close

Enter

Log in using OpenID

2014 dikey geçiş sınavı tanıtımı ve istatistikleri

embedDownload
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI
TANITIMI
VE
İSTATİSTİKLERİ
EKİM 2014
İÇİNDEKİLER
Dikey Geçiş Sınavı Nedir? ...................................................................................................... 1
Dikey Geçiş Sınavının İçeriği Nedir? ..................................................................................... 1
DGS Tercihleri Nasıl Yapılır? ................................................................................................. 2
DGS'yi Kazananların Durumu Nedir? .................................................................................. 3
DGS ve Açıköğretim................................................................................................................. 3
DGS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? .................................................................................. 3
1. Öğrencinin ön lisans başarı puanı (ÖBP) durumu ..................................................... 4
2.Öğrencinin sayısal ve sözel net puanı ......................................................................... 4
3.ÖSYM'nin sınavdan sonra belirlediği alan taban puan ............................................... 5
4.Yaklaşık hesap ............................................................................................................. 5
TBMYO öğrencilerinin bölümlere göre dikey geçiş yapabileceği lisans programları ....... 5
Bilgisayar Programcılığı ................................................................................................. 5
Elektrik Programı .......................................................................................................... 6
Elektronik Teknolojisi Programı ................................................................................... 6
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı ............................................................... 6
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı ............................................................... 7
İnşaat Teknolojisi Programı .......................................................................................... 7
Harita ve Kadastro Programı .......................................................................................... 7
Makine Programı ............................................................................................................ 7
Otomotiv Teknolojisi Programı ..................................................................................... 8
Kimya Teknolojisi Programı .......................................................................................... 8
Giyim Üretim Teknolojisi Programı .............................................................................. 8
İnternet ve Ağ Teknolojiler (UZEM)….……………………………………………….8
Mekatronik (UZEM)…….....…………………………………………………………..9
Elektrik(UZEM)…………………..…………………..……………………………….9
4. KAYNAKLAR ...................................................................................................................... 9
Dikey Geçiş Sınavı Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile
açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans
programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından her yıl Temmuz ayında yapılmakta olan sınavın adıdır. Dikey geçiş sınavı sadece
girilen yıl için geçerlidir.
2014 dikey geçiş sınavı başvuru tarihleri ve ücreti
BAŞVURU SÜRESİ : 26 Mayıs - 4 Haziran 2014
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 19 Temmuz 2014, 09.30, 140 dakika
SINAV ÜCRETİ : 50,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
2015 Dikey Geçiş Sınavı İse 26.07.2015 Tarihinde Yapılacaktır.
Dikey Geçiş Sınavının İçeriği Nedir?
Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan
sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 2014
yılında geçerli olmak üzere 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 140 dakika olarak
sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde en az 10'ar tane mantık sorusu
bulunmaktadır.
Çizelge 1: DGS Sözel Konu Dağılımları
Sayısal Bölüm Konu Dağılımı
2007
6
1. Cümle Tamamlama
10
2. Anlam Bütünlüğü
6
3. Cümlede Yer Değiştirme
9
4. Cümlede Sözcük Sıralama
11
5. Cümlede Anlam
28
6. Paragrafta Anlam
10
7. Sözel Mantık
2008
5
9
8
9
13
26
10
2009
9
7
9
7
14
24
10
2010
4
11
9
9
12
25
10
2011
8
9
5
13
13
22
10
2012
4
9
5
12
13
27
10
1
Çizelge 2: DGS Sayısal Konu Dağılımları
Sayısal Bölüm Konu Dağılımı
1. Genel Yetenek
2. Temel Kavramlar
3. Sayı Sistemleri
4. Bölünebilme, Obeb-Okek
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama-Basit Eşitsizlikler
7. Üslü İfadeler
8. Köklü İfadeler
9. Çarpanlara Ayırma
10.Oran- Orantı
11.Problemler
12.Fonksiyon
13.Kümeler
14.İşlem
15.Modüler Aritmetik
16.Permütasyon
17.Kombinasyon
18.Olasılık
19.Üçgen
20.Çokgenler Ve Dörtgenler
21.Çember Ve Daire
22.Katı Cisimler
23.Doğrunun Analitiği
24.Sayısalmantık
2007
19
3
2
2
2
1
2
2
2
1
17
2
2008
18
2
3
3
1
4
2
2
4
3
8
2009
15
4
6
3
3
1
2
2
1
4
13
1
3
1
2
1
3
2010
12
4
6
3
2
4
2
1
3
2
8
2011
12
3
6
2
3
3
1
1
1
8
1
1
2
1
3
2
3
2
1
17
4
2
1
4
5
2
1
4
3
1
14
1
18
2
25
3
2
1
2
15
2012
10
4
4
3
2
2
1
2
3
15
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
18
DGS Tercihleri Nasıl Yapılır?
