close

Enter

Log in using OpenID

Argus European Base Oils Markets 2014

embedDownload
Argus European Base Oils
Markets 2014
Konferansa katılmak için en
önemli üç neden:
19-20 Mart 2014
Swissotel The Bosphorus, İstanbul, Türkiye
• Avrupa pazarlarından kritik önemde
güncel bilgilere ulaşabilirsiniz
• Türkiye’ye özel piyasa içinden
bilgiler alabilirsiniz
• Önemli, yeni iş bağlantıları
kurabilirsiniz
argusmedia.com/euro-baseoils
Konferansta tartışılacak bazı konu ve temalar:
Katılması Kesinleşen Konuşmacılar:
•
•
•
•
•
Joe Rousmaniere, Head of Base Oil
Strategy, Petronas
Michel Sanchez Rivas, PAO Market
Development Manager EMEA, INEOS
Bülent Hayaloğlu, Grup Başkanı,Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığı, EPDK
Selçuk Akat, Başkan, MAPESAD
Libby George, Deputy Editor, Argus Base
Oils, Argus
Christian Hartmann, Chief Executive
Officer, Puralube
Paul Kerwin, Sales Manager, SK
Lubricants
Peter Tjan, President, ATIEL
Alan Outhwaite, Manager, Base Oil
Business Development, Chevron
Marco Corradi, Technology Manager,
Crankcase Delpoyment, Infineum
Mehrdad Vajedi, Director, Permian Energy
Oktay Soner, Tanker Birimi Direktörü,
Borachart
Jaber AL-Nouri, Genel Müdür, Jordan
National Lube Oil Co.
Ham petrol fiyatlarının baz yağı piyasası üzerindeki etkisi
II. ve III. Grup baz yağların talep dinamikleri
Türkiye pazarının sunduğu fırsatları küresel bağlamda değerlendirme
Baz yağ piyasasının geleceğine dair farklı endüstriyel bakış açıkları
Katkı maddesi üreten şirketler ve fason üreticilerden performans
özelliklerine dair bilgiler
Danışma Kurulu Üyeleri
Joe Rousmaniere, Baz Yağı
Stratejisi Geliştirme Şefi,
Petronas
Jaber AL-Nouri, Genel
Müdür, Jordan National
Lube Oil Co.
Ivo Todorov, Baş Yönetici,
Prista Oil
Libby George, Genel Yayın
Yönetmen Yardımcısı,
Argus
Ömür Kemal, Satın Alma
Müdürü, Belgin Oil
Öğle yemeği sponsoru
Adrian Brown, Kıdemli
Araştırma Analisti, Simpson
Spence & Young (SSY)
Sergileyici
Petrol
illuminating the markets
Piyasa raporları
Danışmanlık
Organizasyonlar
Argus European Base Oils Markets 2014
19-20 Mart 2014
Sabah Atölyesi – 19 Mart Çarşamba*
9.30 – 12.30: Türkiye Baz Yağ Piyasasına Genel Bakış ve Fırsatlar
Bu atölye, yerel piyasadan katılımcılara ve uluslararası tedarikçiler ve aracılara piyasa anlayışı ve büyüme
fırsatlarını sunacaktır. Konuşmacılar, Türkiye pazarını gerçek potansiyeli hakkında net bir resim çizmek için piyasa
verileri ve düzenlemeler hakkındaki güncellemeleri paylaşacaklardır.
Selçuk Akat, Başkan, Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD)
Bülent Hayaloğlu, Grup Başkanı, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Oktay Soner, Director of Tanker Department, Borachart
12.30 – 13.45: Öğle Yemeği
*Atölye için ayrı rezervasyon yapılması gerekmektedir.
