close

Enter

Log in using OpenID

CV Göster - Mimarlık Fakültesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
Yrd.Doç.Dr. Ceyhan YÜCEL
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
ŞEHİRCİLİK
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama BölümüÜniversite
Kampüsü Talasyolu 38039 KAYSERİ
C:
T: 352 2076666 35401
F: 352 4376554
[email protected]
http://aves.erciyes.edu.tr/ceyhanyucel/
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama, 1996-2004
Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama, 1993-1996
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Türkiye'de Kentsel Koruma Alanlarının Planlanmasına Yönelik Bir Sistem Önerisi", İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Kasım, 2004.
Yüksek Lisans, "Koruma Amaçlı İmar Planlaması ve Uygulaması: Gesi Örneği", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen
Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Mayıs, 1996.
Sertifikalar
The International ICCROM Course on Conservation of Building Heritage-(CBH09), ICCROM-International Centre for
the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, 2009
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Akademik Unvanlar/Görevler
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2005 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1997 - 2005
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1994 - 1997
Mesleki ve İdari Deneyim
KORUMA BÖLGE KURULU ÜYESİ, DİYARBAKIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ,
17.06.2007 - 24.08.2011
Akademik Kurul Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, 15.04.2007 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, 15.10.2006 - 25.04.2014
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, 19.09.2006 - 16.03.2008
Araştırma Alanları
Kent Planlaması ve Gelişimi
Kentsel Koruma ve Koruma Planlaması
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, K.Göz, "Tasarım Disiplinlerinin Sınırlarının Belirsizleşmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Bektaş, "Ankara Eski Altındağ Yerleşim Bölgesinde Mekansal Ayrışma", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ,
Temmuz, 2011.
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bektaş Y., Yücel C., "Ankara-Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesinde Mekansal Ayrışmanın Gözlenmesine Yönelik Bir
Araştırma", e-Megaron, cilt.8, ss.115-129, 2013
Yücel C., Emür S.H., "34. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'Nun Ardından", TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.162-164,
2011
Yücel C., Zeren Gülersoy N., "Türkiye'De Kentsel Sit Alanlarının Planlanması İçin Bir Sistem Önerisi", İTÜ Dergisi/A
Mimarlık, Planlama, Tasarım, cilt.5, ss.3-14, 2006
Yücel C., "Korunacak Kentsel Alanların Planlanmasında Güncel Yaklaşımlar", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, ss.223-235, 2005
Yücel C., "Bir Tarihi Şehri Planla(Yama)Manın Politikası: Kayseri", TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.52-57, 2003
Yücel C., "Talas'In Tarihi Ve Kültürel Kimliği", Sanatsal Mozaik, ss.18-21, 2003
Yücel C., "Şehir Yeniden?", TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.64-68, 2002
Erkman H.S., Yücel C., Asiliskender B., Bostan S.B., "İyonya'Da Düşsel Bir Gezi", XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.22-25,
2000
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Kocatürk F., Yücel C., "Kayseri’De 20. Yüzyılda Konut Alanlarında Kentsel Doku Ve Yapı Tipolojisinin Değişimi",
Kayseri’nin 20. Yüzyılı: Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü, Asiliskender B., Tozoğlu E., Ceylan B., Ed., ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ, KAYSERİ, ss.139-162-, 2012
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yücel C., "Problems In Management And Decision-Making Process For The Heritage Sites Of Istanbul: Gez Parkı, Acc
And Taksim Square", REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of
Historical Buildings and Structures, TOMAR, PORTEKIZ, 19-21 Mart 2014, pp.52-52
Yücel C., "Authenticity And Integrity Problems In Giresun Urban Conservation Area And The Proposals Of New
Conservation Plan", REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of
Historical Buildings and Structures, TOMAR, PORTEKIZ, 19-21 Mart 2014, pp.90-90
Yücel C., "Problems In Management And Decision-Making Process For The Heritage Sites Of Istanbul: Gezi Parkı, Acc
And Taksim Square", REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of
Historical Buildings and Structures, TOMAR, PORTEKIZ, 19-21 Mart 2014, vol.1, pp.469-479
Yücel C., "Authenticity And Integrity Problems In Giresun Urban Conservation Area And The Proposals Of New
Conservation Plan", REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of
Historical Buildings and Structures, TOMAR, PORTEKIZ, 19-21 Mart 2014, vol.2, pp.815-824
