close

Enter

Log in using OpenID

24-25 nisan 2014

embedDownload
1
3. KAYSERİ EKONOMİSİ SEMPOZYUMU
PROGRAMI
(24-25 NİSAN 2014)
Kayseri Hilton Otel
2
24 NİSAN 2014 PERŞEMBE
Sabah
09:00 – 09:30
Kayıt
09:30 – 10:00
Açılış
PANEL: GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAYSERİNİN EKONOMİK POTANSİYELİ
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 10:00 – 12:00
Moderatör:
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA (iSTANBUL. Üniv. İktisat Fak. ve İAV Bşk.)
Panelistler:
Ahmet HASYÜNCÜ (İşadamı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı)
Mahmut HİÇYILMAZ (İşadamı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı)
Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR (İşadamı Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı)
Mustafa YALÇIN (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
Dr. Murat Cahid CINGI (İşadamı, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
12:00 – 13:00
Öğle Yemeği
3
24 NİSAN 2014 PERŞEMBE
Öğleden Sonra
KALKINMA, BÜYÜME ve FİNANS
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 13:15 – 14:40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayriye ATİK (Erciyes. Üniv. İİBF)
Hayriye Atik (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ekrem Erdem (Erciyes. Üniv. İİBF)
Can Tansel Tuğcu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. İİBF)
Veli Akel (Erciyes Üniv. İİBF)
Selma Büyükkantarcı Tolgay (Erciyes Üniv. BAP)
Zübeyde Şentürk Ulucak (Erciyes. Üniv. İİBF)
Kayseri’nin Diğer Büyük Şehirler Karşısındaki Göreli
Kalkınma Düzeyi: İstatistiksel Bir Analiz
Kayseri İlinin Kültürel Büyüme Dinamikleri: Para ve Maliye
Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri
BIST Şehir Endeksleri ile Kayseri Şehir Endeksinde Yer Alan
Şirketlerin Borsa Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi
Kayseri’de Dolarizasyon Olgusu
YEREL YÖNETİMLER ve MEDYA
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 13:15 – 14:40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ (Erciyes. Üniv. İİBF)
Esra Siverekli (Harran Üniv. İİBF)
Elif Yüksel Oktay (Yalova Üniv. İİBF)
Gözde Kestellioğlu (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ali Korkmaz (Erciyes Üniv. İletişim Fak.)
Kayseri’nin Yerel Bahçesi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde
Mali Yapı Üzerine Karşılaştırmalı Genel Değerlendirmeler
Türkiye’de Sosyal Belediyecilik: Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Örneği
Yerel Demokrasi ve Yerel Katılım Biçimi Olarak Kent
Konseyleri: Kayseri Kent Konseyi Örneği
Kayseri Yerel Medyasının Örgütsel ve Yönetsel Sorunları
14:40 – 15:00
Kahve Arası
4
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 15:00 – 16:35
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ekrem ERDEM (Erciyes. Üniv. İİBF Dekanı)
Ekrem Erdem (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ali Gökhan Yücel (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ahmet Köseoğlu (Erciyes. Üniv. İİBF)
Burçak Yüksel (ORAN Kalkınma Ajansı)
Emine Olhan (Ankara Üniv. Ziraat Fak.)
Savaş Sarıözkan (Erciyes Üniv. Veteriner Fak.)
Mehmet Özkan (Erciyes Üniv. Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO)
Tarım Sektörünün Kayseri Ekonomisindeki Yeri ve Yapısı:
Ulusal Düzeyde Bir Karşılaştırma
Kayseri’deki Tarımsal İşletmelerin Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma
Kayseri İli Ekonomisinde Hayvancılık Sektörünün Yeri
Kayseri’de Tarım ve Hayvancılık Sektörü Rekabet Gücü
Üzerine Bir İnceleme
Türk Tarım Sektöründe Girişimcilik, Yatırım İmkanları ve
Sorunları: Kayseri Üzerine Bazı Gözlemler
Burçak Yüksel (ORAN Kalkınma Ajansı)
Burak Işık (GTH Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü)
HİZMETLER SEKTÖRÜ: Turizm ve Mimari
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 15:00 – 16:25
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Erciyes. Üniv. Turizm Fak.)
Burak Asiliskender (Abdullah Gül. Üniv. Mimarlık Fak.)
Z. Özlem Parlak Biçer (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Kaan Zontul (Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst.)
Z. Özlem Parlak Biçer (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Hale Türktekin (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Didem Ürkmez (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Murat Şahin (Fırat Üniv. Mimarlık Fak.)
Talas Ali Dağı Master Projesinin Kayseri Turizm Gelirlerine
Beklenen Katkısı
Kayseri’nin Ekonomik Gelirine Katkısı Olacak Turizm
Potansiyelinin Mimari Açıdan Belirlenmesi
Yasemin Özkıranatlı (Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst.)
