close

Enter

Log in using OpenID

deneme sınavı çözüm kitapçığı

embedDownload
KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
ORTAÖĞRETİM
ÖNLİSANS
DENEME
SINAVI
7
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 7
1.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
7.
Verilen cümlede kesinlikle ulaşabilecek yargı, devlet
desteği olmadan ilk Türk sivil uçağının yapıldığıdır.
I. cümlede, insanların hangi nedenlerle et yemediği
tespit edilmiş,
II. cümlede, “her geçen gün” ifadesiyle aşamalı durum bildirilmiş,
CEVAP: B
IV. cümlede, kanıtlanabilen yargıya başvurulmuş,
V. cümlede, beslenme konusunda uyarıda bulunulmuştur.
2.
III. cümlede doğrudan anlatım değil, dolaylı anlatım
kullanılmıştır.
Cümlenin bütünlüğünün sağlanması için boşluklara D
seçeneğinde verilen ifadeler getirilmelidir.
CEVAP: C
CEVAP: D
8.
Parçada “soğuk kayalar” ifadesiyle dokunma duyusundan faydalanılmış, “köprüler, dalgalar” ifadeleriyle görme duyusundan faydalanılmıştır.
CEVAP: B
Varsayım, gerçekleşmemiş olayları gerçekleşmiş gibi
kabul etmektir. Varsayım cümlelerinde “tut ki, diyelim
ki, farz et” gibi ifadelere yer verilir.
CEVAP: B
4.
IV. cümle gözleme dayanmamaktadır.
9.
www.yaklasimkitap.com
3.
A seçeneğinde soğu - k
y.e.
B seçeneğinde çalış - kan
y.e.
C seçeneğinde sokul - up
y.e.
E seçeneğinde büyü - k
y.e.
CEVAP: D
10. B → şey
C → herkes
CEVAP: D
D → kimse
E → hiçbiri
CEVAP. A
5.
Söylenmek istenmeyen sözlerin başka sözcüklerle ifade edilmesine güzel adlandırma denir. A seçeneğinde
ölüm sözcüğü yerine “hayata gözlerini yummak” ifadesi kullanılmıştır.
11. E seçeneğinde “sahnedeki” sözcüğü sıfat, “bir anda”
sözü zarf olarak kullanılmıştır.
CEVAP: A
6.
CEVAP: E
“kelimelerin günlük anlamlarını unutturmak” sözü cümleye, sözcüklere değişik anlamlar katıldığı anlamını
vermiştir.
12. Anlam kayması cümlede kullanılan kip ekiyle eylemin
gerçekleşme zamanının birbirine uymamasıdır. D seçeneğinde “bitirir” sözcüğü geniş zaman ekini almış ancak cümlede anlamca geçmiş zaman kullanılmıştır.
CEVAP: B
CEVAP: D
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
13. “her” belgisiz sıfat
20. Parçada edebiyatın, kesin olmasa da bazı sınırlarla
ayrılması gerektiği ve bu ayrımın incelemede kolaylık
sağlayacağı anlatılmıştır.
“ve” bağlaç
“yaşanan” fiilimsi
“yalnız” edat
CEVAP: E
verilen cümlede birleşik sözcük yoktur.
CEVAP: B
21. Parçada spor basınındaki yıpranma ve bunun nedenlerinden söz edilmiştir. I numaralı cümle bu akışı bozmaktadır.
14. A seçeneğindeki “çepeçevre” sözcüğünde ünlü türemesi gerçekleşmiştir.
CEVAP: A
CEVAP: A
22. Verilen parçada, romanın her zaman diğer türlerden
daha değerli görüldüğü anlatılmıştır.
15. Ara yönler bitişik yazılır. C seçeneğindeki “Güney batı”
sözcüğü bitişik yazılmalıdır.
16. I numaralı noktalama işareti yanlış kullanılmıştır. Örnekleme yapılmadan önce noktalı virgül değil, iki nokta kullanılır.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
CEVAP: A
17. B seçeneğinde verilen cümle ögelere yanlış ayrılmıştır.
CEVAP: B
24. Parçada söz edilen sanatçının hiçbir filmde başrol oynamadığından söz edilmemiştir.
Adam, / bir gün / görülmemiş, duyulmamış talihi /
ÖZNE ZARF T.