19 Mart Çarşamba
13.30 – 14.00
Kayıt ve Sergi Açılışı
14.00 – 14.10
Başkan’ın Açılış Konuşması
14.10 –14.40
Ana Tema: Küresel Bağlamda Baz Yağı ve Yağlama Yağı
Eğilimleri
•Hammadde fiyatlarına ve baz yağı piyasası
üzerindeki etkisine bakış
•Rafinaj işlemlerinde küresel gelişmeler ve olası
sonuçları
•Rafinaj işlemleri ekonomisi — dar kar marjlarının
tehlikelerinin hesaplanması
14.10 – 14.40
Avrupa’ya Bakış – Pazar Hakkında Güncel Bilgiler
•Değişken arz ve talep dinamikleri
•T icaret yolları ve yükselen arz merkezleri hakkında
güncellemeler
•Baz yağı hakkında temel bilgiler – Fiyatlar nasıl
etkilenecek?
16.45 – 17.15
Destekleyici Olarak Katkı Maddesi Teknolojisi
•Geleceğin yol haritası
•Katkı maddesi sektörü değişiklikleri nasıl mümkün
kılıyor?
Bitmiş yağlama yağlarında farklı kalitedeki baz
yağların rolü
Marco Corradi, Teknoloji Müdürü – Karter Uygulamaları,
Infineum
17.15 – 17.30
Başkanın Kapanış Konuşması
17.30 – 19.00: İçkili Resepsiyon
19.00 – 22.30: Gala Yemeği
Media Ortakları
Libby George, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı – Argus
Base Oils, Argus
14.40 – 15.10: Öğleden Sonra Kahve Molası
15.10 – 16.00
Üstün Baz Yağlarda Yükselen Trendler
•Üstün kaliteli baz yağlara olan talepte büyüme
•II. ve III. Grup baz yağı kapasitesini dönüştürmeyi
veya birleştirmeyi düşünen tesisler
•Üstün kaliteli baz yağların ihracı için yeni hedef
piyasaları araştırma
Panel Konuşmacıları: Alan Outhwaite, Müdür, Baz Yağ İş
Geliştirme, Chevron
argusmedia.com/euro-baseoils
Swissotel The Bosphorus, İstanbul, Türkiye
Argus European Base Oils Markets 2014
19-20 Mart 2014
Danışma Kurulu Üyelerinden Yorumlar
“Farklı pazarlardan ve bölgelerden gelen baz yağı
profesyonelleriyle bilgi paylaşımında bulunmak
her zaman iyi olmuştur. Ağ oluşturmayı ve yakın
gelecekteki piyasa hakkında daha fazla bilgi
almayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
Ömür Kemal, Satın Alma Müdürü, Belgin Oil
“Küresel ve bölgesel bağlamda yağlama yağı
ticaretinin eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri
hakkında profesyonel bilgi alışverişi yapmayı
sabırsızlıkla bekliyorum.” Ivo Todorov, Yönetici Müdür, Prista Oil
20 Mart Perşembe
8.50 – 9.00
Kayıt ve Sergi Açılışı
9.00 – 9.10
Başkan’ın Açılış Konuşması
9.10 –9.35
Açılış Sunumu: Baz Yağ ve Yağlama Yağı Sektörünün
Evrimi
9.35 – 10.20
Küresel Bağlamda Türkiye Pazarı’ndaki Anlama
•Yeni lisans sisteminin etkisi
•Türkiye’nin bitmiş yağlama yağı yerel üretimini
anlama
•Mevcut piyasa koşulları üzerine bir düzenleyicinin
bakış açısı
•Başka pazarlara bir baz yağı geçiş noktası olarak
Türkiye
•Türk otomotiv ve sanayi sektörlerinin kapsamlarının
belirlenmesi
Ömür Kemal, Satın Alma Müdürü, Belgin Oil
10.20 – 10.50
Avrupa’daki Geup III Baz Yağı Üretiminin Büyümesi
Paul Kerwin, Satış Müdürü, SK Lubricants
10.50 – 11.40: Sabah Kahve Molası
11.40 – 12.20
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Baz Yağların Görünümü
•Bölgelere göre arz ve talebi gözden geçirme
•Bitmiş yağlara olan talebin gelecek eğilimleri
•Kuzey Afrika’da büyüme için fırsatlar
Jaber AL-Nouri, Genel Müdür, Jordan National Lube Oil Co.
