close

Enter

Log in using OpenID

checklıst famıly and frıends

embedDownload
Ankara
EVRAK KONTROL LİSTESİ: NORVEÇ’TEKİ AİLE BİREYİ VEYA ARKADAŞLARI ZİYARET
https://selfservice.udi.no adresinden başvuru kaydınızı ve ardından ödemenizi yapın ve randevunuzu oluşturun.
Kontrol edilmeleri için tüm belgelerinizin asıllarını göstermek zorunda olduğunuzu ve aslını teslim etmeyeceğiniz
evrakların fotokopilerini getirmeniz gerektiğini unutmayınız (tapu, iş kontratı vb). İngilizce çevirisi ile birlikte istenilen
belgeler belirtilmiştir, diğerlerinin çevirisine gerek yoktur.
BAŞVURUCUYA AİT BELGELER:
Hazırladığınız ve sunacağınız belgeye ait başında bulunan ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız. Bu belge
başvurucu tarafından imzalanmalıdır.)
Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, kapak mektubuna yapıştırılmış.)
Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin
ötesinde en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)
Pasaport fotokopileri (Veriliş yeri ve tarihi, geçerlilik tarihi, eski vizeler, damgalar dahil olmak üzere tüm işlem
görmüş sayfalar eklenmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir)
Zorunlu seyahat sağlık sigorta poliçesi (tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve minimum 30.000 Euro
kapsamlı)
Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer seyahat araçları kullanılacaksa buna ilişkin ispatlayıcı belgeler
(Vizenin onaylanması öncesi uçak bileti satın alınması gerekmez. Not: Eğer vize başvurusu onaylanırsa, vizeniz
başvuru esnasında getirdiğiniz uçak rezervasyonunda belirtilen tarihlere göre basılacaktır).
Aile ve akrabalık bağlarını kanıtlayıcı belge (Tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği)
Geçim durumunu gösterir belgeler: örneğin;
Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü, ve
Düzenli gelire ilişkin kanıtlayıcı belgeler, örneğin son üç aylık maaş bordroları (veya benzeri kanıtlayıcı belgeler).
VE
Aşağıdaki kategorilerden size uyan(lar)ı dikkate alarak dokümanlarınızı hazırlayıp sununuz:
(a) Eğer başvurucu çalışansa:
İşverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli
kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir)
SGK (sosyal güvenlik kurumu) kayıt belgesi + hizmet dökümü
(b) Eğer başvurucu çiftçi ise:
İlgili resmi makamca (ziraat odası) verilmiş çiftçilik belgesi
(c) Eğer başvurucu iş veren ise ve/veya özel şirket sahibi/ortağı ise:
İlgili ticaret odasına kayıt belgesi ve ticari sicil gazetesi kaydı kopyası
Vergi levhası ve ilgili belgeler
(d) Eğer başvurucu emekli ise:
Emekli maaşı ispatı (Emekli kimliği fotokopisi ve emekli maaşı banka hesap dökümü veya ilgili makamca yazılmış
maaş bilgisi içeren yazı)
(e) Eğer başvurucu öğrenci ise:
Öğrenci belgesi (İngilizce veya yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte)
(f) Eğer başvurucu reşit değilse (18 yaş altındaysa) ve yalnız veya sadece ebevynlerden biri veya yasal vasi ile
seyahat ediyorsa:
Ebeveynlerden noter onaylı muvafakatname (bu kural şu koşullarda aranmaz: eğer sadece bir ebeveyn sözkonusu
ise (diğer ebeveyn hayatta değilse) veya diğer ebeveyne ulaşılamadığını gösterir mahkeme onay belgesi varsa)
(yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte)
Temsil yetkisi yazısı / Vekaletname (Davet eden tarafa veya başka bir üçüncü kişiye başvuruda temsil hakkı
vermek isteyen başvurucular için tercihe bağlı sunulan belgedir. Büyükelçiliğin resmi internet sitesindeki formun
çıktısını alıp kullanabilirsiniz)
Aile bireylerinin ikametlerine ilişkin bilgi formu (büyükelçiliğin resmi internet sitesindeki “aile bireylerinin
ikamet bilgi formu” çıktısını doldurunuz)
1
Ankara
NORVEÇ’TEKİ SPONSORDAN (DAVET EDEN TARAFTAN) İSTENİLEN BELGELER:
Sponsorluk kanıtı ve/veya Konaklama
Davet mektubu (Norveççe veya İngilizce yazılmış) ve davet eden tarafın pasaport fotokopisi (hem ana sayfa hem
de giriş çıkış damgalarının olduğu tüm işlem görmüş sayfalar). Davet mektubu orjinal olmalı ve davet eden
tarafça imzalanmış olmalıdır.
Eğer başvurucu yeterli ve ispatlı mali varlığa/gelire sahip değilse, Norveç’teki polisten onay damgalı ve orjinal
“Garanti Formu (Garantiskjema for besøk)” sunulmalıdır. (Sözkonusu form büyükelçiliğin resmi internet sitesinde
mevcuttur).
NOT: Tüm dokümanlar yalnızca tek taraflarında yazı olacak şekilde A4 kağıdına, herhangi bir zımba, raptiye vs.
kullanılmadan hazırlanmalıdır. Sponsor kişiden / davet eden taraftan gelecek belgeler normal posta veya acele
posta/kargo yoluyla direkt başvurucunun kendisine gönderilmeli, ve başvuru esnasında diğer tüm belgelerle birlikte
başvurucunun kendisi tarafından büyükelçiliğe sunulmalıdır. Norveç makamlarının ek belge isteme hakkı vardır. Lütfen
büyükelçilik özellikle istemedikçe sonradan ek belge göndermeyiniz, gerekli tüm belgelerinizi başvurunuz sırasında
sunduğunuzdan emin olunuz. Büyükelçiliğe gönderilmiş olan ve kayıtlı hangi dosya ile ilişkili olduğu açıkça belirtilmeyen
hiçbir ek evrak dikkate alınmaz.
Burada belirtirim ki, yukarıda yazılanların tümünü okudum. Ayrıca belirtirim ki, vize isteğime ilişkin başvurumu şahsen sundum ve
başvuruda belirttiğim bütün bilgiler ve verdiğim belgeler gerçektir. Doğru olmayan bilgiler vermenin veya kasten sahte belge
sunmanın hem Türk hem de Norveç kanunlarınca suç unsuru teşkil edip cezai işleme tabi olduğunun ve vize başvurumun reddine yol
açacağının bilincindeyim. Aynı şekilde başvuru belgelerimde eksikler varsa, bunun değerlendirme süresini uzatabileceğinin ve eksik
belgelerin vize başvurumun reddine sebep olabileceğinin de bilincindeyim.
Tarih:
Yer:
İmza:
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content