Yücel C., Doğan U., "Kayseri Metropolünde Yeni Konut Alanlarının Yaşanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma: Talas Anayurt
Örneği", 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, TÜRKIYE, 27-31 Mart 2013, pp.465-473
Yücel C., "Urban Development Risk On The First Modern Fabric Of Kayseri: Ornekevler And Sahabiye Quarters", 5th
International Conference on Hazards and Modern Heritage - Importance of Place”, “Modern Heritage Between
Upgrading and Preservation, Risks and Remedies, BOSNA HERSEK, 22-24 Nisan 2013, pp.345-356
Yücel C., "Yeniden Düzenlenen Koruma Mevzuatında Miras Algısı Üzerine Bir Tartışma", 4. Kentsel ve Bölgesel
Araştırmalar Ağı (KBAM) Sempozyumu, MERSİN, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2013, ss.225-234
Yücel C., Kocatürk F., "Türkiye`De Kentsel Sit Alanlarının Yönetiminde Son Değişiklikler Ve Alan Yönetimi Üzerine Bir
Değerlendirme", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu "Kent Yönetimi ve Planlama", İZMİR, TÜRKIYE, 6-8
Kasım 2013, cilt.1, ss.301-313
Yücel C., Kocatürk F., "Türkiye`De Kentsel Sit Alanlarının Yönetiminde Son Değişiklikler Ve Alan Yönetimi Üzerine Bir
Değerlendirme", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu "Kent Yönetimi ve Planlama", İZMİR, TÜRKIYE, 6-8
Kasım 2013, cilt.1, ss.301-313
Kocatürk F., Yücel C., "Demiryolları Üzerinde Kentsel Dönüşüm Tehdidi-Kayseri Örneği", 24. Uluslararası Yapı ve
Yaşam Kongresi, TÜRKIYE, 5-7 Nisan 2012, pp.79-86
Yücel C., "Kentsel Sit Ve Arkeolojik Sitlerde Planlama", Koruma Sempozyumu 1. Çalıştay / Kentsel SİT ve Arkeolojik
SİT'lerde Planlama, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Aralık 2011, ss.32-37
Kocatürk F., Yücel C., "Changing Roles In Urban Transformation: A Brief History Of Spatial Transformation In Kayseri
Metropolis", 14th Planning History Society Conference, Urban Ttansformation: Controversies, Contrasts and
Challanges, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2010
Yücel C., "Türkiye’De Kentsel Alanların Korunmasında Rollerin Dağılımına Yönelik Politikalar Üzerine Bir
Değerlendirme", 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 30. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2006,
pp.209-219
Güngör Açıkgöz Ş., Yücel C., "The Different (Un)Improvement Process Of Similar Traditional Settlements, Germir And
Talas", 2nd International Symposium of IAPS-CSBE Network on Traditional Environments in a New Millenium,
Defining Principles and Professional Practice, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2001, pp.416-418
Yücel C., Kozlu H.H., "What To Sustaine Locally In Global Environment? An Exploration On Divriği Case", Second
International Symposium of IAPS-CSBE Network on “Traditional Envıronments In A New Millennium” Defining
Principles and Professional Practice, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2001, pp.229-232
Yücel C., "Koruma Ve Koruma Planlaması", Koruma Kültürü/Planlama ve Kayseri Paneli Kitabı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 4
Nisan 2000, ss.29-34
Yücel C., "Kayseri Kenti Metropolitenleşme Sürecinde Tarihi Kent Dokusunun Dönüşümü", I. Metropoliten Alanlar
Planlama Sorunları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15-16 Ekim 1998, ss.212-220
Yücel C., "Küçük Yerleşmelerde Doğal Ve Kültürel Varlıkların Korunması", Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri
Sempozyumu III, KOCAELİ, TÜRKİYE, 18-19 Kasım 1999, ss.441-449
Diğer Yayınlar/Ansiklopedide Yazılan Konular
Büyükmihci G., Yücel C., Kozlu H.H., Yilmaz Bakir N., Eldek H., Özmen Z., Ziegler V., Morovich B., "International
Strasbourg Workshop", Diger, pp.1, 2013
Büyükmihci G., Yücel C., Kozlu H.H., Yilmaz Bakir N., Eldek H., Özmen Z., Jaureguiberry A. , Morovich B., Ziegler V.,
Laroche D., "International Germir Workshop", Diger, pp.1, 2012
Desteklenen Projeler
"KAYSERİ KENT MEKANINDA MİMARİ VE KENTSEL NİTELİKLERİN DEĞİŞİMİ (1923-2006)", BAP Arastırma Projesi, FBA07-18, Yönetici, Devam Ediyor
"7 Bölgeden 105 Kentli Çocuk Projesi", Diğer Kurumlarca Desteklenen, 105 Çocuk, Proje Ekibinde Üye, 2004
"Erciyes Üniversitesi Yeni Fakülte Binaları Çevre Düzenlemeleri, Ö:1/500", Diğer Kurumlarca Desteklenen, Fakülte
Çevre Düz., Proje Ekibinde Üye, 1998
"Erciyes Üniversitesi Kampüsü Genel Yerleşim Planı, Ö:1/5000", Diğer Kurumlarca Desteklenen, Kampüs Planı, Proje
Ekibinde Üye, 1996
"Giresun Dik Sokak Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi", Diğer Kurumlarca Desteklenen, Giresun,
Danisman, 2010
"Giresun Kentsel Sit Alanı ve Koruma Alanları Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı", Diğer Kurumlarca Desteklenen,
Giresun, Danisman, 2008
"Erciyes Üniversitesi Kampüsü Genel Yerleşim Planı (Revizyon), Ö:1/5000-1/2000", Diğer Kurumlarca Desteklenen,
Kampüs Planı, Proje Ekibinde Üye, 1998