Mehrdad Vajedi, Direktör, Permian Energy
12.20 – 13.00
Yağlama Yağı Endüstrisindeki Zorluklar ve Fırsatlar
•Modern formülasyonlarda II. ve III. Grup baz
yağların kullanımı
•Harmanlama tesisinin faaliyetleri için baz yağı
kalitesinin önemi
•Onay sürecinde ile ilgili yeni zorluklar
•Yükselen baz yağ arzının fırsatları ve riskleri
argusmedia.com/euro-baseoils
13.00 – 14.20: Öğlen Network Yemeği
14.20 – 14.45
Yeniden Rafine Edilmiş Baz Yağların Performansı ve
Kalitesi
•Avrupa pazarında büyüme potansiyeli
•Yükselen pazarlardaki zorluklar
•Yeniden rafine edilmiş ürünlerin derecesi ve diğer
baz yağlarla karşılaştırılması
•Yeniden rafine edilmiş yağların avantajları ve
rekabetçiliğine dair ticari perspektif
Christian Hartmann, İcra Kurulu Başkanı, Puralube
14.45 – 15 .10
Naftenik Baz Yağlar İçin Uygulamalar ve Pazarlar
•Naftenik baz yağların kullanmanın avantajlarını ve
uygulamalarını inceleme
•Yeni pazarlar ve yeni fırsatlar
15.10 – 15.50: Öğleden Sonra Kahve Molası
15.50 – 16.20
Polialfaolefinlerin (PAO) Geleceği
•Sentetik baz yağların piyasanın genelinde ne gibi bir
etkisi olacak?
•Gaz-sıvı dönüşümü yoluyla üretilmiş yağların
büyüme potansiyeli ve piyasadaki algı
•Sentetik baz yağların maliyet bakımından faydaları
nedir?
Michel Sanchez Rivas, PAO Pazar Geliştirme
MüdürüAvrupa, Orta Doğu, Afrika, INEOS
16.20 – 16.50
Nakliye Sektörünün Görünümü
•Nakliye kapasitesini inceleme ve gelecekteki ticaret
hacmi taleplerini karşılama
•Lojistik sevkiyat zorlukları: Depolama, yükleme ve
seyir halinde
•Değişen Avrupa talebine nakliye şirketleri nasıl
cevap veriyor?
16.50 – 17.00
Başkanın Kapanış Konuşması
Konferansın Sonu
Swissotel The Bosphorus, İstanbul, Türkiye
Kayıt
19-20 Mart 2014
E-POSTA
FAKS:
POSTA:
[email protected]
Bu formu doldurarak faksla gönderin
+44 (0) 870 441 9873
Bu formu doldurarak aşağıdaki adrese postalayın
KAYIT FORMU
MEKAN
Swissotel The Bosphorus, İstanbul, Türkiye
Lütfen büyük harflerle YAZIN ve aşağıdaki adrese
gönderin:
Attn: Simon Deslandes, Argus Media, Argus House, 175 St John Street, London EC1V 4LW
Tel: +44 (0) 20 7780 4341 | Faks: +44 (0) 870 441 9873
[email protected] www.argusmedia.com/euro-baseoils
STANDART KAYIT ÜCRETLERİ
İki günlük ücret: 895£ 1.075€ 1.385US$
SADECE KAYIT YAPTIRAN DELEGELERE AÇIK GALA YEMEĞİ
Ücret: 125£ 150€ 195US$
ATÖLYE
Sabah Atölyesi:
ÖDEME:
Toplam ücret: 295£ 355€ 455US$
ŞİRKET BİLGİLERİ:
Konferans ücretlerine nelerin dahil olduğunu görmek için
www.argusmedia.com/euro-baseoils adresini ziyaret edin
ÖDEME YÖNTEMİ
Faturayı şirketime gönderin
İlişikteki çekle ödeyeceğim (“Argus Media Limited” adına ciro
edilmeli)
Şirket Adı: Adres: Şehir: Posta Kodu: Ülke: Vergi Numarası: 1. DELEGENİN BİLGİLERİ
Kredi kartı
Kredi kartı tipi (birine işaret koyun): Visa Amex Mastercard
Kart numarası: Kart sahibinin adı: Güvenlik kodu: Son Kullanma Tarihi: /
/
İmza: Kredi kartı için fatura adresi: (Kredi kartıyla yapılan ödemeler kartın son kullanma tarihinden önce alınmış
olmalıdır)
Argus Media KDV numarası: GB229714941 – Şirket tescil numarası. 1642534
Ad: Dr/Bay/Bayan: İş Ünvanı: Telefon: E-posta: Özel beslenme/engelli istekleri (varsa): 2. DELEGENİN BİLGİLERİ
Ad: Dr/Bay/Bayan: İş Ünvanı: Telefon: E-posta: Özel beslenme/engelli istekleri (varsa):
Argus Baz Yağlar Raporu’nun ücretsiz deneme
sayısını istemek için burayı işaretleyin.
