close

Enter

Log in using OpenID

akaryakıt satış, taşıma, depolama ve ikmal talimatı

embedDownload
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA,
DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Belge Kodu: GDH.O.055
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: ii
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
İÇİNDEKİLER
ONAY SAYFASI ............................................................................................................................................................... i
İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................................................. ii
REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI .............................................................................................................iii
GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI .................................................................................................iii
REVİZYON ÖZET TABLOSU .......................................................................................................................................... iv
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ ........................................................................................................................ iv
DAĞITIM LİSTESİ .......................................................................................................................................................... iv
1.AMAÇ VE KAPSAM ...................................................................................................................................................... 1
2.YAKIT İKMAL BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV VE SORUMLULUKLAR ................................................ 2
2.1 Yakıt İkmal Birimi Organizasyon Şeması ............................................................................................................. 2
2.2 Görev ve Sorumluluklar ....................................................................................................................................... 2
2.2.1 Yakıt İkmal Sorumlusu........................................................................................................................................ 2
2.2.2Tanker Şoförü ..................................................................................................................................................... 3
3.YAKIT TALEBİ, SEVK VE TESLİMİ ............................................................................................................................... 4
4.YAKIT İKMAL SİSTEMİ ELEMANLARININ KONTROLÜ VE BAKIMI .......................................................................... 5
4.1 Tankerler .............................................................................................................................................................. 5
4.2 Tanklar ................................................................................................................................................................. 5
4.3.İkmal Araçları ........................................................................................................................................................ 5
4.4 Yakıt Kalite Kontrolü ............................................................................................................................................ 5
4.5 Yakıt Sisteminden Numune Alma Esasları .......................................................................................................... 6
4.6 Varilde Muhafaza Edilen Yakıt ile İlgili Esaslar ................................................................................................... 6
4.7 Hava Aracı Motorları Çalışırken Hava Aracı Yakıt İkmali .................................................................................... 7
5.OPERATÖRE İLİŞKİN USULLER .................................................................................................................................. 8
6. İDARİ KONULAR ........................................................................................................................................................ 9
6.1 Satış ...................................................................................................................................................................... 9
6.2 Görevlendirme ..................................................................................................................................................... 9
7.FORMLAR ..................................................................................................................................................................10
7.1 Tank/Tanker Temizlik Kaydı ve Kontrol Formu .................................................................................................10
7.2 Numune Etiketi ................................................................................................................................................... 11
7.3 Yakıt İkmal Personeli Bilgileri ve Eğitimleri ....................................................................................................... 12
7.4 Akaryakıt Teslim Makbuzu ................................................................................................................................ 13
7.5 Yakıt Analiz Formu .............................................................................................................................................14
7.6 Görev Emri Formu .............................................................................................................................................. 15
7.7 Yakıt Tankeri Kontrol Formu ..............................................................................................................................16
Sayfa: iv
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
REVİZYON ÖZET TABLOSU
Revizyon Detayları
Düzeltilen Sayfalar
Revizyon Numarası : 00
Revizyon Tarihi
: 06 Ağu 12
Geçerlilik Tarihi
: 06 Ağu 12
İlk yayınlanma.
Revizyon Numarası : 01
Revizyon Tarihi
: 02 Haz 14
Geçerlilik Tarihi
: 02 Haz 14
4.7 Sıcak ikmal ile ilgili prosedürler revize edildi.
Tüm talimat genel olarak gözden geçirilmiş ve güncel uygulamalar
ile uyumlu hale getirilmiştir.
YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ
Sayfa
Rev no
Geçerlilik Tarihi
Sayfa
i
01
02 Haz 2014
iii
01
02 Haz 2014
ii
01
02 Haz 2014
iv
01
02 Haz 2014
1
01
02 Haz 2014
7
01
02 Haz 2014
13
01
02 Haz 2014
2
01
02 Haz 2014
8
01
02 Haz 2014
14
01
02 Haz 2014
3
01
02 Haz 2014
9
01
02 Haz 2014
15
01
02 Haz 2014
4
01
02 Haz 2014
10
01
02 Haz 2014
16
01
02 Haz 2014
5
01
02 Haz 2014
11
01
02 Haz 2014
6
01
02 Haz 2014
12
01
02 Haz 2014
Rev no
DAĞITIM LİSTESİ
1.
