close

Enter

Log in using OpenID

bilgi ve iletişim teknolojileri politikası

embedDownload
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI
Çakır Eğitim Kurumları Bilişim ve İletişim Teknolojileri Politikasının temel amacı kendi
öğrenme sorumluluğunun farkında olan öğrencilerimizi akademik dürüstlük ilkelerine bağlı,
ahlaki değerlere saygılı ve bu değerleri benimseyip uygulayan bireyler olarak
yetiştirmektedir. Okul topluluğunda, ahlaki değerlere hayatımızın boyunca her alanda değer
vermemiz gerektiği fikri önemsenmektedir.
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Politikası tüm okul topluluğunu ( öğretmen, öğrenci,
personel )kapsar. Okul topluluğundaki tüm bireylerin, kurumumuza ait bilişim teknoloji
kaynaklarını ve kurumumuz tarafından erişimi sağlanan tüm kaynakları kullanma hakkı
vardır. Bu kaynakları kullanırken tüm bireylerin, yasal kanunlar ve kurumumuzca tespit
edilmiş Bilişim ve İletişim Teknolojileri Politikasına uygun şekilde davranması
beklenmektedir. Okul topluluğundaki tüm bireyler; elektronik medya, telif hakkı, gizlilik ve
güvenlik ile ilgili kanunlara uymakla mükelleftirler. Tüm bireyler, okul içi ya da dışı kişi ve
kurumlarla iletişim kurarken, her türlü etkileşimin Çakır Eğitim Kurumlarıyla özdeşleşeceğinin
bilincinde olmalıdır.
Kurumumuzda, bilişim teknolojileri kaynaklarının çocuk istismarı, her türlü taciz, telif
hakkı ihlali, hırsızlık, yetkisiz erişim ve diğer kanun ihlalleri için kullanımı kesinlikle yasaktır.
GiZLiLiK
Çakır Eğitim Kurumlarında her bireyin, bilişim teknolojileri kullanımı gizliliğine yönelik
beklentileri bulunmaktadır. Kanunlar ve Bilişim ve İletişim Teknolojileri Politikası
doğrultusunca bilgisayar ve telefon sistemlerine yetkisiz erişim kesinlikle yasaklanmıştır. Bilgi
elde etmek için takma isim ve asılsız kimlik kullanarak ilgili kişinin izni olmaksızın herhangi bir
elektronik araç kullanılamaz. Diğer kullanıcıların bilgisayar ve ağ kullanımlarını takip etmek
adına bilgisayar kayıtlarına izinsiz erişimde bulunmaları, şifre hırsızlığı ya da kişilere özel
bireysel yetkilere izinsiz erişim yasaklanmıştır. Hesap sahibi, hesabındaki bilgileri diğer
kullanıcılar tarafından ulaşılabilir hale getirmediği sürece, bu veriler gizli kabul edilmektedir.
Sistem operatörleri, idari ve yetkili kadro, bilişim kaynaklarını, şirket bilgilerine
ulaşmak, sistem ve ağ bakımı yapmak amacıyla yasal yükümlülüklere ve Bilişim ve İletişim
Teknolojileri Politikasına uygun olacak biçimde kullanabilirler. Kişisel bilgisayarlar, çalışma
alanları, dosya sunucuları, yazıcılar, ve benzeri cihazları içeren yerel ağ bağlantısı ve yerel
kaynaklar da aynı gizlilik uygulamalarına dahildir.
FİKİR HAKKI
Çakır Eğitim Kurumları okul topluluğundaki tüm bireylerin, elektronik ortam dahilinde
fikir hakkı ile ilgili yasal düzenlemelerin ve politikalarının nasıl işlediği konusunda bilinçli
olmalarını ve başkalarının haklarına saygılı olmalarını beklemektedir.
Okul toplumunun hiçbir üyesi, bir diğerinin hakkını çiğneyecek ya da telif hakkı
yasasını ihlal edecek biçimde, başkasına ait içerik ya da malı kullanamaz. Lisans ya da telif