ŞART VE KOŞULLAR
Bu Şart ve Koşullar metnindeki “biz”, “bize” ve “bizim” kelimeleri 01642534 ticari tescil numarasıyla
İngiltere’de kurulmuş olan ve tescilli şirket merkezi Argus House, 175 St John Street, Londra, EC1V 4LW
adresinde bulunan Argus Media Limited şirketini, “siz” ve “sizin” kelimeleri sizi ifade eder. Konferans için
rezervasyon taleplerini yer durumuna bağlı olarak çevrimiçi, elektronik veya posta yoluyla gönderilen
kayıt formuyla kabul ediyoruz. Rezervasyon talebinizi kabul ettiğimizi size bildirir bildirmez (e-posta
dahil), bu Şart ve Koşullar metnini kapsayan ve yasal yönden bağlayıcı olan bir sözleşme aramızda oluşur.
Ödeme 1. Rezervasyon sırasında ödeme eksiksiz olarak tahsil edilmemişse, aşağıdaki ikinci
paragraf uyarınca ödeme eksiksiz biçimde tahsil edilene dek rezervasyonunuz geçici olacaktır. Nihai
olmayan nitelikteki rezervasyonlar için garanti veremeyeceğimizi kabul etmektesiniz. 2. Konferans
ücreti fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmelidir ve ödeme her şart altında konferanstan 7
gün önce eksiksiz olarak alınmış olmalıdır. 3. Ücretler sabittir ve konferansın tümüne iştirak etmeyi
arzu etmediğiniz takdirde, aksi belirtilmedikçe, ücrette indirim ve kesinti yapılmaz. 4. Erken kayıt
yaptıranlara yönelik indirimden yararlanmak için, üstte belirtilen ve fatura üzerindeki tarihten önce
rezervasyon talebi ve ödeme eksiksiz olarak alınmalıdır. 5. İngiltere Gider Vergisi Mevzuatına göre,
her ülkeden gelen delegelerin İngiltere’de yer alan tüm etkinliklerde KDV ödemesi gerekir.