Dokümantasyon Birimi (Orijinal Kopya)
2.
Yakıt İkmal Birimi (Elektronik Kopya)
3.
Elektronik Kütüphane ( Elektronik Kopya)
Geçerlilik Tarihi
Sayfa
Rev no Geçerlilik Tarihi
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 1
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
1. AMAÇ VE KAPSAM
Amaç
GDH’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Kara
Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nden almış olduğu yetkiler kapsamında TÜPRAŞ / diğer rafinerilerden, askeri
ve/veya sivil hava alanlarında bulunan akaryakıt sağlayıcılardan, yurt içi / dışında yerleşik yetkili akaryakıt dağıtım
şirketlerinden temin edeceği JET / AVGAZ yakıtının son kullanıcılara satışı, taşınması, depolanması ve hava
araçlarına yakıt ikmali yapıldığı durumlarda can ve mal ve uçuş, emniyetine etki edebilecek risklerin önlenmesi
için uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Bu talimat, GDH Yakıt İkmal Birimi’nde yer alan tüm personelleri, ikmale iştirak eden teknisyenler, pilotlar ve
müşteri gözlemcilerini kapsamaktadır.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 2
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
2. YAKIT İKMAL BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
2.1 Yakıt İkmal Birimi Organizasyon Şeması
2.2 Görev ve Sorumluluklar
2.2.1 Yakıt İkmal Sorumlusu
-
Yakıt ikmali ile ilgili her türlü işte “Önce Emniyet” prensibini her şeyin üzerinde tutmak.
-
Şirketin kendi hava araçlarına veya dışarıdan gelecek hava araçlarına gerek işletilmekte olan heliportta gerekse
yurt içinde her hangi bir noktada yakıt taşımasını ve ikmalini planlamak, kaydını tutmak, yakıt ikmalini
gerçekleştirmek.
-
Şirketin hangara giren tüm yakıtlarının kaydını tutmak, rafineri veya hava alanlarından temin edilen yakıtın
taşımasını yapmak.
-
Taşımada kullanılan tüm araçların ve ikmal sistemlerinin bakım ve onarımını koordine etmek.
-
İkmal akışının kesintisiz devamı için gerekli ünitelerle koordinasyon kurmak.
-
Hangar içindeki ilk yardım dolabını kullanıma hazır tutmak.
-
İkmal ekipmanlarının zamanı geldiğinde veya gerektiğinde değiştirilmelerini sağlamak, değiştirildiği ve sonraki
değiştirileceği tarihleri ilgili formlara kaydettirmek.
-
İkmal ekipmanlarının temizliğini kontrol etmek.
-
Yakıt ikmal birimi formlarının zamanında doldurulmasını sağlamak, formları kontrol ve muhafaza etmek.
-
Yakıt ikmal personellerinin eğitim kayıtlarını takip etmek.
-
Yakıt ikmal personellerinin personel dosyalarının güncelliğini sağlamak.
-
Yakıt tankeri ve sabit deponun her an göreve hazır durumda bulunmasını sağlamak.
-
Hangar içi topraklama sisteminin işlerliğini kontrol etmek.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 3
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
2.2.2Tanker Şoförü
-
Yakıt ikmali ile ilgili her türlü işte “Önce Emniyet” prensibini her şeyin üzerinde tutmak.
-
Yakıt İkmal talimatında yazılı kuralları bilmek ve uygulamak.
-
Yakıt tankerini her an faal ve göreve hazır bulundurmak.
-
Uçuş öncesi helikopterden yakıt numunesi almak.
-
Hava araçlarının yakınında, emniyetli bir mesafede ve dikkatli olarak manevra yapmak.
-
İkmal anında aracın topraklama kablosunu hava aracına irtibatlamak.
-
İşletme sınırları içinde 10 km / saat’ten fazla sürat yapmamak.
-
Lastik değiştirmede dikkat edilecek hususları bilmek ve uygulamak.
-
Araçtaki yangın söndürme cihazlarının niteliklerini ve kullanılmasını bilmek ve bunları hazır bulundurmak.
-
İkmal esnasında tankerin ön ve arka tekerleklerine takoz koymak.