23. “Dönemin tanıklığını yapar” ifadesi A seçeneğini, “savunduğu düşünceleri ödünsüzce savunur” ifadesi C seçeneğini, “özgün denemeci kimliği” ifadesi D seçeneğini, “kültür coğrafyamızın en can alıcı yanları” ifadesi
E seçeneğini vermektedir.
NESNE
CEVAP: C
az / bulmuş
ZT YÜKLEM
CEVAP: B
25. Verilen parçada boş bırakılan yere A seçeneğindeki
cümle getirilmelidir.
18. Parçada öyküleme tekniğinden faydalanılmıştır.
CEVAP: A
CEVAP: E
19. Numaralanmış cümlelerle anlamlı parça oluşturulabilmesi için IV ve V numaralı cümleler yer değiştirmelidir.
26. Parçadan hareketle sanatçının aynı konuyu, mesajı ele
aldığı ve bunları farklı tekniklerle anlattığı söylenebilir.
CEVAP: D
CEVAP: D
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
27. – 30. çözümler için açıklama:
(2 kişi)
Fizik
(2 kişi)
Kimya
31.
(4 kişi)
Biyoloji
1+ 2
−1
+3
−1
2−1 − 3−1 + 5−1
=
1
1
1
+
+
1 2
3
( 6)
(15 )
D
H
A
G
B
C
E
A
H
D
G
C
( 2)
(10 )
( 6)
6+3+2
6
=
15 − 10 + 6
30
11
= 6
11
30
11 30
=
⋅
6 11
30
=
6
=5
F
B
(3)
1
1
1
−
+
2
3
5
E
F
CEVAP: E
Buna göre D ve G veya E ve F’den biri biyoloji bölümünde diğeri ise fizik ve kimya bölümünde olmalıdır.
27. Hülya fizik veya kimya bölümünde öğrenim görmektedir. Hülya Biyoloji bölümünde öğrenim göremez.
www.yaklasimkitap.com
D ve G aynı, E ve F aynı bölümde öğrenim görüyorlar
ise D ve G ile E ve F aynı anda fizik ve kimya bölümlerinde olamazlar. Çünkü B ve C’nin farklı bölümde oldukları sağlanmaz.
32. x < y < z ⇒ y = x + 2 ve z = x + 4
5x + y – z = 28
5x + x + 2 – (x + 4) = 28
5x + x + 2 – x – 4 = 28
5x – 2 = 28
5x = 30
x=6
CEVAP: D
x = 6, y = 8 ve z = 10
x + y + z = 6 + 8 + 10
= 24
28. Beren, Cem ve Dilek’in üçüde kimya bölümünde öğrenim görüyor olabilir.
CEVAP: A
CEVAP: E
33.
29. Hülya fizik veya kimya bölümünde öğrenim görmekte
Ayşe ise Biyoloji bölümünde öğrenim görmektedir.
CEVAP: B
2a + 15
= tamsayı
a
2a 15
+
= tamsayı
a
a
15
2+
= tamsayı
a
1
a’nın alabileceği değerler
3
5 toplamı
15 1 + 3 + 5 + 15 = 24
30. Deniz fizik bölümünde öğrenim görüyor ise Hülya kimya bölümünde öğrenim görmektedir.
CEVAP: C
CEVAP: E
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
34.
3 0, 01 − 0, 002
0,1 + 0, 02
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
1
2
−
100 1000
3
(10 )
=
27 x −1
36.
(3 2 )
(1)
1
2
+
10 100
(10 )
(3 )
3
(1)
10 − 2
= 1000
10 + 2
100
33 x − 3
3
=
1
2x
x −1
1
3 2 x ⋅ ( 2 2 )2 x
3
2x
⋅2
x
=
=
1
2x
1
2x
33 x − 3 ⋅ 2 x = 3 2 x ⋅ 2 x
8
3
1000
=
12
100
3
2x
33 x − 3 = 3 2 x ⇒ 3 x − 3 = 2 x
x=3
CEVAP: C
8
3
= 1000
12
100
2
= 10
12
100
=
2 100
⋅
10 12
1
20
=
12
5
=
3
35.
