close

Enter

Log in using OpenID

Çat İlçe Emniyet Müdürlüğü - Erzurum Emniyet Müdürlüğü

embedDownload
ÇAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2
SIRA NO
1
2
3
HİZMETİN ADI
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI İŞLEMLERİ
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
Mermi Satın Alma Belgesi Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-4 Adet Fotoğraf
2-Yivsiz Tüfek satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe
3-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Alındı Belgesi
4-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
5-Doktor Raporu
6-Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu
7- T.C. Kimlik numarası beyanı
1-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 Adet Fotoğraf
2-Silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe
3-T.C. kimlik numarası beyanı
4-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
5-Silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair heyet
raporu
6-Silah ruhsatı istek formu
7- Vergi harç makbuzu
8- Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu (İşyerinde bulundurma
ruhsatı talep edenler bu belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile
ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya
muvafakat getireceklerdir.)
1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe
2- Ruhsatname aslı ve fotokopisi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Tüm Belgeler
Hazır Olduğunda
(2 Gün)
Evrakların tam ve
tahkikatın
bitiminden
itibaren (7) Gün
1 Gün
1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe
2- Ruhsatname aslı ve fotokopisi
4
5
1 Gün
Silah Nakil Belgesi Verilmesi
1-Araç Ruhsatı
Kaza Yeri Terkler, Yaralamalı ve Maddi 2-Sürücü Belgesi
3-Nüfus cüzdanı
Hasarlı trafik kazası müracaatları
4-Doktor Raporu (Adli Rapor)
6
Adli Tahkikatlar
7
İdari Tahkikatlar
8
Kabahatler Kanunu
Konusu şikayete bağlı adli olaylarda Cumhuriyet Savcıları ve
mahkemede görevli Hakimlerce vatandaşlardan istenilen
belgeler
Kimlik Bildirme ile ilgili olarak 3 adet çalışanlara ait Kimlik
Bildirme Formu ve 3 adet nüfus cüzdun fotokopisi diğer
hizmetler kurumumuz tarafından sunulmamaktadır.
Kurumumuz sadece istekte bulunan kurumlar adına tahkikat
yapmaktadır.
---------
1- Adli mercilere
sevkedilinceye
kadar 2- (1-10)
gün içerisinde
1-10 Gün
içerisinde
1-10 Gün
içerisinde
Adli mercilere
sevk edilinceye
kadar
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk
müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
: Çat İlçe Emniyet Müdürlüğü
: Ali DURMUŞ
: İlçe Emn. Md./3. Sınıf Emn.Md.
: Çat İlçe Emniyet Müdürlüğü
: 611 20 58
: 611 20 66
İkinci Müracaat Yeri: Çat Kaymakamlığı
İsim : Doğan DİNÇ
Unvan : Kaymakam
Adres : Çat Kaymakamlığı
Tel : 611 20 22
Faks :
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content