close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçeriği

embedDownload
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
2013-2014 Bahar Dönemi Matematiksel İktisat
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Hasan Şahin
Ders günü Saatleri ve Yeri: Çarşamba 15:30-17: 20 227
Cuma
15:30-17: 20 227
Oda No: 234 SBF Ana bina
Telefon No: 595 1206
E-posta: [email protected] ( E-postalarınıza en kısa süre içinde cevap vermeye
çalışacağım.)
Görüşme gün ve saatleri: Daha sonra duyurulacak
Dersin Amacı
Bu ders iktisadi modelleme ve analizde matematiğin ne şekilde kullanıldığını ele almaktadır. Bu
bağlamda karşılaştırmalı statik analiz ve karşılaştırmalı dinamik analizleri yöntemleri dersin
temel çerçevesini oluşturacaktır. Yöntemlerin nasıl bir işlev gördüğünü görmek için tüketici,
firma ve genel makro düzeyde uygulamalara yer verilecektir. Akademik yılın sonunda
öğrencilerin türev, integral, differansiyel denklemler, fark denklemleri ve optimal kontrol
konularını ve bunların seçilmiş uygulamalarını öğrenmiş olacakları beklenmektedir.
Bu dersi alanların birinci sınıf matematik dersindeki temel konuları (türev, integral,temel matris
işlemleri) bildiği varsayılmaktadır. Bu nedenle dersin matematik dersi olduğu düşünülmemelidir.
Takip Edilecek Kaynaklar
Zorunlu bir ders kitabı olmamakla beraber aşağıdaki kaynaklar takip edilecektir. Bu kitaplara ek
olarak derste ele aldığımız konuları daha iyi anlattığını açıkladığını düşündüğünüz kaynakları
kullanabilirsiniz.
Structure of Economics A Mathematical Analysis, Eugene Silberberg, Second Edition McGrawHill Publishing Company, 1990.
Theory and Problems of Introduction to Mathematical Economics, Edward T. Dowling, Third
Edition, Schaum’s Outline Series, 2001
Economics Analysis, Phase Diagrams and Their Economic Application, Ronald Shone,
Cambridge University Press, 1997.
Fundamental Methods of Mathematical Economics, Alpha Chiang, Third Edition. McGraw-Hill
International Editions, 1994, Literatür Yayıncılık.
Bazı Düşünceler
Matematik çoğu zaman kendi başına dahi sevimsiz görünebilmektedir. Bir de bir başka sevimsiz
konu olan iktisatla birleştiğinde olay daha karmaşık boyuta ulaşabilir. Bu nedenle en azından
matematiğin o kadar da sevimsiz olmadığını gösteren kaynaklar okumanın faydalı olduğunu
düşünmekteyim. Bu nedenle geçmiş yıllarda zorunlu olan fakat bu dönem zorunlu olmayan
aşağıdaki kitap ve kısa bölümleri okumanızı tavsiye ederim.
1.) Matematik Sanatı, Jerry P. King Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
2.) Matematik Nedir? Matematiksel Düşünme Sayfa 9-16, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi
3.) Matematiksel Düşünme Yöntemi, Matematiksel Düşünme Sayfa 42-53, Cemal Yıldırım,
Remzi Kitabevi
4.) Bilim ve Formel Disiplinler, Bilim Felsefesi, Sayfa 30-46. Cemal Yıldırım, Remzi
Kitabevi.
Ek olarak aşağıdaki kitaplar da bu amaçla okunabilir.
1.)
5.)
6.)
7.)
Altın Oran ve Fibonacci Sayıları, Richard A. Dunlap,Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Bir Matematikçinin Savunması, G. H. Hardy,Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Matematiksel Düşünme, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi.
Matematiğin Aydınlık Dünyası, Sinan Ertöz, Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Derse düzenli çalışmanızı ve mümkünse grup (3-5 kişi) halinde çalışmanızı tavsiye ederim.
Sınıfta ele alınan örnekleri küçük değişikler yaparak çözmeniz konuyu anlamanızı
pekiştirecektir.
Geçme notu :
Bir ara yıl (% 40) ve bir yılsonu sınavı (%60) geçme notunuzu belirleyecektir.
İşlenecek konular ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir :
Tarih
Konu
12 Şubat 2014
Çarşamba
Dersin tanıtımı
14 Şubat 2014
Cuma
Matematiksel İktisat Nedir? İktisadi Modelleme Nedir?
19 Şubat 2014
Çarşamba
Notasyon, Üretim Fonksiyonu: Tek Değişkenli
Çift Değişkenli, ilgili kavramlar
21 Şubat 2014
Cuma
Üretim fonksiyonu, Türleri
26 Şubat 2014
Çarşamba
Firma Teorisi, Kar maksimizasyonu
Firma Talep Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu
Karşılaştırmalı Analiz
28 Şubat 2014
Cuma
Firma Teorisi Maliyet Minimizasyonu
Maliyet Türleri
5 Mart 2014
Çarşamba
Maliyet Minimizasyonu
Faktor Talep Fonksiyonları
Karşılaştırmalı Analiz
7 Mart 2014
Cuma
Tüketici Teorisi
Fayda Fonksiyonu, Talep Fonksiyonları
Dolaylı Fayda Fonksiyonları
12 Mart 2014
Çarşamba
Tüketici Teorisi Karşılaştırmalı Analiz
14 Mart 2014
Cuma
Harcama Fonksiyonu, Slutsky Denklemi, Zarf Teoremi
19 Mart 2014
21 Mart 2014
26 Mart 2014
28 Mart 2014
Çarşamba
Cuma
Çarşamba
Cuma
Ara Sınav Haftası
Ara Sınav Haftası
Ara Sınav Haftası
Ara Sınav Haftası
2 Nisan 2014
Çarşamba
Sürekli zaman Birinci dereceden lineer diferansiyel
denklemler: Sabit katsayı ve sabit terim
4 Nisan 2014
Cuma
Değişken katsayı ve Değişken terim
Exact (Tam) Diferansiyel denklemler
9 Nisan 2014
Çarşamba
Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve grafiksel
çözüm yöntemi
11 Nisan 2014
Cuma
İkinci Mertebe Lineer Differansiyel Denklemler: Sabit
Katsayı ve
Terim Kompleks Sayılar ve Dairesel Fonksiyonlar
16 Nisan 2014
Çarşamba
Komleks kök durumu analizi ve Fiyat Beklentileri Modeli
18 Nisan 2014
Cuma
Solow Büyüme Modeli
23 Nisan 2014
Çarşamba
Kesikli zaman, farklar, fark denklemleri, Birinci mertebeden
fark
denklemlerinin çözümü
25 Nisan 2014
Cuma
Dengenin dinamik stabilitesi, Cobweb modeli
Enflasyon Çıktı İlişkisi
30 Nisan 2014
Çarşamba
Doğrusal Olmayan Fark denklemleri, grafiksel yaklaşım
2 Mayıs 2014
Cuma
İkinci mertebe lineer fark denklemleri : Sabit Katsayı ve
Terim
7 Mayıs 2014
Çarşamba
Eşanlı Fark ve Differansiyel Denklemler
9 Mayıs 2014
Cuma
İnek Bayramı
14 Mayıs 2014
Çarşamba
Faz Diagramları ve İktisattaki Yeri
16 Mayıs 2014
Cuma
Dinamik IS-LM modeli
21 Mayıs 2014
Çarşamba
Optimal Kontrol Teorisi
Hamiltonian, Maksimizayon için gereki ve yeterli koşullar
23 Mayıs 2014
Cuma
İktisadi Uygulama: Ramsey-Cass-Koopmans Modeli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
355 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content