3 = a ve
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
37. a < 0 < b < c
10
I.
II. b2 < c2 ⇒ b2 – c2 < 0
(b – c)⋅(b + c) < 0 için
b – c < 0 ve b + c > 0 olduğundan
(b – c) (b + 2) < 0 daima doğrudur.
(–)
(+)
III. b⋅c < a⋅c ⇒ b⋅c – a⋅c < 0
15 = b
3⋅ 5 =b
a⋅ 5 = b
b
5=
a
3 = a ve
a + c ifadesinin sonucu a ve b’nin büyüklüğü bilinmediği için bulunamaz.
c⋅(b – c) < 0 için
c > 0 ve b – c < 0 olduğundan
c ⋅ (b – c) < 0 daima doğrudur.
(–) (+)
CEVAP: D
6 =c
2⋅ 3 =c
2 ⋅a = c
c
2=
a
b

10 = 2 ⋅ 5 ,  5 = ,
a

c b
= ⋅
a a
bc
= 2
a
2=
38.
c

a
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
1362 − 1242 = 20 ⋅ a
(136 − 124 ) ⋅ (136 + 124 ) = 20 ⋅ a
12 ⋅ 260 = 20 ⋅ a
13
1
12 ⋅ 13 = a
a = 156
CEVAP: D
4
YAKLAŞIM KARİYER
CEVAP: E
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
39. a < b < 0 < c olduğuna göre,
42. |x–2| < 3 ⇒ –3 < x – 2 < 3
−
−
−
2b − c − a − c + a − b = − ( 2b − c ) −  − ( a − c )  − ( a − b )
–1 < x < 5
y – 2x = 5 ⇒ 2x = y – 5
y–5
x=
olduğundan
2
y–5
–1 <
<5
2
= −2b + c + a − c − a + b
= −b
CEVAP: A
–2 < y – 5 < 10
–2 < y < 15
↓
y’nin en büyük tamsayı değeri 14’tür.
CEVAP: C
40.
ab4 – ab = 283
100a + 10b + 4 – (10a + b) = 283
100a + 10b + 4 – 10a – b = 283
9(10a + b) = 279
10a + b = 31
↓ ↓
3 1
a+b=3+1
=4
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
90a + 9b = 283 – 4
43. a ∆ b = 2a – b + 1 olduğuna göre,
a ∆ 3 = 2 ∙ a – 3 + 1 dir.
a ∆ 3 = 10 ⇒ 2a – 3 + 1 = 10
2a – 2 = 10
2a = 12
a=6
CEVAP: B
44. iki zar atıldığında tüm durum 6 ∙ 6 = 36 olur.
41.
a2 − b2
a2b + ab2
=
a2 − ab
a − b2
=
=
, ), (1, 2), (2,1) 
İstenen durum (11


(3,1), (1, 3), (2, 2) 


(3, 2), (2, 3), (1, 4)





(4,1)
(a − b)(a + b) a (a − b)
:
ab (a + b)
ab2
(a − b) ⋅ (a + b)
ab2
⋅
a ⋅ b (a + b)
a ⋅ (a − b)
olasılık
2
ab
ab ⋅ a
b
=
a
=
=
CEVAP: D
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
=
=
5
istenen durum
Tüm durum
10
36
5
18
YAKLAŞIM KARİYER
CEVAP: D
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
45. Ali’nin söylediği cümleden Ali’nin doğru cevap sayısı x
ise Bekir’in doğru cevap sayısı x + 8 olur.
48. 5∙1 + 7∙2 + 3∙3 + 3∙4 + 2∙5 = 50 (NOT TOPLAMI)
6 + 7 + 3 + 3 + 2 = 20 (KİŞİ SAYISI)
Bekir’in söylediği cümleden
50
x + 8 + 9 = 2x
20
= 2,5 (NOT ORTALAMASI)
CEVAP: D
x = 17
Ali’nin 17 Bekir’in 25 doğru cevabı vardır.
