızda kalır ve sitemizin bilinen ziyaretçisi olarak bilgisayarın tarayıcısını
tanımasına yardım eder. Örneğin üyelik hesabına girildiğinde kullanıcı adı ve şifreyi
kaydetmek için çerezler kullanılabilecektir. Böylece aynı bilgisayardan bir sonraki ziyarette,
işlemi hızlandırmak ve daha basit kılmak için isim ve e-mail adresi “hatırlanabilecektir”.
Zaman zaman, siteyi idare etmeye yardım eden “oturum çerezi” de kurulabilir. Oturum çerezi
tarayıcı kapatıldığında sona erer ve sona erdikten sonra da Ziyaretçi hakkında herhangi bir
bilgi tutmaz. Çerezlerin kullanımıyla bilgilerin toplanması istenmiyorsa çerezlere ilişkin
seçimleri ziyaretçiye sunması için tarayıcı tercihleri değiştirilmelidir. Çerezleri reddedilirse,
sitenin belli hizmetleri kullanılamayabilir.
Kişisel Bilgiler
www.barisicinmuzik.org‘da gerçekleşen hizmetler kapsamında site ziyaretçisinden istenen
kişisel bilgiler, Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı destekçileri ya da sponsorları
dışında başka hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacak; ziyaretçilerin ilgi alanlarına yönelik
haber ve etkinlikler sunmak, onları Barış İçin Müzik Vakfı ve Mehmet Selim Baki Barış İçin
Müzik Vakfı etkinlikleri, festivalleri, hizmetleri vb ilişkin olarak ve sitedeki yeniliklerden
haberdar etmek için kullanılacaktır. Bu kişisel bilgilerin paylaşımı ancak ziyaretçinin istek ve
onayıyla gerçekleşebilir.
Verilen bilgilerin doğruluğundan ziyaretçi sorumludur.
Değişiklik Hakları
Barış İçin Müzik Vakfı, değişen koşullara göre, kullanım koşulları ve gizlilik politikasında
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller
ilan
edilir
edilmez
www.barisicinmuzik.org‘da
yayınlanacaktır.
Ziyaretçi,
www.barisicinmuzik.org sayfalarını kullanmaya devam etmekle ya da e-bülten aboneliği
veya site üzerinden bağış yapmakla bütün bu değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş
sayılır.
Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle, yanlış güncellenmesi; revizede gecikme, sitede
olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Barış İçin Müzik
Vakfı’na hiçbir nam altında herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
Barış İçin Müzik Vakfı, siteyi, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman
değiştirebilme; siteye "blog" koyma, Ziyaretçilerin sisteme yükledikleri bilgileri, Ziyaretçiler
de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Barış
İçin Müzik Vakfı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
Barış İçin Müzik Vakfı, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi
geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre
askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Barış
İçin Müzik Vakfı’nın Ziyaretçilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yaş Sınırlaması
18 yaşının altında bulunan kişiler siteden bağış yapamaz. Bu yasağa rağmen bağış yapılması
halinde Barış İçin Müzik Vakfı herhangi bir zarar, ziyan vb. sair taleplerden sorumlu
tutulamaz.
Uluslararası internet yasaları, internet sitelerinde 13 yaşının altındaki gençlerin kişisel
bilgilerinin toplanmasına sınırlar getirmektedir. Bu nedenle yaşı 13'ün altında olan
ziyaretçilerin bülten aboneliği için vereceği kişisel bilgiler içinde zorunlu olarak belirtilmesi
gereken e-posta adresi için velilerinin onayını almaları tavsiye edilir.
Bilgilerin Korunması
Barış İçin Müzik Vakfı, ziyaretçiyle ilgili hiçbir kişisel bilgiyi web sitesinde barındırmaz.
Saklanan bilgiler tamamen istatistiksel bilgiler olup hiçbir kişisel bilgi içermez.
Bülten abonelerine ve bağış yapanlara ait tüm kişisel bilgiler ise güvenli bir alanda saklanır.
Ziyaretçinin kredi kartı gibi kişisel bilgileri güvenli sunucu yazılımı ile korunur.