Verdiği Dersler
ŞEHİRCİLİK PROJESİ III, Lisans, 2014-2015
KENTSEL KORUMA VE YENİLEME, Lisans, 2014-2015
KENTSEL KORUMADA YÖNETSEL BOYUT, Lisans, 2014-2015
KENTSEL KORUMA ALANLARINDA PLANLAMA ÖRNEKLERİ, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler/Görevler
TMMOB Şehir Plancıları Odası, , Üye, 25.11.2006 - Devam Ediyor
TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi, , Üye, 21.09.2010 - 23.01.2012
Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings ans
Structures, TOMAR, Mart 2014
4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) Sempozyumu, Mersin, Kasım 2013
5th International Conference on Hazards and Modern Heritage - Importance of Place”, “Modern Heritage Between
Upgrading and Preservation, Risks and Remedies, Saraybosna, Nisan 2013
25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Mart 2013
Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, “Kent Yönetimi ve Planlama”, İzmir, Kasım 2013
Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, “Mekansal Değişim & Dönüşüm”, Ankara, Kasım 2012
24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Nisan 2012
Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, “Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle,
Yeniden”, İstanbul, Ekim 2011
Koruma Sempozyumu 1. Çalıştay: Kentsel Sit ve Kentsel Arkeolojik Sitlerde Planlama, Ankara, Aralık 2011
14th Planning History Society Conference, Urban Ttansformation: Controversies, Contrasts and Challanges, İstanbul,
Temmuz 2010
34. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu "Planlamanın Dili", Kayseri, Kasım 2010
Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı - "The Turkish Spatial Planning System", Cardiff School of City and
Regional Planning, Cardiff University - Cardiff, Galler, Mayıs 2007
6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 30. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İzmir, Kasım 2006
21. Yüzyıl Kayseri Kentsel Gelişme Stratejileri Paneli, Kayseri, Nisan 2004
14. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Kayseri'den Kesitler, Kayseri, Nisan 2003
Korumada Talas ve Ağırnas Örneği, Kendini Koruyan Kentler Dizisi, İstanbul, Mayıs 2003
2nd International Symposium of IAPS-CSBE Network on Traditional Environments in a New Millenium, Defining
Principles and Professional Practice, Amasya, Haziran 2001
Koruma Kültürü/Planlama ve Kayseri Paneli , Kayseri, Nisan 2000
Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kocaeli, Kasım 1999
I. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Ekim 1998
Bilimsel Hakemlikler
World Applied Sciences Journal (wasj.org), Dergide Hakemlik, Ocak 2011
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Kayseri'de 1950 Sonrası Modern Mahalle Oluşumu: Yeni Mahalle Örneği - Eda ÖZSOY, Erciyes
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2014
Tez Savunma, Kilis'te Açık Yeşil Alanlar ve Park Nitelikleri - Murat Yücekaya, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Kentsel Toprakta Değer Artış Süreci Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi: Kayseri Örneği - Seçil Gül
Meydan, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2011
Tez Savunma, Kent kimliği ve değişim sürecinin Kayseri kenti örneğinde irdelenmesi - Nisa Şahin, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Kayseri'de Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları - Gün Işık, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ekim, 2010
Tez Savunma, Kayseri'de Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları - Gün Işık, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ekim, 2010
Tez Savunma, Kayseri Suriçi’nin Cumhuriyet Döneminde Gelişimi - Ebru Onursoy, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Kasım, 2010
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası Germir Çalıştayı / International Germir Workshop, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim
2012
Kapadokya “Uçhisar” Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Temmuz 2011
Uluslararası Strasbourg Çalıştayı / International Strasbourg Workshop, Düzenleme Kurulu Üyesi, , FRANSA, Mart 2013
Koruma Sempozyumu 1. Çalıştay: Kentsel Sit ve Kentsel Arkeolojik Sitlerde Planlama, Düzenleme Kurulu Üyesi,
ANKARA, TÜRKIYE, Aralık 2011
Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu / Planlamanın Dili, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Kasım 2010
"Planlamanın Dili", Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Kasım 2010
"Planlama, Siyaset, Siyasalar", 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 30. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Bilim Kurulu Üyesi,
İZMİR, TÜRKIYE, Kasım 2006
"Planlama Atölyesi / 511" 2012-2013 Güz ŞBP511 Şehircililk Projesi V Öğrenci Çalışmaları Sergisi, Organizatör,
KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content