CEVAP: A
49. 105 ⋅ 2 0 + x ⋅ 10 0 = (105 + x ) ⋅ 3 0
210 + 10x = 315 +3x
7x = 105
x = 15 gr
CEVAP: D
46. Satıcının elinde x tane kazak olsun.
Buna göre,
50. 100 kg yaş incir kurutulduğunda 35kg kuru incir kalmaktadır.
Maliyet = 36x + 320
48x – 400 = 36x + 320
12x = 720
x = 60
CEVAP: D
www.yaklasimkitap.com
Maliyet = 48x – 400
100 kg dan
35 kg
x kg da
21 kg
Doğru orantı
x ∙ 35 = 100 ∙ 21
x=
100∙21
35
x = 60 kg
CEVAP: D
51. Kaplarda toplam 13 + 11 + 6 = 30 kg su bulunmaktadır.
47. A işyerinde çalışan sayısı 3x, B işyerinde çalışan sayısı 4y olsun.
Erkek
x
3x
Son durumda kaplardaki su miktarları eşit olacağından
son durumda her kapta
B
A
Bayan
2x
Erkek
3y
30
4y
Bayan
y
3
=10 kg su olmalıdır.
a=3
x = 2y
3x + 4y = 120, (x=2y)
3 ∙ 2y + 4y = 120
13
x
11
y
6
z
b=4
10
x
14
y
6
z
10y = 120
y= 12
3x = 3 ∙ 2y = 3 ∙ 2 ∙ 12
a+b=3+4
=7
=72
CEVAP: E
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
6
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
52.
Siyah
Beyaz
40x
60x
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
55. x bir birimi 45 saniyede Y ise bir birimi 30 saniyede almaktadır.
Y, 3 birim ilerlediğinde x, 2 birim ilerler.
+6
Buna göre, x ve y ilk kez D noktasında yanyana gelirler.
40x + 6
(100x + 6) ∙
100x + 6
2
50
100
= 40 x + 6
CEVAP: D
= 40x + 6
100x + 6 = 80x + 12
56. – 57. çözümler için açıklama:
20x = 6
x=
60x = 60∙
3
Arazinin tamamına 360x hektar diyelim.
10
3
Buğday
Arpa
Mısır
Ayçekirdeği
Nadas
Toplam
90x
30x
45x
75x
120x
360x
10
= 18
CEVAP: E
56. 90x – 75x = 18
x
3
⋅3 +
=1
12
12
9+x
=1
12
9 + x = 12
x=3
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
15x = 18


 1

 + 1  ⋅ 3 + 1 ⋅ x = 1

53. 
12
 6 12 
 ( 2) (1) 
8
y bir turu 4dk. = 240 saniyede alıyor ise her birimi
240
8
6
5
= 54
CEVAP: A
75x∙
= 30 saniyede alır.
5
45x = 45∙
2
57. 120x ∙
=45 saniyede alır.
15
6
x=
x bir turu 6 dk.= 360 saniyede alıyor ise her birimi
360
18
x=
5
6
25
= 48x
= 18x
Nadas = 120x – 48x + 18x
= 72x + 18x
54. – 55. çözümler için açıklama:
= 90 x
54. 15 dakika = 900 saniye
x ⇒
y ⇒
900
45
900
30
360x de
90x
100 de
A
100 ∙ 90x
= 20 birim ilerler ve F noktasına gelir.
A=
=30 birim ilerler ve C noktasına gelir.
A= 25
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
360x
CEVAP: D
CEVAP: C
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
60.
A
58.
60°
12
4
30°
3
3
B
C
3
2
60°
60° 4
30°
E
1
x
4 3
3
Silindirin hacmi = π ∙ 32 ∙ 2
D
= 18π
DEC (30° – 120° – 30°) üçgeninde
Koninin hacmi =
|DC|= 4 3 cm olduğundan |DE| = |EC| = 4 cm
1
3
= 3π
|AD| = 12 cm ve |DE| = 4 cm olduğundan
|AE| = |AD| = |DE|
∙ π ∙32 ∙ 1
cismin hacmi = 18π + 3π
|AE| = 12–4
= 21π
CEVAP: B
X = 8 cm
59.