hakkı ile korunmakta olan bir yazılım programının izinsiz kopyalama veya kullanımı, medeni
kanun ve ceza kanununda suç teşkil edebileceğinden yasaklanmıştır.
Okul topluluğundaki bireyler, çalışmalarını elektronik ortama koyduklarında bu
verilerin genel paylaşıma açık halde olacağının ve haklarını tehlikeye atacaklarının bilincinde
olmalıdırlar.
Çakır Eğitim Kurumlarında tüm bireylerin kullanmakta olduğu her tür yazılım, yasal
olarak lisanslı olmalıdır. Çakır Eğitim Kurumlarının, programcılardan ve tedarikçi firmalardan
almış olduğu pek çok farklı yazılım için kullanım lisansı mevcuttur. Okul topluluğundaki tüm
bireylerin bu yazılımları, lisans kararlarına uygun biçimde kullanması beklenmektedir.
KAYNAKLARIN PAYLAŞIMI
Okul topluluğunun tüm bireyleri, bilişim kaynakları kullanımında eşdeğer hakka
sahiptirler. Hiç kimse kuruma ait olan ya da olmayan bilgisayar sistemlerini, ağlarını veya
kişisel bilgisayar performansını geriletme yahut toplum dâhilindeki kullanıcıları bilişim
kaynaklarından veya yasal erişim fırsatından mahrum bırakma hakkına sahip değildir.
Çakır Eğitim Kurumları dâhilinde yahut dışında, ağ şifresi ya da özel bir şifre; bilgisayar
sistemine veya ağ bağlantısına zarar vermek, kaynaklara yetkisiz ulaşmak ya da kaynakları
başkalarının elinden almak amacıyla kullanılamaz.
HESAP ve İSİMLENDİRME PROSEDÜRLERİ
Öğrenci, eğitimci ve personel isimleri, gereken ilgili bilgiler ile birlikte Çakır Eğitim
Kurumları “isim dizini” (DND) olarak bilinen elektronik veri tabanına kaydedilmektedir.
İdaresi Bilişim Hizmetleri bölümü tarafından yapılan bu dizine girilen bir kayıt, Çakır Eğitim
Kurumları bünyesinde sağlanan ağ hizmetine erişim hakkına sahiptir ve kullanıcı
tanımlamasına gerek duyulmaktadır. Buna örnek olarak, Çakır Eğitim Kurumları ana
elektronik posta sistemi ve kurum tarafından sağlanan erişim sınırlamalı bilişim kaynakları
verilebilir.
Okul topluluğundaki bazı bireylerlerin, farklı isim dizinlerinde erişim hakları ve
hesapları mevcuttur ki bu şekilde Çakır Eğitim Kurumları adına yapılacak işlemleri
tamamlayabilmektedirler. Bu bölüm dâhilinde bir isim dizini “girişi, kullanıcı adı, başka türlü
bir yetkilendirme” ya da “kimlik doğrulama sistemi” veya hesap, “hesap” olarak
isimlendirilecektir.
Bir hesap sahibi, o hesabın erişim bilgilerini, okul dâhilinde bir meslektaşlarıyla ya da
okul dışından biri veya aile bireyleriyle hesabının kullanımına imkan verecek biçimde,
paylaşmamalıdır. Hesap sahipleri aşağıda belirtilen bilişim teknolojileri kullanımı ile ilgili
maddelerden bir ya da fazlasını sergilerse hesap geçici veya kalıcı biçimde iptal edilebilir:
1. Sözde ya da mahkeme tarafından suçlu bulunarak herhangi bir suç faaliyetine katılmış
olmak,
2. Çakır Eğitim Kurumları Bilişim ve İletişim Teknolojileri Politikasını ihlal edecek
davranışta bulunmak,
3. Okul dâhilindeki interneti ve bilgisayar ağını, kişinin kendi kazancı veya Çakır Eğitim
Kurumları tarafından resmi olarak onaylanmayan ticari amaçlar için kullanmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content