close

Enter

Log in using OpenID

Tıpta kültürlerarası yetkinlik: Türk ve Alman perspektifleri

embedDownload
2014 Türk-Alman Araştırma,
Eğitim ve İnovasyon Yılı
Fikirler Yarışması
Başlık
Tıpta kültürlerarası yetkinlik: Türk ve Alman
perspektifleri
Alman ortaklar
Prof. Dr. Adrian Danek, Münih Üniversitesi Hastanesi,
Nöroloji Kliniği ve Poliklinik
Türk ortaklar
Prof. Dr. Ali Yağız Üresin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Etkinlik
Nisan 2014 tarihinde Münih'te bir bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilecektir
Mayıs 2014 tarihinde İstanbul'a heyet ziyareti (İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi ziyaretleri)
Kısa açıklama:
1934 yılında Yahudi asıllı olduğu için Almanya'nın Breslau şehrini terk eden iç
hastalıkları uzmanı Erich Frank, İstanbul Üniversitesi'nden kendisine yapılan teklifi kabul
etmiş ve 1957 yılındaki vefatına kadar burada İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nı yönetmiştir.
Günümüzde, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nde (LMU) faaliyet gösteren ve
kendisinin adının verildiği Erich-Frank Cemiyeti (EFG) çeyrek asrı aşkın süredir branşa
yönelik ve iletişim ağlarının kurulmasını amaçlayan etkinlikler düzenleyerek iki tıp
fakültesi arasında geliştirilmiş olan bağların daha da genişletilmesi ve yeni nesil bilim
insanlarının teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmaktadır. "Tıpta kültürlerarası yetkinlik:
Türk ve Alman perspektifleri" adlı Fikirler Yarışması projesi de bunlardan biridir.
Özellikle tıp alanındaki günlük uygulamalarda, hem tedavilerin hem de araştırmaların
başarılı olmasında kültürlerarası yetkinliğin büyük bir önemi bulunmaktadır: Doktorlar ve
hastaları arasında ve çok kültürlü ekipler içinde yapıcı bir kültürlerarası iletişimin
kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bu kültürlerarası yetkinliğin teşvik edilmesi ve aynı
02.06.14
1
zamanda bilimsel bilgi alışverişinin güçlendirilmesi, Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesindeki
EFG faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır.
EFG, 2014 Nisan ayının başında Münih'te bir günlük bir bilgilendirme toplantısı
düzenleyecektir: Münihli ve İstanbullu tıp öğrencileri bir dönemlerini ya da tıp stajlarını 1
neden yurtdışında geçirmiş veya yapmış olduklarını açıklama imkanına sahip olacak ve
ev sahibi ülke kliniğinde edinmiş oldukları kişisel ve dallarına ilişkin deneyimlerini
paylaşacaklardır. Ayrıca doçent ve profesörlerin, tıp alanında yürütülen Türk-Alman
işbirliği üzerine sunumları olacaktır. Bunlara ek olarak LMU yurtdışı bölümü ve IMECU
(Uluslararası Tıp Kültürü) 2 temsicileri, İstanbul'da öğrenim ve araştırma olanakları,
ERASMUS programı, tıpçılara yönelik Türkçe kursları, mentörlük programları ve
kültürlerarası yetkinlik konulu IMECU seminerleri hakkında bilgiler verecektir.
Mayıs 2014 tarihinde, Erich-Frank Derneği'nin kuruluşundan bu yana LMU'nun kardeş
kurumu olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bir heyet ziyareti gerçekleştirilecektir.
Bu ziyarette de yine Münih'ten alanında tanınmış doçent ve profesörler ve de
kendileriyle birlikte aynı heyette yer alan öğrenciler, farmakolojik araştırmalara ilişkin
tebliğler sunacak ve Türk meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunacaklardır. Bu
ziyaretle bir iletişim ağının oluşması ve yeni neslin teşvik edilmesinin yanı sıra, Türk
kültürünü tanıma fırsatı da sunularak tıp mesleğinin günlük çalışma ortamında Türk
meslektaşlar ve hastalar ile daha kolay iletişim kurulabilmesi sağlanmış olacaktır.
Staj (Almanca: Famulatur (lat. famulus = yardımcı) Almanya'da ruhsat düzenlemeleri
çerçevesinde aday hekimler ve eczacılar için öngörülen dört aylık (hekimlik) veya sekiz
haftalık (eczacılık) zorunlu bir staj dönemidir.
1
IMECU-LMU projesi, Ludwig-Maximilians Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen bir
finansman sağlama projesidir. IMECU projesi ile, tıp öğrencileri arasında yapılan bir
kültürlerarası yetkinlik ihtiyacı analizine bağlı olarak Almanya'daki ve diğer ülkelerdeki
öğrencilere teşvik sağlanmakta ve öğrencilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. LMU Tıp
Fakültesi'nde kültürel çeşitlilik farkındalığı yaratmak ve bu çeşitlilikten fayda sağlama
konusundaki faaliyetler, birbirini izleyen üç temel taştan oluşmaktadır. Katılımcılar, her bir
aşamasını kendilerinin etkin bir şekilde belirleyeceği ve bir öğrenci girişimine daha güçlü
katılım doğrultusunda özendirilecekleri üç aşamalı bir programa tabi tutulacaklardır. Üç
bölümü de başarıyla tamamlayan katılımcılar "Culturally Competent Doctor" (kültürel
yetkinliğe sahip hekim) sertifikasını almaya hak kazanacaktır.
2
02.06.14
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content