5k
D
5
2n
A
12,5
5m
2
5n
F
2m
E
2k
C
3k
B
3|AE| = 2 ∙ |EB| ⇒ |AE| = 2k , |EB|= 3k, |DC| = 5k
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
AFE ve CFD üçgenlerinin benzerliğinden
|EF| = 2m,
|FD| = 5m
|AF| = 2n,
|FC| = 5n
∆
A(AFE) = 2 cm2 olduğundan
∆
A(ADF) = 5 cm2
∆
A(ADF) = 5 cm2 dikdörgenden
∆
A(DFC) = 12,5 cm2
∆
A(ADC) = 17,5 cm2 dikdörgenden
A(ABCD) = 35 cm2
CEVAP: D
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
1.
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
7.
Göktürk’lerin İpek Yolu’nun hakimiyeti konusunda
Bizans’la iş birliği yapması uluslararası ittifaklarda bulunduğunun ve doğu - batı ticaretine hakim olmak istediğinin göstergesidir.
CEVAP: D
2.
Avrupa’da XVIII. yüzyılda gerçekleşen Sanayi
Devrimi’nin ardından Avrupa’daki tarım işçisi toprağını terk ederek fabrikada çalışmaya başlamıştır. Bu
durum Avrupa’da tarımsal üretimi düşürdüğü için Avrupa bu ihtiyacını Osmanlı’dan karşılamıştır. Böylece
Osmanlı’da hem sanayinin hammaddesi olan pamuk
ve tütün gibi ürünlerin üretimine ağırlık verilmiş hem de
tarım üretimi pazar ekonomisinin konusu olmuştur.
CEVAP: D
Karahanlılar devlet yönetiminde eski Türk gelenekleri
ile İslamî gelenekleri birlikte yer vermesi Türk - İslam
kültürünün temellerinin atıldığının göstergesidir.
CEVAP: A
8.
II. Mahmut Dönemi’nde Divan kaldırılmış ve bakanlıklar (nazırlıklar) kurulmuştur.
CEVAP: A
3.
Osmanlı Devleti’nin Batı Anadolu ve Rumeli’yi fethetmesinden sonra iktisadi merkezin Marmara’ya kayması ticaret yollarının değişmesi sonucunu doğurmuştur.
4.
Vakıf sistemi ile dini, ilmi ve sosyal kurumların masrafları karşılanmıştır. Bu sistemde hazineye para aktarılmaz.
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
9.
I. Balkan Savaşı sonunda Batı Trakya elde çıkmış ve
Balkanlardan Anadolu’ya yoğun Türk göçleri yaşanmıştır.
CEVAP: D
10. Ticaret hayatında bir işin bir kişi ya da kurum dışında
yapılmasına izin verilmemesi zanaat ve ticarette tekelcilik ve ayrıcalığın yaşanmasına neden olur.
CEVAP: A
5.
Osmanlı Devleti’nde sayfiye sınıfı askerlik ve Yönetimden sorumludur. Bu kişinin merkezden atanması yöneticinin padişahın yürütme gücünü temsil ettiğini gösterir.
11. Amasya Genelgesi’nde M.Kemal, Sivas’ta ulusal bir
kongrenin toplanacağını duyurmuştur.
CEVAP: B
CEVAP: E
6.
Osmanlı Devleti’nde Reisülküttap dışişlerinden sorumludur. XVIII. yüzyılda Avrupa’da elçiliklerin açılmasıyla
birlikte Reisülküttab’ın önemi artmıştır.
12. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de “Geçici kaydıyla bir Hükümet Başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değildir.” kararını almıştır.
CEVAP: B
CEVAP: E
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
9
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
13. TBMM asker kaçaklarını ve ayaklanmaları önleyebilmek amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. Böylece devlet otoritesini gerçekleştirmek istemiştir.
