close

Enter

Log in using OpenID

İspir İlçe Emniyet Amirliği

embedDownload
İSPİR TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
Sürücü Sertifikası
Sağlık Raporu
Adli Sicil Belgesi
Nüfus Cüzdanı
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
Öğrenim Belgesi
25 Dakika
Fotoğraf
Harç Makbuzu
Müracaat Formu
YENİ KAYIT
Fatura
Uygunluk Belgesi
Ötv Makbuzu
Sigorta Poliçesi
İki Adet Müracaat Formu
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
Nüfus Cüzdanı
20 Dakika
DEVİR
Noter Satışı
İki Adet Müracaat Formu
Sigorta Poliçesi
Trafik Tescil Belgeleri
SÜRÜCÜ VE ARAÇ SORGULAMA
İŞLEMLERİ
Sorgu - Pol-Net Üzerinden
2 Dakika
SÜRÜCÜ BELGESİ İSTATİSTİKLERİ
Bilgisayar Kayıtları
10 Dakika
SÜRÜCÜ BELGELERİNE UYGULANAN
TRAFİK CEZALARINA AİT BELGE
Sürücü Belgesi
5 Dakika
TRAFİK CEZALARINA AİT BELGE
Trafik Ve Tescil Belgesi
5 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : (BİRİM AMİRLERİ)
İkinci Müracaat Yeri: İSPİR KAYMAKAMLIĞI
İsim
: Mustafa DUTAK
İsim:Faik Oktay SÖZER
Unvan
: Emniyet Amiri
Unvan:Kaymakam
Adres
: İlçe Emn.Amr..
Adres:İspir Kaymakamlığı
Tel
: 0 442 451 39 99
Tel: 0 442 451 43 21
İSPİR BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
BULUNDURMA RUHSATI İŞLEMLERİ
1-Silah bulundurma satın alma veya devir alma
talebine ilişkin dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-5 (adet) fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu
5-Adli sicil kaydı
6-Sağlık raporu
7-Nüfus kayıt örneği
8-ikametgah
9-Harç makbuzu
BELGELERİN TAMAMLANMASINA
MÜTEAKİP EN GEÇ BİR HAFTA
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI İŞLEMLERİ
1-Yivsiz tüfek alma talebine ilişkin dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-5 (adet) fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu
5-Adli sicil kaydı
6-Sağlık raporu
7-Nüfus kayıt örneği
8-ikametgah
9-Harç makbuzu
PASAPORT
1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2-İki(2) adet biometrik fotoğraf
3-İstemiş oldukları pasaportun defter ve harç
bedelinin ödenmis olması kaydı ile müracaat
alınır.
BELGELERİN TAMAMLANMASINA
MÜTEAKİP EN GEÇ BİR HAFTA
15 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : (BİRİM AMİRLERİ)
İkinci Müracaat Yeri: İSPİR KAYMAKAMLIĞI
İsim
: Mustafa DUTAK
İsim:Faik Oktay SÖZER
Unvan
: Emniyet Amiri
Unvan:Kaymakam
Adres
: İlçe Emn.Amr..
Adres:İspir Kaymakamlığı
Tel
: 0 442 451 39 99
Tel: 0 442 451 43 21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content