close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Koşulları - Türkiye İş Bankası

embedDownload
15 ŞUBAT 2015
MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ
ANKARA ÇAĞRI MERKEZİ
Bankamız Ankara Çağrı Merkezinde gelen çağrılar ve/veya dış arama birimlerinde
görevlendirilecek,

Pozitif düşünen,

Müşteri memnuniyetinin kurumlar için vazgeçilmez olduğuna inanan,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

İletişim ve ikna yeteneğine sahip,

İnsan ilişkilerinde başarılı,

Güzel ve akıcı Türkçe konuşan,

Uzun süre yüksek konsantrasyonda çalışabilecek,

7 gün 24 saat vardiya düzeninde görev alabilecek,

Ekip ruhuna inanan ve

Bankacılıkta kariyer yapmayı hedefleyen,
Çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere, 15 Şubat 2015 Pazar günü Ankara ilinde Memur
Alım Sınavı gerçekleştirilecektir.
Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Çağrı
Merkezimizde Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.
İşe Alım Süreci
Alım süreci;

Başvuru

Genel Yetenek Testi

Mülakat

Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır.
Başvuru
Sınava başvurular 05 Şubat 2015 Perşembe günü saat 10:00’a kadar sadece
ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz
veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün
değildir.
1
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü
aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen
başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru
yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı
olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti
gönderilecektir.
Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta
adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun
alım
sürecinin
hangi
aşamasında
fark
edildiğine
bakılmaksızın
süreç
dışında
bırakılacaklardır.
Sınav
Sınav Yöntemi
Sınavın ilk aşaması “Genel Yetenek Testi”dir.
İlk aşama sonucunda uygun bulunan
adaylar alım sürecinin bir sonraki aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.
Sınav Tarihi ve Yeri
Sınav 15 Şubat 2015 Pazar günü ANKARA ilinde yapılacaktır.
Sınav Davetleri
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 18:00’den
itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu
tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.
Belge Hazırlama
Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları
doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama
süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun
bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.
2
Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

15 Şubat 1985 ve sonrasında doğmuş olmak

Ankara ilinde ikamet ediyor olmak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm
giymemiş olmak

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak

Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken Mayıs
2016 celp dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak

Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (İşe alım
aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelenecektir.)

Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek
Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme
merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak

15 Şubat 2015 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki
bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili
makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu
belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)
3
BÖLÜM
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri (*)
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (*)
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (*)
Bilgisayar Mühendisliği (*)
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (*)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Elektrik Mühendisliği(*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Elektronik Mühendisliği (*)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Enformasyon Teknolojileri
Enformatik
Enformatik (Almanca)
Finans Matematiği
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk
İktisat
İletişim
İletişim Bilimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Mühendisliği (*)
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş İdaresi
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
İşletme-Ekonomi
BÖLÜM
Kamu Yönetimi
Kontrol Mühendisliği (*)
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Makine Mühendisliği (*)
Makine ve İmalat Mühendisliği (*)
Maliye
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği (*)
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (*)
Pazarlama
Pazarlama / Satış Yönetimi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sistem Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Telekomünikasyon Mühendisliği (*)
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
Uluslararası Finans
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası, İktisat, İşletme Programları
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Yazılım Mühendisliği (*)
Yönetim Bilimleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık ve dengi dallarda
yüksek lisans yapmış olmaları şartı ile kabul edilecektir.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content