close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Formu - KKTC Tarım Fuarı

embedDownload
FUAR KATILIM SÖZLEŞMESİ
Başvuru Formu
11 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür Parkı Lefkoşa Fuar Alanında düzenlenmekte olan 8. KKTC Tarım,
Hayvancılık, Süt Ürünleri ve İş Makineleri Fuarına stand alanı için başvurduğumuzu bildirir, Fuar Katılım Koşularını içren ekli formu
okuduk ve kabul ediyoruz.
Katılımcı Firmanın Ticari Ünvanı
Fuar Duyurularında Kullanılacak Firma İsmi
Firmanın Alın Yazısı
Katılımcı Firmanın Faaliyet Alanı
Temsilcilikler / Markalar
Posta Adresi
Posta Kutusu
Şehir
Ülke
Telefon
Faks
Web Sitesi
E-mail
İletişim Kurulacak Kişiler
Firma Yetkilisi
Fuar Yetkilisi
Görevi
Görevi
E-mail
E-mail
GSM
GSM
S1
Tel: (0548) 851 30 01 Fax: (0392) 228 84 74
www.agricyprus.com – [email protected]
71/A Okullar Yolu Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC
FUAR KATILIM SÖZLEŞMESİ
Başvuru Formu
Stand Ücretleri:
Açık Alan 30.00 € m2
Kapalı Alan 50.00 € m2
Yukarıda belirtilen fiyatlara %16 KDV dahil değildir.
Stand No:
En:
Derinlik:
Stand alanı/m2:
X Birim Fiyatı:
Ara Toplam
+ %16 KDV
= Tutar
=
= Genel Toplam
Ödeme Koşulları
Ödemeler İçin Unifex Fuarcılık Organizasyon Ltd. Hesap Numarası:
HSBC Bankası
Lefkoşa Şubesi
Euro Hesap No: 982 1022924 777 99
Euro IBAN: TR030012300982102292477799
Fatura Adresi
Şirket Adı
Adres
Vergi Dairesi
S2
Tel: (0548) 851 30 01 Fax: (0392) 228 84 74
www.agricyprus.com – [email protected]
71/A Okullar Yolu Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC
FUAR KATILIM SÖZLEŞMESİ
Başvuru Formu

Taraflar : Organizatör:Unifex Fuarcılık Organizasyon Ltd.,
işbu sözleşmede Organizatör olarak anılacaktır.Katılımcı:
Organizatörün düzenleyeceği fuara katılmak isteyen özel ve
tüzel kişiyi anlatır.
İşbu sözleşmede, fuara iştirak eden kuruluş “Katılımcı” ve
fuarı düzenleyecek olan Unifex Fuarcılık Organizasyon ise
“Organizatör” olarak geçecektir.
Organizatörün Sunacağı Hizmetler:
 Standlı kiralamalarda alüminyum konstrüksiyon
sistemi ile standların kurulması.
 Danışmanlık hizmetleri.
 Güvenlik hizmetleri.
 Genel temizlik hizmetleri.
 Açılış töreni düzenlenmesi.
 Özel eğlenceler ve animasyonlar.
 Basın bülteni hazırlanması, Radyo ve TV’lerde
duyuru yapılması.
 Fuar kataloğunun hazırlanması.
 Duyuru amaçlı büyük yerleşim yerlerine pankart ve
afişler asılması.
 Her standa elektrik akımı.
Fuara Katılmaktan Vazgeçilmesi:
Katılımcı, katılacağı fuardan vazgeçmesi durumunda
Organizatör katılım ücretini iade etmez ve Katılımcı Stand
kirasını ödemek zorundadır.
Katılımcının Uyacağı Hususlar:
 Katılımcı, kendisine tahsis edilen açık ve kapalı alanı,
Organizatörün bilgisi ve onayı olmadan, tamamen
veya kısmen hiç bir şekilde başkasına devredemez.
Aksi gerçekleştiği takdirde, katılımcı firma fuardan
çıkarılır.
 Katılımcı, yerleşim ve dekorasyon işlerini fuar açılışı
tarihinden bir gün önce saat 24.00’e kadar
bitirmelidir.
 Katılımcı, fuar süresince fuar ziyareti saatinden 1 saat
önce standın da genel temizlik ve düzenleme yapmak
için, fuar açılış saatinden itibaren ise ziyaretçilere
bilgi vermek için en az bir eleman bulundurmak
zorundadır.
 Katılımcı, kendine tahsis edilen alanın dışına
çıkamaz.
 Katılımcı, standında mal tanıtımı amacı ile müzik,
video v.b. yayınları yaparken, komşu rahatsız
Katılımcı Firma Yetkili Onayı

edemez, bu konuda ki Organizatör tarafından
yapılacak uyarılara uymak zorundadır.
Katılımcı, fuar kapanış tarihini takip eden 1 iş günü
içinde sergileme alnını boşaltmak zorundadır.
Katılımcı, bu süre içinde sergileme alanındaki
emtialarını almadığı ve bu sürede malların uğrayacağı
herhangi bir zarar ziyandan, Organizatör sorumlu
tutamaz ve suçlayamaz.
Katılımcı, fuar sona ermeden ve Organizatörün
onayını almadan fuar alanını terk edemez. Mal
çıkışları, fuar bitiminden sonraki gün sabah
09.00’dan itibaren başlayacaktır.
Zarar – Ziyan:
Katılımcı, Organizatör kendisine tahsis edilen stand, aksesuar
v.b. malzemeyi Organizatörün teslim ettiği şekilde iade eder.
Katılımcı ve/veya temsilci tarafından herhangi bir zarar –
ziyan tahribat veya bozulma halinde zarar katılımcı tarafından
karşılanacaktır.
Genel Emniyet:
Organizatör, fuar alanın da fuar süresince genel güvenlik
önlemlerini alır.
Aydınlatma:
Fuar alanında, stand aydınlatması ve genel aydınlatmalar
Organizatör tarafından yapılır. Açık sergi alanlarında
yapılacak özel aydınlatmalar Organizatörün teknik
elemanlarının kontrolünde katılımcı tarafından gerçekleştirilir.
Katılımcı sergileyeceği mallarla ilgili ihtiyaç duyduğu elektrik
toplamını, fuar açılmadan önceden Organizatöre bildirmelidir.
Sözleşmenin Kabulü ve Antlaşmazlık:
Fuar katılım sözleşmesini imzalayan katılımcı bu sözleşmede
yer alan tüm hususları peşinen kabul eder. Sözleşmede yer
almayan özel durumlar için Organizatör sözleşmeye ek
maddeler ilave edebilir. Bu ek kararlara katılımcılar uymak
zorundadır.
Reklam ve Tanıtım Etkinlikleri:
Katılımcılar, kokteyl, konser, gösteri, seminer v.b. etkinlikler
düzenlemek isterse, tarih, yer ve saat belirterek Organizatörün
olurunu almak zorundadır. Haksız rekabete izin verilmez. Fuar
alanında yapılacak her türlü tanıtım ve reklam amaçlı
faaliyetler için Organizatörden onay alınması zorunludur.
Bu Fuar Katılım Sözleşmesi 3 sayfadan oluşup iki nüsha
olarak hazırlanmış ve taraflarca karşılıklı parafe edilmiştir.
Unifex Fuarcılık Yetkili Onayı
İmza / Kaşe
İmza / Kaşe
S3
S3
Tel: (0548) 851 30 01 Fax: (0392) 228 84 74
www.agricyprus.com – [email protected]
71/A Okullar Yolu Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content