close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Koşulları - Türkiye İş Bankası

embedDownload
07 ŞUBAT 2015
DİYARBAKIR BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ
Bankamızın DİYARBAKIR bölgesinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere 07 Şubat
2015 Cumartesi günü sınavla Memur alımı gerçekleştirilecektir.
Diyarbakır Bölgesine bağlı iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt,
Şırnak ve Van’dır. Görev teklifleri kadro ihtiyacı oluşacak şubeler için yapılacaktır.
İşe Alım Süreci
Memur alım süreci

Başvuru

Genel Yetenek Testi

Mülakat

Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro
olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.
Başvuru
Sınava başvurular 30 Ocak 2015 Cuma günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr
adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel
Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü
aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen
başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru
yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı
olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti
gönderilecektir. Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için
başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun
alım
sürecinin
hangi
aşamasında
fark
edildiğine
bakılmaksızın
süreç
dışında
bırakılacaklardır.
1
Sınav
Sınav Yöntemi
Sınavın ilk aşaması “Genel Yetenek Testi”dir.
İlk aşama sonucunda uygun bulunan
adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
Sınav Tarihi ve Yeri
Sınav 07 Şubat 2015 Cumartesi günü Diyarbakır ilinde yapılacaktır.
Sınav Davetleri
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 03 Şubat 2015 Salı günü saat 18:00’den itibaren İş
Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten
itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.
Belge Hazırlama
Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları
doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama
süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun
bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.
Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

07 Şubat 1985 ve sonrasında doğmuş olmak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm
giymemiş olmak

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak

Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken Mayıs
2016 celp dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak

Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım
aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelenecektir.)

Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek
Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme
merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak

07 Şubat 2015 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki
bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili
makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu
belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)
2
BÖLÜM
BÖLÜM
Aktüerya
Kamu Yönetimi
Aktüerya Bilimleri
Kontrol Mühendisliği (*)
Avrupa Birliği İlişkileri
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Bankacılık
Makine Mühendisliği (*)
Bankacılık ve Finans
Makine ve İmalat Mühendisliği (*)
Bankacılık ve Finansman
Maliye
Bankacılık ve Sigortacılık
Matematik
Bilgi Teknolojileri
Matematik Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri (*)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (*)
Matematik-Bilgisayar
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (*)
Mekatronik Mühendisliği (*)
Bilgisayar Mühendisliği (*)
Muhasebe
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (*)
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
Muhasebe ve Denetim
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bilgisayar-Enformatik
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
Muhasebe ve Finansman
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (*)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Pazarlama
Ekonometri
Pazarlama / Satış Yönetimi
Ekonomi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Ekonomi ve Finans
Sermaye Piyasası
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Sigortacılık
Elektrik Mühendisliği(*)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Sistem Mühendisliği (*)
Elektronik Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Endüstri Mühendisliği
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği (*)
Enformasyon Teknolojileri
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
Enformatik
Uluslararası Finans
Enformatik (Almanca)
Uluslararası İlişkiler
Finans Matematiği
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Halkla İlişkiler
Uluslararası İşletme
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Uluslararası İşletmecilik
Hukuk
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İktisat
Uluslararası Ticaret
İletişim
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İletişim Bilimleri
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnşaat Mühendisliği (*)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İstatistik
Uluslararası, İktisat, İşletme Programları
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Uygulamalı Matematik
İş İdaresi
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
İşletme
Yazılım Mühendisliği (*)
İşletme Bilgi Yönetimi
Yönetim Bilimleri
İşletme Enformatiği
Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme Mühendisliği
Yönetim ve Organizasyon
İşletme-Ekonomi
(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık
ve dengi dallarda yüksek lisans yapmış olmaları şartı ile kabul edilecektir.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content