-
Aşağıda yer alan hız limitlerine uymak;
Yakıt tankeri dolu iken;
• Otobanda
60 km/s,
• Şehir içi
30 km/s,
• İşletme sınırları içinde
10 km/s
• Diğer yollarda
50 km/s,
Yakıt tankeri boş iken;
• Otobanda
70 km/s,
• Şehir içi
50 km/s,
• İşletme sınırları içinde
10 km/s
• Diğer yollarda
60 km/s.
NOT: Hava aracına ikmal yapıldığı durumlarda, kaptan pilotun isteği doğrultusunda, ikmali hava aracının teknisyeni de
yapabilir.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 4
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
3. YAKIT TALEBİ, SEVK VE TESLİMİ
Yapılan tüm yakıt satışları için her müşteri ile ‘Akaryakıt Satış ve Taşıma Sözleşmesi’ yapmak ve bu sözleşmenin
güncel olmasını sağlamak GDH Ticaret Birimi’nin sorumluluğundadır. Satışa ilişkin usul ve esaslar, taraflar arasında
yapılacak bu sözleşme ile belirlenecektir. Akaryakıt Satış ve Taşıma Sözleşmesi yapılmayan müşteri talepleri
karşılanmayacaktır.
Akaryakıt talepleri, ‘yakı[email protected]’ adresine e-posta gönderilerek, ‘(312) 232 49-31 no’lu numaraya fax çekilerek
veya ‘0530 763 28 43 no’lu numara aranarak yapılacaktır. Talepler ‘Akaryakıt Talep Formu’ doldurularak
yapılacağı gibi, sözleşmede yetkili kılınmış müşteri temsilcisi tarafından da yapılabilir. Genel Müdürlük tarafından
alınan taleplerin Ticaret Birimi’ne iletilmesi Genel Müdürlüğün sorumluluğundadır. Yakıt en kısa süre içinde
(akaryakıt satış sözleşmesinde belirlenen şekilde) temin edilecek ve Yakıt İkmal Birimine bilgi verilecektir.
Görevli dağıtım personeli için bir örneği Bölüm 7’de yer alan ‘Görev Emri’ formu düzenlenecek, imzalanacak ve
personele teslim edilecektir. Görevli dağıtım personelinin harcırah, yol masrafı vb. giderleri hesaplanacaktır.
Görevin aksamadan yürütülmesi Yakıt İkmal Birimi’nin sorumluluğundadır.
Yakıt İkmal Birim Sorumlusu, sevk ettiği her tanker için aşağıda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra yola çıkış izni
verecektir. Bu işlemler yapılmadan çıkış izni verilmeyecektir. Bunlar;
-
Akaryakıtın usullere uygun olarak yüklenmesi,
-
Yakıt çizelgesinin doldurulması,
-
Üst ve alt çıkış kapaklarının mühürlenmesi,
-
Sevk irsaliyesinin düzenlenmesidir.
Yakıt Dağıtım Personeli, çıkış izni verilen yakıtı, belirtilen noktada müşteriye teslim edecek ve Bölüm 7’de örneği
bulunan ‘Akaryakıt Teslim Makbuzu’ doldurarak imzalayacaktır. Ayrıca teslim edilen akaryakıt için rafineriden
alınmış Bölüm 7’te örneği bulunan ‘Yakıt Analiz Formu’ ile teslim edilen yakıttan alınmış numuneyi ağzı ‘GDH
Yakıt Numune Etiketi’ ile mühürlenmiş şekilde müşteriye teslim edilecektir.
Yakıt İkmal Birimi Sorumlusu, akaryakıtın teslimini takip eden iki gün içinde teslim makbuzunun kopyasını, yapılan
yakıt satışı ve tesliminin kayıtlara geçirilerek muhasebeleşmesini sağlamak için GDH Genel Müdürlüğe
gönderecektir.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 5
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
4. YAKIT İKMAL SİSTEMİ ELEMANLARININ KONTROLÜ VE BAKIMI
4.1 Tankerler
-
Kullanılan tankerlerin üst kapak iç yüzeyleri, contaları, iç yüzey epoksi boyası ve tankere yakıt girişi ve
çıkış arasında yer alan (vana, tank, hortum, sayaç v.b.) tüm ekipmanlar her gün kontrol edilecek ve
Bölüm 7’de bulunan ‘Yakıt Tankeri Kontrol Formu’ doldurulacaktır.