Z. Özlem Parlak Biçer (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Ekolojik Mimarlık Bilincinin Ekonomiye Katkısının
Değerlendirilmesi, Örnek Yapı: Kayseri Kadir Has Şehir
Stadyumu
Fulya Gürcü (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Z. Özlem Parlak Biçer (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Meltem Ulu (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Kayseri’de Toplu Konutların Planlanmasına Yönelik Örnek
Alan Çalışması
16:25 – 16:45
Kahve Arası
5
HİZMETLER SEKTÖRÜ: İş Güvenliği, Vergi ve Sağlık
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 16:45 – 18:10
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferit KULA (Erciyes. Üniv. İİBF)
Hatice Özdemir (Erciyes. Üniv. Develi Hüseyin Şahin
MYO)
Z. Özlem Parlak Biçer (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Ahmet Somuncu (Erciyes. Üniv. İİBF)
Eyyup Ecevit (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ahmet Öksüzkaya (Kayseri İl Sağlık Müd.)
Kahraman Kalyoncu (Aksaray Üniv. İİBF)
Kayseri’de İş Yerlerinde İş Güvenliği Hizmetlerinin
Yürütülmesinin Firmalara Getireceği Yasal ve Ekonomik
Zorunluluklar
Kayseri’de Vergi Gelirleri ve Vergi Denetiminin Görünümü
Kayseri’nin Temel Sağlık Göstergeleri Bakımından Türkiye
ile Karşılaştırılması
İktisadi Yaklaşımlar: Ekonomik Coğrafya, Turizm ve Bir
Öneri, Sağlıkkent Ve Medikal Park
SANAYİ SEKTÖRÜ: Ar-Ge, Etkinlik ve Stratejik Sektörler
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 16:45 – 18:10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ALÇI (Erciyes Üniv. Mühendislik Fak. Dekanı)
Fazıl Güler (ORAN Kalkınma Ajansı)
Ahmet Köseoğlu (Erciyes. Üniv. İİBF)
Recep Ulucak (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ekrem Erdem (Erciyes. Üniv. İİBF)
Kayseri İli Stratejik Sektörler Analizi
Teknolojik Değişim Sürecinde Kayseri İlinin Türkiye
Ekonomisi İçin Önemi
Serap Çoban (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. İİBF)
Bilgin Yazlık (Erciyes TEKNOPARK)
Kayseri’de Faaliyet Gösteren Büyük İmalatçı Firmaların
Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
Kayseri Ekonomisinin Bugünü ve Yarını İçin Ar-Ge’nin
Önemi, Ar-Ge’nin Gelişimi İçin Teknoparkların Önemi
ÜNİVERSİTE ve BEŞERİ SERMAYE
Tarih: 24 Nisan 2014 - Perşembe
Saat: 16:45 – 18:10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faik BİLGİLİ (Erciyes. Üniv. İİBF)
Recep Ulucak (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ali Gökhan Yücel (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ekrem Erdem (Erciyes. Üniv. İİBF)
Dilek Şahin (Cumhuriyet Üniv. Yıldızeli MYO)
Paşa Paşayev (Erciyes Üniv. Doktora Öğrencisi)
Meltem Ulu (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Z. Özlem Parlak Biçer (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Fulya Gürcü (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
İlknur Kuşkaya (Erciyes Üniv. Mimarlık Fak.)
Kayseri'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli
Üniversitelerin Kayseri Ekonomisindeki Yeri
Kayseri’de Bulunan Mimarlık Okullarının Kayseri Kentine
Sosyal ve Ekonomik Katkıları
19:00 - 21:00
Akşam Yemeği
6
25 NİSAN 2014 CUMA
Sabah
09:30 – 12:00
Açılış
ve
Konferans
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU (TOBB Başkanı)
7
25 NİSAN 2014 CUMA
Öğleden Sonra
İŞLETMELERİN YAPISI VE SORUNLARI
Tarih: 25 Nisan 2014 - Cuma
Saat: 14:45 – 16:10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İnci VARİNLİ (Erciyes. Üniv. İİBF)
Yusuf Bayraktutan (Kocaeli Üniv. İİBF)
Mehmet Özbilgin (Kocaeli Üniv. İİBF)
İnci Varinli (Erciyes. Üniv. İİBF)
Ekrem Erdem (Erciyes. Üniv. İİBF)
Esra Kahya Özyirmidokuz (Erciyes Üniv. Kayseri MYO)
Cebrail Çiflikli (Erciyes Üniv. Kayseri MYO)
Emin Emirza (Melikşah Üniv. İİBF)
Kayseri’de Lojistik Sektörünün Mevcut Durum Analizi:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kayseri'deki Tüketicilerin Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere
Yönelik Farkındalıklarını ve Algılamalarını Belirlemeye
Yönelik Bir Araştırma
Yapısal Olmayan Kalite Kontrol Dökümanlarından Anahtar
Kelime Çıkarımı
Kayseri Kapalı Çarşısı’nın Sorunları ve Çözüm Önerileri:
Kapalı Çarşı Esnafına Yönelik Bir Uygulama
İLİN İKTİSADİ TARİHİ ve ZİHNİYETİ
Tarih: 25 Nisan 2014 - Cuma
Saat: 14:45 – 16:10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ACAR (Aksaray Üniv. Rektörü)
Hasan Ali Şahin (Erciyes Üniv. Edebiyat Fak.)