İptaller ve Başkalarını Gönderme 6. Konferansa iştirak edemezseniz, konferansın başlamasından en
az 48 saat önce [email protected] adresine yazılı olarak bilgi vermek şartıyla yerinize
bir başkasını gönderebilirsiniz. 7. 19 Şubat 2014 tarihinden önce [email protected]
adresine yazılı olarak başvurularak yapılan iptallerde, idari masraflar için %15 kesinti yapıldıktan
sonra bakiye iadesi yapılacaktır. 19 Şubat 2014 tarihinde veya sonrasında yapılan iptal talepleri
için para iadesi yapılmayacaktır. 8. Konferansın tümüne ve bir kısmına her ne sebeple olursa
olsun iştirak edememek, geç iptal olarak işlem görecek ve para iadesi yapılmayacaktır. 9. Bizden
kaynaklanan herhangi bir nedenle konferans iptal edilirse, bu durumda kayıt ücreti eksiksiz olarak
iade edilecektir. Bu tür iptalle bağlantılı olarak, herhangi bir kayıp, zarar ve maliyet (seyahat,
vize ve konaklama masrafları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayanlar) bir yükümlülüğümüz
bulunmamaktadır. Para iadeleri 25 iş gün sürebilir. Toplantılar 10. Konferans programlarımız
hazırlandıkları tarih itibarıyla doğrudur; ancak, konferansın içeriği, konuşmacıları, yeri ve/
veya zamanında çeşitli düzeltmeler yapmak gerekli olabilir. 11. Lütfen rezervasyon yaparken özel
ihtiyaçlarınızı (erişim ve beslenme ihtiyaçları gibi) bize bildirin. 12. Toplantılara katılımı herhangi
bir sebeple dolayı reddetme hakkını saklı tutmaktayız. 13. Konferansta ifade edilen görüşler
Argus’un görüşleri olmayabilir. Size verilen tüm konferans materyalleri “olduğu” gibi sunulur ve bu
tür materyallerin eksiksiz olduğu veya doğruluğu ile ilgili güvence verilmemektedir. 14. Aksi açıkça
belirtilmedikçe, tüm konferans materyallerinin ve delege listelerinin tüm fikri mülkiyet haklarının
sahibi olduğumuzu kabul etmektesiniz. 15. Önceden yazılı iznimiz olmadan, konferansın tamamını
veya herhangi bir bölümünü filme alamaz, fotoğrafını çekemez veya başka biçimde kaydedemezsiniz.
16. Konferans ile ilgili yürürlükteki tüm kanuni ve sağlık ve güvenlik gereklerine (sigara içmeyi
yasaklayan işaretler de dahil) uymalısınız.Gizlilik ve Pazarlama 17. İfşa ettiğiniz kişisel veriler 1998
Veri Koruma Kanunu ve gizlilik politikamıza göre işlem görecektir. 18. Kişisel verileriniz, sizin ilginizi
çekebilecek ürünler ve hizmetler hakkında telefon, posta ve/veya e-posta yoluyla size bilgi vermek
için bizim tarafımızdan dikkatle seçilen üçüncü taraflar tarafından kullanılabilir. Bu tür pazarlama
bilgileri almayı arzu etmiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin 19. Şirketinizin adını bu konferans
ile bağlantılı pazarlama promosyonlarında kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz. 20. Konferansın
tamamını veya bir bölümünü (sesli ve/veya görsel araçlarla) kaydedebiliriz. Bu tür kayıtları eğitim,
tanıtım ve belgelendirme amacı için kullanabileceğimizi ve dağıtabileceğimizi kabul etmektesiniz.
Genel 21. Konferansa katılımınız için uygun sigorta sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. 22.
Toplantılarda, kişilere veya mülkiyete vereceğiniz zarardan veya kayıptan tamamen sorumlu ve
yükümlü olacaksınız. 23. Sahtekarlık veya bizim ihmalkarlığımızdan kaynaklanan ölüm veya kişisel
yaralanma haricinde, konferans ile ilgili toplam yükümlülüğümüz sizin tarafınızdan ödenen ücret ile
sınırlıdır. 24. Kendi eşyalarınızı etkinlik süresince korumaktan sorumlusunuz. Eşyalarınızın zarar
görmesi, çalınması veya kaybı ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmemekteyiz. 25. Kayıt formu ile birlikte
bu Şart ve Koşullar aramızdaki anlaşmanın tamamını düzenler. 26. Bu Şart ve Koşulların (tümünün
veya bir kısmının) herhangi bir hükmü yetkili bir merci tarafından yürürlüğe konamaz veya yasadışı
bulunursa, hükümlerin geri kalanı yürürlükte kalır. 27. Bu Şart ve Koşullar İngiltere kanunlarına
tabidir ve İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz.
piyasaları aydınlatıyor
argusmedia.com/euro-baseoils
Ticari marka bildirimi:
ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS logosu, DEWITT, FMB, FUNDALYTICS, ARGUS yayın adları ve ARGUS endeks adları Argus Media Limited’in ticari markalarıdır.
Daha fazla bilgi için www.argusmedia.com/trademarks adresini ziyaret edin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content