-
Kontrollerde işlevini kaybettiği belirlenen filtreler değiştirilmek zorundadır. Bu doğrultuda filtrelerin
takibi Yakıt İkmal Birimi tarafından yönetilen elektronik bir takip sistemi yardımı ile takip edilir.
-
Değiştirilen her filtrenin dış kabına değiştirildiği tarih ve bir sonraki değişim tarihi kaydedilecek ve
değişimi yapan yakıt dağıtım personeli tarafından imzalanacaktır.
-
Kontrolü yapan yakıt dağıtım personeli, kontrol sonuçlarını Yakıt İkmal Birimi Sorumlusuna rapor
edecektir. Yetersiz görülen noktaların, düzeltilmesi / temini sorumluluğu Yakıt İkmal Sorumlusundadır.
Yakıt İkmal Araçlarının Tamir ve Bakım Kayıt Formu, Filtre
4.2 Tanklar
-
Üretici aksini bildirmedikçe, tüm tankların içi, tank mühürleri ve basınç düşürme vanası yılda en az bir
kere kontrol edilmelidir. Ayrıca tüm göstergeler ve basınç vanaları yılda en az bir kere kalibre edilmelidir.
-
Kontrolü yapan yakıt dağıtım personeli, kontrol sonuçlarını Yakıt İkmal Birimi Sorumlusuna rapor
edecektir. Yetersiz görülen noktaların, düzeltilmesi / temini sorumluluğu Yakıt İkmal Sorumlusundadır.
-
Tanker kontrollerinin kayıtları ve temizliği Bölüm 7’de yer alan ‘Tank/ Tanker Temizlik Kaydı ve Kontrol
Formu’ kullanılarak yapılacaktır.
Tankların Temizlenmesi:
-
Jet yakıt tankları sadece yüksek basınçta su ya da buharla temizlenecektir.
-
Çözücü, kimyasal ve deterjanlar kesinlikle kullanılmayacaktır.
-
Su ile yapılan tüm temizliklerden sonra, tankın yüzeyini kurulamak amacıyla silecek (çek çek) ve
pamuksuz paspas kullanılacaktır.
-
Tankın içinde su kalmayana kadar kurulama işlemi devam edecek ve uygulanabildiği sürece doğal
havalandırma yoluyla kuruması sağlanacaktır.
-
Yapılan kontrollerin tarihleri, tankın üzerindeki etiketlere işlenecektir.
4.3 İkmal Araçları
-
Tüm yakıt ikmal araçların periyodik bakımlarının yapılmasından Yakıt İkmal Birimi Sorumlusu ile birlikte
tüm yakıt dağıtım personelleri sorumludur. İkmal aracı bakımı için Yakıt İkmal Birimi Sorumlusu
tarafından GDH Genel Müdürlüğe bilgi verilecek ve teklif alınarak aylık / üç aylık bütçe oluşturulacaktır.
-
İkmal araçlarının tamiri / bakımı, araçların üreticisinin belirlediği şekilde Yakıt ikmal Birimi tarafından
kurulan elektronik bir takip sistemi üzerinden yapılacaktır.
-
Kontrolü yapan yakıt dağıtım personeli, kontrol sonuçlarını Yakıt İkmal Birimi Sorumlusuna rapor
edecektir. Yetersiz görülen noktaların, düzeltilmesi / temini sorumluluğu Yakıt İkmal Sorumlusundadır.
4.4 Yakıt Kalite Kontrolü
-
Yakıt ikmal sistemi elemanlarının, sistemle uyumlu, yakıtta su tespit ettiğinde yakıt akışını kilitleyen, API
1583 gerekliliklerini karşılayan su bloklama filtresi kullanılacaktır. Bu filtrelerinin üzerine kolayca
görülebilen, bir sonraki kontrol ve değişim tarihlerini gösteren etiket yerleştirilecek ve bu bilgiler uygun bir
kayıt sisteminde takip edilecektir.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
-
-
Sayfa: 6
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
Yakıt tanklarına yakıt ilavesi yapıldıktan ya da yakıt varillerinin konumu değiştirildikten sonra tanktaki
yakıtın yüksekliğine bağlı olarak en az bir saat dinlendirilecektir. Dinlendirme işlemi yapılmadan, yakıt
numunesi alınmayacak ve yakıt servise sunulmayacaktır. Yakıt tanklarının üzerine yakıtın dinlenme
süresinin başlangıç ve bitiş zamanını gösteren bir etiket yerleştirilecektir. Eğer yakıt sistemi tek bir tanktan
besleniyor ise, sistemdeki tüm pompalara yakıtın dinlenme sürecinde olduğunu gösteren bir etiket
yerleştirilecektir.