Bağış işlemlerinde, önlem olarak, kredi kartı bilgileriniz sistem üzerinde kayıt altında
tutulmamaktadır.
www.barisicinmuzik.org üzerinden yapılacak işlemler için belirli bir aşamadan sonra
işlemlerin kişisel bilgilerle tamamlanması istenecektir. Ortak bir bilgisayar kullanılması
durumunda, işlem tamamlandıktan sonra çıkış işlemi yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde
bağış işlemleri üzerinde 3. kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden Barış İçin Müzik Vakfı
sorumlu olmayacaktır.
Yasaların men ettiği durumlar haricinde ve aksi belirtilmediği takdirde varsa talep edilen isim
veya adres bilgileri Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı destekçileri ya da sponsorları
dışında diğer kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Üçüncü bir kişi ve kurumun üyenin
kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme kararı veya diğer bir yasal evrakla başvurması
halinde, yasal yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen bu bilgiler verilecektir.
İflas, konkordato komiseri tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde varsa üyelik
ve sair iletişim bilgileri halefe devredilecektir.
Barış İçin Müzik Vakfı, kamu güvenliğinden sorumlu emniyet birimleri ve sair resmi
makamlarla, yasal talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.
Sağlanan İçerikler ve Diğer Site Linkleri
Bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Barış İçin Müzik Vakfı, bu web sitelerinin
gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve
uygulamalarından sorumlu değildir.
Barış İçin Müzik Vakfı bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine
girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Ziyaretçi İlişkileri
Barış İçin Müzik Vakfı, bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak
yapılan işlemlerden, duyurulan herhangi bir kampanya/etkinliğin başarısızlığından, iletişim
kesintisinden veya siteye sair nedenlerle ulaşılamamasından ve bilgisayar virüsü sonucu
oluşan ve oluşabilecek zarar, ziyan ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk
kabul etmez. Web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda,
herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü
kararla ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden olan kişiye aittir.
Ziyaretçi, Barış İçin Müzik Orkestrası’nı 5 farklı kategoride site üzerinden destekleyebilir. Bu
kategoriler kapsamında bağışta bulunduğu takdirde; bağış iadesi ve iptali talep edemez.
Fikri Mülkiyet Hakları
Barış İçin Müzik Vakfı, bazıları kendine, bazıları ise 3.şahıslara ait telif hakkına konu olan
eser, tasarım, marka, logo, metin, fotoğraf, grafik, ses, müzik dahil bilgi ve materyalleri
barındırmaktadır. Tüm bu konulara ilişkin fikri mülkiyet hakları Barış İçin Müzik Vakfı veya
ilgili eser/hak sahiplerine ait olmakla, tamamı saklı tutulmaktadır. Ziyaretçi sitedeki içerik ve
materyallerde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz, kısmen veya tamamen kopyalayamaz,
çoğaltamaz, yayınlayamaz, satamaz, umuma iletemez; web sitesini bireysel kullanıcı olarak
ziyaret ve varsa üyelik ile ilgili işlemleri yerine getirmek dışında hiçbir şekilde kullanamaz
veya kullandıramaz ve yasal olmayan şekilde kullanılmasına yardım ya da aracılık edemez.
Aynı zamanda ziyaretçi Barış İçin Müzik Vakfı’nın veya web sitesinin çalışmasına müdahale
etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem
kullanmayacağını, bu tür girişimlerin yasal mevzuata aykırılığını da kabul etmektedir.
Ziyaretçi, sitenin kullanımı ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını kabul eder. Her türlü uyuşmazlıkta
İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu Şartlara ilişkin herhangi bir sorunuz olduğunda, bu soruları e-maille
[email protected]’a
gönderebilirsiniz.
E-posta
iletişimlerinin
güvenli
olmayabileceğini unutmayınız. E-postalarda yer alan bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından
görülme olasılığı bulunmaktadır. Barış İçin Müzik Vakfı, e-postalarda aktarılan bilgilerin
güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Bu sebeple, kredi kartı bilgileriniz ve diğer hassas
bilgileri bizimle e-posta yazışmalarınızda paylaşmamalısınız.
Saygılarımızla.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content