18. Lozan’da kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türkiye, bağımsız gümrük politikası uygulayabilmiştir. Böylece
Türkiye, batılı devletlerin hammadde kaynağı olmaktan kurtulmuştur.
CEVAP: D
CEVAP: D
14. I. İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile 16 Mart
1921’de imzalanan Moskova Antlaşması ile Osmanlı
Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan antlaşmalar
geçersiz sayılmıştır. Bu durum kapitülasyonların kaldırıldığının ve tarafların birbirlerinin eski rejimlerini tanımadığının göstergesidir.
19. Türkiye’de tek dereceli seçim sistemine ilk kez 1946’da
İsmet İnönü Dönemi’nde geçilmiştir.
CEVAP: E
15. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Kafkas
Cumhuriyetleri ile imzalanan Kars antlaşması ile doğu
sınırı son şeklini almıştır.
Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa’nın,
Hatay hariç işgal ettiği yerlerden çekilmesi itilaf blokunun parçalandığının göstergesidir.
M. Kemal’e gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesinin verilmesi de Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasındadır.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
20. 1924 Anayasası’nda 1928 yılında yapılan değişiklikle “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin çıkarılmasıyla
devletin herhangi bir din karşısında tarafsızlığı sağlanmıştır. Ayrıca milletvekillerinin göreve başlarken yaptığı yemin şekli değiştirilmiştir.
CEVAP: E
21. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la tek eşlilik ve
resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir. Yani birden fazla
kadınla evlenmeye son verilmiştir.
CEVAP: A
16. Misak-ı Milli’yi tam bağımsızlık yemini olarak nitelendirmek mümkündür. Lozan’da Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek amacının taşınması tam bağımsızlığın amaçlandığını gösterir.
CEVAP: A
22. 1931 yılında metre ve kilogramın kabul edilmesiyle birlikte bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması sağlanmıştır.
CEVAP: A
17. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıyla masrafları vakıflar yoluyla karşılanan dini kurumların bir bölümü kapatılmıştır. Kılık - kıyafet Kanunu’nun bu kanunla bir ilgisi yoktur.
23. 1927 yılında kabul edilen Teşvik-i Sanayi Kanunu’nunda
istenilen sonucun alınamaması üzerine ekonomide
devletçilik ilkesi benimsenmiş ve temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmiştir.
CEVAP: B
CEVAP: B
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
10
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
24. II. Dünya Savaşı öncesi İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumuna karşı bölgesel barış ve güvenliğni sağlanması amacıyla Sadakat Paktı kurulmuştur. Aynı zamanda Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla Boğazlar üzerinde tam denetim ve egemenlik
sağlanmıştır.
30. Ülkemizde karstik arazi üzerinde oluşan ovalar daha
çok Akdeniz ve Ege Bölgesi sınırlarında yer alır. Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Muğla ovaları bunlar
içerisinde en önemlileridir.
CEVAP: E
CEVAP: D
31. Ülkemizde özellikle iç bölgelerde arazi yapısının dağlık
ve engebeli olması, yağışların aniden, sağanak şekilde
düşmesi, orman örtüsünün fakir olması akarsu erozyonu denilen afetin görülmesinde etkilidir.
25. Atatürk bu sözüyle devrimlerin korunması ve geliştirilmesini vurgulamıştır. Dolayısıyla bu söz inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.
CEVAP: A
CEVAP: E
26. Çekoslovakya “Kadife Devrimi” ile Çek Cumhuriyeti ve
Slovakya olarak ikiye ayrılmıştır.
27. 1950 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Schuman’ın bildirisinin ardından 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Birliği kurulmuştur.
CEVAP: D
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
28. Türkiye için ulusal saat belirlenen meridyenler İzmit
meridyeni olan 30° Doğu ile Iğdır meridyeni olan 45°
Doğu meridyenidir. İzmit meridyeni kış saati, Iğdır meridyeni ülkemizde yaz saati olarak uygulanmaktadır.