Yakıt ikmal sisteminin boru tesisatı paslanmaz çelikten üretilecek ve bağlantı noktaları kaynak ile
birleştirilecektir. Eğer boru tesisatının üretiminde normal çelik kullanıldıysa, boru tesisatı onaylı bir epoksi
kaplayıcı ile kaplanacaktır.
Yakıt tankları belirli bir eğimle yerleştirilecek ve tankın en alt noktasında yer alan sump drain noktası
numune alma işlemleri için kullanılacaktır.
Yakıt ikmal tankerlerinde kırılabilir mühür kullanılması, yakıtın içeriğinin ve miktarının korunmasını
sağlayacaktır.
Filtre etiketlerinin doldurulması ve uygun yerlere yapıştırılması, yakıt tanklarında yakıtın dinlendirilme
sürecinde gerekli etiketlerin doldurulması ve uygun yerlere yapıştırılması, yakıt tankerlerine yakıt dolumu
yapıldıktan sonra mühür kullanılması işlemlerinin yapılmasının sorumluluğu yakıt ikmal personellerine,
kontrolünün sorumluluğu da Yakıt İkmal Sorumlusuna aittir.
4.5 Yakıt Sisteminden Numune Alma Esasları
Aşağıda belirtilen numune miktarları, numuneye kaynaklık eden yakıtın kullanıldığı gün içerisinde yapılan tüm
uçuşlar sona erene kadar saklanacaktır. Bunlar;
-
Hava aracının yakıt deposundan her gün ilk uçuştan önce (Hava aracı ya da su detektör cihazı üreticisinden
aksi bildirilmediyse ½ litre)
-
Her yakıt tankından ( 2.0 litre )
-
Her yakıt filtresi ve monitöründen ( 2.0 litre)
-
Her gün ilk yakıt dağıtım işleminden önce, her yakıt tabancasından (2.0 litre)
Numune kabını olarak temiz suya dayanıklı, ağzı vidalı cam kavanozlar kullanılacaktır. Numune alındıktan sonra
numune kabının ağzının iyice kapalı olduğunu kontrol edilecek ve vakit kaybetmeden numune etiketi ile
mühürlenecektir. Ayrıca kapların üzerine, yakıt kaynağını ve numune alınma tarihini belirten bir etiket
yerleştirilecektir. Numune etiketinin bir örneği bu Bölüm 7.7’de yer almaktadır. Numunelerden daima aynı
şartlarda iki örnek alınacak, bir tanesinin GDH’ de saklanacaktır.
Numune alma, numune kabının ağzının numune etiketi ile mühürlenmesi, kapların üzerine yakıt kaynağı ve
numunenin alım tarihinin yazılması, saklanması işlemlerinin sorumluluğu yakıt ikmal personeline aittir. Bu
işlemlerin kontrolünün sorumluluğu ise Yakıt İkmal Sorumlusuna aittir.
4.6 Varilde Muhafaza Edilen Yakıt ile İlgili Esaslar
Varillerde muhafaza edilen yakıt ile ilgili esaslar aşağıdaki sıralanmaktadır;
-
Yakıtı mühürlü varillerde muhafaza etmek.
-
Varil stoklarını, yakıtın varile konulma tarihinden sonraki 12 ay içinde tüketmek.
-
Varilleri yatay olarak muhafaza etmek, nemlenme ve pas oluşumunu engellemek için kapak kısmını kapak
olmayan kısma göre biraz daha aşağıda bulundurmak.
-
Her yakıt varilinden numune almak, su detektör kapsülleri ya da içinde su olmadığını belirleyecek bir
macun ile test etmek, gözle yakıtın rengini ve atık olum olmadığı kontrol etmek.
