close

Enter

Log in using OpenID

CULTURAL OR SPORTS OR CONFERENCES

embedDownload
Ankara
EVRAK KONTROL LİSTESİ: KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VEYA SPOR ETKİNLİKLERİ
VEYA KONFERANSLARA KATILIM
https://selfservice.udi.no adresinden başvuru kaydınızı ve ardından ödemenizi yapın ve randevunuzu oluşturun.
Kontrol edilmeleri için tüm belgelerinizin asıllarını göstermek zorunda olduğunuzu ve aslını teslim etmeyeceğiniz
evrakların fotokopilerini getirmeniz gerektiğini unutmayınız (örneğin, iş kontratı vb). İngilizce çevirisi ile birlikte istenilen
belgeler belirtilmiştir, diğerlerinin çevirisine gerek yoktur.
BAŞVURUCUYA AİT BELGELER:
Hazırladığınız ve sunacağınız belgeye ait başında bulunan ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız. Bu belge
başvurucu tarafından imzalanmalıdır.)
Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, kapak mektubuna yapıştırılmış.)
Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar). Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin
ötesinde en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.
Pasaport fotokopileri (Veriliş yeri ve tarihi, geçerlilik tarihi, eski vizeler, damgalar dahil olmak üzere tüm işlem
görmüş sayfalar eklenmelidir. Yabancılar için: Türkiye’deki oturma ve çalışma izni fotokopileri de eklenmelidir.)
Zorunlu seyahat sağlık sigorta poliçesi (tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve minimum 30.000 Euro
kapsamlı)
Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer seyahat araçları kullanılacaksa buna ilişkin ispatlayıcı belgeler
(Vizenin onaylanması öncesi uçak bileti satın alınması gerekmez. Not: Eğer vize başvurusu onaylanırsa, vizeniz
başvuru esnasında getirdiğiniz uçak rezervasyonunda belirtilen tarihlere göre basılacaktır).
Kalacak yere ilişkin belge (otel rezervasyonu vb.)
Geçim durumunu gösterir belgeler: örneğin;
Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü, ve
Düzenli gelire ilişkin kanıtlayıcı belgeler, örneğin son üç aylık maaş bordroları (veya benzeri kanıtlayıcı belgeler).
Aşağıdaki kategorilerden size uyanı dikkate alarak dokümanlarınızı hazırlayıp sununuz:
a) Kültürel etkinlikler veya konferanslar için:
Etkinliği organize eden taraftan davet mektubu veya/ kültürel hizmeti veren tarafca oluşturulmuş sözleşme veya/
yaratıcı işe(projeye) davet mektubu.
b) Spor etkinlikleri için:
Spor kulübü veya federasyonundan davet mektubu veya spor etkinliğine katılımı onaylayan akreditasyon belgesi.
Gönderen spor kulübü veya federasyonundan sertifika
Aşağıda belirtilen, başvurucunun şahsi durumuna ilişkin belgelerden size uyan kategorileri dikkate alarak
dokümanlarınızı hazırlayıp sununuz:
(a) Eğer başvurucu çalışansa:
İşverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli
kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir.)
SGK (sosyal güvenlik kurumu) kayıt belgesi + hizmet dökümü
(b) Eğer başvurucu çiftçi ise:
İlgili resmi makamca (ziraat odası) verilmiş çiftçilik belgesi
(c) Eğer başvurucu iş veren ise ve/veya özel şirket sahibi/ortağı ise:
İlgili ticaret odasına kayıt belgesi ve ve ticari sicil gazetesi kaydı kopyası
Vergi levhası ve ilgili belgeler
(d) Eğer başvurucu emekli ise:
Emekli maaşı ispatı (Emekli kimliği fotokopisi ve emekli maaşı banka hesap dökümü veya ilgili makamca yazılmış
maaş bilgisi içeren yazı)
(e) Eğer başvurucu öğrenci ise:
Öğrenci belgesi (İngilizce veya yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte)
(f) Eğer başvurucu reşit değilse (18 yaş altındaysa) ve yalnız veya sadece ebevynlerden biri veya yasal vasi ile
seyahat ediyorsa:
Ebeveynlerden noter onaylı muvafakatname (bu kural şu koşullarda aranmaz: eğer sadece bir ebeveyn sözkonusu
ise (diğer ebeveyn hayatta değilse) veya diğer ebeveyne ulaşılamadığını gösterir mahkeme onay belgesi varsa)
(yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte)
1
Ankara
NOT: Tüm dokümanlar yalnızca tek taraflarında yazı olacak şekilde A4 kağıdına, herhangi bir zımba, raptiye vs.
kullanılmadan hazırlanmalıdır. Sponsor kişiden / davet eden taraftan gelecek belgeler imzalanmış olmalı ve normal posta
veya acele posta/kargo yoluyla direkt başvurucunun kendisine gönderilmeli, ve başvuru esnasında diğer tüm belgelerle
birlikte başvurucunun kendisi tarafından büyükelçiliğe sunulmalıdır. Acil dosyalarda davet mektubunun taranmış
örneği kabul edilir. Norveç makamlarının ek belge isteme hakkı vardır. Lütfen büyükelçilik özellikle istemedikçe
sonradan ek belge göndermeyiniz, gerekli tüm belgelerinizi başvurunuz sırasında sunduğunuzdan emin olunuz.
Büyükelçiliğe gönderilmiş olan ve kayıtlı hangi dosya ile ilişkili olduğu açıkça belirtilmeyen hiçbir ek evrak dikkate
alınmaz.
Burada belirtirim ki, yukarıda yazılanların tümünü okudum. Ayrıca belirtirim ki, vize isteğime ilişkin başvurumu şahsen sundum ve
başvuruda belirttiğim bütün bilgiler ve verdiğim belgeler gerçektir. Doğru olmayan bilgiler vermenin veya kasten sahte belge
sunmanın hem Türk hem de Norveç kanunlarınca suç unsuru teşkil edip cezai işleme tabi olduğunun ve vize başvurumun reddine yol
açacağının bilincindeyim. Aynı şekilde başvuru belgelerimde eksikler varsa, bunun değerlendirme süresini uzatabileceğinin ve eksik
belgelerin vize başvurumun reddine sebep olabileceğinin de bilincindeyim.
Tarih:
Yer:
İmza:
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content