DGS tercihleri sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılır ve en fazla 30 tercih yapılabilir.
Yerleşemeyen adaylar için ÖSYM ek kontenjan açabilir.
Dikkat: Sınavı kazanan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamazlar.
DGS sınavını kazanan kişiler eğer bir sonraki yılda dikey geçiş sınavına girmek isterlerse
ÖBP puanlarında kesilme yapılmaktadır (*detaylı bilgiyi puan hesaplama sayfasında
bulabilirsiniz).
Tercih zamanlarına örnek olması bakımından; 19.07.2014 tarihinde yapılan DGS sınavının
sonucu 25.07.2014 tarihinde açıklanmış ve yerleştirme tercihi işlemleri 21.08.2014 başlamış,
29.08.2014 ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.
2
DGS'yi Kazananların Durumu Nedir?
Dikey geçiş sınavını kazandıktan sonra bir lisans programına yerleşen öğrenciler, ön lisans
eğitimi sırasında almış oldukları eşdeğer derslerden, lisans eğitimlerinde muaf sayılabilirler.
Son yapılan değişiklikler ile intibak senesi ve okuldan atılma durumu kaldırılmış olmakla
beraber üniversitelerin dikey geçiş yapan öğrencilere nasıl bir uygulama yapacağı genel
olarak netlik kazanmamış olup her üniversite kendi kurallarını uygulamaktadır. Bu muafiyet
durumuna göre öğrenciler, lisans eğitimlerine, 2. sınıftan (çoğu zaman), yüzde yüz yabancı dil
eğitimi yapan üniversitelerde ise hazırlık sınıfından (çoğu zaman) başlayabilirler. Bu yüzden
tercih yapmadan önce, tercih yapacağınız üniversitenin muafiyet uygulamasını öğrenmek
önemlidir.
DGS ve Açıköğretim
Dikey geçiş sınavına giren bir öğrenci herhangi bir lisans programına yerleştirmemiş ise açık
öğretime başvuru yapabilir ve açıköğretim fakültesi fark derslerini alarak aşağıdaki lisans
programlarının 3.sınıfından kayıt yaptırabilir.
Çizelge3 DGS'den AÖF'e Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
İktisat
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Örnek olması bakımından, 2014 yılı AÖF kayıt tarihleri 29 Eylül 2014 - 17 Ekim 2014'dir.
DGS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Dikey geçiş sınavında puan üç kısımdan oluşmaktadır.
1. Öğrencinin ön lisans başarı puanı (ÖBP) durumu
2.Öğrencinin sayısal ve sözel net puanı
3.ÖSYM'nin sınavdan sonra belirlediği alan taban puan
4.Yaklaşık hesap
1.Ön Lisans Başarı Puanının (ÖBP) Hesabı
Ön lisans başarı puanı (ÖBP), öğrencinin, ön lisans not ortalamasına göre hesaplanır.
a)Mezuniyet ortalamanız eğer 4 lük sistemde ise:
3
4 üzerinden olan notunuzu 25 ile daha sonrada 0.8 ile çarpmanız gerekiyor.