-
Varilin dolumun da su bloklama filtre sistemi ile donatılmış pompa kullanmak.
-
Pompa borularının varilin en az 50 mm altından daha fazla genişlememesine dikkat etmek.
-
Hava aracının dolumun dan önce, hortum ve tabancadaki kirliliğin giderilmesi için konteynıra bir miktar
yakıt pompalamak, kirlilik barındıran variller için tıkacın ucuna standart olarak kullanılan ‘×’ işaretini
koymak.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 7
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
4.7 Hava Aracı Motorları Çalışırken Hava Aracı Yakıt İkmali
GDH sıcak ikmal yapılmasını tavsiye etmemektedir. Ancak ilgili helikopterin sorumlu kaptanının yazılı beyanı
alınarak ve gerekli emniyet tedbirleri alınarak hava aracının Uçuş El Kitabı’nda yer alan sıcak ikmal usullerine
göre sıcak ikmal yapılabilir.
4.7.1.Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
-
Pilot, yapılması gereken kontrollerin uygulandığından emin olacaktır.
Yakıt dolum işlemi boyunca telsiz cihazları kesinlikle kullanılmayacak ve tüm dış uyarı ışıklandırmaları,
radarlar, altimetre, transponder ve DME ekipmanları kapatılacaktır.
Yakıt ikmal işlemi başlamadan önce yakıt istasyonu ve yakıt hortumundan hava aracına yapılması
gereken tüm topraklama işlemleri yapılacaktır.
Yakıt ikmal operasyonları başlamadan önce yolcular hava aracından indirilecektir.
• Eğer kaptan pilot emniyet açısından hava aracında bulunan yolcularla birlikte dolum
yapılabileceğine karar verirse, yolcular mutlaka bu durumdan ve yangın durumunda yapılması
gerekenler hakkında bilgilendirilecektir.
• Tüm emniyet kemerleri açık olacaktır ve yakıt dolumu yapılan tarafa açılan ana çıkış kapısı açık
olacaktır. Yolcuların sigara içmesine izin verilmeyecektir.
• Dolum bittiği zaman kaptan pilot, tüm dolum ekipmanların hava aracından uzaklaştırılmış
olduğundan emin olacak, benzin deposu kapağını emniyetli bir şekilde kapatacak ve hava aracını
uçuşa hazır hale getirecektir.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 8
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
5. OPERATÖRE İLİŞKİN USULLER
-
Topraklama kablosu bağlanmadan ikmal yapılmamalıdır.
-
Sayaç çalışırken numaratör sıfırlanmamalıdır.
-
Dolum ve ikmal sırasında, manyetik elektriklenmeye sebep olabilecek aletler (cep telefonu, telsiz v b.)
kapatılmalı veya uzak tutulmalıdır.
-
İkmal yapılmadan önce, tank veya tankerin çıkış tabancasının temiz olduğundan emin olunmalı, gerekirse
temizlenmelidir.
-
İkmal yapılmadan önce numune alınmalı, gözle kontrol edilmeli, kontrol sonrası uygun bulunur ise ikmal
yapılmalıdır.
-
Alınan numuneneler uçuş bitinceye kadar muhafaza edilmelidir.
-
İkmal tabancası ve tankerin /tankın uygun bir şekilde topraklanması sağlanmalıdır.
-
İkmal sırasında, ikmal personeli helikopterin başından ayrılmamalıdır.
-
İkmal sırasında, ikmal yapılan yere yakın bölgeye başka bir helikopterin inmesi yada havalanması halinde,
deponun içine toz kaçma ihtimali bulunduğundan, ikmal kesilmeli veya toz girmemesi için tabanca üstü
bir bez ile örtülmelidir.
-
Yağışlı havalarda zorunlu kalınmadıkça ikmal yapılmamalıdır.
-
İkmal yapılmadan önce, tabanca ile numune alınarak, tabancanın ucu dezenfekte edilmelidir.
-
Bölgede görev yapan personel tarafından, her gün sabah mesai başlangıcında, yakıt tankının yakıt giriş
ve çıkışları gözle kontrol edilmeli, giriş ve çıkışlarda olağan dışı bir durum varsa veya mekanik olarak
kullanılan kilit, mühür sisteminde kopukluk varsa, derhal ilgililere haber verilmelidir.