32. Ülkemizde dalga ve akıntıların taşıdığı malzemeyi bir
koy önünde biriktirmesiyle oluşan göllere Kıyı Set Gölü
(Lagun) denir. Ülkemizde kıyı set göllerine ait en güzel
örnekler İstanbul il sınırlarında bulunan Durusu (Terkos), Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleridir.
CEVAP: A
33. Ülkemiz denizlerle çevrili bir ülke olmasından dolayı
fazla güçlü olmayan akıntıların sıcaklık üzerinde etkisi yoktur. Fakat dünyada okyanus akıntılarının sıcaklık
üzerinde etkisi belirgindir.
CEVAP: D
34. Türkiye’de kıyı kesimlerde donlu gün sayısı iç kesimlere göre daha azdır. Fakat kıyı kesimler kendi içinde değerlendirildiğinde Marmara Bölgesi’nin kıyı kesiminde
gerek enlem gerek kuzeybatıdan gelen hava kütlelerinin etkisiyle donlu gün sayısı daha fazladır.
CEVAP: E
CEVAP: B
29. Dünya’da gündüz süresinin bir yerde ne kadar olacağını belirleyen husus, matematik konumdur. Çünkü yıllık
hareket ve eksen eğikliğinin etkisiyle gece ve gündüz
süreleri ekvatordan kutuplara doğru değişkenlik gösterir.
35. Ülkemizde 2013 TÜİK verilerine göre aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara
Bölgesi’dir. En az olduğu bölge yüz ölçüm olarak en
geniş bölgemiz olan Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
CEVAP: A
CEVAP: D
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
11
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
36. Yaz mevsiminde Kaş, Didim, Kuşadası ve Burhaniye
turizm fonksiyonunun etkisiyle nüfusunda artış yaşar.
Ardeşen ise Rize il sınırlarında bir yöredir. Yaz mevsiminde nüfusun artmasında tarım daha belirleyici bir
rol oynar.
41. Seçeneklerde küçükbaş hayvancılıkla ilgili verilen bilgilerden dış satımda canlı küçükbaş hayvanların payı
daha fazladır bilgisi doğrudur. Çünkü ülkemizde büyükbaş hayvan daha çok iç tüketimde yoğun olarak kullanılır. Küçükbaş hayvan ise iç tüketimde kullanıldığı gibi,
canlı hayvan olarak dış ticareti de yapılabilmektedir.
CEVAP: C
CEVAP: D
37. Türkiye’de kırsal alanda dağınık yerleşme biçiminin görüldüğü en önemli yerler Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz yöreleridir. Bu yörelerin ortak özelliği arazi yapısının dağlık ve engebeli olması ve su imkanlarının
bol olmasıdır.
42. Haritada gösterilen merkezler ülkemizde hammadesinin plaj kumu olduğu cam endüstrisidir.
CEVAP: D
38. Ülkemizde elektrik tüketimi sanayi tesislerinin sayısı ile
ilişkilendirilir. Yine endüstride kullanılan hammaddenin
ne olduğu gelişmiş düzeyi hakkında bilgi verir. Örneğin sadece tarıma dayalı hammaddelerden oluşan tesislerin olduğu bir ülkenin gelişmişlik düzeyi azdır yorumu yapılır.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
43. Ülkemizde akarsu, rüzgar, güneş gibi kaynaklar gücünü atmosferden alan iklim koşullarına bağlı olarak yıl
içinde enerji üretimleri değişkenlik gösteren kaynaklardır. Bu nedenle bu soruda doğru cevap doğal gaz ve
petrolün bir arada verildiği seçenek olan C seçeneğidir.
CEVAP: C
44. Haritada IV numara ile gösterilen doğrultu Trabzon Erzincan arasındaki doğrultudur. Bu doğrultuda Doğu
Karadeniz sıra dağları olduğu düşünüldüğünde aynı
standartta yapılacak demir yolunun birim maliyeti tünel,
köprü gibi yapılar gerekeceği için daha fazla olacaktır.
39. Ülkemizde üzüm, meyveler içerisinde iklim seçiliği olmayan birçok yörede yetişebilen bir ürün olarak bilinir.