Örneğin; diploma notu 3.00 olan bir öğrenci ye gelecek ÖBP puanı:
3x25x0,8=60 puan hesaplanır.
b)Mezuniyet ortalamanız eğer 100 lük sistemde ise:
Notunuzu 0,8 ile çarpmanız gerekiyor.
Örneğin; diploma notu 80 olan bir öğrenci ye gelecek ÖBP puanı:
80x0,8=64 puan hesaplanır.
ÖBP hesaplandıktan sonra ise bu puan sınava ilk kez giren ve yerleşemeyenler için 0,6
katsayısı ile çarpılarak bulunur.
Örneğin;64 ÖBP puanı olan bir öğrencinin okuldan gelen sınav puanı:
64*0,6=38,4 puan olarak hesaplanır.
Eğer bir önceki yıl DGS'yi kazanıp kayıt yaptırdıysanız ve bu senede DGS'ye girerseniz 0,6
olan katsayı bu sene 0,45'e düşecektir.
2. Sayısal ve Sözel Net Puanın Hesabı
Kılavuzda verilen puanlar ham puanlardır. DGS sayısal ve sözel soru puan katsayıları her
sene çözülme sayısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki çizelgelerde senelere göre
katsayılardaki değişiklikler gözükmektedir.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sayısal
Sayısal
1,42
1,21
1,41
1,45
1,43
1,87
Sözel
0,29
0,34
0,33
0,36
0,35
0,38
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EA
Sayısal
0,83
0,72
0,84
0,87
0,86
1,12
Sözel
0,89
1,03
0,99
1,07
1,04
1,15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sözel
Sayısal
0,32
0,24
0,28
0,29
0,29
0,37
Sözel
1,61
1,71
1,65
1,79
1,74
1,9
3.Alan Taban Puanının Hesabı
Ösym her sene DGS'ye giren adayların yaptıkları netlere göre alan (sayısal, ea, sözel) bazında
bir taban puan belirler. Örneğin bu taban puanlar:
2013 yılı için yaklaşık puanlar:
sayısal hesaplamada 142 puan
ea hesaplamada 130
4
sözel hesaplamada ise 118'dir.
4.Yaklaşık Hesap
2013 yılında diploma notu 4'lük sistemde 3,50 olan bir öğrenci ilk defa sayısal alanda dikey
geçiş sınavına girmiş ve 65 sayısal net, 40 sözel net yapmıştır. Bu öğrencinin yaklaşık dikey
geçiş puanı:
ÖBP: 3,50x25x0,8=70
okuldan gelen puan: 70x0,6=42 puan
sayısal ve sözel net puanı: (65x1,87)+(0,38x40)=136,75
2013 DGS taban puanı: 142 puan
bu öğrencinin DGS puanı: 42+136,75+142=320,75 puan'dır.
TBMYO Öğrencilerinin Bölümlere Göre Dikey Geçiş Yapabileceği Lisans Programları
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Enformasyon Teknolojileri
Fizik
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Meteoroloji Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
5
ELEKTRİK PROGRAMI
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği
6
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI
Çevre Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
MAKİNE PROGRAMI
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tarım Makineleri
7
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Uçak Gövde - Motor
Uçak Gövde - Motor Bakım
KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Çevre Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Polimer Mühendisliği
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sahne Dekorları ve Kostümü
Tekstil
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarım
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ (UZEM)
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Tekn. ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Enformasyon Teknolojiler
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Yazılım Mühendisliği
8
MEKATRONİK (UZEM)
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
ELEKTRİK (UZEM)
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik Mühendisliği
KAYNAKLAR
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı. Erişim Tarihi: 22.10.2014. http://www.osym.gov.tr
Dikey Geçiş Sınavı Sitesi. Erişim Tarihi: 22.10.2014. http://www.dikeygecis.org
Anadolu
Üniversitesi
Açık
Öğretim
Fakültesi.
Erişim
Tarihi:
22.10.2014.
https://kayit.anadolu.edu.tr/tr/BasvuruYeni/BasvuruyaOzelProgramlarDikeyGecis.htm
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content