-
Her sabah, tank ve tanker tahliye bölümünden su kontrolü yapılmalıdır.
-
Akşam ayrılmadan önce depo giriş ve çıkışları emniyete alınmalıdır.
-
İkmal sonrası hortum sarılmadan önce motor mutlaka durdurulmalıdır.
-
Depoya yakıt boşalttıktan sonra, yakıtın dinlendirilmeli daha sonra ikmal yapılmalıdır.
-
Yakıt tankerlerinde güncel Yakıt Analiz Raporu bulundurulmalı ve istendiğinde müşteriye sunulmalıdır.
-
İkmalde görev yapan tüm personel iş ve işçi sağlığı açısından önemli görülen, eldiven, tulum, çizme vb.
gereçleri kullanmalıdır.
-
Akaryakıt ikmal teçhizatı üzerinde, yangın tehlikesi yaratacak mahiyette bir noksanlık veya hata varsa,
ikmal faaliyetine derhal son verilmelidir.
-
Gerek ikmal öncesi gerekse ikmal sırasında ve sonrasında belirtilen hususlara uyulması, uymayanların
uyarılması gerekmektedir.
-
Uzun süreli görevlerde yapılacak kontroller tanker şoförü tarafından yapılacak ve yakıt sorumlusuna
bildirilecektir.
Tavsiye edilen bu hususlar, ikmal ve kullanımın güvenliğini artırarak, uçuş emniyetine olumsuz etki edecek
eylemlere önlem almak içindir.
Her kullanıcı, bu tavsiyelere ilave olarak önemli gördükleri ikaz ve uyarıları yapmak ve talimat içinde yer almasını
sağlamak maksadıyla GDH Yakıt İkmal Birimine iletmek zorundadır.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 9
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
6. İDARİ KONULAR
6.1 Satış
Mesaiye geliş gidişler ve mesai saatleri içerisinde iş ya da özel bir nedenle için işyerinden ayrılmak Yakıt İkmal
Sorumlusunun iznine tabidir.
6.2 Görevlendirme
-
Dağıtım Sorumlularına, görevlendirildikleri her görev için GDH Harcırah Yönetmeliğinde belirtilen günlük
ücret ödenir. Ödenen bu ücretler dağıtım sorumlusunun teklifi Genel Müdür’ün onayı ile yükseltilebilir.
-
Yol boyunca oluşabilecek masraflar GDH Harcırah Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
7.FORMLAR
.
7.1 Tank/Tanker Temizlik Kaydı ve Kontrol Formu
Üç aylık periyotlarla uygulanacaktır.
Sayfa: 10
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
7.2 Numune Etiketi
Sayfa: 11
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
Sayfa: 12
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
7.3 Yakıt İkmal Personeli Bilgileri ve Eğitimleri
Yakıt ikmal personelinin bilgilerinin yazıldığı formlar, her personel için ayrı hazırlanan personel dosyalarında,
personelin kimlik belgesi, sürücü belgesi kopyaları ve eğitim kayıtlarıyla muhafaza edilecektir. Yakıt İkmal
Sorumlusu’nun tercihi doğrultusunda personel dosyalarında saklanması gereken tüm bilgi ve belgeler, elektronik
ortamda muhafaza edilebilir.
Hava aracının yakıt ikmali, uygun eğitimleri almış personel tarafından yapılacaktır.
Yer hizmet firmaları GDH’nin yakıt ikmal prosedürleri ile ilgili verdiği eğitimleri almak koşuluyla servis
yapabilecektir.
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
7.4 Akaryakıt Teslim Makbuzu
Sayfa: 13
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
7.5 Yakıt Analiz Formu
Sayfa: 14
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
7.6 Görev Emri Formu
Sayfa: 15
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
AKARYAKIT SATIŞ, TAŞIMA, DEPOLAMA VE İKMAL TALİMATI
7.7 Yakıt Tankeri Kontrol Formu
Yakıt tankerleri her gün aşağıda yer alan formla kontrol edilecektir.
Sayfa: 16
Rev no : 01
Geç. : 02 Haz 14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
766 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content