Haluk Aytekin (Erciyes. Üniv. İİBF)
Aylin Yonca Gençoğlu (Erciyes Üniv. Edebiyat Fak.)
Mustafa Acar (Aksaray Üniv.-Rektör)
Hüsnü Bilir (Aksaray Üniv. Sosyal Bilimler Enst.)
Volkan Han (Aksaray Üniv. Sosyal Bilimler Enst.)
Kayserinin İktisadî Tarihinde Asur Ticaret Kolonileri Devri
(M.Ö. 1975-1725)
20.YY Başlarında Kayseri Ekonomisinde Ulaştırma Sorunu
ve Şaban Hami Bey’in Çözüm Önerileri
Sağduyu Bilgisinden Teoriye: Kayserili Sanayicilerin ve
Ekonomi Teorisyenlerinin
Görüşleri
Üzerine
Bir
Karşılaştırma
İslâm, Kapitalizm, Ticaret: Kayseri Örneğinde İslâmi
Kalvinistler
KALKINMA AJANSLARI ve KÜMELENME
Tarih: 25 Nisan 2014 - Cuma
Saat: 14:45 – 16:10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rıfat YILDIZ (Erciyes. Üniv. İİBF)
Fahri Seker (Bozok Üniv. İİBF)
Recep Temel (Bozok Üniv. İİBF)
Murat Çetin (Namık Kemal Üniv. İİBF)
Rıfat Yıldız (Erciyes. Üniv. İİBF)
Fatma Ünlü (Erciyes. Üniv. İİBF)
Hande İnan Cengiz (ORAN Kalkınma Ajansı)
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Örneği
Kalkınma Ajanslarının Bölgenin Yenilik Potansiyeli
Üzerindeki Etkileri: ORAN Kalkınma Ajansı Örneği
Kayseri’de Öne Çıkan Sektörlerin Belirlenmesi ve
Kümelenme
16:10 – 16:30
Kahve Arası
8
İLİN İKTİSADİ TARİHİ: 15. – 19. Yüzyıllar
Tarih: 25 Nisan 2014 - Cuma
Saat: 16:30 – 18:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI (Erciyes Üniv. Edebiyat Fak. Dekanı)
Mehmet İnbaşı (Erciyes Üniv. Edebiyat Fak.)
Özen Tok (Erciyes Üniv. Edebiyat Fak.)
Hava Selçuk (Erciyes Üniv. Edebiyat Fak.)
Sefure Deveci (Kayseri İl Milli Eğitim Müd.- Öğretmen)
Ekrem Erdem (Erciyes. Üniv. İİBF)
Kayseri Şehrinin İktisadi Yapısı ve Esnaf Teşkilatı (XV-XVI.
Yüzyıl)
Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Kayseri’nin İktisadi
Durumu
XVIII. Yüzyılda Kayseri’nin İktisadi Tarihi (Şeriyye Sicillerine
Göre)
XIX. Yüzyılın Sonlarında Kayseri’ye Bağlı Mahallelerde
Mevcut Meslek Grupları Üzerine Bir İnceleme
SANAYİ SEKTÖRÜ: Mobilya Sektörü ve OSB’ler
Tarih: 25 Nisan 2014 - Cuma
Saat: 16:30 – 18:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU (İstanbul Üniv. İktisat Fak.)
Hatice Erkekoğlu (Erciyes Üniv. Uygulamalı Bil. YO)
Zerrin Kılıçarslan (Erciyes Üniv. Kayseri MYO)
Hülya Göknar (Erciyes Üniv. Kayseri MYO)
Seyit Cezaoğlu (ORAN Kalkınma Ajansı)
Tuncay Çelik (Erciyes Üniv. İzzet Bayraktar Sosyal Bil.
MYO)
M. Suat Aksoy (Erciyes. Üniv. İİBF)
Önder Değirmenci (TÜİK Kayseri Bölge Müd.)
Kayseri İlinin Mobilya Sektörü Rekabet Gücü: Açıklanmış
Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi
Kayseri İli Mobilya Sektörü Analizi
Kayseri’de Mobilya Endüstrisinin Sektörel Yapısı: Dünü,
Bugünü ve Geleceğine Yönelik Tahminler
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin Kayseri İli Kalkınmasına
Etkisi
Kapanış Paneli: Genel Değerlendirme
Tarih: 25 Nisan 2014 - Cuma
Saat: 18:00 – 18:30
Akşam Yemeği
19:00 – 21:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content