Fakat her yörede aynı ekonomik değeri taşımaz. Seçeneklerde belirtilen Zonguldak güneşlenme süresi ve sıcaklık ortalaması istenilen düzeyde olmadığı için üzüm
tarımında verimliliği daha azdır.
Fakat belirtilen diğer doğrultular yerşekillerinin sade olduğu yörelerdir. Bu nedenle yapılacak demir yolunun
birim maliyeti daha az olacaktır.
CEVAP: B
CEVAP: D
40. Ülkemizde 2013 yılında desteğe konu olan ürünler
içerisinde yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasülyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa,
çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek,
çay gibi ürünler gelir.
45. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyi Güneydoğu
Torosların etekleri ile sınırlanmıştır. Bölgede güneye
doğru gelindiğinde ovalık arazilere geçildiği için yükselti azalmaktadır.
CEVAP: A
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
12
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
46. Çerçeve anayasalar madde sayısı az, içerik olarak dar
anayasalardır. Bu tipte tek anayasa 1921 Anayasasıdır.
52. Yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar cumhurbaşkanlığı görevini, görev süresini dolduran cumhurbaşkanı sürdürür.
CEVAP: B
CEVAP: D
47. Türkiye’de yapılan milletvekili, cumhurbaşkanlığı, yerel
seçimler ve halk oylamalarına ait resmi sonuçlar YSK
(Yüksek Seçim Kurulu) tarafından açıklanır.
53. HSYK üyeler;
CEVAP: E
48. Örf ve Adetler hukukun yardımcı kaynakları olarak adlandırılır. Örf ve adetler suç ve cezada kullanılamaz.
49. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
Katma Değer Vergisi (KDV)
dolaylı vergilerdir.
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
•
Adalet Bakanı
•
Adalet Bakanı Müsteşarı
•
Yargıtay (3+3)
•
Danıştay (2+2)
•
Türkiye Adalet Akademisi (1+1)
•
Adli yargıya mesup hakim ve savcılar (7+4)
•
İdari yargıya mesup hakim ve savcılar (3+2)
•
Cumhurbaşkanı tarafından (4)
•
Askeri yargı mensuplarından HSYK’ya üye seçilemez.
CEVAP: A
54. – Memur
– Sözleşmeli personel
– Geçici personel
– İşçiler
kamu çalışanları olarak yer alır.
CEVAP: D
50. Kanunlar süreklilik niteliği ile çıkarılır. Ancak bazı kanunlar geçici, belki bir döneme konuya aittir. Bu tür kanunlara ÖZEL KANUN denilir.
– Af Kanunu
– Bütçe Kanunu
– Kesin Hesap Kanunu
55. Türk Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) 10
Haziran 2014’te seçilen başkanı Haluk Dinçer’dir.
– Para basılmasına dair kanun özel kanunlardır.
CEVAP: B
CEVAP: C
51. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, diğer komisyon üyeleri TBMM üyesidir ancak TBMM Başkanlık Divanı’nda
yer almaz.
56. 29 Mart 2013’te imzalanan, 1 Haziran 2014’te yürürlüğe giren anlaşma ile T.C – Belarus, T.C – Moldava arasında vize kaldırılmıştır.
CEVAP: C
CEVAP: A
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
13
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 7
ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS / ÇÖZÜMLERİ
57. Haziran 2014’te Münih’te yapılan oylamada ilk kez bir
Türk FIBA Avrupa Genel Kurulu’na 5 yıllık süre için başkan seçilmiştir. FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel
CEVAP: C
58. İlk sivil savunma teşkilatı I.Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş, Türkiye’de ilk Sivil Savunma teşkilatı ise
II.Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.
59. 2013’te Mısır’da yaşanan askeri darbeye karşıtlarının
Rabiatul Adeviye Meydanı’ndan gelen direniş sembolü Rabia’dır.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
CEVAP: D
60. 155 – Polis İmdat
154 – Alo Trafik
112 – Hızır Acil
175 – Alo Tüketici
177 – Orman Yangını hatlardır.
CEVAP: E
2014 - 7 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
14
YAKLAŞIM KARİYER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
945 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content